שימוש בקורא מסך כדי לנהל את לוח השנה והאירועים שלך ב- Outlook עבור Android

שימוש בקורא מסך כדי לנהל את לוח השנה והאירועים שלך ב- Outlook עבור Android

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש TalkBack, קורא המסך Android מוכלל, כדי לתזמן אירועי לוח שנה ולקבל תזכורות בטלפון Android שלך בעת השימוש ב- Outlook עבור Android.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון Android. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet של Android.

בנושא זה

הפעלת האפליקציה Outlook עבור Android

 1. פתח את Outlook עבור Android.

 2. כברירת מחדל, היישום Outlook ייפתח לדואר האלקטרוני של תיבת דואר נכנס. כדי לעבור אל לוח השנה, החלק ימינה עד לשמיעת "לוח שנה" ולאחר הקש פעמיים על המסך.

השתמש בתצוגת לוח שנה

בתצוגת לוח השנה של Outlook, השורה העליונה מכיל, משמאל, לחצן המכילה הניווט פתוחה, לחצן בורר יום של החודש הנוכחי ושמאלית את המעבר לא נמצא/ת מלחצן התצוגה הנוכחית.

כדי לשנות בין התצוגות בלוח השנה, החלק ימינה או שמאלה כדי להעביר את המוקד אל לחצן החלף לא נמצא/ת והקש פעמיים על המסך. תפריט נפתח. החלק שמאלה כדי לעבור בין שלוש האפשרויות בתפריט. כדי לבחור אפשרות, הקש פעמיים המסך. האפשרויות הן:

 • הצג סדר יום, שבו בראש התצוגה כוללת של תצוגת לוח שנה עם שבועיים של החודש הנוכחי, ומתחת אשר פריטי סדר יום קרבות מתחיל עם התאריך שנבחרו בתצוגת לוח השנה לעיל.

 • תצוגת ' יום ' מציגה שבועיים בחודש הנוכחי בחלק העליון של התצוגה (בדיוק כפי סדר היום בתצוגת), עם האירועים ביום שנבחר שלהלן בציר לשעה.

 • תצוגת היום 3 מציג שלושה ימים בתצוגה הדומה לטבלה כאשר הימים מוגדרים כעמודות וציר הזמן של שעות מוגדר כשורות. האירועים ממוקמות בציר הזמן כפי שתוזמן.

בחלק התחתון של המסך, אין שורת תפריטים עם ארבע הפקודות הבאות:

 • דואר מעבר לדואר האלקטרוני שלך.

 • לוח שנה מעבר ללוח השנה.

 • קבצים עובר לתצוגת קבצים, שבו שתוכל לעיין בקבצים מחשבונות הדואר האלקטרוני שלך, אלה המאוחסן ב- OneDrive ועוד.

 • הפקודה אנשים מעבירה אותך לתצוגה 'אנשים', שמציגה את אנשי הקשר שלך.

ממש מעל הפקודה אנשים בתצוגת לוח השנה אין לחצן הוסף אירוע חדש.

ניווט בלוח השנה

בעת פתיחת לוח השנה, מתמקד התאריך של היום כברירת מחדל.

כדי לבחור את החודש והיום אחר, החלק ימינה או שמאלה כדי להעביר את המוקד אל של בורר יום לחצן (תשמע את החודש והשנה, לדוגמה, "2016 בספטמבר, בורר יום ' הרחב'") ותפריט הקש פעמיים על המסך. פתיחת לוח התאריכים עבור החודש הנוכחי באופן מלא.

 • כדי לעבור לתאריך אחר, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת התאריך הרצוי. כדי להעביר את המוקד אל התאריך שנבחר, הקש פעמיים המסך.

 • כדי לעבור אל החודש הקודם, החלק במהירות כלפי מטה בשתי אצבעות.

 • כדי לעבור אל חודש הבא, החלק במהירות כלפי מעלה בשתי אצבעות.

 • כדי לכווץ את תצוגת חודשים מלא, הנח את האצבע על המסך וגרור אותה לאט ללחצן בורר יום בחלק העליון של המסך. כאשר אתה שומע החודש והשנה, המוקד נמצא על הלחצן. הרם את האצבע והקש פעמיים המסך.

החלק בשתי אצבעות כדי לגלול קדימה או אחורה בין ימים בלוח השנה:

 • בתצוגה ' סדר יום ', החלק במהירות כלפי מטה בשתי אצבעות כדי לעבור אל הימים הקודמים. כדי להעביר ימים מאוחר יותר, החלק במהירות כלפי מעלה בשתי אצבעות.

 • בתצוגת יום או יום 3, החלק במהירות ימינה עם שתי אצבעות כדי לעבור אל הימים הקודמים. כדי להעביר ימים מאוחר יותר, החלק ימינה בשתי אצבעות.

תזמון אירוע

 1. ב- לוח שנה של Outlook, החלק ימינה או שמאלה עד שתגיע לחצן הוסף אירוע חדש ליד הפינה השמאלית התחתונה של המסך ולאחר הקש פעמיים על המסך.

 2. פתיחת התצוגה אירוע חדש עם המוקד בשדה טקסט כותרת . השתמש לוח מקשים על המסך כדי להקליד כותרת עבור האירוע. בסיום, החלק במהירות ימינה.

 3. המוקד עובר לשדה אנשים. כדי להזמין אנשים לאירוע, הקש פעמיים המסך. פתיחת התצוגה הוסף אנשים. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם שברצונך להזמין.

  עצה: כאשר אתה מקליד, Outlook מחפש ומציג שמות תואמים מאנשי הקשר שלך. כדי לשמוע את אנשי קשר מוצעים, החלק שמאלה עד לשמיעת איש הקשר הרצוי ולאחר הקש פעמיים המסך כדי לבחור.

  בסיום, החלק ימינה עד לשמיעת "בוצע" ולאחר הקש פעמיים על המסך.

 4. קבע את התאריך והשעות עבור האירוע.

  1. כדי ליצור אירוע של יום שלם, החלק שמאלה עד לשמוע "אירוע של יום שלם" ולאחר הקש פעמיים כדי לעבור למצב המעבר על המסך.

  2. כדי ליצור אירוע עבור אתר ספציפי היום לבין פרק זמן, החלק שמאלה עד לשמוע "מתחיל" לבין תאריך המוצע. הקש פעמיים המסך. חלון מוקפץ לוח השנה נפתח.

  3. החלק שמאלה או ימינה כדי לנווט בין לוח השנה עד לשמיעת התאריך הרצוי ולאחר הקש פעמיים.

  4. החלק שמאלה שוב ושוב כדי להעביר את המוקד אל אישור בפינה השמאלית התחתונה של החלון ולחצן הקש פעמיים על המסך.

  5. כדי להגדיר את שעת ההתחלה, החלק שמאלה שוב ושוב עד לך להגיע את תאריך ההתחלה שזה עתה בחרת. החלק שמאלה פעם נוספת כדי להעביר את המוקד אל שעת ההתחלה. TalkBack מכריז בפעם המוצע. אם ברצונך לשנות אותה, הקש פעמיים המסך. פתיחת החלון המוקפץ שעון עם המוקד בכל השעה.

  6. החלק ימינה עד לשמיעת "< שעה מוצע הנוכחית >, הקש פעמיים כדי לבחור שעות," פעמיים על המסך. החלק הימני שוב ושוב עד לשמיעת את השעה שבה ברצונך להגדיר זמן ההתחלה ולחץ הקש פעמיים על המסך.

  7. החלק ימינה שוב ושוב עד לשמיעת "< דקות מוצע הנוכחית >, הקש פעמיים כדי לבחור דקות," פעמיים על המסך. החלק הימני שוב ושוב עד לשמיעת הדקות שברצונך הגדרת זמן ההתחלה והקש פעמיים המסך.

  8. החלק הימני שוב ושוב עד לשמיעת "לחצן אישור, לחצן" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. סגירת החלון המוקפץ שעון ולחזור אל השדה Title בתצוגת אירוע חדש.

  9. כדי להגדיר את תאריך הסיום, החלק שמאלה שוב ושוב עד לשמיעת "מסתיים ב-" לבין תאריך המוצע. אם ברצונך לשנות אותה, הקש פעמיים המסך כדי לפתוח את חלון מוקפץ של לוח השנה. החלק שמאלה כדי לנווט קדימה בלוח השנה, והקש פעמיים המסך כשברצונך על התאריך. החלק הימני כמה פעמים עד לשמיעת "לחצן אישור" ולאחר הקש פעמיים המסך כדי לבחור.

  10. החלק ימינה עד לשמיעת שעת הסיום המוצע. כדי לשנות את השעה, הקש פעמיים המסך. חלונות מוקפצים שעון נפתח. כדי להגדיר את שעת הסיום, בצע את ההוראות לעיל עבור הגדרת זמן ההתחלה (שלבים עד f – h).

 5. כדי להגדיר מיקום עבור הפגישה, החלק שמאלה עד לשמוע "Location, מיקום" הקש פעמיים על המסך. פתיחת התצוגה מיקום. הקש פעמיים על המסך והתחל להקליד. Outlook מציע התאמת מיקומים. החלק שמאלה כדי לעבור ברשימת ההצעות והקש פעמיים על המסך כדי לבחור אחד. התצוגה מיקום נסגר ואתה מוחזר אל התצוגה אירוע חדש.

 6. כדי להוסיף קישור לפגישה Skype האירוע, החלק שמאלה עד לשמוע "Skype, Skype," והקש פעמיים המסך. מכריז על talkBack: "הלא".

 7. אם אתה משתמש לוחות שנה מרובים, באפשרותך לציין איזה לוח תאריכים צריך להכיל את אירוע חדש. החלק ימינה עד לשמיעת: "לוח שנה, לוח שנה, < לוח השנה הנוכחי >." כדי לשנות את לוח השנה, הקש פעמיים המסך. החלק ימינה עד לשמיעת לוח השנה שבו ברצונך להשתמש, והקש פעמיים המסך.

 8. הגדרת ברירת המחדל עבור תזכורות הוא 15 דקות לפני האירוע. כדי לשנות את ברירת המחדל, החלק שמאלה עד לשמיעת "התראה, התראה, 15 דקות לפני," והקש פעמיים המסך. כדי לשמוע את אפשרויות דיווח, החלק שמאלה. כדי לבחור באפשרות שהרצויה, הקש פעמיים המסך.

 9. כדי להוסיף מידע נוסף אודות האירוע, החלק שמאלה עד לשמוע "תיאור, תיאור,", הקש פעמיים על המסך. תיאור המוקפץ נפתח, באמצעות לוח המקשים על המסך, הקלד פרטים נוספים הרצוי. לאחר שתסיים, החלק שמאלה עד לשמוע "בוצע", ובחר הקש פעמיים על המסך. תיאור המוקפץ נסגר ואתה מוחזר אל התצוגה אירוע חדש.

 10. כדי לשמור את האירוע, החלק ימינה עד לשמיעת "שמור" והקש פעמיים על המסך. האירוע נשמר ללוח השנה שבחרת. אם הזמנת אנשים לאירוע, הודעות דואר אלקטרוני של הזמנה נשלחות.

פתיחה ועריכה של אירוע

באפשרותך לפתוח את האירועים בשלך לוח שנה של Outlook כדי לשמוע את פרטי האירוע. באפשרותך גם לערוך את האירועים שאתה יצרת.

 1. בלוח השנה, החלק שמאלה עד לשמוע את תאריך האירוע שברצונך לפתוח ולאחר הקש פעמיים על המסך. הנח את האצבע על המסך וגרור אותה ממקום למקום לאט כדי למצוא את האירוע. בעת שמיעת TalkBack להכריז על האירוע הרצוי, הרם את האצבע ולאחר מכן הקש פעמיים המסך כדי לפתוח אותו.

 2. כדי לשמוע את פרטי הפגישה, החלק ימינה שוב ושוב.

 3. כדי לערוך את האירוע, החלק ימינה כדי לנווט אל לחצן ערוך בפינה השמאלית העליונה של החלון המוקפץ. כאשר אתה שומע "עריכה", הקש פעמיים המסך.

 4. פתיחת החלון המוקפץ ערוך אירוע. החלק שמאלה כדי לעבור בין הפריטים בחלון עד לשמיעת את הפריט שברצונך לערוך ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. בצע את השינויים שהרצויים. כאשר תסיים, החלק ימינה עד לשמיעת "שמור" והקש פעמיים על המסך.

 5. כדי לסגור את חלון האירוע, החלק ימינה שוב ושוב עד לשמיעת "הקודם" ולאחר הקש פעמיים על המסך.

תגובה לתזכורות לאירועים

אם יש לך הודעות מופעל עבור אירועי לוח שנה של Outlook שלך, אם TalkBack מופעלת, תשמע תזכורות אירוע זמן מראש לפני מועד האירוע.

 1. כדי להציג את התזכורת אירוע, החלק מטה בחלק העליון של המסך בשתי אצבעות כדי לפתוח את גוון ההודעות.

 2. החלק הימני כמה פעמים עד תשמע את פרטי האירוע.

 3. כדי לפתוח את האירוע, הקש פעמיים המסך.

  כדי לבטל את התזכורת מבלי לבצע כל פעולה, מקם שתי אצבעות על המסך לצד ולחץ החלק ימינה באופן אופקי.

למידע נוסף

שימוש ב- TalkBack כדי לקרוא את הדואר האלקטרוני שלך ולהגיב לו ב- Outlook עבור Android

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

הגדרת המכשיר לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Outlook באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×