שימוש בנוסחה בטבלת Word 2016 for Mac

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך לבצע חישובים והשוואות לוגיים בטבלה על-ידי שימוש בנוסחאות. Word מעדכן באופן אוטומטי את התוצאות של נוסחאות במסמך בעת פתיחת המסמך. Word מעדכן גם את התוצאות בעת שימוש בפקודה עדכן שדה.

הערה: נוסחאות בטבלאות הן סוג של קוד השדה. לקבלת מידע נוסף אודות קודי שדה, ראה קודי שדה ב- Word.

במאמר זה

פתיחת תיבת הדו-שיח נוסחה

הוספת נוסחה בתא טבלה

עדכון תוצאות נוסחה

דוגמאות: לסכם מספרים בטבלה על-ידי שימוש ארגומנטים של מיקום

פונקציות זמינות

שימוש בהפניות bookmarknames או תא בנוסחה

הפניות RnCn

הפניות A1

פתיחת תיבת הדו-שיח נוסחה

כדי להוסיף או לשנות נוסחאות ב- Word, עליך לפתוח את תיבת הדו-שיח נוסחה. תיבת הדו-שיח של הנוסחה, באפשרותך לערוך נוסחאות, בחר תבניות מספר, בחר פונקציות כדי להדביק נוסחה והדבק סימניות.

הוספה ושינוי של נוסחאות בתיבת הדו-שיח נוסחה.

ההליכים בנושא זה מתארים באמצעות התפריט טבלה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של הנוסחה, אך באפשרותך גם לפתוח את תיבת הדו-שיח נוסחה על-ידי לחיצה על ' נוסחה ' בכרטיסיה ' פריסה '.

 1. מקם את הסמן בתא הטבלה שבו ברצונך ליצור או לשנות נוסחה.

  בעת מקם את הסמן בתא טבלה, או בחר את הטקסט בטבלה, Word מציג את עיצוב הטבלה ופריסה הכרטיסיות, אשר בדרך כלל מוסתרים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם חלון Word שלך רחב, לחץ על נוסחה, המופיע ישירות ברצועת הכלים.

   כאשר החלון רחב, והנוסחה מופיעה בכרטיסיה ' פריסה ' עצמה, ולא בתפריט נתונים.
  • אם חלון Word שלך צר, תחילה לחץ על נתונים כדי לפתוח את התפריט שלו ולאחר מכן לחץ על נוסחה.

   בכרטיסיה ' פריסה ', לחץ על נתונים כדי להציג את התפריט ולחץ על נוסחה.
  • בתפריט טבלה, לחץ על נוסחה.

הוספת נוסחה בתא טבלה

 1. בחר את התא בטבלה שבו ברצונך להציג את התוצאה.

  אם התא אינה ריקה, מחק את תוכנו.

 2. בכרטיסיה ' פריסה ', לחץ על נוסחה.

  לחלופין, בתפריט טבלה, לחץ על נוסחה.

 3. השתמש בתיבת הדו-שיח נוסחה כדי ליצור את הנוסחה.

  באפשרותך להקליד בתיבה נוסחה, בחר תבנית מספר מתוך הרשימה תבנית מספר, ולהדביק ב פונקציות וסימניות באמצעות הפונקציה להדביק ורשימות הדבק סימניה.

עדכון תוצאות נוסחה

Word מחשבת התוצאה של נוסחה בעת הוספת במסמך וכאשר Word שפותח את המסמך המכיל את הנוסחה.

תוכל גם לגרום Word לחשב מחדש את התוצאה של נוסחאות ספציפי אחד או יותר.

 1. בחר את הנוסחאות שברצונך לעדכן.

  באפשרותך לבחור נוסחאות מרובות על-ידי החזקת מקש פקודה בעת ביצוע הבחירות.

 2. לשלוט + לחץ הנוסחה, ולאחר מכן לחץ על עדכן שדה.

דוגמאות: לסכם מספרים בטבלה על-ידי שימוש ארגומנטים של מיקום

באפשרותך להשתמש ארגומנטים של מיקום (שמאלה, ימינה, לעיל, BELOW) עם פונקציות אלה:

 • AVERAGE

 • COUNT

 • MAX

 • MIN

 • PRODUCT

 • SUM

בתור דוגמה, שקול את ההליך הבא להוספת מספרים על-ידי שימוש בפונקציה SUM וארגומנטים של מיקום.

חשוב: כדי למנוע שגיאה בעת סיכום בטבלה על-ידי שימוש ארגומנטים של מיקום, הקלד אפס (0) בתא ריק כלשהו שייכלל בחישוב.

 1. בחר את התא בטבלה שבו ברצונך להציג את התוצאה.

 2. אם התא אינה ריקה, מחק את תוכנו.

 3. בכרטיסיה ' פריסה ', לחץ על נוסחה.

  לחלופין, בתפריט טבלה, לחץ על נוסחה.

 4. לזהות אילו מספרים שברצונך להוסיף ולאחר מכן הזן את הנוסחה המתאים המוצגים בטבלה הבאה.

  כדי להוסיף את המספרים...

  הקלד את הטקסט בתיבה נוסחה

  מעל לתא

  =SUM(ABOVE)

  מתחת לתא

  =SUM(BELOW)

  מעל ומתחת לתא

  =SUM(ABOVE,BELOW)

  השמאלית של התא

  =SUM(LEFT)

  השמאלי של התא

  =SUM(RIGHT)

  שמאל וימין של התא

  =SUM(LEFT,RIGHT)

  משמאל and מעל לתא

  =SUM(LEFT,ABOVE)

  לחצן העכבר הימני and מעל לתא

  =SUM(RIGHT,ABOVE)

  משמאל and מתחת לתא

  =SUM(LEFT,BELOW)

  לחצן העכבר הימני and מתחת לתא

  =SUM(RIGHT,BELOW)

 5. לחץ על אישור.

פונקציות זמינות

הערה: נוסחאות המשתמשות ארגומנטים של מיקום (לדוגמה, שמאלה) אינם כוללים ערכים בשורות כותרת.

הפונקציות המתואר בטבלה הבאה זמינות לשימוש בנוסחאות טבלה.

פונקציה

הפעולה המבוצעת

דוגמה

מחזיר

ABS()

מחשבת את הערך המוחלט של הערך בתוך הסוגריים

=ABS(-22)

22

AND()

פונקציה זו מעריכה אם לארגומנטים בתוך הסוגריים מתקיימים כל.

=AND(SUM(LEFT) < 10,SUM(ABOVE) > = 5)

1, אם סכום הערכים מימין הנוסחה (בבאותה השורה) פחות מ- 10 וסכום הערכים מעל הנוסחה (בעמודה אותו, לא כולל תא כותרת כלשהו) היא גדולה או שווה ל- 5; 0; אחרת.

AVERAGE()

מחשבת את הממוצע של פריטים שזוהו בתוך הסוגריים.

=AVERAGE(RIGHT)

הממוצע של כל הערכים שמשמאל בתא הנוסחה, באותה שורה.

COUNT()

פונקציה זו מחשבת את הספירה של פריטים שזוהו בתוך הסוגריים.

=COUNT(LEFT)

מספר הערכים מימין בתא הנוסחה, באותה שורה.

DEFINED()

פונקציה זו מעריכה אם הארגומנט בתוך הסוגריים מוגדר. מחזירה 1 אם הארגומנט הוגדר והערכה ללא שגיאה, 0 אם הארגומנט לא הוגדר או מחזירה שגיאה.

=DEFINED(gross_income)

1, אם gross_income הוגדרה והערכה ללא שגיאה; 0; אחרת.

FALSE

נדרשים ללא ארגומנטים. תמיד מחזירה 0.

= FALSE

0

IF()

פונקציה זו מעריכה את הארגומנט הראשון. החזרת השניה ארגומנט אם הארגומנט הראשון הוא true; אם הארגומנט הראשון הוא false, הפונקציה מחזירה את הארגומנט השלישי.

הערה: דורש בדיוק שלושה ארגומנטים.

=IF(SUM(LEFT) > = 10,10,0)

10, אם הוא סכום הערכים מימין הנוסחה לפחות 10; 0; אחרת.

INT()

עיגול הערך בתוך הסוגריים כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר.

=INT(5.67)

5

MAX()

החזרת הערך המרבי של הפריטים המזוהים בתוך הסוגריים.

=MAX(ABOVE)

הערך המרבי נמצא בתאים מעל הנוסחה (למעט מכל שורה עליונה).

MIN()

החזרת הערך המינימלי הפריטים המזוהים בתוך הסוגריים.

=MIN(ABOVE)

הערך המינימלי נמצא בתאים מעל הנוסחה (למעט מכל שורה עליונה).

MOD()

נדרשים שני ארגומנטים (חייבים להיות מספרים או להערכה של מספרים). החזרת השארית לאחר הארגומנט השני מחולק בהראשון. אם השארית הוא 0 (אפס), הפונקציה מחזירה 0.0

=MOD(4,2)

‎0.0‎

NOT()

נדרשים ארגומנט אחד. פונקציה זו מעריכה אם הארגומנט הוא true. החזרת 0 אם הארגומנט הוא true, 1 אם הארגומנט הוא false. בשימוש בעיקר בתוך נוסחת IF.

=NOT(1=1)

0

OR()

נדרשים שני ארגומנטים. אם מתקיים אחד, מחזירה 1. אם שניהם נמצאים false, הפונקציה מחזירה 0. בשימוש בעיקר בתוך נוסחת IF.

=OR(1=1,1=5)

1

PRODUCT()

פונקציה זו מחשבת את המכפלה של פריטים שזוהו בתוך הסוגריים.

=PRODUCT(LEFT)

המכפלה של הכפלת כל הערכים נמצא בתאים מימין הנוסחה.

ROUND()

נדרשים שני ארגומנטים (הארגומנט הראשון חייב להיות מספר או להערכה כמספר; הארגומנט השני חייב להיות מספר שלם או להערכה למספר שלם). מעגלת את הארגומנט הראשון למספר הספרות שצוין על-ידי הארגומנט השני. אם הארגומנט השני גדול מאפס (0), הארגומנט הראשון מעוגל כלפי מטה למספר הספרות שצוין. אם הארגומנט השני הוא אפס (0), הארגומנט הראשון מעוגל כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר. אם הארגומנט השני הוא שלילי, הארגומנט הראשון מעוגל כלפי מטה לשמאל הנקודה העשרונית.

= ROUND(123.456, 2)

= ROUND(123.456, 0)

= ROUND(123.456,-2)

123.46

123

100

SIGN()

נדרשים ארגומנט אחד חייב להיות מספר או להעריך כמספר. פונקציה זו מעריכה אם הפריט המזוהים בתוך הסוגריים אם גדול מ, שווה ל או קטן מ אפס (0). הפונקציה מחזירה 1 אם גדול מאפס, 0 אם אפס,-1 אם קטן מאפס.

=SIGN(-11)

‎-1

SUM)

פונקציה זו מחשבת את הסכום של פריטים שזוהו בתוך הסוגריים.

=SUM(RIGHT)

סכום הערכים של התאים שמשמאל הנוסחה.

נכון

נדרשים ארגומנט אחד. פונקציה זו מעריכה אם הארגומנט הוא true. הפונקציה מחזירה 1 אם הארגומנט הוא true, 0 אם הארגומנט הוא false. בשימוש בעיקר בתוך נוסחת IF.

=TRUE(1=0)

0

שימוש בהפניות bookmarknames או תא בנוסחה

באפשרותך להפנות לתא המסומנת בסימניה בעזרת שם הסימניה שלו בנוסחה. לדוגמה, אם יש לך כסימניות תא המכיל או המוערך כמספר עם הסימניה שם gross_income, הנוסחה = ROUND (gross_income, 0) מעגלת את הערך של תא זה כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר.

באפשרותך גם להשתמש בהפניות עמודה ושורה בנוסחה. קיימות שתי סגנונות ההפניות: RnCn ו- A1.

הערה: התא המכיל את הנוסחה לא נכלל בחישוב המשתמשת בהפניה. אם התא חלק ההפניה, להתעלם ממנה.

הפניות RnCn

באפשרותך להפנות לתא בנוסחה, עמודה או שורה בטבלה על-ידי שימוש את מוסכמת הפניה RnCn . בהכנס זה, Rn מפנה אל השורה ה nו- Cn מפנה לעמודה ה n. לדוגמה, R1C2 מפנה לתא הנמצא בשורה הראשונה והעמודה השניה.

הטבלה הבאה מכילה דוגמאות סגנון ההפניה RnCn.

כדי להפנות אל...

… .use סגנון הפניה זו

עמודה שלמה

Cn

שורה שלמה

Rn

תא ספציפי

nC Rn

השורה המכילה את הנוסחה

R

העמודה שמכילה את הנוסחה

C

לכל התאים שבין שתי תאים שצוינו

nC Rn:nC Rn

תא בטבלה המסומנת בסימניה

Bookmark_name nC Rn

טווח של תאים בטבלה המסומנת בסימניה

Bookmark_name nC Rn:nC Rn

הפניות A1

באפשרותך להפנות אל תא, קבוצה של תאים או טווח של תאים באמצעות את מוסכמת הפניה A1 . בהכנס זה, האות מפנה לעמודה של התא ולאחר מפנה המספר השורה של התא. העמודה הראשונה בטבלה היא עמודה A; השורה הראשונה היא שורה 1.

הטבלה הבאה מכילה דוגמאות של סגנון ההפניה A1.

כדי להפנות אל...

… .use הפניה זו

התא הראשון בעמודה והשורה השניה

A2

בשני התאים הראשונים בשורה הראשונה

A1, B1

כל התאים בעמודה הראשונה ובשני התאים הראשונים בעמודה השניה

A1: B2

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

למידע נוסף

קודי שדה ב- Word

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×