שימוש בקורא מסך ליצירת רשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות ב- Outlook

שימוש בקורא מסך ליצירת רשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות ב- Outlook

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב-Outlook 2016 עם לוח מקשים ו'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי ליצור במהירות עם תבליטים ורשימות ממוספרות רשימות סגנונות שונים.

הערות: 

בנושא זה

יצירת רשימה עם תבליטים או מספור

 1. בעת כתיבת הודעה ב- Outlook, הקש Alt+H ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לפתוח את תפריט סגנון התבליט, הקש על U.

  • כדי לפתוח את תפריט סגנון המספר, הקש על N.

 2. השתמש במקשי החצים ימינה ושמאלה כדי למצוא את סגנון התבליט או המספר שבו ברצונך להשתמש, לדוגמה, "עיגול מלא", ולאחר מכן הקש Enter. הפריט הראשון ברשימה נוצר והמוקד עובר אליו.

 3. הקלד את הטקסט של פריט הרשימה.

 4. כדי להוסיף פריט רשימה נוסף, הקש Enter.

 5. כדי לסיים את הרשימה, הקש ENTER פעמיים. המוקד עובר לשורה ריקה מתחת לרשימה. ב'קורא טקסטים', תשמע: "New line". ב- JAWS, תשמע "Enter".

יצירת רשימה מקוננת

באפשרותך ליצור רשימה בתוך רשימה, כגון תבליטי משנה ברשימה עם תבליטים או מספור בסגנון חלוקה לרמות ברשימה ממוספרת.

 1. מתוך רשימה קיימת, נווט אל הפריט שאמור להופיע לפני הרשימה המקוננת, והקש Enter כדי ליצור פריט רשימה חדש אחריו.

 2. כאשר הסמן נמצא בתחילת השורה של הפריט החדש, הקש על מקש Tab. ‏Outlook מגדיל באופן אוטומטי את הכניסה של פריט זה והופך אותו לחלק מרשימה מקוננת.

 3. הקלד את הטקסט של הפריט הראשון ברשימה המקוננת.

 4. כדי להוסיף פריט נוסף לרשימה המקוננת, הקש Enter.

סגנון התבליט או המספור של פריט הרשימה המקוננת מבוסס על הסגנון של פריט האב שלו. באפשרותך לשנות סגנונות אלה לכל סגנון זמין של תבליט או מספור.

שינוי הכניסה של רשימה

 1. בחר את הרשימה כולה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להגדיל את הכניסה, או להרחיק את הרשימה מהשוליים, הקש Alt+H, ולאחר מכן הקש A‏, I.

  • כדי להקטין את הכניסה, או לקרב את הרשימה לשוליים, הקש Alt+H ולאחר מכן הקש A, ‏O.

שינוי סגנון התבליט או המספר

אם ברצונך לשנות את הסגנון של תבליטים או מספרים קיימים, באפשרותך לבחור כל סגנון מספריית התבליטים או המספור.

 1. בחר את הרשימה כולה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לפתוח את תפריט סגנון התבליט, הקש על Alt+H ולאחר מכן הקש על U.

  • כדי לפתוח את תפריט סגנון המספור, הקש על Alt+H ולאחר מכן הקש על N.

 3. השתמש במקשי החצים ימינה ושמאלה כדי למצוא את סגנון התבליט או המספר שאליו ברצונך לשנות, לדוגמה, "עיגול חלול", ולאחר מכן הקש Enter. הסגנון של כל פריטי הרשימה ברמה הראשונה ישתנו כדי להתאים לבחירה שלך.

הערה: אם הרשימה מכילה רשימות מקוננות, הסגנון שלהן לא יושפע משינוי זה. עליך מקם את הסמן בתוך הרשימה המקוננת כדי לשנות את הסגנון שלה בנפרד.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

קיצורי מקשים לניווט ב'דואר' ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Outlook באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב-Outlook 2016 עבור Mac עם לוח מקשים ו- VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- Mac OS, כדי ליצור במהירות עם תבליטים ורשימות ממוספרות רשימות סגנונות שונים.

הערות: 

בנושא זה

יצירת רשימה עם תבליטים או מספור

 1. בעת כתיבת הודעה ב- Outlook , בהתחלת שורה חדשה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להתחיל רשימה עם תבליטים, הקלד * (כוכבית), ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. פריט רשימת תבליטים עם עיגול מלא נוצר באופן אוטומטי.

  • כדי להתחיל רשימה ממוספרת, הקלד 1. (הספרה 1 ואחריה נקודה), ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. פריט רשימה ממוספרת ייווצר באופן אוטומטי.

 2. הקלד את הטקסט של פריט הרשימה.

 3. כדי להוסיף פריט רשימה נוסף, הקש Enter ולאחר מכן הקלד את הטקסט שלו.

 4. כדי לסיים את הרשימה, הקש ENTER פעמיים. המוקד עובר לשורה ריקה מתחת לרשימה. תשמע: "New line".

יצירת רשימה מקוננת

באפשרותך ליצור רשימה בתוך רשימה, כגון תבליטי משנה ברשימה עם תבליטים או מספור בסגנון חלוקה לרמות ברשימה ממוספרת.

 1. מתוך רשימה קיימת, נווט אל הפריט שאמור להופיע לפני הרשימה המקוננת, והקש Enter כדי ליצור פריט רשימה חדש אחריו.

 2. כאשר הסמן נמצא בתחילת השורה של הפריט החדש, הקש על מקש Tab. ‏Outlook מגדיל באופן אוטומטי את הכניסה של פריט זה והופך אותו לחלק מרשימה מקוננת.

 3. הקלד את הטקסט של הפריט הראשון ברשימה המקוננת.

 4. כדי להוסיף פריט נוסף לרשימה המקוננת, הקש Enter ולאחר מכן הקלד את הטקסט שלו.

סגנון התבליט או המספור של פריט הרשימה המקוננת מבוסס על הסגנון של פריט האב שלו. באפשרותך לשנות סגנונות אלה לכל סגנון זמין של תבליט או מספור.

שינוי הכניסה של רשימה

 1. בחר את הרשימה כולה.

 2. הקש F6 עד שתשמע "Message, selected, tab", ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להגדיל את הכניסה, או להרחיק את הרשימה מהשוליים, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Increase indent, button", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  • כדי להקטין את הכניסה, או לקרב את הרשימה לשוליים, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Decrease indent, button", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

המוקד נשאר בסרגל הכלים.

שינוי סגנון התבליט או המספר

אם ברצונך לשנות את הסגנון של תבליטים או מספרים קיימים, באפשרותך לבחור כל סגנון מספריית התבליטים או המספרים.

 1. בחר את הרשימה כולה.

 2. הקש F6 עד שתשמע "Message, selected, tab", ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור סגנון חדש לתבליטים, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Bullets, menu button". כדי להרחיב את התפריט, הקש Control+Option+Shift+M. השתמש במקשי החצים כדי לאתר סגנונות, ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי להחיל את הסגנון שנבחר כעת.

  • כדי לבחור סגנון חדש למספור, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Numbering, menu button". כדי להרחיב את התפריט, הקש Control+Option+Shift+M. השתמש במקשי החצים כדי לאתר סגנונות, ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי להחיל את הסגנון שנבחר כעת.

התפריט ייסגר והמוקד יישאר בסרגל הכלים.

הערה: אם הרשימה מכילה רשימות מקוננות, הסגנון שלהן לא יושפע משינוי זה. עליך מקם את הסמן בתוך הרשימה המקוננת כדי לשנות את הסגנון שלה בנפרד.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

קיצורי מקלדת עבור Outlook עבור Mac

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Outlook באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×