שימוש בנוסחה בטבלת Word 2016 for Mac

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באפשרותך לבצע חישובים והשוואות לוגיים בטבלה על-ידי שימוש בנוסחאות. Word מעדכן באופן אוטומטי את התוצאות של נוסחאות במסמך בעת פתיחת המסמך. Word מעדכן גם את התוצאות בעת שימוש בפקודה עדכן שדה.

הערה: נוסחאות בטבלאות הן סוג של קוד השדה. לקבלת מידע נוסף אודות קודי שדה, ראה קודי שדה ב- Word.

במאמר זה

פתיחת תיבת הדו-שיח נוסחה

הוספת נוסחה בתא טבלה

עדכון תוצאות נוסחה

דוגמאות: לסכם מספרים בטבלה על-ידי שימוש ארגומנטים של מיקום

פונקציות זמינות

שימוש בהפניות bookmarknames או תא בנוסחה

הפניות RnCn

הפניות A1

פתיחת תיבת הדו-שיח נוסחה

כדי להוסיף או לשנות נוסחאות ב- Word, עליך לפתוח את תיבת הדו-שיח נוסחה. תיבת הדו-שיח של הנוסחה, באפשרותך לערוך נוסחאות, בחר תבניות מספר, בחר פונקציות כדי להדביק נוסחה והדבק סימניות.

הוספה ושינוי של נוסחאות בתיבת הדו-שיח נוסחה.

ההליכים בנושא זה מתארים באמצעות התפריט טבלה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של הנוסחה, אך באפשרותך גם לפתוח את תיבת הדו-שיח נוסחה על-ידי לחיצה על ' נוסחה ' בכרטיסיה ' פריסה '.

 1. מקם את הסמן בתא הטבלה שבו ברצונך ליצור או לשנות נוסחה.

  בעת מקם את הסמן בתא טבלה, או בחר את הטקסט בטבלה, Word מציג את עיצוב הטבלה ופריסה הכרטיסיות, אשר בדרך כלל מוסתרים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם חלון Word שלך רחב, לחץ על נוסחה, המופיע ישירות ברצועת הכלים.

   כאשר החלון רחב, והנוסחה מופיעה בכרטיסיה ' פריסה ' עצמה, ולא בתפריט נתונים.
  • אם חלון Word שלך צר, תחילה לחץ על נתונים כדי לפתוח את התפריט שלו ולאחר מכן לחץ על נוסחה.

   בכרטיסיה ' פריסה ', לחץ על נתונים כדי להציג את התפריט ולחץ על נוסחה.
  • בתפריט טבלה, לחץ על נוסחה.

הוספת נוסחה בתא טבלה

 1. בחר את התא בטבלה שבו ברצונך להציג את התוצאה.

  אם התא אינה ריקה, מחק את תוכנו.

 2. בכרטיסיה ' פריסה ', לחץ על נוסחה.

  לחלופין, בתפריט טבלה, לחץ על נוסחה.

 3. השתמש בתיבת הדו-שיח נוסחה כדי ליצור את הנוסחה.

  באפשרותך להקליד בתיבה נוסחה, בחר תבנית מספר מתוך הרשימה תבנית מספר, ולהדביק ב פונקציות וסימניות באמצעות הפונקציה להדביק ורשימות הדבק סימניה.

עדכון תוצאות נוסחה

Word מחשבת התוצאה של נוסחה בעת הוספת במסמך וכאשר Word שפותח את המסמך המכיל את הנוסחה.

תוכל גם לגרום Word לחשב מחדש את התוצאה של נוסחאות ספציפי אחד או יותר.

 1. בחר את הנוסחאות שברצונך לעדכן.

  באפשרותך לבחור נוסחאות מרובות על-ידי החזקת מקש פקודה בעת ביצוע הבחירות.

 2. לשלוט + לחץ הנוסחה, ולאחר מכן לחץ על עדכן שדה.

דוגמאות: חיבור מספרים בטבלה באמצעות ארגומנטים של מיקום

באפשרותך להשתמש בארגומנטים של מיקום (LEFT, ‏RIGHT, ‏ABOVE, ‏BELOW) עם פונקציות אלה:

 • AVERAGE

 • COUNT

 • MAX

 • MIN

 • PRODUCT

 • SUM

בתור דוגמה, שקול את ההליך הבא לחיבור מספרים באמצעות הפונקציה SUM וארגומנטים של מיקום.

חשוב:  כדי למנוע שגיאה בעת סיכום בטבלה באמצעות ארגומנטים של מיקום, הקלד אפס (0) בתא ריק כלשהו שלא ייכלל בחישוב.

 1. בחר את התא בטבלה שבו ברצונך להציג את התוצאה.

 2. אם התא אינה ריקה, מחק את תוכנו.

 3. בכרטיסיה ' פריסה ', לחץ על נוסחה.

  לחלופין, בתפריט טבלה, לחץ על נוסחה.

 4. לזהות אילו מספרים שברצונך להוסיף ולאחר מכן הזן את הנוסחה המתאים המוצגים בטבלה הבאה.

  כדי לחבר את המספרים...

  הקלד זאת בתיבה נוסחה

  מעל התא

  ‎=SUM(ABOVE)‎

  מתחת לתא

  ‎=SUM(BELOW)‎

  מעל ומתחת לתא

  ‎=SUM(ABOVE,BELOW)‎

  משמאל לתא

  ‎=SUM(LEFT)‎

  מימין לתא

  ‎=SUM(RIGHT)‎

  משמאל ומימין לתא

  ‎=SUM(LEFT,RIGHT)‎

  משמאל ומעל התא

  ‎=SUM(LEFT,ABOVE)‎

  מימין ומעל התא

  ‎=SUM(RIGHT,ABOVE)‎

  משמאל ומתחת לתא

  ‎=SUM(LEFT,BELOW)‎

  מימין ומתחת לתא

  ‎=SUM(RIGHT,BELOW)‎

 5. לחץ על אישור.

פונקציות זמינות

הערה: נוסחאות המשתמשות ארגומנטים של מיקום (לדוגמה, שמאלה) אינם כוללים ערכים בשורות כותרת.

הפונקציות המתואר בטבלה הבאה זמינות לשימוש בנוסחאות טבלה.

פונקציה

הפעולה המבוצעת

דוגמה

החזרת

ABS()‎

מחשבת את הערך המוחלט של הערך בתוך הסוגריים

‎=ABS(-22)‎

22

AND()‎

מעריכה אם כל הארגומנטים בתוך הסוגריים הם TRUE.

‎=AND(SUM(LEFT)<10,SUM(ABOVE)>=5)‎

1, אם סכום הערכים מימין הנוסחה (בבאותה השורה) פחות מ- 10 וסכום הערכים מעל הנוסחה (בעמודה אותו, לא כולל תא כותרת כלשהו) היא גדולה או שווה ל- 5; 0; אחרת.

AVERAGE()‎

מחשבת את הממוצע של פריטים המזוהים בתוך הסוגריים.

‎=AVERAGE(RIGHT)‎

הממוצע של כל הערכים מימין לתא הנוסחה, באותה השורה.

COUNT()‎

מחשבת את מספר הפריטים המזוהים בתוך הסוגריים.

‎=COUNT(LEFT)‎

מספר הערכים משמאל לתא הנוסחה, באותה השורה.

DEFINED()‎

מעריכה אם הארגומנט בתוך הסוגריים מוגדר. מחזירה 1 אם הארגומנט הוגדר והוערך ללא שגיאה, 0 אם הארגומנט לא הוגדר או מחזיר שגיאה.

‎=DEFINED(gross_income)‎

1, אם gross_income הוגדר והוערך ללא שגיאה; אחרת, 0.

FALSE

לא כוללת ארגומנטים. תמיד מחזירה 0.

‎=FALSE

0

IF()‎

מעריכה את הארגומנט הראשון. מחזירה את הארגומנט השני אם הארגומנט הראשון הוא true; מחזירה את הארגומנט השלישי אם הארגומנט הראשון הוא false.

הערה:  דורשת שלושה ארגומנטים בדיוק.

‎=IF(SUM(LEFT)>=10,10,0)‎

10, אם סכום הערכים משמאל לנוסחה הוא 10 לפחות; אחרת, 0.

INT()‎

מעגלת את הערך בתוך הסוגריים כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר.

‎=INT(5.67)‎

5

MAX()‎

מחזירה את ערך המקסימום של הפריטים המזוהים בתוך הסוגריים.

‎=MAX(ABOVE)‎

ערך המקסימום שנמצא בתאים מעל הנוסחה (לא כולל שורות כותרת).

MIN()‎

מחזירה את ערך המינימום של הפריטים המזוהים בתוך הסוגריים.

‎=MIN(ABOVE)‎

ערך המינימום שנמצא בתאים מעל הנוסחה (לא כולל שורות כותרת).

MOD()‎

מקבלת שני ארגומנטים (חייבים להיות מספרים או להיות מוערכים למספרים). מחזירה את השארית לאחר חלוקת הארגומנט השני בראשון. אם השארית הוא 0 (אפס), הפונקציה מחזירה 0.0

‎=MOD(4,2)‎

0.0

NOT()‎

מקבלת ארגומנט אחד. מעריכה אם הארגומנט הוא true. מחזירה 0 אם הארגומנט הוא true ו- 1 אם הארגומנט הוא false. בשימוש בעיקר בנוסחת IF.

‎=NOT(1=1)‎

0

OR()‎

מקבלת שני ארגומנטים. אם אחד הוא true, הפונקציה מחזירה 1. אם שניהם false, הפונקציה מחזירה 0. בשימוש בעיקר בנוסחת IF.

‎=OR(1=1,1=5)‎

1

PRODUCT()‎

מחשבת את מכפלת הפריטים המזוהים בתוך הסוגריים.

‎=PRODUCT(LEFT)‎

המכפלה של הכפלת כל הערכים הנמצאים בתאים משמאל לנוסחה.

ROUND()‎

מקבלת שני ארגומנטים (הארגומנט הראשון חייב להיות מספר או להיות מוערך למספר; הארגומנט השני חייב להיות מספר שלם או להיות מוערך למספר שלם). מעגלת את הארגומנט הראשון למספר הספרות שצוין על-ידי הארגומנט השני. אם הארגומנט השני גדול מאפס (0), הארגומנט הראשון מעוגל כלפי מטה למספר הספרות שצוין. אם הארגומנט השני הוא אפס (0), הארגומנט הראשון מעוגל כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר. אם הארגומנט השני שלילי, הארגומנט הראשון מעוגל כלפי מטה משמאל למספר לנקודה העשרונית.

‎=ROUND(123.456, 2)‎

‎=ROUND(123.456, 0)‎

‎=ROUND(123.456, -2)‎

123.46

123

100

SIGN()‎

מקבלת ארגומנט אחד שחייב להיות מספר או להיות מוערך למספר. מעריכה אם הפריט המזוהה בתוך הסוגריים גדול מאפס, שווה לאפס או קטן מאפס (0). מחזירה 1 אם הוא גדול מאפס, 0 אם אפס ו- ‎-1 אם הוא קטן מאפס.

‎=SIGN(-11)‎

‎-1

SUM()‎

מחשבת את סכום הפריטים המזוהים בתוך הסוגריים.

‎=SUM(RIGHT)‎

סכום הערכים בתאים מימין לנוסחה.

TRUE()‎

מקבלת ארגומנט אחד. מעריכה אם הארגומנט הוא true. מחזירה 1 אם הארגומנט הוא true ו- 0 אם הארגומנט הוא false. בשימוש בעיקר בנוסחת IF.

‎=TRUE(1=0)‎

0

שימוש בשמות סימניות או בהפניות לתא בנוסחה

באפשרותך להפנות לתא המסומנת בסימניה בעזרת שם הסימניה שלו בנוסחה. לדוגמה, אם יש לך כסימניות תא המכיל או המוערך כמספר עם הסימניה שם gross_income, הנוסחה = ROUND (gross_income, 0) מעגלת את הערך של תא זה כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר.

ניתן גם להשתמש בהפניות עמודה ושורה בנוסחה. קיימים שתי סגנונות הפניה: RnCn ו- A1.

הערה:  התא המכיל את הנוסחה אינו נכלל בחישוב המשתמש בהפניה. אם התא מהווה חלק מההפניה, המערכת מתעלמת ממנו.

הפניות RnCn

באפשרותך להפנות לתא בנוסחה, עמודה או שורה בטבלה על-ידי שימוש את מוסכמת הפניה RnCn . בהכנס זה, Rn מפנה אל השורה ה nו- Cn מפנה לעמודה ה n. לדוגמה, R1C2 מפנה לתא הנמצא בשורה הראשונה והעמודה השניה.

הטבלה הבאה מכילה דוגמאות סגנון ההפניה RnCn.

כדי להפנות ל...

...השתמש בסגנון הפניה זה

עמודה שלמה

Cn

שורה שלמה

Rn

תא ספציפי

nC Rn

השורה המכילה את הנוסחה

R

העמודה המכילה את הנוסחה

C

כל התאים שבין שני תאים שצוינו

nC Rn:nC Rn

תא בטבלה המסומן בסימניה

Bookmark_name nC Rn

טווח תאים בטבלה המסומן בסימניה

Bookmark_name nC Rn:nC Rn

הפניות A1

באפשרותך להפנות אל תא, קבוצה של תאים או טווח של תאים באמצעות את מוסכמת הפניה A1 . בהכנס זה, האות מפנה לעמודה של התא ולאחר מפנה המספר השורה של התא. העמודה הראשונה בטבלה היא עמודה A; השורה הראשונה היא שורה 1.

הטבלה הבאה מכילה דוגמאות של סגנון ההפניה A1.

כדי להפנות ל...

...השתמש בהפניה זו

התא בעמודה הראשונה ובשורה השניה

A2

שני התאים הראשונים בשורה הראשונה

A1,B1

כל התאים בעמודה הראשונה ושני התאים הראשונים בעמודה השניה

A1:B2

למידע נוסף

קודי שדה ב- Word

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×