שימוש בקורא מסך כדי לסמן קובץ או תיקיה בספריית מסמכים ב- SharePoint Online

שימוש בקורא מסך כדי לסמן קובץ או תיקיה בספריית מסמכים ב- SharePoint Online

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- SharePoint Online עם לוח המקשים ועם קורא מסך כמו JAWS או 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לסמן פריטים חשובים, כולל קבצים, תיקיות או קישורים, בספריית מסמכים על-ידי הצמדתם לחלק העליון של ספריית המסמכים. בעת הצמדת פריט, תמונה ממוזערת מופיעה בחלק העליון של דף ספריית המסמכים, כך שהמשתמשים יוכלו למצוא אותו בקלות.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • לקבלת קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים ב- SharePoint Online.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה עוסק גם בפונקציונליות של JAWS. לקבלת מידע נוסף אודות JAWS עבור Windows, עבור אל מדריך התחלה מהירה של JAWS עבור Windows.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

 • בעת שימוש ב-SharePoint Online , מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- SharePoint Online פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט – אך לא על SharePoint Online.

בנושא זה

הצבת זרקור על פריט בספריית מסמכים

הערות: 

 • אזור הסימון ספציפי לתצוגת תיקיה או ספריה בודדת. בעת שימוש בתצוגות מותאמות אישית, עליך להצמיד את הפריט בכל תצוגה שבה ברצונך שהוא יופיע.

 • באפשרותך לסמן עד שלושה פריטים בכל ספריה, תיקיה או תצוגה.

 • הליך זה אינו זמין במצב הקלאסי.

 1. היכנס לחשבון Office 365 של הארגון שלך, הפעל את יישום SharePoint ולאחר מכן פתח את ספריית המסמכים שלך.

  עצה: לספריות מסמכים ב- SharePoint Online יש שתי תצוגות שונות: חוויה קלאסית וחוויית SharePoint Online. עבור רוב האנשים, חוויית SharePoint Online היא ברירת המחדל. עם זאת, אם אתה שומע "Check it out button" בעת הניווט בספריית המסמכים שלך, אתה משתמש בחוויה הקלאסית. כדי להציג ספריות מסמכים של SharePoint Online, כשאתה שומע "Check it out button", הקש Enter. לאחר שהתצוגה של ספריית המסמכים משתנה לחוויית SharePoint Online והמוקד עובר מלחצן נסה זאת לקישור חדש, נשמע השם של ספריית המסמכים ואחריו "New".

 2. עבור אל ספריית המסמכים המכילה את הקובץ, התיקיה או הקישור שברצונך לסמן.

 3. בתצוגת רשימה או בתצוגת אריחים, בחר את הפריט שברצונך להציב עליו זרקור.

  עצות: 

  • כדי לבחור פריט, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column" ולאחר מכן השתמש במקש חץ למטה (ב- קורא טקסטים, תשמע "Table name" ואת שם העמודה הבאה).

  • כדי לעבור בין תצוגת רשימה לתצוגת אריחים:

   • ודא שלא נבחרו קבצים או תיקיות. לחצן חדש ותפריט תצוגה זמינים בתפריט רק כאשר לא נבחרו קבצים בספריית המסמכים.

   • הקש על Tab עד שתשמע "New, Create a new folder or Office document in this location".

   • הקש על מקש חץ ימינה עד שתשמע "View menu", ולאחר מכן הקש Enter.

   • הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "List" או "Tiles", ולאחר מכן הקש Enter.

 4. הקש על Tab עד שתשמע "Open".

 5. הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע "Pin to top" ולאחר מכן הקש Enter. תמונה ממוזערת של הפריט תופיע בחלק העליון של הספריה.

  עצה: אם האפשרות הצמד לראש הרשימה אינה זמינה בשורת התפריטים, הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע "More commands, Other things you can do with the selected item submenu" ולאחר מכן הקש Enter. בתפריט המשנה, הקש על מקש חץ למטה עד לשמיעת "Pin to top" ולאחר מכן הקש Enter.

הערה: אם תבחר את התמונה הממוזערת של הפריט שהוצב עליו זרקור, קל לעבוד עם הפריט:

 • כדי לבחור תמונה ממוזערת, הקש על Tab עד לשמיעת "Pinned items list box". לאחר מכן, הקש על מקש חץ שמאלה עד לשמיעת שם הפריט הרצוי שהוצב עליו זרקור (ב'קורא טקסטים', תשמע "Pinned items").

 • כדי לפתוח את הפריט הנבחר שהוצב עליו זרקור, הקש Enter.

 • כדי לפתוח תפריט תלוי הקשר עם רשימה של פעולות נוספות שניתן לבצע בפריט שהוצב עליו זרקור, לדוגמה, שנה שם, שלח לי התראה, היסטוריית גירסאות והוצא:

  1. הקש על Tab עד שתשמע "Open".

  2. הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע "More commands, Other things you can do with the selected items submenu" ולאחר מכן הקש Enter.

  3. בתפריט תלוי ההקשר, כדי לבצע את הבחירה, השתמש במקש חץ למטה ולאחר מכן הקש Enter.

שינוי הסדר של הפריטים שהוצב עליהם זרקור

כאשר קיימים כמה פריטים שהוצב עליהם זרקור, באפשרותך לשנות את סדר הופעתם על-ידי העברת פריט שמאלה או ימינה.

 1. היכנס לחשבון Office 365 של הארגון שלך, הפעל את אפליקציית SharePoint ולאחר מכן פתח את ספריית המסמכים שלך.

 2. כדי להציג ספריות מסמכים של SharePoint Online, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Check it out button". הקש Enter. לאחר שהתצוגה של ספריית המסמכים משתנה לתצוגת SharePoint Online והמוקד עובר מלחצן נסה זאת לקישור חדש, נשמע השם של ספריית המסמכים ואחריו "New".

  עצה: אם אינך שומע את "Check it out button", אתה כבר משתמש בתצוגת SharePoint Online.

 3. עבור אל ספריית המסמכים, התיקיה או התצוגה שבה נמצא הפריט שהוצב עליו זרקור.

 4. כדי לבחור את הפריט שברצונך לסדר מחדש, הקש Tab עד לשמיעת "Pinned items list box". לאחר מכן, הקש על מקש חץ שמאלה עד לשמיעת שם הפריט שהוצב עליו זרקור שברצונך להעביר למיקום חדש (ב'קורא טקסטים', תשמע "Pinned items").

 5. הקש על Tab עד שתשמע "Open".

 6. הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע "Edit Pin" ולאחר מכן הקש Enter.

  עצה: אם האפשרות ערוך נעץ אינה זמינה בשורת התפריטים, הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע "More commands, Other things you can do with the selected item submenu" ולאחר מכן הקש Enter. בתפריט המשנה, הקש על מקש חץ למטה עד לשמיעת "Edit pin" ולאחר מכן הקש Enter.

 7. כדי לבחור הזזה ימינה או שמאלה, השתמש במקש חץ למטה ולאחר מכן הקש Enter.

ביטול ההצמדה של פריט שהוצב עליו זרקור

 1. היכנס לחשבון Office 365 של הארגון שלך, הפעל את אפליקציית SharePoint ולאחר מכן פתח את ספריית המסמכים שלך.

 2. כדי להציג ספריות מסמכים של SharePoint Online, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Check it out button". הקש Enter. לאחר שהתצוגה של ספריית המסמכים משתנה לתצוגת SharePoint Online והמוקד עובר מלחצן נסה זאת לקישור חדש, נשמע השם של ספריית המסמכים ואחריו "New".

  עצה: עצה אם אינך שומע את "Check it out button", אתה כבר משתמש בתצוגת SharePoint Online.

 3. עבור אל ספריית המסמכים, התיקיה או התצוגה שבה נמצא הפריט שהוצב עליו זרקור.

 4. כדי לבחור את הפריט שברצונך לבטל את הצמדתו, הקש Tab עד לשמיעת "Pinned items list box". לאחר מכן, הקש על מקש חץ שמאלה עד לשמיעת שם הפריט שהוצב עליו זרקור שברצונך להעביר למיקום חדש (ב'קורא טקסטים', תשמע "Pinned items").

 5. הקש על Tab עד שתשמע "Open".

 6. בטל את הצמדת הפריט:

  • אם רק פריט אחד מוצמד, הקש על מקש חץ שמאלה עד לשמיעת "Unpin submenu" ולאחר מכן הקש Enter.

  • אם כמה פריטים מוצמדים, הקש על מקש חץ שמאלה עד לשמיעת "Unpin submenu" ולאחר מכן הקש Enter. הקש על מקש חץ למטה עד לשמיעת "Unpin" ולאחר מכן הקש Enter.

השתמש SharePoint Online עם לוח מקשים ושם Narrator, קורא המסך Windows מוכלל, כדי לסמן חשובים קבצים, תיקיות או קישורים בספריית מסמכים על-ידי הצמדת אותם לחלק העליון של ספריית המסמכים. הפריט מוצמדת יופיע כקובץ תמונה ממוזערת בחלק העליון של הדף ספריית מסמכים.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • לקבלת קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים ב- SharePoint Online.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

 • בעת שימוש ב-SharePoint Online , מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- SharePoint Online פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט – אך לא על SharePoint Online.

בנושא זה

מעבר אל תצוגת הרשימה

כדי לפרט את כל הפריטים בספריית מסמכים, עליך לעבור לתצוגת הרשימה.

 1. עבור אל ספריית המסמכים המכילה את הקובץ, התיקיה או הקישור שברצונך לסמן.

 2. הקש על מקש Tab עד לשמיעת "חיפוש", הקש על מקש חץ Caps Lock + חץ שמאלה עד לשמיעת "הצג אפשרויות" ולאחר מכן הקש Enter.

  אם אינך שומע "אפשרויות תצוגה", הסר את כל הבחירות פריט אפשריות ונסה שוב.

 3. הקש על מקש החץ למטה עד לשמוע "List", ולאחר מכן הקש Enter.

הצמדת פריט בספריית מסמכים

הפריט מוצמדת מופיע רק כמסומן והתיקיות תצוגות ספריה שבה הוא היה במקור מוצמדים קודם לכן. אם אתה משתמש תצוגות מותאמות אישית, עליך להצמיד את הפריט בכל תצוגה שבו ברצונך שיופיע כמסומן. באפשרותך להצמיד עד שלושה פריטים בכל ספריה, תיקיה או תצוגה.

 1. מעבר אל ספריית המסמכים המכילה את הקובץ, תיקיה או הקישור שברצונך להצמיד.

 2. כדי לבחור את הפריט כדי להיות מוצמדים קודם לכן, הקש על מקש Tab עד לשמיעת הפריט הראשון ברשימה פריטים. הקש על Caps Lock + חץ ימינה או על מקש חץ ימינה עד תשמע את שם הפריט.

 3. כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר, הקש על מקש Alt + תפריט. אתה שומע: "תפריט". אם אתה שומע "תפריט מוקפץ, בקול רם" במקום "תפריט", הקש Esc כדי להעביר את המוקד אל התפריט תלוי ההקשר הנכון.

 4. הקש על מקש החץ למטה עד לשמיעת 'הצמד למעלה' ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

שינוי הסדר של פריטים מוצמדת

כאשר יש מוצמד יותר מפריט אחד, באפשרותך לשנות את הסדר שבו הן מופיעות.

 1. מעבר אל ספריית המסמכים, התיקיה או תצוגה שבו הפריטים מוצמדים.

 2. כדי לבחור את הפריט שברצונך להעביר, הקש על הכרטיסיה מפתח עד לשמיעת "מוצמדים קודם לכן פריטים." לאחר מכן, הקש מקש חץ Caps Lock + חץ שמאלה עד תשמע את שם הפריט.

 3. כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר, הקש על מקש Alt + תפריט. אתה שומע: "תפריט". אם אתה שומע "תפריט מוקפץ, בקול רם" במקום "תפריט", הקש Esc כדי להעביר את המוקד אל התפריט תלוי ההקשר הנכון.

 4. בתפריט תלוי ההקשר, הקש על מקש חץ Caps Lock + חץ שמאלה עד לשמיעת "ערוך Pin" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 5. כדי לבחור באיזה כיוון כדי להעביר את הפריט, הקש על מקש החץ למטה עד תשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש Enter.

בטל את הצמדת פריט

 1. מעבר אל ספריית המסמכים, התיקיה או תצוגה שבו הפריט מוצמד.

 2. כדי לבחור את הפריט שברצונך לבטל את הצמדת, הקש על הכרטיסיה מפתח עד לשמיעת "מוצמדים קודם לכן פריטים." לאחר מכן, הקש מקש חץ Caps Lock + חץ שמאלה עד תשמע את שם הפריט.

 3. כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר, הקש על מקש Alt + תפריט. אתה שומע: "תפריט". אם אתה שומע "תפריט מוקפץ, בקול רם" במקום "תפריט", הקש Esc כדי להעביר את המוקד אל התפריט תלוי ההקשר הנכון.

 4. כדי לבטל הצמדה של פריט, בתפריט תלוי ההקשר, הקש על מקש חץ Caps Lock + חץ שמאלה עד לשמיעת "ערוך Pin" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. הקש על מקש החץ למטה עד לשמיעת "הסר" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך ליצירת תצוגה מותאמת אישית של ספריית מסמכים ב- SharePoint Online

שימוש בקורא מסך לעריכת תצוגה מותאמת אישית של ספריית מסמכים ב- SharePoint Online

קיצורי מקשים ב- SharePoint Online

תחילת השימוש בקורא מסך עם ספריית מסמכים מודרנית ב- SharePoint Online

תכונות נגישות ב- SharePoint Online

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×