שימוש בקורא מסך כדי להוסיף, לקרוא ולמחוק הערות ב- Word

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף, לקרוא ולמחוק הערות ב- Word

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- Word 2016 עם לוח המקשים ועם 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי להוסיף הערות למסמך Word 2016. באמצעות הערות, ניתן להציע שינויים במסמכים או לסמן בעיות להמשך טיפול. תוכל למחוק בקלות הערות לאחר הקריאה או להשיב להן.

הערות: 

בנושא זה

הוספת הערה

לדוגמה, באפשרותך להוסיף הערה במסמך Word 2016 כאשר אתה סוקר עבודה של מישהו אחר, אם ברצונך להעיר על משהו במסמך שלך, או אם ברצונך לעקוב אחר נושאים להמשך טיפול.

 1. כדי להתחיל את הקריאה הרציפה במיקום הנוכחי שלך במסמך, הקש Caps Lock+M.

 2. כדי להפסיק את קורא הטקסטים בנקודה שבה ברצונך להוסיף הערה, הקש Ctrl.

  עצה: כדי לבחור מילים נוספות בגוף הטקסט לסימון כטקסט עם הערות, הקש Ctrl+‏Shift+מקש חץ ימינה. אתה שומע את המילים שנבחרו.

 3. כדי להוסיף הערה חדשה, הקש Ctrl+Alt+M. תשמע: "‎<User name>, comment, editing". ב- JAWS, תשמע: "Inserting comment <comment number> by <user name>‎."

 4. הקלד את ההערה. כדי לצאת מחלונית ההערות ולחזור לנקודה שבה הפסקת בגוף הטקסט, הקש Caps Lock+Shift+Insert או Esc.

הצגת הערות במסמך

נקודות כניסה של הערות מסומנות בגוף הטקסט של המסמך במצב 'כל הסימונים'.

 1. כדי לעבור למצב 'כל הסימונים', הקש Alt+R, ‏TD. תשמע: "‎<the name of the markup currently selected>‎." ב- JAWS, תשמע: "Lower ribbon, tracking group box, <the name of the markup currently selected>‎." רשימה עם ארבע אפשרויות תצוגה נפתחת.

 2. ברשימה, הקש על מקשי החצים עד לשמיעת: "All Markup." לאחר מכן הקש Enter. המוקד יחזור לגוף הטקסט.

ניווט להערות ובתוכן

קורא הטקסטים מכריז על ההערות בעת קריאת גוף הטקסט. טקסט ההערה הממשי והפרטים מוצגים בתיבת הערה בשולי המסמך. JAWS קורא את טקסט ההערה ומכריז גם על שמו של האדם שהשאיר את ההערה בעת קריאת גוף הטקסט. תשמע: "Comment, <comment text>, by <commentator>‎."

ניווט להערות ובחזרה לגוף הטקסט

 1. ודא שבחרת את האפשרות 'כל הסימונים' בהתאם להוראה שתוארה לעיל בסעיף הצגת הערות במסמך.

 2. כדי להתחיל בקריאה רציפה, הקש Caps Lock+M. אפשר לקורא המסך לקרוא את גוף הטקסט עד לשמיעת הכרזה על הערה.

 3. כדי לעבור להערות, בהתאם לקורא המסך שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בקורא הטקסטים, הקש ‎Caps Lock+Insert‎. המוקד עובר להערות בשוליים. כדי לחזור לנקודה שבה הפסקת את עריכת המסמך, הקש Esc או Caps Lock+Shift+Insert.

  • ב- JAWS, הקש Shift+‏Ctrl+גרש ('). תשמע: "Please wait, processing <number of comments> items, reviewer’s comments dialog." בתיבת הדו-שיח Reviewer’s Comments, הקש על חץ למעלה או חץ למטה כדי להקשיב להערות וכדי לשמוע מידע על האדם שהשאיר את ההערה ועל המועד שבה הושארה. כשתסיים, הקש Tab עד לשמיעת: "OK button." לאחר מכן הקש Enter. תשמע את ההערה, והמוקד חוזר לגוף הטקסט.

ניווט בתוך הערות

 1. כדי לנווט בכל ההערות במסמך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לנווט בכל ההערות, הקש Alt+R, ‏N. המוקד עובר להערה הבאה. כדי לעבור להערה הקודמת, הקש Alt+R, ‏V. חזור על כל פעולה עד שתעבור על כל ההערות או עד לאיתור ההערה שחיפשת.

  • כדי לנווט בכל השינויים המסומנים וההערות, הקש Alt+R, ‏H. המוקד עובר לשינוי הבא. כדי לעבור לשינוי הקודם, הקש Alt+R, ‏F. חזור על כל פעולה עד שתעבור על כל השינויים וההערות או עד לאיתור השינוי או ההערה שחיפשת.

 2. כדי לשמוע את ההערה ומידע על האדם שהשאיר את ההערה שהמועד שבה הושארה, השתמש בפקודות הניווט בפריטים של קורא המסך. לקבלת מידע על פקודות קורא הטקסטים, ראה פקודות לוח המקשים ומחוות המגע של קורא הטקסטים. לקבלת מידע על הפקודות של JAWS, ראה הקשות ב- JAWS.

מחיקת הערות

באפשרותך למחוק הערות בזו אחר זו או את כל ההערות במסמך בבת אחת.

מחיקת הערה יחידה או מענה לה

 1. נווט אל ההערה שברצונך למחוק או להשיב לה, כפי שתואר בסעיף ניווט להערות ובתוכן.

 2. הקש Shift+F10. התפריט תלוי ההקשר נפתח.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למחוק את ההערה, בתפריט ההקשר, הקש על מקשי החצים עד לשמיעת "Delete Comment", ולאחר מכן הקש Enter. ההערה הנוכחית נמחקת. לאחר מכן, תוכל לנווט להערה הבאה במסמך.

  • כדי להשיב להערה, הקש על מקשי החצים עד לשמיעת "Reply to Comment". כתוב את התשובה ולאחר מכן נווט להערה הבאה.

  עצה: לחלופין, כדי להשיב להערה, הקש Ctrl+Alt+M כשאתה נמצא בהערה.

מחיקת כל ההערות

 1. הקש Alt+R, ‏D, ‏O.

פתרון הערות

כדי לפתור הערה, סמן אותה כהערה שהושלמה. ההערה שנפתרה מופיעה באפור בשוליים ולא ניתן להוסיף לה עוד תשובות. ניתן למחוק הערות שנפתרו או לפתוח אותן מחדש. פתרון הערה לא מוחק אותה.

 1. נווט אל ההערה שברצונך לפתור כפי שתואר בסעיף ניווט להערות ובתוכן.

 2. הקש Shift+F10. התפריט תלוי ההקשר נפתח.

 3. הקש על מקש חץ למעלה או למטה עד שתשמע "Resolve Comment", ולאחר מכן הקש Enter. ההערה הנוכחית מופיעה עכשיו באפור.

 4. כדי לפתוח מחדש הערה שנפתרה, נווט אל ההערה והקש Shift+F10. בתפריט ההקשר, הקש על מקש חץ למעלה או למטה עד לשמיעת: "Reopen comment." ההערה ניתנת לעריכה שוב.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

קיצורי מקשים עבור Microsoft Word ב- Windows

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- Word Mobile עם 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי להוסיף הערות למסמך Word Mobile. באמצעות הערות, ניתן להציע שינויים במסמכים או לסמן בעיות להמשך טיפול. תוכל למחוק בקלות הערות לאחר הקריאה או להשיב להן.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון של Windows. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet או מחשב PC.

בנושא זה

ניווט לכרטיסיה 'סקירה'

פונקציות ההערות המתוארות בנושא זה נמצאות בכרטיסיה סקירה.

 1. במסמך Word Mobile, החלק במהירות למעלה או למטה במסך באצבע אחת עד לשמיעת: "Items".

 2. החלק במהירות שמאלה באצבע אחת עד לשמיעת: "More Options button, collapsed, double-tap to expand". הקש פעמיים על המסך. תפריט אפשרויות נוספות מתרחב.

 3. החלק במהירות ימינה באצבע אחת עד לשמיעת: "Home button, collapsed. Double-tap to expand." הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Home, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, selected." התפריט הראשי מורחב כעת.

 4. בתפריט, החלק במהירות שמאלה באצבע אחת עד לשמיעת: "Review, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, double-tab to select." הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Word window." אפשרויות הכרטיסיה סקירה זמינות כעת.

הוספת הערה

לדוגמה, באפשרותך להוסיף הערה במסמך Word Mobile כאשר אתה סוקר עבודה של מישהו אחר, אם ברצונך להעיר על משהו במסמך שלך, או אם ברצונך לעקוב אחר נושאים להמשך טיפול.

 1. כדי להתחיל בקריאה רציפה מהמיקום הנוכחי במסמך, החלק במהירות כלפי מטה בשלוש אצבעות.

 2. כדי להפסיק את קורא הטקסטים בנקודה שבה ברצונך להוסיף הערה, הקש על המסך.

 3. נווט לכרטיסיה סקירה לפי ההוראות בסעיף ניווט לכרטיסיה 'סקירה'.

 4. בכרטיסיה סקירה, הקש על המסך ולאחר מכן החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "New comment button, double-tap to activate." הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Comment pop out, editing." לוח המקשים על המסך מוקפץ.

 5. הקלד את ההערה, וכדי לצאת מחלון ההערה המוקפץ, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת: "Close button, double-tap to activate." הקש פעמיים על המסך. המוקד חוזר לאזור התוכן הראשי. תשמע: "‎<Document name>.docx editing."

ניווט להערות

באפשרותך לנווט להערה מתוך גוף הטקסט כאשר קורא הטקסטים קורא את המסמך, או להשתמש בלחצנים הבא והקודם ברצועת הכלים של הכרטיסיה סקירה כדי לעבור בין ההערות.

ניווט להערה מתוך גוף הטקסט

קורא הטקסטים מכריז על ההערות שנוספו יחד עם גוף הטקסט. במצב קריאה רציפה, כאשר אתה שומע את ציון הדרך של ההערה, באפשרותך להפסיק את הקריאה ולעבור להערה.

 1. כדי להתחיל בקריאה רציפה מהמיקום הנוכחי במסמך, החלק במהירות כלפי מטה בשלוש אצבעות. כאשר קורא הטקסטים נתקל בהערה, תשמע: "Comment, <comment insertion point in the text>‎. End comment."

 2. כדי להפסיק את הקריאה הרציפה בהערה, הקש פעם אחת עם שתי אצבעות.

 3. כדי לנווט לטקסט ההערה, החלק במהירות שמאלה או ימינה באצבע אחת עד שתשמע: "Comment hints, contains <number of comments> items, double-tap to activate." לאחר מכן הקש פעמיים. מרווח ההערות נפתח.

 4. החלק מעלה או מטה באצבע אחת עד לשמיעת "Landmarks and containers", והקש פעם אחת באצבע אחת כדי לבחור. לאחר מכן החלק במהירות שמאלה או ימינה באצבע אחת עד לשמיעת: "Comments gutter. Contains <number of comments> items." הקש פעם אחת באצבע אחת כדי לבחור.

 5. החלק במהירות למעלה או למטה עד לשמיעת: "Items". הקש פעם אחת באצבע אחת כדי לבחור. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Comment group, comment of <number of comments>‎." לאחר מכן הקש פעם אחת כדי לבחור.

 6. החלק שמאלה כדי לשמוע את קורא הטקסטים מקריא את תיבת ההערה.

 7. החלק במהירות ימינה עד שתשמע: "Next button, double-tab to activate." לאחר מכן הקש פעמיים כדי לעבור להערה הבאה.

ניווט להערה באמצעות רצועת הכלים 'סקירה'

 1. בכרטיסיה סקירה, החלק במהירות שמאלה באצבע אחת עד לשמיעת: "Comments group." בקבוצה 'הערות', המשך להחליק עד לשמיעת: "Next button, double-tap to activate." לאחר מכן הקש פעמיים על הפריט באצבע אחת.

 2. החלק במהירות למעלה או למטה באצבע אחת עד לשמיעת: "Landmarks and containers." הקש פעם אחת באצבע אחת כדי לבחור.

 3. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Comment gutter, contains <number of items> items." המוקד עובר לתיבת הטקסט של ההערה. תפריט ההערה מוצג.

 4. החלק במהירות למעלה או למטה עד לשמיעת: "Items". הקש פעם אחת באצבע אחת כדי לבחור. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Comment group, comment of <number of comments>‎." לאחר מכן הקש פעם אחת כדי לבחור את ההערה.

 5. החלק שמאלה כדי לשמוע את קורא הטקסטים מקריא את תיבת ההערה.

 6. החלק במהירות ימינה עד שתשמע: "Next button, double-tab to activate." לאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לעבור להערה הבאה.

כתיבת תגובה להערה

באפשרותך להשיב להערה שהושארה על-ידי מישהו אחר כדי להקל על כולם לעקוב אחר השיחה כולה.

 1. נווט אל ההערה שברצונך להשיב לה כפי שתואר בסעיף ניווט להערות.

 2. החלק במהירות ימינה באצבע אחת עד לשמיעת: "New comment button, double-tap to activate." לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "‎<User name>, comment, editing". לוח המקשים על המסך מוקפץ.

 3. הקלד את ההערה וכדי לצאת מההערה, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת: "Close button, double-tap to activate." הקש פעמיים על המסך. המוקד חוזר לאזור התוכן הראשי. תשמע: "‎<Document name>.docx editing."

מחיקת הערות

באפשרותך למחוק הערות בזו אחר זו או את כל ההערות במסמך בבת אחת.

מחיקת הערה יחידה

 1. נווט אל ההערה שברצונך למחוק כפי שתואר בסעיף ניווט להערות.

 2. החלק במהירות ימינה באצבע אחת עד לשמיעת: "Delete button, double-tap to activate." לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. ההערה הנוכחית נמחקת והמוקד עובר להערה הבאה במסמך.

מחיקת כל ההערות

 1. בכרטיסיה סקירה, החלק במהירות שמאלה באצבע אחת עד לשמיעת: "Delete. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand." הקש שלוש פעמים על המסך. החלק במהירות למטה באצבע אחת עד לשמיעת: "Items". לאחר מכן הקש על המסך. תשמע: "Delete button, double-tap to activate."

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Delete All Comments in Document button, double-tap to activate." הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק איות במסמך ב- Word

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×