שימוש במציג Visio כדי להציג או להדפיס ציורי Visio

שימוש במציג Visio כדי להציג או להדפיס ציורי Visio

באמצעות מציג Visio, באפשרותך לפתוח, להציג או להדפיס ציורי Visio, גם אם Visio אינו מותקן אצלך. עם זאת, אין באפשרותך לערוך ציורי Visio, לשמור אותם או ליצור ציור Visio חדש באמצעות מציג Visio. לשם כך, עליך להתקין את הגירסה המלאה של Visio. אם אתה יוצר ועורך דיאגרמות בגירסה מלאה של Visio ושולח דיאגרמות אלה למישהו שלא התקין את Visio, שקול לבקש מאדם זה להשתמש במציג Visio כדי להציג את הדיאגרמה.

היכן ניתן למצוא את מציג Visio?

הורד את הגירסה העדכנית ביותר של מציג Visio ממרכז ההורדות של Microsoft.

הערות: 

 • Visio Viewer 2007 יכול לפתוח ציורי Visio (קבצי ‎.vsd) שנשמרו ב- Microsoft Visio 2000 וב- Microsoft Office Visio גירסה 2002, 2003 ו- 2007. Visio Viewer 2007 יכול גם לפתוח ציורי Visio XML (קבצי ‎.vdx) שנשמרו ב- Microsoft Office Visio גירסה 2002, 2003 ו- 2007.

 • Visio Viewer 2010 יכול לפתוח ציורי Visio (קבצי ‎.vsd) שנשמרו ב- Visio גירסה 2000, 2002, 2003, 2007, ו- 2010. Visio Viewer 2010 יכול גם לפתוח ציורי Visio XML (קבצי ‎.vdx) שנשמרו ב- Visio גירסה 2002, 2003 ו- 2007.

 • Visio Viewer 2013 יכול לפתוח ציורי Visio (קבצי ‎.vsd) שנשמרו ב- Visio גירסה 2000, 2002, 2003, 2007, 2010 ו- 2013. Visio Viewer 2013 יכול גם לפתוח ציורי Visio XML (קבצי ‎.vdx) שנשמרו ב- Visio גירסה 2002, 2003 ו- 2007.

 • Visio Viewer 2016 יכול לפתוח ציורי Visio (קבצי ‎.vsd) שנשמרו ב- Visio גירסה 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013 ו- 2016. Visio Viewer 2016 יכול גם לפתוח ציורי Visio XML (קבצי ‎.vdx) שנשמרו ב- Visio גירסה 2002, 2003 ו- 2007.

הצגת ציור באמצעות מציג Visio

בעת פתיחת ציור באמצעות מציג Visio, הציור מופיע בתוך חלון הדפדפן Internet Explorer. אם ציור כולל יותר מדף אחד, הדפים זמינים כלשוניות לאורך חלקו התחתון של המציג.

הזזת הציור

 1. מצא את הציור שברצונך לפתוח.

 2. לחץ פעמיים על הציור כדי לפתוח אותו.

  הערות: 

  • מציג Visio אינו מציג סטנסילים, חלוניות, סרגלים, קווי יישור ונקודות מנחות. בנוסף, מציג Visio אינו תומך בציורי DGN מוטבעים, בדפים מסובבים, ביותר מהיפר-קישור אחד המשויך לצורה, בהיפר-קישורים המשויכים לדף הציור, ובמאפייני דף ציור.

  • סגנונות מילוי וסגנונות קו מותאמים אישית וכן קצות קו מסוימים עשויים להיראות אחרת במציג Visio לעומת המראה שלהם בעת פתיחת הציור באמצעות Visio.

 • לחץ וגרור את הציור כדי להזיז אותו ברחבי חלון הדפדפן, או השתמש בפסי הגלילה או מקשי החצים.

  עצה: אם אינך מעוניין לגרור, באפשרותך גם ללחוץ על פסי הגלילה או להקיש על מקשי החצים לצורך תנועה פנורמית בציור. באפשרותך גם לסובב את לחצן הגלגל לצורך תנועה פנורמית למעלה ולמטה או להקיש SHIFT ולסובב את לחצן הגלגל לצורך תנועה פנורמית שמאלה וימינה.

 • כדי להגדיל אזור ספציפי בציור, הקש CTRL+SHIFT וגרור מלבן מסביב לאזור שברצונך להגדיל.

 • כדי למרכז את הדף בדפדפן, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הציור, לחץ על גודל תצוגה ולאחר מכן לחץ על דף שלם.

 • כדי לעבור לדף אחר בציור, לחץ על לשונית הדף בתחתית חלון הציור.

הגדלה והקטנה של תצוגה

בצע כל אחת מהפעולות הבאות כדי להגדיל ולהקטין את התצוגה של הציור שלך:

 • כדי להגדיל את התצוגה של הציור, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הציור ולאחר מכן לחץ על הגדל. לחלופין, לחץ על לחצן הגדל תמונת לחצן בסרגל הכלים של מציג Visio. באפשרותך גם להקיש ALT+F7.

 • כדי להגדיל אזור ספציפי בציור, הקש CTRL+SHIFT וגרור מלבן מסביב לאזור שברצונך להגדיל.

 • כדי להגדיל נקודה ספציפית בציור, הקש CTRL+SHIFT ולחץ על הנקודה שברצונך להגדיל.

 • כדי להקטין את התצוגה של הציור, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הציור ולאחר מכן לחץ על הקטן. לחלופין, לחץ על לחצן הקטן תמונת לחצן בסרגל הכלים של מציג Visio. באפשרותך גם להקיש ALT+SHIFT+F7.

 • כדי להקטין נקודה ספציפית בציור, הקש CTRL+SHIFT ולחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הנקודה שברצונך להקטין.

 • כדי להגדיל או להקטין את התצוגה של הציור באמצעות אחוז גודל תצוגה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הציור, לחץ על גודל תצוגה ולאחר מכן לחץ על אחוז גודל תצוגה, או בחר אחוז גודל תצוגה מהתיבה גודל תצוגה התיבה 'מרחק מתצוגה' בסרגל הכלים של מציג Visio.

 • כדי להקטין את התצוגה ולצפות בדף כולו בחלון מציג Visio, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הציור, לחץ על גודל תצוגה ולאחר מכן לחץ על דף שלם, או לחץ על לחצן שנה גודל תצוגת דף תמונת לחצן בסרגל הכלים של מציג Visio.

מרכוז הציור בחלון מציג Visio

בצע אחת מהפעולות הבאות כדי למרכז את הציור שלך בחלון הדפדפן:

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הציור, לחץ על גודל תצוגה ולאחר מכן לחץ על דף שלם.

 • לחץ על לחצן שנה גודל תצוגת דף תמונת לחצן בסרגל הכלים של מציג Visio.

 • גרור את הציור למרכז חלון הדפדפן.

הפעלת היפר-קישור

 1. מקם את המצביע מעל צורה המכילה היפר-קישור.

 2. לחץ על הצורה.

הערה: כדי לחזור לציור Visio שלך לאחר הפעלת היפר-קישור שנפתח באותו החלון, לחץ על לחצן אחורה של הדפדפן.

מעבר לדף אחר

בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לעבור לדף אחר בציור:

 • לחץ על לשונית הדף של הדף שאליו ברצונך לעבור בחלק התחתון של חלון הציור.

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הציור, לחץ על עבור לדף ולאחר מכן לחץ על הדף הרצוי.

קיצור מקשים  באפשרותך גם להקיש CTRL+PAGE DOWN כדי לעבור לדף הבא ו- CTRL+PAGE UP כדי לעבור לדף הקודם.

הצגת נתוני צורה המאוחסנים בצורה

 • לחץ פעמיים על צורה בציור ה- Visio.

נתוני הצורה מופיעים בתיבת הדו-שיח מאפיינים בכרטיסיה מאפייני צורה. אם כרטיסיה זו ריקה, הצורה אינה כוללת נתונים.

הדפסת ציור ממציג Visio

כשאתה מדפיס ציור Visio באמצעות מציג Visio, ההדפסה מתבצעת מתוך דפדפן האינטרנט, ולא מתוך Visio.

 1. הגדר את תצוגת הדיאגרמה עם אותו פקטור גודל תצוגה ואותה נקודת מרכז בחלון הדפדפן שברצונך להשתמש בהם בדף המודפס.

  אם ברצונך להדפיס את הציור כולו, הצג את הציור כולו בחלון הדפדפן ומרכז אותו בחלון. (לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הציור > גודל תצוגה > ‏דף שלם.)

 2. פתח את אפשרויות הגדרת העמוד של הדפדפן כדי לציין את הגדרות המדפסת. ב- Internet Explorer, לחץ על כלים > הדפס > הגדרת עמוד.

 3. השתמש באפשרות ההצגה לפני הדפסה של הדפדפן כדי לראות כיצד תיראה הדיאגרמה בעת ההדפסה.

  אם היא אינה מוצגת כראוי, סגור את תיבת הדו-שיח 'הצגה לפני הדפסה', מרכז מחדש את הדיאגרמה ושנה את הגדרת גודל התצוגה בהתאם למראה הרצוי לך להצגתה בדף.

  הערות: 

  • אם תשנה הגדרות כלשהן בתיבת הדו-שיח הצגה לפני הדפסה בעת הדפסה מ- Internet Explorer, ייתכן שהציור יודפס באופן שגוי. כדי להימנע מבעיה זו, אל תשנה הגדרות בתיבת דו-שיח זו. אם עליך לשנות את הגדרות המדפסת, שנה אותן לפני ההדפסה, באמצעות תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

  • כשאתה מדפיס ציור Visio באמצעות מציג Visio, ההדפסה מתבצעת מתוך דפדפן האינטרנט, ולא מתוך Visio. הדפסה מדפדפן משמעותה שהציור שלך לא ייראה בדיוק כפי שהוא נראה בעת הדפסה מ- Visio; יש לך פחות שליטה בתהליך ההדפסה, וניתן להדפיס דף אחד בלבד בכל פעם.

  • בעת הדפסת ציורי Visio מדפדפן האינטרנט, אותו פקטור גודל תצוגה ואותה נקודת מרכז הנמצאים בשימוש בחלון הדפדפן שלך נמצאים בשימוש בדף המודפס, כך שמה שאתה רואה על הצג דומה בקירוב לפלט המודפס. עם זאת, בדוק תמיד את ההצגה לפני הדפסה לפני הדפסת הציור כדי לוודא שהוא יודפס באופן הרצוי.

שינוי זמני של מאפייני הציור והמציג

 1. בסרגל הכלים של מציג Visio, לחץ על לחצן מאפיינים תמונת לחצן .

 2. השתמש באפשרויות שבכרטיסיה תצוגה, בכרטיסיה שכבות ובכרטיסיה הערות כדי להסתיר ולהציג חלקים מהציור ומהמציג.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×