שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם מצגות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם מצגות ב- PowerPoint

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש בPowerPoint באמצעות לוח המקשים קורא מסך כדי להוסיף, למחוק ולסדר שקופיות במצגת שלך. בדקנו אותה עם ' קורא טקסטים ' ועם ' מלתעות ', אך ייתכן שהוא יפעל עם קוראי מסך אחרים, כל עוד הם ממלאים אחר סטנדרטים וטכניקות נגישות נפוצים. תוכל גם ללמוד כיצד לשנות את הגודל והכיוון של השקופיות.

הערות: 

בנושא זה

הוספת שקופית חדשה

באפשרותך להוסיף שקופיות חדשות למצגת שלך בקלות, בהתבסס על הפריסה של השקופית הנוכחית או על פריסת תבנית חדשה.

הוספת שקופית חדשה בהתבסס על הפריסה של השקופית הנוכחית

במצגת חדשה, שקופית הכותרת מתווספת באופן אוטומטי. באפשרותך להוסיף את השקופית החדשה בהתבסס על הפריסה של השקופית הקודמת.

 1. הקש Ctrl + M. אתה שומע "Slide", ולאחר מכן את מספר השקופיות ואת מקום השקופית החדשה ברשימה, ו-"נבחרה".

הוספת שקופית חדשה בהתבסס על פריסת תבנית

 1. בתצוגה רגילה , הקש Alt + י, I. אתה שומע את הכותרת של פריסת השקופית הראשונה. עם מלתעות, תשמע: "עוזב את שורת התפריטים, ערכת הנושא של Office" ולאחר מכן את מספר השקופית הנוכחית.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע את פריסת השקופית הרצויה ולאחר מכן הקש Enter. אתה שומע את המספר של השקופית החדשה. עם מלתעות, תשמע: "Enter, no בחירה".

  המוקד עובר לרצועת הכלים.

מחיקת שקופית

 1. בחלונית התמונות הממוזערות, הקש על מקש החץ למעלה או למטה עד שתשמע את מספר השקופית שברצונך למחוק.

 2. הקש Delete. אתה שומע את מספר השקופית הנוכחית ואת מיקומה ברשימה, ואחריו "נבחרה". עם מלתעות, אתה שומע: "Enter, עוזב את התפריטים, ללא בחירה."

סידור שקופיות מחדש

באפשרותך לסדר מחדש את השקופיות על-ידי גזירת השקופית מהמיקום הישן והדבקתה במיקום החדש.

 1. בחלונית התמונות הממוזערות, הקש על מקש החץ למעלה או למטה עד שתשמע את מספר השקופית שברצונך להעביר.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להעביר את השקופית למעלה את רשימת השקופיות, הקש Ctrl + מקש חץ למעלה. אתה שומע את המספר החדש של השקופית ברשימה.

  • כדי להזיז את השקופית לאורך רשימת השקופיות, הקש Ctrl + מקש חץ למטה. אתה שומע את המספר החדש של השקופית ברשימה.

  • כדי להזיז את השקופית לתחילת המצגת, הקש Ctrl+Shift+מקש חץ למעלה.

  • כדי להזיז את השקופית לסוף המצגת, הקש Ctrl+Shift+מקש חץ למטה.

ארגון שקופיות במקטעים

כדי לקבץ את השקופיות שלך בישויות בעל משמעות, באפשרותך לארגן אותן במקטעים. לדוגמה, אם אתה עובד עם אנשים אחרים על מצגת, באפשרותך להקצות לכל עמית מקטע שעליו יוכל לעבוד.

המקטעים מוצגים והוכרזו בחלונית התמונות הממוזערות של התצוגה הרגילה ובתצוגת סדרן השקופיות . הם אינם מוצגים או מוכרזת בתצוגת הצגת שקופיות .

 1. בחלונית התמונות הממוזערות, הקש על מקש החץ למעלה או למטה עד שתשמע את השקופית שברצונך שתהיה השקופית הראשונה במקטע.

 2. הקש Alt + י, T1. אתה שומע: "Add section".

 3. כדי להוסיף מקטע ללא שם, הקש Enter. אתה שומע: "שינוי שם מקטע".

 4. הקלד את השם החדש עבור המקטע ולאחר מכן הקש Enter.

 5. הזז שקופיות תחת התאם את המקטעים כפי שהורו לך לסדר מחדש שקופיות.

  כדי ש'קורא טקסטים' יכריז על שמות המקטעים, בחלונית התמונות הממוזערות, הקש על מקש החץ למעלה או למטה. JAWS אינו מכריז על שמות המקטעים.

שינוי הכיוון של כל השקופיות במצגת

באפשרותך לשנות את הכיוון של ערכת השקופיות כולה מכיוון לרוחב לאורך או להיפך.

 1. בתצוגה רגילה , הקש Alt + G, S, C. החלון ' גודל שקופית ' נפתח.

 2. בחלון גודל שקופית , הקש על מקש Tab עד לשמיעת "שקופיות, בחירה" ולאחר מכן את כיוון השקופית הנוכחי, לדוגמה, "לרוחב".

  עם מלתעות, תשמע: "כיוון, שקופיות, <currently נבחר option>, לחצן האפשרויות מסומן".

  עצה: באמצעות ' קורא טקסטים ', כדי להאזין לאפשרויות בחלון ' גודל שקופית ', באפשרותך גם להקיש על מקש SR + מקש חץ למעלה או למטה.

 3. כדי לשנות את הכיוון, הקש על מקש חץ למעלה או למטה. אתה שומע את הכיוון שנבחר.

 4. לאחר שתסיים את הבחירה, הקש Enter. אתה שומע: "Microsoft PowerPoint window, button". נפתח חלון אישור.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להגדיל את גודל התוכן, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "הגדל". אם יש לך תוכן רב בשקופית, ייתכן שכל הטקסט לא יתאים לשקופית בעת שימוש באפשרות זו.

  • כדי לשנות את קנה המידה של התוכן שלך כך שיתאים לשקופית, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "להבטיח התאמה". אפשרות זו עשויה לשנות את גודל התוכן שלך לגופן קטן יותר כדי שכל התוכן יתאים לשקופית.

 6. הקש Enter. המוקד עובר לחלונית התמונות הממוזערות.

שינוי גודל השקופיות

כדי לשנות את גודל השקופית, ניתן לבחור בין שתי אפשרויות גודל המהוות ברירת מחדל, 'רגיל (4:3)' ו'מסך רחב (16:9)', או להתאים אישית את גודל השקופיות.

שינוי גודל השקופית מ'מסך רחב' ל'רגיל' ולהפך

 1. בתצוגה רגילה , הקש Alt + G, S. אתה שומע את הפריט הראשון בתפריט גודל שקופית . עם מלתעות, תשמע: "ברצועת הכלים התחתונה, התיבה קבוצה מותאמת אישית."

 2. בתפריט גודל שקופית, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור את הגודל הרגיל, הקש על מקש החץ למעלה או למטה עד שתשמע: "Standard".

  • כדי לבחור את גודל מסך הרחב, הקש על מקש החץ למעלה או למטה עד שתשמע: "מסך רחב".

 3. הקש Enter. אתה שומע: "Microsoft PowerPoint window, button". נפתח חלון אישור.

 4. בחלון Microsoft PowerPoint , בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להגדיל את גודל התוכן, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "הגדל". אם יש לך תוכן רב בשקופית, ייתכן שכל הטקסט לא יתאים לשקופית בעת שימוש באפשרות זו.

  • כדי לשנות את קנה המידה של התוכן שלך כך שיתאים לשקופית, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "הקפד על התאמה". אפשרות זו עשויה לשנות את גודל התוכן שלך לגופן קטן יותר כדי שכל התוכן יתאים לשקופית.

 5. הקש Enter. המוקד עובר לחלונית התמונות הממוזערות.

התאמה אישית של גודל השקופיות

באפשרותך לשנות את הגודל של השקופיות שלך כדי להשתמש בממדים מותאם אישית עבור גדלי מסך או נייר שונים.

 1. בתצוגה רגילה , הקש Alt + G, S, C. החלון ' גודל שקופית ' נפתח.

 2. בחלון גודל שקופית , כדי לשנות את גודל השקופיות, בחר את תבנית היעד של המצגת או הגדר את הגובה, הרוחב וכיוון המצגת:

  • כדי לבחור את תבנית היעד של המצגת, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "שקופיות בגודל עבור". הקש על מקש חץ למטה כדי להרחיב את התפריט הנפתח. הקש על מקש חץ למעלה או למטה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי להגדיר את הרוחב והגובה:

   • כדי לשנות את רוחב השקופית, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Width". הקש על מקש חץ למעלה או למטה עד שתשמע את הערך הרצוי, או הקלד ערך.

   • כדי לשנות את גובה השקופית, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Height". הקש על מקש חץ למעלה או למטה עד שתשמע את הערך הרצוי, או הקלד ערך.

  עצה: באמצעות ' קורא טקסטים ', כדי להאזין לאפשרויות בחלון ' גודל שקופית ', באפשרותך גם להקיש על מקש SR + מקש חץ למעלה או למטה.

 3. לאחר שתסיים את הבחירה, הקש Enter. אתה שומע: "Microsoft PowerPoint window, button". נפתח חלון אישור.

 4. בחלון Microsoft PowerPoint, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להגדיל את גודל התוכן, הקש על מקש Tab עד שתשמע "הגדל". אם יש לך תוכן רב בשקופית, ייתכן שכל הטקסט לא יתאים לשקופית בעת שימוש באפשרות זו.

  • כדי לשנות את קנה המידה של התוכן שלך כך שיתאים לשקופית החדשה, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "הקפד על התאמה". אפשרות זו עשויה לשנות את גודל התוכן שלך לגופן קטן יותר כדי שכל התוכן יתאים לשקופית.

 5. הקש Enter. המוקד עובר לחלונית התמונות הממוזערות.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולעצב טקסט ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולערוך תמונות וטבלאות ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-PowerPoint

השתמש בPowerPoint באמצעות לוח המקשים והקריינות, קורא המסך המוכלל של macOS, כדי להוסיף, למחוק ולסדר שקופיות במצגות שלך. תוכל גם לשנות את הגודל והכיוון של השקופיות.

בהמשך, המשימות מתבצעות בתצוגה רגילה ב- PowerPoint. כדי לעבור לתצוגה רגילה, הקש Command+1.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה של VoiceOver.

בנושא זה

הוספת שקופית חדשה

באפשרותך להוסיף שקופיות חדשות למצגת שלך בקלות, בהתבסס על הפריסה של השקופית הנוכחית או על פריסת תבנית חדשה.

הוספת שקופית חדשה בהתבסס על השקופית הנוכחית

 1. בחפיסת השקופיות PowerPoint שלך, כדי להוסיף שקופית חדשה בהתבסס על הפריסה של השקופית הקודמת, הקש Command + Shift + N. VoiceOver מכריז "New slide", והשקופית מתווספת.

  עצה: כדי לשכפל את השקופית הנוכחית, הקש Command+Shift+D.

הוספת שקופית חדשה בהתבסס על פריסת תבנית

 1. בתצוגה רגילה, הקש F6 עד שתגיע לכרטיסיה כלשהי. אתה תגיע לכרטיסיה הנוכחית שנבחרה. אם יש צורך בכך, הקש על מקש חץ ימינה עד ש- VoiceOver מכריז על הכרטיסיה בית. הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכרטיסיה.

 2. בכרטיסיה בית, הקש פעם אחת על מקש חץ למטה כדי לעבור אל הסרט.

 3. הקש Control‏+Option‏+Shift+חץ למטה כדי להיכנס אל הסרט.

 4. הקש על מקש חץ שמאלה שוב ושוב עד ש- VoiceOver מכריז: "New Slide, menu button".

 5. הקש Control+Option+Shift+M כדי לפתוח את התפריט. VoiceOver מכריז: "New slide, window. New slide, gallery".

 6. הקש Control‏+Option‏+Shift+חץ למטה כדי להיכנס אל הגלריה.

 7. הקש על מקשי החצים כדי לנווט בין הפריטים. VoiceOver מכריז על הפריטים בעת המעבר ביניהם.

 8. כדי לבחור פריסה, הקש Enter. השקופית מתווספת להצגת השקופיות שלך.

מחיקת שקופית

 1. הקש Command+1 כדי לעבור לתצוגה רגילה.

 2. הקש F6 עד ש- VoiceOver מכריז: "Thumbnail pane, list, 1 item selected".

 3. הקש Control‏+Option‏+Shift+חץ למטה כדי להיכנס לחלונית התצוגות הממוזערות. VoiceOver מכריז: "In thumbnail pane, list, 1 item selected".

 4. הקש על מקש החץ למעלה או למטה כדי לנווט בין השקופיות. VoiceOver מכריז על כותרות השקופיות בעת המעבר.

 5. כשאתה מגיע לשקופית שברצונך למחוק, הקש Delete. השקופית מוסרת.

סידור השקופיות מחדש

באפשרותך לסדר מחדש את השקופיות על-ידי גזירת השקופית מהמיקום הנוכחי והדבקתה במקום החדש.

 1. בתצוגה רגילה, הקש F6 עד ש- VoiceOver מכריז: "Thumbnail pane, list, 1 item selected".

 2. הקש Control‏+Option‏+Shift+חץ למטה כדי להיכנס לחלונית התצוגות הממוזערות. VoiceOver מכריז: "In thumbnail pane, list, 1 item selected".

 3. הקש על מקש החץ למעלה או למטה כדי לנווט בין השקופיות. VoiceOver מכריז על כותרות השקופיות בעת המעבר.

 4. כשאתה מגיע לשקופית שברצונך להעביר, הקש Command+X כדי לגזור את השקופית.

 5. הקש על מקש החץ למעלה או למטה כדי לנווט בין השקופיות. VoiceOver מכריז על כותרות השקופיות בעת המעבר.

 6. כשאתה מגיע לשקופית שאחריה ברצונך למקם את השקופית שנגזרה, הקש Command+V כדי להדביק אותה.

ארגון השקופיות במקטעים

באפשרותך לקבץ את השקופיות שלך למקטעים כדי ליצור ישויות בעל משמעות. לדוגמה, אם אתה עובד עם אנשים אחרים על מצגת, באפשרותך להקצות לכל עמית מקטע שעליו יוכל לעבוד.

המקטעים מוצגים והוכרזו בחלונית התמונות הממוזערות של התצוגה הרגילה ובתצוגת סדרן השקופיות .

 1. בחלונית התמונות הממוזערות של התצוגה הרגילה, נווט אל השקופית הראשונה של המקטע.

 2. הקש F6 עד שתגיע לכרטיסיה. אם לא הגעת לכרטיסיה בית, הקש על מקש חץ ימינה עד שתגיע אליה. VoiceOver מכריז: "Home, tab, 1 of 8". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכרטיסיה.

 3. הקש על מקש החץ למטה כדי לעבור אל הסרט. VoiceOver מכריז: "Scroll area. You are currently on a scroll area".

 4. הקש Control‏+Option‏+Shift+חץ למטה כדי להיכנס אל הסרט. VoiceOver מכריז: "In scroll area, <מספר הפריטים>, <השם של הכפתור שבו נמצא המוקד>."

 5. הקש על מקש חץ שמאלה שוב ושוב עד ש- VoiceOver מכריז: "Section, menu button". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לפתוח את התפריט.

 6. הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור באפשרות הוסף מקטע.

 7. הקלד את שם המקטע והקש Enter. המקטע גלוי כעת בחלונית התמונות הממוזערות, ו- VoiceOver מקריא את שם המקטע כשאתה מנווט אליו בחלונית התמונות הממוזערות.

שינוי הכיוון של השקופיות בערכת שקופיות

PowerPoint שקופיות מוגדרות באופן אוטומטי בכיוון לרוחב, אך באפשרותך לשנות את כיוון השקופית לאורך או להיפך.

 1. בתצוגה רגילה, הקש F6 עד שתגיע לכרטיסיה כלשהי. אם לא הגעת לכרטיסיה עיצוב, הקש על מקש חץ ימינה או שמאלה עד שתגיע אליה. VoiceOver מכריז: "Design, tab, 3 of 8". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכרטיסיה.

 2. בכרטיסיה עיצוב , הקש על מקש tab שוב ושוב עד לשמיעת הקריינות: "גודל שקופית, תפריט לחצן".

 3. הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לפתוח את התפריט. VoiceOver מכריז: "Pressed Slide Size, menu button. You are currently on a gallery".

 4. הקש Control‏+Option‏+Shift+חץ למטה כדי להיכנס אל התפריט. VoiceOver מכריז: "In Slide Size, gallery, <מספר הפריטים בתפריט>, <הגודל שנבחר כעת>".

 5. הקש על מקש Tab עד שהקריינות תצהיר: "הגדרת עמוד".

 6. הקש Control‏+Option+מקש רווח. תיבת הדו-שיח אפשרויות הדפסה נפתחת.

 7. הקש על מקש חץ שמאלה עד שתגיע לאפשרות כיוון ההדפסה הרצויה, כגון 'כיוון הדפסה לאורך עבור שקופיות' או 'כיוון הדפסה לרוחב עבור שקופיות' ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור.

 8. הקש על מקש Tab עד שהקריינות תכריז: "OK, default, button". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי ללחוץ על הכפתור.

 9. אם התוכן הנוכחי אינו מתאים לכיוון ההדפסה שנבחר, נפתחת תיבת דו-שיח שבה אתה נשאל כיצד ברצונך לשנות את קנה המידה של התוכן כך שיתאים לכיוון ההדפסה שנבחר:

  • כדי לשנות את קנה המידה של התוכן שלך, הקש על מקש Tab עד לשמיעת הקריינות: "קנה מידה למטה, לחצן". אפשרות זו משנה את גודל התוכן שלך ועשויה להשתמש בגופן קטן יותר כדי שכל התוכן יתאים לשקופית.

  • כדי להגדיל את גודל התוכן, הקש על מקש Tab עד שהקריינות תכריז: "קנה מידה, לחצן". אם יש לך כמות גדולה של תוכן בשקופית, ייתכן שחלק ממנו לא יתאים לשקופית בעת בחירה באפשרות זו.

  כדי לבחור אפשרות, הקש Enter.

שינוי גודל השקופיות

כדי לשנות את גודל השקופית, ניתן לבחור בין שתי אפשרויות ברירת המחדל, 'רגיל (4:3)' ו'מסך רחב (16:9)', או להתאים אישית את הגודל כדי ליצור התאמה מושלמת.

שינוי ממסך רחב לגודל רגיל ולהפך

 1. בתצוגה רגילה, הקש F6 עד שתגיע לכרטיסיה כלשהי. אם לא הגעת לכרטיסיה עיצוב, הקש על מקש חץ ימינה או שמאלה עד שתגיע אליה. VoiceOver מכריז: "Design, tab, 3 of 8". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכרטיסיה.

 2. הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שהקריינות תכריז: "גודל שקופית, תפריט לחצן".

 3. כדי לפתוח את התפריט, הקש Control‏+Option+מקש רווח. VoiceOver מכריז: "Pressed Slide Size, menu button. You are currently on a gallery".

 4. כדי להיכנס אל התפריט, הקש Control‏+Option‏+Shift+חץ למטה. VoiceOver מכריז: "In Slide Size, gallery, <מספר הפריטים בתפריט>, <הגודל שנבחר כעת>".

 5. הקש על מקש החץ למעלה או למטה כדי לעבור בין האפשרויות. VoiceOver מכריז על האפשרויות במהלך הניווט.

 6. כדי לבחור גודל, הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 7. בעת המרה לגודל קטן יותר, עשויה להופיע תיבת דו-שיח שבה אתה נשאל אם ברצונך לשנות את קנה המידה של התוכן בהתאם לגודל שנבחר:

  • כדי לשנות את קנה המידה של התוכן שלך, הקש על מקש Tab עד שהקריינות תכריז: "קנה מידה, ברירת מחדל, לחצן". אפשרות זו משנה את גודל התוכן שלך ועשויה להשתמש בגופן קטן יותר כדי שכל התוכן יתאים לשקופית.

  • כדי להגדיל את גודל התוכן, הקש על מקש Tab עד לשמיעת הקריינות: "אל תקנה מידה, לחצן". אם יש לך כמות גדולה של תוכן בשקופית, ייתכן שחלק ממנו לא יתאים לשקופית בעת בחירה באפשרות זו.

  כדי לבחור אפשרות, הקש Enter.

התאמה אישית של גודל השקופיות

 1. בתצוגה רגילה, הקש F6 עד שתגיע לכרטיסיה כלשהי. אם לא הגעת לכרטיסיה עיצוב, הקש על מקש חץ ימינה או שמאלה עד שתגיע אליה. VoiceOver מכריז: "Design, tab, 3 of 8". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכרטיסיה.

 2. הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שהקריינות תכריז: "גודל שקופית, תפריט לחצן".

 3. כדי לפתוח את התפריט, הקש Control‏+Option+מקש רווח. VoiceOver מכריז: "Pressed Slide Size, menu button. You are currently on a gallery".

 4. כדי להיכנס אל התפריט, הקש Control‏+Option‏+Shift+חץ למטה.

 5. הקש על מקש Tab עד שהקריינות תצהיר: "הגדרת עמוד".

 6. הקש Control‏+Option+מקש רווח. תיבת הדו-שיח אפשרויות הדפסה נפתחת.

 7. הקש על מקש החץ שמאלה פעמיים. VoiceOver מכריז על הגודל הנוכחי שנבחר, כגון "Widescreen" או "On-screen-Show (4:3)‎".

 8. כדי להציג את האפשרויות, הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 9. הקש על מקש החץ למעלה או למטה כדי לעיין באפשרויות. VoiceOver מכריז עליהן במהלך הניווט. כדי לבחור אפשרות, הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 10. הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שהקריינות תכריז: "OK, default, button". כדי לבחור את הכפתור, הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 11. בעת המרה לגודל אחר, עשויה להופיע תיבת דו-שיח שבה אתה נשאל אם ברצונך לשנות את קנה המידה של התוכן בהתאם לגודל שנבחר:

  • כדי לשנות את קנה המידה של התוכן שלך, הקש על מקש Tab עד לשמיעת הקריינות: "קנה מידה למטה, לחצן". אפשרות זו משנה את גודל התוכן שלך ועשויה להשתמש בגופן קטן יותר כדי שכל התוכן יתאים לשקופית.

  • כדי להגדיל את גודל התוכן, הקש על מקש Tab עד שהקריינות תכריז: "קנה מידה, לחצן". אם יש לך כמות גדולה של תוכן בשקופית, ייתכן שחלק ממנו לא יתאים לשקופית בעת בחירה באפשרות זו.

  כדי לבחור אפשרות, הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולעצב טקסט ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולערוך תמונות וטבלאות ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-PowerPoint

השתמש בPowerPoint עם קריינות, קורא המסך המוכלל ב-iOS, כדי להוסיף, למחוק ולסדר שקופיות במצגות שלך.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • עבור יכולות מגע ב- PowerPoint, עבור אל מדריך מגע של PowerPoint עבור iPhone.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

בנושא זה

הוספה, סידור מחדש ומחיקה של שקופיות ב- PowerPoint

באפשרותך להוסיף שקופיות חדשות למצגת שלך בקלות בהתבסס על הפריסה של השקופית הנוכחית או על פריסת תבנית חדשה, או למחוק את התכונות שאינך זקוק להן עוד. באפשרותך גם לסדר מחדש את השקופיות על-ידי גזירת שקופית מהמיקום הנוכחי והדבקתו במקום חדש.

הוספת שקופית חדשה

 1. במצגת, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את שם השקופית שלפניה ברצונך להוסיף את השקופית החדשה. קורא המסך מקריא את השמות של השקופיות במהלך הניווט: "Slide <slide number> of <total number of slides>‎".

 2. הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Selected".

 3. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "New slide button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  השקופית מתווספת להצגת השקופיות שלך.

 4. כדי לשנות את הפריסה של השקופית שנוספה, החלק שמאלה עד שתשמע "Layout button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. כדי לעיין באפשרויות התבניות, החלק שמאלה. VoiceOver מכריז על התבניות במהלך הניווט. עבור הפריסה הנבחרת כעת, תשמע "Selected" ואת שם הפריסה. כדי לבחור תבנית, הקש פעמיים על המסך.

סידור השקופיות מחדש

 1. במצגת, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את שם השקופית שברצונך לשנות את מיקומה. קורא המסך מקריא את השמות של השקופיות במהלך הניווט.

 2. הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Selected".

 3. הקש פעמיים על המסך בשתי אצבעות. תשמע: "Show more items, menu item". תפריט תלוי הקשר יוקפץ.

 4. בתפריט תלוי ההקשר, החלק שמאלה עד שתשמע "Cut, menu item" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק שמאלה או ימינה עד שתשמע את שמה של השקופית שלפניה ברצונך להציב את השקופית שגזרת ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Selected".

 6. הקש פעמיים על המסך בשתי אצבעות. תשמע: "Select all, menu item".

 7. כדי להדביק את השקופית, החלק שמאלה עד שתשמע "Paste, menu item" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. השקופית מועברת למיקום החדש.

מחיקת שקופית

 1. במצגת, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את שם השקופית שברצונך למחוק. קורא המסך מקריא את השמות של השקופיות במהלך הניווט.

 2. הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Selected".

 3. הקש פעמיים על המסך בשתי אצבעות. תשמע: "Show more items, menu item".

 4. הקש פעמיים על המסך ולאחר מכן החלק ימינה עד שתשמע: "Delete, menu item".

 5. כדי למחוק את השקופית, הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולעצב טקסט ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך לקריאה או הוספה של הערות דובר והערות אחרות ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-PowerPoint

השתמש ב- PowerPoint עבור Android עם TalkBack, קורא המסך המוכלל ב- Android, כדי להוסיף, למחוק ולסדר שקופיות במצגות.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • עבור יכולות מגע ב- PowerPoint עבור Android, עבור אל מדריך מגע עבור PowerPoint עבור Android.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

בנושא זה

הוספה, סידור מחדש ומחיקה של שקופיות ב- PowerPoint

באפשרותך להוסיף שקופיות חדשות למצגת שלך בקלות בהתבסס על הפריסה של השקופית הנוכחית או על פריסת תבנית חדשה, או למחוק את התכונות שאינך זקוק להן עוד. באפשרותך גם לסדר מחדש את השקופיות על-ידי גזירת שקופית מהמיקום הנוכחי והדבקתו במקום חדש.

הוספת שקופית חדשה

 1. בחלונית התמונות הממוזערות של המצגת, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את שם השקופית שלפניה ברצונך להוסיף שקופית. קורא המסך מקריא את השמות של השקופיות במהלך הניווט: "Slide <מספר שקופית>".

 2. הקש פעמיים על המסך בשתי אצבעות. השקופית נבחרת, ותצוגת העריכה נפתחת.

 3. החלק שמאלה עד שתשמע "Back switch not checked" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. המוקד עובר לחלונית התמונות הממוזערות.

 4. החלק ימינה עד שתשמע "New slide button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  השקופית מתווספת להצגת השקופיות שלך.

 5. כדי לשנות את הפריסה של השקופית שנוספה, בתצוגת העריכה של השקופית, החלק שמאלה עד שתשמע "Layout menu" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. בתפריט פריסה, כדי לעיין באפשרויות התבניות, החלק שמאלה. TalkBack מכריז על התבניות במהלך הניווט. עבור הפריסה הנבחרת כעת, תשמע את שם הפריסה ואחריו "Selected". כדי לבחור תבנית, הקש פעמיים על המסך.

סידור השקופיות מחדש

 1. בחלונית התמונות הממוזערות של המצגת, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את שם השקופית שברצונך לשנות את מיקומה. קורא המסך מקריא את השמות של השקופיות במהלך הניווט.

 2. הקש פעמיים על המסך. תפריט תלוי הקשר מופיע, ואתה שומע: "Edit button".

 3. בתפריט תלוי ההקשר, החלק שמאלה עד שתשמע: "Cut button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק שמאלה או ימינה עד שתשמע את שמה של השקופית שאחריה ברצונך למקם את השקופית שגזרת ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Edit button".

 5. כדי להדביק את השקופית, החלק שמאלה עד שתשמע "Paste button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. השקופית מועברת למיקום החדש.

מחיקת שקופית

 1. בחלונית התמונות הממוזערות של המצגת, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את שם השקופית שברצונך למחוק. קורא המסך מקריא את השמות של השקופיות במהלך הניווט.

 2. כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר, הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Edit button".

 3. בתפריט תלוי ההקשר, החלק שמאלה עד שתשמע: "Delete button".

 4. כדי למחוק את השקופית, הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולעצב טקסט ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-PowerPoint

השתמש ב- PowerPoint Mobile עם 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי להוסיף, למחוק ולסדר שקופיות במצגות.

באפשרותך להוסיף שקופיות חדשות למצגת שלך בקלות בהתבסס על הפריסה של השקופית הנוכחית או על פריסת תבנית חדשה, או למחוק את התכונות שאינך זקוק להן עוד. באפשרותך גם לסדר מחדש את השקופיות על-ידי גזירת שקופית מהמיקום הנוכחי והדבקתו במקום חדש.

הערות: 

בנושא זה

הוספת שקופית חדשה

 1. בחלונית התמונות הממוזערות של המצגת, החלק למעלה או למטה במסך באצבע אחת עד שתשמע: "Items".

  הערה: כדי לעבור אל חלונית התמונות הממוזערות מתצוגת העריכה, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע: "Back button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. המוקד עובר לשקופית שנבחרה בחלונית התמונות הממוזערות.

 2. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את השקופית לפני המיקום שבו ברצונך להוסיף שקופית. Narrator מכריז על השקופיות בעת ההזזה.

 3. כדי לבחור את השקופית, הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק שמאלה עד שתשמע "New slide button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  השקופית מתווספת להצגת השקופיות שלך.

שינוי הפריסה של שקופית

 1. בעת עריכת שקופית, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Slide toolbar, Layout button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "Layout menu".

 2. כדי לעיין באפשרויות התבניות, החלק שמאלה. 'קורא טקסטים' מכריז על התבניות במהלך הניווט. עבור הפריסה הנבחרת כעת, תשמע "Selected" ואת שם הפריסה.

 3. כדי לבחור תבנית, הקש פעמיים על המסך.

סידור השקופיות מחדש

 1. בחלונית התמונות הממוזערות, החלק במהירות למעלה או למטה במסך באצבע אחת עד שתשמע: "Items". לאחר מכן, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את שם השקופית שברצונך לשנות את מיקומה. Narrator מכריז על השקופיות בעת ההזזה.

 2. הקש פעמיים על המסך. תפריט תלוי הקשר מופיע, ואתה שומע: "מותאם אישית."

 3. בתפריט תלוי ההקשר, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "גזור button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את השקופית שאחריה ברצונך להעביר את השקופית גזירה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר. תשמע: "Custom".

 5. כדי להדביק את השקופית, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "הדבק button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. השקופית מועברת למיקום החדש.

מחיקת שקופית

 1. בחלונית התמונות הממוזערות, החלק במהירות למעלה או למטה במסך באצבע אחת עד שתשמע: "Items". לאחר מכן, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את שם השקופית שברצונך למחוק. Narrator מכריז על השקופיות בעת ההזזה.

 2. כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר, הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Custom".

 3. בתפריט תלוי ההקשר, החלק שמאלה עד שתשמע: "Delete button".

 4. כדי למחוק את השקופית, הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולעצב טקסט ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך להדפסת מצגות ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-PowerPoint

השתמש בPowerPoint באינטרנט באמצעות לוח המקשים וקורא מסך כדי להוסיף, למחוק ולסדר את השקופיות במצגות שלך. בדקנו אותה עם ' קורא טקסטים ' ועם ' מלתעות ', אך ייתכן שהוא יפעל עם קוראי מסך אחרים, כל עוד הם ממלאים אחר סטנדרטים וטכניקות נגישות נפוצים.

הערות: 

 • אם אתה משתמש ב'קורא טקסטים' עם Windows 10 Fall Creators Update, עליך לבטל את מצב סריקה כדי לערוך מסמכים, גליונות אלקטרוניים או מצגות עם Office באינטרנט. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר ביטול מצב וירטואלי או מצב עיון בקוראי מסך ב- Windows 10 Fall Creators Update.

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft Office.

 • בעת שימוש ב- PowerPoint באינטרנט, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- PowerPoint באינטרנט פועל בדפדפן האינטרנט, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט, אך לא על PowerPoint באינטרנט.

בנושא זה

הוספת שקופית חדשה

באפשרותך להוסיף שקופיות חדשות למצגת שלך, בהתבסס על הפריסה של השקופית הנוכחית או על פריסה אחרת.

 1. בתצוגת עריכה, הקש Alt + מקש סמל Windows, N, S, I. תפריט השקופית החדש נפתח.

 2. בתפריט, מסומנת פריסת שקופית בהתבסס על השקופית הנוכחית. כדי לנווט בפריסות האחרות, הקש על מקשי החצים עד שתשמע את הפריסה הרצויה ולאחר מכן הקש Enter. השקופית החדשה נוספת למצגת שלך.

סידור שקופיות מחדש

באפשרותך להזיז את השקופיות מסביב כדי לשנות את הרצף שלהן במצגת שלך.

 1. בתצוגת עריכה, הקש Ctrl + F6 עד שתשמע את מספר השקופית הנוכחית. JAWS מכריז: "Slide panel".

 2. הקש על מקש חץ למעלה או למטה עד שתשמע את מספר השקופית שברצונך להזיז.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להזיז את השקופית לעבר תחילת המצגת, הקש Ctrl+מקש חץ למעלה. השקופית זזה שקופית אחת למעלה.

  • כדי להזיז את השקופית לעבר סוף המצגת, הקש Ctrl+מקש חץ למטה. השקופית זזה שקופית אחת למטה.

  • כדי למקם את השקופית כשקופית הראשונה במצגת, הקש Ctrl+Shift+מקש חץ למעלה.

  • כדי למקם את השקופית כשקופית האחרונה במצגת, הקש Ctrl+Shift+מקש חץ למטה.

מחיקת שקופיות

 1. בתצוגת עריכה, הקש Ctrl + F6 עד שתשמע את מספר השקופית הנוכחית. JAWS מכריז: "Slide panel".

 2. הקש על מקש חץ למעלה או למטה עד שתשמע את מספר השקופית שברצונך להסיר.

 3. הקש Delete.

  עצה: כדי לבטל את המחיקה, הקש Ctrl+Z.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולעצב טקסט ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולערוך תמונות וטבלאות ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-PowerPoint

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×