שימוש בקורא מסך כדי להצטרף לפגישה ב-Microsoft Teams

שימוש בקורא מסך כדי להצטרף לפגישה ב-Microsoft Teams

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש בלוח המקשים ובקורא מסך כדי לקבל או לדחות הזמנות לפגישה ולהצטרף לפגישות בMicrosoft Teams עבור Windows. בדקנו אותה באמצעות מלתעות ו-NVDA, אך ייתכן שהוא יפעל עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם ממלאים אחר תקני נגישות וטכניקות שכיחים. תלמד גם כיצד להשתיק ולבטל השתקה של השמע וכיצד להתחיל ולהפסיק לשתף את המסך שלך במהלך פגישה.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft Office.

 • בגירסאות האחרונות של JAWS, מצב סמן המחשב הווירטואלי אינו מוגדר עוד כברירת המחדל עבור Microsoft Teams. לקבלת הוראות להפעלת מצב סמן המחשב הווירטואלי, עבור אל הפיכת הסמן הווירטואלי של JAWS לזמין.

 • כדי לגשת במהירות לרשימת קיצורי המקשים מתוך Microsoft Teams, הקש Ctrl + E, הקלד את תו קו נטוי הקדמי ולאחרמכן הקש Enter.

בנושא זה

קבלה או דחייה של הזמנה לפגישה

 1. ב- Microsoft Teams, הקש Ctrl + 4 כדי לעבור לתצוגה ' פגישות '.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אין פגישה מתמשכת והפגישה שברצונך לקבל או לדחות היא הבאה בלוח הזמנים, היא כבר פתוחה בחלונית התוכן. המשך לשלב 3.

  • אם אתה נמצא כעת בפגישה אחרת, או שהפגישה שברצונך לקבל או לדחות מתקדמת במועד מאוחר יותר בלוח הזמנים שלך, הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתגיע ללחצן תצוגת סדר יום ולאחר מכן הקש Enter. (אם תשמע את לחצן ' תצוגת יום ' במקום זאת, אין צורך להקיש Enter כדי לשנות את התצוגה.) הקש על מקש Tab פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה כדי לעבור למטה ברשימת הפגישות הקרובות. כאשר תשמע את הפגישה הרצויה, הקש Enter. הפגישה נפתחת בחלונית ' תוכן '.

 3. הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתגיע ללחצן קבל או דחה והקש Enter.

  הפגישה מתקבלת או נדחית ומענה דואר אלקטרוני נשלח למארגן הפגישה.

הערה: ב- NVDA, פעולה זו נקראת מצב העיון. ב- JAWS, פעולה זו נקראת מצב הסמן הווירטואלי.

 1. ב- Microsoft Teams, הקש Ctrl + 4 כדי לעבור לתצוגה ' פגישות '.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אין פגישה מתמשכת והפגישה שברצונך לקבל או לדחות היא הבאה בלוח הזמנים, היא כבר פתוחה בחלונית התוכן. המשך לשלב 3.

  • אם אתה נמצא כעת בפגישה אחרת, או שהפגישה שברצונך לקבל או לדחות מתקדמת במועד מאוחר יותר בלוח הזמנים שלך, הקש B שוב ושוב עד שתגיע ללחצן תצוגת סדר יום ולאחר מכן הקש Enter. (אם תשמע את לחצן ' תצוגת יום ' במקום זאת, אין צורך להקיש Enter כדי לשנות את התצוגה.) הקש על מקש Tab פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה כדי לעבור למטה ברשימת הפגישות הקרובות. כאשר תשמע את הפגישה הרצויה, הקש Enter. הפגישה נפתחת בחלונית ' תוכן '.

 3. הקש B שוב ושוב עד שתגיע ללחצן קבל או דחה והקש Enter.

  הפגישה מתקבלת או נדחית ומענה דואר אלקטרוני נשלח למארגן הפגישה.

הצטרפות לפגישה

 1. ב- Microsoft Teams, הקש Ctrl + 4 כדי לעבור לתצוגה ' פגישות '.

 2. הקש על מקש Tab עד שתגיע ללחצן תצוגת סדריום או תצוגת יום . אם אתה שומע "תצוגת סדר יום", הקש Enter. אם אתה שומע "יום תצוגה", אתה נמצא בתצוגה הנכונה כבר ואינך צריך להקיש Enter.

 3. הקש על מקש Tab פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה כדי לעבור למטה ברשימת הפגישות. כאשר תשמע את הפגישה שאליה ברצונך להצטרף, הקש על מקש הרווח כדי להתחיל להתחבר.

 4. כדי להצטרף לפגישה באמצעות הגדרות ברירת המחדל, הקש שוב על מקש הרווח.

הערה: ב- NVDA, פעולה זו נקראת מצב העיון. ב- JAWS, פעולה זו נקראת מצב הסמן הווירטואלי.

 1. ב- Microsoft Teams, הקש Ctrl + 4 כדי לעבור לתצוגה ' פגישות '.

 2. הקש B עד שתגיע ללחצן תצוגת סדריום או תצוגת יום . אם אתה שומע "תצוגת סדר יום", הקש Enter. אם אתה שומע "יום תצוגה", אתה נמצא בתצוגה הנכונה כבר ואינך צריך להקיש Enter.

 3. הקש על מקש Tab פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה כדי לעבור למטה ברשימת הפגישות. כאשר תשמע את הפגישה שאליה ברצונך להצטרף, הקש על מקש הרווח כדי להתחיל להתחבר.

 4. כדי להצטרף לפגישה באמצעות הגדרות ברירת המחדל, הקש שוב על מקש הרווח.

השתקה או ביטול השתקה של השמע

במהלך פגישה ב- Microsoft Teams, הקש Ctrl + Shift + M כדי להשתיק או לבטל את השתקת המיקרופון.

שתף את המסך שלך

באפשרותך לשתף, לדוגמה, את שולחן העבודה, חלון התוכנית או מצגות PowerPoint.

הערה: מה ניתן לשתף וכיצד פועלת השיתוף תלויה בארגון שמארח את הפגישה, כך שכל התכונות והפונקציונליות המתוארות להלן עשויים שלא להיות רלוונטיים בפגישה שלך.

 1. כאשר אתה נמצא בפגישה ב- Microsoft Teams, הקש על מקש Tab כדי לעבור קדימה בין הפריטים במסך, או Shift + Tab כדי לעבור אחורה.

 2. כאשר תגיע ללחצן Open sharetray , הקש Enter. באמצעות NVDA, תשמע: "רשימת שולחן העבודה". עם מלתעות, תשמע: "שיתוף לוח פתוח".

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשתף את שולחן העבודה כולו, הקש Enter.

  • כדי לשתף חלון תוכנית, הקש פעם אחת על מקש Tab. אתה שומע: "Share window". הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע את התוכנית שברצונך לשתף והקש Enter.

  • כדי לשתף מצגת PowerPoint שעבדת עליה לאחרונה, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "שתף מצגת PowerPoint". הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע את המצגת שברצונך לשתף ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי לחפש מצגות PowerPoint נוספות, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "עיון בקבצי PPT" והקש Enter. הקש על מקש החץ למטה או למעלה כדי לנווט אל מיקום והקש Enter כדי לבחור. אתר את הקובץ במיקום שנבחר והקש Enter.

  אתה שומע: "השיתוף החל".

 4. כדי להפסיק את השיתוף, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה משתף את שולחן העבודה שלך, הקש Alt + Tab ולאחר מכן הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתגיע ללחצן הפסק שיתוף והקש Enter.

  • אם אתה משתף מצגת, הקש על מקש Tab עד שתגיע ללחצן עצור הצגת והקש Enter.

הערה: ב- NVDA, פעולה זו נקראת מצב העיון. ב- JAWS, פעולה זו נקראת מצב הסמן הווירטואלי.

 1. במהלך פגישה ב- Microsoft Teams, הקש B או Shift + B עד שתגיע ללחצן Open sharetray . הקש Enter. אתה שומע: "רשימת שולחן העבודה".

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשתף את שולחן העבודה כולו, הקש Enter פעמיים.

  • כדי לשתף חלון תוכנית, הקש פעם אחת על מקש Tab. אתה שומע: "Share window". הקש Enter. לאחר מכן הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע את התוכנית שברצונך לשתף והקש Enter.

  • כדי לשתף מצגת PowerPoint שעבדת עליה לאחרונה, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "שתף מצגת PowerPoint". הקש Enter. הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע את המצגת שברצונך לשתף ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי לחפש מצגות PowerPoint נוספות, הקש B עד לשמיעת "עיון בקבצי PPT" והקש Enter. הקש על מקש החץ למטה או למעלה כדי לנווט אל מיקום והקש Enter כדי לבחור. אתר את הקובץ במיקום שנבחר והקש Enter.

  אתה שומע: "השיתוף החל".

 3. כדי להפסיק את השיתוף, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה משתף את שולחן העבודה שלך, הקש B או Shift + B עד שתגיע ללחצן הפסק שיתוף והקש Enter.

  • אם אתה משתף מצגת, הקש על מקש Tab עד שתגיע ללחצן עצור הצגת והקש Enter.

השארת פגישה

 1. כאשר אתה נמצא בפגישה ב- Microsoft Teams, הקש על מקש Tab עד שתגיע ללחצן נתק . הקש Enter.

הערה: ב- NVDA, פעולה זו נקראת מצב העיון. ב- JAWS, פעולה זו נקראת מצב הסמן הווירטואלי.

 1. במהלך פגישה ב- Microsoft Teams, הקש B או Shift + B עד שתגיע ללחצן נתק . הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לתזמן פגישה ב-Microsoft Teams

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם קבצים ב-Microsoft Teams

קיצורי מקשים עבור Microsoft Teams

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Teams

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-Microsoft Teams

השתמש בלוח המקשים ובקריינות, קורא המסך המוכלל ב-Mac OS, כדי לקבל או לדחות הזמנות לפגישה ולהצטרף לפגישות בMicrosoft Teams ב- Mac. למד כיצד להשתיק ולבטל השתקה של השמע וכיצד להתחיל ולהפסיק לשתף את המסך שלך במהלך פגישה.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה של VoiceOver.

בנושא זה

קבלה או דחייה של הזמנה לפגישה

 1. ב- Microsoft Teams, הקש על Command + 4 כדי לעבור לתצוגה ' פגישות '.

 2. אם אין פגישה מתמשכת והפגישה שברצונך לקבל או לדחות היא הבאה בלוח הזמנים, היא כבר פתוחה בחלונית התוכן.

  אם אתה נמצא כעת בפגישה אחרת, או שהפגישה שברצונך לקבל או לדחות מתקדמת במועד מאוחר יותר בלוח הזמנים שלך, הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתגיע ללחצן תצוגת סדר יום ולאחר מכן הקש Return. (אם תשמע את לחצן ' תצוגת יום ' במקום זאת, אין צורך להקיש Return כדי לשנות את התצוגה.) הקש על מקש Tab פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה כדי לעבור למטה ברשימת הפגישות הקרובות. כאשר תשמע את הפגישה הרצויה, הקש Return. הפגישה נפתחת בחלונית ' תוכן '.

 3. הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתגיע ללחצן קבל או דחה ולאחר מכן הקש Return.

  הפגישה מתקבלת או נדחית ומענה דואר אלקטרוני נשלח למארגן הפגישה.

הצטרפות לפגישה

 1. ב- Microsoft Teams, הקש על Command + 4 כדי לעבור לתצוגה ' פגישות '.

 2. הקש על מקש Tab עד שתגיע ללחצן תצוגת סדריום או תצוגת יום . אם אתה שומע "תצוגת סדר יום", הקש Return. אם אתה שומע "יום תצוגה", אתה נמצא בתצוגה הנכונה כבר ואינך צריך להקיש Return.

 3. הקש על מקש Tab פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה כדי לעבור למטה ברשימת הפגישות. כאשר תשמע את הפגישה שאליה ברצונך להצטרף, הקש על מקש הרווח כדי להתחיל להתחבר.

 4. כדי להצטרף לפגישה באמצעות הגדרות ברירת המחדל, הקש שוב על מקש הרווח.

 5. כדי לצאת מהפגישה, הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתשמע "ניתוק" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

השתקה או ביטול השתקה של השמע

במהלך פגישה ב- Microsoft Teams, הקש Command + Shift + M כדי להשתיק את המיקרופון או לבטל את ההשתקה.

שתף את המסך שלך

 1. כאשר אתה נמצא בפגישה ב- Microsoft Teams, הקש על מקש Tab כדי לעבור קדימה בין הפריטים במסך, או Shift + Tab כדי לעבור אחורה.

 2. כאשר תגיע ללחצן Open sharetray , הקש Return.

 3. באפשרותך לשתף, לדוגמה, את שולחן העבודה, חלון תוכנית או קבצים.

  הערה: מה ניתן לשתף וכיצד פועלת השיתוף תלויה בארגון שמארח את הפגישה, כך שכל התכונות והפונקציונליות המתוארות להלן עשויים שלא להיות רלוונטיים בפגישה שלך.

  בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשתף את שולחן העבודה כולו, הקש Return.

  • כדי לשתף חלון תוכנית, הקש על מקש Tab פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע את התוכנית שברצונך לשתף ולאחר מכן הקש Return.

  • כדי לשתף קובץ מMicrosoft Teams, הקש על מקש Tab פעמיים ולאחר מכן הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע את הקובץ שברצונך לשתף ולאחר מכן הקש Return.

  • כדי לאתר קבצים נוספים, הקש על מקש Tab שלוש פעמים ולאחר מכן הקש Return. הקש על מקש החץ למטה או למעלה כדי לנווט אל מיקום ולאחר מכן הקש Return כדי לבחור. אתר את הקובץ במיקום שנבחר ולאחר מכן הקש Return.

 4. כדי להפסיק את השיתוף, הקש Command + Shift + מקש רווח ולאחר מכן הקש על מקש Tab עד שתגיע ללחצן עצור הצגת ולאחר מכן הקש Return.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לתזמן פגישה ב-Microsoft Teams

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם קבצים ב-Microsoft Teams

קיצורי מקשים עבור Microsoft Teams

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Teams

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-Microsoft Teams

השתמש בלוח המקשים ובקורא מסך כדי לקבל או לדחות הזמנות לפגישה ולהצטרף לפגישות בMicrosoft Teams באינטרנט. בדקנו אותה עם ' קורא טקסטים ', ' מלתעות ' NVDA ', אך ייתכן שהוא יפעל עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם ממלאים אחר תקני נגישות ושיטות שכיחים. תלמד גם כיצד להשתיק ולבטל השתקה של השמע במהלך פגישה וכיצד לשתף מצגת במהלך פגישה.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft Office.

 • בגירסאות האחרונות של JAWS, מצב סמן המחשב הווירטואלי אינו מוגדר עוד כברירת המחדל עבור Microsoft Teams. לקבלת הוראות להפעלת מצב סמן המחשב הווירטואלי, עבור אל הפיכת הסמן הווירטואלי של JAWS לזמין.

 • כדי לגשת במהירות לרשימת קיצורי המקשים מתוך Microsoft Teams, הקש Ctrl + E, הקלד את תו קו נטוי הקדמי ולאחרמכן הקש Enter.

בנושא זה

קבלה או דחייה של הזמנה לפגישה

 1. ב- Microsoft Teams, הקש Ctrl + Shift + 4 כדי לעבור לתצוגה ' פגישות '.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אין פגישה מתמשכת והפגישה שברצונך לקבל או לדחות היא הבאה בלוח הזמנים, היא כבר פתוחה בחלונית התוכן. המשך לשלב 3.

  • אם אתה נמצא כעת בפגישה אחרת, או שהפגישה שברצונך לקבל או לדחות מתקדמת במועד מאוחר יותר בלוח הזמנים שלך, הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתגיע ללחצן תצוגת סדר יום ולאחר מכן הקש Enter. (אם תשמע את לחצן ' תצוגת יום ' במקום זאת, אין צורך להקיש Enter כדי לשנות את התצוגה.) הקש על מקש Tab פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה כדי לעבור למטה ברשימת הפגישות הקרובות. כאשר תשמע את הפגישה הרצויה, הקש Enter. הפגישה נפתחת בחלונית ' תוכן '.

 3. הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתגיע ללחצן קבל או דחה והקש Enter.

  הפגישה מתקבלת או נדחית ומענה דואר אלקטרוני נשלח למארגן הפגישה.

הערה: ב- NVDA, פעולה זו נקראת מצב העיון, ב- JAWS היא נקראת מצב הסמן הווירטואלי ובקורא הטקסטים היא נקראת מצב נסריקה.

 1. ב- Microsoft Teams, הקש Ctrl + Shift + 4 כדי לעבור לתצוגה ' פגישות '.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אין פגישה מתמשכת והפגישה שברצונך לקבל או לדחות היא הבאה בלוח הזמנים, היא כבר פתוחה בחלונית התוכן. המשך לשלב 3.

  • אם אתה נמצא כעת בפגישה אחרת, או שהפגישה שברצונך לקבל או לדחות מתקדמת במועד מאוחר יותר בלוח הזמנים שלך, הקש B שוב ושוב עד שתגיע ללחצן תצוגת סדר יום ולאחר מכן הקש Enter. (אם תשמע את לחצן ' תצוגת יום ' במקום זאת, אין צורך להקיש Enter כדי לשנות את התצוגה.) הקש על מקש Tab פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה כדי לעבור למטה ברשימת הפגישות הקרובות. כאשר תשמע את הפגישה הרצויה, הקש Enter. הפגישה נפתחת בחלונית ' תוכן '.

 3. הקש B שוב ושוב עד שתגיע ללחצן קבל או דחה והקש Enter.

  הפגישה מתקבלת או נדחית ומענה דואר אלקטרוני נשלח למארגן הפגישה.

הצטרפות לפגישה

 1. ב- Microsoft Teams, הקש Ctrl + Shift + 4 כדי לעבור לתצוגה ' פגישות '.

 2. הקש על מקש Tab עד שתגיע ללחצן תצוגת סדריום או תצוגת יום . אם אתה שומע "תצוגת סדר יום", הקש Enter. אם אתה שומע "יום תצוגה", אתה נמצא בתצוגה הנכונה כבר ואינך צריך להקיש Enter.

 3. הקש על מקש Tab פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה כדי לעבור למטה ברשימת הפגישות. כאשר תשמע את הפגישה שאליה ברצונך להצטרף, הקש על מקש הרווח כדי להתחיל להתחבר.

  אם אתה מקבל מוקפץ המבקש הרשאה להשתמש במיקרופון שלך, הקש על מקש Tab פעם אחת כדי לעבור ללחצן אפשר והקש על מקש הרווח.

 4. כדי להצטרף לפגישה באמצעות הגדרות ברירת המחדל, הקש שוב על מקש הרווח.

הערה: ב- NVDA, פעולה זו נקראת מצב העיון, ב- JAWS היא נקראת מצב הסמן הווירטואלי ובקורא הטקסטים היא נקראת מצב נסריקה.

 1. ב- Microsoft Teams, הקש Ctrl + Shift + 4 כדי לעבור לתצוגה ' פגישות '.

 2. הקש B עד שתגיע ללחצן תצוגת סדריום או תצוגת יום . אם אתה שומע "תצוגת סדר יום", הקש Enter. אם אתה שומע "יום תצוגה", אתה נמצא בתצוגה הנכונה כבר ואינך צריך להקיש Enter.

 3. הקש על מקש Tab פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה כדי לעבור למטה ברשימת הפגישות. כאשר תשמע את הפגישה שאליה ברצונך להצטרף, הקש על מקש הרווח כדי להתחיל להתחבר.

  אם אתה מקבל מוקפץ המבקש הרשאה להשתמש במיקרופון שלך, הקש B פעם אחת כדי לעבור ללחצן אפשר והקש על מקש הרווח.

 4. כדי להצטרף לפגישה באמצעות הגדרות ברירת המחדל, הקש שוב על מקש הרווח.

השתקה או ביטול השתקה של השמע

במהלך פגישה ב- Microsoft Teams, הקש Ctrl + Shift + M כדי להשתיק או לבטל את השתקת המיקרופון.

שתף את המסך שלך

באפשרותך לשתף מצגות PowerPoint. שיתוף שולחן העבודה עדיין אינו נתמך ב- Microsoft Teams באינטרנט. כדי לשתף את שולחן העבודה שלך או חלון תוכנית, השתמש בגירסת שולחן העבודה המלאה של Microsoft Teams.

הערה: מה ניתן לשתף וכיצד פועלת השיתוף תלויה בארגון שמארח את הפגישה, כך שכל התכונות והפונקציונליות המתוארות להלן עשויים שלא להיות רלוונטיים בפגישה שלך.

 1. כאשר אתה נמצא בפגישה ב- Microsoft Teams, הקש על מקש Tab או Shift + tab עד שתגיע ללחצן פתח את sharetray ולאחר מכן הקש Enter.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשתף מצגת PowerPoint שעבדת עליה לאחרונה, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "שתף מצגת PowerPoint". הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע את המצגת שברצונך לשתף ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי לחפש מצגות PowerPoint נוספות, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "עיון בקבצי PPT" והקש Enter. הקש על מקש החץ למטה או למעלה כדי לנווט אל מיקום והקש Enter כדי לבחור. אתר את הקובץ במיקום שנבחר והקש Enter.

  אתה שומע: "השיתוף החל".

 3. כדי להפסיק לשתף את המצגת, הקש על מקש Tab עד שתגיע ללחצן עצור הצגת והקש Enter.

הערה: ב- NVDA, פעולה זו נקראת מצב העיון, ב- JAWS היא נקראת מצב הסמן הווירטואלי ובקורא הטקסטים היא נקראת מצב נסריקה.

 1. במהלך פגישה ב- Microsoft Teams, הקש B או Shift + B עד שתגיע ללחצן Open sharetray . הקש Enter.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשתף מצגת PowerPoint שעבדת עליה לאחרונה, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "שתף מצגת PowerPoint". הקש Enter. הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע את המצגת שברצונך לשתף ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי לחפש מצגות PowerPoint נוספות, הקש B עד לשמיעת "עיון בקבצי PPT" והקש Enter. הקש על מקש החץ למטה או למעלה כדי לנווט אל מיקום והקש Enter כדי לבחור. אתר את הקובץ במיקום שנבחר והקש Enter.

  אתה שומע: "השיתוף החל".

 3. כדי להפסיק את השיתוף, הקש על מקש Tab עד שתגיע ללחצן עצור הצגת והקש Enter.

השארת פגישה

 1. כאשר אתה נמצא בפגישה ב- Microsoft Teams, הקש על מקש Tab עד שתגיע ללחצן נתק . הקש Enter. אתה שומע: "עזבת את הפגישה".

הערה: ב- NVDA, פעולה זו נקראת מצב העיון, ב- JAWS היא נקראת מצב הסמן הווירטואלי ובקורא הטקסטים היא נקראת מצב נסריקה.

 1. במהלך פגישה ב- Microsoft Teams, הקש B או Shift + B עד שתגיע ללחצן נתק . הקש Enter. אתה שומע: "עזבת את הפגישה".

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לתזמן פגישה ב-Microsoft Teams

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם קבצים ב-Microsoft Teams

קיצורי מקשים עבור Microsoft Teams

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Teams

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-Microsoft Teams

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×