שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות ב'ניהול משימות'

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב'ניהול משימות עבור iOS' עם VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- iOS, כדי לארגן את היום שלך. הוסף משימות, הקצה להן תאריכי יעד והגדר תזכורות, והפוך אותן למשימות חוזרות אם עליך לזכור אותן לעתים קרובות.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש ב- iPhone. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור iPad.

בנושא זה

יצירת משימה

צור פריט לביצוע חדש באחת הרשימות שלך.

 1. ב'ניהול משימות', כדי לעבור אל התצוגה סרגל צידי, החלק ימינה עד לשמיעת: "Sidebar button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 2. כדי לעבור לרשימה, החלק שמאלה עד לשמיעת הרשימה הרצויה. במהלך הניווט, VoiceOver מכריז על שם הרשימה, ולאחריו על מספר המשימות ברשימה. כדי לבחור את הרשימה, הקש פעמיים על המסך. התצוגה רשימת משימות נפתחת.

 3. כדי ליצור משימה, ברשימת המשימות, החלק שמאלה עד שתשמע: "Add a to-do item button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. המוקד עובר לשדה שם המשימה.

 4. הקלד את שם המשימה החדש באמצעות המקלדת שעל המסך. כדי לעבור אל המקלדת, החלק שמאלה עד שתשמע: "Q".

  עצה: ניתן למצוא את המקלדת גם על-ידי סקירת הפריטים על המסך. כדי לסקור, מקם אצבע על המסך וגרור אותה ברחבי המסך. VoiceOver מכריז על הפריטים כשאתה מגיע אליהם. כדי לבחור פריט, הרם את האצבע והקש פעמיים על המסך.

 5. לאחר הקלדת שם המשימה, החלק ימינה עד שתשמע: "Add a to-do item button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. המשימה נוספה לרשימה שלך.

השלמת משימה

לאחר סיום משימה, סמן את המשימה לביצוע בפריט הרשימה כמשימה שהושלמה.

 1. בתצוגה סרגל צידי, החלק שמאלה או ימינה עד לשמיעת הרשימה המכילה את המשימה שהשלמת. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את התצוגה רשימת משימות.

 2. בתצוגה רשימת משימות, כדי לנווט במשימות, החלק שמאלה או ימינה עד לשמיעת שם המשימה. VoiceOver מכריז על שמות המשימות ועל המצב (הושלמו או לא הושלמו) במהלך הניווט.

 3. כאשר אתה נמצא במשימה שברצונך לסמן כמשימה שהושלמה, החלק שמאלה. תשמע: "Not completed to-do item". הקש פעמיים על המסך כדי להשלים את המשימה.

עצות: 

 • כדי לסמן משימה שהושלמה כמשימה שלא הושלמה, חזור על השלבים לעיל עד לשמיעת "Selected completed to-do item" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 • ודא כי המשימות שלא הושלמו מוצגות ברשימה. כדי ללמוד כיצד להציג או להסתיר משימות שהושלמו ברשימות, עיין בנושא הצגה/הסתרה של משימות שהושלמו.

פתיחת תצוגת הפרטים

תצוגת הפרטים מאפשרת לך לערוך את המשימה, להוסיף אליה תזכורת וכן הלאה.

 1. בתצוגה רשימת משימות, החלק שמאלה עד לשמיעת המשימה שאל הפרטים שלה ברצונך לגשת. VoiceOver מכריז על שמות המשימות ועל המצב (הושלמו או לא הושלמו) במהלך הניווט.

 2. כאשר אתה נמצא במשימה הרצויה, הקש פעמיים על המסך. תצוגת הפרטים של המשימה נפתחת ותוכל לערוך את המשימה או למחוק אותה. תשמע: "Dismiss details view button".

 3. כדי לסגור את תצוגת הפרטים, החלק ימינה עד שתשמע: "Dismiss details view button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

הוספת משימה ל'היום שלי'

באפשרותך להעביר משימה מרשימה אחרת אל היום שלי, המהווה רשימת ברירת מחדל מוגדרת מראש כאשר אתה מתחיל לעבוד עם 'ניהול משימות'.

 • בתצוגת הפרטים של משימה, החלק שמאלה עד לשמיעת "Add to-do item to My Day" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 • כדי להסיר משימה מתוך היום שלי, בתצוגת הפרטים של משימה, החלק שמאלה עד לשמיעת "Remove to-do item from My Day" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

שינוי שם של משימה

השתמש בתצוגת הפרטים כדי לשנות במהירות שם של משימה.

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק שמאלה עד לשמיעת שם המשימה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. בשדה שם המשימה, מחק את שם המשימה הקודם והקלד שם חדש באמצעות המקלדת שעל המסך. כדי לעבור למקלדת, החלק שמאלה עד שתשמע: "Q".

 3. לאחר הקלדת שם המשימה, כדי לשמור ולסגור את המקלדת, החלק שמאלה עד לשמיעת: "Done". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. שם המשימה משתנה.

הוספת תזכורת

השתמש בתזכורות כדי לוודא שאינך שוכח להשלים את המשימות החשובות ביותר.

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק שמאלה עד לשמיעת: "Reminder button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תפריט תזכורת נפתח.

 2. החלק שמאלה וימינה כדי לנווט בין אפשרויות התזכורת. אפשרויות ברירת המחדל הן מאוחר יותר היום, מחר ובשבוע הבא, אך ניתן גם לבחור בחר תאריך ושעה. כאשר אתה נמצא באפשרות הרצויה, הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 3. לאחר בחירת אפשרות התזכורת, כדי להגדיר את התזכורת ולסגור את תפריט תזכורת, החלק ימינה עד לשמיעת: "Done button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 4. כדי להסיר תזכורת, בתפריט תזכורת, החלק ימינה עד לשמיעת: "Remove button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. התזכורת מוסרת והתפריט נסגר.

הוספת תאריך יעד

הוסף תאריך יעד כדי לעזור לך לעמוד בתאריכי יעד במשימות החשובות ביותר שלך.

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק שמאלה עד לשמיעת: "Due date button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תפריט תאריך יעד נפתח.

 2. החלק שמאלה וימינה כדי לנווט בין אפשרויות תאריך היעד. אפשרויות ברירת המחדל הן היום, מחר ובשבוע הבא, אך ניתן גם לבחור בחר תאריך ושעה. כאשר אתה נמצא באפשרות הרצויה, הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 3. לאחר בחירת אפשרות תאריך היעד, כדי להגדיר את התאריך ולסגור את תפריט תאריך יעד, החלק ימינה עד לשמיעת: "Done button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 4. כדי להסיר תאריך יעד, בתפריט תאריך יעד, החלק ימינה עד לשמיעת: "Remove button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תאריך היעד מוסר והתפריט נסגר.

הוספת תאריך יעד חוזר

אם יש לך משימות שיש לבצע אותן באופן קבוע, תוכל להגדיר עבורם תאריך יעד חוזר.

הערה: עליך להוסיף תאריך יעד לפני שתוכל להגדיר אותו לחזרה.

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק שמאלה עד לשמיעת: "Repeat button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תפריט חזור נפתח.

 2. החלק שמאלה וימינה כדי לנווט בין אפשרויות תאריך היעד. אפשרויות ברירת המחדל הן מדי יום, ימי חול, מדי שבוע, מדי חודש ומדי שנה, אך ניתן גם לבחור מותאם אישית. כאשר אתה נמצא באפשרות הרצויה, הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 3. כדי להסיר תאריך יעד חוזר, בתפריט חזור, החלק ימינה עד לשמיעת: "Remove button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תאריך היעד החוזר מוסר והתפריט נסגר.

הוסף הערה

הערות שימושיות אם עליך להוסיף מידע נוסף אודות משימה ולהשאיר את שם המשימה קצר. לדוגמה, אם המשימה שלך היא לקנות מצרכים, תוכל למקם את רשימת הקניות בתוך הערה.

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק שמאלה עד לשמיעת: "Note attachment. Add a note". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. הקלד את ההערות באמצעות המקלדת שעל המסך. כדי לעבור אל המקלדת, החלק שמאלה עד שתשמע: "Q".

 3. כדי לשמור את ההערות, החלק ימינה עד שתשמע: "Save button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. ההערות נשמרות.

מחיקת משימה

תוכל למחוק משימה, כאשר, לדוגמה, אינך צריך עוד לעקוב אחריה.

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק שמאלה עד לשמיעת: "Delete task button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. חלון אישור נפתח ואתה שומע: "Are you sure you want to delete this to-do forever?" כדי לאשר, החלק שמאלה. תשמע: "Delete button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

  הערה: אם ברצונך לבטל את המחיקה, בחלון האישור, החלק שמאלה עד שתשמע: "Cancel button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 3. המשימה נמחקת והמוקד עובר אל התצוגה רשימת משימות.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם רשימות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם הצעות ב'ניהול משימות'

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב'ניהול משימות' באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב'ניהול משימות עבור Android' עם TalkBack, קורא המסך המוכלל ב- Android, כדי לארגן את היום שלך. הוסף משימות, הקצה להן תאריכי יעד והגדר תזכורות, והפוך אותן למשימות חוזרות אם עליך לזכור אותן לעתים קרובות.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון Android. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet של Android.

בנושא זה

יצירת משימה

 1. החלק ימינה פעם אחת. תשמע: "Sidebar button, double-tap to activate". הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק ימינה עד שתגיע לרשימות המשימות לביצוע. תשמע את שם הרשימה, ואחריו את מספר המשימות ברשימה. אם הרשימה הראשונה היא לא הרשימה שחיפשת, המשך להחליק ימינה עד שתמצא אותה, או עבור אל משימות לביצוע שהיא רשימה המכילה את כל המשימות.

  הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את הרשימה שנבחרה כעת.

 3. החלק ימינה עד שתשמע "Add a to-do button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. הקלד את הטקסט של המשימה, לדוגמה, "לקנות מצרכים".

 5. החלק את האצבע באזור הפינה הימנית התחתונה של המסך עד שתשמע: "Done". הרם את האצבע כדי לסיים את יצירת המשימה.

 6. החלק כלפי מטה ושמאלה כדי לסגור את לוח המקשים.

השלמת משימה

 1. החלק ימינה פעם אחת. תשמע: "Sidebar button, double-tap to activate". הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק ימינה עד שתגיע לרשימות המשימות לביצוע. תשמע את שם הרשימה, ואחריו את מספר המשימות שהיא מכילה. אם הרשימה הראשונה היא לא הרשימה שחיפשת, המשך להחליק ימינה עד שתמצא אותה, או עבור אל משימות לביצוע שהיא רשימה המכילה את כל המשימות.

  הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את הרשימה שנבחרה כעת.

 3. החלק ימינה עד לשמיעת המשימה שברצונך לסמן כמשימה שהושלמה.

 4. החלק ימינה פעם אחת. תשמע: "Uncompleted to-do". הקש פעמיים על המסך כדי להשלים את המשימה.

עצה: כדי לסמן משימה שהושלמה כמשימה שלא הושלמה, חזור על השלבים לעיל עד לשמיעת "Completed to-do" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

פתיחת תצוגת הפרטים

תצוגת הפרטים מאפשרת לך לערוך את המשימה, להוסיף אליה תזכורת וכן הלאה.

 1. החלק ימינה פעם אחת. תשמע: "Sidebar button, double-tap to activate". הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק ימינה עד שתגיע לרשימות המשימות לביצוע. תשמע את שם הרשימה, ואחריו את מספר המשימות שהיא מכילה. אם הרשימה הראשונה היא לא הרשימה שחיפשת, המשך להחליק ימינה עד שתמצא אותה, או עבור אל משימות לביצוע שהיא רשימה המכילה את כל המשימות.

  הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את הרשימה שנבחרה כעת.

 3. החלק ימינה עד לשמיעת המשימה שאל הפרטים שלה ברצונך לגשת ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Details for to-do" ולאחר מכן את שם המשימה.

עצה: כדי לסגור את תצוגת הפרטים, החלק למטה ושמאלה עד שתשמע:

הוספת משימה ל'היום שלי'

באפשרותך להעביר משימה מרשימה אחרת אל היום שלי, המהווה רשימת ברירת מחדל מוגדרת מראש כאשר אתה מתחיל לעבוד עם 'ניהול משימות'.

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה עד לשמיעת "Add to My Day" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

עצה: כדי להסיר משימה מתוך היום שלי, בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה עד לשמיעת "Added to My Day" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

שינוי שם של משימה

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק שמאלה עד לשמיעת שם המשימה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. מחק את השם הקודם באמצעות לוח המקשים ולאחר מכן הקלד את השם החדש.

 3. החלק את האצבע באזור הפינה הימנית התחתונה של המסך עד שתשמע: "Done". הרם את האצבע כדי לסיים את שינוי שם המשימה.

הוספת תזכורת

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה עד לשמיעת "Remind me" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק ימינה ושמאלה כדי לנווט בין אפשרויות התזכורת. אפשרויות ברירת המחדל הן מאוחר יותר היום, מחר ובשבוע הבא, אך ניתן גם לבחור בחר תאריך ושעה.

 3. הקש פעמיים על המסך כדי להפעיל את האפשרות שנבחרה כעת.

עצה: כדי להסיר תזכורת, בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה עד לשמיעת "Remove reminder button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הוספת תאריך יעד

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה עד לשמיעת "Add due date" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק ימינה ושמאלה כדי לנווט בין אפשרויות תאריך היעד. אפשרויות ברירת המחדל הן היום, מחר ובשבוע הבא, אך ניתן גם לבחור בחר תאריך.

 3. הקש פעמיים על המסך כדי להפעיל את האפשרות שנבחרה כעת.

עצה: כדי להסיר תאריך יעד, בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה עד לשמיעת "Remove due date button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הוספת תאריך יעד חוזר

אם יש לך משימות שיש לבצע אותן באופן קבוע, תוכל להגדיר עבורם תאריך יעד חוזר.

הערה: עליך להוסיף תאריך יעד לפני שתוכל להגדיר אותו לחזרה.

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה עד לשמיעת "Repeat" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק ימינה ושמאלה כדי לנווט בין אפשרויות תאריך היעד. אפשרויות ברירת המחדל הן מדי יום, ימי חול, מדי שבוע, מדי חודש ומדי שנה, אך ניתן גם לבחור מותאם אישית.

 3. הקש פעמיים על המסך כדי להפעיל את האפשרות שנבחרה כעת.

עצה: כדי להסיר תאריך יעד חוזר, בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה עד לשמיעת "Clear recurrence button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הוסף הערה

הערות שימושיות אם עליך להוסיף מידע נוסף אודות המשימה ולהשאיר את שם המשימה קצר. לדוגמה, אם המשימה שלך היא לקנות מצרכים, תוכל למקם את רשימת הקניות בתוך הערה.

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה עד לשמיעת "Add a note" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. הקלד את טקסט ההערה.

 3. החלק שמאלה עד שתשמע "Save" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

מחיקת משימה

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה עד לשמיעת "Delete to-do button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לאשר את המחיקה, החלק ימינה עד שתשמע "Yes button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם רשימות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם הצעות ב'ניהול משימות'

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב'ניהול משימות' באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב'ניהול משימות' עם 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לארגן את היום שלך. הוסף משימות, הקצה להן תאריכי יעד והגדר תזכורות, והפוך אותן למשימות חוזרות אם עליך לזכור אותן לעתים קרובות.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון של Windows. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet או מחשב PC.

בנושא זה

יצירת משימה

 1. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע: "Navigation button, double-tap to activate". הקש פעמיים על המסך.

 2. תשמע את השם של הרשימה שנבחרה כעת. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את שם הרשימה שאתה מחפש, ואחריו את מספר המשימות ברשימה, או עד שתגיע למשימות לביצוע, שהיא רשימה המכילה את כל המשימות.

  הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את הרשימה שנבחרה כעת.

 3. החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת "Add a to-do in" ולאחר מכן את שם הרשימה. הקש פעמיים על המסך.

 4. הקלד את הטקסט של המשימה, לדוגמה, "לקנות מצרכים".

 5. החלק את האצבע באזור הפינה הימנית התחתונה של המסך עד שתשמע: "Enter". הקש פעמיים על המסך כדי לסיים את יצירת המשימה.

השלמת משימה

 1. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע: "Navigation button, double-tap to activate". הקש פעמיים על המסך.

 2. תשמע את השם של הרשימה שנבחרה כעת. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את שם הרשימה שאתה מחפש, ואחריו את מספר המשימות ברשימה, או עד שתגיע למשימות לביצוע, שהיא רשימה המכילה את כל המשימות.

  הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את הרשימה שנבחרה כעת.

 3. החלק ימינה עד לשמיעת המשימה שברצונך לסמן כמשימה שהושלמה.

 4. החלק ימינה פעם אחת. תשמע: "Unchecked complete checkbox, double-tap to toggle on". הקש פעמיים על המסך כדי להשלים את המשימה.

רמז קולי מאשר שהשלמת את המשימה.

עצה: כדי לסמן משימה שהושלמה כמשימה שלא הושלמה, חזור על השלבים לעיל עד לשמיעת "Checked unchecked checkbox, double-tap to toggle on" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

פתיחת תצוגת הפרטים

תצוגת הפרטים מאפשרת לך לערוך את המשימה, להוסיף אליה תזכורת וכן הלאה.

 1. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע: "Navigation button, double-tap to activate". הקש פעמיים על המסך.

 2. תשמע את השם של הרשימה שנבחרה כעת. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את שם הרשימה שאתה מחפש, ואחריו את מספר המשימות ברשימה, או עד שתגיע למשימות לביצוע, שהיא רשימה המכילה את כל המשימות.

  הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את הרשימה הנבחרת כעת.

 3. החלק ימינה עד לשמיעת המשימה שאל הפרטים שלה ברצונך לגשת ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "To-do" ולאחר מכן את שם המשימה.

עצה: כדי לסגור את תצוגת הפרטים, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Dismiss detail view button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הוספת משימה ל'היום שלי'

באפשרותך להעביר משימה מרשימה אחרת אל היום שלי, המהווה רשימת ברירת מחדל מוגדרת מראש כאשר אתה מתחיל לעבוד עם 'ניהול משימות'.

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת "Add to-do to My Day button, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

עצה: כדי להסיר משימה מתוך היום שלי, בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת "Remove to-do from My Day button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

שינוי שם של משימה

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת "Editable text" ולאחר מכן שם המשימה. הקש פעמיים על המסך.

 2. מחק את השם הקודם באמצעות לוח המקשים ולאחר מכן הקלד את השם החדש.

 3. החלק את האצבע באזור הקצה התחתון של המסך עד שתשמע: "Custom, back, button collapsed". הקש פעמיים על המסך כדי לסיים את שינוי שם המשימה.

הוספת תזכורת

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת "Add a reminder button, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק ימינה ושמאלה כדי לנווט בין אפשרויות התזכורת. אפשרויות ברירת המחדל הן מאוחר יותר היום, מחר ובשבוע הבא, אך ניתן גם לבחור בחר תאריך ושעה.

 3. הקש פעמיים על המסך כדי להפעיל את האפשרות שנבחרה כעת.

עצה: כדי להסיר תזכורת, בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה עד לשמיעת "Remove reminder button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הוספת תאריך יעד

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת "Add due date button, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק ימינה ושמאלה כדי לנווט בין אפשרויות תאריך היעד. אפשרויות ברירת המחדל הן היום, מחר ובשבוע הבא, אך ניתן גם לבחור בחר תאריך.

 3. הקש פעמיים על המסך כדי להפעיל את האפשרות שנבחרה כעת.

עצה: כדי להסיר תאריך יעד, בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה עד לשמיעת "Remove due date button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הוספת תאריך יעד חוזר

אם יש לך משימות שיש לבצע אותן באופן קבוע, תוכל להגדיר עבורם תאריך יעד חוזר.

הערה: עליך להוסיף תאריך יעד לפני שתוכל להגדיר אותו לחזרה.

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת "Repeat button, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק ימינה ושמאלה כדי לנווט בין אפשרויות תאריך היעד. אפשרויות ברירת המחדל הן מדי יום, ימי חול, מדי שבוע, מדי חודש ומדי שנה, אך ניתן גם לבחור מותאם אישית.

 3. הקש פעמיים על המסך כדי להפעיל את האפשרות שנבחרה כעת.

עצה: כדי להסיר תאריך יעד חוזר, בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה עד לשמיעת "Never repeat button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הוסף הערה

הערות שימושיות אם עליך להוסיף מידע נוסף אודות המשימה ולהשאיר את שם המשימה קצר. לדוגמה, אם המשימה שלך היא לקנות מצרכים, תוכל למקם את רשימת הקניות בתוך הערה.

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת "Add a note, editable text, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. הקלד את טקסט ההערה.

 3. החלק את האצבע באזור הקצה התחתון של המסך עד שתשמע: "Custom, back, button collapsed". הקש פעמיים על המסך כדי לסגור את לוח המקשים.

 4. החלק שמאלה עד לשמיעת "Save button, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

מחיקת משימה

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת "Delete to-do button, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לאשר את המחיקה, החלק ימינה עד שתשמע "Delete button, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם רשימות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם הצעות ב'ניהול משימות'

למד כיצד לנווט ב'ניהול משימות' באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב'ניהול משימות עבור האינטרנט' עם לוח מקשים ו'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לארגן את היום שלך. הוסף משימות, הקצה להן תאריכי יעד והגדר תזכורות, והפוך אותן למשימות חוזרות אם עליך לזכור אותן לעתים קרובות.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

 • בעת שימוש ב'ניהול משימות עבור האינטרנט', מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש'ניהול משימות עבור האינטרנט' פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט – אך לא על 'ניהול משימות עבור האינטרנט'.

בנושא זה

יצירת משימה

 1. הקש Tab עד לשמיעת "My Day", ולאחר מכן את מיקומו בין הרשימות שלך, לדוגמה, "1 of 4". אם אתה מחפש רשימה אחרת, הקש Tab עד לשמיעת שם הרשימה שחיפשת.

 2. הקש Enter כדי לפתוח את הרשימה שנבחרה כעת.

 3. הקש Tab עד לשמיעת "Add a to-do, edit".

 4. הקלד את הטקסט של המשימה, לדוגמה, "לקנות מצרכים" והקש Enter לאחר שתסיים.

השלמת משימה

 1. הקש Tab עד לשמיעת "My Day", ולאחר מכן את מיקומו בין הרשימות שלך, לדוגמה, "1 of 4". אם אתה מחפש רשימה אחרת, הקש Tab עד לשמיעת שם הרשימה שחיפשת.

 2. הקש Enter כדי לפתוח את הרשימה שנבחרה כעת.

 3. הקש Tab עד לשמיעת המשימה שברצונך לסמן כמשימה שהושלמה. משימות יוכרזו בשם "To-do" ואחריו את השם והמיקום ברשימה, לדוגמה, "1 of 3".

 4. הקש Tab פעם אחת. תשמע: "Unchecked, mark as completed, checkbox". הקש Enter כדי להשלים את המשימה.

עצה: כדי לסמן משימה שהושלמה כמשימה שלא הושלמה, חזור על השלבים לעיל עד לשמיעת "Checked, mark as not completed, checkbox" ולאחר מכן הקש Enter.

פתיחת תצוגת הפרטים

בתצוגה פרטים תוכל לערוך את המשימה, להוסיף אליה תזכורת וכן הלאה.

 1. הקש Tab עד לשמיעת "My Day", ולאחר מכן את מיקומו בין הרשימות שלך, לדוגמה, "1 of 4". אם אתה מחפש רשימה אחרת, הקש Tab עד לשמיעת שם הרשימה שחיפשת.

 2. הקש Enter כדי לפתוח את הרשימה שנבחרה כעת.

 3. הקש Tab עד לשמיעת המשימה שאל הפרטים שלה ברצונך לגשת ולאחר מכן הקש Enter. תצוגת הפרטים פתוחה כעת לצד הרשימה.

עצה: כדי לסגור את תצוגת הפרטים, הקש Shift+Tab עד לשמיעת "Hide detail view button" ולאחר מכן הקש Enter.

הוספת משימה ל'היום שלי'

באפשרותך להעביר משימה מרשימה אחרת אל היום שלי, המהווה רשימת ברירת מחדל מוגדרת מראש כאשר אתה מתחיל לעבוד עם 'ניהול משימות'.

 1. לאחר פתיחת תצוגת הפרטים של משימה, הקש Shift+Tab עד לשמיעת "Add to My Day button" ולאחר מכן הקש Enter.

עצה: כדי להסיר משימה מתוך היום שלי, לאחר פתיחת התצוגה פרטים של משימה, הקש Shift+Tab עד לשמיעת "Remove from My Day button" ולאחר מכן הקש Enter.

שינוי שם של משימה

 1. בתצוגת פרטים של משימה, הקש Shift+Tab עד לשמיעת "Edit <שם המשימה> button" ולאחר מכן הקש Enter.

 2. מחק את השם הקודם באמצעות לוח המקשים ולאחר מכן הקלד את השם החדש.

 3. הקש Enter כדי לסיים את שינוי שם המשימה.

הוספת תזכורת

 1. בתצוגת פרטים של משימה, הקש Shift+Tab עד לשמיעת "Remind me button" ולאחר מכן הקש Enter.

 2. הקש Tab כדי לנווט בין אפשרויות התזכורת. אפשרויות ברירת המחדל הן מאוחר יותר היום, מחר ובשבוע הבא, אך ניתן גם לבחור בחר תאריך ושעה.

 3. הקש Enter כדי להפעיל את האפשרות שנבחרה כעת.

עצה: כדי להסיר תזכורת, פתח את התצוגה פרטים של משימה, הקש Shift+Tab עד לשמיעת "Button" ולאחר מכן הקש Enter.

הוספת תאריך יעד

 1. בתצוגת פרטים של משימה, הקש Shift+Tab עד לשמיעת "Add due date button" ולאחר מכן הקש Enter.

 2. הקש Tab כדי לנווט בין אפשרויות תאריך היעד. אפשרויות ברירת המחדל הן היום, מחר ובשבוע הבא, אך ניתן גם לבחור בחר תאריך.

 3. הקש Enter כדי להפעיל את האפשרות שנבחרה כעת.

עצה: כדי להסיר תאריך יעד, פתח את התצוגה פרטים של משימה, הקש Shift+Tab עד לשמיעת "Remove due date button" ולאחר מכן הקש Enter.

הוספת תאריך יעד חוזר

אם יש לך משימות שיש לבצע אותן באופן קבוע, תוכל להגדיר עבורם תאריך יעד חוזר.

הערה: עליך להוסיף תאריך יעד לפני שתוכל להגדיר אותו לחזרה.

 1. בתצוגת פרטים של משימה, הקש Shift+Tab עד לשמיעת "Repeat button" ולאחר מכן הקש Enter.

 2. הקש Tab כדי לנווט בין אפשרויות תאריך היעד. אפשרויות ברירת המחדל הן מדי יום, ימי חול, מדי שבוע, מדי חודש ומדי שנה, אך ניתן גם לבחור מותאם אישית.

 3. הקש Enter כדי להפעיל את האפשרות שנבחרה כעת.

עצה: כדי להסיר תאריך יעד חוזר, פתח את התצוגה פרטים של משימה, הקש Shift+Tab עד לשמיעת "Delete recurrence button" ולאחר מכן הקש Enter.

הוספת הערה

הערות שימושיות אם עליך להוסיף מידע נוסף אודות המשימה ולהשאיר את שם המשימה קצר. לדוגמה, אם המשימה שלך היא לקנות מצרכים, תוכל למקם את רשימת הקניות בתוך הערה.

 1. בתצוגת פרטים של משימה, הקש Shift+Tab עד לשמיעת "Edit note button" ולאחר מכן הקש Enter.

 2. הקלד את טקסט ההערה.

 3. הקש Tab עד שתשמע "Save button" ולאחר מכן הקש Enter.

מחיקת משימה

 1. בתצוגת פרטים של משימה, הקש Shift+Tab עד לשמיעת "Delete to-do button" ולאחר מכן הקש Enter.

 2. לאישור המחיקה, הקש Tab עד לשמיעת "Delete to-do button" ולאחר מכן הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם רשימות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם הצעות ב'ניהול משימות'

למד כיצד לנווט ב'ניהול משימות' באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×