שימוש בקורא מסך כדי לשוחח בצ ב-Microsoft Teams

שימוש בקורא מסך כדי לשוחח בצ ב-Microsoft Teams

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- Microsoft Teams עם לוח המקשים וקורא מסך כדי לשוחח בצ עם אנשי הקשר שלך. בדקנו אותה באמצעות מלתעות ו-NVDA, אך ייתכן שהוא יפעל עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם ממלאים אחר תקני נגישות וטכניקות שכיחים. אתה שומע מיד התראה כאשר מישהו שולח לך הודעה.

הערות: 

בנושא זה

התחלת צ'אט קבוצתי

 1. בכרטיסיה שיחות של התצוגה teams , הקש Ctrl + F6 עד שתשמע: "התחל שיחה חדשה". המוקד עובר לתיבה חיבור ההודעה.

 2. כדי להרחיב את התיבה ' חבר ' כדי לגשת לאפשרויות עריכה נוספות, הקש Ctrl + Shift + X. כדי לכווץ את התיבה, הקש Ctrl + Shift + X שוב.

 3. הקלד את ההודעה. באפשרותך גם להוסיף קבצים מצורפים או אפילו emoji, מדבקות או ממים כדי לתבל את ההודעה שלך. לקבלת מידע נוסף , ראה הוספת קובץ מצורף, הוספת Emojiוהוספת מדבקה או מדבקה.

 4. כדי לשלוח הודעה, הקש Ctrl + Enter.

הערה: ב- NVDA, פעולה זו נקראת מצב העיון. ב- JAWS, פעולה זו נקראת מצב הסמן הווירטואלי.

 1. באמצעות מלתעות, הקש E בכרטיסיה ' שיחות ' בתצוגה ' צוותים ' עד שתשמע: "התחל שיחה חדשה". ב-NVDA, הקש F במקום זאת עד שתשמע: "התחל שיחה חדשה". המוקד עובר לתיבה חיבור ההודעה. הקש Enter כדי לבחור אותו.

 2. הקלד את ההודעה. באפשרותך גם להוסיף קבצים מצורפים או אפילו emoji, מדבקות או ממים כדי לתבל את ההודעה שלך. לקבלת מידע נוסף , ראה הוספת קובץ מצורף, הוספת Emojiוהוספת מדבקה או מדבקה.

 3. כדי לשלוח הודעה, הקש Ctrl + Enter.

התחלת צ'אט פרטי

 1. הקש Ctrl + 2 כדי לפתוח את תצוגת הצ. חלונית הרשימה מציגה כעת את המועדפים שלך, אם בכלל, אנשי קשר אחרונים ואנשי קשר מוצעים.

 2. באמצעות מלתעות, הקש Ctrl + F6 עד שתשמע: "Chat list". באמצעות NVDA, תשמע: "control control".

 3. הקש על מקש Tab פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש חץ למעלה או למטה עד שתשמע את שם איש הקשר שאיתו ברצונך לשוחח בצ ולאחר מכן את מידע הזמינות שלהם.

  עצה: אם איש הקשר שאתה מחפש אינו מופיע ברשימות המועדפים, האחרונות או המוצעים, הקש Ctrl + E כדי להשתמש בשדה החיפוש כדי למצוא אותם. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר שימוש בקורא מסך כדי לחפש שיחה, אדם או קובץ ב-Microsoft teams.

 4. הקש Enter כדי לבחור את איש הקשר. הקש Ctrl + F6 פעם אחת, הקלד את ההודעה והקש Enter שוב. ההודעה נשלחת.

הודעות הצ מוצגות בחלונית ' תוכן '. כדי לעיין בהודעות, הקש על מקש Tab או Shift + Tab עד שתמצא את ההודעה העדכנית ביותר ולאחר מכן השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה.

הערה: ב- NVDA, פעולה זו נקראת מצב העיון. ב- JAWS, פעולה זו נקראת מצב הסמן הווירטואלי.

 1. הקש Ctrl + 2 כדי לפתוח את תצוגת הצ. חלונית הרשימה מציגה כעת את המועדפים שלך, אם בכלל, אנשי קשר אחרונים ואנשי קשר מוצעים.

 2. באמצעות מלתעות, הקש Ctrl + F6 עד שתשמע: "Chat list". באמצעות NVDA, תשמע: "control control".

 3. הקש על מקש Tab פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש חץ למעלה או למטה עד שתשמע את שם איש הקשר שאיתו ברצונך לשוחח בצ ולאחר מכן את מידע הזמינות שלהם.

  עצה: אם איש הקשר שאתה מחפש אינו מופיע ברשימות המועדפים, האחרונות או המוצעים, הקש Ctrl + E כדי להשתמש בשדה החיפוש כדי למצוא אותם. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר שימוש בקורא מסך כדי לחפש שיחה, אדם או קובץ ב-Microsoft teams.

 4. הקש Enter, הקלד את ההודעה והקש Enter שוב. ההודעה נשלחת.

הודעות הצ מוצגות בחלונית ' תוכן '. כדי לעיין בהודעות, הקש על מקשי H או Shift + H כדי לעבור בין הכותרות השונות ברשימה. רמות הכותרת הן:

 • כותרת 2: כותרת של אזור התוכן הראשי

 • כותרת 3: מפרידי תאריכים בשיחה.

 • כותרת 4: הודעות בודדות מתחת לתאריך.

 • כותרת 5: תשובות להודעות.

עצה: כדי להתחיל במהירות צ'אט ולשלוח הודעה, הקש Ctrl + E כדי לעבור לשדה החיפוש בחלק העליון של המסך. הקלד /chat, הקש enter, הקלד את שם האדם שאיתו ברצונך לשוחח בצ, הקש enter, הקלד את ההודעה ולאחר מכן הקש enter.

הוספת קובץ מצורף

 1. בתיבה חבר הודעה, הקש Ctrl + O. בורר הקבצים המצורפים נפתח.

 2. הקש על מקש חץ למעלה או למטה עד שתמצא את המיקום שממנו ברצונך להוסיף קובץ ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  באפשרותך להוסיף קבצים מענן או מקומית מהמחשב שלך.

 3. כדי להוסיף קבצים מענן:

  1. בתיבת הדו מסמכים, הקש על מקש החץ למעלה או למטה כדי לעבור ברשימת התיקיות או הקבצים, והקש Enter כדי לפתוח תיקיה.

  2. כאשר אתה מוצא את הקובץ שברצונך לצרף, הקש Enter. הקש על מקש Tab עד שתמצא את לחצן ' שתף ' והקש Enter. הקובץ מצורף להודעה שלך.

  כדי להוסיף קבצים מקומיים:

  1. בתיבת הדו פתיחה של Windows, הקש על מקש Tab כדי לנווט בין האזורים הראשיים של תיבת הדו, והשתמש במקשי החצים כדי לנוע בתוך אזור ראשי.

  2. לאחר העברת המוקד אל הקובץ הנכון, הקש Alt + O. הקובץ מצורף להודעה שלך.

הוספת emoji

 1. בתיבה חבר הודעה, הקש על מקש Tab. הקש על מקש חץ שמאלה עד לאיתור לחצן Emoji והקש Enter. רשימת emoji נפתחת.

 2. הקש על מקש Tab כדי לעבור לרשימה emoji. הקש על מקש חץ שמאלה או ימינה כדי לעבור ברשימה.

 3. כאשר תשמע emoji ברצונך להוסיף, הקש Enter. Emoji נוסף להודעה שלך.

הוספת מדבקה או ' מם '

 1. בתיבה חבר הודעה, הקש על מקש Tab. הקש על מקש חץ שמאלה עד שתמצא את לחצן המדבקה והקש Enter. רשימת המדבקה והמם נפתחת.

 2. כדי לעבור לחלונית הקטגוריה מדבקות וממים, הקש Shift + Tab. כדי לעבור בחלונית, הקש על מקשי החצים למעלה או למטה. כדי לבחור תיקיה, הקש Enter. המוקד עובר לרשימת המדבקות והמים בקטגוריה.

 3. הקש על מקש חץ שמאלה או ימינה כדי לעבור בין הרשימות. כדי לבחור, הקש על מקש הרווח.

 4. ערוך את המדבקה או שלח את הטקסט לטעמך, ולאחר שתסיים, הקש על מקש Tab עד שתמצא את לחצן סיים ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

הצמדה או ביטול הצמדה של צ'אט

באפשרותך להצמיד צ'אט, המעביר אותו בחלק העליון של הכרטיסיה האחרונה .

 1. בכרטיסיה האחרונה , הקש על מקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנווט אל הצ שברצונך להצמיד או לבטל את ההצמדה שלו.

 2. כדי לפתוח את התפריט אפשרויות נוספות, הקש על מקש הרווח.

 3. אם הצ אינו מוצמד כעת, תשמע: "Pin". הקש Enter כדי להצמיד את הצ. אם הצ מוצמד כעת, תשמע: "הצמדה". הקש Enter כדי לבטל את ההצמדה של הצ.

השתקה או ביטול השתקה של צ'אט

באפשרותך להשתיק צ'אט כדי להפסיק לקבל הודעות ממנו.

 1. בכרטיסיה האחרונה , הקש על מקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנווט אל הצ שברצונך להשתיק או לבטל את ההשתקה.

 2. כדי לפתוח את התפריט אפשרויות נוספות, הקש על מקש הרווח.

 3. כדי להשתיק צ'אט, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "אילם" ולאחר מכן הקש Enter. כדי לבטל השתקה של צ'אט שושתק בעבר, הקש על החץ למטה עד שתשמע "ביטול השתקה" ולאחר מכן הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לחפש שיחה, אדם, או קובץ ב- Microsoft Teams

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק את הפעילות האחרונה ב-Microsoft Teams

קיצורי מקשים עבור Microsoft Teams

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Teams

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365‏

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-Microsoft Teams

וידאו: הפעלת צ'אט וביצוע שיחות

השתמש ב- Microsoft Teams ב- Mac עם לוח המקשים והקריינות, קורא המסך המוכלל ב-Mac OS, כדי לשוחח בצ עם אנשי הקשר שלך. אתה שומע מיד התראה כאשר מישהו משיב להודעה שלך. הוסף קבצים מצורפים, emoji וממים להודעות. הצמד צ'אט כדי לשמור אותו תמיד בחלק העליון של הצ האחרונות. השתק צ'אט כדי להפסיק לקבל הודעות.

הערות: 

בנושא זה

התחלת צ'אט קבוצתי

 1. כאשר אתה נמצא בכרטיסיה שיחות , הקש C. המוקד עובר לתיבה חיבור ההודעה.

  עצה: כדי להרחיב את תיבת החיבור ולגשת לאפשרויות עריכה נוספות, הקש Command + Shift + X.

  התיבה מכווצת באופן אוטומטי כאשר ההודעה נשלחת. באפשרותך גם להקיש על מקש Tab פעם אחת כדי לעבור אל לחצן ' כווץ ' ולאחר מכן להקיש Control + Option + מקש רווח כדי לבחור.

 2. הקלד את ההודעה. כדי לשלוח את ההודעה, הקש Control + Return.

  עצה: כאשר התיבה ' חבר ' אינה מורחבת, באפשרותך לשלוח הודעה על-ידי הקשה על Return.

באפשרותך להשתמש בניווט כותרת באמצעות קריינות, כגון Control + Option + Command + H (חיפוש הכותרת הבאה) והאפשרות Control + Option + Command + M (חיפוש הכותרת הבאה באותה רמה) כדי לעיין בהודעות בחלונית התוכן. רמות הכותרת הן:

 • כותרת 2: כותרת של אזור התוכן הראשי

 • כותרת 3: מפרידי תאריכים בשיחה

 • כותרת 4: הודעות בודדות מתחת לתאריך

 • כותרת 5: תשובות להודעות

התחלת צ'אט פרטי

 1. הקש Option + 2 כדי לפתוח את צ'אט. חלונית הרשימה מציגה כעת את המועדפים שלך, אם בכלל, אנשי קשר אחרונים ואנשי קשר מוצעים.

 2. הקש Command + F6 עד שתשמע: "מפצל אופקי".

 3. הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע את שם איש הקשר שאיתו ברצונך לשוחח בצ ולאחר מכן את מידע הזמינות שלהם.

  עצה: אם איש הקשר שאתה מחפש אינו מופיע ברשימות המועדפים, האחרונות או המוצעים, הקש Command + E כדי להשתמש בשדה החיפוש כדי למצוא אותם. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר שימוש בקורא מסך כדי לחפש שיחה, אדם או קובץ ב-Microsoft teams.

 4. הקש Control + Option + מקש רווח, הקלד את ההודעה ולאחר מכן הקש Return. ההודעה תישלח.

 5. כאשר האדם משיב להודעה, הקריינות מכריזה עליו עם שם האדם והטקסט בהודעה.

באפשרותך להשתמש בניווט כותרת באמצעות קריינות, כגון Control + Option + Command + H (חיפוש הכותרת הבאה) והאפשרות Control + Option + Command + M (חיפוש הכותרת הבאה באותה רמה) כדי לעיין בהודעות בחלונית התוכן. רמות הכותרת הן:

 • כותרת 2: כותרת של אזור התוכן הראשי

 • כותרת 3: מפרידי תאריכים בשיחה

 • כותרת 4: הודעות בודדות מתחת לתאריך

 • כותרת 5: תשובות להודעות

עצה: כדי להתחיל במהירות צ'אט ולשלוח הודעה, הקש Command + E כדי להעביר את המוקד לשדה החיפוש בחלק העליון של המסך. הקלד /chat, הקש return, הקלד את שם האדם שאיתו ברצונך לשוחח בצ, הקש return, הקלד את ההודעה ולאחר מכן הקש return.

הוספת קובץ מצורף

 1. בתיבה חבר, הקש Command + O. בורר הקבצים המצורפים נפתח.

 2. הקש על מקש חץ למעלה או למטה עד שתמצא את מיקום הענן שממנו ברצונך להוסיף קובץ ולאחר מכן הקש Return כדי לבחור.

 3. הקש על מקש החץ למעלה או למטה כדי לעבור ברשימת התיקיות או הקבצים.

 4. כאשר אתה מוצא את הקובץ שברצונך לצרף, הקש Return. תשמע: "Selected". הקש על מקש Tab עד שתמצא את לחצן ' העלה ' ולאחר מכן הקש Return. הקובץ יתווסף להודעה שלך.

צירוף קובץ מקומי

 1. כדי לצרף קובץ מהמחשב להודעה, הקש Command + O.

 2. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "העלה מהמחשב שלי" ולאחר מכן הקש Return. תיבת הדו לבחירת קובץ נפתחת.

 3. הקש על מקש Tab כדי לנווט בין החלקים העיקריים של תיבת הדו, והשתמש במקשי החצים כדי לנוע בתוכם.

 4. לאחר העברת המוקד אל הקובץ הרצוי, הקש Return. הקובץ יתווסף להודעה שלך.

הוספת emoji

 1. בתיבה חבר, הקש Option + Q.

 2. הקש על מקש Tab כדי לעבור לרשימה emoji. הקש על מקש חץ שמאלה או ימינה כדי לעבור ברשימה.

 3. כאשר תשמע emoji ברצונך להוסיף, הקש על Control + Option + מקש רווח. Emoji נוסף להודעה שלך.

הוספת מדבקה או מימונים

 1. בתיבה חבר, הקש על מקש Tab עד שהקריינות מודיעה: "קובץ מצורף".

 2. הקש על מקש חץ שמאלה עד שתגיע ללחצן המדבקה. הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לפתוח את התפריט.

 3. כדי לעבור לחלונית הקטגוריה מדבקות וממים, הקש Shift + Tab. כדי לעבור בחלונית, הקש על מקשי החצים ימינה או שמאלה. כדי לבחור קטגוריה, הקש Return.

 4. כדי לעבור לרשימת המדבקות והמים בקטגוריה, הקש על מקש Tab. לאחר מכן, הקש על מקשי החצים שמאלה או ימינה כדי לעבור בין הרשימות. כדי לבחור פריט, הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 5. אם תרצה, תוכל לערוך את המדבקה או את הטקסט של הטקסט. כאשר אתה מוכן, הקש על מקש Tab עד שתגיע ללחצן סיים . הקש על Control+Option+ מקש רווח כדי לבחור.

  המדבקה או ' מם ' נוספים להודעה שלך בתיבה ' חבר '.

הצמדה או ביטול הצמדה של צ'אט

באפשרותך להצמיד צ'אט כדי לשמור אותו בחלק העליון של רשימת השיחות האחרונות שלך בתצוגת צ'אט .

 1. הקש על Command + 2 כדי לעבור לתצוגת צ'אט .

 2. הקש Command + F6 עד שתשמע "אחרונות" ולאחר מכן הקש Return.

 3. הקש על מקש Tab פעם אחת כדי לעבור לרשימת הצ האחרונות ולאחר מכן הקש Control + Option + Shift + מקש חץ למטה כדי להזין את הרשימה.

 4. הקש על מקש החץ למטה או למעלה כדי לנווט אל הצ שברצונך להצמיד או לבטל את ההצמדה שלו.

 5. הקש על מקש הרווח. תפריט ' אפשרויות נוספות ' נפתח.

 6. אם הצ אינו מוצמד כעת, תשמע: "Pin". הקש Return to pin. אם הצ מוצמד כעת, תשמע: "הצמדה". הקש Return כדי לבטל הצמדה.

השתקה או ביטול השתקה של צ'אט

באפשרותך להשתיק צ'אט כדי להפסיק לקבל הודעות. כדי להתחיל שוב לקבל הודעות, בטל את ההשתקה.

 1. הקש על Command + 2 כדי לעבור לתצוגת צ'אט .

 2. הקש Command + F6 עד שתשמע "אחרונות" ולאחר מכן הקש Return.

 3. הקש על מקש Tab פעם אחת כדי לעבור לרשימת הצ האחרונות ולאחר מכן הקש Control + Option + Shift + מקש חץ למטה כדי להזין את הרשימה.

 4. הקש על מקש החץ למטה או למעלה כדי לנווט אל הצ שברצונך להשתיק או לבטל את ההשתקה.

 5. הקש על מקש הרווח. תפריט ' אפשרויות נוספות ' נפתח.

 6. כדי להשתיק צ'אט, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "אילם" ולאחר מכן הקש Return. כדי לבטל השתקה של צ'אט שושתק בעבר, הקש על החץ למטה עד שתשמע "ביטול השתקה" ולאחר מכן הקש Return.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לחפש שיחה, אדם, או קובץ ב- Microsoft Teams

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק את הפעילות האחרונה ב-Microsoft Teams

קיצורי מקשים עבור Microsoft Teams

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Teams

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365‏

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-Microsoft Teams

השתמש ב- Microsoft Teams עבור iOS עם קריינות, קורא המסך המוכלל ב-Mac OS, כדי לשוחח בצ עם אנשי הקשר שלך. אתה שומע מיד התראה כאשר מישהו משיב להודעה שלך.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש ב- iPhone. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור iPad.

בנושא זה

התחלת צ'אט קבוצתי

 1. בערוץ שבו ברצונך לחבר את ההודעה, בכרטיסיה שיחות , החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "התחל שיחה חדשה, שדה טקסט". הקש פעמיים על המסך.

 2. הקלד את ההודעה באמצעות לוח המקשים על המסך. כדי לעבור אל המקלדת, החלק שמאלה עד שתשמע: "Q".

 3. לאחר ההקלדה, כדי לשלוח את ההודעה, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Send button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  עצה: באפשרותך גם לשלוח הודעה הכוללת תמונה שנשמרה בטלפון שלך. כדי לשלוח תמונה, בעת הקלדת ההודעה, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע: "הקש כדי לצרף תמונות". הקש פעמיים על המסך. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Photo library" והקש פעמיים על המסך. לאחר מכן בחר תמונה מספריית התמונות שלך.

התחלת צ'אט פרטי

 1. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "צ'אט tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "נבחר, באמצעות הכרטיסיה צ'אט". חלונית הרשימה מציגה את השיחות האחרונות שלך, אם קיימות.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "New chat button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "חיפוש נמענים, שדה חיפוש". חלון הצ החדש נפתח והמוקד נמצא בשדה ' אל '.

 3. כדי לחפש איש קשר, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את התו הראשון בלוח המקשים על המסך.

 4. כדי להקליד את מילות החיפוש, החלק אצבע אחת בלוח המקשים עד שתשמע את התו הרצוי ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. התו נוסף בשדה ' אל '.

 5. תוצאות החיפוש מפורטות בעת ההקלדה. כדי לעבור אל התוצאות, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את שם איש הקשר. כדי לבחור את איש הקשר, הקש פעמיים על המסך.

 6. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "הקלד את ההודעה שלך כאן" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "Text field, is עריכה, נקודת הכניסה בתחילת הפעילות".

 7. הקלד את ההודעה באמצעות לוח המקשים על המסך כפי שתואר לעיל.

 8. כדי לשלוח את ההודעה, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Send button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "הודעה, ההודעה נשלחה בהצלחה".

  כאשר האדם משיב להודעה, הקריינות מכריזה על הודעה חדשה או לא נקראה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לחפש שיחה, אדם, או קובץ ב- Microsoft Teams

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Teams

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365‏

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-Microsoft Teams

השתמש ב- Microsoft Teams עבור Android עם תגובות, קורא המסך המוכלל ב-Android, כדי לשוחח בצ עם אנשי הקשר שלך עם אנשי הקשר שלך. אתה שומע מיד התראה כאשר מישהו שולח לך הודעה.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון Android. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet של Android.

נושא זה

התחלת צ'אט קבוצתי

 1. בערוץ שבו ברצונך לחבר את ההודעה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Type a new message button". הקש פעמיים על המסך.

 2. הקלד את ההודעה באמצעות לוח המקשים על המסך. כדי לעבור אל המקלדת, הנח את האצבע על המסך וגרור אותה מסביב עד לשמיעת רכיב מקלדת.

 3. לאחר ההקלדה, כדי לשלוח את ההודעה, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Send message button" והקש פעמיים על המסך.

  עצה: בהודעה שלך, באפשרותך גם לשלוח emoji, gif או תמונה שנשמרה בטלפון שלך. בעת הקלדת ההודעה, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את האפשרות הרצויה. לאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור את האפשרות.

התחלת צ'אט פרטי

 1. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "צ'אט tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע את הפריט הראשון ברשימת השיחות האחרונות המוצגת בחלונית הרשימה.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "New chat button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "Edit box, To, Search contacts כאן." לוח המקשים על המסך מוצג בחלק התחתון של המסך.

 3. כדי להקליד את מילות החיפוש, החלק אצבע אחת בחלק התחתון של המסך עד שתשמע תו רצוי ולאחר מכן הרם את האצבע ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. התו נוסף בשדה ' אל '.

 4. תוצאות החיפוש מופיעות והוכרזו כאשר אתה מקליד. המוקד עובר לתוצאת החיפוש הראשונה. כדי לעבור ברשימה, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את שם איש הקשר. כדי לבחור את איש הקשר, הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Type a message כאן, edit box" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. הקלד את ההודעה באמצעות לוח המקשים על המסך כפי שתואר לעיל.

 7. כדי לשלוח את ההודעה, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Send message button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "ההודעה נשלחה בהצלחה".

 8. כאשר האדם משיב להודעה שלך, תשמע: "ההודעה התקבלה, הצגת פריטים <number של הפריט הנוכחי ומיקומה ברשימת הitems>."

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לחפש שיחה, אדם, או קובץ ב- Microsoft Teams

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Teams

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365‏

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-Microsoft Teams

השתמש ב- Microsoft Teams באינטרנט עם לוח המקשים וקורא מסך כדי לשוחח בצ עם אנשי הקשר שלך. בדקנו אותה עם ' קורא טקסטים ', ' מלתעות ' NVDA ', אך ייתכן שהוא יפעל עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם ממלאים אחר תקני נגישות ושיטות שכיחים. אתה שומע מיד התראה כאשר מישהו שולח לך הודעה.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft Office.

 • בגירסאות האחרונות של JAWS, מצב סמן המחשב הווירטואלי אינו מוגדר עוד כברירת המחדל עבור Microsoft Teams. לקבלת הוראות להפעלת מצב סמן המחשב הווירטואלי, עבור אל הפיכת הסמן הווירטואלי של JAWS לזמין.

 • בעת השימוש ב- Microsoft Teams באינטרנט, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge ובקורא המסך 'קורא טקסטים'. מאחר ש- Microsoft Teams באינטרנט פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. לדוגמה, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש ב- Ctrl+F6, ולא ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט – אך לא על Microsoft Teams באינטרנט.

  אם אתה משתמש בדפדפני האינטרנט Chrome או Firefox, מומלץ להשתמש בקוראי המסך JAWS או NVDA.

בנושא זה

התחלת צ'אט קבוצתי

 1. בכרטיסיה ' שיחות ' בתצוגה ' צוותים ', הקש C. המוקד עובר לתיבה חיבור ההודעה.

 2. הקלד את ההודעה. באפשרותך גם להוסיף קבצים מצורפים או אפילו emoji, מדבקות או ממים כדי לתבל את ההודעה שלך. לקבלת מידע נוסף , ראה הוספת קובץ מצורף, הוספת Emojiוהוספת מדבקה או מדבקה.

 3. כדי לשלוח הודעה, הקש Enter.

התחלת צ'אט פרטי

 1. הקש Ctrl + Shift + 2 כדי לפתוח את תצוגת הצ. חלונית הרשימה מציגה כעת את המועדפים שלך, אם בכלל, אנשי קשר אחרונים ואנשי קשר מוצעים.

 2. הקש Ctrl + F6 עד שתשמע: "Chat list".

 3. הקש על מקש Tab פעם אחת ולאחר מכן השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי למצוא את איש הקשר שאיתו ברצונך לשוחח בצ ולאחר מכן את מידע הזמינות שלהם.

  עצה: אם איש הקשר שאתה מחפש אינו מופיע ברשימות המועדפים, האחרונות או המוצעים, הקש Ctrl + E כדי להשתמש בשדה החיפוש כדי למצוא אותם. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר שימוש בקורא מסך כדי לחפש שיחה, אדם או קובץ ב-Microsoft teams.

 4. הקש Enter. אתה שומע: "הקלד הודעה חדשה". המוקד נמצא כעת בתיבה ' חבר הודעה '.

 5. הקלד את ההודעה והקש Enter כדי לשלוח אותה.

 6. כאשר האדם משיב להודעה, אתה שומע "הודעה מתוך" ולאחר מכן את שם האדם ואת הטקסט בהודעה.

  הערה: אם אתה מקבל הודעה ממישהו אחר מלבד האדם שאתה משוחח איתו בצ כרגע, או אם אתה מקבל הודעה בזמן שאתה בתצוגה אחרת, תשמע את שם השולח ולאחר מכן את הטקסט בהודעה.

הודעות הצ מוצגות בחלונית ' תוכן '. כדי לעיין בהודעות, הקש Ctrl + F6 עד שהמוקד נמצא בתיבה חבר הודעה והקש Shift + Tab פעם אחת. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לשמוע את ההודעות הקודמות. כדי להעביר את המוקד בחזרה לתיבה חיבור ההודעה, הקש על מקש Tab.

עצה: כדי להתחיל במהירות צ'אט ולשלוח הודעה, הקש Ctrl + E כדי לעבור לשדה החיפוש בחלק העליון של המסך. הקלד /chat, הקש enter, הקלד את שם האדם שאיתו ברצונך לשוחח בצ, הקש enter, הקלד את ההודעה ולאחר מכן הקש enter. כדי להציג את הצ החדש בחלונית התוכן, הקש שוב Enter.

הוספת קובץ מצורף

 1. בתיבה חבר הודעה, הקש Ctrl + Shift + O. בורר הקבצים המצורפים נפתח.

 2. הקש על מקש חץ למעלה או למטה עד שתמצא את המיקום שממנו ברצונך להוסיף קובץ ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  באפשרותך להוסיף קבצים מענן או מקומית מהמחשב שלך.

 3. כדי להוסיף קבצים מענן:

  1. בתיבת הדו מסמכים, הקש על מקש החץ למעלה או למטה כדי לעבור ברשימת התיקיות או הקבצים, והקש Enter כדי לפתוח תיקיה.

  2. כאשר תשמע את הקובץ שברצונך לצרף, הקש Enter. עם ' קורא טקסטים ', תשמע: "נבחר". הקש על מקש Tab עד שתמצא את לחצן ' שתף ' והקש Enter. הקובץ מצורף להודעה שלך.

  כדי להוסיף קבצים מקומיים:

  1. בתיבת הדו פתיחה של Windows, הקש על מקש Tab כדי לנווט בין האזורים הראשיים של תיבת הדו, והשתמש במקשי החצים כדי לנוע בתוך אזור ראשי.

  2. לאחר העברת המוקד אל הקובץ הנכון, הקש Alt + O. הקובץ מצורף להודעה שלך.

הוספת emoji

 1. בתיבה חבר הודעה, הקש על מקש Tab. הקש על מקש חץ שמאלה עד לאיתור לחצן Emoji והקש Enter. רשימת emoji נפתחת.

 2. הקש על מקש Tab כדי לעבור לרשימה emoji. הקש על מקש חץ שמאלה או ימינה כדי לעבור ברשימה.

 3. כאשר תשמע emoji ברצונך להוסיף, הקש Enter. Emoji נוסף להודעה שלך.

הוספת מדבקה או ' מם '

 1. בתיבה חבר הודעה, הקש על מקש Tab. הקש על מקש חץ שמאלה עד שתמצא את לחצן המדבקה והקש Enter. רשימת המדבקה והמם נפתחת.

 2. כדי לעבור לחלונית הקטגוריה מדבקות וממים, הקש Shift + Tab. כדי לעבור בחלונית, הקש על מקשי החצים למעלה או למטה. כדי לבחור תיקיה, הקש Enter. המוקד עובר לרשימת המדבקות והמים בקטגוריה.

 3. הקש על מקש חץ שמאלה או ימינה כדי לעבור בין הרשימות. כדי לבחור, הקש על מקש הרווח.

 4. אם קיים שדה טקסט, באפשרותך לערוך את המדבקה או את הטקסט של הטקסט. לאחר שתסיים, הקש על מקש Tab עד שתמצא את לחצן סיים ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

הצמדה או ביטול הצמדה של צ'אט

באפשרותך להצמיד צ'אט, המעביר אותו בחלק העליון של הכרטיסיה האחרונה .

 1. בכרטיסיה האחרונה , הקש על מקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנווט אל הצ שברצונך להצמיד או לבטל את ההצמדה שלו.

 2. כדי לפתוח את התפריט אפשרויות נוספות, הקש על מקש הרווח.

 3. אם הצ אינו מוצמד כעת, תשמע: "Pin". הקש Enter כדי להצמיד את הצ. אם הצ מוצמד כעת, תשמע: "הצמדה". הקש Enter כדי לבטל את ההצמדה של הצ.

השתקה או ביטול השתקה של צ'אט

באפשרותך להשתיק צ'אט כדי להפסיק לקבל הודעות ממנו.

 1. בכרטיסיה האחרונה , הקש על מקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנווט אל הצ שברצונך להשתיק או לבטל את ההשתקה.

 2. כדי לפתוח את התפריט אפשרויות נוספות, הקש על מקש הרווח.

 3. כדי להשתיק צ'אט, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "אילם" ולאחר מכן הקש Enter. כדי לבטל השתקה של צ'אט שושתק בעבר, הקש על החץ למטה עד שתשמע "ביטול השתקה" ולאחר מכן הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לחפש שיחה, אדם, או קובץ ב- Microsoft Teams

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק את הפעילות האחרונה ב-Microsoft Teams

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Teams

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-Microsoft Teams

וידאו: הפעלת צ'אט וביצוע שיחות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×