שימוש בקורא מסך כדי לתזמן פגישה ב- Outlook 2016

שימוש בקורא מסך כדי לתזמן פגישה ב- Outlook 2016

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש בלוח המקשים וב'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל של Windows, כדי לתזמן פגישות עם אנשים אחרים, לבדוק מתי האנשים שאתה מזמין זמינים, לקבוע שהפגישות יחזרו, להגדיר תזכורות לפגישות ולבקש תגובות מהאנשים שאתה מזמין ב- Outlook 2016.

הערות: 

בנושא זה

תזמון פגישה והזמנת אנשים אליה

 1. כדי ליצור הזמנה לפגישה מכל מקום ב- Outlook 2016 (כגון 'דואר אלקטרוני', 'לוח שנה' או 'משימות'), הקש Ctrl+Shift+Q. נפתח חלון פגישה, המוקד עובר לשדה הטקסט אל בהזמנה, ואתה שומע: "To, Editing". ב- JAWS, תשמע: "To, edit".

 2. כדי להזמין אנשים לפגישה, הקלד את שם האדם ולאחר מכן את כתובת הדואר האלקטרוני, אם היא ידועה לך.

  Outlook מחפש התאמות בפנקס הכתובות באופן אוטומטי. כדי לנווט בהצעות, השתמש במקש חץ למטה. תשמע את השמות והכתובות בעת המעבר ביניהם.

  עצה: כדי לאשר כתובות דואר אלקטרוני, ניתן להשתמש בתיבת הדו-שיח בדיקת שמות כדי לבצע חיפוש. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח בדיקת שמות, הקש Alt+י כדי לעבור לכרטיסיה פגישה, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Check Names button" ולאחר מכן הקש Enter. המוקד עובר לשם הראשון בתוצאות החיפוש, ואתה שומע את השם. השתמש במקשים חץ למעלה או חץ למטה כדי לעבור בין הפריטים ברשימה, והקש Enter כדי לבחור שם וכתובת.

 3. כדי לעיין בשמות המוצעים, השתמש בחץ למטה. כדי לבחור שם, הקש Enter.

 4. הקש על מקש Tab כדי לעבור לשדה הטקסט נושא. תשמע: "Subject, editing". ב- JAWS, תשמע: "Subject, edit". לאחר מכן הקלד את נושא הפגישה.

 5. הקש על מקש Tab שוב כדי לעבור לשדה הטקסט מיקום. תשמע: "Location editable, edit". ב- JAWS, תשמע: "Location, edit combo". לאחר מכן הקלד את המיקום.

  עצות: אם אתה משתמש בחשבון Microsoft Exchange, באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח בחירת חדרים: כל החדרים כדי לבדוק את הזמינות של חדרים ולשריין אותם.

  • כדי לעבור ללחצן חדרים… כשהמוקד נמצא בתיבה מיקום, הקש על מקש Tab. אתה שומע: "Rooms... button".

  • כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח בחירת חדרים, הקש Enter. המוקד עובר לתיבת החיפוש ואתה שומע "Select Rooms, All Rooms, Search, Editing". ב- JAWS, תשמע: "Search column, edit".

  • כדי למצוא חדר זמין ברשימה, הקש על מקש חץ למטה כדי לעבור לרשימה. אתה שומע את השם של החדר שנבחר, יחד עם פרטים כגון זמינות החדר ומספר טלפון.

  • כדי לנווט ברשימת החדרים, השתמש במקשי החצים למטה ולמעלה. כדי לשריין את החדר שנבחר כעת עבור הפגישה, הקש Enter.

  • הקש Enter שוב כדי להחזיר את המוקד להזמנה. אתה שומע את נושא הפגישה ואת "Rooms… button".

 6. כדי לציין את משך הזמן של הפגישה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Start date, editing". ב- JAWS, תשמע: "Start date, edit". כברירת מחדל, שדה זה כולל את היום והתאריך שבהם נוצרה ההזמנה לפגישה.

  עצה: באפשרותך לבדוק מתי האנשים שאתה מזמין זמינים לפני שתשמור או תשלח את ההזמנה לפגישה. לקבלת מידע נוסף, ראה בדיקת הזמינות של האנשים שאתה מזמין.

  בהתאם לאורך הפגישה, השתמש באחת משתי השיטות הבאות:

  • אם הפגישה נמשכת יום שלם, הקלד את תאריך הפגישה ולאחר מכן הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Unchecked, All day event check box". ב- JAWS, תשמע: "All day event check box, not checked". כדי לבחור את תיבת הסימון, הקש על מקש רווח. תשמע: "Checked".

  • אם הפגישה נמשכת פחות מיום שלם, הקלד את יום הפגישה והקש Enter. תשמע: "Start time". הקלד את שעת ההתחלה של הפגישה ולאחר מכן הקש Enter.

   המוקד עובר לתיבת הטקסט שעת סיום ואתה שומע "End time".

 7. כדי לקבוע את שעת הסיום של הפגישה, הקלד את שעת הסיום ולאחר מכן הקש Enter.

 8. כדי לשלוח את ההזמנה לפגישה, הקש Alt+ש. המוקד עובר לחלון הפעיל כעת.

בדיקת הזמינות של האנשים שאתה מזמין

לאחר הזנת שמות בהזמנה לפגישה, באפשרותך לבדוק מתי האנשים זמינים.

 1. מהחלון פגישה, הקש Alt+י ולאחר מכן הקש ןז כדי לפתוח את מסייע התזמון. תשמע: "All attendees list box". ב- JAWS, תשמע: "List box, all attendees".

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Options button" ולאחר מכן הקש Enter כדי לפתוח את התפריט הנפתח אפשרויות. תשמע: "Menu". הקש על מקש חץ למטה כדי לעבור בין הפריטים עד לשמיעת: "AutoPick, collapsed, menu item". ב- JAWS, תשמע: "AutoPick submenu". לאחר מכן הקש Enter כדי לפתוח את תפריט המשנה.

 3. השתמש במקש חץ למטה כדי לנווט בתפריט המשנה. אתה שומע את האפשרויות, כגון "All People and Resources" או "All People and One Resource", בעת המעבר ביניהן. כדי לבחור אפשרות, כשאתה שומע את האפשרות הרצויה, הקש Enter.

 4. האפשרות בחר אוטומטית בוחרת את המועד הזמין הבא המתאים לאפשרות שבחרת. ב'קורא טקסטים', תשמע את התאריך והשעה המוצעים, ואת שמות המשתתפים ומצבי הזמינות, כגון "Galit Stavi, Free". ב- JAWS, כדי לשמוע את הזמינות של כל משתתף, עיין בתיבת הרשימה של המשתתפים.

 5. בחר אחת מאפשרויות אלה:

  • כדי לקבל את המועד ולשלוח את ההזמנה לפגישה, הקש Alt+ש.

  • כדי לקבל את המועד ולחזור לטופס ההזמנה, הקש Alt+י, עע. אם ברצונך לערוך את ההזמנה, השתמש במקש Tab כדי לעבור בין שדות ההזמנה.

  • כדי לחזור אל בחר אוטומטית כדי למצוא אפשרות אחרת, חזור על השלבים הקודמים. שים לב שברוב המקרים, המוקד נשאר בלחצן אפשרויות ובאפשרותך להקיש Enter. אם לא, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Options button".

הפיכת פגישה לפגישה חוזרת

 1. בחלון ההזמנה לפגישה, הקש Alt+י ולאחר מכן הקש פמ כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח פעילות חוזרת. ב'קורא טקסטים', תשמע: "Appointment recurrence. Start, editing". ב- JAWS, תשמע: "Appointment recurrence. Start column". תשמע גם את שעת ההתחלה של הפגישה.

 2. כדי להעביר את המוקד לתיבת הקבוצה תבנית מופע חוזר, בתיבת הדו-שיח פעילות חוזרת, הקש על מקש Tab עד שתשמע את התבנית שנבחרה כעת ("Daily",‏ "Weekly",‏ "Monthly" או "Yearly").

 3. כדי לעבור בין תבניות מופע חוזר ולבחור אותן, השתמש במקשי החצים. ניתן לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:

  • אפשרויות יום

   כדי לבחור באפשרות יומית, הקש Alt+י. ב'קורא טקסטים', תשמע: "Daily". ב- JAWS, תשמע: "Recurrence pattern, daily".

   • כל יום חול

    הקש על מקש Tab ולאחר מכן, כדי להעביר את המוקד לאפשרות כל יום חול ולבחור אותה, הקש Alt+ם. תשמע: "Every weekday".

   • כל כמה ימים

    כדי להעביר את המוקד ללחצן כל, הקש Alt+כ. אתה שומע "Every". כדי להעביר את המוקד לשדה הטקסט של הימים, הקש על מקש Tab. אתה שומע: "Every, editable text". הקלד את מספר הימים (לדוגמה, כדי לציין שהפגישה מתרחשת כל יומיים, הקלד 2), ולאחר מכן הקש Enter.

  • אפשרויות שבוע

   • שבועית

    כדי לבחור באפשרות שבועית, הקש Alt+ש. ב'קורא טקסטים', תשמע: "Weekly". ב- JAWS, תשמע: "Recurrence pattern, weekly".

   • כל כמה שבועות

    בחר את האפשרות שבועית. כדי להעביר את המוקד לשדה הטקסט חזרה כל, הקש על מקש Tab. אתה שומע: "Recur every, editable text, week". הקלד את מספר השבועות (לדוגמה, כדי לציין שהפגישה מתרחשת כל שלושה שבועות, הקלד 3).

  • אפשרויות חודש

   • חודשית

    כדי לבחור באפשרות חודשית, הקש Alt+ד. ב'קורא טקסטים', תשמע: "Monthly". ב- JAWS, תשמע: "Recurrence pattern, monthly".

   • כל כמה חודשים

    בחרת באפשרות חודשית. כדי להגדיר את המופע החוזר של הפגישות, הקש על מקש Tab שלוש פעמים. תשמע: "Day, editable text, of every, editable text, month". הקלד את מספר החודשים (לדוגמה, כדי לציין שהפגישה מתרחשת כל שלושה חודשים, הקלד 3).

  • שנתית

   כדי לבחור באפשרות שנתית, הקש Alt+נ. ב'קורא טקסטים', תשמע: "Yearly". ב- JAWS, תשמע: "Recurrence pattern, yearly".

  לאחר בחירת האפשרויות של מופע חוזר, כדי לסגור את תיבת הדו-שיח פעילות חוזרת, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "OK button" ולאחר מכן הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לקרוא ולהגיב לבקשה לפגישה ב- Outlook 2016

קיצורי מקשים עבור Outlook

קיצורי מקשים לניווט ב'דואר' ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Outlook באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×