שימוש בקורא מסך כדי לחפש ולהחליף נתונים ב- Excel Online

שימוש בקורא מסך כדי לחפש ולהחליף נתונים ב- Excel Online

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

ב- Excel Online, באפשרותך להשתמש בקיצורי מקשים עם קורא המסך, כגון Narrator, קורא המסך Windows מוכלל, כדי לחפש ולהחליף טקסט, כולל תווים מיוחדים (כגון סימני שאלה, טילדות וכוכביות) או מספרים. באפשרותך לחפש בתוך בחירה, גליונות עבודה או חוברות עבודה שלמות.

הערות: 

 • אם אתה משתמש ב'קורא טקסטים' עם Windows 10 Fall Creators Update, עליך לבטל את מצב סריקה כדי לערוך מסמכים, גליונות אלקטרוניים או מצגות עם Office Online. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר ביטול מצב וירטואלי או מצב עיון בקוראי מסך ב- Windows 10 Fall Creators Update.

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • למידע על קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים ב- Excel Online.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה עוסק גם בפונקציונליות של JAWS. לקבלת מידע נוסף אודות JAWS עבור Windows, עבור אל מדריך התחלה מהירה של JAWS עבור Windows.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

 • בעת השימוש ב- Excel Online, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- Excel Online פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט – אך לא על Excel Online.

בנושא זה

חיפוש טקסט או מספרים

 1. בחר את טווח התאים שברצונך לחפש בו. אם ברצונך לחפש בגיליון כולו, בחר תא כלשהו.

 2. הקש Ctrl + F כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח חיפוש. המוקד עובר לתיבת הטקסט חפש את ולאחר מכן תוכל לשמוע: "הדו-שיח לאתר, המתמקד חיפוש מה."

 3. בתיבת הטקסט חפש את, הקלד את הטקסט או המספר שברצונך למצוא. עומדות בפניך מספר אפשרויות:

  • הקלד את הטקסט או המספר שברצונך לחפש.

  • השתמש בתו כללי, כגון כוכבית (*) או סימן שאלה (?), בקריטריוני החיפוש:

   • השתמש בכוכבית כדי למצוא את כל מחרוזת תווים. לדוגמה, s * d מוצא את "עבד" ואת "עודד".

   • השתמש בסימן השאלה לאיתור כל תו בודד. לדוגמה, s?t מוצא "מרק" ואת "הגדרת".

   עצה: למרות הם תווים כלליים, תוכל עדיין למצוא כוכביות, סימני שאלה ותו טילדה (~) בנתוני גליון עבודה באמצעות הקודמים אותם עם תו טילדה בתיבה חפש. לדוגמה, כדי לחפש נתונים המכיל סימן שאלה, הזן ~? כקריטריון החיפוש שלך.

   הערה: מחפש רווחים כפולים אינה אפשרית ב- Excel Online.

 4. כדי לחפש טקסט או מספרים בגליון עבודה או חוברת עבודה שלמה, הקש פעם אחת על מקש Tab כדי לעבור אל התיבה המשולבת בתוך. תשמע את האפשרות חיפוש הנבחרת כעת ("בחירה", "גיליון" או "חוברת עבודה"). הקש על מקש הרווח ולאחר מכן השתמש בחצים למעלה או למטה במקשי החצים עד לשמיעת על האפשרות שהרצויה. כדי לבחור, הקש על מקש הרווח.

 5. כדי לחפש נתונים תלוי רישיות, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "לא מסומן, התאם רישיות תיבת הסימון" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור.

 6. כדי לחפש תאים המכילים רק את התווים שהקלדת בתיבה חפש את, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "לא מסומן, תיבת הסימון של תוכן התא כולו התאמה," ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור.

  עצות: 

  • אם ברצונך לחפש טקסט או מספרים שכוללים גם עיצוב מיוחד, עליך להשתמש ביישום שולחן העבודה Excel. כדי לפתוח את היישום ממצב תצוגה, העבר את המוקד מחוץ גליון העבודה על-ידי הקשת Ctrl + F6 עד לשמיעת שם החשבון שלך. הקש על מקש Tab עד לשמיעת "לערוך חוברת עבודה", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. הקש על מקש החץ למטה עד לשמיעת "ערוך ב- Excel" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  • כדי ללמוד כיצד לחפש עיצוב מסוים ב- Excel app, עיין שימוש בקורא מסך כדי לחפש ולהחליף נתונים ב- Excel.

 7. כדי לשנות את החיפוש כיוון כלפי מעלה, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "נבחר לחצן האפשרויות למטה" ולאחר מכן הקש על מקש חץ למעלה. אתה שומע: "נבחרה שאינם רדיו לחצן". כדי לבחור, הקש על מקש הרווח.

 8. כדי להפעיל את החיפוש, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "למצוא לחצן הבא" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. Excel מוצא את המופע הראשון התואם אזור החיפוש. קורא המסך קורא את הטקסט בכותרת התא והמיקום שלו.

 9. כדי למצוא את המופע הבא, הקש על מקש הרווח. כדי לבטל את החיפוש או סגור את תיבת הדו-שיח, הקש Esc.

חיפוש והחלפה של טקסט או מספרים

כדי לחפש ולהחליף טקסט או מספרים ב- Excel Online, ודא כי אתה נמצא במצב עריכה. באפשרותך לדעת אם אתה עובד במצב עריכה ' בהתבסס על האפשרויות בתפריט ' קובץ '.

הערה: כדי לעבור למצב עריכה, להעביר את המוקד מחוץ גליון העבודה על-ידי הקשת Ctrl + F6 עד לשמיעת שם החשבון שלך, הקש על Tab עד לשמיעת "לערוך חוברת עבודה", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. הקש על מקש החץ למטה עד לשמיעת "ערוך בדפדפן" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 1. בחר את טווח התאים שברצונך לחפש בו. אם ברצונך לחפש בגיליון כולו, בחר תא כלשהו.

 2. הקש Ctrl + F כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח חיפוש. המוקד עובר לתיבת הטקסט חפש את ולאחר מכן תוכל לשמוע: "הדו-שיח לאתר, המתמקד חיפוש מה."

 3. בתיבת הטקסט חפש את, הקלד את הטקסט או המספרים שברצונך לחפש ולהחליף.

 4. הקש על מקש Tab עד לשמיעת "לחצן החלף" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. בתיבת הטקסט חפש את יהפוך לזמין בתיבת הדו-שיח ' חיפוש '.

 5. כדי לעבור אל תיבת הטקסט חפש את, הקש על מקש Tab עד לשמיעת: "החלף, עריכת." בתיבת הטקסט החלף ב, הקלד את הטקסט החלופי או מספרים.

 6. הקש על מקש Tab עד לשמיעת "הבא לחצן חפש." הקש על מקש הרווח כדי למצוא את המופע הראשון של הטקסט או המספר שהזנת. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להחליף כל מופע בנפרד, הקש על מקש Tab פעם אחת. אתה שומע: "לחצן החלף". לאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי להחליף את המופע הראשון ומצא את המופע הבא. לאחר החלפת, המוקד עובר למופע הבא.

  • כדי לחפש ולהחליף את כל המופעים, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "החלף לחצן הכל" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 7. כדי לבטל את החיפוש או סגור את תיבת הדו-שיח, הקש Esc.

למידע נוסף

להשתמש בקורא מסך ליצירת טבלה ב- Excel Online

מיון או סינון של טבלה בחוברת עבודה ב- Excel Online עם קורא מסך

קיצורי מקשים ב- Excel Online

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

למד כיצד לנווט ב- Excel באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×