שימוש בקורא מסך כדי לעבור על רשימת האתרים במעקב והאתרים האחרונים ב- SharePoint Online

שימוש בקורא מסך כדי לעבור על רשימת האתרים במעקב והאתרים האחרונים ב- SharePoint Online

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- SharePoint Online עם לוח המקשים ועם קורא מסך כמו JAWS או 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לסייר באתרים שאתה עוקב אחריהם ובאתרים שביקרת בהם לאחרונה. האתרים מופיעים בחלונית ניווט, המקלה עליך את הגישה אליהם. ניתן גם להשתמש בקורא מסך כדי להוסיף אתר נפוץ או מוצע לרשימת האתרים במעקב שלך.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים ב- SharePoint Online.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל המדריך השלם על 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה עוסק גם בפונקציונליות של JAWS. לקבלת מידע נוסף אודות JAWS עבור Windows, עבור אל מדריך התחלה מהירה של JAWS עבור Windows.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

 • בעת שימוש ב-SharePoint Online , מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- SharePoint Online פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט – אך לא על SharePoint Online.

בנושא זה

סיור ברשימת ’אתרים במעקב’

 1. היכנס לחשבון Office 365 של הארגון שלך והפעל את אפליקציית SharePoint.

 2. הקש על מקש Tab עד לשמיעת “Create site, Press Enter to create a new site button“ ולאחר מכן הקש שוב על מקש Tab. תשמע את שם האתר הראשון במעקב וכן "Link" או ”Visited link“.

 3. כדי לשמוע את השם של כל אתר ולעבור לאתר הבא:

  • ב- JAWS, הקש פעמיים על מקש החץ למטה.

  • בקורא טקסטים, הקש פעם אחת על מקש החץ למטה.

  עבור כל אתר, תשמע את שם האתר וכן “Link“.

 4. כדי לעבור לתיבת הסימון עקוב אחרי אתר עבור אתר:

  • ב- JAWS, כאשר תשמע את שם האתר, הקש על מקש החץ למטה. תשמע “Follow site, the name of the site, Check box checked”.

  • בקורא טקסטים, כאשר תשמע את שם האתר, הקש על מקש החץ למטה. תשמע “Checked Follow site, the name of the site, Check box”. כדי להסיר את האתר מתוך רשימת האתרים במעקב שלך, הקש על מקש הרווח.

  הערות: ייתכן שהרשימה לא תציג את השמות של כל האתרים שאתה עוקב אחריהם. כדי לשמוע את הרשימה כולה:

  1. הקש על מקש Tab עד לשמיעת “See all links, See all Following sites” והקש Enter. (ב'קורא טקסטים', תשמע “Link, See all”.)

  2. הקש Enter. החלונית במעקב נפתחת, ומציגה תצוגת אריחים של האתרים שאתה עוקב אחריהם.

  3. כדי להיכנס לרשת, הקש על מקש Tab עד לשמיעת “Following table, Column one, Row one”.

  4. כדי לעבור בין האתרים:

   • ב- JAWS, הקש על מקש החץ למטה. תשמע את שם האתר. כדי לעבור לתיבת הסימון עקוב אחרי אתר עבור האתר, הקש שוב על מקש החץ למטה. תשמע “Follow site, the name of the site, Check box checked”. כדי לעבור אל האתר הבא, הקש על מקש החץ למטה.

   • בקורא טקסטים, הקש על מקש החץ ימינה. תשמע “No item in view”. כדי לשמוע את שם האתר, הקש על מקש החץ למטה. תשמע “Checked follow site, the name of the site, Check box”. כדי לעבור אל האתר הבא, הקש על מקש החץ ימינה.

  5. כדי לחזור אל דף הבית של SharePoint, הקש Shift + Tab עד לשמיעת “Out of table, x/SharePoint visited link” ולאחר מכן הקש Enter.

סיור ברשימת ’האתרים האחרונים’

 1. היכנס לחשבון Office 365 של הארגון שלך והפעל את אפליקציית SharePoint.

 2. הקש על מקש Tab עד לשמיעת “Create site, Press Enter to create a new site“ ולאחר מכן הקש שוב על מקש Tab. תשמע את שם האתר הראשון במעקב וכן "Link" או ”Visited link“.

 3. כדי להמשיך לרשימת האתרים האחרונים, הקש על מקש Tab עד לשמיעת שם האתר האחרון הראשון המופיע ברשימה. (בעת מעבר מרשימת האתרים במעקב לרשימת האתרים האחרונים, JAWS וקורא טקסטים אינם קוראים את שם הרשימה השניה, אחרונים. הם ממשיכים ישירות לפריטים של רשימת האתרים האחרונים.) תשמע את השם של האתר הראשון וכן “Link“.

  עצה: אם הקישור הצגת כל הפריטים זמין ברשימת האתרים במעקב, בסוף רשימת האתרים במעקב, תשמע “See all link, See all following sites”. כאשר תשמע זאת, כדי לעבור לרשימת האתרים האחרונים, הקש על מקש Tab פעם אחת.

 4. כדי לשמוע את השם של כל אתר ולעבור לאתר הבא:

  • ב- JAWS, הקש פעמיים על מקש החץ למטה.

  • בקורא טקסטים, הקש פעם אחת על מקש החץ למטה.

 5. כדי לעבור לתיבת הסימון עקוב אחרי אתר עבור אתר:

  • ב- JAWS, כאשר תשמע את שם האתר ו- “Link“, הקש על מקש החץ למטה. תשמע “Follow site, the name of the site, Check box checked” או “Follow site, the name of the site, Check box not checked”.

  • בקורא טקסטים, כאשר תשמע את שם האתר ו- “Link“, הקש על מקש החץ למטה. תשמע “Checked Follow site, the name of the site, Check box” או “Unchecked Follow site, the name of the site, Check box”. כדי להוסיף את האתר לרשימת האתרים במעקב או להסיר אותו מרשימה זו, הקש על מקש הרווח.

 6. כדי לעבור לאתר, הקש Enter.

הוספת אתר לרשימת ’אתרים במעקב’ או הסרה של אתר מרשימת ’אתרים במעקב’

ניתן להוסיף במהירות אתרים לרשימת האתרים במעקב או להסיר במהירות אתרים מרשימה זו באמצעות הרשתות נפוצים ומוצעים בדף הבית שלך.

 1. היכנס לחשבון Office 365 של הארגון שלך והפעל את אפליקציית SharePoint.

 2. כדי לעבור לרשת האריחים נפוצים או מוצעים, הקש על מקש Tab עד לשמיעת “Frequent table, Column one, Row one” or “Suggested”. (ב’קורא טקסטים’, הן עבור הרשת נפוצים והן עבור הרשת מוצעים, תשמע “No item in view”.) המוקד נמצא באריח של האתר הראשון.

 3. כדי לעבור אל האתר שברצונך להוסיף או להסיר:

  ב- JAWS

  1. הקש על מקש החץ למטה עד לשמיעת “Follow site, the name of the first site, Check box checked, Follow” או “Follow site, the name of the first site, Check box not checked, Stop following”.

  2. כדי לבחור או לנקות את תיבת הסימון, הקש על מקש הרווח. האתר נוסף לרשימת האתרים במעקב או מוסר מרשימה זו בחלונית הניווט.

   עצה: לא תוכל להשתמש במקש החץ ימינה כדי לעבור מהאתר הראשון לאתרים האחרים אלא אם תנקה או תבחר תחילה את תיבת הסימון עקוב אחרי אתר על-ידי הקשה על מקש הרווח. כדי לעבור אל האתר הבא מבלי לשנות את הערך של תיבת הסימון עקוב אחרי אתר (במעקב או הפסק לעקוב) עבור האתר הראשון, הקש פעמיים על מקש הרווח. לאחר שעברת את האתר הראשון, כדי לעבור לאתרים אחרים מבלי לשנות את הערך של תיבת הסימון עקוב אחרי אתר של אתר, השתמש במקש החץ ימינה.

  3. כדי לעבור אל פריט הרשימה הבא, הקש על מקש החץ ימינה.

  4. עבור כל אתר שברצונך להוסיף או להסיר, חזור על שלבים א’ ו- ב’.

  בקורא טקסטים:

  1. הקש על מקש החץ למעלה עד לשמיעת “Checked Follow site, the name of the first site, Checkbox” או “Unchecked Follow site, the name of the first site, Checkbox”.

  2. כדי לבחור או לנקות את תיבת הסימון, הקש על מקש הרווח. האתר נוסף לרשימת האתרים במעקב או מוסר מרשימה זו בחלונית הניווט.

  3. כדי לעבור אל האתר הבא, הקש על מקש החץ ימינה.

  4. עבור כל אתר שברצונך להוסיף או להסיר, חזור על שלבים א’ ו- ב’.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לחפש אתרים מקוונים ב- SharePoint Online

קיצורי מקשים ב- SharePoint Online

תחילת השימוש בקורא מסך עם ספריית מסמכים מודרנית ב- SharePoint Online

תכונות נגישות ב- SharePoint Online

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×