שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם הצעות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם הצעות ב'ניהול משימות'

השתמש ב'ניהול משימות עבור iPhone' עם VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- iOS,‏ כדי לסמן משימות כמשימות שהושלמו, להוסיף אותן להיום שלי ולהביא משימות מוצעות נוספות. התצוגה הצעות מפרטת את המשימות שלא הושלמו. לדוגמה, משימות שתאריך היעד שלהן חלף או שתאריך היעד שלהן הוא היום.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש ב- iPhone. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור iPad.

בנושא זה

פתיחת הצעות

 1. בתצוגה היום שלי ב'ניהול משימות', החלק שמאלה עד ש- VoiceOver יכריז: "Suggestions, button".

 2. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את התצוגה הצעות.

השלמת משימות

 1. בתצוגה הצעות בניהול משימות, החלק שמאלה עד ש- VoiceOver מכריז על הפריט שברצונך לסמן כפריט שהושלם.

 2. החלק שמאלה פעם נוספת. VoiceOver מכריז: "Not completed to-do item, button".

 3. כדי לסמן את הפריט כפריט שהושלם, הקש פעמיים על המסך.

הוספת משימה ל'היום שלי'

 1. בתצוגה הצעות ב'ניהול משימות', החלק שמאלה עד ש- VoiceOver מכריז על הפריט שברצונך להוסיף להיום שלי.

 2. הקש פעמיים על המסך כדי לבחור ולפתוח את התצוגה פרטים.

 3. החלק שמאלה עד ש- VoiceOver מכריז: "Add to-do item to My Day, button".

 4. הקש פעמיים על המסך כדי לבחור ולהוסיף את הפריט להיום שלי.

טעינת הצעות נוספות

 1. בתצוגה הצעות ב'ניהול משימות', החלק שמאלה עד ש- VoiceOver מכריז: "More, button".

 2. הקש פעמיים על המסך כדי לבחור את הכפתור ולטעון פריטים נוספים.

סגירת הצעות

 1. בזמן שאתה בפריט בתצוגה הצעות בניהול משימות, החלק ימינה עד ש- VoiceOver מכריז: "Done, button".

 2. הקש פעמיים על המסך כדי לבחור את הכפתור ולסגור את תפריט הצעות.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם רשימות ב'ניהול משימות'

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב'ניהול משימות' באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב'ניהול משימות עבור Android' עם TalkBack, קורא המסך המוכלל ב- Android,‏ כדי לסמן משימות כמשימות שהושלמו, להוסיף אותן להיום שלי ולהביא משימות מוצעות נוספות. התצוגה הצעות מפרטת את המשימות שלא הושלמו. לדוגמה, משימות שתאריך היעד שלהן חלף או שתאריך היעד שלהן הוא היום.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון Android. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet של Android.

בנושא זה

פתיחת הצעות

 1. בתצוגה היום שלי ב'ניהול משימות', החלק ימינה עד ש- TalkBack מכריז: "Suggestions".

 2. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את התצוגה הצעות.

השלמת משימות

 1. בתצוגה הצעות ב'ניהול משימות', החלק ימינה עד ש- TalkBack מכריז על הפריט שברצונך לסמן כפריט שהושלם.

 2. החלק ימינה פעמיים. TalkBack מכריז: "Uncompleted to-do".

 3. כדי לסמן את הפריט כפריט שהושלם, הקש פעמיים על המסך. TalkBack מכריז: "Completed to-do".

הוספת משימה ל'היום שלי'

 1. בתצוגה הצעות ב'ניהול משימות', החלק ימינה עד ש- TalkBack מכריז על הפריט שברצונך להוסיף להיום שלי.

 2. החלק ימינה עד ש- TalkBack מכריז: "Add to-do to My Day button".

 3. הקש פעמיים על המסך כדי לבחור ולהוסיף את הפריט להיום שלי.

סגירת הצעות

 1. בזמן שאתה בפריט בתצוגה הצעות ב'ניהול משימות', החלק שמאלה עד ש- TalkBack מכריז: "Back button".

 2. הקש פעמיים על המסך כדי לבחור את הלחצן ולסגור את תפריט הצעות. התצוגה היום שלי נפתחת ו- TalkBack מכריז: "My Day".

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם רשימות ב'ניהול משימות'

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב'ניהול משימות' באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב'ניהול משימות עבור Windows 10' עם 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows,‏ כדי לסמן משימות כמשימות שהושלמו, להוסיף אותן להיום שלי ולהביא משימות מוצעות נוספות. התצוגה הצעות מפרטת את המשימות שלא הושלמו. לדוגמה, משימות שתאריך היעד שלהן חלף או שתאריך היעד שלהן הוא היום.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון של Windows. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet או מחשב PC.

בנושא זה

פתיחת הצעות

 1. בתצוגה היום שלי ב'ניהול משימות', החלק שמאלה שוב ושוב עד ש'קורא טקסטים' מכריז: "Suggestions button".

  עצה: תוכל גם לסייר בפריטים שעל-גבי המסך. כדי לסייר בפריטים, הנח את האצבע על המסך וגרור אותה באטיות ממקום למקום. כאשר אתה מוצא פריט, קורא הטקסטים מכריז עליו. לדוגמה, כדי לנווט אל לחצן הצעות בתצוגה היום שלי, הנח את האצבע על המסך וגרור אותה לפינה הימנית העליונה עד ש'קורא טקסטים' מכריז: "Suggestions button". כדי להפסיק את הסיור, פשוט הרם את האצבע והמוקד נשאר היכן שהשארת אותו.

 2. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את התצוגה הצעות.

השלמת משימות

 1. בתצוגה הצעות ב'ניהול משימות', החלק ימינה עד ש'קורא טקסטים' מכריז על הפריט שברצונך לסמן כפריט שהושלם.

 2. החלק ימינה פעם נוספת. 'קורא טקסטים' מכריז: "Unchecked complete check box".

 3. כדי לסמן את הפריט כפריט שהושלם, הקש פעמיים על המסך.

הוספת משימה ל'היום שלי'

 1. בתצוגה הצעות ב'ניהול משימות', החלק ימינה עד ש'קורא טקסטים' מכריז על הפריט שברצונך להוסיף להיום שלי.

 2. המשך להחליק ימינה עד ש'קורא טקסטים' מכריז: "Add to My Day".

 3. הקש פעמיים על המסך כדי לבחור ולהוסיף אותו להיום שלי.

טעינת הצעות נוספות

 1. בתצוגה הצעות ב'ניהול משימות', החלק שמאלה עד ש'קורא טקסטים' מכריז: "Load more suggestions, hyperlink".

 2. הקש פעמיים על המסך כדי לבחור ולטעון פריטים נוספים.

סגירת הצעות

 1. בזמן שאתה בפריט בתצוגה הצעות ב'ניהול משימות', החלק שמאלה עד ש'קורא טקסטים' מכריז: "Done button".

 2. הקש פעמיים על המסך כדי לבחור את הלחצן ולסגור את תפריט הצעות. התצוגה היום שלי נפתחת ו'קורא טקסטים' מכריז: "My Day".

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם רשימות ב'ניהול משימות'

למד כיצד לנווט ב'ניהול משימות' באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב'ניהול משימות עבור האינטרנט' עם לוח מקשים ו'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows,‏ כדי לסמן משימות כמשימות שהושלמו, להוסיף אותן להיום שלי ולהביא משימות מוצעות נוספות. התצוגה הצעות מפרטת את המשימות שלא הושלמו. לדוגמה, משימות שתאריך היעד שלהן חלף או שתאריך היעד שלהן הוא היום.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

 • בעת שימוש ב'ניהול משימות עבור האינטרנט', מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש'ניהול משימות עבור האינטרנט' פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט – אך לא על 'ניהול משימות עבור האינטרנט'.

בנושא זה

פתיחת הצעות

 1. בתצוגה היום שלי ב'ניהול משימות', הקש Tab שוב ושוב עד ש'קורא טקסטים' מכריז: "Access suggested to-dos via Suggestions button".

 2. הקש Enter כדי לבחור את הלחצן ולפתוח את התצוגה הצעות.

השלמת משימות

 1. בתצוגה הצעות ב'ניהול משימות', הקש Tab שוב ושוב עד ש'קורא טקסטים' מכריז על הפריט שברצונך לסמן כפריט שהושלם.

 2. הקש Tab פעם נוספת. 'קורא טקסטים' מכריז: "Unchecked, mark as completed check box".

 3. כדי לסמן את הפריט כפריט שהושלם, הקש Enter.

הוספת משימה ל'היום שלי'

 1. בתצוגה הצעות ב'ניהול משימות', הקש Tab שוב ושוב עד ש'קורא טקסטים' מכריז על הפריט שברצונך להוסיף להיום שלי.

 2. המוקד נמצא בפריט. כדי לעבור ללחצן הוסף ל'היום שלי', הקש Tab פעמיים נוספות. 'קורא טקסטים' מכריז: "Add to My Day".

 3. הקש Enter כדי לבחור ולהוסיף את הפריט להיום שלי.

טעינת הצעות נוספות

 1. בתצוגה הצעות ב'ניהול משימות', הקש Tab שוב ושוב עד ש'קורא טקסטים' מכריז: "More button".

 2. הקש Enter כדי לבחור ולטעון פריטים נוספים.

סגירת הצעות

 1. בזמן שאתה בפריט בתצוגה הצעות ב'ניהול משימות', הקש Shift+Tab עד ש'קורא טקסטים' מכריז: "Hide suggested to-dos button. Done".

 2. הקש Enter כדי לבחור את הלחצן ולסגור את התצוגה הצעות. התצוגה היום שלי נפתחת ו'קורא טקסטים' מכריז: "Access suggested to-dos via suggestions button".

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם רשימות ב'ניהול משימות'

למד כיצד לנווט ב'ניהול משימות' באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×