שימוש בקורא מסך כדי ליישר טקסט ופיסקאות ב- Word 2016

שימוש בקורא מסך כדי ליישר טקסט ופיסקאות ב- Word 2016

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- Word 2016 עם לוח מקשים ו'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לשנות יישור טקסט במסמכים. תוכל למרכז טקסט במהירות, ליישר אותו לשוליים הימניים או השמאליים או ליישר אותו לשני הצדדים כדי להתאים את המרווח בין מילים בפיסקה, כך שהשוליים השמאליים והימניים יהיו שווים.

האופן שבו מתואר יישור במסמכי Word 2016 עשוי להשתנות בהתאם לקורא המסך. ייתכן שתצטרך להתאים את הגדרות המלל של קורא המסך. לדוגמה, כדי לשמוע תיאור של יישור הטקסט ב- JAWS, הקש Insert+F. ב'קורא טקסטים', הקש ‎Caps Lock+0‎. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד של קורא המסך.

הערות: 

בנושא זה

יישור לשמאל של טקסט

 1. מקם את נקודת הכניסה במקום כלשהו בפיסקה שברצונך ליישר.

 2. הקש Ctrl+L. לחלופין, הקש Alt+י ולאחר מכן הקש ;, ש.

יישור לימין של טקסט

 1. מקם את נקודת הכניסה במקום כלשהו בפיסקה שברצונך ליישר.

 2. הקש Ctrl+R. לחלופין, הקש Alt+י ולאחר מכן הקש י,‏ 1.

מרכוז טקסט

 1. מקם את נקודת הכניסה במקום כלשהו בפיסקה שברצונך ליישר.

 2. הקש Ctrl+E. לחלופין, הקש Alt+י ולאחר מכן הקש על מ,‏ 1.

יישור טקסט לשני הצדדים

זהירות: טקסט מיושר לשני הצדדים יכול להוות אתגר רציני עבור אנשים בעלי לקות קריאה כגון דיסלקציה בקריאה. כדי לגרום למסמך שלך להיות נגיש עד כמה שניתן, בחר סגנון יישור אחר.

 1. מקם את נקודת הכניסה במקום כלשהו בפיסקה שברצונך ליישר.

 2. הקש Ctrl+J.

התאמה אישית של יישור פיסקה

כדי ליישר את הטקסט למקום ספציפי, באפשרותך להסיט פנימה במהירות פיסקאות מהשוליים השמאליים או הימניים של העמוד.

הסטה פנימה מהשוליים השמאליים

 1. מקם את נקודת הכניסה במקום כלשהו בפיסקה שברצונך להסיט פנימה.

 2. הקש Alt+ר ולאחר מכן הקש נ.

 3. באזור כניסה, בתיבה שמאל, הקלד מספר באינצ'ים או השתמש במקשי החצים כדי לבחור בהפרשים קבועים של 1/10 אינץ’.

  הערה: כדי לציין יחידות שאינן באינצ'ים, הקלד מספר ואחריו יחידות מידה, כגון ‎12 pt‎ עבור 12 נקודות, ‎1 cm‎ עבור סנטימטר 1, או ‎15 px‎ עבור 15 פיקסלים.

 4. כדי להחיל את השינויים שביצעת, הקש Enter.

כדי ליישר את הטקסט למקום ספציפי, באפשרותך להסיט פנימה במהירות פיסקאות מהשוליים השמאליים או הימניים של העמוד.

הסטה פנימה מהשוליים הימניים

 1. מקם את נקודת הכניסה במקום כלשהו בפיסקה שברצונך להסיט פנימה.

 2. הקש Alt+ר ולאחר מכן הקש ש.

 3. באזור כניסה, בתיבה ימין, הקלד מספר באינצ'ים או השתמש במקשי החצים כדי לבחור בהפרשים קבועים של 1/10 אינץ’.

  הערה: כדי לציין יחידות שאינן באינצ'ים, הקלד מספר ואחריו יחידות מידה, כגון ‎12 pt‎ עבור 12 נקודות, ‎1 cm‎ עבור סנטימטר 1, או ‎15 px‎ עבור 15 פיקסלים.

 4. כדי להחיל את השינויים שביצעת, הקש Enter.

יישור טקסט באמצעות 'ספר לי'

כשאינך מכיר את קיצור המקשים או כשברצונך לקבל מידע על אפשרויות נוספות, נסה להשתמש בתיבה ספר לי מה אתה רוצה לעשות.

 1. מקם את נקודת הכניסה במקום כלשהו בפיסקה שברצונך ליישר.

 2. כדי לעבור לתיבה ספר לי מה אתה רוצה לעשות, הקש Alt+א.

 3. הקלד מילת מפתח או צירוף מילים הקשורים למשימה שלך ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה כדי לבחור מתוך תוצאות החיפוש. לדוגמה, הקלד ישר טקסט עבור פעולות קשורות, כגון לחצן ישר לימין. תוצאות מסוימות עשויות לכלול תפריטי משנה עם אפשרויות נוספות.

 4. כדי לבחור אפשרות מסוימת, הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף או לערוך טקסט במסמך ב- Word 2016

שימוש בקורא מסך כדי להגדיר מרווח בין פיסקאות וכניסות ב- Word 2016

קיצורי מקשים עבור Microsoft Word 2016 עבור Windows

תחילת השימוש בקורא מסך ב- Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- Word עבור Mac עם המקלדת ועם VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- Mac OS, כדי לשנות את יישור הטקסט. לרוב, Word עבור Mac מיישר טקסט בצורה אופקית בשוליים הימניים ומשאיר את השוליים השמאליים משוננים. ניתן למרכז את טקסט, ליישר אותו לשוליים הימניים או השמאליים או ליישר אותו לשני הצדדים כדי להתאים את המרווח בין מילים בפיסקה, כך שהשוליים השמאליים והימניים יהיו שווים.

הערות: 

בנושא זה

יישור טקסט לשמאל או לימין, מרכוז טקסט או יישור לשני הצדדים

יישור קובע את המראה והכיוון של קצות הפיסקה: טקסט מיושר לשמאל, מיושר לימין, ממורכז או מיושר לשני הצדדים. באפשרותך לעצב במהירות את הפיסקאות במסמך בהתאם ליישור הרצוי.

 1. במסמך שלך, בחר את הפיסקאות שברצונך ליישר.

  עצה: כדי לבחור רצף טקסט, החזק את מקש Shift לחוץ והזז את הסמן באמצעות מקשי החצים.

 2. כדי לעצב פיסקה, הקש Option+Command+M. תיבת הדו-שיח פיסקה נפתחת, כאשר המוקד נמצא בכרטיסיה כניסות ומרווחים.

 3. כדי לנווט אל תפריט יישור, הקש Control‏+Option+מקש חץ ימינה. כדי להרחיב את התפריט, הקש Control+Option+Shift+M. כדי לנווט אל אפשרות בתפריט יישור, הקש Control‏Option+מקשי החצים למעלה או למטה. קורא המסך יקריא את האפשרויות במהלך הניווט.

  הטבלה הבאה מסכמת את האפשרויות שניתן להשתמש בהן כדי לעצב את יישור הפיסקה.

  לביצוע פעולה זו

  בחר

  ישר טקסט לשמאל

  לשמאל

  ישר טקסט לימין

  לימין

  מרכז את הטקסט

  ממורכז

  ישר את הטקסט לשני הצדדים

  מיושר לשני הצדדים

  כדי לבחור אפשרות, הקש Control‏+Option+מקש הרווח.

  זהירות: קריאה של טקסט מיושר לשני הצדדים יכולה להוות אתגר רציני עבור אנשים בעלי לקות קריאה כגון דיסלקציה. כדי לגרום למסמך שלך להיות נגיש עד כמה שניתן, בחר סגנון יישור אחר.

 4. כדי לחזור למסמך, הקש Enter.

התאמה אישית של כניסת פיסקה

כדי להסיט פנימה את הטקסט שלך במספר ספציפי, ניתן להוסיף כניסה מהשוליים השמאליים או הימניים של הדף.

 1. במסמך שלך, בחר את הפיסקאות שברצונך להסיט פנימה.

 2. כדי לעצב פיסקה, הקש Option+Command+M. תיבת הדו-שיח פיסקה נפתחת.

 3. השתמש באפשרויות בקבוצה כניסה כדי לבצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף כניסה לשמאל, הקש על Control+Option+מקש חץ ימינה עד שתשמע: "Before text".

  • כדי להוסיף כניסה לימין, הקש על Control+Option+מקש חץ ימינה עד שתשמע: "After text".

  כדי להגדיר את גודל הכניסה, הקלד מספר באינצ'ים או השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי להתאים את הכניסה בהפרשים קבועים של 1/10 אינץ'. קורא המסך מכריז על גודל הכניסה.

 4. כדי להחיל את השינויים ולחזור למסמך, הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

קיצורי מקלדת ב- Word עבור Mac

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×