שימוש בקהילות BGP ב- ExpressRoute עבור תרחישי Office 365

ההתחברות ל- Office 365 באמצעות Azure ExpressRoute מבוססת על מודעות BGP של רשתות משנה ספציפיות של IP המייצגות רשתות שבהן נפרסות נקודות קצה של Office 365. בשל האופי הגלובלי של Office 365 ומספר השירותים המהווים Office 365, לעתים קרובות הלקוחות צריכים לנהל את המודעות שהם מקבלים ברשת. הפחתת מספר רשתות המשנה של IP - אשר יכונו 'קידומות IP' בשארית המאמר זה, באופן שיתאים למינוח של BGP Network Management - משרתת את המטרות הסופיות הבאות של לקוחות:

 • ניהול מספר קידומות ה- IP המפורסמות שהתקבלו – לקוחות בעלי תשתית רשת פנימית או ספק שירות של רשת התומך במספר מוגבל בלבד של קידומות IP ולקוחות בעלי ספק שירות של רשת הגובה תשלום בתמורה לקבלת קידומות מעל למספר מוגבל ירצו לאמוד את מספר הקידומות הכולל שכבר פורסמו ברשת שלהם, ולבחור אילו יישומי Office 365 הכי מתאימים ל- ExpressRoute.

 • ניהול כמות רוחב הפס הדרוש במעגל Azure ExpressRoute - ייתכן שלקוחות ירצו לקבוע את מעטפת רוחב הפס של שירותי Office 365 בנתיב של ExpressRoute לעומת נתיב האינטרנט. פעולה זו מאפשרת ללקוחות להזמין רוחב פס של ExpressRoute עבור יישומים ספציפיים, כגון Skype for Business ולנתב את שאר היישומים של Office 365 באמצעות נתיב האינטרנט.

כדי לסייע ללקוחות להשיג מטרות אלה, קידומות IP של Office 365 שמתפרסמות דרך ExpressRoute מתויגות בערכי קהילת BGP ספציפיים לשירות, כפי שמוצג בדוגמה הבאה.

הערה: עליך לצפות לתעבורת רשת מסוימת המשויכת ליישומים אחרים שיש לכלול בערך הקהילה. זהו אופן פעולה צפוי עבור הצעה כללית של 'תוכנה כשירות' עם שירותים משותפים ומרכזי נתונים. נושא זה מוזער במידת האפשר בכל הנוגע לשתי המטרות שצוינו לעיל, תוך לקיחה בחשבון של ניהול ספירת קידומות ו/או רוחב פס.

שירות

ערך קהילת BGP

הערות

exchange‏*‎

12076:5010

כולל Exchange ושירותי EOP*

sharepoint‏*‎

12076:5020

SharePoint Online

skype for business‏*‎

12076:5030

Skype for Business Online

שירותי Office 365 אחרים*

12076:5100

כולל Azure Active Directory (תרחישי אימות וסינכרון מדריכי כתובות) וכן שירותי פורטל של Office 365

* היקף תרחישי השירות הכלול ב- ExpressRoute מתועד במאמר נקודות קצה של Office 365.

** ייתכן שבעתיד יתווספו שירותים וערכי קהילת BGP נוספים. עיין ברשימה הנוכחית של קהילות BGP.

מהם התרחישים הנפוצים ביותר לשימוש בקהילות BGP?

לקוחות עשויים להשתמש בקהילות BGP כדי להסדיר קבוצות של קידומות IP המתקבלות על-ידי הרשת שלהם באמצעות Azure ExpressRoute, ובכך להשפיע על ספירת קידומות ה- IP הכוללת ועל מעטפת רוחב הפס הצפויה של שירותי Office 365 מסוימים. חשוב להבין שכל Office 365 ידרוש תעבורה מאוגדת באינטרנט ללא קשר לשימוש ב- Azure ExpressRoute או בקהילות BGP. שלושת התרחישים הבאים הם השימושים הנפוצים ביותר של פונקציונליות זו.

Contoso Corporation היא חברה המעסיקה 50,000 איש המשתמשים כיום ב- Office 365 עבור Exchange Online ו- SharePoint Online. בעת עיון בדרישות של ExpressRoute קובעת Contoso כי התקני הרשת שלה במקומות אזוריים רבים אינם מסוגלים לטפל בניתוב גודלי טבלה העולים על 100 ערכי ניתוב נוספים. Contoso בדקה את המספר הכולל של קידומות IP ש- ExpressRoute יפרסם עבור הסידרה המלאה של שירותי Office 365 וגילתה כי הוא עולה על 100. כדי לשמור על ערך הנמוך מהמגבלה של 100 ערכי ניתוב נוספים, Contoso תוחמת את השימוש של ExpressRoute for Office 365 רק לערך קהילת BGP של SharePoint Online, ‏12076:5020, שהתקבל באמצעות יצירת רשת עמית-לעמית של ExpressRoute Microsoft.

תג קהילת BGP שנעשה בו שימוש

פונקציונליות ניתנת לניתוב באמצעות Azure ExpressRoute

נתיבי אינטרנט נדרשים

SharePoint

(12076:5020)

SharePoint Online ו- OneDrive for Business

 • בקשות DNS,‏ CRL ו- CDN

 • כל שאר שירותי Office 365 שאינם נתמכים באופן ספציפי באמצעות Azure ExpressRoute

 • כל שאר שירותי הענן של Microsoft

 • פורטל Office 365, אימות Office 365 ו- Office Online

 • Exchange Online,‏ Exchange Online Protection ו- Skype for Business Online

הערה: כדי להשיג ספירות קידומת נמוכות יותר עבור כל שירות, תישמר כמות מינימלית של חפיפה בין השירותים. זהו אופן פעולה צפוי.

Fabrikam Inc, ארגון רב-לאומי גדול בעל רשת הטרוגנית מבוזרת, הוא מנוי לשירותים רבים של Office 365, כולל: Exchange Online,‏ SharePoint Online ו- Skype for Business Online. תשתית הניתוב הפנימי של Fabrikam יכולה לטפל באלפי קידומות IP בטבלאות הניתוב שלה; עם זאת, Fabrikam מעוניינת להקצות את ExpressRoute ורוחב פס פנימי רק ליישומי Office 365 שהם היישומים הרגישים ביותר לביצועי רשת, ולהשתמש ברוחב הפס הקיים שלהם באינטרנט עבור כל שאר יישומי Office 365.

מסיבה זו, תוחמת Fabrikam את רוחב הפס שלה ב- Azure ExpressRoute רק לערך קהילת BGP של Skype for Business,‏ 12076:5030, שהתקבל באמצעות יצירת רשת עמית-לעמית של ExpressRoute Microsoft. תעבורת הרשת הנותרת המשויכת ל- Office 365 ממשיכה להשתמש בנקודות היציאה של האינטרנט.

תג קהילת BGP שנעשה בו שימוש

פונקציונליות ניתנת לניתוב באמצעות Azure ExpressRoute

נתיבי אינטרנט נדרשים

Skype for Business

(12076:5030)

איתות SIP ב- Skype, הורדות, קול, וידאו ושיתוף שולחן עבודה

 • בקשות DNS,‏ CRL ו- CDN

 • כל שאר שירותי Office 365 שאינם נתמכים באופן ספציפי באמצעות Azure ExpressRoute

 • כל שאר שירותי הענן של Microsoft

 • פורטל Office 365, אימות Office 365 ו- Office Online

 • מדידת שימוש ב- Skype for Business, עצות מהירות ללקוח Skype, קישוריות צ'אט ציבורית

 • Exchange Online,‏ Exchange Online Protection ו- SharePoint Online

Woodgrove Bank הוא לקוח של כמה שירותי ענן של Microsoft, כולל Office 365. לאחר הערכת קיבולת הרשת והצריכה שלו, החליט Woodgrove Bank לפרוס את Azure ExpressRoute כנתיב המועדף עבור שירותי Office 365 הנתמכים. טבלאות הניתוב יכולות לתמוך בסידרה המלאה של קידומות IP של Office 365 ומעגלי ה- Azure ExpressRoute שהן הקצו תומכים בכל הצרכים החזויים של רוחב פס והשהיה.

כדי להבטיח תעבורת רשת המשויכת לשירותי ענן של Microsoft שאינם Office 365,‏ Woodgrove Bank תוחם את השימוש ב- ExpressRoute for Office 365 לכל קידומות ה- IP המתויגות עם ערכי קהילת BGP ספציפיים של Office 365,‏‏ 12076:5010, 12076:5020, 12076:5030, 12076:5100.

תג קהילת BGP שנעשה בו שימוש

פונקציונליות ניתנת לניתוב באמצעות Azure ExpressRoute

נתיבי אינטרנט נדרשים

Exchange,‏ Skype for Business,‏ SharePoint ושירותים אחרים

(12076:5010, 12076:5020, 12076:5030, 12076:5100)

Exchange Online ו- Exchange Online Protection

SharePoint Online ו- OneDrive for Business

איתות SIP ב- Skype, הורדות, קול, וידאו ושיתוף שולחן עבודה

פורטל Office 365, אימות Office 365 ו- Office Online

 • בקשות DNS,‏ CRL ו- CDN

 • כל שאר שירותי Office 365 שאינם נתמכים באופן ספציפי באמצעות Azure ExpressRoute

 • כל שאר שירותי הענן של Microsoft

שיקולי תכנון עיקריים לגבי השימוש בקהילות BGP

לקוחות שבוחרים לנצל את קהילות BGP כדי להשפיע על אופן הפרסום וההפצה של ExpressRoute ברשת של הלקוח צריכים לקחת בחשבון את השיקולים הבאים:

 • בעת השימוש בקהילות BGP בעיצוב הרשת שלך, חשוב לוודא שסימטריית הניתוב עדיין נשמרת. במקרים מסוימים, הוספה או הסרה של קהילות BGP עשויה ליצור מצב שבו הניתוב הסימטרי מתבטל ויש לעדכן את תצורת הניתוב כדי ליצור מחדש ניתוב סימטרי.

 • הגדרת טווח של Azure ExpressRoute עם ערכי קהילת BGP היא פעולה שמבצע הלקוח. Microsoft תפרסם את כל קידומות ה- IP המשויכות לקשרי הגומלין מסוג עמית-לעמית ללא קשר להגדרת הטווח שנקבעה על-ידי הלקוח.

 • Azure ExpressRoute אינו תומך בפעולות ברשת של Microsoft בהתבסס על קהילות BGP שהקצה הלקוח.

 • קידומות IP הנמצאות בשימוש על-ידי Office 365 מסומנות רק בערכי קהילת BGP ספציפיים לשירות, קהילות BGP ספציפיות למיקום אינן נתמכות. שירותי Office 365 הם שירותים גלובליים באופיים, סינון קידומות בהתבסס על מיקום של הדייר או הנתונים בתוך הענן של Office 365 אינו נתמך. הגישה המומלצת היא לקבוע את תצורת הרשת כך שזו תתאם את נתיב הרשת הקצר ביותר או המועדף ביותר ממיקום הרשת של המשתמש לרשת הגלובלית של Microsoft, ללא קשר למיקום הפיזי של כתובת ה- IP של שירות Office 365 המבוקש.

 • קידומות ה- IP הכלולות בכל ערך קהילה של BGP מייצגות רשת משנה המכילה כתובות IP עבור יישום Office 365 המשויך לערך. במקרים מסוימים, יותר מיישום אחד של Office 365 כולל כתובות IP בתוך רשת משנה; התוצאה היא שקידומת IP קיימת ביותר מערך קהילה אחד. זוהי תוצאה צפויה, על אף שלעתים רחוקות, אופן הפעולה המתקבל עקב פיצול הקצאה אינו משפיע על מטרות ספירת הקידומות או ניהול רוחב הפס. אנו ממליצים ללקוחות להשתמש בגישת "אפשר את מה שנדרש", ולא בגישת "דחה את מה שאינו נדרש" כאשר הם מנצלים את קהילות BGP עבור Office 365 כדי לצמצם את ההשפעה.

 • השימוש בקהילות BGP אינו משנה את דרישות הבסיס לקישוריות רשת או התצורה הדרושים כדי להשתמש ב- Office 365. לקוחות המעוניינים לקבל גישה ל- Office 365 עדיין צריכים להיות מסוגלים לגשת לאינטרנט.

 • הגדרת הטווח של Azure ExpressRoute עם קהילות BGP משפיעה רק על הנתיבים שהרשת הפנימית שלך יכולה לראות דרך קשרי גומלין של עמית-לעמית ב- Microsoft. ייתכן שיהיה עליך לקבוע תצורות נוספות ברמת היישום, כגון השימוש בתצורת PAC או WPAD בשילוב עם הניתוב שנקבע לו טווח.

 • בנוסף לשימוש בקהילות BGP ב- Microsoft, לקוחות יכולים לבחור להקצות קהילות BGP משלהם לקידומות IP של Office 365 הנלמדות באמצעות Azure ExpressRoute כדי להשפיע על הניתוב הפנימי. מקרה שימוש פופולרי הוא הקצאה של קהילת BGP מבוססת מיקום לכל הנתיבים הנלמדים באמצעות כל אחד מהמיקומים הנתונים מסוג עמית-לעמית של ExpressRoute, ולאחר מכן שימוש במידע זה במורד של רשת הלקוח כדי לתאם את נתיב הרשת הקצר ביותר או המועדף ביותר לרשת של Microsoft. השימוש בקהילות BGP שהקצה הלקוח עם תרחישי ExpressRoute for Office 365 נמצא מחוץ לטווח הבקרה או הניראות של Microsoft.

להלן קישור קצר שניתן להשתמש בו כדי לחזור: https://aka.ms/bgpexpressroute365.

נושאים קשורים

קישוריות רשת ל- Office
365‏Azure ExpressRoute for Office 365
ניהול הקישוריות של ExpressRoute for Office 365
ניתוב באמצעות ExpressRoute for Office 365
תכנון רשת באמצעות ExpressRoute for Office 365
איכות המדיה וביצועי קישוריות הרשת ב- Skype for Business
Online‏ExpressRoute ואיכות השירות ב- Skype for Business Online
תזרימי שיחה באמצעות ExpressRoute
יישום של ExpressRoute for Office 365
תמיכה עבור קהילות BGP
כוונון ביצועים של Office 365 באמצעות תוכניות בסיסיות והיסטוריית ביצועים
תוכנית לפתרון בעיות ביצועים עבור Office 365‏
הדרכה עבור Azure ExpressRoute for Office 365

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×