שימוש בקורא מסך כדי לחפש שיחה, אדם, או קובץ ב- Microsoft Teams

שימוש בקורא מסך כדי לחפש שיחה, אדם, או קובץ ב- Microsoft Teams

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- Microsoft Teams עם לוח המקשים וקורא מסך כדי לחפש שיחות, אנשים וקבצים. בדקנו אותה באמצעות מלתעות ו-NVDA, אך ייתכן שהוא יפעל עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם ממלאים אחר תקני נגישות וטכניקות שכיחים.

הערות: 

חיפוש שיחה, אדם או קובץ

באפשרותך לחפש במהירות הודעה, איש קשר או קובץ.

 1. כדי לעבור לתיבת החיפוש , הקש Ctrl + E.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לחפש שיחה או איש קשר, הקלד את מילות החיפוש. רשימת תוצאות החיפוש מתעדכנת בעת ההקלדה.

  • כדי לחפש קובץ, הקלד /file והקש Enter. רשימת הקבצים נפתחת. כדי לצמצם את מספר התוצאות, התחל להקליד את שם הקובץ.

 3. כדי לעבור ברשימת תוצאות החיפוש, הקש על מקש החץ למעלה או למטה. קורא המסך מכריז על פרטי תוצאות החיפוש.

 4. כדי לבחור תוצאת חיפוש, הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לשוחח בצ ב-Microsoft Teams

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק את הפעילות האחרונה ב-Microsoft Teams

קיצורי מקשים עבור Microsoft Teams

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Teams

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365‏

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-Microsoft Teams

השתמש בלוח המקשים ובקריינות, קורא המסך המוכלל ב-Mac OS, כדי לחפש הודעות, אנשים וקבצים ביישום שיתוף הצוות של Microsoft Teams ב- Mac. תוצאות החיפוש מופצים בכרטיסיות הודעות, אנשיםוקבצים וכרטיסיות המשנה, בהתאם לצורך.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה של VoiceOver.

שימוש בקורא מסך כדי לחפש שיחה, אדם או קובץ

 1. כדי לעבור לתיבת החיפוש , הקש Option + E.

 2. הקלד את מילות החיפוש והקש Enter.

  אתה שומע את מספר ההתאמות ואת שם הכרטיסיה הנוכחית שנבחרה או את כרטיסיית המשנה.

 3. כדי לנווט בין הכרטיסיות או של כרטיסיות המשנה, הקש על מקשי החצים שמאלה או ימינה. כדי לבחור כרטיסיה, הקש Enter.

  כדי לנווט בחזרה לכרטיסיה ראשית מתוך כרטיסיית משנה, הקש Shift + Tab.

 4. כדי לנווט אל רשימת תוצאות החיפוש, הקש Tab עד שתשמע את התוצאה הראשונה.

 5. כדי לעבור ברשימת תוצאות החיפוש, הקש על מקש החץ ימינה או שמאלה. קריינות מכריזה על ההודעה, האדם או פרטי הקובץ כאשר אתה מגיע אליהם.

  עצה: כדי לסנן את תוצאות החיפוש, הקש Tab עד שתשמע: "Filter" ולאחר מכן הקש Enter. כדי לנווט בין השדות בתיבת הדו שנפתחת, הקש Tab או Shift + Tab. כדי להרחיב רשימה לבחירת אפשרות, הקש על מקש הרווח. כדי לבחור אפשרות, הקש Enter. לאחר שתסיים, הקש Tab עד שהקריינות מוכרזת: "Filter". הקש Control + Option + מקש רווח כדי לבחור את הלחצן ולהחיל את קריטריוני הסינון.

 6. כדי להמשיך לחקור תוצאת חיפוש בודדת:

  • בכרטיסיה הודעות, הקש Enter בתוצאת חיפוש כדי לפתוח את השיחה המכילה את תוצאת החיפוש בתצוגה הראשית.

  • בכרטיסיה אנשים , הקש Enter בתוצאת חיפוש כדי לפתוח את הדף של האדם בתצוגה הראשית.

  • בכרטיסיה קבצים , הקש Enter כדי לפתוח את הקובץ. בהתאם לקובץ, הוא יכול להיפתח, לדוגמה, במציג הקבצים של Microsoft Teams או בדפדפן ברירת המחדל.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לשוחח בצ ב-Microsoft Teams

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק את הפעילות האחרונה ב-Microsoft Teams

קיצורי מקשים עבור Microsoft Teams

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Teams

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365‏

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-Microsoft Teams

השתמש בקריינות, קורא המסך המוכלל ב-iOS, כדי לחפש שיחות, אנשים וקבצים ביישום שיתוף הצוות של Microsoft Teams עבור iOS. ב- Microsoft Teams עבור iOS, הצוות כולו יכול לעבוד יחד בזמן אמת באמצעות ערוצי צוות עבור שיחות, שיתוף קבצים ועוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

שימוש בקורא מסך כדי לחפש שיחה, אדם או קובץ

 1. החלק שמאלה עד שתשמע "Search" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "Search field".

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את התו הראשון בלוח המקשים על המסך.

 3. כדי להקליד את מילות החיפוש, החלק אצבע אחת בלוח המקשים עד שתשמע את התו הרצוי ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. התו נוסף בשדה החיפוש .

  הערה: כדי לחפש קבצים, הקלד את המילה "קובץ" בשדה החיפוש.

 4. החיפוש מופעל באופן אוטומטי בעת ההקלדה. תוצאות החיפוש מוצגות בשתי כרטיסיות: הודעות ואנשים.

 5. כדי לבדוק את תוצאות החיפוש בכרטיסיה ' הודעות ', המוצגת בחלק העליון, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את התוצאה הראשונה. קריינות קוראת את התוכן והפרטים של ההודעה. כדי לפתוח את השיחה כולה, הקש פעמיים על המסך.

  הכרטיסיה ' הודעות ' מפרטת את תוצאות החיפוש גם עבור קבצים.

 6. כדי לבדוק את תוצאות החיפוש בכרטיסיה אנשים , החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "People" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את התוצאה הראשונה.

  קריינות קוראת את שם איש הקשר, מצב הזמינות וכתובת הדואר האלקטרוני. כדי לעבור אל פרטי הקשר, הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לשוחח בצ ב-Microsoft Teams

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Teams

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365‏

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-Microsoft Teams

השתמש ב-תגובות, קורא המסך המוכלל ב-Android, כדי לחפש שיחות, אנשים וקבצים ביישום שיתוף הצוות של Microsoft Teams עבור Android. ב- Microsoft Teams עבור Android, הצוות כולו יכול לעבוד יחד בזמן אמת באמצעות ערוצי צוות עבור שיחות, שיתוף קבצים ועוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

חיפוש שיחה, אדם או קובץ

 1. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Search" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "Search open".

 2. השתמש בלוח המקשים שעל המסך כדי להקליד את מילת החיפוש.

  הערה: כדי לחפש קבצים, הקלד את המילה "קובץ" בשדה החיפוש.

 3. החיפוש מופעל באופן אוטומטי בעת ההקלדה. תוצאות החיפוש מוצגות בשתי כרטיסיות: הודעות ואנשים.

 4. כדי לבדוק את תוצאות החיפוש בכרטיסיה הודעות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את התוצאה הראשונה. אם התוצאה הראשונה אינה זו שאתה מחפש, המשך לבצע החלקה ימינה. כדי לפתוח את השיחה כולה, הקש פעמיים על המסך.

  הערה: הכרטיסיה ' הודעות ' מפרטת גם את תוצאות החיפוש עבור קבצים.

 5. כדי לבדוק את תוצאות החיפוש בכרטיסיה אנשים , לאחר הקלדת מילת החיפוש, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "People tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את התוצאה הראשונה. אם התוצאה הראשונה אינה זו שאתה מחפש, המשך לבצע החלקה ימינה. כדי לעבור אל פרטי הקשר, הקש פעמיים על המסך.

 7. כדי לסגור את החיפוש ולחזור לתצוגה שבה היית, החלק במהירות כלפי מטה ושמאלה פעמיים.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לשוחח בצ ב-Microsoft Teams

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Teams

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365‏

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-Microsoft Teams

השתמש ב- Microsoft Teams באינטרנט עם לוח המקשים וקורא מסך כדי לחפש שיחות, אנשים וקבצים. בדקנו אותה עם ' קורא טקסטים ', ' מלתעות ' NVDA ', אך ייתכן שהוא יפעל עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם ממלאים אחר תקני נגישות ושיטות שכיחים.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft Office.

 • בעת השימוש ב- Microsoft Teams באינטרנט, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge ובקורא המסך 'קורא טקסטים'. מאחר ש- Microsoft Teams באינטרנט פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. לדוגמה, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש ב- Ctrl+F6, ולא ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט – אך לא על Microsoft Teams באינטרנט.

  אם אתה משתמש בדפדפני האינטרנט Chrome או Firefox, מומלץ להשתמש בקוראי המסך JAWS או NVDA.

חיפוש שיחה, אדם או קובץ

 1. כדי לעבור לשדה החיפוש , הקש Ctrl + E.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לחפש שיחה או איש קשר, הקלד את מילות החיפוש. רשימת תוצאות החיפוש מתעדכנת בעת ההקלדה.

  • כדי לחפש קובץ, הקלד /file והקש Enter. רשימת הקבצים נפתחת. כדי לצמצם את מספר התוצאות, התחל להקליד את שם הקובץ.

 3. כדי לעבור ברשימת תוצאות החיפוש, הקש על מקש החץ למעלה או למטה. קורא המסך מכריז על פרטי תוצאות החיפוש.

 4. כדי לבחור תוצאת חיפוש, הקש Enter.

הצג עוד

שימוש בקורא מסך כדי לשוחח בצ ב-Microsoft Teams

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק את הפעילות האחרונה ב-Microsoft Teams

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Teams

קיצורי מקשים עבור Microsoft Teams

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-Microsoft Teams

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×