שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולעצב טקסט ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולעצב טקסט ב- PowerPoint

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש בPowerPoint באמצעות לוח המקשים וקורא מסך כדי להוסיף טקסט ולהחיל עיצוב על מצגת. עיצוב הטקסט במצגת PowerPoint מקל עליך לקרוא. בדקנו אותה עם ' קורא טקסטים ' ועם ' מלתעות ', אך ייתכן שהוא יפעל עם קוראי מסך אחרים, כל עוד הם ממלאים אחר סטנדרטים וטכניקות נגישות נפוצים. תלמד כיצד ליצור רשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות כדי לבנות את המצגות שלך בצורה טובה יותר או להוסיף היפר-קישורים למקורות מידע אחרים.

הערות: 

בנושא זה

הוספת טקסט לשקופית

ניתן להוסיף תוכן לשקופית כשאתה בתצוגה רגילה.

 1. כדי לעבור לתצוגה רגילה, הקש Alt + W ולאחר מכן על L. אתה שומע "חלונית שקופית" ולאחר מכן את מספר השקופית. ב- JAWS, תשמע את המילים: "Slide area".

 2. כדי לבחור את השקופית שאליה ברצונך להוסיף טקסט, הקש על F6 עד שתהיה בחלונית התמונות הממוזערות שלה. אתה שומע "תמונות ממוזערות" ולאחר מכן את מספר השקופית.

 3. כדי לדפדף בין השקופיות, הקש על מקשי החצים מעלה או מטה עד לשמיעת המספר והכותרת של השקופית. אם השקופיות ממוקמות בתוך מקטעים, השתמש במקשי החצים מעלה או מטה כדי לנווט בין המקטעים ולאחר מכן הקש על מקש חץ ימינה כדי להרחיב את המקטע.

 4. כדי להעביר את המוקד לאזור העריכה של השקופית, הקש F6. ב-Narrator, תשמע "חלונית השקופיות" ולאחר מכן את מספר השקופית. ב- JAWS, תשמע את המילים: "Slide area".

 5. הקש על מקש Tab כדי לעבור למציין מיקום של טקסט. בקורא הטקסטים, מצייני המיקום נקראים תיבות טקסט, כך שתשמע משהו כמו: "Title text box". ב- JAWS, תשמע את המילים: "Title placeholder".

 6. כדי להחליף את מציין המיקום בטקסט, הקש Enter כדי לעבור למצב עריכה ובחר את כל הטקסט ולאחר מכן התחל להקליד.

 7. כדי להזיז את נקודת הכניסה לכותרת הבאה או למציין מיקום של גוף הטקסט, הקש Ctrl+Enter.

  הערה: באפשרותך גם להקיש על מקש SR + מקש חץ ימינה או שמאלה כדי לנווט במצייני המיקום, ולהקיש על מקש SR + Enter כדי למקם את נקודת הכניסה של הטקסט בסוף תיבת הטקסט שנבחרה.

  הערה: במרבית המקרים, אם אין עוד מצייני מיקום של טקסט, הקשת Ctrl+Enter מוסיפה שקופית חדשה עם אותה פריסת שקופית כמו זו של השקופית המקורית, וממקמת את המוקד במציין המיקום הראשון בשקופית החדשה. עם זאת, אם השקופית המקורית כוללת את הפריסה "שקופית כותרת", השקופית החדשה שנוצרת מקבלת את הפריסה "כותרת ותוכן".

  הערה: אם ברצונך לערוך טקסט שכבר הוספת בשדה טקסט, הקש על מקש Tab כדי לעבור אל שדה הטקסט, ולאחר מכן הקש F2 כדי לבחור את כל הטקסט ולהתחיל בעריכה. כדי להפסיק את העריכה ולהעביר את המוקד בחזרה לתיבת הטקסט, הקש שוב על F2.

  הערה: כדי ללמוד כיצד להחיל עיצוב תווים באמצעות לוח המקשים, כגון מודגש, קו תחתון, נטוי, כתב תחתי או כתב עילי, עבור אל עיצוב טקסטבאמצעות קיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint.

הוספת תבליטים או מספרים לטקסט

ניתן ליצור רשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות באמצעות קיצורי מקשים. ניתן להפוך שורות טקסט קיימות לרשימה, לשנות את סגנון התבליטים או ליצור רשימות מקוננות.

הוספת תבליטים או מספור לטקסט

 1. במציין מיקום טקסט, בחר את הטקסט שאליו ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

  עצה: לקבלת מידע נוסף על בחירת טקסט בPowerPoint באמצעות לוח המקשים, עבור אל בחירה ועריכה של טקסט ואובייקטיםבשימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint.

 2. בחר מה אתה רוצה לעשות:

  • כדי להוסיף תבליטים, הקש Alt + H ולאחר מכן U. הקש על מקש Tab כדי לדפדף בין סגנונות התבליט. אתה שומע את תיאור סגנון התבליט תוך כדי גלישה. כדי להוסיף את הסגנון, הקש Enter.

  • כדי להוסיף מספור, הקש Alt + H ולאחר מכן לחץ על מקש Tab כדי לעיין בסגנונות המספור. אתה שומע את תיאור סגנון המספור תוך כדי גלישה. כדי להוסיף את הסגנון, הקש Enter.

 3. כדי ליצור פריטי רשימה נוספים, מקם את נקודת הכניסה בסוף פריט רשימה והקש Enter.

 4. כדי לסיים את הרשימה, מקם את נקודת הכניסה בסוף הפריט האחרון ברשימה, הקש Enter ולאחר מכן הקש Backspace.

יצירת רשימה עם תבליטים בעת הקלדה

 1. בתחילת שורה חדשה, הקלד * (כוכבית) ולאחר מכן הקש על מקש הרווח או על מקש Tab.

 2. הקלד את הטקסט הרצוי. פריט רשימה עם תבליט ממולא נוצר באופן אוטומטי לאחר הקשה על Enter.

 3. כדי ליצור פריט רשימה חדש, הקש על Enter.

 4. כדי לסיים את הרשימה, הקש Enter ולאחר מכן הקש Backspace.

יצירת רשימה ממוספרת בעת הקלדה

 1. בתחילת שורה חדשה, הקלד 1. (מספר 1 ואחריו נקודה) ולאחר מכן הקש על מקש הרווח או על מקש Tab.

 2. הקלד את הטקסט הרצוי. פריט רשימה ממוספרת נוצר באופן אוטומטי לאחר הקשה על Enter.

 3. כדי ליצור פריט רשימה חדש, הקש על Enter.

 4. כדי לסיים את הרשימה, הקש Enter ולאחר מכן הקש Backspace.

הסטה פנימה של פריטים ברשימה

 1. בחר את פריטי הרשימה שברצונך להסיט פנימה.

 2. בחר מה אתה רוצה לעשות:

  • כדי להגדיל את הכניסה, הקש Alt + י ולאחר מכן A ו-I.

  • כדי להקטין את הכניסה, הקש Alt + H ולאחר מכן A ו-O.

הוספת היפר-קישור

ניתן להוסיף היפר-קישורים המובילים אל דף אינטרנט, אל חלק אחר במצגת או אל קובץ אחר. ניתן גם להוסיף קישור mailto שפותח באופן אוטומטי הודעת דואר אלקטרוני חדשה לכתובת דואר אלקטרוני ספציפית.

קישור לדף אינטרנט

 1. הצב את נקודת הכניסה במקום שבו ברצונך להוסיף את הקישור למצגת.

 2. כדי להוסיף קישור לדף אינטרנט, הקש Ctrl + K.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Address". הקלד את כתובת דף האינטרנט.

 4. כדי להוסיף טקסט המוצג כטקסט הקישור במקום הכתובת, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Text to display". הקלד את הטקסט.

 5. כדי להוסיף את הקישור, הקש על Enter.

קישור לקובץ קיים

 1. הצב את נקודת הכניסה במקום שבו ברצונך להוסיף את הקישור למצגת.

 2. כדי להוסיף קישור לקובץ, הקש Ctrl + K.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Browse for file, button". כדי לבחור, הקש Enter.

 4. כדי לאתר את הקובץ, הקש על מקש Tab עד שתשמע שם תיקיה, לדוגמה, "מחשב זה". הקש על מקש החץ למעלה או למטה כדי לדפדף בין התיקיות, ובמקש חץ ימינה כדי להראות תיקיות משנה. תשמע את שמות התיקיות בעת המעבר ביניהן.

 5. כאשר אתה מוצא את התיקיה הנכונה, הקש Enter. תשמע את השם של קובץ בתיקיה.

 6. הקש על מקש Tab ועל מקש החץ למעלה או למטה כדי לדפדף בין הקבצים עד שתשמע את שם הקובץ הרצוי והקש Enter כדי לבחור.

 7. כדי להוסיף את הקישור, הקש על Enter.

קישור לשקופית במצגת

 1. הצב את נקודת הכניסה במקום שבו ברצונך להוסיף את הקישור.

 2. כדי להוסיף קישור לשקופית במצגת, הקש Ctrl + K.

 3. הקש Ctrl + Tab עד שתשמע: "בחר מקום במסמך זה".

 4. כדי לבחור את השקופית שאליה ברצונך לקשר, הקש על מקש חץ מטה עד שתשמע את שמה.

 5. כדי להוסיף את הקישור, הקש על Enter.

קישור לכתובת דואר אלקטרוני

 1. הצב את נקודת הכניסה במקום שבו ברצונך להוסיף את הקישור למצגת.

 2. כדי להוסיף כתובת דואר אלקטרוני, הקש Ctrl + K.

 3. הקש Ctrl + Tab עד שתשמע: "כתובת דואר אלקטרוני. Editing text".

 4. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני.

 5. כדי להוסיף טקסט המוצג בטקסט הקישור במקום הכתובת שהקלדת, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Text to display". לאחר מכן, הקלד את הטקסט.

 6. כדי להוסיף את הקישור, הקש על Enter.

שינוי הצבע של טקסט

ניתן לשנות את הצבע של קטעי טקסט מסוימים במצגת.

 1. בחר את הטקסט שברצונך להחיל עליו צבע.

 2. כדי לשנות את הצבע, הקש Alt + H, ולאחר מכן F ו-C. אתה שומע: "צבעי ערכת נושא".

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע את הצבע והצל הרצויים.

 4. כדי לבחור את הצבע, הקש Enter.

שינוי הצבע של טקסט היפר-קישור

ניתן לשנות את הצבע של טקסט היפר-קישור לאורך כל המצגת על-ידי החלת שינויים על תבנית הבסיס לשקופיות.

 1. כדי לפתוח תבנית הבסיס לשקופיות, הקש על Alt+ג ולאחר מכן על י.

 2. כדי לשנות את ערכת הצבעים של תבנית הבסיס לשקופיות, הקש Alt + M, לאחר מכן T, C ו-C.

 3. הקש על מקש חץ למעלה עד שתשמע: "Hyperlink". הקש Enter כדי לבחור.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע את הצבע והצל הרצויים. לאחר מכן הקש Enter.

 5. כדי לשמור את השינויים, הקש על Alt+ו.

 6. כדי לצאת מתצוגת תבנית הבסיס לשקופיות ולחזור לתצוגה רגילה, הקש על Alt+ג ולאחר מכן על ר.

סימון הטקסט

באפשרותך לסמן חלקים חשובים במצגת שלך. החלקים המסומנים ימשכו את תשומת הלב של הקהל.

סימון טקסט

 1. בחר את הטקסט שברצונך לסמן.

 2. כדי לפתוח את תפריט צבע סימון, הקש Alt + י, ט ולאחר מכן C.

 3. השתמש במקשי החצים כדי לנווט באפשרויות הצבע ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור צבע.

סימון טקסט באמצעות אפקטי טקסט

 1. בחר את הטקסט שברצונך לסמן.

 2. כדי לפתוח את תפריט אפקט הטקסט, הקש Alt + J, לאחר מכן D, T ו-X.

 3. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "זוהר" והקש Enter.

 4. כדי לבחור את המשתנה צבע וסימון, הקש על מקש Tab עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לעבודה עם מצגות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך לשיתוף ועריכה משותפת של מצגות ב-PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב-Microsoft 365

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-PowerPoint

השתמש בPowerPoint באמצעות לוח המקשים והקריינות, קורא המסך המוכלל של macOS, כדי להוסיף ולעצב טקסט בשקופיות ולספק לקהל מצגת מובנית היטב וקלה למעקב עם קישור רלוונטי למידע נוסף.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה של VoiceOver.

בנושא זה

פתיחת PowerPoint וכניסה

אם ברצונך לשמור את המצגות שלך באופן אוטומטי OneDrive, הקפד להיכנס לחשבון Microsoft בעת השימוש בPowerPoint. כשאתה שומר את המצגות שלך ב- OneDrive, באפשרותך לגשת אליהן מכל המכשירים שבהם אתה מחובר.

 1. ב- Mac, הקש Command+Shift+A כדי לפתוח את התצוגה Applications (יישומים) ב- Finder.

 2. הקש Control+Option+Shift+חץ למטה כדי להיכנס לקבוצה Applications ולאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי לנווט בין היישומים.

 3. כאשר קריינות מכריזה על "Microsoft PowerPoint application", הקש Control + Option + מקש רווח כדי לפתוח את PowerPoint.

 4. כדי להיכנס, הקש Shift+Tab שוב ושוב כדי לעבור אל כפתור התפריט כניסה. הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכפתור.

 5. תיבת הדו-שיח כניסה נפתחת. המוקד נמצא בשדה טקסט. הקלד את כתובת הדוא"ל או את מספר הטלפון המשויך לחשבון Microsoft שלך. כשתסיים, הקש על מקש Tab.

 6. המוקד נמצא בכפתור הבא. VoiceOver מכריז: "Link, Next". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכפתור.

 7. תיבת הדו-שיח הזנת סיסמה נפתחת. המוקד נמצא בשדה טקסט. הקלד את הסיסמה שלך ב- חשבון Microsoft והקש על מקש Tab.

 8. המוקד נמצא בכפתור היכנס. VoiceOver מכריז: "Sign in button". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי להיכנס.

כעת אתה מחובר למערכת, והמוקד נמצא בכפתור התפריט הגדרות חשבון בתצוגה הראשית של PowerPoint_generic. כדי לעבור לפריטים אחרים בתצוגה, הקש על מקש Tab.

עצה: PowerPoint משאיר אותך מחובר, כך שלא תצטרך להיכנס בפעם הבאה אלא אם תבחר להתנתק בנפרד.

הוספת טקסט לשקופית

כאשר אתה פותח לראשונה את PowerPoint, הוא נפתח בתצוגה רגילה. בתצוגה הרגילה, המסך מפוצל בין חלונית התמונות הממוזערות מימין, אזור העריכה של השקופית באמצע וחלונית ההערות מתחת לאזור העריכה.

 1. בתצוגה הרגילה, הקש F6 שוב ושוב עד שתגיע לחלונית התמונות הממוזערות. VoiceOver מכריז: "Thumbnail Pane, list, 1 item selected".

 2. הקש Control‏+Option‏+Shift+חץ למטה כדי להיכנס אל החלונית.

 3. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנווט בין השקופיות.

 4. כאשר תגיע לשקופית שבה ברצונך להוסיף טקסט, הקש על מקש Tab עד ש- VoiceOver יכריז: "You are currently on a text area, inside of a text box". אם השקופית כוללת תיבת טקסט של כותרת, אתה נמצא בתוכה.

 5. כדי להוסיף טקסט, הקש Control+Option+Shift+מקש חץ למטה והתחל להקליד. אם אזור הטקסט מכיל טקסט מציין מיקום, ייתכן שתצטרך להסיר אותו תחילה. כשתסיים, הקש Esc.

 6. כדי לעבור לתיבת הטקסט הבאה בשקופית, הקש על מקש Tab.

 7. כדי להוסיף טקסט, התחל להקליד. כשתסיים, הקש Esc.

הוספת תבליטים או מספרים לטקסט

ניתן ליצור רשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות באמצעות קורא מסך. באפשרותך להפוך קטעי טקסט קיימים לרשימה או ליצור רשימות בזמן ההקלדה.

 1. בחר את קטע הטקסט שברצונך לעצב כרשימה.

 2. הקש Control+Option+M כדי לעבור לשורת התפריטים. הקש על מקש חץ שמאלה שוב ושוב עד ש- VoiceOver מכריז: "Format". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לפתוח את התפריט.

 3. הקש על מקש חץ למטה שלוש פעמים. VoiceOver מכריז: "Bullets and Numbering, ellipsis". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור.

 4. תיבת הדו-שיח תבליטים ומספור נפתחת כאשר הכרטיסיה תבליטים נבחרה. כדי לעבור לכרטיסיה מספור, הקש על מקש חץ שמאלה פעם אחת ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח כדי לפתוח אותה.

 5. כדי נווט בין האפשרויות, השתמש במקש Tab. VoiceOver מכריז על האפשרויות במהלך הניווט.

 6. כשתגיע לאפשרות שבה ברצונך להשתמש, הקש Control‏+Option+מקש רווח ולאחר מכן הקש על מקש Tab שוב ושוב עד ש- VoiceOver מכריז: "OK, default, button".

 7. כדי להוסיף את התבליטים או המספרים, הקש Control‏+Option+מקש רווח. הטקסט שנבחר הופך לרשימה, והמוקד נשאר ברשימה.

יצירת רשימה עם תבליטים בעת הקלדה

 1. מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להתחיל את הרשימה.

 2. הקלד * (כוכבית) והקש על מקש הרווח.

 3. הקלד את הטקסט של פריט הרשימה. הקש Enter כדי להוסיף פריט רשימה חדש.

  PowerPoint מתחיל רשימה עם תבליטים באופן אוטומטי.

יצירת רשימה ממוספרת בעת הקלדה

 1. מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להתחיל את הרשימה.

 2. הקלד 1. (המספר אחת ונקודה) והקש על מקש רווח. PowerPoint מפעיל רשימה מסודרת באופן אוטומטי.

 3. הקלד את הטקסט של פריט הרשימה. הקש Enter כדי להוסיף פריט רשימה חדש.

הוספת היפר-קישור

ניתן להוסיף היפר-קישורים המובילים אל עמוד אינטרנט, אל חלק אחר במצגת או אל קובץ אחר. ניתן גם להוסיף קישור mailto שמשתמש בחשבון הדוא"ל ב- Mac כדי ליצור הודעת דוא"ל חדשה כאשר הכתובת המוגדרת ממולאת באופן אוטומטי.

קישור לדף אינטרנט

 1. ב- PowerPoint, בחר את הטקסט שאליו ברצונך להוסיף את ההיפר-קישור ולאחר מכן הקש Command + K.

 2. תיבת הדו-שיח הוספת היפר-קישור נפתחת, כאשר המוקד נמצא בשדה הכתובת. אם VoiceOver לא הכריז "Link to an existing file or web page", הקש Shift+Tab פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש חץ ימינה עד ש- VoiceOver יכריז על הכרטיסיה עמוד אינטרנט או קובץ (Web Page or File). הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכרטיסיה.

 3. הקלד או הדבק את כתובת עמוד האינטרנט שאליו ברצונך לקשר.

 4. הקש על מקש Tab שוב ושוב עד ש- VoiceOver מכריז: "OK, default, button". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכפתור.

תיבת הדו-שיח נסגרת, וההיפר-קישור נוסף. המוקד נמצא בטקסט המקושר בשקופית.

קישור לקובץ

 1. ב- PowerPoint, בחר את הטקסט שאליו ברצונך להוסיף את הקישור ולאחר מכן הקש Command + K.

 2. תיבת הדו-שיח הוספת היפר-קישור נפתחת, כאשר המוקד נמצא בשדה הכתובת. אם VoiceOver לא הכריז "Link to an existing file or web page", הקש Shift+Tab פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש חץ ימינה עד ש- VoiceOver יכריז על הכרטיסיה עמוד אינטרנט או קובץ (Web Page or File). הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכרטיסיה.

 3. הקש Tab כדי לעבור אל הכפתור בחר ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור.

 4. תיבת הדו-שיח בחר קובץ לקישור נפתחת. השתמש במקש Tab כדי לעבור בין המקטעים שבתיבת הדו-שיח. כדי להיכנס למקטע, הקש Control‏+Option‏+Shift+חץ למטה.

 5. כאשר תגיע לקובץ שאליו ברצונך לקשר, הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור.

 6. הקש Tab שוב ושוב עד ש- VoiceOver מכריז: "OK, default, button". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכפתור.

תיבת הדו-שיח נסגרת, וההיפר-קישור נוסף. המוקד נמצא בטקסט המקושר בשקופית.

קישור לשקופית אחרת במצגת

 1. ב- PowerPoint, בחר את הטקסט שאליו ברצונך להוסיף את הקישור ולאחר מכן הקש Command + K.

 2. תיבת הדו-שיח הוספת היפר-קישור נפתחת, כאשר המוקד נמצא בשדה הכתובת. אם VoiceOver לא הכריז "Select a place in this document", הקש Shift+Tab פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש חץ ימינה או שמאלה עד ש- VoiceOver יכריז על הכרטיסיה מסמך זה (This Document). הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכרטיסיה.

 3. הקש Shift+מקש חץ למטה כדי לעבור אל הטבלה שמפרטת את השקופיות. הקש Shift+מקש חץ למעלה או למטה כדי לנווט בין השקופיות. VoiceOver מכריז על השקופיות במהלך הניווט.

 4. כאשר תגיע לשקופית שאליו ברצונך לקשר, הקש על מקש Tab שוב ושוב עד ש- VoiceOver מכריז: "OK, default, button". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכפתור.

תיבת הדו-שיח נסגרת, והקישור נוסף. המוקד נמצא בטקסט המקושר בשקופית.

קישור לכתובת דואר אלקטרוני

 1. ב- PowerPoint, בחר את הטקסט שאליו ברצונך להוסיף את הקישור ולאחר מכן הקש Command + K.

 2. תיבת הדו-שיח הוספת היפר-קישור נפתחת, כאשר המוקד נמצא בשדה הכתובת. אם VoiceOver לא הכריז "Email address", הקש Shift+Tab פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש חץ שמאלה עד ש- VoiceOver יכריז על הכרטיסיה כתובת דוא"ל (Email Address). הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכרטיסיה.

 3. הקלד את הכתובת. אם ברצונך להגדיר נושא עבור הודעת הדוא"ל, הקש על מקש Tab כדי לעבור לשדה נושא ולאחר מכן הקלד את הנושא.

 4. הקש על מקש Tab שוב ושוב עד ש- VoiceOver מכריז: "OK, default, button". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכפתור.

תיבת הדו-שיח נסגרת, והקישור נוסף. המוקד נמצא בטקסט המקושר בשקופית.

שינוי הצבע של היפר-קישורים

ניתן לשנות את הצבע של כל ההיפר-קישורים לאורך כל המצגת על-ידי החלת שינויים על תבנית הבסיס לשקופיות.

 1. כדי לפתוח את תבנית הבסיס לשקופיות, הקש Option+Command+1.

 2. הקש F6 שוב ושוב עד ש- VoiceOver מכריז: "Slide Master, selected, tab". הקש על מקש חץ למטה כדי להיכנס לסרט. VoiceOver מכריז: "Scroll area".

 3. כדי להתחיל לנווט בפריטים בסרט, הקש Control+Option+Shift+חץ למטה.

 4. הקש על מקש חץ שמאלה שוב ושוב עד ש- VoiceOver מכריז: "Colors, menu button". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכפתור.

 5. הקש פעם אחת על מקש חץ למטה. VoiceOver מכריז: "Customize Colors". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את האפשרות.

 6. תיבת הדו-שיח יצירת צבעי ערכת נושא נפתחת. VoiceOver מתחיל להקריא את הפריטים.

  בתיבת הדו-שיח, הצבעים מפורטים מצד ימין והפריטים שמשתמשים בצבע מסוים מפורטים לצדם משמאל.

 7. כדי להיכנס לרשימה, הקש על מקש Tab. VoiceOver מכריז על הצבע. כדי לשמוע למה משמש הצבע, הקש על מקש חץ שמאלה. כדי לנווט ברשימה, הקש על מקש חץ שמאלה שוב ושוב.

 8. המשך לנווט עד ש- VoiceOver מכריז: "Hyperlink". הקש על מקש חץ ימינה פעם אחת כדי לחזור לצבע. VoiceOver מכריז: <הצבע>, color wheel. You are currently on a color wheel".

 9. הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לפתוח את בורר הצבעים. כברירת מחדל, הוא נפתח בגלגל הצבעים. כדי לעבור במקום זאת ללוח הצבעים, הקש על מקש Tab שוב ושוב עד ש- VoiceOver מכריז: "Color Palettes, button". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכפתור.

 10. כדי לנווט בצבעים, הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתנחת על הצבע שנבחר כעת. קריינות מכריזה, לדוגמה: "כחול, נבחר". לאחר מכן, הקש על מקש חץ למעלה או למטה עד שהקריינות תכריז על הצבע שבו ברצונך להשתמש. הצבע נבחר כעת ובאפשרותך להקיש Esc כדי לסגור את בורר הצבעים.

 11. תוחזר לתיבת הדו-שיח יצירת צבעי ערכת נושא. הקש על מקש Tab עד ש- VoiceOver מכריז: "Save, default, button". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכפתור.

 12. כדי לצאת מתבנית הבסיס לשקופיות, הקש על מקש חץ שמאלה עד ש- VoiceOver מכריז: "Close Master, button". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכפתור. VoiceOver מכריז: "Pressed Close Master, button".

תצוגת תבנית הבסיס לשקופיות נסגרת, צבע ההיפר-קישור משתנה, ואתה מוחזר לתצוגה הרגילה.

סימון טקסט באמצעות אפקטי טקסט

באפשרותך למשוך תשומת לב לנקודות חשובות במצגת שלך על-ידי סימון טקסט בPowerPoint באמצעות אפקטי טקסט, כגון צל, השתקפות או זוהר.

 1. בחר את הטקסט שברצונך לסמן.

 2. הקש Command+Shift+1 כדי לפתוח את החלונית עיצוב צורה.

 3. הקש Tab שוב ושוב עד ש- VoiceOver מכריז: "Shape Options". הקש על מקש חץ שמאלה כדי לעבור אל אפשרויות טקסט ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח.

 4. הקש Tab פעם אחת ולאחר מכן הקש פעם אחת על מקש חץ שמאלה. VoiceOver מכריז: "Text Effects, tab". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכרטיסיה.

 5. הקש על מקש חץ ימינה עד ש- VoiceOver מכריז: "Scroll area". הקש Control‏+Option‏+Shift+מקש חץ למטה כדי להיכנס אל החלונית.

 6. נווט בין האפשרויות בתפריט באמצעות מקשי החצים. VoiceOver מכריז על הפריטים במהלך הניווט.

 7. כשתגיע לאפשרות שבה ברצונך להשתמש, הקש Control‏+Option+מקש רווח.

  אפקט הטקסט מוחל על קטע הטקסט שנבחר.

 8. כדי לסגור את החלונית עיצוב צורה ולחזור למצגת, הקש על Control+Option+Shift+מקש חץ למעלה פעם אחת ולאחר מכן הקש Shift+Tab שוב ושוב עד ש- VoiceOver מכריז: "Close Format Shape, button". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם מצגות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך להוספת שמע או וידאו ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב-Microsoft 365

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-PowerPoint

השתמש בPowerPoint עם קריינות, קורא המסך המוכלל ב-iOS, כדי להוסיף ולעצב טקסט בשקופיות שלך ולספק לקהל מצגת מובנית היטב וקלה למעקב עם קישור רלוונטי למידע נוסף.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • עבור יכולות מגע ב- PowerPoint, עבור אל מדריך מגע של PowerPoint עבור iPhone.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

בנושא זה

הוספת טקסט לשקופית

כאשר אתה פותח לראשונה את PowerPoint, המסך מפוצל בין חלונית התמונות הממוזערות מימין (אם אתה מחזיק את הטלפון שלך בכיוון לרוחב) או בחלק התחתון (אם אתה מחזיק את הטלפון שלך בכיוון לאורך), אזור עריכת השקופיות במרכז, והשדה ' הערות ' מתחת לאזור העריכה.

 1. במצגת, בחר את השקופית שברצונך להוסיף לה טקסט. כדי לבחור שקופית, החלק שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Slide <מספר שקופית> מתוך <מספר השקופיות הכולל>" ולאחר מכן החלק שמאלה או ימינה עד שתשמע את השקופית שברצונך לבחור. קורא המסך מקריא את השמות של השקופיות במהלך הניווט. לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Selected".

 2. כאשר אתה נמצא בשקופית שברצונך להוסיף לה טקסט, החלק שמאלה או ימינה עד שתשמע את סוג תיבת הטקסט ואת המשפט “Text box, text field". אם תיבת הטקסט כבר מכילה טקסט, VoiceOver מקריא לך גם את הטקסט. כדי לבחור את תיבת הטקסט, הקש פעמיים על המסך.

 3. כדי להוסיף טקסט, הקש פעמיים על המסך שוב. לאחר מכן הקלד את הטקסט בעזרת המקלדת שעל המסך. כדי לעבור למקלדת, החלק שמאלה עד שתשמע: "Q". כדי לעבור למקלדת, החלק ימינה עד שתשמע: "Hide keyboard". הקש פעמיים על המסך.

 4. כדי לנווט אל תיבת הטקסט הבאה החלק ימינה עד שתשמע את תיבת הטקסט.

הוספת תבליטים או מספור לטקסט

ניתן ליצור רשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות באמצעות קורא מסך.

 1. עבור אל השקופית שבה אתה מעוניין שהרשימה תתחיל.

 2. כדי לעבור לרצועת הכלים, החלק שמאלה עד שתשמע: "Show ribbon". הקש פעמיים על המסך.

 3. כדי לעבור לכרטיסיה בית ברצועת הכלים, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את שם הכרטיסיה של רצועת הכלים ואת "tab". הקש פעמיים על המסך. כדי לדפדף לכרטיסיה בית , החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע: "Home tab". כדי לבחור, הקש פעמיים על המסך.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור רשימה עם תבליטים, החלק שמאלה עד שתשמע: "Bullets, button". הקש פעמיים על המסך. תפריט תבליטים נפתח.

  • כדי ליצור רשימה ממוספרת, החלק שמאלה עד שתשמע: "Numbering, button". הקש פעמיים על המסך. תפריט מספור נפתח.

 5. כדי לנווט אל האפשרויות בתפריט תבליטים ומספור, החלק שמאלה. VoiceOver מכריז על האפשרויות במהלך הניווט. כאשר אתה נמצא באפשרות שבה אתה מעוניין להשתמש, הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. התבליטים או המספרים מתווספים.

 6. כדי לסגור את רצועת הכלים, החלק שמאלה עד שתשמע: "Hide ribbon, button". הקש פעמיים על המסך.

 7. רצועת הכלים נסגרת והמוקד עובר אל הרשימה. לוח המקשים שעל המסך הופך לזמין ובאפשרותך להקליד את הטקסט.

יצירת רשימה עם תבליטים בעת הקלדה

 1. בחר את תיבת הטקסט שבה ברצונך להתחיל את הרשימה.

 2. נווט אל * (כוכבית) בלוח המקשים שעל המסך. הקש פעמיים על המסך כדי לבחור אותו. לאחר מכן נווט אל רווח והקש פעמיים על המסך.

 3. הקלד את הטקסט של הפריט ברשימה בעזרת לוח המקשים שעל המסך. כשתסיים, נווט אל מקש return והקש פעמיים על המסך כדי לבחור אותו.

  PowerPoint מתחיל רשימה עם תבליטים באופן אוטומטי.

יצירת רשימה ממוספרת בעת הקלדה

 1. בחר את תיבת הטקסט שבה ברצונך להתחיל את הרשימה.

 2. באמצעות לוח המקשים על המסך, הקלד 1. (מספר 1 ונקודה). לאחר מכן נווט אל רווח והקש פעמיים על המסך.

 3. הקלד את הטקסט של הפריט ברשימה בעזרת לוח המקשים שעל המסך. כשתסיים, נווט אל מקש return והקש פעמיים על המסך כדי לבחור אותו.

  PowerPoint מתחיל רשימה ממוספרת באופן אוטומטי.

הוספה או עריכה של היפר-קישור

ניתן להוסיף היפר-קישורים שפותחים דף אינטרנט. ניתן גם להוסיף קישור mailto שמשתמש בחשבון הדואר האלקטרוני ב- iPhone כדי ליצור הודעת דואר אלקטרוני חדשה כאשר הכתובת המוגדרת ממולאת באופן אוטומטי.

קישור לדף אינטרנט

 1. עבור אל השקופית שאליה אתה מעוניין להוסיף את הקישור.

 2. הקלד את כתובת האינטרנט באמצעות לוח המקשים שעל המסך ולאחר מכן נווט אל מקש רווח או return. הקש פעמיים על המסך כדי להקיש על המקש. PowerPoint יוצר את ההיפר-קישור באופן אוטומטי.

קישור להודעת דואר אלקטרוני חדשה

 1. עבור אל השקופית שאליה אתה מעוניין להוסיף את הקישור.

 2. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני באמצעות לוח המקשים שעל המסך ולאחר מכן נווט אל מקש רווח או return. הקש פעמיים על המסך כדי להקיש על המקש. PowerPoint יוצר את הקישור באופן אוטומטי.

עריכת היפר-קישור

 1. כדי לערוך היפר-קישור, מקם את הסמן בתוכו והקש פעמיים על המסך בשתי אצבעות. תשמע את הכתובת של ההיפר-קישור.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע: "Edit, button". תפריט עריכת קישור נפתח.

 3. כדי לשנות את הטקסט המוצג בהיפר-קישור, נווט אל שדה הטקסט תצוגה. החלק שמאלה עד שתשמע את הכתובת הנוכחית ואת המילה "Display". הקש פעמיים על המסך. לאחר מכן השתמש בלוח המקשים שעל המסך כדי לערוך את טקסט התצוגה.

  עצה: ניתן לנקות במהירות את טקסט התצוגה הנוכחי מבלי להשתמש בלוח המקשים. כדי למחוק את טקסט התצוגה הנוכחי, בשדה הטקסט תצוגה, החלק שמאלה. תשמע: "Clear text button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 4. לאחר שהקלדת את טקסט התצוגה הרצוי, החלק ימינה עד שתשמע: "Done button". הקש פעמיים על המסך.

 5. טקסט התצוגה משתנה, והמוקד עובר אל המצגת שלך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לעבודה עם מצגות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך לקריאה או הוספה של הערות דובר והערות אחרות ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב-Microsoft 365

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-PowerPoint

השתמש ב- PowerPoint עבור Android עם TalkBack, קורא המסך המוכלל עבור Android, כדי להוסיף טקסט והיפר-קישורים למצגת. ניתן גם ליצור רשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות כדי לספק מבנה טוב יותר למצגות שלך.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • עבור יכולות מגע ב- PowerPoint עבור Android, עבור אל מדריך מגע עבור PowerPoint עבור Android.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

בנושא זה

הוספת טקסט לשקופית

 1. כאשר המצגת פתוחה ב- PowerPoint והמוקד נמצא בשקופית, הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Edit button". הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק ימינה עד שתמצא את תיבת הטקסט שאליה ברצונך להוסיף טקסט. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את תיבת הטקסט לצורך עריכה.

 3. החלק ימינה עד שתשמע "Edit text button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את הטקסט.

 5. החלק כלפי מטה ושמאלה כדי לסגור את לוח המקשים.

  הסמן נשאר בתיבת הטקסט. החלק שוב כלפי מטה ושמאלה כדי לחזור לתצוגת הבחירה של השקופית.

הוספת תבליטים או מספור לטקסט

באפשרותך להוסיף רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת לכל תיבת טקסט במצגת שלך.

 1. כאשר המצגת פתוחה ב- PowerPoint והמוקד נמצא בשקופית, הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Edit button". הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק ימינה עד שתמצא את תיבת הטקסט שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספרים. כדי לערוך את תיבת הטקסט, הקש פעמיים על המסך.

 3. להוספת תבליטים או מספור:

  • כדי להוסיף פריט רשימה עם תבליטים, החלק ימינה עד שתשמע "Not checked, bullets, switch, double-tap to toggle" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי להוסיף פריט רשימה ממוספרת, החלק ימינה עד שתשמע "Not checked, numbering, switch, double-tap to toggle on" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  הערה: ייתכן שתיבת הטקסט כבר מוגדרת להכיל רשימה בתבנית הPowerPoint שבה אתה משתמש. במקרה זה, תשמע "Checked" במקום "Not checked".

 4. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את פריט הרשימה.

 5. כדי להוסיף פריט רשימה אחר, החלק את האצבע מסביב לפינה הימנית התחתונה של המסך עד שתשמע: "Enter". הרם את האצבע כדי להוסיף פריט רשימה חדש והשתמש בלוח המקשים כדי להקליד.

 6. כאשר הרשימה מוכנה, החלק כלפי מטה ושמאלה כדי לסגור את לוח המקשים.

  הסמן נשאר בתיבת הטקסט. החלק שוב כלפי מטה ושמאלה כדי לחזור לתצוגת הבחירה של השקופית.

הוספת היפר-קישור

 1. כאשר המצגת פתוחה ב- PowerPoint והמוקד נמצא בשקופית, הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Edit button". הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק ימינה עד שתמצא את תיבת הטקסט שאליה ברצונך להוסיף היפר-קישור. כדי לערוך את תיבת הטקסט, הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק ימינה עד שתשמע "Not checked, expand, switch" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Tab menu, on".

 4. הקש פעמיים על המסך, החלק ימינה עד שתשמע "Insert tab, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק ימינה עד לשמיעת "Link menu, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Link window, address, editing".

 6. החלק ימינה עד שתשמע "Insert link" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 7. החלק שמאלה או ימינה עד שתשמע "Edit box for address" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 8. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את כתובת ההיפר-קישור.

 9. החלק את האצבע מסביב לפינה הימנית התחתונה של המסך עד שתשמע: "Done". הרם את האצבע כדי להוסיף את הקישור.

  תפריט אפשרויות נוספות נסגר. החלק כלפי מטה ושמאלה כדי לחזור לתצוגת הבחירה של השקופית.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לעבודה עם מצגות ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב-Microsoft 365

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-PowerPoint

השתמש ב- PowerPoint Mobile עם 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל עבור Windows, כדי להוסיף טקסט והיפר-קישורים למצגת. ניתן גם ליצור רשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות כדי לספק מבנה טוב יותר למצגות שלך.

הערות: 

בנושא זה

הוספת טקסט לשקופית

 1. בעת עריכת שקופית, החלק במהירות שמאלה עד שתמצא את תיבת הטקסט שבה ברצונך להוסיף טקסט. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את תיבת הטקסט לצורך עריכה.

 2. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את הטקסט.

 3. החלק את באזור הקצה התחתון של המסך עד שתשמע: "Back, button collapsed". הקש פעמיים על המסך כדי לסגור את לוח המקשים.

  המוקד עובר ללחצן ' הקודם '.

הוספת תבליטים או מספרים לטקסט

באפשרותך להוסיף רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת לכל תיבת טקסט במצגת שלך.

 1. בעת עריכת שקופית, החלק במהירות שמאלה עד שתמצא את תיבת הטקסט שבה ברצונך להוסיף תבליטים או מספרים. כדי לערוך את תיבת הטקסט, הקש פעמיים על המסך.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף פריט רשימה עם תבליטים, החלק ימינה עד שתשמע "Off, bullets, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי להוסיף פריט רשימה ממוספרת, החלק ימינה עד שתשמע "Off, numbering, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את פריט הרשימה.

 4. כדי להוסיף פריט רשימה אחר, החלק את האצבע מסביב לפינה הימנית התחתונה של המסך עד שתשמע: "Enter". הקש פעמיים על המסך כדי להוסיף פריט רשימה חדש והשתמש בלוח המקשים כדי להקליד.

 5. לסיום הרשימה, החלק את האצבע מסביב לקצה התחתון של המסך עד שתשמע: "Back, button collapsed". הקש פעמיים על המסך כדי לסגור את לוח המקשים.

  המוקד עובר ללחצן ' הקודם '.

הוספת היפר-קישור

 1. בעת עריכת שקופית, החלק במהירות שמאלה עד שתמצא את תיבת הטקסט שבה ברצונך להוסיף היפר-קישור. כדי לערוך את תיבת הטקסט, הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק ימינה עד שתשמע "More options, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק שמאלה עד שתשמע "Tab בורר רשימה" ולאחר מכן את הכרטיסיה שנבחרה כעת, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק שמאלה עד שתשמע "Insert" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק ימינה עד שתשמע "Link button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Link window, address, editing".

 6. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את כתובת ההיפר-קישור.

 7. החלק את האצבע מסביב לפינה הימנית התחתונה של המסך עד שתשמע: "Enter". הקש פעמיים על המסך כדי להוסיף את הקישור.

  המוקד יחזור לשקופית.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם שקופיות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך להדפסת מצגות ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-PowerPoint

השתמש בPowerPoint באינטרנט באמצעות לוח המקשים וקורא מסך כדי להוסיף טקסט והיפר-קישורים למצגת שלך. בדקנו אותה עם ' קורא טקסטים ', אך ייתכן שהוא יפעל עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם ממלאים אחר סטנדרטים וטכניקות נגישות נפוצים.

הערות: 

 • אם אתה משתמש ב'קורא טקסטים' עם Windows 10 Fall Creators Update, עליך לבטל את מצב סריקה כדי לערוך מסמכים, גליונות אלקטרוניים או מצגות עם Office באינטרנט. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר ביטול מצב וירטואלי או מצב עיון בקוראי מסך ב- Windows 10 Fall Creators Update.

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft Office.

 • בעת שימוש ב- PowerPoint באינטרנט, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- PowerPoint באינטרנט פועל בדפדפן האינטרנט, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט, אך לא על PowerPoint באינטרנט.

בנושא זה

הוספת טקסט לשקופית

 1. בתצוגת עריכה ב- PowerPoint באינטרנט, הקש Ctrl + F6 שוב ושוב עד שתשמע את מספר השקופית הנוכחית. המוקד נמצא בחלונית התמונות הממוזערות.

 2. כדי לדפדף בין השקופיות, הקש על מקשי החצים למעלה או למטה עד שתשמע את מספר השקופית שברצונך לערוך.

 3. הקש Ctrl + F6 עד שתשמע: "Slide החלונית".

 4. כדי להעביר את המוקד למציין המיקום הראשון, הקש על מקש Tab. 'קורא טקסטים' מכריז על מציין המיקום.

 5. כדי להחליף את מציין המיקום בטקסט שלך, הקש Enter ולאחר מכן התחל להקליד. כשתסיים, הקש F2. אתה שומע: "לוח שקופיות".

 6. כדי לעבור למציין המיקום הבא, הקש על מקש Tab. 'קורא טקסטים' מכריז על מציין המיקום. כדי להתחיל להוסיף טקסט, הקש Enter והקלד. לאחר שתסיים, הקש F2.

הוספת היפר-קישור

 1. בשקופית, בחר את קטע הטקסט שאליו ברצונך להוסיף קישור ולאחר מכן הקש Ctrl + K. אתה שומע: "קישור, כתובת, עריכה".

 2. הקלד או הדבק את כתובת הקישור והקש Enter.

  תיבת הדו-שיח נסגרת והקישור נוסף למצגת.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לעבודה עם מצגות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולערוך תמונות וטבלאות ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-PowerPoint

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×