שימוש בקורא מסך כדי להוסיף טבלה ב- Word 2016

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף טבלה ב- Word 2016

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- Word 2016 עם לוח מקשים ו'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי להוסיף טבלה למסמך על-ידי ציון הממדים שלה או על-ידי בחירה מבין כמה תבניות טבלה מעוצבות מראש.

הערות: 

בנושא זה

הוספת טבלה על-ידי ציון ממדים

באפשרותך לציין את הממדים של הטבלה, כגון מספר עמודות ושורות והגובה והרוחב שלהן. Word יוסיף טבלת רשת בסיסית שתוכל להשתמש בה.

הערה: כדי ליצור טבלה נגישה ככל האפשר, חשוב להוסיף לטבלה שורת כותרת.

 1. בחר את המיקום במסמך שבו ברצונך להוסיף את הטבלה החדשה.

 2. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הוספת טבלה, הקש Alt+N, ‏T ולאחר מכן I.

 3. כדי לציין את מספר העמודות בטבלה, הקש Alt+C ולאחר מכן הקלד את מספר העמודות.

 4. כדי לציין את מספר השורות, הקש Alt+R, ולאחר מכן הקלד את מספר השורות הרצוי.

 5. אם תרצה להשתמש בממדים אלה שוב בעתיד, הקש Alt+S כדי לבחור את האפשרות זכור ממדים עבור טבלאות חדשות.

 6. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח הוספת טבלה, הקש על מקש Tab כדי לעבור ללחצן אישור ולאחר מכן הקש Enter. Word מוסיף את הטבלה למסמך.

  הערה: כדי להפוך את הטבלה לנגישה יותר, ולאפשר לקוראי מסך לזהות עמודות טבלה כראוי, עליך להגדיר שורת כותרת.

 7. כדי להגדיר שורת כותרת, עבור לטבלה במסמך ועבור לתא כלשהו. הקש Alt+JT כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב מתוך כלי טבלה. תשמע את שם הכרטיסיה.

 8. הקש על מקש Tab כדי לעבור לתיבת הסימון 'שורת כותרת', ובחר אותה.

 9. הקש ESC כדי לחזור לגוף המסמך. הקש על מקש חץ למטה כדי לעבור בגוף הטבלה.

 10. עבור לטבלה והקלד את המידע בתאים. תוכל לשמוע אילו עמודות ושורות נבחרות ואילו תאים הם תאי כותרת.

הוספת טבלה על-ידי בחירה מתוך תבניות מוכללות

אם ברצונך לאפשר ל- Word לטפל בעיצוב עבורך, בחר אחת מתשע התבניות המוכללות עבור טבלאות.

 1. בחר את המיקום במסמך שבו ברצונך להוסיף את הטבלה החדשה.

 2. כדי לבחור מתוך תבניות הטבלה המוכללות, הקש Alt+N, ‏T ולאחר מכן T כדי לפתוח את תפריט טבלאות מהירות. באפשרותך לעיין ברשימה של תשע תבניות טבלה מוכללות.

 3. השתמש במקש חץ למטה או במקש חץ למעלה כדי לעבור ברשימת תבניות הטבלה.

 4. כדי לבחור את תבנית הטבלה הרצויה, הקש Enter‏. Word מוסיף את הטבלה שנבחרה למסמך וממקם את המוקד בחלק העליון של הטבלה שנוספה.

 5. הקש על מקש Tab כדי לעבור בין התאים והקלד את המידע.

מחיקת טבלה

אם טבלה כלשהי כבר לא נחוצה, מחק אותה מהמסמך.

 1. פתח את המסמך ולאחר מכן עבור לטבלה שברצונך למחוק. כאשר המוקד נמצא בטבלה, תשמע אישור, כגון "In Table 1." כאשר המוקד יוצא מהטבלה, תשמע שיצאת מהטבלה.

 2. כדי לעבור לכרטיסיה כלי טבלאות - פריסה, הקש Alt ולאחר מכן הקש ח, י.

 3. כדי למחוק את הטבלה כולה, הקש D, ‏T. הטבלה נמחקת והמוקד חוזר למסמך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק איות ודקדוק ב- Word

קיצורי מקשים עבור Microsoft Word ב- Windows

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- Word עבור Macעם מקלדת ו- VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- Mac OS, כדי להוסיף טבלה למסמך על-ידי ציון הממדים שלה או על-ידי בחירה מבין כמה תבניות טבלה מעוצבות מראש. ניתן גם להמיר טקסט קיים לטבלה.

הערות: 

בנושא זה

הוספת טבלה

באפשרותך לציין את ממדי הטבלה לפי מספר העמודות והשורות. לאחר מכן Word 2016 עבור Mac יוסיף טבלת רשת בסיסית שתוכל להשתמש בה. אם ברצונך לאפשר ל- Word 2016 עבור Mac לטפל בעיצוב עבורך, בחר אחת מהתבניות המוכללות עבור טבלאות.

הערה: כדי להפוך את הטבלה לנגישה יותר, ולאפשר לקוראי מסך לזהות עמודות טבלה כראוי, עליך להגדיר שורת כותרת.

ציון ממדי טבלה

 1. מקם את הסמן בתוך המסמך במיקום שבו ברצונך להוסיף את הטבלה החדשה.

 2. הקש F6 עד שתשמע: "Home, selected, tab".

 3. הקש על מקש חץ שמאלה פעם אחת כדי לעבור לכרטיסיה הוספה, ולאחר מכן הקש Control+‏Option+מקש רווח.

 4. הקש Tab עד שתשמע "Table, menu button" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 5. כדי לציין את מספר העמודות בטבלה, הקש Control+‏Option+‏Shift+חץ למטה, ולאחר מכן הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע את המספר הרצוי.

 6. כדי לציין את מספר השורות, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את המספר הרצוי.

 7. כדי להוסיף את הטבלה בגודל הנוכחי שנבחר, הקש Control+‏Option+מקש רווח.

  Word 2016 עבור Mac מוסיף את הטבלה למסמך ומעביר את המוקד לתא בפינה הימנית העליונה. Word גם בוחר באופן אוטומטי את הכרטיסיה עיצוב טבלה מסרגל הכלים.

 8. כדי לוודא ששורת הכותרת מוגדרת, הקש F6 עד שתשמע: "Table design, selected, tab." לאחר מכן, הקש Tab עד שתשמע: "Header row, checked, check box." אם האפשרות שורת כותרת אינה מסומנת, הקש Control+‏Option+מקש רווח.

 9. הקש F6 כדי לחזור למסמך.

 10. הקלד את המידע בתאים. הקש Tab כדי לעבור לתא הבא, או Shift+Tab כדי לעבור לתא הקודם. אם תקיש Tab בתא האחרון, תיווצר שורה חדשה בטבלה.

  עצה: בנוסף, באפשרותך לנווט בתאי הטבלה על-ידי הקשה על Control+‏Option+מקש חץ בכיוון שבו ברצונך לזוז.

עיצוב טבלה באמצעות תבנית מוכללת

 1. צור טבלה כמתואר בסעיף ציון ממדי טבלה, וודא שהמוקד נמצא במקום כלשהו בתוך הטבלה.

 2. לאחר הוספת הטבלה, הקש F6 עד שתשמע "Table design, selected, tab" ולאחר מכן הקש Tab עד שתשמע: "Table grid, selected, button."

 3. כדי לבחור מתבניות הטבלה המוכללות, הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע את התבנית הרצויה, ולאחר מכן הקש Control+‏Option+מקש רווח כדי להחיל אותה.

 4. כדי לחזור לטבלה, הקש F6.

הוספת עמודות או שורות בטבלה

באפשרותך להרחיב את הטבלה במהירות על-ידי הוספת שורות או עמודות נוספות.

 1. ודא שהמוקד נמצא במקום כלשהו בתוך הטבלה ולאחר מכן השתמש ב- Control+‏Option+מקשי החצים כדי לנווט בתוך הטבלה כדי למצוא את המקום שבו ברצונך להוסיף עמודה או שורה חדשה.

 2. הקש F6 עד שתשמע "Table design, selected, tab" ולאחר מכן הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע: "Layout, tab."

 3. הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לפתוח את הכרטיסיה פריסה.

 4. הקש Tab עד שתשמע אחת מהאפשרויות הבאות:

  • "Insert above, button" להוספת שורה מעל שורה הנוכחית.

  • "Insert below, button" להוספת שורה מתחת השורה הנוכחית.

  • "Insert left, button" להוספת עמודה משמאל לעמודה הנוכחית.

  • "Insert right, button" להוספת עמודה מימין לעמודה הנוכחית.

 5. הקש Control+‏Option+מקש רווח כדי להוסיף את הפריט שנבחר לטבלה.

מחיקת טבלה

אם טבלה כלשהי כבר לא נחוצה, מחק אותה מהמסמך.

 1. ודא שהמוקד נמצא במקום כלשהו בתוך הטבלה שברצונך למחוק.

 2. הקש F6 עד שתשמע "Table design, selected, tab" או "Layout, selected, tab".

  Word זוכר את הכרטיסיה שבה השתמשת לאחרונה בעת העבודה עם טבלאות. אם הגעת לכרטיסיה עיצוב טבלה, הקש על מקש חץ שמאלה פעם אחת ולאחר מכן הקש Control+‏Option+מקש רווח כדי לפתוח את הכרטיסיה פריסה.

 3. בכרטיסיה פריסה, הקש Tab עד שתשמע "Delete, menu button", ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 4. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Delete table" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

עריכת מאפייני טבלה

בנוסף לשימוש בתבניות מוכללות, באפשרותך לשנות מאפייני טבלה בנפרד. לדוגמה, באפשרותך להגדיר יישור טקסט, גובה שורה, רוחב עמודה או לכתוב טקסט חלופי כדי להפוך את הטבלה לנגישה יותר עבור קוראי מסך.

 1. ודא שהמוקד נמצא במקום כלשהו בתוך הטבלה שברצונך לערוך.

 2. הקש F6 עד שתשמע "Table design, selected, tab" או "Layout, selected, tab".

  Word זוכר את הכרטיסיה שבה השתמשת לאחרונה בעת העבודה עם טבלאות. אם הגעת לכרטיסיה עיצוב טבלה, הקש על מקש חץ שמאלה פעם אחת ולאחר מכן הקש Control+‏Option+מקש רווח כדי לפתוח את הכרטיסיה פריסה.

 3. בכרטיסיה פריסה, הקש Tab עד שתשמע "Properties, button", ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 4. תפריט מאפייני טבלה כולל חמש כרטיסיות:

  • טבלה

  • שורה

  • עמודה

  • תא

  • טקסט חלופי

  השתמש במקשי החצים ימינה ושמאלה כדי למצוא את הכרטיסיה הרצויה, ולאחר מכן הקש Control+‏Option+מקש רווח כדי לפתוח כרטיסיה זו.

 5. הקש Tab כדי לעיין באפשרויות שבכרטיסיה שנבחרה. VoiceOver יודיע לך כיצד לגשת לכל אפשרות. לדוגמה, בכרטיסיה טבלה, באפשרותך להגדיר יישור טקסט עבור הטבלה כולה.

 6. כדי לעבור לכרטיסיה אחרת, הקש Tab עד שתשמע שוב את שם הכרטיסיה הנוכחית, ולאחר מכן השתמש במקשי החצים ימינה ושמאלה כדי למצוא את הכרטיסיה הרצויה והקש Control+‏Option+מקש רווח.

 7. כדי לסגור את תפריט מאפייני טבלה, הקש Tab עד לשמיעת "OK, default, button" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח. אם לא שינית הגדרות כלשהן, או אם אינך רוצה לשמור את השינויים שביצעת, הקש Esc כדי לצאת מהתפריט.

  המוקד חוזר לכפתור מאפיינים.

 8. כדי לחזור לטבלה, הקש F6.

המרת טקסט לטבלה

באפשרותך ליצור טבלה על-ידי המרת טקסט רגיל לטבלה. לדוגמה, ייתכן שיש לך טקסט שהופיע בטבלה בתוכנית אחרת, אך איבד את העיצוב שלו כאשר הטקסט הועתק אל Word 2016 עבור Mac.

 1. בחר את הטקסט שברצונך להמיר.

  הערה: להשגת התוצאות הטובות ביותר, הטקסט צריך להופיע בעמודות המופרדות באמצעות Tab ובשורות המופרדות באמצעות Enter.

 2. הקש F6 עד שתשמע: "Home, selected, tab".

 3. הקש על מקש חץ שמאלה פעם אחת כדי לעבור לכרטיסיה הוספה, ולאחר מכן הקש Control+‏Option+מקש רווח.

 4. הקש Tab עד שתשמע "Table, menu button" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 5. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Convert text to table" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

  תפריט המרת טקסט לטבלה נפתח.

 6. השתמש במקשי החצים ימינה ושמאלה כדי לעיין באפשרויות שבתפריט. Word מציע לך את מספר העמודות והשורות המתאים ביותר לטקסט שנבחר, אך ניתן לשנות את הערכים בנפרד. VoiceOver יודיע לך כיצד לגשת לכל אפשרות.

 7. כדי לסגור את תפריט המרת טקסט לטבלה, הקש Tab עד לשמיעת "OK, default, button" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח. אם לא שינית הגדרות כלשהן, או אם אינך רוצה לשמור את השינויים שביצעת, הקש Esc כדי לצאת מהתפריט.

  המוקד יחזור לסרגל הכלים.

 8. כדי לחזור למסמך, הקש F6.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק איות ודקדוק ב- Word

קיצורי מקלדת ב- Word עבור Mac

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×