שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם רשימות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם רשימות ב'ניהול משימות'

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב'ניהול משימות עבור iOS' עם VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- iOS, כדי ליצור רשימות של משימות לביצוע עבור פרוייקט, רוטינה או ציר זמן ספציפיים. ניתן גם לערוך, לשנות את העיצוב ולארגן את הרשימות. לאחר מכן, תוכל למחוק אותן אם לא תזדקק להן עוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש ב- iPhone. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור iPad.

בנושא זה

יצירת רשימה

צור רשימה של פריטים לביצוע עבור המשימות שברצונך להשלים עבור, לדוגמה, יום או פרוייקט מסוים.

 1. ב'ניהול משימות', כדי לעבור אל התצוגה סרגל צידי, החלק ימינה עד לשמיעת: "Sidebar button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 2. כדי ליצור רשימה חדשה, החלק שמאלה עד שתשמע: "New list button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. נוצרת רשימה חדשה ללא שם והמוקד עובר לשדה של שם הרשימה.

 3. כדי לערוך את שם הרשימה החדשה, הקלד את השם באמצעות המקלדת שעל המסך. כדי לעבור אל המקלדת, החלק שמאלה עד שתשמע: "Q".

  עצה: ניתן למצוא את המקלדת גם על-ידי סקירת הפריטים על המסך. כדי לסקור, מקם אצבע על המסך וגרור אותה ברחבי המסך. VoiceOver מכריז על הפריטים כשאתה מגיע אליהם. כדי לבחור פריט, הרם את האצבע והקש פעמיים על המסך.

 4. לאחר הקלדת השם, כדי לשמור את הרשימה החדשה, החלק ימינה עד שתשמע: "Done button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. הרשימה החדשה נשמרה.

חיפוש משימות

השתמש באפשרות החיפוש בתצוגה סרגל צידי כדי לאתר במהירות משימה ברשימות המשימות לביצוע שלך.

 1. ב'ניהול משימות', כדי לעבור אל התצוגה סרגל צידי, החלק ימינה עד לשמיעת: "Sidebar button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 2. כדי לחפש משימה, החלק שמאלה עד שתשמע: "Search button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תפריט החיפוש נפתח והמוקד עובר לשדה חיפוש.

 3. הקלד מילת חיפוש באמצעות המקלדת שעל המסך. כדי לעבור למקלדת, החלק שמאלה עד שתשמע: "Q". לאחר הקלדת המילה, החלק שמאלה עד שתשמע: "Search". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 4. כדי לנווט אל רשימת תוצאות החיפוש, החלק ימינה עד שתשמע תוצאה. כדי לנווט ברשימת תוצאות החיפוש, החלק שמאלה או ימינה. VoiceOver מכריז על פריט לביצוע, על המצב (הושלם או לא הושלם) ועל הרשימה שאליה הוא שייך במהלך הניווט.

 5. כדי להיכנס לתצוגה רשימת משימות של רשימה, נווט אל הפריט ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

שינוי שם של רשימה

השתמש בתפריט אפשרויות רשימה לשינוי שם של רשימה שיצרת.

הערה: שינוי שם של רשימות ישים רק עבור רשימות שיצרת. לא ניתן לשנות את השם של רשימות ברירת המחדל היום שלי ומשימות לביצוע.

 1. ב'ניהול משימות', כדי לעבור אל התצוגה סרגל צידי, החלק ימינה עד לשמיעת: "Sidebar button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 2. כדי לעבור לרשימה, החלק שמאלה עד לשמיעת הרשימה שברצונך לשנות את שמה. VoiceOver מכריז על הרשימות הזמינות במהלך הניווט. כדי לבחור את הרשימה, הקש פעמיים על המסך. התצוגה רשימת משימות נפתחת.

 3. כדי לפתוח את תפריט אפשרויות רשימה, החלק שמאלה עד שתשמע: "List options button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תפריט אפשרויות רשימה נפתח. תשמע: "Rename list button".

 4. כדי לשנות את שם הרשימה, הקש פעמיים על המסך. המוקד עובר לשדה שם הרשימה. השתמש במקלדת שעל המסך כדי לערוך את שם הרשימה. כדי לעבור אל המקלדת, הנח את האצבע על המסך וגרור אותה ברחבי המסך עד לשמיעת פריט של המקלדת.

 5. לאחר הקלדת שם הרשימה החדש, כדי לשמור ולסגור את המקלדת, החלק שמאלה עד לשמיעת: "Done". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

ערכות נושא של רשימה

שנה את ערכת הנושא של רשימה ואת צבע הרקע שלה כך שיתאימו לעיצוב הרצוי.

הערה: שינוי ערכת הנושא אינו זמין עבור רשימת ברירת המחדל היום שלי.

 1. בתצוגה רשימת משימות, פתח את תפריט אפשרויות רשימה של הרשימה הרצויה. כדי לפתוח את אפשרויות רשימה, החלק שמאלה עד שתשמע: "List options button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תפריט אפשרויות רשימה נפתח.

 2. כדי לעבור אל תפריט המשנה שנה ערכת נושא, החלק שמאלה עד שתשמע: "Change theme button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תפריט ערכת נושא נפתח.

 3. כדי לבחור צבע רקע, החלק שמאלה עד שתשמע את הצבע הרצוי ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. VoiceOver מכריז על הצבעים במהלך הניווט. הצבע שנבחר כעת מזוהה כ"נבחר".

 4. כדי לבחור ערכת נושא, המשך להחליק שמאלה עד שתשמע את ערכת הנושא הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. VoiceOver מכריז על ערכות הנושא במהלך הניווט. ערכת הנושא שנבחרה כעת מזוהה בשם "נבחר".

 5. לאחר בחירת צבע הרקע החדש או ערכת הנושא החדשה, כדי לשמור ולסגור את תפריט ערכת נושא, החלק ימינה עד לשמיעת: "Done button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

הצגה/הסתרה של משימות שהושלמו

כברירת מחדל, הן המשימות שהושלמו והן המשימות שלא הושלמו מופיעות ברשימות שלך. כדי לעזור לך בארגון הרשימות, באפשרותך להסתיר משימות שהושלמו.

הערה: הסתרת משימות שהושלמו מתוך רשימה אינה זמינה עבור רשימת ברירת המחדל היום שלי.

 1. בתצוגה רשימת משימות של הרשימה ניהול משימות שברצונך להסתיר בה משימות שהושלמו, פתח את תפריט אפשרויות רשימה. כדי לפתוח את אפשרויות רשימה, החלק שמאלה עד שתשמע: "List options button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תפריט אפשרויות רשימה נפתח.

 2. כדי להסתיר משימות שהושלמו, החלק שמאלה עד לשמיעת: "Hide completed to-do items button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 3. תפריט אפשרויות רשימה נסגר, ורק המשימות שלא הושלמו מופיעות בתצוגה רשימת משימות.

 4. כדי להציג משימות שהושלמו מוסתרות, בתפריט אפשרויות רשימה, החלק שמאלה עד שתשמע: "Show completed to-do items button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

מיון משימות

מיון רשימה יכול לעזור לך בארגון ובאיתור יעילים יותר של פריטי המשימות לביצוע.

הערה: מיון רשימות אינו זמין עבור רשימת ברירת המחדל היום שלי.

 1. בתצוגה רשימת משימות, פתח את תפריט אפשרויות רשימה של הרשימה שברצונך למיין. כדי לפתוח את אפשרויות רשימה, החלק שמאלה עד שתשמע: "List options button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תפריט אפשרויות רשימה נפתח.

 2. כדי לעבור אל תפריט המשנה מיון, החלק שמאלה עד שתשמע: "Sort button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תפריט מיון נפתח.

 3. כדי לבחור אפשרות מיון, החלק שמאלה עד לשמיעת האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. VoiceOver מכריז על האפשרויות במהלך הניווט.

 4. לאחר בחירה של אפשרות מיון, תפריט מיון נסגר והמוקד עובר לתצוגה רשימת משימות.

 5. כדי להסיר את המיון מרשימה, בתצוגה רשימת משימות, החלק שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Remove sorting button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

מחיקת רשימה

כאשר אינך זקוק עוד לרשימה שיצרת, תוכל למחוק אותה במהירות.

הערה: מחיקת רשימות ישימה רק עבור רשימות שיצרת. לא ניתן למחוק את רשימות ברירת המחדל היום שלי ומשימות לביצוע.

 1. בתצוגה רשימת משימות, פתח את תפריט אפשרויות רשימה של הרשימה שברצונך למחוק. כדי לפתוח את אפשרויות רשימה, החלק שמאלה עד שתשמע: "List options button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תפריט אפשרויות רשימה נפתח.

 2. כדי למחוק את הרשימה, החלק שמאלה עד שתשמע: "Delete list button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. חלון אישור נפתח ואתה שומע: "Are you sure you want to delete this list forever?" כדי לאשר, החלק שמאלה. תשמע: "Delete list button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

  אם ברצונך לבטל את המחיקה, בחלון האישור, החלק שמאלה עד שתשמע: "Cancel button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם הצעות ב'ניהול משימות'

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב'ניהול משימות' באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב'ניהול משימות עבור Android' עם TalkBack, קורא המוכלל ב- Android, כדי ליצור רשימות של משימות לביצוע עבור פרוייקט, ציר זמן או רוטינה ספציפיים. באפשרותך גם לשנות את עיצוב הרשימה ולמיין את הרשימות כרצונך. לאחר מכן תוכל למחוק אותן כאשר לא תזדקק להן עוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון Android. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet של Android.

בנושא זה

יצירת רשימה

צור רשימה של פריטים לביצוע עבור המשימות שברצונך להשלים עבור, לדוגמה, יום או פרוייקט מסוים.

 1. כדי לעבור לתצוגת הסרגל הצידי, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Sidebar button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי ליצור רשימה חדשה, החלק שמאלה עד שתשמע "New list, out of list" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. נוצרת רשימה חדשה ללא שם והמוקד עובר לשדה של שם הרשימה.

 3. הקלד את שם הרשימה.

 4. החלק כלפי מטה ושמאלה כדי לסגור את לוח המקשים.

 5. החלק ימינה עד שתשמע "Save button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

המוקד עובר לשדה הזנת השם של המשימה הראשונה בתצוגת הרשימה. לקבלת מידע נוסף אודות הוספת משימות, עיין בנושא שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות ב'ניהול משימות'.

חיפוש משימות

השתמש באפשרות החיפוש בתצוגת הסרגל הצידי כדי לאתר במהירות משימה ברשימות המשימות לביצוע שלך.

 1. כדי לעבור לתצוגת הסרגל הצידי, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Sidebar button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לאתר משימה, החלק ימינה עד שתשמע "Enter search button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תפריט החיפוש נפתח והמוקד עובר לשדה חיפוש.

 3. הקלד מילת חיפוש. תחילת המילה מספיקה.

 4. כדי לנווט אל רשימת תוצאות החיפוש, החלק ימינה עד שתשמע תוצאה. תוצאה מתחילה במילה "To-do", בליווי השם. כדי לנווט ברשימת תוצאות החיפוש, החלק ימינה או שמאלה.

 5. כדי לפתוח את תצוגת הפרטים של התוצאה הנוכחית שנבחרת, הקש פעמיים על המסך.

שינוי שם של רשימה

באפשרותך לשנות שם של רשימה כך שתתאים לצרכים שלך טוב יותר.

הערה: שינוי שם של רשימות ישים רק עבור רשימות שיצרת. הרשימות היום שלי ומשימות לביצוע הן רשימות ברירת מחדל ולא ניתן לשנות את שמן.

 1. כדי לעבור לתצוגת הסרגל הצידי, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Sidebar button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לעבור לרשימה, החלק ימינה עד לשמיעת הרשימה שברצונך לשנות את שמה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תצוגת הרשימה נפתחת.

 3. כדי לפתוח את תפריט אפשרויות הרשימה, החלק ימינה עד שתשמע "More options button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Menu expanded".

 4. החלק ימינה עד שתשמע "Rename list" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. המוקד עובר לשדה שם הרשימה.

 5. מחק את השם הקודם באמצעות לוח המקשים ולאחר מכן הקלד את השם החדש.

 6. החלק כלפי מטה ושמאלה כדי לסגור את לוח המקשים.

 7. החלק ימינה עד שתשמע "Save button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

ערכות נושא של רשימה

שנה את ערכת הנושא של רשימה כך שתתאים לעיצוב הרצוי.

הערה: שינוי ערכת הנושא אינו זמין עבור רשימת ברירת המחדל היום שלי.

 1. במהלך הצגת רשימה, כדי לפתוח את תפריט אפשרויות הרשימה, החלק ימינה עד שתשמע "More options button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Menu expanded".

 2. לאיתור אפשרויות ערכת הנושא, החלק ימינה עד שתשמע "Change theme" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. כדי לבחור ערכת נושא, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את ערכת הנושא הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק כלפי מטה ושמאלה כדי לסגור את התפריט.

הצגה/הסתרה של משימות שהושלמו

כברירת מחדל, הן המשימות שהושלמו והן המשימות שלא הושלמו מופיעות ברשימות שלך. כדי לעזור לך בארגון הרשימות, באפשרותך להסתיר משימות שהושלמו.

הערה: הסתרת משימות שהושלמו מתוך רשימה אינה זמינה עבור רשימת ברירת המחדל היום שלי.

 1. במהלך הצגת רשימה, כדי לפתוח את תפריט אפשרויות הרשימה, החלק ימינה עד שתשמע "More options button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Menu expanded".

 2. כדי להסתיר משימות שהושלמו, החלק ימינה עד שתשמע "Hide completed to-dos" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. תפריט אפשרויות הרשימה נסגר, ורק משימות שלא הושלמו מופיעות בתצוגת הרשימה.

 4. כדי להציג משימות מוסתרות שהושלמו, בתפריט אפשרויות הרשימה, החלק ימינה עד שתשמע "Show completed to-dos" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

מיון משימות

מיון רשימה יכול לעזור לך בארגון ובאיתור יעילים יותר של פריטי המשימות לביצוע.

הערה: מיון רשימות אינו זמין עבור רשימת ברירת המחדל היום שלי.

 1. במהלך הצגת רשימה, כדי לפתוח את תפריט אפשרויות הרשימה, החלק ימינה עד שתשמע "More options button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Menu expanded".

 2. לאיתור אפשרויות המיון, החלק ימינה עד שתשמע "Sort" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. כדי לבחור אפשרות מיון, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת האפשרות הרצויה, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. לאחר בחירה של אפשרות מיון, תפריט המיון נסגר והמוקד חוזר לתצוגת הרשימה.

 4. להסרת מיון מרשימה, בעת הצגת הרשימה, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת "Remove sorting button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

מחיקת רשימה

כאשר אינך זקוק עוד לרשימה שיצרת, תוכל למחוק אותה במהירות.

הערה: מחיקת רשימות ישימה רק עבור רשימות שיצרת. לא ניתן למחוק את רשימות ברירת המחדל היום שלי ומשימות לביצוע.

 1. במהלך הצגת רשימה, כדי לפתוח את תפריט אפשרויות הרשימה, החלק ימינה עד שתשמע "More options button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Menu expanded".

 2. כדי למחוק את הרשימה, החלק ימינה עד שתשמע "Delete list" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. כדי לאשר את המחיקה, החלק ימינה עד שתשמע "Yes button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  אם ברצונך לבטל את המחיקה, בחלון המוקפץ לאישור, החלק ימינה עד לשמיעת "Cancel button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

לאחר מחיקת הרשימה, המוקד חוזר לרשימה היום שלי.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם הצעות ב'ניהול משימות'

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב'ניהול משימות' באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב'ניהול משימות' עם 'קורא טקסטים', קורא המוכלל ב- Windows, כדי ליצור רשימות של משימות לביצוע עבור פרוייקט, ציר זמן או רוטינה ספציפיים. באפשרותך גם לשנות את עיצוב הרשימה ולמיין את הרשימות כרצונך. לאחר מכן תוכל למחוק אותן כאשר לא תזדקק להן עוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל המדריך השלם על 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון של Windows. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet או מחשב PC.

בנושא זה

יצירת רשימה

צור רשימה של פריטים לביצוע עבור המשימות שברצונך להשלים עבור, לדוגמה, יום או פרוייקט מסוים.

 1. כדי לעבור לתצוגת הסרגל הצידי, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Navigation button, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי ליצור רשימה חדשה, החלק ימינה עד שתשמע "New list button, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. נוצרת רשימה חדשה ללא שם והמוקד עובר לשדה של שם הרשימה.

 3. הקלד את שם הרשימה.

 4. החלק את האצבע באזור הקצה התחתון של המסך עד שתשמע: "Back, button collapsed". הקש פעמיים על המסך כדי לסגור את לוח המקשים.

חיפוש משימות

השתמש באפשרות החיפוש בתצוגת הסרגל הצידי כדי לאתר במהירות משימה ברשימות המשימות לביצוע שלך.

 1. כדי לעבור לתצוגת הסרגל הצידי, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Navigation button, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לחפש משימה, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע: "Search your tasks button, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תפריט החיפוש נפתח והמוקד עובר לשדה חיפוש.

 3. הקלד מילת חיפוש. תחילת המילה מספיקה.

 4. החלק את באזור הקצה התחתון של המסך עד שתשמע: "Back, button collapsed". הקש פעמיים על המסך כדי לסגור את לוח המקשים.

 5. כדי לנווט אל רשימת תוצאות החיפוש, החלק ימינה עד שתשמע תוצאה. תוצאה מתחילה במילה "To-do", בליווי השם והמיקום ברשימה שאליה היא שייכת, לדוגמה, "1 of 2". כדי לנווט ברשימת תוצאות החיפוש, החלק ימינה או שמאלה.

 6. כדי לפתוח את תצוגת הפרטים של התוצאה הנוכחית שנבחרת, הקש פעמיים על המסך.

שינוי שם של רשימה

באפשרותך לשנות שם של רשימה כך שתתאים לצרכים שלך טוב יותר.

הערה: שינוי שם של רשימות ישים רק עבור רשימות שיצרת. הרשימות היום שלי ומשימות לביצוע הן רשימות ברירת מחדל ולא ניתן לשנות את שמן.

 1. כדי לעבור לתצוגת הסרגל הצידי, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת: "Navigation button, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לעבור לרשימה, החלק ימינה עד לשמיעת הרשימה שברצונך לשנות את שמה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תצוגת הרשימה נפתחת.

 3. כדי לפתוח את תפריט אפשרויות הרשימה, החלק שמאלה עד לשמיעת "Edit", בליווי מיקום הקובץ של הרשימה. הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Popup window, rename list, menu item".

 4. כדי לשנות את שם הרשימה, הקש פעמיים על המסך. המוקד עובר לשדה שם הרשימה. מחק את השם הקודם באמצעות לוח המקשים ולאחר מכן הקלד את השם החדש.

 5. החלק את באזור הקצה התחתון של המסך עד שתשמע: "Back, button collapsed". הקש פעמיים על המסך כדי לסגור את לוח המקשים.

ערכות נושא של רשימה

שנה את ערכת הנושא של רשימה כך שתתאים לעיצוב הרצוי.

הערה: שינוי ערכת הנושא אינו זמין עבור רשימת ברירת המחדל היום שלי.

 1. במהלך הצגת רשימה, כדי לפתוח את תפריט אפשרויות הרשימה, החלק שמאלה עד שתשמע: "Edit" בליווי מיקום הקובץ של הרשימה. הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Popup window, rename list, menu item".

 2. כדי לפתוח את אפשרויות ערכת הנושא, החלק ימינה עד שתשמע: "Theme".

 3. כדי לבחור ערכת נושא, המשך להחליק ימינה עד שתשמע את ערכת הנושא הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. ערכת הנושא שנבחרה כעת מזוהה כ"נבחר", בעוד השאר מזוהות כ"לא נבחר".

 4. החלק את האצבע באזור הקצה התחתון של המסך עד שתשמע: "Custom, back, button collapsed". הקש פעמיים על המסך כדי לסגור את התפריט.

הצגה/הסתרה של משימות שהושלמו

כברירת מחדל, הן המשימות שהושלמו והן המשימות שלא הושלמו מופיעות ברשימות שלך. כדי לעזור לך בארגון הרשימות, באפשרותך להסתיר משימות שהושלמו.

הערה: הסתרת משימות שהושלמו מתוך רשימה אינה זמינה עבור רשימת ברירת המחדל היום שלי.

 1. במהלך הצגת רשימה, כדי לפתוח את תפריט אפשרויות הרשימה, החלק שמאלה עד שתשמע: "Edit" בליווי מיקום הקובץ של הרשימה. הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Popup window, rename list, menu item".

 2. כדי להסתיר משימות שהושלמו, החלק ימינה עד לשמיעת: "Hide completed to-dos, menu item, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. תפריט אפשרויות הרשימה נסגר, ורק משימות שלא הושלמו מופיעות בתצוגת הרשימה.

 4. כדי להציג משימות שהושלמו מוסתרות, בתפריט אפשרויות הרשימה, החלק ימינה עד שתשמע: "Show completed to-dos, menu item, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

מיון משימות

מיון רשימה יכול לעזור לך בארגון ובאיתור יעילים יותר של פריטי המשימות לביצוע.

הערה: מיון רשימות אינו זמין עבור רשימת ברירת המחדל היום שלי.

 1. במהלך הצגת רשימה, כדי לפתוח את תפריט המיון, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע: "Sort button, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לבחור אפשרות מיון, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. לאחר בחירה של אפשרות מיון, תפריט המיון נסגר והמוקד חוזר לתצוגת הרשימה.

 3. כדי להסיר את המיון מרשימה, במהלך הצגת הרשימה, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת: "Remove sorting button, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

מחיקת רשימה

כאשר אינך זקוק עוד לרשימה שיצרת, תוכל למחוק אותה במהירות.

הערה: מחיקת רשימות ישימה רק עבור רשימות שיצרת. לא ניתן למחוק את רשימות ברירת המחדל היום שלי ומשימות לביצוע.

 1. במהלך הצגת רשימה, כדי לפתוח את תפריט אפשרויות הרשימה, החלק שמאלה עד שתשמע: "Edit" בליווי מיקום הקובץ של הרשימה. הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Popup window, rename list, menu item".

 2. כדי למחוק את הרשימה, החלק ימינה עד שתשמע "Delete list, menu item, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. כדי לאשר את המחיקה, החלק ימינה עד שתשמע "Delete button, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  אם ברצונך לבטל את המחיקה, בחלון המוקפץ לאישור, החלק ימינה עד לשמיעת "Cancel button, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם הצעות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות ב'ניהול משימות'

למד כיצד לנווט ב'ניהול משימות' באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב'ניהול משימות עבור האינטרנט' עם 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי ליצור רשימות של משימות לביצוע עבור פרוייקט, רוטינה או ציר זמן ספציפיים. ניתן גם לערוך, לשנות את העיצוב ולארגן את הרשימות. לאחר מכן, תוכל אפילו למחוק אותן אם לא תזדקק להן עוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל המדריך השלם על 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

 • בעת שימוש ב'ניהול משימות עבור האינטרנט', מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש'ניהול משימות עבור האינטרנט' פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט – אך לא על 'ניהול משימות עבור האינטרנט'.

בנושא זה

יצירת רשימה

צור רשימה של פריטים לביצוע עבור המשימות שברצונך להשלים עבור, לדוגמה, יום או פרוייקט מסוים.

 1. ב'ניהול משימות', כדי ליצור רשימה חדשה, הקש Tab עד שתשמע "New list button" ולאחר מכן הקש על מקש רווח כדי לבחור. נוצרת רשימה חדשה ללא שם והמוקד עובר לשדה של שם הרשימה.

 2. הקלד שם רשימה ולאחר מכן הקש Enter.

חיפוש משימות

השתמש באפשרות החיפוש בסרגל הצידי כדי לאתר במהירות משימה ברשימות המשימות לביצוע שלך.

 1. בניהול משימותסרגל הצידי, כדי לחפש משימה, הקש Tab עד לשמיעת "Search button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור. המוקד עובר לשדה חיפוש.

 2. הקלד את מילת החיפוש הרצויה. ניהול משימות מציג את תוצאות החיפוש באופן אוטומטי בעת ההקלדה.

 3. כדי לנווט אל רשימת תוצאות החיפוש, הקש Tab עד שתשמע תוצאה. כדי לנווט ברשימת תוצאות החיפוש, הקש Tab או Shift+Tab. במהלך הניווט, 'קורא טקסטים' מכריז על הפריט לביצוע בשם "To-do <שם הפריט לביצוע>." משימות שהושלמו יוכרזו בשם "Completed to-do <שם הפריט לביצוע>."

 4. כדי להזין את תצוגת הפרטים של משימה, כאשר אתה נמצא במשימה, הקש על מקש הרווח.

שינוי שם של רשימה

השתמש בתפריט אפשרויות רשימה לשינוי שם של רשימה שיצרת.

הערה: שינוי שם של רשימות ישים רק עבור רשימות שיצרת. לא ניתן לשנות את השם של רשימות ברירת המחדל היום שלי ומשימות לביצוע.

 1. ב'ניהול משימות', כדי לעבור לרשימה בסרגל הצידי, הקש Tab עד לשמיעת הרשימה הרצויה.

 2. כדי לבחור את הרשימה שברצונך לשנות את שמה, הקש על מקש הרווח. התצוגה רשימת משימות נפתחת.

 3. כדי לפתוח את תפריט אפשרויות הרשימה, הקש Shift+F10. תשמע: "List options button".

 4. הקש על מקש הרווח. תפריט אפשרויות רשימה נפתח.

 5. כדי לשנות את שם הרשימה, הקש Tab. תשמע: "Rename list button".

 6. הקש על מקש הרווח. המוקד עובר לשדה שם הרשימה.

 7. הקלד את שם הרשימה החדש והקש Enter. שם הרשימה השתנה.

הצגה או הסתרה של משימות שהושלמו

כברירת מחדל, הן המשימות שהושלמו והן המשימות שלא הושלמו מופיעות ברשימות שלך. כדי לעזור לך בארגון הרשימות, באפשרותך להסתיר משימות שהושלמו.

הערה: הסתרת משימות שהושלמו מתוך רשימה אינה זמינה עבור רשימת ברירת המחדל היום שלי.

 1. בתצוגה רשימת משימות של הרשימה ניהול משימות שברצונך להסתיר בה משימות שהושלמו, הקש Shift+F10. תשמע: "List options button".

 2. הקש על מקש הרווח. תפריט אפשרויות רשימה נפתח.

 3. כדי להסתיר משימות שהושלמו, הקש Tab עד לשמיעת "Hide completed to-dos button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 4. תפריט אפשרויות רשימה נסגר, ורק המשימות שלא הושלמו מופיעות בתצוגה רשימת משימות.

 5. כדי להציג משימות מוסתרות שהושלמו, בתפריט אפשרויות הרשימה, הקש Tab עד שתשמע "Show completed to-dos items button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

מיון משימות

מיון רשימה יכול לעזור לך בארגון ובאיתור יעילים יותר של פריטי המשימות לביצוע.

הערה: מיון רשימות אינו זמין עבור רשימת ברירת המחדל היום שלי.

 1. בתצוגה רשימת משימות של הרשימה שברצונך למיין, הקש Tab עד לשמיעת "Sort to-dos button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. תפריט מיון נפתח.

 2. כדי לבחור אפשרות מיון, הקש Tab או Shift+Tab עד לשמיעת האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור. קורא הטקסטים מכריז על האפשרויות במהלך הניווט.

  לאחר בחירה של אפשרות מיון, תפריט מיון נסגר והמוקד עובר לתצוגה רשימת משימות.

 3. כדי להסיר את המיון מרשימה, בתצוגה רשימת משימות, הקש Tab או Shift+Tab עד לשמיעת "Close sort order option button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור.

מחיקת רשימה

כאשר אינך זקוק עוד לרשימה שיצרת, תוכל למחוק אותה במהירות.

הערה: מחיקת רשימות ישימה רק עבור רשימות שיצרת. לא ניתן למחוק את רשימות ברירת המחדל היום שלי ומשימות לביצוע.

 1. בתצוגה רשימת משימות, הקש Shift+F10. תשמע: "List options button".

 2. הקש על מקש הרווח. תפריט אפשרויות רשימה נפתח.

 3. כדי למחוק את הרשימה, הקש Tab עד שתשמע "Delete list button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. נפתחת תיבת דו-שיח לאישור. כדי לאשר את המחיקה, הקש על Tab פעמיים. תשמע: "Delete list button". כדי לבחור, הקש על מקש הרווח.

  אם אינך מעוניין למחוק את הרשימה, בחלון האישור, הקש Tab עד לשמיעת "Cancel button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם הצעות ב'ניהול משימות'

למד כיצד לנווט ב'ניהול משימות' באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×