שימוש בקורא מסך להוספת טבלה ב- Outlook

שימוש בקורא מסך להוספת טבלה ב- Outlook

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

יצירה ועריכה של טבלה בהודעת דואר אלקטרוני ב- Outlook באמצעות קורא המסך של לוח המקשים. בדקנו אותו עם Narrator וב -JAWS, אך הוא עשויים לפעול עם אחרים קוראי מסך כל עוד הם בצע לתקני נגישות נפוצות ושיטות.

הערות: 

בנושא זה

המרת טקסט לטבלה

אם יש לך בלוק של טקסט שנעשה בו שימוש במפרידים בצורה עקבית, תוכל להמיר אותו לטבלה בקלות.

 1. בחר את קטע הטקסט שברצונך להמיר לטבלה.

 2. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח ' המרת טקסט לטבלה, הקש Alt + N, T, V.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם נעשה בטקסט שימוש בפיסקאות כמפרידים, הקש על Alt+ק.

  • אם נעשה בטקסט שימוש בפסיקים כמפרידים, הקש על Alt+פ.

  • אם נעשה בטקסט שימוש בטאבים כמפרידים, הקש על Alt+ב.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK button" ולאחר מכן הקש על Enter. הטבלה נוצרת והמוקד מוחזר אל ההודעה כאשר הטבלה נבחרת.

המרת טבלה לטקסט

 1. מקם את הסמן במקום כלשהו בטבלה שברצונך להמיר לטקסט.

 2. הקש Alt + J, L כדי לפתוח את הכרטיסיה ' פריסה ' של ' כלי טבלאות '.

 3. הקש על ר, מ כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח המרת טבלה לטקסט ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך שייעשה בטקסט שימוש בפיסקאות כמפרידים, הקש על ס.

  • אם ברצונך שייעשה בטקסט שימוש בפסיקים כמפרידים, הקש על פ.

  • אם ברצונך שייעשה בטקסט שימוש בטאבים כמפרידים, הקש על ט.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK button" ולאחר מכן הקש על Enter. המוקד חוזר להודעה, כאשר הטקסט נבחר.

הוספת טבלה

באפשרותך לציין את הממדים של הטבלה, כגון מספר העמודות והשורות והגובה והרוחב שלהן. Outlook יוסיף טבלת רשת בסיסית שתוכל להשתמש בה.

הערה: כדי ליצור טבלה נגישה ככל האפשר, חשוב להוסיף לטבלה שורת כותרת.

 1. בעת כתיבת הודעה, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את הטבלה החדשה.

 2. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח ' הוספת טבלה, הקש Alt + N, T, ניתן.

 3. הקלד את מספר העמודות הרצוי.

 4. הקש על מקש Tab ולאחר מכן הקלד את מספר השורות הרצוי.

 5. אם תרצה להשתמש בממדים אלה שוב בעתיד, הקש Alt+מ כדי לבחור את האפשרות זכור ממדים עבור טבלאות חדשות.

 6. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח הוספת טבלה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK button" ולאחר מכן הקש על Enter. Outlook מוסיף את הטבלה להודעה שלך ומעביר את המוקד לעמודה הראשונה בשורה הראשונה.

 7. כדי לבדוק את הטבלה שלך כוללת שורת כותרת, הקש Alt + J, T כדי לפתוח את הכרטיסיה ' עיצוב ' של ' כלי טבלאות '.

 8. הקש על מקש Tab עד לשמיעת: "מסומנות, שורה תיבת הסימון כותרת." עם JAWS, תשמע: "תיבת קבוצה של אפשרויות סגנון טבלה, תיבת הסימון ' שורת כותרת ', מסומן". אם תשמע "לא מסומן", הקש על מקש הרווח כדי לעבור למצב שורת הכותרת, הקש esc כדי לחזור המוקד לטבלה אחרת.

 9. השתמש במקשי החצים כדי לנוע בטבלה, והקלד את המידע בתאים.

שימוש בסגנונות טבלה מוכללים

לאחר יצירת טבלה, ניתן לשנות במהירות את המראה שלה באמצעות הסגנונות המוכללים ב- Outlook.

 1. הצב את הסמן במקום כלשהו בטבלה.

 2. הקש Alt + J, T כדי לפתוח את הכרטיסיה ' עיצוב ' של ' כלי טבלאות '.

 3. הקש על ס כדי לפתוח את תפריט סגנונות טבלה.

 4. השתמש במקשי החצים כדי לנווט ברשימת הסגנונות עד שתמצא את הסגנון הרצוי, למשל "Grid table 1, light".

 5. כדי לבחור את הסגנון הרצוי, הקש Enter. הסגנון שנבחר מוחל על הטבלה והמוקד חוזר לטבלה.

מחיקת טבלה

 1. בעת כתיבת הודעה, מקם את הסמן בכל מקום בטבלה שברצונך למחוק.

 2. הקש Alt + J, L כדי לפתוח את הכרטיסיה ' פריסה ' של ' כלי טבלאות '.

 3. כדי למחוק את הטבלה כולה, הקש D, t. הטבלה נמחקת, ומחזירה המוקד להודעה.

הגדרת מאפייני טבלה

השתמש בתיבת הדו-שיח מאפייני טבלה כדי לתת לטבלה כותרת ותיאור על-מנת להפוך אותה לנגישה יותר, או כדי לשנות את יישור הטבלה.

 1. בעת כתיבת הודעה, מקם את הסמן בכל מקום בטבלה שבו ברצונך לערוך.

 2. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח ' מאפייני טבלה, הקש Alt + J, L, o.

 3. כדי להגדיר את יישור הטבלה ביחס לגוף הטקסט של ההודעה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליישר את הטבלה לפי הקצה השמאלי של הטקסט, הקש על Alt+ה.

  • כדי ליישר את הטבלה לפי מרכז הטקסט, הקש על Alt+ז.

  • כדי ליישר את הטבלה לפי הקצה הימני של הטקסט, הקש על Alt+י.

 4. כדי לבחור כיצד גוף הטקסט יגלוש מסביב לטבלה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי שהטקסט יגלוש מצדדי הטבלה, הקש על Alt+ס.

  • כדי שהטבלה תוצג בנפרד מהטקסט, הקש על Alt+א.

 5. כדי להעניק לטבלה מראה כותרת ותיאור, הקש Alt + T ולאחר מכן הקש על מקש חץ ימינה עד לשמיעת: "נבחר, פריט כרטיסיה טקסט חלופי." עם JAWS, תשמע: "הכרטיסיה טקסט חלופי".

 6. הקש על מקש Tab והקלד את כותרת הטבלה; לאחר מכן, הקש על מקש Tab והקלד את התיאור.

 7. הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK button" ולאחר מכן הקש Enter. המוקד חוזר להודעה.

הוספת עמודות או שורות לטבלה

 1. בעת כתיבת הודעה, מקם את הסמן בנקודה בתוך הטבלה שבה ברצונך להוסיף עמודות או שורות.

 2. הקש Alt + J, L כדי לפתוח את הכרטיסיה ' פריסה ' של ' כלי טבלאות '.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף שורה מעל הנקודה הנבחרת, הקש על ו.

  • כדי להוסיף שורה מתחת נקודת שנבחר, הקש B, e.

  • כדי להוסיף עמודה משמאל לנקודה הנבחרת, הקש על ף.

  • כדי להוסיף עמודה מימין לנקודה הנבחרת, הקש על ס.

 4. התפריט ייסגר והמוקד יחזור לטבלה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

שימוש בקורא מסך להוספת תמונה ב- Outlook

קיצורי מקשים לניווט ב'דואר' ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט דואר של Outlook

יצירה ועריכה של טבלה בהודעת דואר אלקטרוני ב- Outlook עבור Mac באמצעות לוח המקשים ולבני VoiceOver, קורא המסך Mac OS מוכלל.

הערות: 

בנושא זה

המרת טקסט לטבלה

אם יש לך בלוק של טקסט שנעשה בו שימוש במפרידים בצורה עקבית, תוכל להמיר אותו לטבלה בקלות.

 1. בעת כתיבת הדואר האלקטרוני שלך, בחר את הטקסט שברצונך להמיר.

  הערה: להשגת התוצאות הטובות ביותר, הטקסט צריכות להיות עמודות המופרדות על-ידי הקשה על מקש Tab ושורות מופרדים על-ידי הקשה על מקש Return.

 2. הקש Shift + Tab עד לשמוע "טבלה, לחצן תפריט," ולאחר מכן הקש Control + אפשרות + מקש רווח.

 3. הקש על מקש החץ למטה עד לשמיעת "המרת טקסט לטבלה" ולאחר מכן הקש Control + אפשרות + מקש רווח. פתיחת התפריט המרת טקסט לטבלה.

 4. הקש על מקש Tab או Shift + Tab כדי לעיין האפשרויות בתפריט. כברירת מחדל, Outlook מציע לך את מספר העמודות והשורות מיטבית על הטקסט הנבחר, אך באפשרותך לשנות את הערכים בנפרד. VoiceOver זה מסביר כיצד ניתן לגשת כל אפשרות.

 5. כדי לסגור את התפריט המרת טקסט לטבלה, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "אישור, המוגדר כברירת מחדל, לחצן" ולאחר מכן הקש Control + אפשרות + מקש רווח.

 6. הטבלה נוצרת ומחזירה המוקד לסרגל הכלים.

 7. כדי לחזור לגוף ההודעה, הקש על מקש Tab עד לשמיעת: "טבלה, <number> שורות, עמודות <number>."

הוספת טבלה

באפשרותך לציין את הממדים של טבלה, כגון מספר עמודות ושורות, ושלהם גובה ורוחב. Outlook עבור Mac מוסיף טבלה מסוג רשת בסיסית לשימושך. אם ברצונך לאפשר Outlook עבור Mac לעשות בעיצוב עבורך, בחר אחת מהאפשרויות שלו תבניות מוכללות עבור טבלאות.

הערה: כדי להפוך את הטבלה לנגישה יותר, ולאפשר לקוראי מסך לזהות עמודות טבלה כראוי, עליך להגדיר שורת כותרת.

ציון ממדי טבלה

 1. בעת כתיבת הדואר האלקטרוני שלך, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את הטבלה החדשה.

 2. הקש Shift + Tab עד לשמוע "טבלה, לחצן תפריט," ולאחר מכן הקש Control + אפשרות + מקש רווח.

 3. כדי לציין את מספר העמודות בטבלה, הקש על מקש חץ Control + אפשרות + Shift + חץ למטה ולאחר מכן הקש מקש חץ אפשרות + Control + ימינה עד לשמיעת את המספר הרצוי.

 4. כדי לציין את מספר השורות, הקש על מקש חץ Control + אפשרות + חץ למטה עד לשמיעת את המספר הרצוי.

 5. כדי להוסיף את הטבלה עם גודל הנוכחי שנבחר, הקש Control + אפשרות + מקש רווח. הטבלה נוספת בגוף ההודעה ולחץ הכרטיסיה עיצוב טבלה יהפוך לזמין בסרגל הכלים.

 6. כדי לבדוק את שורת כותרת מוגדר, הקש F6 עד לשמיעת "הודעה, שנבחרו בכרטיסיה,", הקש על מקש חץ ימינה עד לשמיעת "עיצוב טבלה, בכרטיסיה," ולאחר מכן הקש Control + אפשרות + מקש רווח. הקש על מקש Tab עד לשמיעת: "שורת כותרת, מסומנת, תיבת הסימון". אם שורת כותרת ' אינה מסומנת, הקש Control + אפשרות + מקש רווח.

 7. כדי לחזור לגוף ההודעה, הקש על מקש Tab עד לשמיעת: "ערוך טקסט". במידת הצורך, השתמש בחצים למעלה או למטה מקש חץ כדי לעבור אל הטבלה.

 8. נווט אל התא שהרצוי על-ידי הקשה על מקש חץ בכיוון שברצונך להעביר. הקלד את המידע שלך בתאים. הקש על מקש Tab כדי לעבור לתא הבא, או Shift + Tab כדי לעבור לתא הקודם. אם תקיש על מקש Tab בתא האחרון, שורת טבלה חדשה נוצרת.

עיצוב טבלה באמצעות תבנית מוכללת

 1. צור טבלה כמתואר בסעיף ציון ממדי טבלה, וודא שהמוקד נמצא במקום כלשהו בתוך הטבלה.

 2. לאחר שהוספת את הטבלה, הקש F6 עד לשמיעת "<Current tab>, הכרטיסיה שנבחרה," ולאחר מכן הקש על מקש חץ ימינה עד לשמיעת: "עיצוב טבלה, הכרטיסיה". הקש Control + אפשרות + מקש רווח כדי לבחור.

  הערה: אם אינך מצליח לגשת הכרטיסיה רצועת הכלים על-ידי הקשה על F6, הקש על מקש Tab שוב ושוב כדי לחזור אל הטבלה ונסה שוב.

 3. הקש על מקש Tab עד לשמיעת: "טבלה רשת, נבחרה, לחצן".

 4. כדי לבחור מתבניות הטבלה המוכללות, הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע את התבנית הרצויה, ולאחר מכן הקש Control+‏Option+מקש רווח כדי להחיל אותה.

 5. כדי לחזור לגוף ההודעה, הקש על מקש Tab עד לשמיעת: "ערוך טקסט".

מחיקת טבלה

 1. ודא שהמוקד נמצא במקום כלשהו בתוך הטבלה שברצונך למחוק.

 2. הקש F6 עד לשמיעת "<Current tab>, הכרטיסיה שנבחרה," ולאחר מכן הקש על מקש חץ ימינה עד לשמיעת: "פריסה, הכרטיסיה". הקש Control + אפשרות + מקש רווח כדי לפתוח את הכרטיסיה ' פריסה '.

  הערה: אם אינך מצליח לגשת הכרטיסיה רצועת הכלים על-ידי הקשה על F6, הקש על מקש Tab שוב ושוב כדי לחזור אל הטבלה ונסה שוב.

 3. בכרטיסיה ' פריסה ', הקש על מקש Tab עד לשמיעת "מחק, לחצן תפריט," ולאחר מכן הקש Control + אפשרות + מקש רווח כדי לפתוח את תפריט המשנה.

 4. הקש על מקש החץ למטה עד לשמיעת "מחק טבלה" ולאחר מכן הקש Control + אפשרות + מקש רווח. הטבלה נמחקת.

הגדרת מאפייני טבלה

בנוסף לשימוש בתבניות מוכללות, באפשרותך לשנות מאפייני טבלה בנפרד. לדוגמה, באפשרותך להגדיר יישור טקסט, גובה שורה, רוחב עמודה או לכתוב טקסט חלופי כדי להפוך את הטבלה לנגישה יותר עבור קוראי מסך.

 1. ודא שהמוקד נמצא במקום כלשהו בתוך הטבלה שברצונך לערוך.

 2. הקש F6 עד לשמיעת "<Current tab>, הכרטיסיה שנבחרה," ולאחר מכן הקש על מקש חץ ימינה עד לשמיעת: "פריסה, הכרטיסיה". כדי לפתוח את הכרטיסיה ' פריסה ', הקש Control + אפשרות + מקש רווח.

  הערה: אם אינך מצליח לגשת הכרטיסיה רצועת הכלים על-ידי הקשה על F6, הקש על מקש Tab שוב ושוב כדי לחזור אל הטבלה ונסה שוב.

 3. בכרטיסיה ' פריסה ', הקש על מקש Tab עד לשמיעת "מאפייני לחצן,", ולאחר מכן הקש Control + אפשרות + מקש רווח.

 4. תפריט מאפייני טבלה כולל חמש כרטיסיות:

  • טבלה

  • שורה

  • עמודה

  • תא

  • טקסט חלופי

  השתמש במקשי החצים ימינה ושמאלה כדי למצוא את הכרטיסיה הרצויה, ולאחר מכן הקש Control+‏Option+מקש רווח כדי לפתוח כרטיסיה זו.

 5. הקש מקש Tab כדי לעיין באפשרויות בכרטיסיה שנבחרה VoiceOver זה מסביר כיצד ניתן לגשת כל אפשרות. לדוגמה, בכרטיסיה ' טבלה ', באפשרותך להגדיר יישור טקסט על הטבלה כולה.

 6. מעבר לכרטיסיה אחרת, הקש על מקש Tab עד לשמוע את השם של הכרטיסיה הנוכחית שוב ולאחר מכן השתמש במקשי החצים ימינה ושמאלה כדי למצוא את הכרטיסיה שאתה מעוניין בו והקש Control + אפשרות + מקש רווח.

 7. כדי לסגור את תפריט ' מאפייני טבלה ', הקש על מקש Tab עד לשמיעת "אישור, המוגדר כברירת מחדל, לחצן" ולאחר מכן הקש Control + אפשרות + מקש רווח.

  המוקד חוזר לכפתור מאפיינים.

הוספת עמודות או שורות לטבלה

באפשרותך להרחיב את הטבלה במהירות על-ידי הוספת שורות או עמודות נוספות.

 1. ודא שהמוקד נמצא במקום כלשהו בתוך הטבלה ולאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי לנווט בתוך הטבלה כדי לאתר את המקום שבו ברצונך להוסיף שורה חדשה או עמודה.

 2. הקש F6 עד לשמיעת "<Current tab>, הכרטיסיה שנבחרה," ולאחר מכן הקש על מקש חץ ימינה עד לשמיעת: "פריסה, הכרטיסיה". הקש Control + אפשרות + מקש רווח כדי לפתוח את הכרטיסיה ' פריסה '.

  הערה: אם אינך מצליח לגשת הכרטיסיה רצועת הכלים על-ידי הקשה על F6, הקש על מקש Tab שוב ושוב כדי לחזור אל הטבלה ונסה שוב.

 3. בכרטיסיה ' פריסה ', בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף שורה מעל לשורה הנוכחית, הקש על מקש Tab עד לשמיעת: "הוספה לעיל, לחצן".

  • כדי להוסיף שורה מתחת לשורה הנוכחית, הקש על מקש Tab עד לשמיעת: "הוסף מתחת ללחצן".

  • כדי להוסיף עמודה מימין לעמודה הנוכחית, הקש על מקש Tab עד לשמיעת: "הוסף משמאל, לחצן".

  • כדי להוסיף עמודה משמאל לעמודה הנוכחית, הקש על מקש Tab עד לשמיעת: "הוסף מימין, לחצן".

  כדי לאשר את הבחירה, הקש Control + אפשרות + מקש רווח.

 4. כדי לחזור לגוף ההודעה, הקש על Tab עד לשמיעת "ערוך טקסט."

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

שימוש בקורא מסך להוספת תמונה ב- Outlook

קיצורי מקלדת עבור Outlook עבור Mac

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט דואר של Outlook

צור וערוך טבלה בהודעת דואר אלקטרוני ב- דואר של Outlook בעזרת 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows.

הערות: 

בנושא זה

המרת טקסט לטבלה

אם יש לך בלוק של טקסט שנעשה בו שימוש במפרידים בצורה עקבית, תוכל להמיר אותו לטבלה בקלות.

 1. בעת כתיבת הודעה, בחר את קטע הטקסט שברצונך להמיר לטבלה.

 2. החלק ימינה עד שתשמע "More options, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Insert, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק שמאלה עד שתשמע "Table button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  הטבלה נוצרת והמוקד מוחזר אל ההודעה כאשר הטבלה נבחרת. כעת תשמע את מאפייני הטבלה.

הוספת טבלה

בעת הוספת טבלה ריקה להודעת דואר אלקטרוני, Outlook מוסיף טבלה בסיסית מסוג רשת עם שלוש שורות ושלוש עמודות. מאוחר יותר, תוכל להוסיף עמודות ושורות במידת הצורך.

הערה: כדי ליצור טבלה נגישה ככל האפשר, חשוב להוסיף לטבלה שורת כותרת.

 1. בעת כתיבת הודעה, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את הטבלה החדשה.

 2. החלק ימינה עד שתשמע "More options, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Insert, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק שמאלה עד שתשמע "Table button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  הטבלה נוצרת והמוקד מוחזר אל ההודעה כאשר הטבלה נבחרת. כעת תשמע את מאפייני הטבלה.

שימוש בסגנונות טבלה מוכללים

לאחר יצירת טבלה, ניתן לשנות במהירות את המראה שלה באמצעות הסגנונות המוכללים ב- Outlook.

 1. הצב את הסמן במקום כלשהו בטבלה.

 2. החלק ימינה עד שתשמע "More options, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Table, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Table styles" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. בתפריט סגנונות טבלה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את סגנון הטבלה הרצוי ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  הסגנון שנבחר מוחל על הטבלה והמוקד חוזר לטבלה.

מחיקת טבלה

 1. בעת כתיבת הודעה, מקם את הסמן בכל מקום בטבלה שברצונך למחוק.

 2. החלק ימינה עד שתשמע "More options, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Table, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. תשמע: "Delete, button collapsed". המוקד נמצא על לחצן מחק. הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 5. כדי למחוק את הטבלה כולה, החלק שמאלה עד שתשמע "Delete table button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  הטבלה תימחק והמוקד יחזור להודעה.

שינוי מאפייני טבלה

ניתן לשנות את יישור הטבלה, לתת לטבלה כותרת ותיאור כדי להפוך אותה לנגישה, לשנות אפשרויות של סגנון הטבלה ועוד.

 1. בעת כתיבת הודעה, מקם את הסמן במקום כלשהו בטבלה.

 2. החלק ימינה עד שתשמע "More options, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Table, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. בתפריט טבלה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

  • כדי להתאים את יישור הטבלה, בחר יישור. בתפריט יישור, החלק שמאלה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי להוסיף כותרת טקסט חלופי ותיאור, בחר טקסט חלופי. בתיבת הדו-שיח, הקלד את כותרת הטבלה, החלק שמאלה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. הקלד את תיאור הטבלה. גרור אצבע אחת כלפי מעלה על המסך עד שתשמע "Done button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי לשנות את אפשרויות סגנון הטבלה, בחר אפשרויות סגנון. בתפריט אפשרויות סגנון, החלק שמאלה עד שתשמע את אפשרות הסגנון הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הוספת עמודות או שורות לטבלה

 1. בעת כתיבת הודעה, הזז את הסמן בטבלה לנקודה שבה ברצונך להוסיף עמודה או שורה.

 2. החלק ימינה עד שתשמע "More options, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Table, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Insert button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. בתפריט הוספה, החלק שמאלה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  העמודה או השורה נוספת לטבלה. המוקד עובר אל השורה או העמודה שנוספו לטבלה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף תמונה ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט דואר של Outlook

יצירה ועריכה של טבלה בהודעת דואר אלקטרוני ב- Outlook Web App להשתמש בלוח המקשים וב -Narrator, קורא המסך Windows מוכלל, בעת כתיבת הודעה באמצעות הדואר.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים ב- Outlook באינטרנט.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל המדריך השלם על 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

 • נושא זה נכתב מתוך הנחה שחלונית הקריאה אינה פעילה.

 • בעת שימוש ב- Outlook Web App, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- Outlook Web App פועל בדפדפן האינטרנט, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט, אך לא על Outlook Web App.

הוספת טבלה

בעת הוספת טבלה בהודעה שלך, באפשרותך לציין את מספר העמודות והשורות. Outlook Web App מוסיף טבלה מסוג רשת בסיסית לשימושך.

 1. בעת כתיבת הודעה, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את הטבלה החדשה.

 2. הקש על מקש Tab עד לשמיעת: "Format, <selected option>, לחצן". לאחר מכן, הקש על מקש חץ ימינה עד לשמיעת "יותר, לחצן" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 3. הקש על מקש חץ ימינה עד לשמיעת "הוסף טבלה, לחצן מכווץ," ולאחר מכן הקשה על מקש רווח. פתיחת התפריט ' הוספת טבלה.

 4. הקש על מקש Tab עד לשמיעת "הוספת טבלה, פריט התפריט לא מסומן, תיבת הסימון" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. פותח תיבת הדו-שיח ' הוספת טבלה ולשמוע לך: "הדו-שיח הוספת טבלה, המתמקד אישור".

 5. כדי לבחור את מספר העמודות בטבלה, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "מספר העמודות, עריכה, <current number>," והקלד את מספר העמודות שהרצוי.

 6. כדי לבחור את מספר השורות בטבלה, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "מספר השורות, עריכה, <current number>," והקלד את מספר השורות שהרצוי.

 7. בסיום, כדי להוסיף את הטבלה, הקש על מקש Tab עד לשמוע "לחצן OK", והקש Enter. סגירת תיבת הדו-שיח ומעבירה המוקד גוף הודעת הדואר האלקטרוני.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

שימוש בקורא מסך להוספת תמונה ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

קיצורי מקשים ב- Outlook באינטרנט

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט דואר של Outlook

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×