שימוש בעורך HTML

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

התכונה עורך HTML ב- Microsoft Office SharePoint Server 2007 היא עורך טקסט עשיר עם כל התכונות. באפשרותך להחיל סגנונות עיצוב על טקסט או על רכיבי תוכן באמצעות תפריט בסרגל הכלים של עורך HTML. באפשרותך להוסיף רכיבים, כגון טבלאות ורשימות, באמצעות לחצנים הנמצאים בסרגל הכלים. באפשרותך לחפש בתוכן שלך וגם לבדוק בו איות, כל זאת באמצעות סרגל הכלים. באפשרותך גם לגשת לכל התכונות האלה באמצעות לוח המקשים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספה ועריכה של טקסט

בחר בטקסט או ברכיבי HTML ולהחיל עיצוב או סגנונות מותאמים אישית

הוספה ועריכה של טבלאות ורכיבי HTML אחרים

שימוש במצב עריכת קוד מקור של HTML

הוספה ועריכה של טקסט

ייתכן שעורך HTML ייראה בשורה או שהוא יופיע בתיבת דו-שיח של דף אינטרנט, בחלון חדש. באפשרותך להקליד ישירות בחלון עורך HTML כפי שהיית עושה בכל עורך טקסט אחר. הטקסט שלך מופיע בעורך HTML באותו אופן בו הוא מופיע בדף המפורסם. חלק מהתכונות אינן זמינות כאשר עורך HTML מופיע בשורה.

העתקה והדבקה

העתקה והדבקה של טקסט פועלות באותו אופן בו הן פועלות בעורכי טקסט עשיר אחרים, מלבד שבעורך ה- HTML מוצעות גם אפשרויות הדבקה.

בעת הדבקת טקסט מעוצב מהלוח, מופיע תפריט אפשרויות הדבקה. בתפריט אפשרויות הדבקה מוצעות האפשרויות הבאות:

 • הסר סגנונות מוטבעים      אפשרות זו מסירה את כל הסגנונות המוטבעים מהטקסט המודבק. עיצוב שאינו מהווה חלק מסגנון מוטבע אינו מוסר.

 • שמור טקסט בלבד      אפשרות זו מסירה את כל הסגנונות המוטבעים ואת כל העיצוב מהטקסט המודבק.

 • שמור סגנונות מוטבעים      אפשרות זו משאירה את כל הסגנונות המוטבעים והעיצוב ללא שינוי בטקסט המודבק.

חיפוש טקסט בתוכן שלך

באפשרותך לחפש טקסט בתוכן שלך על-ידי לחיצה על לחצן תמונת לחצן חיפוש. בעת לחיצה על לחצן חפש, מופיעה תיבת חיפוש של יחד עם לחצן חפש את הבא. בתיבה חיפוש, הקלד את הטקסט שברצונך לחפש ולאחר מכן לחץ על חפש את הבא. אם הטקסט שהקלדת בתיבה חפש מופיע בתוכן אותו אתה עורך, המופע הראשון של טקסט זה יסומן בתוכן. לחץ על חפש את הבא שוב כדי לחפש המופע הבא.

הערה: אם תזיז את הסמן מחוץ לתיבה חפש, הפקודה חפש תתחיל לחפש בתוכן בכל מקום בו ממוקם הסמן בעת לחיצה על חפש את הבא בלי להמשיך בלולאה לאחר הגעה לסוף התוכן. כדי להבטיח שהתבצע חיפוש בכל התוכן שלך, השאר את הסמן בתיבה חפש בעת לחיצה על חפש את הבא.

הערה: פונקציונליות חיפוש אינה זמינה כאשר עורך HTML מופיע בשורה.

בדיקת שגיאות איות בטקסט שלך

באפשרותך לבדוק שגיאות איות בטקסט שלך על-ידי לחיצה על לחצן סרגל הכלים תמונת לחצן בדיקת איות. בעת לחיצה על לחצן בדיקת איות, נפתח חלון חדש ומציג שגיאות איות אפשריות, יחד עם הצעות לתיקונן.

קיצור מקשים כדי לבדוק את האיות, הקש F7.

הערה: פונקציונליות של בודק איות אינה זמינה כאשר עורך HTML מופיע בשורה.

לראש הדף

בחירת טקסט או רכיבי HTML והחלת עיצוב או סגנונות מותאמים אישית

כאשר ברצונך לשנות את הופעתו של טקסט בתוכן הדף שלך, באפשרותך להשתמש בעיצוב ובסגנונות.

סגנונות הם ערכות מוגדרות מראש של אפשרויות עיצוב שבאפשרותך להחיל כאפשרות עיצוב אחת. לדוגמה, ייתכן שיש לך סגנון מוגדר מראש הנקרא 'כותרת מאמר' המציין גופן מודגש בעל 14 נקודות, שימוש במשפחת הגופנים Arial עם צבע גופן חום-ערמוני. בעת החלת הסגנון 'כותרת מאמר' על קטע נבחר, כל אחת מאפשרויות העיצוב הבודדות של הסגנון מוחלות על הקטע הנבחר.

קיימות שתי דרכים בהן ניתן לבחור תוכן: באפשרותך לבחור תוכן באופן ידני או לבחור את רכיבי ה- HTML ואת התוכן שרכיבים אלה מכילים.

לראש הדף

איזו פעולה ברצונך לבצע?

השתמש בעכבר או בלוח המקשים כדי לבחור טקסט

השתמש בתפריט בחר כדי לבחור רכיבי HTML

החלת סגנונות באמצעות תפריט סגנונות

החלת עיצוב באמצעות הלחצנים בסרגל הכלים

שימוש בעכבר או בלוח המקשים לבחירת טקסט

באפשרותך לבחור בלוק של טקסט באמצעות עכבר או לוח המקשים.

כדי לבחור בלוק של טקסט באמצעות העכבר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • גרור את מצביע העכבר כדי לבחור את הטקסט הרצוי.

 • לחץ פעמיים על הטקסט כדי לבחור מילה, או לחלופין, לחץ שלוש פעמים על הטקסט כדי לבחור פיסקה, פריט רשימה או תא טבלה.

כדי לבחור בלוק של טקסט באמצעות לוח המקשים, החזק את מקש SHIFT לחוץ והקש על מקש חץ שמאלה או חץ ימינה כדי לכוונן את בחירתך לפי תו אחד בכל פעם, או לחלופין, החזק את מקש SHIFT לחוץ והקש על מקש חץ למעלה או חץ למטה כדי לכוונן את בחירתך לפי שורה אחת בכל פעם. ניתן גם להחזיק את CTRL ו- SHIFT לחוצים בעת לחיצה על מקש חץ שמאלה או חץ ימינה כדי לבחור מילה אחת בכל פעם.

לראש הסעיף

השתמש בתפריט בחר כדי לבחור רכיבי HTML

אם ברצונך לבחור את כל הטקסט הכלול ברכיב HTML, השתמש בתפריט בחר בסרגל הכלים.

תפריט בחר הוא תלוי הקשר, כך שהאפשרויות שלו תלויות ברכיב בו נמצא הסמן. לדוגמה, אם תלחץ על תפריט בחר כאשר הסמן נמצא בפריט רשימה, תפריט בחר יציג אפשרויות אלה:

 • בחר בטקסט המעוצב (הטקסט בפריט הנוכחי בלבד).

 • בחר בבלוק העיצוב (הטקסט ורכיב ה- DIV המכיל את הטקסט).

 • בחר בפריט הרשימה (רכיב פריט הרשימה, לרבות הטקסט ובלוק העיצוב אשר מכיל הפריט).

 • בחר ברשימה (כל פריטי הרשימה ברשימה הנוכחית, לרבות הטקסט ובלוקי העיצוב שלהם).

 • בחר בכל התוכן (כל התוכן הנכלל בחלון עורך ה- HTML הנוכחי).

 • כאשר תוכן הדף פתוח בעורך ה- HTML, מקם את הסמן בטקסט רכיב ה- HTML שברצונך לבחור ולאחר מכן לחץ על Select בסרגל הכלים.

 • לחץ על פריט תפריט בחר התואם בדרך הטובה ביותר את טווח הבחירה הרצוי. לדוגמה, אם הסמן נמצא בטקסט של פריט רשימה עם תבליט וברצונך לבחור את הרשימה בשלמותה, לחץ על רשימה עם תבליטים.

השתמש בתפריט בחר כדי לוודא שאתה מעצב או מחיל סגנונות על רכיבי HTML מסוימים ולא רק על הטקסט המסומן בחלון העורך. פעולה זו מסייעת לשמור על עקביות הסגנונות והעיצוב שלך.

לראש הסעיף

החלת סגנונות באמצעות תפריט סגנונות

בין אם תבחר טקסט באמצעות עכבר ולוח המקשים או בין אם תבחר רכיבים באמצעות תפריט סגנונות, תוכל להשתמש בתפריט סגנונות כדי להחיל סגנונות שהוגדרו עבור האתר שלך. מספר סגנונות מסוג זה מותקנים כחלק מ- Office SharePoint Server 2007 ומנהל האתר שלך או מעצב פריסת הדף שלך יכולים להגדיר סגנונות מותאמים אישית אליהם באפשרותך לקבל גישה באמצעות תפריט סגנונות.

תפריט סגנונות הוא תלוי הקשר. הסגנונות המוצגים בו תלויים בקטע הנבחר עליו אתה מחיל סגנון.

לראש הסעיף

החלת עיצוב באמצעות לחצני סרגל הכלים

באפשרותך להשתמש בלחצני סרגל הכלים כדי להחיל עיצוב על קטע נבחר. ניתן לגשת לפקודות אלה באמצעות עכבר או באמצעות קיצורי מקשים.

בעת החלת עיצוב על קטע נבחר, הוא נוסף לעיצובים האחרים המוחלים כבר על הקטע הנבחר, אלא אם שני העיצובים אינם תואמים זה את זה. אם שני עיצובים כלשהם אינם תואמים — לדוגמה, אם הם מציינים שני צבעי גופן שונים —העיצוב השני יוחל על הקטע הנבחר.

לראש הסעיף

לראש הדף

הוספה ועריכה של טבלאות ורכיבי HTML אחרים

באפשרותך להשתמש בלחצני סרגל הכלים כדי להוסיף טבלאות, רשימות, היפר-קישורים, תמונות ותוכן הניתן לשימוש חוזר.

תוכן הניתן לשימוש חוזר מכיל בלוקים של טקסט ורכיבי HTML שאותם ניתן להוסיף לתוכן דף. אין באפשרותך לשנות את התוכן או את המבנה של תוכן הניתן לשימוש חוזר באמצעות עורך ה- HTML. באפשרותך להשתמש בעורך ה- HTML כדי להחיל סגנונות ועיצוב על תוכן הניתן לשימוש חוזר.

לראש הדף

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספה ועריכה של טבלה

הוספת רשימה

הוסף היפר-קישור

הוספת תמונה

הוספת תוכן הניתן לשימוש חוזר

הוספה ועריכה של טבלה

באפשרותך להוסיף טבלה על-ידי לחיצה על לחצן סרגל הכלים תמונת לחצן הוספת טבלה. בעת לחיצה על הוספת טבלה, נפתח חלון חדש שבו באפשרותך לבחור את מאפייני הטבלה הבאים:

 • מאפייני גודל:

  • שורות      השתמש במאפיין זה כדי לבחור את מספר השורות.

  • עמודות      השתמש במאפיין זה כדי לבחור את מספר העמודות.

  • ציין ממדים      בחר בתיבת סימון זו כדי לשנות את רוחבה וגובהה של הטבלה בתיבות רוחב וגובה. נקה תיבת סימון זו אם תרצה שהשרת ינהל את ממדי הטבלה.

  • רוחב וגובה     אם בחרת בתיבת הסימון ציין ממדים, באפשרותך לבחור את המאפיינים רוחב וגובה כדי לפקח על ממדי הטבלה. הקלד מספר בתיבה רוחב או גובה ולאחר מכן לחץ על החץ כדי לבחור באפשרויות פיקסל או אחוז. לדוגמה, כדי לציין שרוחב הטבלה יהיה חצי מרוחב הדף, הקלד 50 בתיבה רוחב ולאחר מכן לחץ על אחוז ברשימה.

 • מאפייני תבנית:

  • השתמש בתבנית טבלה מוגדרת מראש      בחר תיבת סימון זו כדי לבחור תבנית טבלה מהרשימה הנפתחת. Office SharePoint Server 2007 מספק מספר תבניות טבלה מוגדרות מראש ומנהל האתר שלך יכול ליצור תבניות טבלה מותאמות אישית ולהוסיפן לרשימה.

   בעת בחירת תבנית טבלה מהרשימה, תבנית זו תוצג בתצוגה מקדימה בתיבה תצוגה מקדימה.

   נקה את תיבת הסימון השתמש בתבנית טבלה מוגדרת מראש כדי לבטל את האפשרויות במקטע תבנית. לא תוחל כל תבנית על הטבלה.

  • החל עיצובים מיוחדים על      כל תבנית טבלה מוגדרת מראש יכולה להכיל עיצוב המוחל על שורת הכותרת, השורה האחרונה, העמודה הראשונה והעמודה האחרונה. השתמש בארבע אפשרויות שורה ועמודה אלה כדי לציין אם מוחל עיצוב מסוים על שורה או עמודה זו. לדוגמה, כדי לציין ששורת הכותרת אינה מעוצבת כפי שמצוין בתבנית הטבלה המוגדרת מראש, נקה את תיבת הסימון שורת כותרת.

   הערה: אפשרויות אלה זמינות רק אם נבחרה תיבת הסימון השתמש בתבנית טבלה מוגדרת מראש.

ניתן גם לערוך טבלה כדי לשנות את גודלה, עיצובה ומאפייניה האחרים. הדרך הטובה ביותר לערוך טבלה היא באמצעות תפריט תא. כדי לפתוח את תפריט תא, לחץ על החץ בקצה הימני של תא הטבלה אותו אתה עורך.

תפריט תא מכיל את הפקודות הבאות:

 • הוסף שורה מעל      פקודה זו מוסיפה שורה ישירות מעל התא אותו אתה עורך.

 • הוסף שורה מתחת      פקודה זו מוסיפה שורה ישירות מתחת לתא אותו אתה עורך.

 • הוסף עמודה משמאל      פקודה זו מוסיפה עמודה ישירות משמאל לתא אותו אתה עורך.

 • הוסף עמודה מימין      פקודה זו מוסיפה עמודה ישירות מימין לתא אותו אתה עורך.

 • מחק שורה      פקודה זו מוחקת את השורה המכילה את התא אותו אתה עורך.

 • מחק עמודה      פקודה זו מוחקת את העמודה המכילה את התא אותו אתה עורך.

 • מזג תא      פקודה זו ממזגת את התא אותו אתה עורך עם התא מימינו, או לחלופין, בשפות בהן נכתב מימין לשמאל, עם התא משמאלו.

 • פצל תא      פקודה זו מפצלת את התא אותו אתה עורך וממקמת את הסמן בתא השמאלי ביותר שנוצר.

 • גובה ורוחב      פקודה זו פותחת תיבת דו-שיח המאפשרת לך לשנות את גובה השורה ואת רוחב העמודה של השורה והעמודה המכילות את התא אותו אתה עורך.

 • עריכת טבלה      פקודה זו פותחת תיבת דו-שיח המאפשרת לך לשנות מאפיין כלשהו ממאפייני הטבלה המכילה את התא אותו אתה עורך.

ניתן גם לבצע את כל פעולות תפריט תא באמצעות לחצני סרגל הכלים.

לראש הסעיף

הוספת רשימה

באפשרותך להוסיף רשימה על-ידי לחיצה על לחצן סרגל הכלים תמונה של לחצן תבליטים רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת תמונת לחצן .

קיצור מקשים כדי להוסיף רשימה ממוספרת, הקש CTRL + SHIFT + E. כדי להוסיף רשימה עם תבליטים, הקש CTRL + SHIFT + L.

לראש הסעיף

הוספת היפר-קישור

באפשרותך להוסיף היפר-קישור על-ידי לחיצה על לחצן סרגל הכלים תמונת לחצן הוספת היפר-קישור.

קיצור מקשים כדי להוסיף היפר-קישור, הקש CTRL + K.

בעת הוספת היפר-קישור, נפתחת תיבת הדו-שיח של דף האינטרנט עריכת מאפייני היפר-קישור.

 • בתיבה כתובת URL שנבחרה, באפשרותך להקליד כתובת URL או ללחוץ על לחצן עיון כדי לדפדף לפריט או למסמך באתר שלך.

 • בחר את תיבת הסימון פתח קישור בחלון חדש כדי לפתוח את ההיפר-קישור בחלון חדש. אם תיבת סימון זו נקייה, ההיפר-קישור ייפתח באותו חלון.

 • בחר בתיבת הסימון הצג קישור עם סמל כדי להציג סמל לפני טקסט ההיפר-קישור. פעולה זו מתבצעת על-ידי הוספת תג תמונה (<IMG>) בתחילת הקישור. כברירת מחדל, הסמל המוצג משקף את סוג המסמך עליו מצביע ההיפר-קישור, אך במועד מאוחר יותר תוכל לשנות את התמונה המוצגת על-ידי עריכת תכונת המקור של תג התמונה (‎<IMG src=>‎). אם תיבת הסימון הצג קישור עם סמל נקייה, ההיפר-קישור יוצג כטקסט היפר-קישור.

 • בתיבה תיאור כלי, באפשרותך להקליד טקסט שיוצג כאשר מצביע העכבר יונח על ההיפר-קישור. טקסט זה יישמר בשם תכונת הכותרת של תג העוגן (‎<A title=>‎) של ההיפר-קישור.

 • במקטע סימניה, בתיבה שם, באפשרותך להקליד שם עבור ההיפר-קישור. שם זה נשמר כתכונת המזהה של תג העוגן (‎<A id=>‎) של ההיפר-קישור. השתמש בו כדי ליצור סימניה בדף שממנו באפשרותך ליצור קישור מדפים אחרים או ממקום אחר באותו דף.

באפשרותך לערוך היפר-קישור קיים באמצעות אותם לחצני סרגל כלים או על-ידי הקשת CTRL+K כאשר ההיפר-קישור הרצוי נבחר.

מחיקת היפר-קישור

כדי למחוק היפר-קישור, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר את הקישור שברצונך למחוק באמצעות תפריט בחר.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הקש DELETE או BACKSPACE.

  • לחץ על לחצן סרגל הכלים תמונת לחצן הסר היפר-קישור.

לראש הסעיף

הוספת תמונה

באפשרותך להוסיף תמונה על-ידי לחיצה על לחצן סרגל הכלים תמונת לחצן ' הוספה '.

קיצור מקשים כדי להוסיף תמונה, הקש CTRL + SHIFT + G.

בעת לחיצה על לחצן הוספת תמונה או הקשת CTRL+SHIFT+G, נפתחת תיבת הדו-שיח של דף האינטרנט עריכת מאפייני תמונה.

 • לחץ על לחצן עיון כדי לדפדף בתמונות הזמינות. בעת לחיצה על עיון, נפתחת תיבת הדו-שיח של דף האינטרנט בחר תמונה ומציגה את התמונות המאוחסנות בספריה 'תמונות לפרסום' של האתר, המכילה את תוכן הדף שאותו אתה עורך. לחץ על תמונה ולאחר מכן לחץ על אישור כדי להוסיף תמונה זו.

 • באפשרותך להדפיס טקסט חלופי עבור התמונה בתיבה טקסט חלופי. טקסט חלופי נקרא על-ידי קוראי מסך במקום להציג את התמונה והוא מוצג בדפדפן אם לדפדפן אינטרנט של מבקר באתר אין אפשרות לעבד את התמונה.

 • בחר באפשרויות במקטע פריסה כדי לציין את היישור, עובי הגבולות ומרווח התמונה.

 • בחר אפשרויות במקטע גודל כדי לציין את גודל התמונה. באפשרותך לציין שהתמונה תוצג בגודל ברירת המחדל שלה או לבחור את גודל התצוגה בפיקסלים. אם תציין את גודל התצוגה, תוכל לבחור את הגובה והרוחב של התמונה או לבחור לשמר את יחס הרוחב-גובה שלה.

 • לאחר סיום עריכת מאפייני התמונה, לחץ על אישור.

באפשרותך לערוך תמונה קיימת באמצעות אותו לחצן סרגל כלים או על-ידי הקשת CTRL+SHIFT+G כאשר התמונה שברצונך לערוך נבחרה.

לראש הסעיף

הוספת תוכן הניתן לשימוש חוזר

באפשרותך להוסיף תוכן הניתן לשימוש חוזר על-ידי לחיצה על לחצן סרגל הכלים תמונת לחצן הוספת תוכן הניתן לשימוש חוזר.

לאחר הוספת תוכן הניתן לשימוש חוזר, באפשרותך לשנות את מיקומו בדף ואת גודלו ולהחיל אפשרות סגנונות ועיצוב.

כדי לשנות את מיקומו או גודלו של התוכן הניתן לשימוש חוזר, לחץ על התוכן והשתמש במסגרתו כדי לכוונן את מיקומו או גודלו.

כדי להחיל אפשרויות סגנון או עיצוב, לחץ על התוכן הניתן לשימוש חוזר, לחץ על תפריט בחר ולאחר מכן לחץ על רשימה עם תבליטים. לאחר מכן, באפשרותך להחיל סגנונות באמצעות תפריט סגנונות ולהחיל אפשרויות עיצוב באמצעות לחצני סרגל הכלים או בקיצורי מקשים.

לקבלת מידע נוסף אודות תוכן הניתן לשימוש חוזר, עיין במאמר שימוש בתוכן לשימוש חוזר.

לראש הסעיף

לראש הדף

שימוש במצב עריכת קוד מקור של HTML

באפשרותך לעבור מעריכת טקסט לעריכת קוד מקור של HTML בכל עת על-ידי לחיצה על לחצן סרגל הכלים ערוך מקור HTML. מצב עריכת מקור HTML הוא שימושי לשינוי התכונות של רכיבי ה- HTML בתוכן שלך.

כאשר אתה נמצא במצב עריכת קוד מקור של HTML, החלון של עורך ה- HTML יציג את התוכן שלך ב- HTML ומרבית לחצני סרגל הכלים יהיו לא זמינים. באפשרותך לערוך את קוד המקור של HTML על-ידי שינוי התגיות והתחביר הרגילים של HTML. עורך ה- HTML תומך בתקן מעבר של גירסת HTML 4.01.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×