שימוש בקורא מסך כדי להגדיר מרווח בין שורות וכניסות ב- Word 2016

שימוש בקורא מסך כדי להגדיר מרווח בין שורות וכניסות ב- Word 2016

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- Word 2016 עם לוח מקשים ו'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לשנות את המרווח והכניסות של הפיסקאות ולהעניק למסמכים שלך מראה מלוטש.

הערות: 

בנושא זה

הגדרת מרווח בין פיסקאות

 1. פתח את המסמך ולאחר מכן בחר את הפיסקה שעבורה שברצונך להגדיר מרווח. אם ברצונך להגדיר מרווח בין פיסקאות עבור המסמך כולו, הקש Ctrl+A.

 2. הקש Alt+H, P, G. ‏Word 2016 ממקם את המוקד בכרטיסיה כניסות ומרווחים של תיבת הדו-שיח פיסקה. תוכל לשמוע את שם תיבת הדו-שיח.

 3. כדי להגדיר את המרווח לפני הפיסקה, הקש Alt+B. בתיבה לפני, השתמש במקשים חץ למעלה וחץ למטה עד לשמיעת ערך הנקודות הרצוי, או הקלד את ערך הנקודות הרצוי (לדוגמה, 6 או 18). (ערכי נקודות קטנים יותר מייצגים פחות מרווח.)

  הערה: קורא הטקסטים עשוי לומר "Unknown key" בעת השימוש במקשי חץ למעלה או חץ למטה לעיון בערכי הנקודות.

 4. כדי להגדיר את המרווח אחרי הפיסקה, הקש Alt+F. בתיבה אחרי, השתמש במקשים חץ למעלה וחץ למטה עד לשמיעת בחירת הנקודות הרצויה, או הקלד את ערך הנקודות הרצוי (לדוגמה, 6 או 18).

 5. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח פיסקה, הקש על מקש Tab כמה פעמים כדי לעבור ללחצן אישור ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. המוקד חוזר למסמך.

אפשרויות נוספות של מרווח

 • כדי להגדיר מרווח בין פיסקאות כמרווח ברירת המחדל, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לאחר בחירת המרווח בכרטיסיה כניסות ומרווחים, הקש ALT+D.

  2. בתיבת הדו-שיח Microsoft Word, השתמש במקשי חץ למעלה וחץ למטה כדי לבחור את האפשרות מסמך זה בלבד או כל המסמכים, הקש על מקש Tab כמה פעמים כדי לעבור ללחצן אישור ולאחר מכן הקש Enter.

 • כדי להגדיר במהירות מרווח בין שורות עבור הפיסקה שנבחרה ב- Word, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה כניסות ומרווחים, הקש Alt+N.

  2. ברשימה מרווח בין שורות, השתמש במקשי חץ למעלה וחץ למטה כדי לבחור מתוך רשימת גדלים נפוצים של מרווח בין שורות.

הגדרת כניסות פיסקה

 1. פתח את המסמך ולאחר מכן בחר את הפיסקה שעבורה שברצונך להגדיר כניסות. אם ברצונך להגדיר מרווח בין פיסקאות עבור המסמך כולו, הקש Ctrl+A.

 2. הקש Alt+H‏, P+G‏. Word ממקם את המוקד בכרטיסיה כניסות ומרווחים של תיבת הדו-שיח פיסקה.

 3. כדי לקבוע את הגודל של הכניסה השמאלית, הקש Alt+L. בתיבה שמאל, כדי להגדיר את הערך הרצוי, השתמש במקשי חץ למעלה וחץ למטה או הקלד את הערך (לדוגמה, 0.25 או 0.5).

 4. כדי לקבוע את הגודל של הכניסה הימנית, הקש Alt+R. בתיבה ימין, כדי להגדיר את הערך הרצוי, השתמש במקשי חץ למעלה וחץ למטה או הקלד את הערך (לדוגמה, 0.25 או 0.5).

 5. כדי לצאת מתיבת הדו-שיח פיסקה, הקש על מקש Tab כמה פעמים כדי לעבור ללחצן אישור ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

אפשרויות נוספות להגדרת כניסות

 • כדי להגדיר כל כניסה שאתה בוחר ככניסת ברירת המחדל, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לאחר הבחירה בתיבת הדו-שיח פיסקה, הקש Alt+D.

  2. בתיבת הדו-שיח Microsoft Word, השתמש במקשי חץ למעלה וחץ למטה כדי לבחור את האפשרות מסמך זה בלבד או כל המסמכים, הקש על מקש Tab כמה פעמים כדי לעבור ללחצן אישור ולאחר מכן הקש Enter.

 • להדפסה בסגנון ספר, השתמש בתכונה 'שקף כניסות', שבה הכניסות משמאל ומימין משקפות זו את זו, כאשר כניסה אחת מצוינת בתור פנימיים והכניסה האחרת מצוינת בתור חיצוניים. לאחר בחירת הכניסות בכרטיסיה כניסות ומרווחים, הקש Alt+M כדי לבחור את תיבת הסימון שקף כניסות.

 • כדי להוסיף במהירות כניסה של שורה ראשונה לפיסקה אחת בלבד, העבר את המוקד לתחילת השורה הראשונה של הפיסקה ולאחר מכן הקש על מקש Tab. בכניסה של שורה ראשונה, השורה הראשונה של הפיסקה מוסטת יותר מהשורות האחרות בפיסקה.

קיצורי מקשים להגדרת מרווח בין פיסקאות וכניסות

הטבלה הבאה מסכמת את קיצורי המקשים השימושיים להגדרת מרווח וכניסות עבור פיסקאות.

לשם

הקש

פתיחת הכרטיסיה 'כניסות ומרווחים' של תיבת הדו-שיח 'פיסקה'

Alt+H, P+G

הגדרת מרווח לפני

Alt+B

הגדרת מרווח אחרי

Alt+F

הגדרת כניסה שמאלית

Alt+L

הגדרת כניסה ימנית

Alt+R

הגדרת המרווח או הכניסה שנבחרו כברירת מחדל

Alt+D

הגדרת מרווח בין שורות

Alt+N

בחירת האפשרות 'שקף כניסה'

Alt+M

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף או לערוך טקסט במסמך ב- Word 2016

שימוש בקורא מסך כדי ליישר טקסט ופיסקאות ב- Word 2016‏

קיצורי מקשים עבור Microsoft Word 2016 עבור Windows

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- Word 2016 עבור Mac עם לוח המקשים ועם VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- Mac OS, כדי להעניק למסמך שלך מראה מקצועי על-ידי עיצוב פיסקאות כרצונך.

תוכל להגדיר את כמות המרווח לפני ואחרי כל פיסקה ואת גודל הכניסות שלה. באפשרותך גם ליצור כניסה רק בשורה הראשונה של פיסקה, או ליצור כניסה תלויה, שבה השורה הראשונה של הפיסקה לא תוכנס, אך שאר השורות כן.

הערות: 

בנושא זה

הגדרת מרווח בין פיסקאות

 1. במסמך שלך, בחר את הפיסקאות שעבורן ברצונך להגדיר את המרווח.

  עצה: כדי לבחור רצף טקסט, החזק את מקש Shift לחוץ והזז את הסמן באמצעות מקשי החצים.

 2. כדי לעצב פיסקה, הקש Option+Command+M. תיבת הדו-שיח פיסקה נפתחת, כאשר המוקד נמצא בכרטיסיה כניסות ומרווחים.

 3. השתמש באפשרויות בקבוצה מרווח כדי לבצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להגדיר את המרווח לפני פיסקה, הקש Control+Option+מקש חץ ימינה עד שתשמע את גודל המרווח הנוכחי ואת ההכרזה "Before‏, edit text".

  • כדי להגדיר את המרווח אחרי פיסקה, הקש Control+Option+מקש חץ ימינה עד שתשמע את גודל המרווח הנוכחי ואת ההכרזה "After, edit text".

  בשדות לפני או אחרי, הקלד ערך בנקודות, לדוגמה, 6 או 18 (ערכי נקודות קטנים יותר מייצגים פחות רווח).

 4. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח פיסקה ולחזור למסמך, הקש Enter.

הגדרת מרווח בין שורות

 1. כדי לשנות את המרווח בין השורות של פיסקה, בחר את הפיסקה שברצונך לעצב, והקש Option+Command+M כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח פיסקה.

 2. כדי לבחור אפשרות מרווח בין שורות, הקש Control+Option+מקש חץ ימינה עד שתשמע "Line spacing", ולאחר מכן אפשרות מרווח בין שורות. הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לפתוח את רשימת האפשרויות. לאחר מכן השתמש במקשי החצים למעלה או למטה עד שתשמע את אפשרות הרצויה עבור מרווח בין שורות. כדי לבחור, הקש על מקש הרווח.

 3. אם תבחר באפשרות הניתנת להתאמה אישית, כגון מרובה, כדי להגדיר את גודל המרווח, הקש Tab. תשמע את גודל המרווח הנוכחי ואת המילה "At". לאחר מכן הקלד ערך.

הגדרת כניסות פיסקה

הסטה פנימה של השורה הראשונה של פיסקה בלבד

 1. בחר את הפיסקאות שבהן ברצונך להסיט פנימה את השורה הראשונה של הפיסקה.

 2. כדי לעצב פיסקה, הקש Option+Command+M. תיבת הדו-שיח פיסקה נפתחת, כאשר המוקד נמצא בכרטיסיה כניסות ומרווחים.

 3. כדי להסיט פנימה את השורה הראשונה של הפיסקה, השתמש באפשרויות בקבוצה כניסה. הקש על Control+Option+מקש חץ ימינה עד שתשמע: "Special‏, pop-up button". כדי לבחור אפשרות, הקש Control‏+Option+מקש רווח. לאחר מכן השתמש במקשי החצים למעלה או למטה עד שתשמע: "First line". כדי לבחור, הקש על מקש הרווח.

 4. כדי להגדיר את גודל הכניסה של השורה הראשונה, הקש Tab. תשמע את גודל הכניסה הנוכחי ואת המילה "By". לאחר מכן הקלד ערך בסנטימטרים, לדוגמה, 1.

 5. כדי לחזור למסמך, הקש Enter.

הערה: כל הפיסקאות הבאות שתקליד יוסטו פנימה.

הסטה פנימה של כל השורות פרט לשורה הראשונה של פיסקה

 1. בחר את הפיסקה שבה ברצונך להסיט פנימה את כל השורות פרט לשורה הראשונה של הפיסקה (כניסה תלויה).

 2. כדי לעצב פיסקה, הקש Option+Command+M. תיבת הדו-שיח פיסקה נפתחת, כאשר המוקד נמצא בכרטיסיה כניסות ומרווחים.

 3. כדי ליצור כניסה תלויה, השתמש באפשרויות בקבוצה כניסה. הקש על Control+Option+מקש חץ ימינה עד שתשמע: "Special‏, pop-up button". כדי לבחור אפשרות, הקש Control‏+Option+מקש רווח. לאחר מכן השתמש במקשי החצים למעלה או למטה עד שתשמע: "Hanging". כדי לבחור, הקש על מקש הרווח.

 4. כדי להגדיר את גודל הכניסה, הקש Tab. תשמע את גודל הכניסה הנוכחי ואת המילה "By". לאחר מכן הקלד את הערך בסנטימטרים, לדוגמה, 1.

 5. כדי לחזור למסמך, הקש Enter.

הגדלה או הקטנה של הכניסה של פיסקה שלמה

 1. במסמך, בחר את הפיסקאות שעבורן שברצונך להגדיל או להקטין את הכניסה שמאלה או ימינה.

 2. כדי לעצב פיסקה, הקש Option+Command+M. תיבת הדו-שיח פיסקה נפתחת, כאשר המוקד נמצא בכרטיסיה כניסות ומרווחים.

 3. השתמש באפשרויות בקבוצה כניסה כדי לבצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את הכניסה מהשוליים השמאליים, הקש על Control+Option+מקש חץ ימינה עד שתשמע: "Before text".

  • כדי לשנות את הכניסה מהשוליים הימניים, הקש על Control+Option+מקש חץ ימינה עד שתשמע: "After text".

  כדי להגדיר את גודל הכניסה, הקלד מספר בסנטימטרים. קורא המסך מכריז על גודל הכניסה.

 4. כדי לחזור למסמך, הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

שימוש בקורא מסך כדי לשתף מסמך ב- Word

קיצורי מקלדת ב- Word 2016 עבור Mac

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×