שימוש בקורא מסך כדי ליצור שאילתה במסדי נתונים שולחניים של Access

באפשרותך להשתמש בקורא מסך ובלוח מקשים כדי ליצור שאילתה ב- Access. שאילתה תסייע לך להציג, להוסיף, למחוק או לשנות נתונים במסד נתונים שולחני של Access. בנוסף, השאילתות יכולות להיות שימושיות כאשר ברצונך לאתר במהירות נתונים ספציפיים, לחשב או לסכם נתונים או להפוך משימות ניהול נתונים, כגון סקירת הנתונים העדכניים ביותר על בסיס חוזר, לאוטומטיות.

הערה: נושא זה מבוסס על ההנחה שמשתמשי JAWS ביטלו את תכונת תפריט הסרט הווירטואלי (Virtual Ribbon Menu).

בנושא זה

סוגי שאילתות

במסד נתונים מתוכנן היטב, הנתונים שברצונך להציג באמצעות טופס או דוח ממוקמים בדרך כלל בטבלאות מרובות. שאילתה מושכת את המידע מטבלאות שונות ומרכיבה אותו להצגה בטופס או בדוח. קיימים שני סוגים עיקריים של שאילתות, שאילתת בחירה ושאילתת פעולה. סוג השאילתה שתיצור תלוי במשימה שברצונך לבצע.

שאילתת בחירה היא בקשה לתוצאות נתונים. שאילתת בחירה מסייעת לך לקבל בדיוק את הנתונים הדרושים לך בתצוגת גליון נתונים. השתמש בשאילתת בחירה לביצוע הפעולות הבאות:

 • סקירת נתונים משדות מסוימים בלבד בטבלה

 • סקירת נתונים מכמה טבלאות קשורות בו-זמנית

 • סקירת נתונים בהתבסס על קריטריונים מסוימים

 • ביצוע חישובים

 • שילוב נתונים מטבלאות שונות.

לדוגמה, אם טבלת מוצר מכילה שדות מרובים (עמודות), תוכל ליצור שאילתת בחירה כדי לקבל תצוגה נקייה שמתמקדת בשדות (עמודות) הדרושים לך בלבד. באפשרותך גם להוסיף קריטריונים לסינון מספר השורות המוחזרות, כך, לדוגמה, מוחזרות רק שורות שמכילה את המוצרים שעולים יותר מ- ‏$10.00.

שאילתת פעולה היא בקשת לביצוע פעולה על הנתונים. השתמש בשאילתת פעולה להוספה, שינוי או מחיקה של נתונים ממסד הנתונים. לכל משימה, כמו הוספה או מחיקה של נתונים, יש סוג ספציפי של שאילתת פעולה.

יצירת שאילתת בחירה

באפשרותך ליצור שאילתת בחירה על-ידי שימוש באשף השאילתות או במעצב השאילתות. אם ברצונך לבצע שאילתה פשוטה, השתמש באשף השאילתות. אם ברצונך להוסיף קריטריונים לשאילתה שלך, השתמש במעצב השאילתות.

שימוש באשף השאילתות

 1. הקש Alt+C‏, Q+Z. חלון שאילתה חדשה נפתח, כשאשף שאילתה פשוטה נבחר.

  עצות: 

  • אם שעדיין לא שמרת את הטבלה שעבורה ברצונך ליצור שאילתה, תתבקש לעשות זאת לפני שאשף השאילתה ייפתח.

  • באפשרותך גם להשתמש באשף השאילתות כדי ליצור סוגים אחרים של שאילתות: שאילתת הצלבות, שאילתת חיפוש כפילויות (למציאת רשומות עם ערכי שדה כפולים בטבלה אחת), ושאילתת חיפוש לא תואמים (כדי למצוא את הרשומות [שורות] בטבלה אחת שאין להם רשומות קשורות בטבלה אחרת).

 2. הקש Enter. חלון שאילתה פשוטה נפתח , כאשר המוקד נמצא על תיבת הרשימה שדות זמינים.

 3. כדי לעבור אל התיבה המשולבת לעריכת טבלאות/שאילתות, הקש Alt+T או Shift+Tab.

 4. כדי לפתוח רשימה נפתחת, הקש Alt+חץ למטה. ברשימה הנפתחת, כדי לבחור את הטבלה שבה ברצונך להפעיל את השאילתה, השתמש במקש החץ למעלה ובמקש החץ למטה.

 5. כדי לעבור לתיבת הרשימה שדות זמינים, הקש על מקש Tab. כדי לבחור את השדה שבו ברצונך להפעיל את השאילתה, השתמש במקש החץ למטה.

 6. כדי להוסיף את השדה לשאילתה, הקש Alt+S. המוקד עובר לתיבת הרשימה שדות נבחרים.

 7. הקש על מקש Tab. כאשר תשמע "Greater than button", הקש Enter אם ברצונך להוסיף את כל השדות, הקש Alt+S, עד שתשמע "Double Right Arrow button", ולאחר מכן הקש Enter.

  כדי להוסיף עוד טבלאות לשאילתה, הקש Alt+T. המוקד יעבור אל שדה העריכה טבלאות/שאילתות. חזור על שלבים 4-7 לפי הצורך.

 8. לאחר שתסיים להזין כל הטבלאות והשדות, כדי לעבור אל העמוד הבא של האשף, הקש Alt+N.

  עצה: עמודי האשף הבאים עשויים להשתנות, בהתאם למידע שהזנת. לדוגמה, ייתכן שתתבקש לבחור בגירסת המפורטת או בגירסת הסיכום של השאילתה שלך. בצע את הבחירה שלך, וכדי לעבור לעמוד הבא של האשף, הקש Alt+N.

 9. כאשר תעבור לעמוד האשף החדש ותשמע "What title do you want for your query?" הקש Shift+Tab. המוקד יעבור לשדה עריכת כותרת. הקלד שם.

 10. הצג, שנה ושמור את השאילתה שלך.

  • כדי לשמור את השאילתה ולפתוח אותה להצגת המידע, הקש Alt+O,‏ Enter. כדי לסגור את השאילתה, הקש F6.

  • כדי לשמור את השאילתה ולצאת מהאשף בלי להציג את תוצאות השאילתה, הקש Alt+F. כאשר האשף נסגר, השאילתה מופיעה בכרטיסיה חדשה, כשהמוקד נמצא בתא הראשון

  • כדי לשנות את העיצוב של השאילתה, הקש Alt+M‏, Enter. השאילתה נפתחת בתצוגת עיצוב.

שימוש במעצב השאילתות

 1. הקש Alt+C‏, Q+D. תיבת הדו-שיח הצגת טבלה תיפתח כשהכרטיסיה טבלאות נבחרת ותשמע "Show table dialog".

 2. בתיבה הצגת טבלה, כדי לבחור טבלה ולהוסיף אותה לשאילתה, השתמש במקש החץ למטה ולאחר מכן הקש Alt+A. הטבלה מודבקת בסביבת העבודה, מעל רשת העיצוב.

 3. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח הצגת טבלה, הקש Alt+C.

 4. המוקד נמצא ברשת העיצוב, בתיבת העריכה שורת שדה. תשמע "Design, Autonumber, type and text." (בקורא הטקסטים, תשמע "Access, Row 1, Column 1.") כדי להוסיף שדה לרשת העיצוב, הקש Alt+חץ למטה. רשימה נפתחת של השדות הזמינים נפתחת.

 5. כדי לעבור אל הרשימה הנפתחת, הקש Ctrl+חץ למעלה. (בקורא הטקסטים, המוקד עובר באופן אוטומטי אל הרשימה הנפתחת.)

 6. כדי לבחור שדה מתוך הרשימה הנפתחת, השתמש במקש החץ למטה ולאחר מכן הקש Enter. השדה שנבחר מופיע בעמודה. המוקד עובר באופן אוטומטי לעמודה הבאה.

 7. כדי להוסיף שדה נוסף לשאילתה שלך, חזור על שלבים 4-6.

 8. כדי להוסיף קריטריון לשדה:

  1. בעמודת השדה שאליה ברצונך להוסיף קריטריון, הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע "Criteria". (בקורא הטקסטים, תשמע "Row 11, Column 1".)

  2. הזן קריטריון. לדוגמה, עבור שדה מחיר בטבלת מוצרים, באפשרותך להזין >=10 כדי להציג רשימה של מוצרים שמחירם גדול או שווה ל- ‎$10.00.

 9. כדי לראות את תוצאות השאילתה, הקש Alt, J+Q ולאחר מכן G.

 10. כדי לשמור את השאילתה, הקש CTRL+S. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, הזן שם עבור השאילתה שלך והקש Enter.

הערה: באפשרותך להשתמש במעצב השאילתות כדי לסקור נתונים מטבלאות קשורות מרובות בו-זמנית. לדוגמה, אם יש לך מסד נתונים עם טבלת 'לקוחות' וטבלת 'הזמנות', ובכל טבלה יש שדה 'מזהה לקוח', שיוצר את הבסיס לקשר גומלין של אחד-לרבים בין שתי הטבלאות, באפשרותך ליצור שאילתה שמחזירה הזמנות עבור לקוחות בעיר מסוימת. כדי ליצור שאילתה שסוקרת בו-זמנית נתונים מכמה טבלאות, השתמש בהליך המפורט כאן, אך חזור על שלבים 2 עד 8 כדי להוסיף טבלאות, שדות וקריטריונים נוספים לשאילתה.

יצירת שאילתת פרמטר

אם אתה מפעיל לעתים קרובות וריאציות של שאילתה מסוימת, שקול להשתמש בשאילתת פרמטר. כאשר תפעיל שאילתת פרמטר, השאילתה תציג לך הנחיה להזין ערכי שדה ולאחר מכן תשתמש בערכים שהזנת כדי ליצור קריטריונים עבור השאילתה שלך.

 1. בחלונית הניווט, בחר את השאילתה שעליה ברצונך לבסס את שאילתת הפרמטר שלך.

 2. הקש על מקש Application (בדרך כלל נמצא בחלק הימני התחתון של לוח המקשים) או הקש Shift+F10. ייפתח תפריט קיצור ולאחר מכן תשמע "Open, O".

 3. הקש D. השאילתה נפתחת בתצוגת עיצוב, כשהמוקד נמצא בשורה הראשונה של השדה הראשון ברשת עיצוב השאילתה.

 4. כדי לעבור לשדה שברצונך לשנות, השתמש במקש החץ שמאלה.

 5. כדי לעבור אל השורה קריטריונים, הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע "Criteria". (בקורא הטקסטים, תשמע "Row 11, Column 1".)

 6. ]. לא ניתן להשתמש בנקודה (.) או בסימן קריאה (!) כטקסט בהנחיה להזנת פרמטר.

  המחרוזת [באיזו עיר?] היא ההנחיה להזנת פרמטר. הסוגריים המרובעים מציינים שברצונך שהשאילתה תבקש קלט, והטקסט (במקרה זה, [באיזו עיר?]) מייצג את השאלה שמוצגת על-ידי ההנחיה לפרמטר.

 7. כדי להפעיל את השאילתה, הקש Alt, ח+ק ולאחר מכן ל. החלון הזנת ערך פרמטר נפתח, כאשר המוקד נמצא בשדה העריכה. הזן ערך, לדוגמה, 'תל אביב'.

 8. עבור באמצעות מקש Tab ללחצן אישור והקש Enter. בדוגמה זו, מופיעות הזמנות עבור לקוחות בתל אביב.

ציון סוגי נתונים של פרמטרים

באפשרותך גם לציין את סוג הנתונים שפרמטר יכול לקבל. תוכל להגדיר את סוג הנתונים של כל פרמטר, אך חשוב במיוחד להגדיר את סוג הנתונים עבור נתונים מסוג מספר, מטבע ו/או תאריך/שעה. כאשר תציין את סוג הנתונים שפרמטר יכול לקבל, המשתמשים יראו הודעות שגיאה מועילות יותר אם יזינו נתונים מסוג שגוי, כמו טקסט כאשר צפוי מטבע.

הערה: אם פרמטר מוגדר לקבל נתוני טקסט, כל קלט מפורש כטקסט ולא מוצגת הודעת שגיאה.

כדי לציין את סוג הנתונים עבור פרמטרים בשאילתה:

 1. פתח את שאילתת הפרמטר. כדי לעבור אל תצוגת עיצוב, הקש Alt+H‏, W ולאחר מכן D. רשת העיצוב תיפתח.

 2. הקש Alt, J+Q ולאחר מכן S+P. תיבת הדו-שיח פרמטרים של שאילתה תיפתח, כאשר המוקד בעמודה פרמטר.

 3. הקלד את ההנחיה לכל פרמטר שעבורו ברצונך לציין את סוג הנתונים. ודא שכל פרמטר תואם להנחיה שבה השתמשת בשורה 'קריטריונים' של רשת עיצוב השאילתה. לדוגמה, אם הזנת [באיזו עיר?], עליך להזין את אותה הנחיה בתיבת הדו-שיח פרמטרים של שאילתה.

 4. כדי לעבור על העמודה סוג נתונים, הקש על מקש Tab.

 5. כדי לפתוח רשימה נפתחת, הקש Alt+חץ למטה.

 6. כדי לבחור את סוג הנתונים עבור פרמטר, השתמש במקש החץ למטה.

 7. כדי לשמור את תיבת הדו-שיח ולצאת ממנה, הקש Enter.

מידע נוסף אודות שימוש בפרמטרים כדי להציג בקשה לקלט בעת הפעלת שאילתה.

יצירת שאילתת הצלבות

כאשר ברצונך לבנות מחדש נתוני סיכום כדי להקל על הקריאה ועל ההבנה, השתמש בשאילתת הצלבות. שאילתת הצלבות מחשבת סכום, ממוצע או פונקציית צבירה אחרת ולאחר מכן מקבצת את התוצאות לפי שתי קבוצות של ערכים - אחת לאורך הצד של גליון הנתונים והשנייה לרוחב החלק העליון. באפשרותך להשתמש באשף השאילתות כדי ליצור במהירות שאילתת הצלבות.

אשף שאילתת ההצלבות מאפשר לך לבחור טבלה אחת או שאילתה אחת כמקור רשומה עבור שאילתת ההצלבות. אם טבלה אחת לא כוללת את כל הנתונים שברצונך לכלול בשאילתת ההצלבות, התחל על-ידי יצירת שאילתת בחירה שתחזיר את הנתונים הרצויים.

 1. הקש Alt+C‏, Q+Z. תיבת הדו-שיח שאילתה חדשה נפתחת, כשאשף שאילתה פשוטה נבחר.

  עצה: אם שעדיין לא שמרת את הטבלה שעבורה ברצונך ליצור שאילתה, תתבקש לעשות זאת לפני שאשף השאילתה ייפתח.

 2. הקש על מקש החץ למטה. תשמע "Crosstab Query Wizard".

 3. הקש Enter או Alt+N. אשף שאילתת ההצלבות ייפתח, כשלחצן האפשרויות טבלאות נבחר והמוקד נמצא בתיבת הרשימה 'טבלאות'.

 4. בחר את האובייקטים שבהם ברצונך להשתמש כדי ליצור שאילתת הצלבות:

  • כדי לבחור טבלה, השתמש במקש החץ למטה.

  • כדי לבחור שאילתה, הקש Alt+Q. כאשר תשמע "Queries radio button checked", כדי לעבור לתיבת הרשימה, הקש Shift+Tab ולאחר מכן, כדי לבחור שאילתה, השתמש במקש החץ למטה.

  • כדי לבחור טבלאות ושאילתות, הקש Alt+O. כאשר תשמע "Both radio button checked", כדי לעבור לתיבת הרשימה, הקש Shift+Tab ולאחר מכן, כדי לבחור את הטבלאות והשאילתות הרצויות, השתמש במקש החץ למטה.

 5. כדי לעבור לעמוד הבא, הקש Enter או Alt+N.

 6. העמוד הבא נפתח כאשר המוקד נמצא בתיבת הרשימה שדות זמינים. כדי לבחור את השדה שמכיל את הערכים שבהם ברצונך להשתמש ככותרות שורה, הקש על מקש החץ למטה.

 7. כדי להוסיף את השדה שנבחר, הקש על מקש Tab ולאחר מכן הקש Enter. חזור על תהליך זה עבור כל שדה שברצונך להוסיף.

  עצות: 

  • באפשרותך לבחור עד שלושה שדות לשימוש כמקורות עבור כותרות השורה, אך ככל שמספר כותרות השורה שבשימוש קטן יותר, כך קל יותר לקרוא את גליון הנתונים של ההצלבות.

  • אם אתה בוחר מספר שדות לאספקת כותרות שורה, סדר הבחירה של השדות קובע את סדר ברירת המחדל של מיון התוצאות.

 8. כדי לעבור לעמוד האשף הבא, הקש Enter או Alt+N

 9. בעמוד הבא, כדי לבחור את השדה שמכיל את הערכים שבהם ברצונך להשתמש ככותרות עמודה, השתמש במקש החץ למטה.

  עצה: ככלל, עליך לבחור שדה המכיל מעט ערכים כדי שהתוצאות יהיו קלות לקריאה. לדוגמה, ייתכן ששימוש בשדה עם כמה ערכים אפשריים בלבד (כמו מגדר) יהיה עדיף על השימוש בשדה שיכול להכיל ערכים שונים רבים (כמו גיל).

 10. אם השדה שבו תבחר להשתמש עבור כותרות העמודה יכלול את סוג הנתונים תאריך/שעה, האשף יוסיף שלב שיאפשר לך לקבץ את התאריכים לפי מרווחי זמן. באפשרותך לציין שנה, רבעון, חודש, תאריך או תאריך/שעה. אם לא תבחר שדה תאריך/שעה עבור כותרות העמודות, האשף ידלג על עמוד זה.

 11. כדי לעבור לעמוד הבא, הקש Enter או Alt+N. כאשר העמוד ייפתח, השדה הראשון נבחר בתיבת הרשימה שדות והמוקד יהיה בתיבת הרשימה פונקציות.

 12. כדי לעבור אל תיבת הרשימה 'שדות', ולבחור שדה אחר, הקש Shift+Tab. תשמע "Fields, Colon, List box" ואת שם השדה הראשון. (בקורא הטקסטים, תשמע "Fields, Selected").

 13. כדי לבחור שדה, השתמש במקש החץ למטה.

 14. כדי לעבור לתיבת רשימת הפונקציות, הקש על מקש Tab. תשמע "Functions, Colon, List box" ואת שם הפונקציה הראשונה. (בקורא הטקסטים, תשמע "Functions, Selected").

 15. כדי לבחור פונקציה שבה תשתמש כדי לחשב ערכי סיכום, השתמש במקש החץ למטה. סוג הנתונים של השדה שנבחר קובע אילו פונקציות יהיו זמינות.

 16. לאחר שתסיים לבצע את הבחירה, עבור באמצעות מקש Tab לתיבת הסימון כן, כלול סיכומי שורות ובחר או נקה אותה.

  אם אתה כולל סיכומי שורות, שאילתת ההצלבות כוללת כותרת שורה נוספת המשתמשת באותם שדה ופונקציה שבהם משתמש ערך השדה. הכללת סיכום שורה מוסיפה עמודה נוספת המסכמת את יתר העמודות. לדוגמה, אם שאילתת ההצלבות מחשבת גיל ממוצע לפי מיקום ומגדר (עם כותרות עמודה של מגדר), העמודה הנוספת מחשבת את הגיל הממוצע לפי מיקום, עבור כל המגדרים.

  עצה: באפשרותך לשנות את הפונקציה שבה נעשה שימוש להפקת סיכומי שורות על-ידי עריכת שאילתת ההצלבות בתצוגת עיצוב.

 17. כדי לעבור לעמוד האשף הבא, הקש Enter או Alt+N.

 18. בעמוד הבא, כדי להעניק שם לשאילתה שלך, הקש Shift+Tab ולאחר מכן הזן שם. שם ברירת המחדל מכיל הסיומת "_crosstab".

 19. הצג, שנה ושמור את השאילתה.

  • כדי להציג את שאילתת ההצלבות, הקש Enter.

  • כדי לשנות את עיצוב השאילתה, הקש Alt+M‏, Enter.

  • כדי לשמור את השאילתה ולצאת מהאשף, הקש Alt+F.

יצירת שאילתת מחיקה

כאשר ברצונך להסיר בו-זמנית רשומות שלמות (שורות) מטבלה או משתי טבלאות קשורות, השתמש בשאילתת מחיקה. שאילתת מחיקה יכולה להיות שימושית מכיוון שהיא מאפשרת לך לציין קריטריונים כדי למצוא במהירות את הנתונים ולמחוק אותם. היא יכולה גם לחסוך לך זמן, מאחר שניתן לעשות שימוש חוזר בשאילתה שמורה.

הערות: 

 • לפני שתמחק נתונים או תפעיל שאילתת מחיקה, ודא שיש לך גיבוי של מסד הנתונים השולחני של Access. שאילתת מחיקה מעניקה לך הזדמנות לסקור את השורות שיימחקו לפני שתבצע את המחיקה.

 • אם ברצונך למחוק רק כמה רשומות, אינך צריך שאילתה. פשוט פתח הטבלה בתצוגת גליון נתונים, בחר את השדות (עמודות) או הרשומות (שורות) שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש Delete. תתבקש לאשר את המחיקה לצמיתות.

יצירת שאילתת מחיקה

 1. הקש Alt+C‏, Q+D. תיבת הדו-שיח הצגת טבלה נפתחת.

 2. כדי לבחור טבלה, השתמש במקש החץ למטה. הקש Alt+A. חזור על תהליך זה עבור כל טבלה שממנה ברצונך למחוק רשומות.

 3. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח הצגת טבלה, הקש Alt+C. הטבלה תופיע כחלון במקטע הימני העליון של רשת עיצוב השאילתה, עם פירוט של כל השדות.

 4. הקש Alt, J+Q ולאחר מכן X. רשת העיצוב תיפתח, כשהמוקד נמצא בשדה הראשון. ברשת העיצוב, השורות מיין והצג אינן זמינות עוד, והשורה מחק זמינה כעת.

 5. כאשר תשמע "Autonumber, Row 1, Type and text", כדי לפתוח את הרשימה הנפתחת, הקש Alt+חץ למטה.

 6. כדי למחוק את כל שורות ריקות בטבלה או בשדה:

  1. השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור שדה בטבלה ולאחר מכן הקש Enter. המוקד עובר לעמודה הבאה.

  2. כדי לעבור לעמודה הקודמת, הקש על מקש החץ שמאלה.

  3. כדי לעבור אל השורה 'מחק', הקש על מקש החץ למטה. כאשר תשמע "Delete colon", כדי לפתוח רשימה נפתחת, הקש Alt+חץ למטה.

  4. כדי לבחור 'כאשר', הקש על מקש החץ למעלה ולאחר מכן הקש Enter. המוקד עובר לעמודה הבאה.

  5. כדי לעבור לעמודה הקודמת, הקש על מקש החץ שמאלה.

  6. כדי לעבור אל השורה קריטריון, הקש על מקש החץ למטה.

  7. כאשר תשמע "Criteria" או "Row 11, Column 1" הסוג הוא Null.

 7. כדי להשתמש בקריטריונים ספציפיים בשאילתת מחיקה:

  1. א. כדי לבחור את השדה עם הקריטריונים הרצויים לך לצורך מחיקה, השתמש במקש החץ למטה ולאחר מכן הקש Enter.

  2. ב. כדי לעבור אל השורה 'מחק', הקש על מקש החץ למטה. הקש Alt+חץ למטה ולאחר מכן, כדי לבחור 'כאשר', הקש על מקש החץ למטה ולאחר מכן הקש Enter. המוקד עובר לעמודה הבאה.

  3. ג. כדי לעבור לעמודה הקודמת, הקש על מקש החץ שמאלה.

  4. ד. כדי לעבור אל השורה קריטריון, הקש על מקש החץ למטה.

  5. ה. הזן את הקריטריונים שלך. לקבלת רשימה לדוגמה של קריטריונים בשאילתות, ראה יצירה והפעלה של שאילתת מחיקה.

  6. ו. כדי לעבור אל השורה הצג, הקש על מקש החץ למעלה.

  7. ז. נקה את תיבת הסימון הצג לכל קריטריון.

 8. כדי לוודא שהשאילתה מחזירה את הרשומות שברצונך למחוק, הקש Alt+H, W ולאחר מכן H.

 9. כדי להפעיל את השאילתה:

  1. עבור אל תצוגת עיצוב על-ידי הקשה על Ctrl+H‏, W ולאחר מכן D.

  2. בתצוגת עיצוב, הקש Alt, ח+ק ולאחר מכן ל. נפתח חלון אישור, שמבקש ממך לאשר את המחיקה של x מספר השורות.

  3. כדי למחוק את השורות, הקש Enter.

 10. כדי לשמור את השאילתה, הקש Ctrl+S. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, הקלד שם והקש Enter.

גיבוי מסד הנתונים שלך

 1. הקש Alt+F, A. עמוד שמירה בשם ייפתח, עם האפשרות שמירת מסד נתונים בשם נבחרת.

 2. כדי לגבות את מסד הנתונים, הקש B, Enter. תיבת הדו-שיח שמירה בשם נפתחת, כאשר תיבת העריכה שם הקובץ נבחרת. אם תרצה, הקלד שם חדש עבור מסד הנתונים ולאחר מכן הקש Enter.

אם אתה משתמש בקובץ לקריאה בלבד או במסד נתונים שנוצר בגירסה מוקדמת יותר של Access, ייתכן שתוצג לך הודעה המציינת שלא ניתן ליצור גיבוי של מסד הנתונים.

כדי לחזור לגיבוי, סגור ושנה את שמו של הקובץ המקורי כך שעותק הגיבוי יוכל להשתמש בשם הגירסה המקורית. הקצה את השם של הגירסה המקורית לעותק הגיבוי ולאחר מכן פתח את עותק הגיבוי בעל השם החדש ב- Access.

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×