שימוש בקורא מסך כדי ליצור אתר צוות או תקשורת ב- SharePoint

שימוש בקורא מסך כדי ליצור אתר צוות או תקשורת ב- SharePoint

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- SharePoint Online עם לוח המקשים ו'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב-Windows, כדי ליצור אתר צוות או אתר תקשורת ולשנות את פריסת האתר.

אתר צוות מחבר אותך ואת הצוות שלך אל התוכן, המידע והיישומים שאתה משתמש בהם מדי יום. לדוגמה, ניתן להשתמש באתר צוות כדי לאחסן קבצים ולשתף בהם פעולה, להציג קישורים לדפי אינטרנט חשובים ולהציג את פעילות האתר העדכנית בהזנת הפעילות. בדרך כלל, באתר צוות, כל החברים או רובם יכולים לתרום לאתר צוות, והמידע מוגבל רק לחברי הצוות או הפרוייקט ולבעלי עניין ספציפיים.

באתר תקשורת, תוכל לשתף מידע עם קהל רחב יותר בחברה שלך. לדוגמה, ניתן לשתף חדשות, דוחות, מצבים ומידע אחר. בדרך כלל, רק קבוצה קטנה של חברים תורמת לאתר תקשורת.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים ב- SharePoint Online.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל המדריך השלם על 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

 • בעת שימוש ב-SharePoint Online , מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- SharePoint Online פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט – אך לא על SharePoint Online.

בנושא זה

יצירת אתר צוות

 1. בדף הבית שלך ב- SharePoint Online, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Create site" ולאחר מכן הקש Enter לשמיעת: "Dialog, Create a new site".

 2. המוקד נמצא באפשרות אתר צוות. כדי לבחור, הקש Enter. תשמע: "Sharepoint, Microsoft Edge, Site name, editing".

 3. הקלד שם עבור האתר. בעת ההקלדה, קורא הטקסטים מכריז אם שם האתר זמין.

 4. הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Site description, editing" ולאחר מכן הקלד תיאור עבור האתר.

 5. כדי לשנות את הגדרות הפרטיות עבור האתר שלך, הקש על מקש Tab עד לשמיעת: "Privacy settings, Public". להרחבת הרשימה, הקש על מקש הרווח ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה. תשמע: "Private". כדי לבחור, הקש Enter.

 6. כדי להגדיר את סיווג המידע באתר שלך, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Internal only ". לשינוי הערך, הקש על מקש הרווח ולאחר מכן הקש על מקש החץ למעלה או למטה עד שתשמע את האפשרות הרצויה. כדי לבחור, הקש Enter.

 7. כדי לשנות את עיצוב האתר המוגדר כברירת מחדל, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Choose a design, collapsed, menu" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי להרחיב את התפריט. הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש Enter.

 8. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Next button" ולאחר מכן הקש Enter. תשמע: "Add additional owners". הקלד את השמות או כתובות הדואר האלקטרוני של בעלי אתר נוספים.

 9. הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Add additional members" ולאחר מכן הקלד את השמות או כתובות הדואר האלקטרוני שלהם.

 10. כדי להשלים את הגדרת אתר הצוות, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Finish, button" ולאחר מכן הקש Enter.

  המוקד עובר לאתר החדש.

יצירת אתר תקשורת

 1. בדף הבית שלך ב- SharePoint Online, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Create site" ולאחר מכן הקש Enter לשמיעת: "Dialog, Create a new site". המוקד נמצא באפשרות אתר צוות.

 2. הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Create a new site, Communication site" ולאחר מכן הקש Enter. תשמע: "Sharepoint, Microsoft Edge, Site name, editing".

 3. הקלד שם עבור האתר. בעת ההקלדה, קורא הטקסטים מכריז אם שם האתר זמין.

 4. הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Site description, editing" ולאחר מכן הקלד תיאור עבור האתר.

 5. כדי להגדיר את סיווג המידע באתר שלך, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Internal only ". לשינוי הערך, הקש על מקש הרווח ולאחר מכן הקש על מקש החץ למעלה או למטה עד שתשמע את האפשרות הרצויה. כדי לבחור, הקש Enter.

 6. כדי לשנות את עיצוב האתר המוגדר כברירת מחדל, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Choose a design, collapsed, menu" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי להרחיב את התפריט. הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש Enter. האפשרויות הבאות זמינות:

  • נושא: עיצוב ברירת המחדל, המשמש לשיתוף מידע כגון חדשות, אירועים ותוכן אחר.

  • חלון ראווה: השתמש בצילומים או בתמונות כדי להציג לראווה מוצר, צוות או אירוע.

  • ריק: צור עיצוב משלך.

 7. כדי להשלים את הגדרת אתר התקשורת, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Finish, button" ולאחר מכן הקש Enter.

  המוקד עובר לאתר החדש.

שינוי פריסת האתר

לאחר יצירת האתר, ניתן לשנות את פריסת האתר כך שתתאים בצורה טובה יותר לך ולקהל שלך.

בחירה של פריסת מקטע

 1. בדף הבית של האתר, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "New, collapsed, menu item" ולאחר מכן הקש Caps Lock+מקש חץ ימינה עד לשמיעת: "Edit menu item". כדי לבחור, הקש Enter.

 2. הקש על מקש Tab עד לשמיעת המקטע שברצונך לשנות.

 3. כדי לעבור לסרגל הכלים, הקש Alt+F10. תשמע: "Edit section, button". כדי לבחור, הקש Enter. תשמע: "Dialog, Section settings".

 4. כדי לשנות את פריסת ברירת המחדל, הקש Caps Lock+מקש חץ שמאלה או ימינה עד לשמיעת האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש Enter.

 5. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח, הקש Caps Lock+מקש חץ שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Close, button" ולאחר מכן הקש Enter.

הוספת מקטע או Web Part חדש

 1. בדף הבית של האתר, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "New, collapsed, menu item" ולאחר מכן הקש Caps Lock+מקש חץ ימינה עד לשמיעת: "Edit menu item". כדי לבחור, הקש Enter.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Add a new section or a web part" ולאחר מכן הקש Enter. נפתחת רשימה של רכיבי מקטע ו- Web Part זמינים.

 3. כדי לעיין ברשימת הרכיבים, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Featured list" ולאחר מכן הקש Caps Lock+מקש חץ שמאלה או ימינה כדי לנוע לאורך הרשימה עד לשמיעת הרכיב הרצוי. כדי לבחור ולהוסיף את הרכיב בדף הבית, הקש Enter.

עריכת Web Part

 1. בדף הבית של האתר, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "New, collapsed, menu item" ולאחר מכן הקש Caps Lock+מקש חץ ימינה עד לשמיעת: "Edit menu item". כדי לבחור, הקש Enter.

 2. הקש על מקש Tab עד לשמיעת המקטע הנכון ולאחר מכן הקש Caps Lock+מקש חץ שמאלה או ימינה עד לשמיעת ה- Web Part שברצונך לערוך.

 3. כדי לעבור לסרגל הכלים, הקש Alt+F10. תשמע: "Edit web part, button". כדי לבחור, הקש Enter. המוקד עובר לאפשרויות העריכה הזמינות המשתנות בהתאם לסוג ה- Web Part.

 4. כדי לעבור בין האפשרויות, הקש על מקש Tab. כדי להרחיב תפריטים, הקש על מקש הרווח. כדי לבחור אפשרות, הקש Enter.

 5. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח של האפשרויות, הקש Caps Lock+מקש חץ שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Close, button" ולאחר מכן הקש Enter.

העברה של Web Part

 1. בדף הבית של האתר, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "New, collapsed, menu item" ולאחר מכן הקש Caps Lock+מקש חץ ימינה עד לשמיעת: "Edit menu item". כדי לבחור, הקש Enter.

 2. הקש על מקש Tab עד לשמיעת המקטע הנכון ולאחר מכן הקש Caps Lock+מקש חץ שמאלה או ימינה עד לשמיעת ה- Web Part שברצונך להעביר.

 3. כדי לעבור לסרגל הכלים, הקש Alt+F10. תשמע: "Edit web part, button".

 4. הקש Caps Lock+מקש חץ ימינה או מקש חץ שמאלה. תשמע: "Press Enter or Space to enter Move mode, button". כדי לבחור, הקש Alt+Enter.

 5. כדי להעביר את ה- Web Part למעלה או למטה, הקש Shift+Alt+מקש חץ למעלה או Shift+Alt+מקש חץ למטה, בהתאמה, עד לשמיעת המיקום הרצוי. לאישור ההעברה, הקש Alt+Enter. לביטול ההעברה, הקש Esc.

שמירה ופרסום של השינויים שביצעת

 1. כדי לשמור את השינויים שביצעת בפריסה או בתוכן, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Save and close, menu item" ולאחר מכן הקש Enter.

 2. לפרסום השינויים שביצעת, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "New, collapsed, menu item" ולאחר מכן הקש Caps Lock+מקש חץ ימינה עד לשמיעת: "Publish, menu item". כדי לבחור, הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף תוכן וטקסט לדף נגיש של SharePoint

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף תמונות ומדיה לדף SharePoint

קיצורי מקשים ב- SharePoint Online

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×