שימוש בקורא מסך להוצאת קבצים או להכנסת קבצים בספריית מסמכים ב- SharePoint Online

שימוש בקורא מסך להוצאת קבצים או להכנסת קבצים בספריית מסמכים ב- SharePoint Online

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- SharePoint Online עם לוח המקשים ועם קורא מסך כגון JAWS או 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי להוציא ולהכניס קבצים בספריית מסמכים. כאשר תוציא קובץ, תוכל לערוך אותו באופן מקוון או לא מקוון ולאחר לשמור אותו כמה פעמים שתצטרך, אך אנשים אחרים לא יוכלו לערוך אותו. כאשר תכניס את הקובץ, השינויים יהפכו לגלויים לצוות, ומשתמשים אחרים יוכלו להוציא את הקובץ ולערוך אותו בהתאם להרשאות שהוקצו להם.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • לקבלת קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים ב- SharePoint Online.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה עוסק גם בפונקציונליות של JAWS. לקבלת מידע נוסף אודות JAWS עבור Windows, עבור אל מדריך התחלה מהירה של JAWS עבור Windows.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

 • בעת שימוש ב-SharePoint Online , מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- SharePoint Online פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט – אך לא על SharePoint Online.

בנושא זה

הוצאת קובץ מספריית המסמכים

 1. היכנס לחשבון Office 365 של הארגון שלך, הפעל את יישום SharePoint ולאחר מכן פתח את ספריית המסמכים שלך.

  עצה: לספריות מסמכים ב- SharePoint Online יש שתי תצוגות שונות: חוויה קלאסית וחוויית SharePoint Online. עבור רוב האנשים, חוויית SharePoint Online היא ברירת המחדל. עם זאת, אם אתה שומע "Check it out button" בעת הניווט בספריית המסמכים שלך, אתה משתמש בחוויה הקלאסית. כדי להציג ספריות מסמכים של SharePoint Online, כשאתה שומע "Check it out button", הקש Enter. לאחר שהתצוגה של ספריית המסמכים משתנה לחוויית SharePoint Online והמוקד עובר מלחצן נסה זאת לקישור חדש, נשמע השם של ספריית המסמכים ואחריו "New".

 2. כדי להעביר את רשימת התיקיות והקבצים, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Column headers".

 3. כדי לעבור לאורך הרשימה ולבחור את הקובץ שברצונך להוציא ולערוך, הקש על מקש החץ למטה או על מקש החץ למעלה. אם הקובץ הדרוש לך נמצא בתיקיית משנה, בחר את התיקיה, הקש Enter, ולאחר מכן, כדי לבחור את הקובץ, השתמש במקשי החצים.

 4. כדי לעבור לשורת התפריטים, הקש Shift + Tab כמה פעמים עד שתשמע "Open".

 5. כדי לפתוח בתפריט הנפתח פקודות נוספות, הקש על מקש החץ ימינה כמה פעמים. הקש Enter.

 6. כדי לבחור בפקודה הוצא קבצים, הקש על מקש החץ למטה כמה פעמים. הקש Enter. הקובץ שנבחר הוצא אליך והקובץ מסומן בהתאם

הערה: אם אנשים אחרים בצוות ינסו לערוך או להוציא את הקובץ, הם יקבלו הודעה על כך שהקובץ הוצא אליהם. הם עדיין יוכלו להציג את הקובץ, אך השינויים שיבוצעו לא יהיו גלויים להם עד שיכניסו את הקובץ.

פתיחת הקובץ שהוצא לעריכה

בעת הוצאת קובץ, הוא מסומן כקובץ שהוצא וננעל כדי למנוע עריכה על-ידי אחרים. כעת באפשרותך לפתוח או להוריד את הקובץ ולאחר מכן לערוך אותו.

 1. 1. לאחר שתוציא קובץ, המוקד יעבור אל שורת התפריטים. כדי להעביר את רשימת הקבצים, הקש על מקש Tab כמה פעמים עד שתשמע "Column headers".

 2. אם המוקד לא נמצא על הקובץ הנכון, הקש על מקש החץ למטה עד שהוא יגיע לקובץ הנכון. כדי לפתוח את הקובץ, הקש Enter. הקובץ נפתח בכרטיסיה מתאימה בדפדפן, וכעת באפשרותך לבצע שינויים. אם זהו מסמך Office 365, הקובץ נפתח באפליקציה המתאימה (כגון Word Online או Excel Online).

  עצה: אם אתה מעדיף לפתוח אותו באפליקציית שולחן עבודה, הקש Shift+Tab כמה פעמים עד שתשמע "Open" ולאחר מכן תקיש Enter. כדי לבחור את הפקודה של אפליקציית שולחן העבודה (לדוגמה, פתח ב- Word או פתח ב- PowerPoint), הקש פעמיים על מקש החץ למטה והקש Enter.

הכנסת קובץ לספריית המסמכים

 1. ב- SharePoint Online, נווט אל ספריית המסמכים שלך.

 2. כדי להעביר את רשימת התיקיות והקבצים, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Column headers".

 3. כדי לעבור לאורך הרשימה ולבחור את הקובץ שיש להכניס, הקש על מקש החץ למטה או על מקש החץ למעלה. אם הקובץ נמצא בתיקיית משנה, בחר את התיקיה והקש Enter. בחר את הקובץ שהוצאת.

 4. כדי לעבור לשורת התפריטים, הקש Shift + Tab כמה פעמים עד שתשמע "Open".

 5. כדי לפתוח בתפריט הנפתח פקודות נוספות, הקש על מקש החץ ימינה כמה פעמים. הקש Enter.

 6. כדי לבחור בפקודה הכנס קבצים, הקש על מקש החץ למטה כמה פעמים. הקש Enter.

 7. בתיבת הדו-שיח הכנסת קובץ שמופיעה, הקלד הערה שמסכמת את השינויים שביצעת. הערות להכנסת קובץ מועילות במיוחד כאשר כמה אנשים עובדים על אותו קובץ. ההערות הופכות לחלק מהיסטוריית הגירסאות של המסמך, ותהיה לכך חשיבות אם אי פעם תצטרך לשחזר את המסמך לגירסה מוקדמת יותר.

 8. הקש Enter. גירסת הקובץ שערכת מחליפה את הגירסה בספריית המסמכים והקובץ מוכנס. אנשים אחרים יכולים לראות כעת את השינויים שביצעת, ואם יש להם הרשאה לכך, הם יכולים להוציא את הקובץ ולערוך אותו בעצמם.

ביטול השינויים שהוצאו

אם תחליט שלא לבצע או לשמור שינויים בקובץ, תוכל לבטל את הוצאת הקובץ כך שלא תשפיע על היסטוריית הגירסאות.

 1. ב- SharePoint Online, נווט אל ספריית המסמכים שלך.

 2. כדי להעביר את רשימת התיקיות והקבצים, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Column headers".

 3. כדי לעבור לאורך הרשימה ולבחור את הקובץ המתאים, הקש על מקש החץ למטה או על מקש החץ למעלה. אם הקובץ נמצא בתיקיית משנה, בחר את התיקיה והקש Enter. בחר את הקובץ שהוצאת.

 4. כדי לעבור לשורת התפריטים, הקש Shift + Tab כמה פעמים עד שתשמע "Open".

 5. הקש על מקש החץ ימינה כמה פעמים עד שתשמע "More Commands" ולאחר מכן תקיש Enter.

 6. כדי לבחור בפקודה בטל הוצאת קבצים, הקש על מקש החץ למטה כמה פעמים. הקש Enter.

 7. תוצג לך הודעה שבה תישאל אם ברצונך לאבד את כל השינויים שבוצעו במסמך. אם אתה בטוח, עבור באמצעות מקש Tab ללחצן בטל הוצאת קבוצים והקש Enter. כל השינויים שביצעת במסמך יבוטלו והקובץ יישאר ללא שינוי כפי שהיה כאשר הוצאת אותו. אנשים אחרים יכולים לראות כעת את השינויים שביצעת, ואם יש להם הרשאה לכך, הם יכולים להוציא את הקובץ ולערוך אותו בעצמם.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך להעלאת קבצים לספריית מסמכים ב- SharePoint Online

שימוש בקורא מסך ליצירת תצוגה מותאמת אישית של ספריית מסמכים ב- SharePoint Online

קיצורי מקשים ב- SharePoint Online

תחילת השימוש בקורא מסך עם ספריית מסמכים מודרנית ב- SharePoint Online

תכונות נגישות ב- SharePoint Online

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×