שימוש בקורא מסך כדי להוסיף חתימה ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף חתימה ב- Outlook

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

עבור אנשים שאינם משתמשים בבקורא מסך, ראה צור ולהוסיף חתימה להודעות (ב- Windows) או יצירה והוספה חתימה ב- Outlook for Mac.

השתמש Outlook 2016 עם המקשים ובקורא מסך, כגון JAWS או Narrator, קורא המסך Windows מוכלל, כדי להוסיף חתימה. החתימה מופיע באופן אוטומטי בתחתית של הודעות דואר אלקטרוני חדשות, כולל התגובות ושולחת לך קדימה.

הערות: 

בנושא זה

יצירת חתימה חדשה

אינך חייב להשתמש באותה החתימה לכל דבר. באפשרותך להשתמש בחתימה שונה עבור כל סוג של דוא"ל. לדוגמה, חתימה עסקית עשויה לכלול שם, תפקיד ופרטי קשר, ואילו חתימה ביתית יכולה לכלול רק כינוי ותמונה.

 1. ב- Outlook, הקש Alt + F, t. פתיחת החלון אפשרויות Outlook ותשמע "אפשרויות Outlook".

 2. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Mail".

 3. הקש Alt + N, הזן. נפתחת תיבת הדו-שיח ' חתימות ונייר מכתבים ולשמוע: "חתימות ונייר מכתבים הדו-שיח. לדף חתימת דואר אלקטרוני." ב- Narrator, תשמע: "חתימות ונייר מכתבים. לחצן OK."

 4. כדי ליצור חתימה חדשה, הקש Alt + N, Enter. פתיחת תיבת הדו-שיח חתימה חדשה ולשמוע: "הדו-שיח חתימה חדשה. הקלד שם עבור חתימה זו." ב- Narrator, תשמע "חתימה חדשה. הקלד שם עבור חתימה זו."

 5. הקלד שם עבור החתימה. לאחר מכן הקש על מקש Tab כדי לעבור ללחצן אישור ולאחר מכן הקש Enter.

  עצה: תן לחתימות שמות תיאוריים, כגון "סיומת עסקית". שם טוב יכול לעזור לך למצוא את החתימה הרצויה בעתיד.

 6. המוקד חוזר לתיבת הדו-שיח חתימות ונייר מכתבים, בתיבה בחר חתימה לעריכה.

 7. אם אתה משתמש ב- Outlook לחשבונות דואר אלקטרוני מרובים, בחר את החשבון שישתמש בחתימה זו.

  • כדי לשנות תיבת חשבון דואר אלקטרוני, הקש Alt + A. אתה שומע "תיבה משולבת נקודתיים של חשבון דואר אלקטרוני" ואת שם החתימה שנבחרה. ב- Narrator, תשמע את שם החתימה שנבחרה בלבד.

  • השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לעבור בין פריטי הרשימה עד לשמיעת החשבון הרצוי, ולאחר מכן הקש Enter.

 8. כדי לבחור את החתימה הרצויה תתווסף באופן אוטומטי לכל הודעות דואר אלקטרוני חדשות, הקש Alt + M כדי לעבור אל הרשימה הנפתחת הודעות חדשות. אתה שומע: "חתימות ונייר הדו-שיח ניירות. כדי לשנות את הבחירה, השתמש במקשי החצים." השתמש בחצים למעלה או למטה במקשי החצים כדי להעביר החתימה הרצויה ולאחר מכן הקש Enter.

 9. כדי לבחור את החתימה שאליה ברצונך להוסיף באופן אוטומטי (אוטומטית sign) כאשר אתה משיב להן או מעביר הודעות, הקש Alt + F כדי לעבור אל הרשימה הנפתחת תשובות/העברות. אתה שומע: "חתימות ונייר הדו-שיח ניירות. כדי לשנות את הבחירה, השתמש במקשי החצים." ב- Narrator, תשמע את החתימה שנבחרה בלבד. השתמש במקשי החצים כדי להעביר החתימה הרצויה ולאחר מכן הקש Enter.

 10. כדי לפתוח את התיבה ערוך חתימה ולהוסיף את טקסט החתימה, הקש Alt+ך ולאחר מכן הקש על מקש Tab עד לשמיעת: "Not available outside an open message".ב'קורא טקסטים', תשמע "Edit signature. Editing text". המוקד נמצא בתיבה חתימה.

 11. הקלד את טקסט החתימה.

  עצה: פרט לטקסט, באפשרותך גם להוסיף תמונה בתיבת החתימה, כגון סמל או תמונה של חתימה בכתב יד. כדי להוסיף תמונה, הקש Shift + Tab עד לשמיעת "תמונות … לחצן" (ב- Narrator תשמע "תמונות לחצן"), ולאחר מכן הקש Enter. נפתח הדו-שיח הוספת תמונה שבו באפשרותך לאתר את התמונה הרצויה. כשברצונך על התמונה, הקש Enter.

 12. השתמש במקש Tab כדי לנווט ללחצן אישור והקש Enter כדי לסגור את התיבה חתימות.

 13. כדי לסגור את החלון אפשרויות Outlook, השתמש במקש Tab כדי לנווט ללחצן אישור והקש Enter.

  המוקד חוזר למקום שבו התחלת.

קיצורי מקשים לעיצוב חתימות

הנה כמה קיצורי מקשים שבהם תוכל להשתמש כדי לעצב חתימת דואר אלקטרוני:

לביצוע פעולה זו

הקש

החלת עיצוב מודגש

Ctrl+B

החלת עיצוב קו תחתון

Ctrl+U

הסרת עיצוב טקסט

Ctrl+מקש רווח

שינוי הגופן

Alt+T

יישור לשמאל

Ctrl+L

מרכוז טקסט.

Ctrl+C

יישור לימין

Ctrl+R

הוספת החתימה שלך

 1. בעת כתיבת ההודעה שלך ב- Outlook, הקש Alt+פ כדי לעבור לכרטיסיה הוספה ולאחר מכן תת כדי לפתוח את האפשרות חתימה.

 2. אם יש רק חתימה זמינה אחת וברצונך להוסיף אותה, הקש Enter. אם יש לך חתימות נוספות, הקש על מקש החץ למטה כדי לבחור בין החתימות. קורא המסך מכריז על החתימות במהלך הניווט. כשאתה מגיע לחתימה שבה ברצונך להשתמש, הקש Enter.

  החתימה מתווספת להודעה, והמוקד חוזר להודעה.

הגדרת חתימת ברירת מחדל

 1. ב- Outlook, הקש Alt+כ, ו. החלון אפשרויות Outlook נפתח.

 2. אם יש צורך בכך, הקש על מקש החץ למטה או למעלה עד שתשמע: "Mail". הקש Alt+. קורא המסך מכריז: "Signatures, button". הקש Enter. תיבת הדו-שיח חתימות ונייר מכתבים נפתחת.

 3. אם יש לך כמה חשבונות דואר אלקטרוני בשימוש, הקש Alt+ח כדי לעבור לרשימה חשבון דואר אלקטרוני. השתמש במקשי החצים כדי לנווט ברשימה והקש Enter כשאתה מגיע לחשבון שעבורו ברצונך להגדיר חתימות.

 4. כדי להוסיף חתימת ברירת מחדל להודעות חדשות שאתה מחבר באמצעות חשבון זה, הקש Alt+ו כדי לעבור לרשימה הודעות חדשות. תשמע את הבחירה הנוכחית. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לעבור לחתימה הרצויה והקש Enter.

 5. כדי להוסיף חתימת ברירת מחדל להודעות שאתה משיב להן או מעביר לנמענים, הקש Alt+ר כדי לעבור לרשימה תשובות/העברות לנמענים. תשמע את הבחירה הנוכחית. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לעבור לחתימה הרצויה והקש Enter.

 6. כדי לשמור את השינויים, הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK button" והקש Enter. תיבת הדו-שיח חתימות ונייר מכתבים נסגרת ואתה חוזר לחלון אפשרויות Outlook. כדי לסגור את החלון ולחזור לתיבת הדואר הנכנס, הקש Esc.

הסרת חתימה המהווה ברירת מחדל

 1. אם אתה משתמש ב- Outlook עבור חשבונות דואר אלקטרוני מרובים, בתיבת הדו-שיח ' חתימות ונייר מכתבים ', בחר את חשבון הדואר האלקטרוני המכיל את החתימה שברצונך למחוק.

 2. כדי לעבור אל התיבה בחר חתימה לעריכה, הקש על מקש Tab או Shift + Tab עד לשמיעת "בחר חתימה לעריכה," ואחריו את שם החתימה הנוכחית שנבחרה.

 3. כדי לבחור חתימה, השתמש בחצים למעלה או למטה במקשי החצים עד לשמיעת על החתימה שהרצויה.

 4. כדי למחוק חתימה, הקש Alt + D. נפתח חלון ההודעות ולשמוע: "כן לחצן". לאחר מכן הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Outlook באמצעות תכונות נגישות

ב- Outlook 2016 עבור Mac, באפשרותך להוסיף חתימה באמצעות מקלדת ו- VoiceOver, קורא המסך המוכלל של Mac OS. באפשרותך להגדיר את החתימה כך שתופיע באופן אוטומטי בחלק התחתון של הודעות דוא"ל חדשות, תשובות והודעות דוא"ל שאתה מעביר לנמענים.

הערות: 

בנושא זה

יצירת חתימה חדשה

אינך חייב להשתמש באותה החתימה לכל דבר. באפשרותך להשתמש בחתימה שונה עבור כל סוג של דוא"ל. לדוגמה, חתימה עסקית עשויה לכלול שם, תפקיד ופרטי קשר, ואילו חתימה ביתית יכולה לכלול רק כינוי ותמונה.

 1. ב- Outlook, הקש Control+Option+M כדי לעבור לשורת התפריטים.

 2. הקש על מקש החץ ימינה פעם אחת. תשמע: "Outlook". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לפתוח את התפריט.

 3. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Preferences, ellipsis". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור.

 4. תיבת הדו-שיח העדפות Outlook נפתחת. הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתשמע: "Signatures, button". הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 5. תיבת הדו-שיח חתימות נפתחת. הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתשמע: "Add signature, button". הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 6. המוקד עובר לשדה החתימה, והקלד את הטקסט חתימה.

  עצה: פרט לטקסט, באפשרותך גם להוסיף תמונה בשדה חתימה, כגון סמל או תמונה של חתימה בכתב יד. כדי להוסיף תמונה, העתק אותו מתיקיה או שולחן עבודה ולאחר מקם אותה במקום שבו ברצונך שיופיע בשדה החתימה.

 7. כדי לתת שם תיאורי לחתימה, הקש Shift+Tab שוב ושוב עד לשמיעת: "Untitled, contents selected, edit text". הגעת לשדה שם חתימה, שבו באפשרותך להקליד את השם החדש.

 8. הקש Shift+Tab שוב ושוב עד שתשמע ש- VoiceOver מכריז על חשבון הדוא"ל שלך.

  אם אתה משתמש ב- Outlook לחשבונות דוא"ל מרובים, בחר את החשבון שישתמש בחתימה זו כברירת מחדל. כדי לפתוח את רשימת החשבונות, הקש Control‏+Option+מקש רווח. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לעבור בין פריטי הרשימה עד לשמיעת החשבון הרצוי והקש Control+Option+מקש רווח כדי לבחור.

 9. כדי לכלול חתימה זו באופן אוטומטי בכל ההודעות החדשות שאתה מחבר ושולח מחשבון דוא"ל זה, הקש על מקש Tab פעם אחת. המוקד נמצא ברשימה הודעות חדשות. כברירת מחדל, האפשרות ללא נבחרת. VoiceOver מכריז: "None, pop up button".

 10. כדי לפתוח את רשימת האפשרויות, הקש Control‏+Option+מקש רווח. הקש על מקש החץ למטה כדי לעבור אל החתימה. כשאתה שומע את החתימה, הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור.

 11. אם ברצונך לכלול באופן אוטומטי את החתימה לכל ההודעות שאתה משיב להן והעברה, הקש על מקש Tab פעם אחת. המוקד נמצא ברשימה תשובות/העברות. כברירת מחדל, האפשרות ללא נבחרה. VoiceOver מכריז על: "ללא, מוקפצת לחצן."

 12. הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לפתוח את הרשימה. הקש על מקש החץ למטה כדי לעבור אל החתימה. כשאתה שומע את החתימה, הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור.

 13. הקש Command+W כדי לסגור את תיבת הדו-שיח חתימות ולחזור למקום שממנו התחלת.

הוספת החתימה שלך

 1. בעת חיבור הודעה ב- Outlook, הקש Shift+Tab עד ש- VoiceOver יכריז: "Signature, menu button". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור.

 2. תפריט המשנה של החתימות נפתח. הקש על מקשי החצים למטה או למעלה כדי לעבור בין פריטי הרשימה. כשאתה שומע את החתימה שבה ברצונך להשתמש, הקש Control‏+Option+מקש רווח.

  החתימה מתווספת להודעה. המוקד נשאר בכפתור חתימה בסרט. כדי להעביר את המוקד לגוף ההודעה, הקש על מקש Tab שוב ושוב.

הגדרת חתימת ברירת מחדל

 1. ב- Outlook, הקש Control+Option+M כדי לעבור לשורת התפריטים.

 2. הקש על מקש החץ ימינה פעם אחת. תשמע: "Outlook". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לפתוח את התפריט.

 3. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Preferences, ellipsis". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור.

 4. תיבת הדו-שיח העדפות Outlook נפתחת. הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתשמע: "Signatures, button". הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 5. תיבת הדו-שיח חתימות נפתחת. הקש Shift+Tab עד שתשמע ש- VoiceOver מכריז על חשבון הדוא"ל שלך.

 6. אם יש לך כמה חשבונות דוא"ל ב- Outlook, בחר את החשבון שישתמש בחתימה זו. כדי לפתוח את רשימת החשבונות, הקש Control‏+Option+מקש רווח. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לעבור בין פריטי הרשימה עד לשמיעת החשבון הרצוי והקש Control+Option+מקש רווח כדי לבחור.

 7. כדי להוסיף חתימת ברירת מחדל להודעות חדשות שאתה מחבר באמצעות חשבון זה, הקש על מקש Tab פעם אחת כדי לעבור לרשימה הודעות חדשות. תשמע את הבחירה הנוכחית. כדי לפתוח את רשימת האפשרויות, הקש Control‏+Option+מקש רווח. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לעבור לחתימה הרצויה והקש Control+Option+מקש רווח כדי לבחור.

 8. כדי להוסיף חתימת ברירת מחדל להודעות שאתה משיב להן או מעביר לנמענים, הקש על מקש Tab פעם אחת כדי לעבור לרשימה תשובות/העברות לנמענים. תשמע את הבחירה הנוכחית. כדי לפתוח את רשימת האפשרויות, הקש Control‏+Option+מקש רווח. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לעבור לחתימה הרצויה והקש Control+Option+מקש רווח כדי לבחור.

 9. הקש Command+W כדי לשמור את השינויים ולסגור את תיבת הדו-שיח חתימות.

הסרת חתימה המהווה ברירת מחדל

 1. כדי לעבור לרשימה שם החתימה, הקש על מקש Tab או Shift + Tab עד לשמיעת "בחר חתימה שם הטבלה," ואחריו את שם החתימה הנוכחית שנבחרה.

 2. כדי לבחור חתימה, השתמש בחצים למעלה או למטה במקשי החצים עד לשמיעת על החתימה שהרצויה.

 3. כדי למחוק חתימה, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "מחק לחצן חתימות שנבחר" ולאחר מכן הקש Control + אפשרות + מקש רווח. נפתח חלון ההודעות.

 4. הקש על מקש Tab פעם אחת. אתה שומע: "מחק לחצן ברירת מחדל". לאחר מכן הקש Control + אפשרות + מקש רווח.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

קיצורי מקלדת עבור Outlook עבור Mac

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Outlook באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×