שימוש בקורא מסך כדי להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני שלך ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני שלך ב- Outlook

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש בדואר של Outlook עם ' קורא טקסטים ', קורא המסך המוכלל ב-Windows, כדי להגדיר את החשבונות שלך. תלמד כיצד להוסיף כמה חשבונות כדי להישאר מחובר לעבודה, למשפחה ולחברים שלך.

דואר של Outlook תומך ברוב הסוגים של שירותי דואר אלקטרוני. באפשרותך להוסיף כל אחד מהחשבונות הבאים של Microsoft: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com ו-MSN.com. ניתן גם להוסיף כל אחד מהחשבונות הבאים של ספקים חיצוניים: Gmail‏, Yahoo! Mail‏, iCloud או חשבון עם שרת POP או IMAP.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות בהדרגה למנויי Office 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל המדריך השלם על 'קורא טקסטים'.

בנושא זה

הגדרת החשבון הראשון שלך

בעזרת 'קורא טקסטים', תוכל להגדיר במהירות את החשבון הראשון שלך ב- דואר של Outlook כדי להתחיל לעבוד. החשבון הראשון יכול להיות כל סוג חשבון נתמך. מאחר שכל חשבונות הדואר האלקטרוני שונים זה מזה, ההוראות שלהלן מספקות הנחיות כלליות להגדרת חשבון בעת פתיחת דואר של Outlook בפעם הראשונה.

לקבלת הוראות מפורטות להגדרת חשבון Microsoft כחשבון הראשון שלך, ראה הגדרת חשבון Microsoft כחשבון הראשון שלך.

 1. פתח את דואר של Outlook. חלון ברוך הבא נפתח. תשמע: "Outlook Mail window".

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Get started button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Add account button".

 3. הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Email and accounts window". תיבת הדו-שיח בחירת חשבון נפתחת.

 4. חלון הכניסה עבור החשבון שנבחר נפתח ומציג בקשה להזנת פרטי הכניסה של החשבון. הליך הכניסה תלוי בחשבון שבחרת.

  החלק שמאלה או ימינה עד שתשמע את שדות הטקסט הניתנים לעריכה עבור כתובת הדואר האלקטרוני או הסיסמה הנדרשת. ייתכן ששדות אלה יהיו מיועדים להזנה באותו חלון וייתכן שלא.

 5. בשדה טקסט, הקש פעמיים על המסך ולוח המקשים שעל המסך יוקפץ. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני או את הסיסמה.

 6. כדי לעבור לשלב הבא בהליך, אם קיים, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Next button" ואז הקש פעמיים על המסך.

 7. כשתסיים להזין את שם המשתמש והסיסמה, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Sign-in, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  בהתאם לחשבון, ייתכן שתתבקש לספק מידע נוסף, כגון כניסה ל- Office 365 או לרשת הארגון שלך.

 8. לאחר סיום מוצלח של ההתקנה, תשמע את פרטי החשבון ואת המילים "Done button". הקש פעמיים על המסך.

 9. תוחזר אל חלון ברוך הבא. תשמע: "Ready to go, button". הקש פעמיים על המסך. המוקד עובר אל תיבת הדואר הנכנס החדשה.

הגדרת חשבון Microsoft כחשבון הראשון שלך

השתמש ב'קורא טקסטים' כדי להגדיר בקלות את חשבון Microsoft כחשבון הראשון שלך.

 1. פתח את דואר של Outlook. תשמע: "Outlook Mail window". חלון ברוך הבא נפתח.

  הערה: אם נכנסת למכשיר Windows Phone שלך עם חשבון Microsoft, החלק שמאלה עד שתשמע "Ready to go, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. הכל מוכן עבורך, והמוקד עובר ישירות אל תיבת הדואר הנכנס.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Get started button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Add account button".

 3. הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Email and accounts window".

 4. החלק שמאלה עד שתשמע את סוג חשבון Microsoft הרצוי, לדוגמה, "Outlook.com", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Email and accounts window".

 5. החלק ימינה עד שתשמע "Email, phone, or Skype, editable text" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. לוח המקשים על המסך מוקפץ.

 6. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של חשבון Microsoft שלך.

 7. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Password, editable text" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 8. הקלד את הסיסמה עבור החשבון.

 9. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Sign in, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 10. תשמע: "Next button". הקש פעמיים על המסך.

 11. תשמע את פרטי החשבון ואחריהם את המילים "Done button". הקש פעמיים על המסך.

 12. תשמע: "Ready to go, button". הקש פעמיים על המסך. המוקד עובר אל תיבת הדואר הנכנס של חשבון Microsoft.

הוספת חשבון נוסף לאחר תהליך ההגדרה הראשוני

לאחר תהליך ההגדרה הראשוני של דואר אלקטרוני, ניתן בקלות להוסיף חשבונות דואר אלקטרוני נוספים. החשבון הבא יכול להיות כל סוג חשבון נתמך. מאחר שכל חשבונות הדואר האלקטרוני שונים זה מזה, ההוראות שלהלן מספקות הנחיות כלליות להגדרת חשבון דואר אלקטרוני נוסף.

לקבלת הוראות להגדרת חשבון Gmail לאחר תהליך ההגדרה הראשוני, ראה הוספת חשבון Gmail לאחר תהליך ההגדרה הראשוני.

 1. בדואר של Outlookתיבת הדואר הנכנס, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "More options button, collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "More options, pop-up, custom".

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Manage accounts, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק ימינה עד שתשמע "Add account, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. החלון בחירת חשבון נפתח.

 4. החלק שמאלה עד שתשמע את שמו של החשבון שברצונך להוסיף ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. פעל לפי הליך הגדרת החשבון המופיע על המסך ולפי הוראות ההגדרה הכלליות המתוארות בסעיף הגדרת החשבון הראשון שלך משלב 5 ואילך.

הוספת חשבון Gmail לאחר תהליך ההגדרה הראשוני

 1. החלק שמאלה עד שתשמע "Google" ואז הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Authentication page". חלון הכניסה של Google נפתח.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Enter your email, editable text" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. לוח המקשים על המסך מוקפץ.

 3. הקלד את כתובת Gmail שלך.

 4. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Next button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק שמאלה עד שתשמע "Password, editable text" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. לוח המקשים על המסך מוקפץ.

 6. הקלד את הסיסמה שלך.

 7. החלק שמאלה עד שתשמע "Sign in, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 8. תתבקש לאפשר ל- Windows לגשת למידע הדואר האלקטרוני וההגדרות שלך מ- Google. החלק שמאלה עד שתשמע "Allow, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אם תישאל באיזה שם יש להשתמש כדי לשלוח הודעות דואר אלקטרוני, הקלד את שמך.

 9. לאחר סיום מוצלח של ההגדרה, תשמע: "Done button". הקש פעמיים על המסך. המוקד יחזור לרשימת החשבונות.

 10. כדי לחזור אל תיבת הדואר הנכנס, החלק אצבע אחת בחלק התחתון של המסך עד שתשמע "Navigation bar, Back button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-Outlook Mail

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×