שימוש בקורא מסך כדי לשתף מסמך ב- Word

שימוש בקורא מסך כדי לשתף מסמך ב- Word

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

שתף את מסמכי Word 2016 באמצעות לוח המקשים ו'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows. כאשר תשתף את הקבצים שלך מ- OneDrive או מ- SharePoint, תוכל להזמין אנשים להציג או לערוך את המסמך, או לשלוח את הקובץ כקובץ מצורף לדואר אלקטרוני, ישירות מתוך המסמך שלך.

הערות: 

בנושא זה

שמירת מסמך ב- OneDrive או ב- SharePoint

לפני שתוכל לשתף מסמך באמצעות OneDrive או SharePoint, עליך לשמור אותו באחד מהמיקומים הללו.

 1. פתח את המסמך שברצונך לשתף.

 2. הקש Alt+F,‏ A כדי לפתוח את חלונית התצוגה Backstage. תשמע את השם של האפשרות הראשונה: "Info tab selected".

 3. הקש Alt+A כדי לעבור אל האפשרות שמירה בשם ולאחר מכן הקש על מקש Tab כדי לעבור לחלונית זו.

 4. כדי לעבור אל OneDrive או אל אתר SharePoint ברשימה שמירה בשם, הקש על מקשי החצים למעלה ולמטה עד שתשמע את שם האתר הרצוי, ולאחר מכן הקש Enter. המוקד ישתנה לרשימת התיקיות עבור האתר שבחרת.

 5. אתר את מיקום התיקיה הרצויה והקש Enter כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח שמירה בשם עם המוקד בשדה שם קובץ.

 6. בשדה שם קובץ, הקלד או ערוך את שם המסמך.

 7. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Save button" ולאחר מכן הקש Alt+S.

לאחר שמירת המסמך במיקום משותף, תוכל להזמין אחרים לעבוד עליו.

שיתוף מסמך דרך OneDrive או SharePoint

באפשרותך לשתף מסמך בזמן שאתה עובד עליו.

 1. פתח את המסמך שברצונך לשתף.

 2. הקש Alt+Y כדי לפתוח את החלונית שיתוף ולאחר מכן הקש F6 כדי לשנות את המוקד לתיבה הזמן אנשים.

  הערה: אם עדיין לא שמרת את המסמך ב- OneDrive או ב- ‎Office 365 SharePoint‎, תתבקש לעשות זאת כעת. לקבלת מידע נוסף, ראה שמירת מסמך ב- OneDrive או ב- SharePoint המופיע בתחילת נושא זה.

 3. בחלונית שיתוף, בשדה הזמן אנשים, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם שברצונך לשתף עמו את המסמך. אם כבר שמורים אצלך פרטי הקשר של אותו אדם, ניתן פשוט להקליד את שמו ולהקיש Enter.

  כדי לשתף עם יותר מאדם אחד, השתמש בנקודה-פסיק כדי להפריד בין השמות או כתובות הדואר האלקטרוני.

 4. כדי להקצות הרשאות, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Can edit combo "box. הקש על מקשי החצים כדי לבחור יכול לערוך או יכול להציג.

 5. כדי להוסיף הודעה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Include a message", ולאחר מכן הקלד הודעה.

 6. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Share, button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

הערה: באפשרותך לבחור אחת מהאפשרויות הבאות לשיתוף אוטומטי של שינויים במסמך משותף - ’לעולם’, ’תמיד’, או ’רק כאשר תתבקש’. הגדרת ברירת המחדל היא ’לעולם’. בחלונית שיתוף, הקש על מקש Tab כדי לעבור לתיבה המשולבת שתף שינויים באופן אוטומטי ובחר באפשרות מסוימת.

שיתוף עותק של המסמך שלך באמצעות דואר אלקטרוני

באפשרותך גם לשלוח בדואר אלקטרוני עותק של המסמך או לשלוח אותו כקובץ PDF.

 1. פתח את המסמך שברצונך לשתף.

 2. הקש Alt+F כדי לפתוח את תצוגת Backstage ולאחר מכן הקש Alt+H כדי לפתוח את החלונית שיתוף.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Share pane", ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה כדי לנווט אל האפשרות דואר אלקטרוני.

 4. הקש Enter כדי לפתוח את חלונית האפשרויות דואר אלקטרוני.

 5. השתמש במקש החץ למטה כדי לעבור אל האפשרויות, והקש Enter כדי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

  • שלח כקובץ מצורף - צירוף מסמך Word להודעת דואר אלקטרוני.

  • שלח קישור - יצירת היפר-קישור למסמך ומיקומו בגוף של הודעת הדואר האלקטרוני.

  • שלח כקובץ PDF - יצירת קובץ PDF מהמסמך וצירופו להודעת דואר אלקטרוני.

  • שלח כקובץ XPS - יצירת קובץ XPS מהמסמך וצירופו להודעת דואר אלקטרוני.

  • שלח כפקס באינטרנט - אם נרשמת לשירות פקס באינטרנט, שליחת המסמך לשירות זה.

 6. אם תבחר באפשרות דואר אלקטרוני, Word פותח הודעת דואר אלקטרוני חדשה באמצעות לקוח הדואר האלקטרוני שלך המוגדר כברירת מחדל, בצירוף עותק של המסמך שלך כקובץ PDF,‏ XPS או Word. ההודעה נפתחת כאשר המוקד נמצא בשדה אל. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני.

 7. כדי להקליד הודעה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Message field" והקלד את ההודעה.

 8. כדי לשלוח את ההודעה, הקש Alt+S.

שמירת מסמך כקובץ PDF

שמור את המסמך כקובץ PDF, כך שתוכל לשתף אותו באמצעות ערוצים מרובים.

 1. במסמך שברצונך לשמור, הקש Alt+F, A. תשמע: "Selected, Info tab". חלונית קובץ תיפתח.

  תיבת הדו-שיח מציעה את המיקום שבו שמרת את מסמכי Word בעבר, במחשב PC או במיקום מקוון. לקבלת הוראות לשינוי המיקום, ראה שמירת מסמך ב- OneDrive או ב- SharePoint.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Save as type, Word document, star dot docx", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. תיפתח רשימה של סוגי קבצים נתמכים.

 3. ברשימה, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "PDF" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. תשמע: "Save as type, PDF".

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Save button" ולאחר מכן הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

שימוש בקורא מסך לעריכה משותפת של מסמכים ב- Word

קיצורי מקשים עבור Microsoft Word 2016 עבור Windows

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

שתף את מסמכי Word 2016 עבור Mac באמצעות לוח המקשים ו-VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- Mac OS. כאשר תשתף את הקבצים שלך מ- OneDrive או מ- SharePoint, תוכל להזמין אנשים להציג או לערוך את המסמך, או לשלוח את הקובץ כקובץ מצורף לדואר אלקטרוני, ישירות מתוך המסמך שלך.

הערות: 

בנושא זה

שמירת מסמך ב- OneDrive או ב- SharePoint

כדי שתוכל לשתף מסמך, עליך לשמור אותו ב- OneDrive או ב- SharePoint.

 1. במסמך שברצונך לשמור, הקש על Command+Shift+S. תיבת הדו-שיח שמירה בשם נפתחת.

 2. תיבת הדו-שיח מציעה את המיקום שבו שמרת את מסמכי Word בעבר, במחשב ה- Mac או במיקום מקוון. כדי לבדוק או לשנות את המיקום, הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתשמע "Online locations, button" או "On My Mac‏, button". אם שמעת "Online locations", הקש Control+Option+מקש הרווח כדי לבחור. אם שמעת את "On My Mac", המיקומים המקוונים הזמינים כבר מוצגים בתיבת הדו-שיח.

 3. הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתשמע "Places‏, table" ואת המיקום המקוון הראשון. במידת הצורך, הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע את המיקום שבו ברצונך לשמור.

 4. כאשר תגיע למיקום הרצוי לך, הקש Enter.

  המסמך יישמר.

שיתוף מסמך דרך OneDrive או SharePoint

באפשרותך להזמין אנשים להציג או לערוך מסמך OneDrive או SharePoint.

 1. במסמך שברצונך לשתף, הקש על Control+Option+M כדי לעבור אל שורת התפריטים.

 2. הקש על F כדי לעבור לתפריט קובץ, ולאחר מכן הקש Control+Option+Spacebar כדי לפתוח את התפריט.

 3. הקש על מקש חץ למטה שוב ושוב עד שתשמע "Share‏, submenu", ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש הרווח כדי לבחור.

 4. תפריט המשנה שיתוף נפתח והמוקד נמצא על הפריט הזמן אנשים. הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור.

 5. תיבת הדו-שיח הזמנת אנשים נפתחת. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם שברצונך לשתף עמו את המסמך. אם כבר שמורים אצלך פרטי הקשר של אותו אדם, תוכל פשוט להקליד את שמו ולהקיש Enter.

  כדי לשתף עם יותר מאדם אחד, השתמש בנקודה-פסיק כדי להפריד בין השמות או כתובות הדואר האלקטרוני.

 6. כדי להוסיף הודעה, הקש על מקש Tab פעם אחת והקלד הודעה.

 7. כדי להקצות הרשאות, הקש שוב על מקש Tab כדי לעבור אל תיבת הסימון יכול לערוך. האפשרות יכול לערוך נבחרת כברירת מחדל. כדי לבטל את סימון התיבה ולהקצות הרשאות תצוגה בלבד, הקש Control+Option+מקש רווח.

 8. הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתשמע "Share, button", ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הלחצן ולשלוח את ההזמנה.

שיתוף עותק של המסמך שלך באמצעות דואר אלקטרוני

באפשרותך גם לשלוח בדואר אלקטרוני עותק של המסמך או לשלוח אותו כקובץ PDF.

 1. במסמך שברצונך לשתף, הקש על Control+Option+M כדי לעבור אל שורת התפריטים.

 2. הקש על F כדי לעבור לתפריט קובץ, ולאחר מכן הקש Control+Option+Spacebar כדי לפתוח את התפריט.

 3. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Share, submenu", ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 4. תפריט המשנה שיתוף נפתח והמוקד נמצא על הפריט הזמן אנשים. הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע: "Send Document..." או "Send PDF..." בהתאם לאפשרות שבה ברצונך להשתמש. לאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור.

 5. לקוח הדואר האלקטרוני המוגדר כברירת מחדל יוצר הודעת דואר אלקטרוני חדשה עם עותק של קובץ ה- Word המצורף או עותק PDF של המסמך שנוסף. המוקד נמצא בשדה אל. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען.

 6. הקש על מקש Tab כדי לעבור אל השדות האחרים למטה, כגון עותק ונושא.

 7. כדי לשלוח את ההודעה, הקש Shift+Tab עד שתשמע: "Send‏, button", ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הלחצן ולשלוח את ההודעה.

שמירת מסמך כקובץ PDF

שמור את המסמך כקובץ PDF, כך שתוכל לשתף אותו בבטחה באמצעות ערוצים מרובים.

 1. במסמך שברצונך לשמור, הקש על Command+Shift+S. תיבת הדו-שיח שמירה בשם נפתחת.

  תיבת הדו-שיח מציעה את המיקום שבו שמרת את מסמכי Word בעבר, במחשב Mac או במיקום מקוון. לקבלת הוראות לשינוי המיקום, ראה שמירת מסמך ב- OneDrive או ב- SharePoint.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Word document", ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח. תפריט תבנית עיצוב ייפתח.

 3. בתפריט, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "PDF" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 4. כדי לבחור את הרזולוציה המתאימה עבור קובץ ה- PDF, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את שמה של האפשרות הרצויה לך ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 5. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Export button", ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח. המסמך נשמר כקובץ PDF.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לעריכה משותפת של מסמכים ב- Word

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

קיצורי מקלדת ב- Word עבור Mac

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

ב- Word עבור iOS, באפשרותך לשתף בקלות את המסמכים שלך באמצעות VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- iOS. שמור את הקובץ ב- OneDrive או ב- SharePoint, והזמן אנשים להציג או לערוך את המסמך ששיתפת. אם במקום זאת ברצונך לשלוח את המסמך בדואר אלקטרוני כמסמך PDF או כמסמך Word, תוכל לבצע זאת ישירות מתוך Word עבור iOS.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש ב- iPhone. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור iPad.

בנושא זה

שמירת מסמך ב- OneDrive או ב- SharePoint

כדי שתוכל לשתף מסמך Word, עליך לשמור אותו ב- OneDrive או ב- SharePoint.

 1. במסמך שברצונך לשמור, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע: "Save and close, button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור את הלחצן.

 2. תיפתח תיבת דו-שיח ותשמע: "Save changes to <document name>?" החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Save, ellipsis, button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 3. תיפתח תיבת דו-שיח נוספת ותשמע: "Save as, file name, text field, is editing, <document name> selected, Word mode". השם הנוכחי נבחר ולוח המקשים על המסך מופיע בחלק התחתון של המסך. הקלד שם עבור המסמך באמצעות לוח המקשים על המסך. כשתסיים, נווט אל מקש return בפינה השמאלית התחתונה של המסך, והקש פעמיים כדי לבחור אותו.

 4. לוח המקשים על המסך ייסגר. החלק במהירות ימינה עד שתשמע את המיקום שבו ברצונך לשמור, כגון "OneDrive", והקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

  אם עדיין לא שמרת ב- OneDrive או ב- SharePoint בעבר בטלפון זה, ייתכן שתחילה תצטרך להוסיף את המיקום. במקרה זה, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Add a Place" והקש פעמיים.

 5. המוקד נמצא על שם המסמך, ובאפשרותך להשתמש בלוח המקשים על המסך כדי לשנות אותו.

 6. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את התיקיה שבה ברצונך לשמור, והקש פעמיים כדי לפתוח אותה.

 7. החלק במהירות ימינה עד שתשמע: "Save‏, button". הקש פעמיים כדי לבחור את הלחצן ולשמור את המסמך.

  המסמך נשמר ותוחזר לתצוגה אחרונים.

שיתוף מסמך דרך OneDrive או SharePoint

באפשרותך להזמין אנשים להציג ולערוך מסמך Word ב- OneDrive או ב- SharePoint.

 1. במסמך Word, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע: "Share menu, button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור ולפתוח את התפריט. VoiceOver מכריז: "Share, heading".

 2. תפריט שיתוף ייפתח. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Invite People, button" והקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 3. תיבת הדו-שיח הזמנת אנשים נפתחת. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Type names or email addresses, text field". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור את השדה ולהתחיל להקליד.

 4. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם שעמו ברצונך לשתף את המסמך. כשתסיים, נווט אל מקש return בפינה השמאלית התחתונה של המסך, והקש פעמיים כדי לבחור.

  עצה: אם כבר שמורים אצלך פרטי הקשר של אותו אדם, תוכל פשוט להחליק במהירות שמאלה כדי לבחור את האדם מתוך אנשי הקשר שלך. VoiceOver מכריז: "Add contact, button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור את הלחצן ולעבור אל אנשי הקשר שלך. החלק במהירות ימינה שוב ושוב כדי לעבור בין רשימת אנשי הקשר שלך, או השתמש באשרות החיפוש בחלק העליון. כאשר המוקד יהיה על איש הקשר שברצונך להוסיף כנמען, הקש פעמיים על המסך.

 5. אם ברצונך שהנמען יוכל להציג את המסמך, אך לא לערוך אותו, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Can Edit", והקש פעמיים על המסך כדי להסיר את זכויות העריכה.

 6. כדי לשלוח את ההזמנה, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "Send, button" והקש פעמיים המסך.

  ההזמנה נשלחה, ותוחזר לתפריט שיתוף.

שיתוף עותק של המסמך שלך באמצעות דואר אלקטרוני

באפשרותך גם לשלוח בדואר אלקטרוני עותק של המסמך או לשלוח אותו כקובץ PDF.

 1. במסמך Word, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע: "Share menu, button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור ולפתוח את התפריט. VoiceOver מכריז: "Share, heading".

 2. תפריט שיתוף ייפתח. החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Send a copy, button" והקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 3. תפריט שליחת עותק ייפתח. כדי לשלוח את המסמך בתבנית Word, המשך לשלב הבא.

  כדי לשלוח גירסת PDF של המסמך, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Format, Word Document, button," ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "PDF" והקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את שם האפליקציה שבה ברצונך להשתמש לשליחת הקובץ. כדי לבחור אפשרות, הקש פעמיים על המסך.

 5. בעת הצורך, החלק במהירות שמאלה עד שתגיע לשדה אל, והקש פעמיים על המסך כדי לבחור את השדה.

 6. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם שעמו ברצונך לשתף את המסמך.

  עצה: אם כבר שמורים אצלך פרטי הקשר של אותו אדם, תוכל פשוט להחליק במהירות שמאלה כדי לבחור את האדם מתוך אנשי הקשר שלך. VoiceOver מכריז: "Add contact, button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור את הלחצן ולעבור אל אנשי הקשר שלך. החלק במהירות ימינה שוב ושוב כדי לעבור בין רשימת אנשי הקשר שלך, או השתמש באשרות החיפוש בחלק העליון. כאשר המוקד יהיה על איש הקשר שברצונך להוסיף כנמען, הקש פעמיים על המסך.

 7. כדי לשנות את נושא הדואר האלקטרוני, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Subject", והקש פעמיים על המסך כדי לבחור. הקלד נושא אחר באמצעות לוח המקשים על המסך. כשתסיים, נווט אל מקש return בפינה השמאלית התחתונה של המסך, והקש פעמיים כדי לבחור.

 8. כדי להוסיף הודעה, החלק במהירות שמאלה והקש פעמיים על המסך. הקלד את ההודעה באמצעות המקלדת על המסך. כשתסיים, נווט אל מקש return בפינה השמאלית התחתונה של המסך, והקש פעמיים כדי לבחור.

 9. בסיום, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Send, button" והקש פעמיים המסך כדי לשלוח את המסמך.

למידע נוסף

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

שתף את המסמכים של Word עבור Android באמצעות TalkBack, קורא המסך המוכלל ב- Android. כאשר תשתף את הקבצים שלך מ- OneDrive, תוכל להזמין אנשים להציג או לערוך את המסמך, או לשלוח את הקובץ כקובץ מצורף לדואר אלקטרוני, ישירות מתוך המסמך שלך.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון Android. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet של Android.

בנושא זה

שמירת מסמך ב- OneDrive

כדי שתוכל לשתף מסמך באמצעות OneDrive, עליך לשמור אותו.

 1. לאחר כתיבת המסמך החדש, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "File, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Save as button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Save as, File menu closed, Enter a file name <current file name>".

 3. אם ברצונך לשנות את שם הקובץ, הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את לוח המקשים על המסך. השתמש בלוח המקשים כדי למחוק תחילה את השם הישן ולאחר מכן הקלד שם קובץ חדש. בסיום, החלק במהירות כלפי מטה ולאחר מכן ימינה כדי לסגור את לוח המקשים.

 4. החלק במהירות שמאלה או ימינה כדי לנווט באפשרויות מיקום השמירה עד שתמצא את חשבון OneDrive, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק במהירות למטה ולאחר מכן למעלה. תשמע: "Save button". הקש פעמיים על המסך כדי לשמור את המסמך. לאחר השמירה, תפריט קובץ ייסגר והמוקד יחזור אל המסמך.

עצה: לאחר ששמרת את המסמך ב-OneDrive, כל השינויים יישמרו שם בעת בחירה באפשרות שמור, אלא אם תשמור את המסמך במיקום חדש.

שיתוף מסמך באמצעות OneDrive

באפשרותך לשתף מסמך בזמן שאתה עובד עליו. משתף הפעולה יקבל בדואר אלקטרוני קישור לשיתוף שבו הוא יוכל להשתמש כדי לפתוח את המסמך ב- Word.

 1. פתח את המסמך שברצונך לשתף ב- Word עבור Android.

 2. החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Not checked, Share, switch" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Invite people to this file, edit box", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם שעמו ברצונך לשתף את המסמך.

 5. החלק כלפי מטה ושמאלה כדי לסגור את לוח המקשים.

 6. כדי להוסיף הודעה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Include a message (optional), edit box" , הקש פעמיים על המסך ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את ההודעה.

 7. כדי להקצות הרשאות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Checked, can edit, checkbox". כברירת מחדל, משתפי הפעולה יכולים לערוך את המסמך שאתה משתף. אם ברצונך שהם יוכלו להציג את המסמך בלבד, הקש פעמיים על המסך.

 8. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Share button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

שיתוף עותק של המסמך שלך באמצעות דואר אלקטרוני

באפשרותך גם לשלוח בדואר אלקטרוני עותק של המסמך או לשלוח אותו כקובץ PDF.

 1. פתח את המסמך שברצונך לשתף ב- Word עבור Android.

 2. החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Not checked, Share, switch" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Share as attachment button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Document button" או "לחצן PDF", בהתאם לתבנית הקובץ שברצונך לשתף. הקש פעמיים על המסך כדי לבחור את התבנית.

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתמצא את יישום הדואר האלקטרוני שבו ברצונך להשתמש לשיתוף, לדוגמה, "Outlook" או "Gmail", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם שעמו ברצונך לשתף את המסמך.

 7. החלק כלפי מטה ושמאלה כדי לסגור את לוח המקשים.

 8. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Send" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

עצה: באפשרותך גם להשתמש בהוראות אלה כדי לשלוח עותק של קובץ PDF לכתובת הדואר האלקטרוני שלך, או כדי לשמור את קובץ ה-PDF בכונן Google Drive.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לעריכה משותפת של מסמכים ב- Word

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

הגדרת המכשיר לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

ב- Word Mobile, באפשרותך לשתף בקלות את המסמכים שלך באמצעות 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows. שמור את הקובץ ב- OneDrive או ב- SharePoint, והזמן אנשים להציג או לערוך את המסמך ששיתפת. אם במקום זאת ברצונך לשלוח את המסמך בדואר אלקטרוני, תוכל לבצע זאת ישירות מתוך Word.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון של Windows. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet או מחשב PC.

בנושא זה

שמירת מסמך ב- OneDrive או ב- SharePoint

כדי שתוכל לשתף מסמך Word, עליך לשמור אותו ב- OneDrive או ב- SharePoint.

 1. במסמך שברצונך לשמור, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע: "File button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 2. תיפתח חלונית ותשמע: "Backstage page pane, Go back button". החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Save button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 3. תיבת הדו-שיח שמירה תיפתח ותשמע את שם הקובץ הנוכחי.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Save a copy of this file" והקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את המיקום שבו ברצונך לשמור, כגון "OneDrive", והקש פעמיים כדי לבחור.

  אם לא נכנסת כבר, OneDrive או SharePoint יציגו בקשה להיכנס.

 6. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את התיקיה או המיקום שבהם ברצונך לשמור, והקש פעמיים על המסך כדי לפתוח אותם.

 7. החלק שמאלה עד שתשמע: "Next app bar button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 8. תיבת הדו-שיח הזנת שם קובץ תיפתח.

  אם ברצונך לשנות את שם הקובץ, החלק במהירות ימינה עד שתשמע את שם המסמך הנוכחי, והקש פעמיים על המסך כדי להתחיל בעריכה. הקלד את השם החדש באמצעות המקלדת על המסך. בסיום, החלק במהירות למעלה עד שתשמע "Landmarks and containers", ולאחר מכן החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "App bar". החלק במהירות למטה עד שתשמע "Items", ולאחר מכן החלק במהירות ימינה שוב ושוב עד שתשמע: "Save a copy app bar button".

 9. הקש פעמיים על המסך כדי לשמור את המסמך.

שיתוף מסמך דרך OneDrive או SharePoint

באפשרותך להזמין אנשים להציג ולערוך מסמך Word ב- OneDrive או ב- SharePoint.

 1. במסמך Word, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד ש'קורא טקסטים' יכריז: "Off, Share button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 2. תיבת הדו-שיח שיתוף תיפתח. 'קורא טקסטים' יכריז: "Type an email address to invite someone". הקש פעמיים על המסך כדי להציג את לוח המקשים על המסך והתחל להקליד.

 3. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם שעמו ברצונך לשתף את המסמך.

  עצה: אם כבר שמורים אצלך פרטי הקשר של אותו אדם, תוכל פשוט להחליק במהירות שמאלה כדי לבחור את האדם מתוך אנשי הקשר שלך. 'קורא טקסטים' יכריז: "Browse contacts button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור את הלחצן ולעבור אל אנשי הקשר שלך. החלק במהירות ימינה שוב ושוב כדי לעבור בין רשימת אנשי הקשר שלך, או השתמש באשרות החיפוש בחלק העליון. כאשר המוקד יהיה על איש הקשר שברצונך להוסיף כנמען, הקש פעמיים על המסך. כרטיס איש הקשר ייפתח. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את כתובת הדואר האלקטרוני שבה ברצונך להשתמש, והקש פעמיים על המסך.

 4. אם ברצונך להוסיף הערה אישית להזמנה שלך, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "More options", והקש פעמיים על המסך. לאחר מכן החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Include a message, optional, editable text", והקש פעמיים על המסך. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את טקסט ההערה.

 5. אם ברצונך שהנמען יוכל להציג את המסמך, אך לא לערוך אותו, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "More options", והקש פעמיים על המסך. החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Give permissions to this document, can edit", והקש פעמיים על המסך. רשימת האפשרויות תיפתח, ו'קורא טקסטים' יכריז: "Menu". החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Can ViewF", והקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 6. כדי לשלוח את ההזמנה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Share, button" והקש פעמיים המסך.

  ההזמנה נשלחה, ותוחזר לתיבת הדו-שיח שיתוף.

שמירת מסמך Word כקובץ PDF

כדי לשמור מסמך Word בתבנית PDF, השתמש בפונקציונליות הייצוא ב- Word Mobile.

 1. במסמך Word, החלק ימינה או שמאלה עד ש'קורא טקסטים' יכריז: "File button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 2. תיפתח חלונית ותשמע: "Backstage page pane, Go back button". החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Save button", והקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 3. תיבת הדו-שיח שמירה תיפתח ותשמע: "<the current file name of the document>, button".

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Export this file" והקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את המיקום שבו ברצונך לשמור, כגון "OneDrive", והקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 6. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את התיקיה שבה ברצונך לשמור, והקש פעמיים על המסך כדי לפתוח.

 7. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Next, app bar button", והקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 8. תיבת הדו-שיח הזנת שם קובץ תיפתח. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "File type, OpenDocument Text, Combo box". הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את רשימת אפשרויות ההדפסה, והחלק במהירות שמאלה. 'קורא טקסטים' יכריז: "PDF, 2 of 2". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 9. החלק במהירות ימינה עד שתשמע: "Export app bar button". הקש פעמיים על המסך כדי לייצא את המסמך.

  אם תוצג לך תיבת דו-שיח לאישור שבה תתבקש לאפשר המרה של קובץ מקוון, הקש פעמיים המסך כדי לאפשר.

  המסמך ייוצא ויישמר כ- PDF במיקום שבחרת. חזור לתיבת הדו-שיח שמירה בשם כאשר המוקד נמצא על שם הקובץ.

שיתוף עותק של המסמך שלך באמצעות דואר אלקטרוני

באפשרותך גם לשלוח בדואר אלקטרוני עותק של המסמך ישירות מ- Word.

 1. במסמך Word, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע: "Off, Share button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 2. תיבת הדו-שיח שיתוף תיפתח. 'קורא טקסטים' יכריז: "Type an email address to invite someone". החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "More options, link". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 3. 'קורא טקסטים' יכריז: "Send an attachment or get a sharing link". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Send as attachment, button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 5. חלון שיתוף ייפתח. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, כגון "Outlook Mail", והקש פעמיים על המסך.

 6. ייפתח חלון דואר. המוקד נמצא בשדה אל. הקלד את כתובת הנמען באמצעות לוח המקשים על המסך.

  עצה: אם כבר שמורים אצלך פרטי הקשר של אותו אדם, תוכל פשוט להחליק במהירות שמאלה כדי לבחור את האדם מתוך אנשי הקשר שלך. 'קורא טקסטים' יכריז: "Choose contacts, button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור את הלחצן ולעבור אל אנשי הקשר שלך. החלק במהירות ימינה שוב ושוב כדי לעבור בין רשימת אנשי הקשר שלך, או השתמש באשרות החיפוש בחלק העליון. כאשר המוקד יהיה על איש הקשר שברצונך להוסיף כנמען, הקש פעמיים על המסך. כרטיס איש הקשר ייפתח. 'קורא טקסטים' יכריז: "People window". החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את כתובת הדואר האלקטרוני שבה ברצונך להשתמש, והקש פעמיים על המסך.

 7. כדי לערוך את נושא הדואר האלקטרוני, החלק במהירות שמאלה והקש פעמיים על המסך. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את הנושא. כשתסיים, נווט אל מקש Enter והקש פעמיים על המסך.

 8. כדי להוסיף הודעה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Message, editable text" והקש פעמיים על המסך. הקלד את ההודעה באמצעות המקלדת על המסך.

 9. בסיום, החלק במהירות למעלה עד שתשמע "Items" והחלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Send button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור את הלחצן ולשלוח את המסמך.

  המסמך נשלח, ותוחזר לתיבת הדו-שיח שיתוף.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך למעקב אחר שינויים במסמך ב- Word ולסקירת שינויים

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

השתמש בלוח המקשים וב'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לשתף בקלות את המסמכים שלך עם Word Online. כאשר תשתף את הקבצים שלך באמצעות OneDrive, תוכל להזמין אנשים להציג או לערוך את המסמך, כך שתוכלו לעבוד יחד בו-זמנית.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • כדי למצוא קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים ב- Word Online.

 • בעת שימוש ב- Word Online, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- Word Online פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl + F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl + O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט – אך לא על Word Online.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

בנושא זה

שמירת מסמך ב- OneDrive

כדי שתוכל לשתף מסמך באמצעות OneDrive, עליך לשמור אותו באופן מקוון. לאחר שמירת מסמך באופן מקוון, Word Online שומר באופן אוטומטי את כל השינויים שבוצעו בו.

 1. לאחר כתיבת המסמך החדש, הקש Ctrl+F6 עד שתשמע "Selected, Home tab item".

 2. הקש Caps Lock+מקש חץ ימינה או שמאלה עד שתשמע "Save button" ולאחר מכן, הקש Enter.

 3. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Save As tab item", ולאחר מכן הקש Enter.

 4. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Save As, save a copy online, menu item", ולאחר מכן הקש Enter.

 5. הקלד את שם הקובץ ולאחר מכן הקש Enter.

שיתוף מסמך באמצעות OneDrive

באפשרותך לשתף מסמך בזמן שאתה עובד עליו. משתף הפעולה מקבל את קישור השיתוף בדואר אלקטרוני.

 1. בעת עריכת מסמך ב-Word Online, הקש Ctrl+F6 עד שתשמע "Selected, Home tab item".

 2. הקש Caps Lock+מקש חץ ימינה או שמאלה עד שתשמע "Save button" ולאחר מכן, הקש Enter.

 3. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Share tab item", ולאחר מכן הקש Enter.

 4. הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע "Share with people, invite other people to edit or view this document, menu item", ולאחר מכן הקש Enter.

 5. 'קורא טקסטים' יודיע לך כאשר תיבת הדו-שיח שיתוף נטענת. כש'קורא טקסטים' יפסיק לדבר, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם שעמו ברצונך לשתף את המסמך. כדי לשתף עם יותר מאדם אחד, השתמש בנקודה-פסיק כדי להפריד בין כתובות הדואר האלקטרוני.

 6. כדי להקצות הרשאות, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Can edit". השתמש במקשי החצים למטה ולמעלה כדי לבחור יכול לערוך או יכול להציג.

 7. כדי להוסיף הודעה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Include a personal message with this invitation", ולאחר מכן הקלד הודעה.

 8. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Share button" ולאחר מכן הקש Enter.

שמירת מסמך כקובץ PDF

שמור את המסמך כקובץ PDF, כך שתוכל לשתף אותו בבטחה באמצעות ערוצים מרובים.

 1. פתח את המסמך שברצונך לשמור כ- PDF ב- Word Online.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע "More, button collapsed", ולאחר מכן הקש Enter כדי לפתוח את התפריט.

 3. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Download as PDF, menu item", ולאחר מכן הקש Enter.

 4. Word Online יוצר קובץ PDF, ופעולה זו עשויה להימשך זמן מה. לאחר שתשמע "Click here to view the PDF of your document," הקש Enter.

 5. הקש Caps Lock+מקש חץ ימינה עד שתשמע "Save button" ולאחר מכן, הקש Enter.

 6. לאחר שתשמע "Dismiss button", באפשרותך להקיש Enter כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.

 7. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Dialog, Microsoft Word Online, focus on Close button", ולאחר מכן הקש Enter כדי להחזיר את המוקד אל המסמך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לעריכה משותפת של מסמכים ב- Word

קיצורי מקשים ב- Word Online

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×