שימוש בקורא מסך לביצוע או לקבלה של שיחות ב- Skype for Business

שימוש בקורא מסך לביצוע או לקבלה של שיחות ב- Skype for Business

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- Skype for Business עם לוח המקשים ועם Narrator, קורא המסך המכולל של Windows, כדי לבצע ולקבל שיחות שמע. אפליקציית Skype for Business מזהה אוטומטית את ההתקנים שלך, כגון אוזניות, מיקרופון ורמקולים. לפני שתבצע שיחה, ודא שהתקן שמע מחובר למחשב. מומלץ גם לבדוק שהתקן השמע שלך פועל כהלכה, כדי לוודא שהכל מוכן.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • למידע על קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים עבור Skype for Business‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

בנושא זה

שמירה על עוצמת קול קבועה בעת שימוש בקורא טקסטים

כאשר קורא הטקסטים מופעל, כברירת מחדל הוא מוריד את עוצמת הקול של מקורות קול אחרים. הדבר גורם לקשיים בשמיעה בשיחות ובפגישות של Skype for Business.

 1. הקש על מקש הלוגו של Windows. תשמע: "התחיל חלון. עריכת תיבת החיפוש". בתיבת החיפוש הקלד "קורא טקסטים". רשימת תוצאות החיפוש נפתחת.

 2. ברשימת תוצאות החיפוש, הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע: "שנה הגדרות קורא טקסטים," והקש Enter. תשמע: "הגדרות חלון, מופעל, מתג החלפת מצבים קורא טקסטים".

 3. בהגדרות קורא טקסטים, הקש על Tab עד שתשמע: "מופעל, הורד עוצמת קול של אפליקציות אחרות כשקורא טקסטים מופעל, מתג החלפת מצבים".

 4. הקש על מקש הרווח. תשמע: כבוי, החלש את עוצמת הקול של אפליקציות אחרות כאשר קורא הטקסטים מופעל".

ביצוע שיחת שמע

 1. כדי לעבור אל כרטיסיית אנשי קשר, הקש על Ctrl+1. תשמע: "חיפוש קלט, עורך, מחפש אדם או חדר". הקלד את שם איש הקשר אליו ברצונך להתקשר. תשמע: "תוצאות חיפוש, חלונית עודכנה". הקש על מקש החץ למטה כדי לעבור אל ובתוך רשימת תוצאות החיפוש עד שתשמע את שם איש הקשר הנכון.

 2. כדי לראות אפשרויות נוספות, הקש על Enter. תפריט אפשרויות נפתח.

 3. בתפריט האפשרויות, הקש על Tab עד שתשמע "התקשר אל <contact name>" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 4. כאשר תשמע "שיחת Skype", הקש Enter. חלון Skype for Business נפתח ותשמע צליל של צלצול.

 5. לאחר שהשיחה מתחברת:

  • כדי להשתיק או לבטל את השתקה של המיקרופון שלך, הקש על מקש הלוגו של Windows +F4 או על Tab עד שתשמע "לחצן מיקרופון," ואז הקש Enter.

  • כדי להעביר את השיחה להמתנה, הקש Ctrl+Shift+H. תשמע: "שיחה זו בהמתנה". כדי לחדש את השיחה, הקש Ctrl+Shift+H, או הקש Tab עד לשמיעת "לחצן חידוש שיחה" והקש Enter.

  • כדי להעביר את השיחה, הקש Ctrl+Shift+T. פעולה זו פותחת את בורר אנשי הקשר במהלך שיחה מסוג עמית-לעמית.

   הערה: תכונת העברת שיחות אינה זמינה לתכנית הנפרדת הבסיסית של Skype for Business, או לכל מנויי Office 365.

  • כדי להציג את לוח החיוג, הקש Ctrl+Shift+D.

  • כדי לבחור פקדי שיחה נוספים (התקנים או עוצמת קול של רמקול), הקש Tab עד לשמיעת "לחצן פקדי שיחה" והקש Enter. הקש על Tab כדי לעבור לאפשרות אחרת ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי להוסיף וידאו לשיחה, הקש Ctrl+Shift+Enter או Tab עד לשמיעת "לחצן וידאו" והקש Enter.

  • כדי להוסיף העברת הודעות מיידיות לשיחה, הקש Tab עד לשמיעת: "כבוי, לחצן חלונית הודעות מיידיות" ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי להוסיף אנשי קשר אחרים להצטרף לשיחה, הקש על Alt+V או על Tab עד לשמיעת: "לחצן הזמנת אנשים נוספים" ולאחר מכן הקש Enter. חלון חדש נפתח עם המוקד על שדה העריכה. הקלד שם או השתמש במקש החץ למטה כדי לבחור בשם מהרשימה. לחץ על Tab עד להישמע: לחצן OK" ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי לנתק את השיחה, הקש Tab עד לשמיעת "נתק", והקש Enter או הקש Alt+Q (פועל רק בשיחות מסוג עמית-לעמית, לא בשיחות ועידה).

מענה לשיחת שמע

כאשר איש קשר מתקשר אליך, נפתח חלון הודעות Skype for Business ואתה שומע צליל של צלצול, ו"התראה: שיחה נכנסת של Skype for Business מ<caller name>. הקש על Windows+Shift+O כדי לקבל את השיחה, ועל Windows+Esc כדי לדחות את השיחה".

 • כדי לענות לשיחה, הקש Windows+Shift+O.

 • אם אין ברצונך לקבל את השיחה, הקש Windows+Esc. אפשרות זו מתעלמת מהשיחה ושולחת אותה לדואר הקולי, אם זמין.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך עם Skype for Business לבדיקת דואר קולי

קיצורי מקשים עבור Skype for Business

תחילת העבודה עם קורא מסך ב- Skype for Business

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Skype for Business באמצעות תכונות נגישות

חשוב: העבודה על סעיף זה נמצאת בביצוע. ייתכן שחלק מהתוכן לא יהיה שלם או מדויק בשלב זה. בקר שוב בקרוב כדי לעיין במאמר השלם. תודה!

Skype for Business ב-Mac עובד עם קורא מסך מובנה, VoiceOver. באפשרותך לבצע ולקבל שיחות שמע ב- Skype for Business באמצעות קורא מסך וקיצורי מקלדת. Skype for Business מזהה באופן אוטומטי את ההתקנים שלך, כגון אוזניות, מיקרופון ורמקולים. לפני ביצוע שיחה, ודא שיש לך התקן שמע המחובר למחשב. מומלץ גם לבדוק שהתקן השמע פועל כהלכה, כדי לוודא שהכל מוכן.

הערה: בנושא אנו מניחים שאתה משתמש בקורא המסך VoiceOver שמובנה ב- Mac OS. למידע נוסף אודות השימוש ב-VoiceOver, עבור אל מדריך לתחילת העבודה עם VoiceOver

בנושא זה

ביצוע שיחת שמע

 1. הפעל את Skype for Business והיכנס אם יש צורך. חלון Skype for Business נפתח בתצוגת אנשי קשר. כדי לבחור בתיבת חפש אנשי קשר, הקש שוב ושוב על מקש Tab.

 2. בתיבה חיפוש אנשי קשר, הקלד שם, כתובת להעברת הודעות מיידיות או מספר טלפון. בעת ההקלדה יוצגו תוצאות החיפוש.

 3. הקש על מקש החץ למטה ולאחר מכן הקש על Control+Option+Shift+ מקש החץ למטה כדי לבחור ברשימת אנשי קשר. הקש על מקשי החצים למעלה או למטה עד שתשמע את שם האדם אליו ברצונך להתקשר.

 4. הקש על Control+Option+Shift+ מקש החץ למטה כדי לבחור באיש קשר.

 5. הקש על Control+Option+ מקש הרווח כדי לפתוח כרטיס איש קשר. הקש על מקש החץ ימינה עד שתשמע "לחצן שיחה" ולאחר מכן הקש על Control+Option+ מקש הרווח כדי לפתוח את תפריט השיחות של Skype for Business‏.

 6. הקש על מקש החץ למטה כדי לבחור שיחת Skype for Business, והקש Control+Option+ מקש רווח כדי לבצע את השיחה.

 7. כדי לנתק את השיחה, הקש שוב ושוב על מקש החץ ימינה, עד להישמע "לחצן ניתוק". הקש על Control+Option+ מקש רווח.

קבלת שיחת שמע

כשמישהו מתקשר אליך, תשמע: "שיחה נכנסת". הקש שוב ושוב על מקש החץ ימינה, עד להישמע: "לחצן מענה". כדי לבחור בלחצן, הקש על Control+Option+ מקש רווח.

השתקת המיקרופון שלך

כדי להשתיק את המיקרופון בזמן שאתה נמצא בשיחה שיזמת או שקיבלת, הקש על מקש החץ ימינה עד להישמע: "לחצן השתק". כדי לבחור בלחצן, הקש על Control+Option+ מקש רווח.

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

למידע נוסף

נגישות Skype for Business למשתמשים בעלי מוגבלויות

קיצורי מקשים ב- Skype for Business

קיצורי דרך של נגישות ב-Mac

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×