שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולערוך תמונות וטבלאות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולערוך תמונות וטבלאות ב- PowerPoint

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש בPowerPoint באמצעות לוח המקשים וקורא מסך כדי ליצור מצגת העוסקת על-ידי הוספת תמונות, טבלאות או גרפיקה להצגת השקופיות שלך. בדקנו אותה עם ' קורא טקסטים ' ועם ' מלתעות ', אך ייתכן שהוא יפעל עם קוראי מסך אחרים, כל עוד הם ממלאים אחר סטנדרטים וטכניקות נגישות נפוצים. תלמד גם כיצד לערוך את התוכן שנוסף, לדוגמה, לחתוך תמונות, להעביר טבלאות ולהוסיף ולהסיר שורות ועמודות בטבלה.

הערות: 

בנושא זה

הוספת תמונות מהמכשיר שלך, מהרשת או מהאינטרנט

בעת שימוש בתמונות, פריטי אוסף תמונות או קבצים אחרים מהאינטרנט, חשוב לכבד את זכויות היוצרים. המאמר סינון תמונות לפי סוג רשיון יכול לעזור לך לבחור באילו קבצים להשתמש.

הוספת תמונה מהמכשיר או מהרשת שלך

 1. נווט אל אזור התוכן של השקופית שבו ברצונך להוסיף תמונה.

 2. הקש Alt + N, P. אתה שומע: "הוספת תיבת הדו תמונה. שם הקובץ ".

  עצה: תיבת הדו-שיח הוספת תמונה היא מקרה מיוחד של חלון סייר הקבצים הרגיל, שנפתח בתיקיה תמונות. מומלץ שהמיקום של קובץ התמונה יהיה בהישג יד, כדי שתוכל למצוא אותו בקלות רבה יותר.

 3. הקלד את שם הקובץ ואת הנתיב בשדה שם הקובץ, או בחר את הקובץ שברצונך להוסיף. לאחר מכן הקש Enter.

 4. התמונה נוספת ונבחרת.

  הערה: כאשר תמונה נבחרת, הכרטיסיה עיצוב אובייקט תלויית-ההקשר זמינה. ניתן להשתמש באפשרויות בכרטיסיה זו כדי לשנות את גודל התמונה, או כדי להוסיף צבעים, סגנונות ועוד. כדי לעבור לכרטיסיה עיצוב אובייקט, הקש Alt+חפ. תשמע "Format tab". כדי לנווט בין אפשרויות העיצוב, הקש Tab.

הוספת תמונה מהאינטרנט

 1. במצגת שלך, נווט אל אזור התוכן של השקופית שבו ברצונך להוסיף תמונה.

 2. הקש Alt + פ, ולאחר מכן F ו-1. אתה שומע: "הוספת חלון תמונה".

 3. תיבת הדו חיפוש תמונות של Bing נפתחת, כאשר המוקד נמצא בשדה החיפוש. הקלד את מונח החיפוש והקש Enter.

 4. כדי לעיין בתוצאות החיפוש, הקש על מקש SR ואת מקש החץ ימינה או שמאלה.

 5. כדי לבחור תמונה, הצב את המוקד עליה והקש Shift + Enter. תשמע: "Checked".

  הערה: ניתן לבחור יותר מתמונה אחת.

 6. הקש Tab עד שתשמע "Insert button" ולאחר מכן הקש Enter.

  התמונה נוספת ונבחרת.

חיתוך תמונה

הפוך את התמונות במצגת לצורות ספציפיות או ליחס גובה-רוחב ספציפי.

חיתוך לפי צורה ספציפית

 1. באזור השקופית, בחר את התמונה שברצונך לחתוך. כדי לבחור תמונה, הקש Tab עד שתשמע: "Image". ב- JAWS, תשמע: "Picture".

 2. כדי לעבור לתפריט חתוך לצורה , הקש Alt + J, P ולאחר מכן V ו-S. אתה שומע: "מלבנים".

 3. כדי לעיין בין אפשרויות הצורות, השתמש במקשי החצים. תיאורי הצורות יוכרזו במהלך הניווט.

 4. כדי לבחור צורת חיתוך, הקש Enter. התמונה נחתכת לפי הצורה שנבחרה.

חיתוך לפי יחס גובה-רוחב

 1. באזור השקופית, בחר את התמונה שברצונך לחתוך.

 2. כדי לפתוח את התפריט יחס גובה-רוחב , הקש Alt + J, P ולאחר מכן V ו-A. אתה שומע: "נקודתיים אחת."

 3. כדי לעיין בין אפשרויות יחס גובה-רוחב, השתמש במקשי החצים למעלה או למטה. יחס הגובה-רוחב יוכרז במהלך הניווט.

 4. כדי לבחור יחס גובה-רוחב, הקש Enter. התמונה נחתכת לפי יחס הגובה-רוחב שנבחר.

הוספה ועיצוב של טבלה בשקופית

 1. עבור אל אזור השקופית שבו ברצונך להוסיף את הטבלה.

 2. כדי לעבור לתפריט טבלה , הקש Alt + N, T. אתה שומע: "1x1 table".

 3. כדי להוסיף טבלה למצגת, הקש פ.

 4. תיבת הדו-שיח הוספת טבלה נפתחת, כאשר המוקד בשדה מספר עמודות. מספר העמודות המוגדר כברירת מחדל הוא 5. אם ברצונך למחוק את מספר ברירת המחדל, הקש Delete והקלד מספר חדש של עמודות. לאחר מכן הקש Tab. המוקד עובר לשדה מספר שורות. מספר ברירת המחדל הוא 2. כדי לשנות מספר זה, הקלד את מספר השורות הרצוי ולאחר מכן הקש Enter.

 5. הטבלה מתווספת בשקופית שנבחרה, כאשר הסמן ממוקם בתא שבפינה הימנית העליונה. קורא הטקסטים מזהה אותו כ- "cell at row zero column zero".

 6. כדי להוסיף טקסט לתאים בטבלה, מקם את הסמן בתא ולאחר מכן הקלד את הטקסט. כדי לעבור בין התאים, השתמש במקשי החצים. קורא הטקסטים מכריז על מיקום התא כשאתה מנווט.

 7. כדי להפסיק את עריכת הטבלה, הקש Esc.

הוספה או מחיקה של שורות ועמודות

הוספת שורה

 1. באזור השקופית, בחר את הטבלה. כדי לבחור טבלה, באזור השקופית, הקש Tab עד שקורא הטקסטים יכריז: "Table". ב- JAWS, תשמע: "Object placeholder" ואת הטקסט בתאים. כדי להתחיל לערוך את הטבלה, הקש Enter.

 2. השתמש במקשי החצים כדי למקם את הסמן בתא שמעל או מתחת לנקודה שבה ברצונך להוסיף את השורה החדשה.

 3. כדי לעבור לכרטיסיה פריסה, הקש Alt+ח ולאחר מכן י. תשמע: "Layout tab".

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף שורה מעל לתא הנבחר, הקש Tab עד שתשמע: "Insert above button".

  • כדי להוסיף שורה מתחת לתא הנבחר, הקש Tab עד שתשמע: "Insert below button".

  כדי לבחור אפשרות, הקש Enter.

 5. השורה נוספת, כאשר המוקד על התא הראשון של השורה החדשה.

הוספת עמודה

 1. באזור השקופית, בחר את הטבלה.

 2. הזז את הסמן לתא משמאל או מימין לנקודה שבה ברצונך למקם את העמודה החדשה.

 3. כדי לעבור לכרטיסיה פריסה, הקש Alt+ח ולאחר מכן י. תשמע: "Layout tab".

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עמודה משמאל לתא הנבחר, הקש Tab עד שתשמע: "Insert left button".

  • כדי להוסיף עמודה מימין לתא הנבחר, הקש Tab עד שתשמע: "Insert right button".

  כדי לבחור אפשרות, הקש Enter.

 5. העמודה נוספת, כאשר המוקד על התא העליון של העמודה החדשה.

מחיקת שורה או עמודה

 1. בטבלה, הזז את הסמן לתא בעמודה או בשורה שברצונך למחוק.

 2. כדי לעבור לתפריט ' מחק ', הקש Alt + J, לאחר מכן L ו-D. אתה שומע: "שורות ועמודות, מחיקת עמודות".

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למחוק עמודה, הקש C.

  • כדי למחוק שורה, הקש R.

 4. העמודה או השורה נמחקות, והמוקד עובר לתא אחר בטבלה.

עצה: כדי למחוק במהירות את הטבלה כולה, בחר את הטבלה ולאחר מכן הקש Delete.

הוספת גבול לטבלה

 1. בחר את הטבלה שאליה ברצונך להוסיף גבול. כדי לבחור טבלה, באזור השקופית, הקש על מקש Tab עד שnarrator יודיע: "Table". ב- JAWS, תשמע: "Object placeholder" ואת הטקסט בתאים.

 2. כדי לבחור סגנון גבול, הקש Alt + J, לאחר מכן T ו-L. אתה שומע "ללא גבול" או סגנון גבול. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לעיין בסגנונות. קורא המסך מקריא את הסגנונות במהלך הניווט. כדי לבחור, הקש Enter.

 3. כדי לבחור היכן ברצונך להוסיף גבול, הקש Alt + J, לאחר מכן T ו-B. אתה שומע "ללא גבול" או אפשרות גבול. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לנווט בין האפשרויות. קורא המסך יקריא את האפשרויות במהלך הניווט. כדי לבחור אפשרות, הקש Enter.

 4. הגבול מתווסף לטבלה, והמוקד עובר לתא שבפינה הימנית העליונה של הטבלה.

שינוי מראה הטבלה

באפשרותך להשתמש בפקודות שבכרטיסיה עיצוב כדי לשנות את מראה הטבלה. ניתן, לדוגמה, להחיל סגנון טבלה או לשנות את צבע הרקע של הטבלה.

החלת סגנון טבלה

 1. בחר את הטבלה שאליה ברצונך להחיל אחד מסגנונות העיצוב הזמינים. כדי לבחור טבלה, באזור השקופית, הקש על מקש Tab עד שnarrator יודיע: "Table". ב- JAWS, תשמע: "Object placeholder" ואת הטקסט בתאים.

 2. כדי לעבור לתפריט סגנונות טבלה , הקש Alt + J ולאחר מכן T ו-A. אתה שומע את סגנון הטבלה הנוכחי.

 3. כדי לעיין בין סגנונות הטבלה, השתמש במקשי החצים. קורא המסך מקריא את הסגנונות במהלך הניווט. כדי לבחור, הקש Enter.

  עצה: כדי להסיר סגנון כלשהו מהטבלה, בתפריט סגנונות טבלה, הקש נ.

 4. סגנון הטבלה משתנה, והמוקד עובר לתא שבפינה הימנית העליונה של הטבלה.

הוסף או שנה את הרקע

 1. בחר את הטבלה שבה ברצונך לשנות את צבע הרקע.

 2. כדי לעבור לתפריט הצללה , הקש Alt + J, לאחר מכן T ו-H. אתה שומע את צבע הרקע הנוכחי.

 3. כדי לעיין בין צבעי הרקע, השתמש במקשי החצים. קורא המסך מקריא את הצבעים במהלך הניווט. כדי לבחור, הקש Enter.

  עצה: כדי להסיר את צבע הרקע, הקש ל כדי לבחור ללא מילוי.

 4. צבע הרקע של הטבלה משתנה, והמוקד עובר לתא שבפינה הימנית העליונה של הטבלה.

העברה או שינוי גודל של טבלה

הזזת טבלה

 1. בחר את הטבלה שברצונך להעביר. כדי לבחור טבלה, באזור השקופית, הקש Tab עד שקורא הטקסטים יכריז: "Table". ב- JAWS, תשמע: "Object placeholder" ואת הטקסט בתאים.

 2. כדי להזיז את הטבלה בתוך השקופית, השתמש במקשי החצים.

 3. כדי להפסיק את הזזת הטבלה, הקש Esc.

שינוי גודל של טבלה

הזנת גודל ספציפי של טבלה

 1. בחר את הטבלה שברצונך לשנות את גודלה.

 2. כדי לעבור לכרטיסיה פריסה, הקש Alt+ח ולאחר מכן י. תשמע: "Layout tab".

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את גובה הטבלה, הקש T, H. לאחר מכן הקלד את הגובה באינצ והקש Enter.

  • כדי לשנות את רוחב הטבלה, הקש T, W. לאחר מכן הקלד את הרוחב באינצ והקש Enter.

גודל הטבלה משתנה, והמוקד עובר לתא שבפינה הימנית העליונה של הטבלה.

שינוי גודל של עמודה או של שורה

 1. בחר את הטבלה שבה ברצונך לשנות את גודל העמודה או השורה. כדי להתחיל לערוך את הטבלה, הקש Enter.

 2. השתמש במקשי החצים כדי למקם את הסמן בתא המכיל את העמודה או השורה שאת גודלה ברצונך לשנות.

 3. כדי לעבור לכרטיסיה פריסה, הקש Alt+ח ולאחר מכן י. תשמע: "Layout tab".

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את גובה השורה, הקש =ו. לאחר מכן, הקלד את הגובה באינץ' והקש Enter.

  • כדי לשנות את רוחב העמודה, הקש ב. לאחר מכן, הקלד את הרוחב באינץ' והקש Enter.

 5. גודל העמודה או השורה משתנה, והמוקד עובר לתא שנבחר קודם לכן.

 הוספת צורה או SmartArt

 1. נווט אל אזור התוכן של השקופית שבו ברצונך להוסיף גרפיקת SmartArt.

 2. כדי לפתוח את תיבת הדו של SmartArt , הקש Alt + N, M. אתה שומע: "בחר גרפיקת SmartArt..."

 3. כדי לעיין בין קטגוריות SmartArt, השתמש במקשי החצים למעלה או למטה. קורא המסך מקריא את הקטגוריות במהלך הניווט. כשתשמע את הקטגוריה הרצויה, הקש Tab.

 4. כדי לדפדף בין פריטי SmartArt בקטגוריה שבחרת, השתמש במקשי החצים. השמות התיאוריים של פריטי SmartArt יוכרזו בעת שאתה מנווט.

 5. כדי לבחור SmartArt, הקש Enter. גרפיקת ה-SmartArt נוצרת ומתווספת בשקופית שנבחרה, כאשר המוקד נמצא בתיבת הטקסט הראשונה הניתנת לעריכה.

  עצה: באפשרותך להשתמש בפקודות בכרטיסיות עיצובועיצוב כדי לשנות את המראה של SmartArt. כדי לעבור לכרטיסיה ' עיצוב ', הקש Alt, J ולאחר מכן O. כדי לעבור לכרטיסיה עיצוב , הקש Alt, J ולאחר מכן S.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם שקופיות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך לשמירת המצגת שלך ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים להגשת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-PowerPoint

השתמש בPowerPoint באמצעות לוח המקשים והקריינות, קורא המסך המוכלל של macOS, כדי לגרום למצגות שלך לעסוק על-ידי הוספת תמונות, טבלאות או גרפיקה. תוכל גם לערוך את התוכן שהוספת; לדוגמה, לחתוך תמונות, להזיז טבלאות ולהוסיף או להסיר שורות ועמודות בטבלה.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה של VoiceOver.

בנושא זה

הוספת תמונות או פריטי אוסף תמונות מקוונים למצגת

חיפוש והוספה של פריטי אוסף תמונות או תמונות ממקורות מקוונים אחרים ישירות מ- PowerPoint אינו נתמך בשלב זה ב-macOS. עם זאת, באפשרותך עדיין להוסיף תמונות אוסף תמונות ותמונות מקוונות למצגת הPowerPoint על-ידי חיפוש התמונה שברצונך להציג באינטרנט, שמירת עותק מקומי שלה ולאחר מכן הוספת העותק ששמרת בPowerPoint.

שמירת תמונה מהאינטרנט

הערה: באפשרותך לנווט בעמודי אינטרנט באמצעות מקשי החצים בלבד, אם תפעיל את Quick Nav. כדי להפעיל או לבטל את Quick Nav, הקש על מקשי החצים שמאלה וימינה בו-זמנית. לקבלת מידע נוסף על ניווט בדפי אינטרנט באמצעות ' ניווט מהיר', עבור אל ' קריינות עבור Mac ': ניווט באמצעות ניווט מהיר. נושא זה מבוסס על ההנחה ש- Quick Nav מופעל.

 1. באמצעות דפדפן אינטרנט, עבור אל www.bing.com. המוקד עובר לתיבת החיפוש של Bing.

 2. בתיבה חיפוש, הזן מילת מפתח עבור סוג התמונה המבוקשת ולאחר מכן הקש Enter.

 3. כדי לסנן את תוצאות החיפוש לתמונות בלבד, בתוצאות החיפוש של Bing, נווט אל הכרטיסיה תמונות. כדי לבחור, הקש Enter.

  הערה: במסנן רשיון, תוכל לסנן את תוצאות החיפוש לכל Creative Commons בלבד (קבל מידע נוסף על רשיונות) או לבחור לראות את כל התמונות. אם תבחר הכל, תוצאות החיפוש יתרחבו ויציגו את כל התמונות של Bing. אתה אחראי להתחשבות בזכויות הקניין של אנשים אחרים, כולל זכויות יוצרים. כדי להבין טוב יותר את אפשרויות הרישוי, ראה סינון תמונות לפי סוג רשיון. כדי לבחור אפשרות רשיון, השתמש במקשי החצים למעלה או למטה ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור.

 4. אם ברצונך לצמצם את התוצאות לפריטי אוסף תמונות (תמונות הדומות לקריקטורות), הוסף את המילים "clip art" לסוף מונח החיפוש. באפשרותך גם לעבור למסנן סוג בתוצאות חיפוש התמונות של Bing, להקיש Enter כדי לבחור ולאחר מכן להשתמש במקש חץ למטה כדי לנווט אל אוסף תמונות. כדי לבחור את המסנן, הקש Enter.

 5. השתמש במקשי החצים כדי לנווט לתוצאות התמונות. תשמע: "Link, image, image result".

 6. כדי לפתוח את התמונה בגודל מלא, הקש Enter.

 7. כדי להוריד את התמונה, הקש Option+Tab עד שתשמע "Link" ולאחר מכן את שם הקובץ והסיומת שלו. כדי לבחור, הקש Enter. לאחר מכן, הקש Command+S.

 8. תיבת הדו-שיח שמירה נפתחת. הסמן ממוקם בשדה שם הקובץ. כדי לבחור את מיקום השמירה, הקש Tab כדי לנווט אל הכפתור המוקפץ היכן ולאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי לבחור מיקום. כדי לשמור, הקש Command+S.

הוספת תמונה למצגת

 1. ב- PowerPoint, נווט אל אזור התוכן של השקופית שבו ברצונך להוסיף תמונה.

 2. כדי לעבור אל הכרטיסיה הוספה, הקש F6 עד לשמיעת שם הכרטיסיה ואחריו "You are currently on a tab…inside a tab group". לאחר מכן, השתמש במקשי החצים ימינה או שמאלה עד לשמיעת: "Picture tab". הקש על מקש הרווח כדי לבחור.

 3. כדי לבחור תמונה שנשמרה להוספה, השתמש במקש חץ למטה כדי לנווט אל תפריט תמונה. לאחר מכן, הקש על מקש הרווח כדי להרחיב. הקש על מקש חץ למטה כדי לנווט אל תמונה מקובץ. הקש על מקש הרווח כדי לבחור.

 4. תיבת הדו-שיח תמונה מקובץ נפתחת. כדי לנווט למיקום שבו נשמרה התמונה, הקש Tab עד לשמיעת: "Sidebar table". המוקד עובר לרשימת המיקומים המועדפים עליך, כגון All My Files או Documents. ‏VoiceOver מקריא את המיקומים במהלך הניווט.

 5. כאשר תגיע למיקום הנכון, הקש Tab. לאחר מכן, השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לנווט אל תיקיית המשנה או הקובץ הרצויים. כדי להיכנס לתיקיית משנה, הקש על מקש חץ שמאלה.

 6. כאשר הקובץ הנכון נבחר, כדי להוסיף את התמונה, הקש Tab כדי לנווט אל כפתור תיבת הדו-שיח הוסף. כדי לבחור, הקש על מקש הרווח. התמונה נוספת לשקופית. תשמע: "You are currently in a layout area".

חיתוך תמונה

הפוך את התמונות במצגת לצורות ספציפיות או ליחס גובה-רוחב ספציפי.

חיתוך לפי צורה ספציפית

 1. במצגת, בחר את התמונה שברצונך לחתוך. כדי לבחור תמונה, באזור השקופית, הקש Tab עד ש- VoiceOver מכריז: "Image, layout item".

 2. כדי לעבור אל הכרטיסיה עיצוב תמונה, הקש F6 כמה פעמים עד לשמיעת שם הכרטיסיה ואחריו "You are currently on a tab…inside a tab group". לאחר מכן, השתמש במקשי החצים ימינה או שמאלה עד לשמיעת: "Picture format tab". הקש על מקש הרווח כדי לבחור.

 3. כדי לעבור אל תפריט חתוך, הקש Tab עד לשמיעת: "Crop, menu button". כדי להרחיב את התפריט, הקש Control+Option+Shift+M.

 4. כדי לחתוך את התמונה לפי צורה ספציפית, הקש על מקש חץ למטה כדי לנווט אל תפריט המשנה חתוך בהתאם לצורה. כדי להרחיב את תפריט המשנה, הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 5. כדי לבחור צורה לחיתוך, הקש על מקש חץ למטה ולאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי לעבור בין אפשרויות הצורה. VoiceOver מכריז על תיאור הצורה בעת הניווט. באפשרותך לבחור מתוך 8 קבוצות של צורות: מלבנים, צורות בסיסיות, חצים, צורות משוואה, תרשים זרימה, כוכבים וכרזות, הסברים וכפתורי פעולה.

 6. הקש על מקש הרווח. התמונה נחתכת לצורה שנבחרה.

חיתוך לפי יחס גובה-רוחב

 1. במצגת, בחר את התמונה שברצונך לחתוך. כדי לבחור תמונה, באזור השקופית, הקש Tab עד ש- VoiceOver מכריז: "Image, layout item".

 2. כדי לעבור אל הכרטיסיה עיצוב תמונה , הקש F6 עד שתשמע שם טאב ולאחר מכן "אתה נמצא כעת בכרטיסיה... בתוך קבוצת כרטיסיות. " לאחר מכן, השתמש במקשי החצים ימינה או שמאלה עד לשמיעת: "Picture format tab". הקש על מקש הרווח כדי לבחור.

 3. כדי לעבור אל תפריט חתוך, הקש Tab עד לשמיעת: "Crop, menu button". כדי להרחיב את התפריט, הקש Control+Option+Shift+M.

 4. כדי לחתוך את התמונה לפי תפריט מדורג, הקש על מקש חץ למטה כדי לנווט אל תפריט המשנה יחס גובה-רוחב. כדי להרחיב את תפריט המשנה, הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 5. כדי לבחור יחס גובה-רוחב לחיתוך, הקש על מקש חץ למטה פעם אחת ולאחר מכן השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לעבור בין האפשרויות של יחס גובה-רוחב. VoiceOver מכריז על יחסי הגובה-רוחב במהלך הניווט. באפשרותך לבחור מתוך 3 קבוצות של יחסים: מלבן, לאורך ולרוחב.

 6. הקש על מקש הרווח. התמונה נחתכת ליחס הגובה-רוחב שנבחר.

הוספה ועיצוב של טבלה בשקופית

הוספת טבלה

 1. במצגת PowerPoint שלך, עבור אל אזור השקופית שבו ברצונך להוסיף את הטבלה.

 2. כדי לעבור לשורת התפריטים, הקש Control+Option+M.

 3. הקש על מקש חץ שמאלה עד ש- VoiceOver יכריז: "Insert". הקש על Control+Option+מקש הרווח כדי לבחור ולפתוח את התפריט.

 4. הקש על מקש חץ למטה עד ש- VoiceOver יכריז "Table, ellipsis" והקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור.

 5. תיבת הדו-שיח הוספת טבלה נפתחת, כאשר המוקד בשדה מספר עמודות. מספר העמודות המוגדר כברירת מחדל הוא 3. כדי לשנות אותו, הקלד מספר חדש. הקש Tab פעמיים כדי לעבור לשדה מספר שורות. מספר השורות המוגדר כברירת מחדל הוא 3. כדי לשנות אותו, הקלד מספר אחר. הקש Enter כדי להוסיף את הטבלה לשקופית.

 6. הטבלה מתווספת והסמן ממוקם בתא הימני העליון. כדי לעבור בין התאים, השתמש במקשי החצים. VoiceOver מקריא את תוכן התא ואת המיקום שלך כשאתה מנווט. כדי להוסיף טקסט, מקם את הסמן בתא והתחל להקליד.

 7. כדי להפסיק את עריכת הטבלה, הקש Esc.

הוספת שורה או עמודה

 1. במצגת PowerPoint שלך, עבור אל חלונית התמונות הממוזערות ובחר את השקופית המכילה את הטבלה.

 2. בחלונית התמונות הממוזערות, הקש Tab שוב ושוב כדי להעביר את המוקד אל הטבלה בשקופית. כש- VoiceOver מכריז "Table", הטבלה נבחרת.

 3. כדי להתחיל לערוך את הטבלה, הקש Control+Option+Shift+מקש חץ למטה.

 4. השתמש במקשי החצים כדי למקם את הסמן בתא שמעל או מתחת לנקודה שבה ברצונך להוסיף את השורה החדשה, או בעמודה שמימין או משמאל לעמודה שברצונך להוסיף.

 5. הקש F6 עד שתגיע לכרטיסיה. אם לא הגעת לכרטיסיה פריסה, הקש על מקש חץ שמאלה עד ש- VoiceOver יכריז: "Layout, tab, 10 of 10". הקש Control‏+Option+מקש הרווח כדי לבחור את הכרטיסיה.

 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף שורה מעל לתא הנבחר, הקש Tab עד שתשמע: "Insert Above, button".

  • כדי להוסיף שורה מתחת לתא הנבחר, הקש Tab עד שתשמע: "Insert Below, button".

  • כדי להוסיף עמודה משמאל לתא הנבחר, הקש Tab עד שתשמע: "Insert Left, button".

  • כדי להוסיף עמודה מימין לתא הנבחר, הקש Tab עד שתשמע: "Insert Right, button".

  כדי לבחור אפשרות, הקש Control‏+Option+מקש הרווח. השורה או העמודה מתווספות.

מחיקת שורה או עמודה

 1. בטבלה, העבר את המוקד לתא בעמודה או בשורה שברצונך למחוק.

 2. הקש F6 עד שתגיע לכרטיסיה. אם לא הגעת לכרטיסיה פריסה, הקש על מקש חץ שמאלה עד ש- VoiceOver יכריז: "Layout, tab, 10 of 10". הקש Control‏+Option+מקש הרווח כדי לבחור את הכרטיסיה.

 3. הקש Tab שוב ושוב עד ש- VoiceOver יכריז: "Delete, menu button" ולאחר מכן, הקש Control+Option+מקש הרווח כדי לבחור ולפתוח את התפריט.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למחוק עמודה, הקש Control‏+Option+מקש הרווח.

  • כדי למחוק שורה, הקש פעמיים על מקש חץ למטה. VoiceOver מכריז: "Delete Rows". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי למחוק.

  העמודה או השורה נמחקות.

הוספת גבול לטבלה

 1. במצגת PowerPoint שלך, בחר את הטבלה שאליה באפשרותך להוסיף את הגבול.

 2. הקש F6 עד שתגיע לכרטיסיה. אם לא הגעת לכרטיסיה עיצוב טבלה, הקש על מקש חץ ימינה או שמאלה עד ש- VoiceOver יכריז: "Table Design, tab, 9 of 10". הקש Control‏+Option+מקש הרווח כדי לבחור את הכרטיסיה.

 3. הקש שוב ושוב על Tab עד ש- VoiceOver יכריז: "Borders, menu button". הקש Control+Option+Shift+M כדי לפתוח את התפריט.

 4. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לנווט בין האפשרויות. קורא המסך יקריא את האפשרויות במהלך הניווט. כדי לבחור, הקש Control‏+Option+מקש הרווח.

  הגבול נוסף לטבלה. המוקד נשאר על לחצן תפריט.

הזזת טבלה

 1. במצגת PowerPoint שלך, בחר את הטבלה שברצונך להעביר.

 2. כדי להזיז את הטבלה בתוך השקופית:

  • הקש על Shift+מקש חץ ימינה כדי להזיז את הטבלה שמאלה.

  • הקש על Shift+מקש חץ שמאלה כדי להזיז את הטבלה ימינה.

  • הקש על Shift+מקש חץ למעלה כדי להזיז את הטבלה למעלה.

  • הקש על Shift+מקש חץ למטה כדי להזיז את הטבלה למטה.

 3. כדי להפסיק את הזזת הטבלה, הקש Esc.

שינוי גודל של טבלה

 1. במצגת, בחר את הטבלה שברצונך לשנות את גודלה.

 2. הקש F6 עד שתגיע לכרטיסיה. אם לא הגעת לכרטיסיה פריסה, הקש על מקש חץ שמאלה עד ש- VoiceOver יכריז: "Layout, tab, 10 of 10". הקש Control‏+Option+מקש הרווח כדי לבחור את הכרטיסיה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את גובה הטבלה, הקש Tab עד לשמיעת: "Height, <גובה נוכחי>, stepper". לאחר מכן, הקלד את הגובה באינץ' והקש Enter.

  • כדי לשנות את רוחב הטבלה, הקש Tab עד לשמיעת: "Width, <רוחב נוכחי>, stepper". לאחר מכן, הקלד את הרוחב באינץ' והקש Enter.

  גודל הטבלה משתנה. המוקד נשאר בכפתור התפריט.

הוספת צורה או SmartArt

 1. במצגת PowerPoint שלך, נווט אל אזור התוכן של השקופית שבו ברצונך להוסיף גרפיקת SmartArt.

 2. כדי לעבור לשורת התפריטים, הקש Control+Option+M.

 3. הקש על מקש חץ שמאלה עד ש- VoiceOver יכריז: "Insert". הקש על Control+Option+מקש הרווח כדי לבחור ולפתוח את התפריט.

 4. הקש על מקש חץ למטה עד ש- VoiceOver יכריז "SmartArt, submenu" והקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור.

 5. כדי לעיין בין קטגוריות SmartArt, השתמש במקשי החצים למעלה או למטה. קורא המסך מקריא את הקטגוריות במהלך הניווט. כשאתה מגיע לקטגוריה הרצויה, הקש Control‏+Option+מקש הרווח.

 6. גרפיקת SmartArt נוצרת ונוספת לשקופית שנבחרה. המוקד על תיבת הטקסט הראשונה הניתנת לעריכה. כדי להזין טקסט, התחל להקליד. כדי לעבור אל תיבת הטקסט הבאה, הקש Esc ולאחר מכן הקש Tab.

 7. כדי להפסיק לערוך את גרפיקת SmartArt, הקש Esc.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם מצגות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך להוספת שמע או וידאו ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים להגשת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-PowerPoint

השתמש ב- PowerPoint עם קריינות, קורא המסך המוכלל ב-iOS, כדי לגרום למצגות שלך לעסוק על-ידי הוספת תמונות וטבלאות. ניתן גם לערוך את התוכן שהוספת, לדוגמה, להוסיף מסגרות לתמונות ולהוסיף או להסיר שורות ועמודות בטבלה.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • עבור יכולות מגע ב- PowerPoint, עבור אל מדריך מגע של PowerPoint עבור iPhone.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

בנושא זה

הוספת תמונות

ניתן להשתמש בתמונה שצילמת במצלמה של המכשיר, או להוריד תמונה מהאינטרנט.

הוספת תמונה מהמכשיר

אם שמרת תמונות במכשיר, תוכל להשתמש בהן במצגת שלך, או לחפש תמונות באינטרנט ולשמור אותן במכשיר שלך.

 1. אם עליך לחפש את התמונה באינטרנט, השתמש ב- Safari או בדפדפן אינטרנט אחר כדי לחפש את סוג התמונה שאתה מעוניין בה ושמור אותה במכשיר. כברירת מחדל, תמונות נשמרות ב- Photos.

  הערה: השלבים המדויקים משתנים בהתאם לסוג הדפדפן ומנוע החיפוש שבהם אתה משתמש.

 2. ב- PowerPoint, נווט אל אזור התוכן של השקופית שבו ברצונך להוסיף תמונה.

 3. החלק שמאלה עד שתשמע "Show ribbon, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Home, tab".

 4. הקש פעמיים על המסך, החלק שמאלה עד שתשמע "Insert, tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק שמאלה עד שתשמע "Insert pictures, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. היישום תמונות נפתח.

  הערה: ייתכן שתופיע תיבת דו-שיח מוקפצת עם ההודעה: "PowerPoint would like to access your photos". אם כן, החלק שמאלה עד שתשמע "OK, button" והקש פעמיים על המסך.

 6. החלק שמאלה עד שתשמע "Camera roll" ולאחר מכן ציון של מספר התמונות בתיקיה. הקש פעמיים על המסך.

 7. החלק שמאלה עד שתאתר את התמונה הנכונה. VoiceOver מקריא את הכיוון ואת התאריך של כל תמונה.

 8. כדי להוסיף את התמונה שנבחרה כעת, הקש פעמיים על המסך. המוקד חוזר למצגת עם התמונה שנבחרה.

הוספת תמונה ממצלמה

 1. ב- PowerPoint, נווט אל אזור התוכן של השקופית שבו ברצונך להוסיף תמונה.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Show ribbon, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Home, tab".

 3. הקש פעמיים על המסך, החלק שמאלה עד שתשמע "Insert, tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק שמאלה עד שתשמע: "Insert picture from camera, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. היישום מצלמה נפתח.

  הערה: ייתכן שתופיע תיבת דו-שיח מוקפצת עם ההודעה: "PowerPoint would like to access the camera". אם כן, החלק שמאלה עד שתשמע "OK, button" והקש פעמיים על המסך.

 5. החלק שמאלה עד שתשמע: "Take picture, button". כוון את המצלמה בכיוון הנכון והקש פעמיים על המסך.

 6. החלק שמאלה או ימינה עד שתשמע: "Use photo, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי להוסיף את התמונה. המוקד חוזר למצגת, עם התמונה שנבחרה.

שינוי סגנונות תמונה

ניתן להוסיף לתמונות סגנונות שונים של גבול או מסגרת.

 1. ב- PowerPoint, נווט אל התמונה שאת הסגנון שלה ברצונך לשנות.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Picture style, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק שמאלה עד שתגיע אל אפשרויות הסגנון, למשל, "Simple frame, button". המשך להחליק עד שתמצא את הסגנון שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי להחיל את הסגנון על התמונה.

 4. כדי לסגור את התפריט, החלק ימינה עד שתשמע "Close, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הוספה ועיצוב של טבלה

ניתן להוסיף למצגת טבלאות כדי להציג מידע בצורה מסודרת וקומפקטית.

 1. ב- PowerPoint, נווט אל אזור התוכן של השקופית שבו ברצונך להוסיף טבלה.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Show ribbon, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Home, tab".

 3. הקש פעמיים על המסך, החלק שמאלה עד שתשמע "Insert, tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק שמאלה עד שתשמע "Table, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

נוצרת טבלת ברירת מחדל עם 3 שורות ו- 3 עמודות.

הוספה או מחיקה של שורות ועמודות

 1. ב- PowerPoint, נווט אל השקופית שבה נמצאת הטבלה.

 2. החלק ימינה עד שתמצא את הטבלה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק ימינה כדי לנווט בין התאים, החל מהתא השמאלי ביותר בשורה התחתונה. המשך להחליק ימינה עד לאיתור השורה או העמודה השמאלית.

 4. כדי להוסיף שורה, הקש על החצי התחתון של המסך בעזרת ארבע אצבעות, החלק ימינה עד לשמיעת "Insert above, button" או "Insert below, button", תלוי לאיזה צד של השורה שנבחרה ברצונך להוסיף את החדשה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. כדי להוסיף עמודה, הקש על החצי התחתון של המסך בעזרת ארבע אצבעות, החלק ימינה עד לשמיעת "Insert left, button" או "Insert right, button", תלוי לאיזה צד של העמודה שנבחרה ברצונך להוסיף את החדשה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

שינוי גודל של טבלה

לאחר הוספת טקסט ועמודות לטבלה שלך, תוכל לשנות באופן אוטומטי את הגודל שלה כך שיותאם באופן מיטבי למספר העמודות הנוכחי.

 1. ב- PowerPoint, נווט אל השקופית שבה נמצאת הטבלה.

 2. החלק ימינה עד שתמצא את הטבלה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. הקש על החצי התחתון של המסך בעזרת ארבע אצבעות, החלק ימינה עד שתשמע "Show ribbon, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Table, tab".

 4. החלק שמאלה עד שתשמע "AutoFit, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הוספת צורה

PowerPoint מציע ספריה של צורות מוכנות מראש שבהן באפשרותך להשתמש במצגות שלך. צורות אלה כוללות קווים, צורות הנדסיות בסיסיות, חצים וכוכבים.

 1. ב- PowerPoint, נווט אל אזור התוכן של השקופית שבו ברצונך להוסיף צורה.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Show ribbon, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע "Home, tab".

 3. הקש פעמיים על המסך, החלק שמאלה עד שתשמע "Insert, tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק שמאלה עד שתשמע "Shapes, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. התפריט צורות נפתח.

  הצורות מאורגנות בקבוצות הבאות:

  • צורות שהיו בשימוש לאחרונה

  • קווים

  • מלבנים

  • צורות בסיסיות

  • חצים מלאים

  • צורות משוואה

  • צורות של תרשימי זרימה

  • כוכבים וכרזות

  • הסברים

 5. החלק שמאלה עד שתשמע את שם הצורה הרצויה, למשל "Rectangle, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי להוסיף את הצורה. המוקד חוזר למצגת עם הצורה שנבחרה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לעבודה עם מצגות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך להצגת המצגת שלך באמצעות PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-PowerPoint

השתמש ב- PowerPoint עבור Android עם TalkBack, קורא המסך המוכלל ב- Android, כדי להפוך את המצגות שלך למרתקות על-ידי הוספת תמונות, צורות וטבלאות. ניתן גם לערוך את התוכן שהוספת, לדוגמה, להוסיף מסגרות לתמונות ולהוסיף או להסיר שורות ועמודות בטבלה.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • עבור יכולות מגע ב- PowerPoint עבור Android, עבור אל מדריך מגע עבור PowerPoint עבור Android.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

בנושא זה

הוספת תמונות

ניתן להשתמש בתמונה שצילמת במצלמה של המכשיר, או להוריד תמונה מהאינטרנט.

הוספת תמונה מהמכשיר

אם שמרת תמונות במכשיר שלך, תוכל להשתמש בהן במצגת. באפשרותך גם לחפש תמונות באינטרנט ולשמור אותן במכשיר שלך. כברירת מחדל, תמונות מהאינטרנט נשמרות בהורדות.

בעת שימוש בתמונות, פריטי אוסף תמונות או קבצים אחרים מהאינטרנט, חשוב לכבד את זכויות היוצרים. המאמר סינון תמונות לפי סוג רשיון ב- Bing יכול לעזור לך לבחור באילו קבצים להשתמש.

 1. בשקופית שבה ברצונך להוסיף תמונה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Photos, button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לנווט בין התמונות במיקום אחסון התמונה שנבחר כעת, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את התמונה הרצויה. TalkBack יקריא את השם והתאריך של כל תמונה.

  • כדי לנווט למיקום אחסון אחר, כמו הורדות או אחרונים, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Show routes button" ולאחר מכן הקש פעמיים המסך. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את המיקום הרצוי, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע את התמונה הרצויה.

 3. כדי להוסיף את התמונה הנבחרת, הקש פעמיים על המסך. תשמע: "PowerPoint, Processed image."

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Save image button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  המוקד יחזור למצגת, עם התמונה שנבחרה.

הוספת תמונה ממצלמה

 1. בשקופית שבה ברצונך להוסיף תמונה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Camera, button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. היישום מצלמה ייפתח.

  אם תשמע "Allow PowerPoint to take pictures and record video", החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "Allow button" ולאחר מכן הקש פעמיים המסך.

 2. כדי לצלם תמונה, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Shutter button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. המוקד יעבור ללחצן בוצע. כדי להשתמש בתמונה במצגת, הקש פעמיים על המסך. תשמע: "PowerPoint, Processed image."

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Save image button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  המוקד יחזור למצגת, עם התמונה שנבחרה.

שינוי סגנונות תמונה

ניתן להוסיף לתמונות סגנונות שונים של גבול או מסגרת.

 1. בשקופית, נווט אל התמונה שאת הסגנון שלה ברצונך לשנות, והקש פעמיים על המסך כדי לבחור את התמונה.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Styles menu" ולאחר מכן הקש פעמיים המסך.

 3. כדי לנווט בין אפשרויות הסגנון, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את הסגנון הרצוי, לדוגמה, "Simple frame, black, list item".

 4. כדי להחיל את הסגנון על התמונה, הקש פעמיים על המסך.

 5. כדי לסגור את תפריט סגנונות, החלק במהירות כלפי מטה ולאחר מכן ימינה.

הוספת טבלה

באפשרותך להוסיף טבלאות כדי להציג מידע בצורה מסודרת וקומפקטית.

 1. בשקופית שבה ברצונך להוסיף טבלה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Table, button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  נוצרת טבלת ברירת מחדל עם 3 שורות ו- 3 עמודות.

מחיקת טבלה

 1. בשקופית, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Entering table" ולאחר מכן את פרטי הטבלה והתא. לאחר מכן הקש פעמיים המסך.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Delete menu" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Delete table, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הוספת שורות או עמודות

 1. בשקופית, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Entering table" ולאחר מכן את פרטי הטבלה והתא. לאחר מכן הקש פעמיים המסך.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את האפשרות הרצויה, למשל "Insert right, button" או "Insert below, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

מחיקה של שורות או עמודות

 1. בשקופית, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Entering table" ולאחר מכן את פרטי הטבלה והתא. לאחר מכן הקש פעמיים המסך.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Delete menu" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למחוק שורה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Delete rows, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי למחוק עמודה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Delete columns, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

שינוי גודל של טבלה

לאחר הוספת טקסט ועמודות לטבלה שלך, תוכל לשנות באופן אוטומטי את הגודל שלה כך שיותאם באופן מיטבי למספר העמודות הנוכחי.

 1. בשקופית, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Entering table" ולאחר מכן את פרטי הטבלה והתא. לאחר מכן הקש פעמיים המסך.

 2. החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Not checked, More options switch" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Tab menu, Table selected."

 3. החלק שמאלה עד שתשמע "AutoFit, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הוספת צורה

PowerPoint עבור Android מציע ספריה של צורות מוכנות מראש, שבהן תוכל להשתמש כדי להציג את הנתונים שלך, לדוגמה, בתרשים הזרימה.

 1. בשקופית שבה ברצונך להוסיף צורה, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Not checked, More options switch" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע "Tab menu", ולאחר מכן את הכרטיסיה הנוכחית שנבחרה.

 2. הקש פעמיים על המסך, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Insert tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Shapes, menu" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. התפריט צורות נפתח.

  הצורות מאורגנות בקבוצות הבאות:

  • צורות אחרונות

  • קווים

  • מלבנים

  • צורות בסיסיות

  • חצים מלאים

  • צורות משוואה

  • תרשים זרימה

  • כוכבים וכרזות

  • הסברים

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את שם הצורה הרצויה, לדוגמה "Rectangle, list item" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי להוסיף את הצורה. המוקד יעבור לכרטיסיה צורות עם הצורה שנבחרה בשקופית.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לעבודה עם מצגות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולעצב טקסט ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-PowerPoint

השתמש ב- PowerPoint Mobile עם 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי להפוך את המצגות שלך למרתקות על-ידי הוספת תמונות, צורות וטבלאות. ניתן גם לערוך את התוכן שהוספת, לדוגמה, להוסיף מסגרות לתמונות ולהוסיף או להסיר שורות ועמודות בטבלה.

הערות: 

בנושא זה

הוספת תמונות

ניתן להשתמש בתמונה שצילמת במצלמה של המכשיר, או להוריד תמונה מהאינטרנט.

הוספת תמונה מהמכשיר

אם שמרת תמונות במכשיר שלך, תוכל להשתמש בהן במצגת. באפשרותך גם לחפש תמונות באינטרנט ולשמור אותן במכשיר שלך. כברירת מחדל, תמונות מהאינטרנט נשמרות ביישום תמונות.

בעת שימוש בתמונות, פריטי אוסף תמונות או קבצים אחרים מהאינטרנט, חשוב לכבד את זכויות היוצרים. המאמר סינון תמונות לפי סוג רשיון ב- Bing יכול לעזור לך לבחור באילו קבצים להשתמש.

 1. בשקופית שבה ברצונך להוסיף תמונה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Photos, button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את התמונה הרצויה. 'קורא טקסטים' יקריא את השם והתאריך של כל תמונה.

 3. כדי לבחור את התמונה, הקש פעמיים על המסך.

 4. כדי להוסיף את התמונה שנבחרה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Insert, App bar button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  המוקד חוזר למצגת עם התמונה שנבחרה.

הוספת תמונה ממצלמה

 1. בשקופית שבה ברצונך להוסיף תמונה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Camera, button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. היישום מצלמה ייפתח.

 2. כדי לצלם תמונה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Take photo, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Accept button. Picture captured."

 3. כדי להשתמש בתמונה במצגת, הקש פעמיים על המסך.

  המוקד יחזור למצגת, עם התמונה שנבחרה.

שינוי סגנונות תמונה

ניתן להוסיף לתמונות סגנונות שונים של גבול או מסגרת.

 1. בשקופית, נווט אל התמונה שאת הסגנון שלה ברצונך לשנות, והקש פעמיים על המסך כדי לבחור את התמונה.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Styles, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. כדי לנווט בין אפשרויות הסגנון, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את הסגנון הרצוי, לדוגמה, "Simple frame, black".

 4. כדי להחיל את הסגנון על התמונה, הקש פעמיים על המסך.

 5. כדי לסגור את תפריט ' סגנונות ', החלק כלפי מעלה ולאחר מכן ימינה. אתה שומע: "מוקפץ, הסתר תפריט, לחצן". הקש פעמיים על המסך.

הוספת טבלה

באפשרותך להוסיף טבלאות כדי להציג מידע בצורה מסודרת וקומפקטית.

 1. בשקופית שבה ברצונך להוסיף טבלה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Table, button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  נוצרת טבלת ברירת מחדל עם 3 שורות ו- 3 עמודות.

מחיקת טבלה

 1. בשקופית, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את הטבלה שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך עם שתי אצבעות. ייפתח תפריט תלוי הקשר.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Delete, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הוספה או מחיקה של שורות ועמודות

באפשרותך להוסיף שורות ועמודות באמצעות תא יחיד או הטבלה כולה כנקודת התחלה עבור השורות או העמודות החדשות.

הוספת שורות ועמודות סביב הטבלה כולה

 1. בשקופית, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את הטבלה שברצונך לשנות ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק באצבע על הקצה התחתון של המסך עד שתשמע את האפשרות הרצויה, למשל "Insert above, button" או "Insert right, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הוספת שורות ועמודות סביב תא

 1. בשקופית, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את הטבלה שברצונך לשנות ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את התא הנכון ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות באצבע אחת על הקצה התחתון של המסך עד שתשמע את האפשרות הרצויה, למשל "Insert right, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

מחיקת שורות ועמודות

 1. בשקופית, החלק במהירות ימינה עד שתשמע את הטבלה שברצונך לשנות ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את התא הנכון ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות באצבע אחת על הקצה התחתון של המסך עד שתשמע "Delete, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Delete menu."

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למחוק שורה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Delete rows, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי למחוק עמודה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Delete columns, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

שינוי גודל של טבלה

לאחר הוספת טקסט ועמודות לטבלה שלך, תוכל לשנות באופן אוטומטי את הגודל שלה כך שיותאם באופן מיטבי למספר העמודות הנוכחי.

 1. בשקופית, החלק במהירות ימינה עד שתשמע את הטבלה שברצונך לשנות את גודלה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות ימינה עד שתשמע "More options, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. הכרטיסיה טבלה תיפתח.

 3. החלק שמאלה עד שתשמע "AutoFit, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הוספת צורה

PowerPoint Mobile מציע ספריה של צורות מוכנות מראש, שבהן תוכל להשתמש כדי להציג את הנתונים שלך, לדוגמה, בתרשים הזרימה.

 1. בשקופית שבה ברצונך להוסיף צורה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Shapes, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תפריט צורות נפתח.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את שם הצורה הרצויה, למשל "Rectangle" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי להוסיף את הצורה. המוקד חוזר למצגת עם הצורה שנבחרה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לעבודה עם מצגות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולעצב טקסט ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-PowerPoint

השתמש בPowerPoint באינטרנט באמצעות לוח המקשים וקורא מסך כדי להוסיף תמונות וטבלאות במצגת שלך. בדקנו אותה עם ' קורא טקסטים ' ועם ' מלתעות ', אך ייתכן שהוא יפעל עם קוראי מסך אחרים, כל עוד הם ממלאים אחר סטנדרטים וטכניקות נגישות נפוצים.

הערות: 

 • אם אתה משתמש ב'קורא טקסטים' עם Windows 10 Fall Creators Update, עליך לבטל את מצב סריקה כדי לערוך מסמכים, גליונות אלקטרוניים או מצגות עם Office באינטרנט. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר ביטול מצב וירטואלי או מצב עיון בקוראי מסך ב- Windows 10 Fall Creators Update.

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft Office.

 • בעת שימוש ב- PowerPoint באינטרנט, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- PowerPoint באינטרנט פועל בדפדפן האינטרנט, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט, אך לא על PowerPoint באינטרנט.

בנושא זה

הוספת תמונה מהמכשיר

 1. עבור אל אזור התוכן של השקופית שבו ברצונך להוסיף תמונה.

 2. הקש Alt + מקש סמל Windows, N, P. אתה שומע: "Open, File name". המוקד נמצא בשדה הטקסט ' שם הקובץ ' בתיבת הדו ' פתיחה '.

 3. נווט אל התמונה הרצויה ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור בה.

 4. כדי להוסיף את התמונה שנבחרה למצגת, הקש Alt+O.

הוספת תמונות מהאינטרנט

 1. בשקופית שבה ברצונך להוסיף תמונה, הקש Alt + מקש סמל Windows + N ולאחר מכן F, F. תיבת הדו חיפוש תמונות של Bing נפתחת, כאשר המוקד נמצא בשדה החיפוש.

 2. הקלד את מילות החיפוש והקש Enter.

 3. הקש על מקש SR + מקש חץ שמאלה או ימינה עד שתשמע את התמונה שברצונך להוסיף ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור את התמונה. תשמע: "Checked".

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Insert button" ולאחר מכן הקש על מקש SR + Enter.

הוספת טבלה לשקופית

 1. במצגת שלך, נווט אל אזור התוכן של השקופית שבו ברצונך להוסיף את הטבלה.

 2. הקש Alt + מקש סמל Windows, N, T. אתה שומע: "1 x 1, table".

 3. כדי לבחור את מספר השורות והעמודות בטבלה, הקש על מקשי החצים עד שתשמע את הצירוף הרצוי ולאחר מכן הקש Enter. הטבלה תתווסף לשקופית.

הוספת שורות או עמודות לטבלה

 1. עבור אל תא הטבלה מעל, מתחת או לצד המקום שבו ברצונך שהשורה או העמודה החדשה יופיעו.

 2. כדי לעבור לכרטיסיה כלי טבלאות - פריסה, הקש Alt+מקש סמך Windows‏, J‏, L. תשמע: "Table tools, selected layout tab item."

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף שורה מעל התא, הקש V.

  • כדי להוסיף שורה מתחת לתא, הקש E.

  • כדי להוסיף עמודה מימין לתא, הקש L.

  • כדי להוסיף עמודה משמאל לתא, הקש I.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לעבודה עם מצגות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך להצגת המצגת שלך באמצעות PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים להגשת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-PowerPoint

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×