שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט בלוח השנה של Outlook

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט בלוח השנה של Outlook

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- Outlook עם לוח המקשים וקורא המסך כדי לחקור ולנווט בין התצוגות השונות ולעבור ביניהן. בדקנו אותה עם ' קורא טקסטים ' ועם ' מלתעות ', אך ייתכן שהוא יפעל עם קוראי מסך אחרים, כל עוד הם ממלאים אחר סטנדרטים וטכניקות נגישות נפוצים.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft Office.

 • החל מ- 1 באוקטובר 2017, ניווט בטבלה באמצעות קורא מסך הפך ללא זמין באופן זמני.

בנושא זה

ניווט בתצוגה הראשית וברכיבי המסך

לוח השנה מורכב משתי חלוניות: חלונית התיקיות מימין וחלונית לוח השנה משמאל. מעל חלוניות אלה מופיעה רצועת הכלים. שורת מצב מוצגת בחלק התחתון.

 • כדי לעבור במחזוריות בין הרכיבים בתצוגה הראשית, הקש F6 (קדימה) או Shift + F6 (אחורה).

ניווט בכרטיסיות רצועת הכלים

לוח השנה נפתח כאשר הכרטיסיה ' בית ' נבחרה. הכרטיסיה ' בית ' כוללת לחצנים, לדוגמה, ליצירת פעילות חדשה או בקשה לפגישה ולשיתוף לוח שנה.

 • כדי לנווט בכרטיסיות רצועת הכלים, הקש Alt. אתה שומע "כרטיסיות ברצועת הכלים" ולאחר מכן את הכרטיסיה הנוכחית שנבחרה.

 • כדי לעבור בין הכרטיסיות, הקש על מקש החץ שמאלה או ימינה ולאחר מכן הקש על מקש Tab פעם אחת כדי לעבור למקשי הפקודה ברצועת הכלים.

ניווט בחלונית לוח השנה

כאשר אתה נוחת בחלונית לוח השנה, קורא הטקסטים מכריז על התאריך והשעה שנבחרו, אירועים (אם קיימים) ותצוגת לוח השנה.

 • כדי לעבור בין האירועים בלוח השנה, השתמש במקש Tab או Shift + Tab. Narrator מכריז על פרטי האירוע. כדי לפתוח אירוע בחלון נפרד, הקש Enter. כדי לצאת מאירוע, הקש Esc.

 • השתמש במקשי החצים כדי לעבור ללוח השנה ולשמוע כאשר אתה זמין.

 • כדי לעבור לתאריך ספציפי, הקש Ctrl + G. מופיע בורר תאריכים. המוקד נמצא בשדה Date . הזן את התאריך והקש Enter. כדי לחזור להיום, הקש Alt + H, O, D.

ניווט בחלונית התיקיות

כאשר תנחת בחלונית התיקיות, תשמע "Calendar folders" ו-Narrator מכריז על שם התיקיה הנוכחית.

בחלונית התיקיות, באפשרותך לבחור אילו לוחות שנה מוצגים בחלונית לוח השנה שלך. באפשרותך לבחור, לדוגמה, את לוח החגים של המדינה או לוחות השנה המשותפים מעמיתי העבודה שלך.

 • כדי לנווט בתיקיות, הקש על מקש החץ למעלה או למטה. Narrator קורא את שמות התיקיות כאשר הם מסומנים.

 • Narrator גם מקריא אם התיקיה מכווצת או מורחבת. כדי לכווץ תיקיה, הקש על מקש החץ שמאלה. כדי להרחיב תיקיה, הקש על מקש חץ שמאלה.

 • כדי לבחור לוח שנה, הקש על מקש הרווח.

מעבר בין תצוגות

מעבר בין חלון אירוע חדש לבין תצוגת לוח השנה הראשית

 1. הקש Ctrl + N כדי לפתוח חלון פעילות ריקה. המוקד נמצא בשדה ' טקסט נושא '. אתה שומע: "נושא, עריכה".

 2. כדי לחזור לתצוגה הראשית של לוח השנה, החזק את מקש Alt לחוץ ולאחר מכן הקש על מקש Tab שוב ושוב כדי לעבור בין היישומים הפעילים. Narrator מכריז על התוכניות הפועלות.

 3. שחרר את מקש Tab כאשר תשמע "Calendar".

ניווט בתפריט ' קובץ '

בתפריט קובץ , ניתן, לדוגמה, לשנות את הגדרות לוח השנה ולהגדיר תשובות מחוץ למשרד.

 1. הקש Alt+כ כדי לפתוח את התפריט קובץ.

 2. כדי לעבור בין אפשרויות תפריט הקובץ , הקש על מקש החץ למעלה או למטה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור פריט תפריט או מקש Tab כדי לעבור בין הפריטים בכרטיסיה.

 3. כדי לסגור את תפריט קובץ ולחזור לתצוגה הראשית, הקש Esc.

ניווט אל הגדרות לוח השנה

באפשרותך לשנות הגדרות לוח שנה בחלון ' אפשרויות Outlook '. לדוגמה, באפשרותך להגדיר את שעות העבודה וימי העבודה שלך ולהגדיר את זמן התזכורות המוגדר כברירת מחדל.

 1. כדי לפתוח את החלון אפשרויות Outlook , הקש Alt + F, T.

 2. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Calendar".

 3. כדי לעבור בין רשימת ההגדרות, הקש על מקש Tab. הקש על מקש הרווח כדי לבחור הגדרה שברצונך לשנות.

 4. כדי לסגור את חלון האפשרויות ולחזור לתצוגה הראשית, הקש Enter.

ניווט לחלון ' תזכורות '

 1. כדי להציג את כל התזכורות הנוכחיות, הקש Alt + V, M. Narrator מכריז על מספר התזכורות.

 2. הקש על מקש חץ למעלה או למטה כדי לעבור בין התזכורות.

 3. הקש על מקש הרווח כדי לפתוח את התזכורת שנבחרה, או הקש Esc כדי לצאת מהחלון תזכורות.

ניווט בין התצוגות הראשיות של Microsoft Outlook

 • כדי לנווט אל Mail, הקש Ctrl + 1.

 • כדי לנווט אל לוח השנה, הקש Ctrl + 2.

 • כדי לנווט אל אנשי קשר, הקש Ctrl + 3.

 • כדי לנווט אל משימות, הקש Ctrl + 4.

שימוש בתכונה 'ספר לי'

כדי למצוא במהירות פקודה, השתמש ספר לי. כדי ללמוד פרטים נוספים על התכונה 'ספר לי', צפה בסרטון וידאו זה: שימוש בתכונה 'ספר לי' כדי לעשות דברים במהירות באמצעות קורא מסך ולוח מקשים.

כדי להשתמש בתכונה ספר לי לחיפוש פקודה, בצע את השלבים הבאים:

 1. בחר את התא או את טווח התאים שברצונך לבצע בו פעולה.

 2. דלג אל שדה העריכה ספר לי על-ידי הקשה על Alt+Q.

 3. הקלד את הפקודה הרצויה. לדוגמה, הקלד "תבליטים".

 4. השתמש במקש חץ למטה כדי לעיין התוצאות, והקש Enter כדי לבחור תוצאה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לתזמן פעילויות או פגישות ב-Outlook

שימוש בקורא מסך כדי לקרוא ולהגיב לבקשה לפגישה ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

הפיכת הדואר האלקטרוני שלך ב- Outlook לנגיש

השתמש ב- Outlook עבור Mac עם לוח המקשים והקריינות, קורא המסך המוכלל ב-Mac OS, כדי לחקור ולנווט בין התצוגות השונות ולעבור ביניהן.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה של VoiceOver.

בנושא זה

ניווט בתצוגה הראשית וברכיבי המסך

לוח השנה מורכב משלושה אזורים עיקריים: חלונית הניווט מימין, חלונית לוח השנה בצד שמאל ורצועת הכלים מעל חלוניות הניווטולוח השנה .

שורת התפריטים ממוקמת בחלק העליון, מעל לרצועת הכלים, והיא מכילה לחצנים לשמירה, ביטול וביצוע חוזר של פעולות והדפסה מהירה.

סרגל כלים לגישה מהירה לניווט בין התצוגות הראשיות של Outlook זמין מתחת לחלונית הניווט .

שורת המצב, הממוקמת בחלק התחתון, מציגה את מספר הפריטים בתצוגת לוח השנה הנוכחית.

הקש F6 (קדימה) או Shift + F6 (אחורה) כדי לעבור במחזוריות בין הרכיבים בסדר הבא:

 • רצועת הכלים

 • חלונית הניווט

 • חלונית לוח שנה

 • סרגל כלים לגישה מהירה

 • שורת מצב

 • שורת תפריטים

ניווט בכרטיסיות רצועת הכלים

לוח השנה נפתח כאשר הכרטיסיה ' בית ' נבחרה. הכרטיסיה ' בית ' כוללת לחצנים עבור פעולות לוח השנה הראשי, כגון יצירת פעילות חדשה או פגישה ושינוי תצוגת לוח השנה.

בכרטיסיה ארגון , באפשרותך להוסיף לוחות שנה חדשים ולשנות את התצוגה של תצוגת הרשת ותצוגת הרשימה.

בכרטיסיה ' כלים ', באפשרותך לגשת לפרטי החשבון שלך, לייבא ולייצא נתונים ולהגדיר תשובות של ' מחוץ למשרד '.

 1. כדי לעבור בין כרטיסיות רצועת הכלים, הקש F6 עד שתשמע את כרטיסיית רצועת הכלים הנוכחית שנבחרה.

 2. הקש על מקש חץ שמאלה או ימינה כדי לעבור בין הכרטיסיות, ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור כרטיסיה.

 3. כדי לעבור לפקודות ברצועת הכלים שנבחרה, הקש על מקש Tab.

ניווט בחלונית הניווט

כאשר תנחת בחלונית הניווט, תשמע "חלונית הניווט". בטבלה חלונית הניווט, באפשרותך לבחור אילו לוחות שנה יוצגו בחלונית לוח השנה שלך.

 • כדי לפתוח את הטבלה חלונית הניווט, הקש Shift + מקש חץ למטה.

 • כדי לנווט בלוחות השנה, הקש על מקש החץ למעלה או למטה. קריינות קוראת את שמות לוח השנה בזמן שהם מסומנים. בנוסף, הדיבוב מכריז אם לוח השנה מוצג או מוסתר בחלונית לוח השנה הנוכחית.

 • כדי לבחור או לבטל בחירה של לוח שנה, הקש על מקש הרווח.

 • כדי לסגור את טבלת חלונית הניווט, הקש Shift + מקש חץ למעלה.

ניווט בחלונית לוח השנה

כאשר אתה נוחת בחלונית לוח השנה, הקריינות מכריזה על התאריכים ואת מספר האירועים בתצוגת לוח השנה הנוכחית. אם התצוגה הנוכחית מכילה אירועים, הקריינות מכריזה על הפרטים של האירוע הראשון.

 • כדי לעבור בין האירועים בלוח השנה, הקש על מקש Tab או Shift + Tab. קריינות מכריזה על פרטי האירוע. כדי לבדוק את פרטי האירוע, הקש על מקש הרווח. כדי לסגור את פרטי האירוע, הקש Esc.

 • כדי לפתוח האירוע ולערוך tu,u, הקש על Command+O.

 • בהתאם לתצוגה שבה אתה נמצא, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לנוע בתוך לוח השנה:

  • כדי לעבור אל היום, השבוע או החודש הבא, הקש על Command+מקש חץ שמאלה.

  • כדי לעבור אל היום, השבוע או החודש הקודם, הקש על Command+מקש חץ ימינה.

 • כדי לחזור להיום, הקש Command + T.

מעבר בין תצוגות

מעבר בין חלון אירוע חדש לבין תצוגת לוח השנה הראשית

כדי לפתוח חלון פעילות ריקה, הקש Command + N. המוקד נמצא בשדה ' טקסט נושא '.

כדי לעבור בין חלון האירוע החדש לבין תצוגת לוח השנה הראשית, נווט במעגן באופן הבא:

 1. כדי לעבור אל המזח, הקש Control + Option + D.

 2. הקש על מקש חץ שמאלה או ימינה עד שתשמע "Microsoft Outlook".

 3. הקש על מקש חץ למעלה עד שתשמע "Calendar" או את נושא הפעילות שאליה ברצונך לעבור ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

ניווט בתפריט ' קובץ '

בתפריט קובץ , ניתן, לדוגמה, ליצור פעילויות חדשות ובקשות לפגישות.

 1. ב-Outlook, הקש Control + Option + M. תשמע: "Menu bar, Apple".

 2. הקש על מקש חץ ימינה עד שתשמע: "File".

 3. הקש על מקש חץ למטה כדי לפתוח את תפריט קובץ .

 4. הקש על מקש החץ למעלה או למטה כדי לעבור בתפריט קובץ עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור את האפשרות.

 5. כדי לסגור את תפריט קובץ ולחזור לתצוגת לוח השנה הראשית, הקש Esc.

ניווט אל העדפות לוח השנה

באפשרותך לשנות הגדרות לוח שנה בחלון העדפות Outlook . לדוגמה, באפשרותך להגדיר את שעות העבודה והימים שלך ולהגדיר את זמן התזכורות המוגדר כברירת מחדל.

 1. כדי לפתוח את העדפות Outlook, הקש Command + פסיק (,).

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Calendar, button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 3. כדי לעבור בין רשימת ההגדרות, הקש על מקש Tab. כדי לבחור הגדרה שברצונך לשנות, הקש על מקש הרווח.

 4. כדי לסגור את חלון ההגדרות ולחזור לתצוגה הראשית, הקש Command + W.

ניווט לחלון ' תזכורות '

 1. כדי לעבור אל המזח, הקש Control + Option + D.

 2. הקש על מקש חץ שמאלה או ימינה עד שתשמע "Microsoft Outlook".

 3. הקש על מקש חץ למעלה עד שתשמע את מספר התזכורות.

 4. הקש על מקש הרווח כדי לפתוח את החלון תזכורות.

ניווט בין התצוגות הראשיות של Microsoft Outlook

 • כדי לנווט אל Mail, הקש Command + 1.

 • כדי לנווט אל לוח השנה, הקש Command + 2.

 • כדי לנווט לאנשים, הקש על Command + 3.

 • כדי לנווט אל משימות, הקש Command + 4.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לתזמן פעילויות או פגישות ב-Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

השתמש ב- Outlook עבור iOS עם קריינות, קורא המסך המוכלל ב-iOS, כדי לחקור ולנווט בין התצוגות השונות ולעבור ביניהן.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

בנושא זה

ניווט בתצוגה הראשית

בעת פתיחת לוח השנה ב- Outlook עבור iOS, התצוגה הראשית המוגדרת כברירת מחדל מציגה את תצוגת סדר היום של אירועים קרבים. הקצה העליון של התצוגה הראשית כולל את לחצן ' הצג את חלונית הניווט ', את שם החודש הנוכחי, לחצן ' הצג סדר יום ' לשינוי תצוגת לוח השנה הנוכחית ולחצן ' צור אירוע '.

בורר תאריכים ממוקם מתחת ללחצנים, כאשר התאריך הנוכחי מסומן. מתחת לבורר התאריכים, אירועי לוח השנה הנוכחיים והקרבים מוצגים כרשימה. החלק במהירות למעלה או למטה כדי לגלול את הרשימה קדימה ואחורה.

בחלק התחתון של המסך, תחת רשימה של אירועי לוח שנה, הם הכרטיסיות דואר אלקטרוני, חיפושולוח שנה , למעבר בין התצוגות הראשיות של Outlook.

 • כדי לסקור את התצוגה הראשית, החלק אצבע אחת על-פני המסך. VoiceOver מכריז על הפריטים בעת המעבר ביניהם.

  עצה: באפשרותך גם לנווט בתצוגה הראשית באמצעות הרוטור ' קריינות '. לדוגמה, כדי לעבור בין כותרות, סובב את הרוטור עד שתשמע "כותרות" ולאחר מכן החלק במהירות כלפי מעלה או כלפי מטה כדי לעבור בין כותרות.

ניווט בתצוגת סדר היום

 1. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Calendar, today".

 2. החלק במהירות כלפי מעלה כדי לנוע קדימה בזמן, והחלק במהירות כלפי מטה כדי לנוע אחורה.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "אג'נדה", ולאחר מכן את התאריך שנבחר כעת והאירוע הראשון בלוח השנה של התאריך שנבחר.

 4. החלק במהירות כלפי מעלה כדי להתקדם ברשימת אירועי לוח השנה והחלק במהירות כלפי מטה כדי לעבור אחורה. Narrator קורא את השם, שעת התחלה, משך זמן ומספר המשתתפים עבור כל אירוע.

 5. כדי לפתוח את האירוע המסומן כעת, הקש פעמיים על המסך. חלונית האירועים נפתחת.

ניווט בחלונית האירוע

חלונית האירועים מכילה את פרטי האירוע והתיאור המלאים. החלק העליון של החלונית מכיל סרגל כלים עם לחצן ' הקודם ' כדי לחזור ללוח השנה, שם לוח השנה שבו האירוע שייך וכתובת הדואר האלקטרוני של משתמש לוח השנה ולחצן ' מחק '.

כדי לנווט בחלונית האירוע, החלק במהירות שמאלה או ימינה כדי לעבור בין הרכיבים בחלונית. Narrator קורא את השם של כל רכיב מסומן. כאשר תשמע את האפשרות הרצויה, הקש פעמיים על המסך.

כדי לסייר בחלונית האירוע, החלק אצבע אחת על-פני המסך. VoiceOver מכריז על הפריטים בעת המעבר ביניהם.

מעבר בין תצוגות

ניווט אל הגדרות Outlook ובתוכה

באפשרותך לשנות הגדרות לוח שנה כגון הודעות ואפשרויות שילוב לוח שנה.

 1. כדי לפתוח את חלונית הניווט, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "הצג את לחצן חלונית הניווט" והקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Settings button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את החלון הגדרות .

 3. כדי לעבור בין ההגדרות השונות, החלק במהירות שמאלה וימינה עד שתשמע את ההגדרה הרצויה, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. הגדרות מסוימות פתוחות בחלון נפרד. אם כן, באפשרותך לחזור לחלון הגדרות על-ידי העברת שמאלה עד שתשמע "Back button" והקשה כפולה על המסך.

 4. כדי לסגור את חלון ההגדרות ולחזור לתצוגה הראשית, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "close button" והקש פעמיים על המסך.

ניווט בין דואר ולוח שנה של Outlook

 • כדי לגשת ללוח השנה, החלק במהירות שמאלה בתצוגה הראשית עד שתשמע "Calendar tab" והקש פעמיים על המסך.

 • כדי לגשת לדואר האלקטרוני שלך, החלק במהירות שמאלה בתצוגה הראשית עד שתשמע "Email tab" והקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לתזמן פעילויות או פגישות ב-Outlook

שימוש בקורא מסך כדי לקרוא ולהגיב לבקשה לפגישה ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

הפיכת הדואר האלקטרוני שלך ב- Outlook לנגיש

השתמש ב- Outlook עבור Android עם תגובות, קורא המסך המוכלל ב-Android, כדי לחקור ולנווט בין התצוגות השונות ולעבור ביניהן.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

בנושא זה

ניווט בתצוגה הראשית וברכיבי המסך

כאשר אתה פותח את לוח השנה ב- Outlook עבור Android, התצוגה הראשית מציגה את לוח השנה של השבוע הנוכחי והשבוע הבא מוצג. כדי לנווט בין התצוגה הראשית ובתוך רכיבי המסך:

 • החלק ימינה או שמאלה כדי להעביר את המוקד דרך רכיבי המסך.

 • כדי לעבור במחזוריות בין האזורים הראשיים של המסך בלבד (לחצןמגירת הניווט , לחצן ' הרחב בורר ימים ', כל יום בלוח השנה הנוכחי, הוסף לחצן אירוע חדש ותיבת דו-שיח מוקפצת כלשהי שעשויה להיות פתוחה, כגון תיבת דו-שיח של כניסה לחשבון) , החלק במהירות פעם אחת. אתה שומע: "Controls". החלק ימינה או שמאלה כדי לעבור בין האזורים הראשיים. החלק כלפי מטה פעם אחת כדי לחזור להגדרת הניווט המוגדרת כברירת מחדל.

  הערה: אם אתה שומע את תגובות מבקש ממך להיכנס לחשבון כאשר אתה פותח את Outlook עבור Android, החלק ימינה או שמאלה שוב ושוב כדי לנווט אל תיבת הדו המוקפצת. אתה שומע: "כפתור כניסה". הקש פעמיים על המסך ולאחר מכן פעל לפי ההנחיות כדי להיכנס לחשבון שלך.

 • כאשר המוקד נמצא בלחצן או ברכיב הנבחר, הקש פעמיים על המסך כדי לבצע את הפעולה או בחר את הרכיב.

לוח השנה מכיל את האזורים הבאים: שורת התפריטים בחלק העליון, לוח השנה הנוכחי במרכז וסרגל הניווט בחלק התחתון.

שורת תפריטים

שורת התפריטים נמצאת בחלק העליון של המסך. הוא מכיל את לחצן מגירת הניווט בפינה הימנית העליונה, אשר מאפשרת לך להוסיף חשבון חדש ולגשת להגדרות החשבון שלך ולהגדרות Outlook עבור Android. הוא מכיל גם את לחצן ' הרחב את בורר הימים ' המאפשר לך להרחיב או לכווץ את תצוגת לוח השנה הנוכחית. כאשר אתה מנווט אל לחצן ' הרחב את בורר הימים ', תגובות מכריז על החודש והשנה הנוכחיים, לדוגמה, "יוני 2018".

ניווט להגדרות חשבון

 1. כדי לפתוח את מגירת הניווט, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Open ניווט במגירה, לחצן" והקש פעמיים על המסך. אתה שומע "Menu" ולאחר מכן מספר הפריטים המוצגים.

 2. כאשר מגירת הניווט פתוחה, החלק במהירות שמאלה או ימינה כדי לעבור בין חשבונות לוח השנה שלך. כל חשבון כולל הגדרת תצוגה אחת או יותר, כגון לוח שנה או ימי הולדת. כאשר אתה שומע את תגובות מכריז על משהו שאינך מעוניין לכלול בלוח השנה שלך, לדוגמה, "בדוק, תצוגת לוח שנה של ימי הולדת, תיבת סימון," הקש פעמיים על המסך כדי להחליף אותו או להעביר אותו מחדש.

 3. כדי לסגור את מגירת הניווט ולחזור ללוח השנה, החלק במהירות כלפי מטה ושמאלה.

ניווט אל הגדרות

 1. כדי לפתוח את תפריט הגדרות , החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "open הגירת ניווט, לחצן" והקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Settings" והקש פעמיים על המסך.

 3. כדי לסגור את תפריט הגדרות ולחזור לתיבת הדואר הנכנס, החלק במהירות כלפי מטה ושמאלה.

לוח השנה הנוכחי

לוח השנה הנוכחי מציג את השבוע הנוכחי ואת השבוע הבא בבורר יום, ולאחר מכן רשימת אירועים לימים הקרובים. כדי לגלוש בורר הימים, החלק ימינה או שמאלה כדי לעבור ליום הבא או הקודם. הקש פעמיים על המסך כדי למקד את רשימת האירועים ביום הנבחר הנוכחי.

כדי להרחיב את לוח השנה הנוכחי כדי להראות שלושה שבועות נוספים, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את החודש הנוכחי, ולאחר מכן "לחצן הרחב בורר ימים" והקש פעמיים על המסך. אותו לחצן מאפשר לך לכווץ את לוח השנה הנוכחי.

מתחת לבוחר הימים, יש רשימה של אירועים לימים הקרובים, או עבור היום שנבחר אם בחרת אותו מתוך בורר הימים. כדי לעיין באירועים, החלק במהירות שמאלה או ימינה כדי לעבור ליום הבא או הקודם. כדי לגשת לפרטי אירוע, הקש פעמיים על המסך. כדי לצאת מאירוע, החלק במהירות כלפי מטה ושמאלה.

כדי ליצור אירוע חדש מתצוגת לוח השנה הנוכחית, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Add new event button" והקש פעמיים על המסך. מלחין האירועים מחליף את לוח השנה במסך. החלק ימינה או שמאלה כדי לעבור בין שדות האירוע, והשתמש בלוח המקשים על המסך כדי למלא מידע. כדי לשמור את האירוע, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Save" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

סרגל ניווט

סרגל הניווט ממוקם בחלק התחתון של המסך. הוא מכיל לחצני גישה מהירה עבור דואר, חיפושולוח שנה.

מעבר בין תצוגות

כדי לעבור מלוח שנהלחיפוש או לדואר ולחזור ללוח השנה, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Mail," "Search;" או "Calendar" והקש פעמיים על המסך. תגובות מכריז על התצוגה הנוכחית. אתה שומע: "נבחר" ולאחר מכן את שם התצוגה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לתזמן פעילויות או פגישות ב-Outlook

שימוש בקורא מסך כדי לקרוא ולהגיב לבקשה לפגישה ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

הפיכת הדואר האלקטרוני שלך ב- Outlook לנגיש

השתמש ב- Outlook באינטרנט עם לוח המקשים ועם ' קורא טקסטים ', קורא המסך המוכלל ב-Windows, כדי לחקור ולנווט בין התצוגות השונות ולעבור ביניהן.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft Office.

 • בעת שימוש ב-Outlook באינטרנט , מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- Outlook באינטרנט פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. לדוגמה, תשתמש ב- Ctrl+F6 במקום ב- F6 כדי להיכנס ולצאת מפקודות. כמו כן, קיצורי דרך מוכרים, כמו F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה) פועלים בדפדפן האינטרנט – לא ב- Outlook באינטרנט‏.

 • פריסת Outlook באינטרנט תואמת להנחיות הבינלאומיות העדכניות ביותר אודות ניווט נגיש באמצעות לוח המקשים. אם אתה משתמש בקיצורי מקשים מסוימים שהינם ספציפיים לקורא המסך שלך, תוכל להיעזר בסימוני ARIA בדף.

 • ההוראות הקשורות ללוח השנה מתועדות כאשר חלונית הקריאה אינה פעילה.

 • אנו מעדכנים כעת את Outlook.office.com ‏(Outlook באינטרנט). חלק מהאנשים כבר משתמשים ב- Outlook החדש. עבור אנשים אחרים, הגירסה הקלאסית תהיה חוויית ברירת המחדל עד שנשלים את העדכון. לקבלת מידע נוסף, עבור אל קבלת עזרה עבור Outlook החדש באינטרנט. מכיוון שההוראות בנושא זה חלות על החוויה החדשה, מומלץ לעבור מהחוויה הקלאסית ל- Outlook החדש. כדי לעבור ל- Outlook החדש, הקש Ctrl+F6 עד שתשמע "Command, Try the new Outlook" ולאחר מכן הקש Enter. אם אתה שומע "Command toolbar" במקום "Command, Try the new Outlook", אתה כבר משתמש ב- Outlook החדש.

בנושא זה

ניווט בתצוגה הראשית וברכיבי המסך

כאשר אתה פותח את לוח השנה ב- Outlook באינטרנט, התצוגות הראשיות מוצגות. אתה שומע את התאריך הנוכחי והאם קיימים אירועים ליום זה. תשמע גם את מספר האירועים הכולל עבור חודש זה. כדי לנווט בין התצוגות הראשיות ובין רכיבי המסך:

 • הקש על מקש Tab כדי להעביר את המוקד דרך רכיבי המסך.

 • כדי לעבור במחזוריות בין האזורים הראשיים של המסך בלבד (לחצן ' אירוע חדש ', ' בחירת תאריך ', ' רשימת לוח שנה ', ' מודול מודול ', אפשרויות תצוגת לוח שנה ותצוגת לוח שנה), הקש Ctrl + F6 עד שתשמע "ג'אמפ to" ולאחר מכן את שם האזור שברצונך להעביר אל ולאחר מכן הקש Enter.

 • כאשר המוקד נמצא בלחצן או ברכיב הנבחר, הקש Enter כדי לבצע את הפעולה או בחר את הרכיב.

לוח השנה של Outlook באינטרנט מכיל את התצוגות הראשיות והאזורים הבאים: סרגל הניווט האופקי בחלק העליון, חלונית הניווט מימין, לוח השנה הנוכחי באמצע והתצוגה סדר יום משמאל.

סרגל ניווט אופקי

סרגל הניווט האופקי נמצא בחלק העליון של המסך מתחת לשדה כתובת ה- URL. הוא מכיל את מפעיל היישומים ואת כל האפליקציות המוצמדות מימין, שדה חיפוש באמצע, וגישה למידע כללי, כגון עזרהוהגדרות, משמאל.

אם אתה ניגש למידע כללי, כגון הגדרות, הוא נפתח בחלונית נפרדת בצד השמאלי של תצוגת סדר היום.

חלונית הניווט

חלונית הניווט מכילה את לחצן האירוע החדש בחלק העליון, ובורר תאריכים ורשימת לוח שנה מתחתיו. בחלק התחתון של החלונית, באפשרותך למצוא את בורר המודול, המכיל לחצני גישה מהירה עבור דואר, לוח שנה, אנשי קשרומשימות.

כדי לעבור בין הפריטים בחלונית, הקש על מקש Tab.

לוח השנה הנוכחי

לוח השנה הנוכחי מציג את התצוגה שנבחרה של לוח השנה הנוכחי, כגון שבוע או חודש. כדי לדפדף בלוח השנה, הקש על מקש החץ למעלה או למטה.

בחלק העליון של לוח השנה הנוכחי, יש סרגל כלים לפקודה שבו באפשרותך לחקור את החודש והשנה הנוכחיים, לבחור את החודש הקודם או הבא, או להשתמש בבורר חודש בחר את התצוגה של לוח השנה הנוכחי (יום, שבוע עבודה, שבוע, חודשאו היום) ולשתף לוחות שנה. הקש על מקש חץ שמאלה או ימינה כדי לעבור בין פריטי סרגל הכלים ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור פריט.

כדי להתחיל ליצור אירוע חדש, הקש Ctrl + N. מלחין האירועים מחליף את לוח השנה במסך. הקש על מקש Tab כדי לעבור בין שדות האירוע. כדי לשמור את האירוע, הקש Shift + Tab עד שתשמע "Save button" ולאחר מכן הקש Enter. כדי לצאת ממלחין האירוע ללא שמירה, הקש Esc.

מעבר בין תצוגות

כדי לעבור מלוח שנהלדואר, לאנשי קשראו למשימות, הקש Ctrl + F6 עד שתשמע "ג'אמפ to module switcher" ולאחר מכן הקש על מקש Tab פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש חץ ימינה עד שתשמע את שם המודול הרצוי ולאחר מכן הקש Enter.

כדי לפתוח את החלונית הגדרות , הקש על מקש Tab עד שתשמע "Settings button" והקש Enter. השתמש במקש Tab כדי לנווט אל ההגדרה הרצויה והקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לתזמן פעילויות או פגישות ב-Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

הפיכת הדואר האלקטרוני שלך ב-Outlook לנגיש לאנשים בעלי מוגבלויות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×