שימוש בקורא מסך כדי לשנות את אפשרויות הכניסה והמרווח ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי לשנות את אפשרויות הכניסה והמרווח ב- Outlook

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- Outlook, עם לוח המקשים ועם 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי להגדיר את כמות המרווח לפני ואחרי כל פיסקה ואת גודל הכניסה של הפיסקאות. באפשרותך גם ליצור כניסה רק בשורה הראשונה של פיסקה, או ליצור כניסה תלויה, שבה השורה הראשונה של הפיסקה לא תוסט פנימה, אך שאר השורות כן יוסטו. בנוסף, באפשרותך לשנות את המרווח בין שורות עבור פיסקה.

הערות: 

בנושא זה

הגדרת מרווח בין פיסקאות

 1. בעת חיבור הודעה, בחר את הפיסקה שעבורה שברצונך להגדיר מרווח. אם ברצונך להגדיר מרווח בין פיסקאות עבור ההודעה כולה, הקש Ctrl+A.

 2. כדי לעבור לכרטיסיה עיצוב טקסט, הקש Alt+ק. הקש פ ולאחר מכן י. תיבת הדו-שיח פיסקה נפתחת, כאשר המוקד נמצא בכרטיסיה כניסות ומרווחים. תשמע: "Paragraph window. Alignment". ב- JAWS, תשמע: "Paragraph dialog. Indents and Spacing page".

 3. כדי להגדיר את המרווח לפני הפיסקה, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Before". לאחר מכן הקש על מקשי החצים למעלה או למטה עד לשמיעת ערך הנקודות הרצוי, או הקלד את ערך הנקודות הרצוי (לדוגמה, 6 או 18). (ערכי נקודות קטנים יותר מייצגים פחות מרווח.)

 4. כדי להגדיר את המרווח אחרי הפיסקה, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "After". לאחר מכן הקש על מקשי החצים למעלה או למטה עד לשמיעת אפשרות הנקודות הרצויה, או הקלד את ערך הנקודות הרצוי (לדוגמה, 6 או 18).

 5. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח פיסקה, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "OK button" ולאחר מכן הקש על מקש רווח. המוקד חוזר לחלון ההודעה.

הגדרת מרווח בין שורות

 1. כדי לשנות את המרווח בין השורות בפיסקה, בחר את הפיסקה שברצונך לעצב.

 2. הקש Alt+ק כדי לעבור לכרטיסיה עיצוב טקסט. הקש פ ולאחר מכן י. תיבת הדו-שיח פיסקה נפתחת, כאשר המוקד נמצא בכרטיסיה כניסות ומרווחים.

 3. כדי לבחור אפשרות מרווח בין שורות, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Line spacing", ולאחר מכן אפשרות מרווח בין שורות.

 4. הקש על מקש רווח כדי לפתוח את רשימת האפשרויות. לאחר מכן השתמש במקשי החצים למעלה או למטה עד שתשמע את אפשרות המרווח בין שורות הרצויה. כדי לבחור, הקש Enter.

  אם תבחר באפשרות הניתנת להתאמה אישית, כגון מרובה, כדי להגדיר את גודל המרווח, הקש על מקש Tab. תשמע את המילה "At" ואת גודל המרווח הנוכחי. לאחר מכן הקלד ערך.

 5. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח פיסקה, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "OK button" ולאחר מכן הקש על מקש רווח. המוקד חוזר לחלון ההודעה.

הגדרת כניסות פיסקה

הסטה פנימה של השורה הראשונה של פיסקה בלבד

 1. בעת חיבור הודעה, בחר את הפיסקאות שבהן ברצונך להסיט פנימה את השורה הראשונה של הפיסקה.

 2. כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב טקסט, הקש Alt+ק. הקש פ ולאחר מכן י. תיבת הדו-שיח פיסקה נפתחת, כאשר המוקד נמצא בכרטיסיה כניסות ומרווחים. תשמע: "Paragraph window. Alignment". ב- JAWS, תשמע: "Paragraph dialog. Indents and Spacing page".

 3. כדי להסיט פנימה את השורה הראשונה של הפיסקה, השתמש באפשרויות בקבוצה כניסה. הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Special, <אפשרות כניסה>, editable combobox". ב- JAWS, תשמע: "Special column combobox, <אפשרות כניסה>". כדי להסיט פנימה את השורה הראשונה, הקש על מקש רווח ולאחר מכן השתמש במקשי החצים למעלה או למטה עד לשמיעת: "First line". כדי לבחור, הקש Enter.

 4. כדי להגדיר את גודל הכניסה של השורה הראשונה, הקש על מקש Tab. תשמע את המילה "By" ואת גודל הכניסה הנוכחי. לאחר מכן הקלד ערך בסנטימטרים, לדוגמה, 1.

 5. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח פיסקה, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "OK button" ולאחר מכן הקש על מקש רווח. המוקד חוזר לחלון ההודעה.

הערה: כל הפיסקאות הבאות שתקליד יוסטו פנימה.

הסטה פנימה של כל השורות פרט לשורה הראשונה של פיסקה

 1. בעת חיבור הודעה, בחר את הפיסקה שבה ברצונך להסיט פנימה את כל השורות פרט לשורה הראשונה של הפיסקה (כניסה תלויה).

 2. כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב טקסט, הקש Alt+ק. הקש פ ולאחר מכן י. תיבת הדו-שיח פיסקה נפתחת, כאשר המוקד נמצא בכרטיסיה כניסות ומרווחים. תשמע: "Paragraph window. Alignment". ב- JAWS, תשמע: "Paragraph dialog. Indents and Spacing page".

 3. כדי להסיט פנימה את כל השורות פרט לשורה הראשונה של הפיסקה, השתמש באפשרויות בקבוצה כניסה. הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Special, <אפשרות כניסה>, editable combobox". ב- JAWS, תשמע: "Special column combobox, <אפשרות כניסה>".

  כדי ליצור כניסה תלויה, הקש על מקש רווח ולאחר מכן השתמש במקשי החצים למעלה או למטה עד לשמיעת: "Hanging". כדי לבחור, הקש Enter.

 4. כדי להגדיר את גודל הכניסה, הקש על מקש Tab. תשמע את המילה "By" ואת גודל הכניסה הנוכחי. לאחר מכן הקלד את הערך בסנטימטרים, לדוגמה, 1.

 5. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח פיסקה, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "OK button" ולאחר מכן הקש על מקש רווח. המוקד חוזר לחלון ההודעה.

הגדלה או הקטנה של הכניסה של פיסקה שלמה

 1. בעת חיבור הודעה, בחר את הפיסקאות שעבורן שברצונך להגדיל או להקטין את הכניסה שמאלה או ימינה.

 2. כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב טקסט, הקש Alt+ק. הקש פ ולאחר מכן י. תיבת הדו-שיח פיסקה נפתחת, כאשר המוקד נמצא בכרטיסיה כניסות ומרווחים. תשמע: "Paragraph window. Alignment". ב- JAWS, תשמע: "Paragraph dialog. Indents and Spacing page".

 3. השתמש באפשרויות בקבוצה כניסה כדי לבצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את הכניסה מהשוליים השמאליים, הקש על מקש חץ Tab עד שתשמע: "Left".

  • כדי לשנות את הכניסה מהשוליים הימניים, הקש על מקש חץ Tab עד שתשמע: "Right".

  כדי להגדיר את גודל הכניסה, הקלד מספר בסנטימטרים. קורא המסך מכריז על גודל הכניסה.

 4. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח פיסקה, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "OK button" ולאחר מכן הקש על מקש רווח. המוקד חוזר לחלון ההודעה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי ליישר טקסט ופיסקאות ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Outlook באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×