שימוש בלחצן פקודה כדי להתחיל פעולה או סדרה של פעולות

שימוש בלחצן פקודה כדי להתחיל פעולה או סדרה של פעולות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

עליך להשתמש בלחצן פקודה בטופס של Access כדי להתחיל פעולה או קבוצה של פעולות. לדוגמה, באפשרותך ליצור לחצן פקודה הפותח טופס אחר. כדי להפוך לחצן פקודה לבצע פעולה, כתוב פרוצדורה מאקרו או אירוע ואתה לצרף אותו המאפיין בעת לחיצה של לחצן הפקודה. כמו כן, באפשרותך להטביע מאקרו ישירות לתוך המאפיין בעת לחיצה של לחצן הפקודה. כך ניתן להעתיק את הלחצן לטפסים אחרים מבלי לאבד את הפונקציונליות של הלחצן.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת לחצן פקודה לטופס באמצעות אשף

יצירת לחצן על-ידי גרירת מאקרו לטופס

יצירת לחצן פקודה מבלי להשתמש באשף

התאמה אישית של לחצן פקודה

הוספת לחצן פקודה לטופס באמצעות אשף

באמצעות אשף לחצן הפקודה, באפשרותך ליצור במהירות לחצני פקודה המבצעים מגוון משימות, כגון סגירת הטופס, פתיחת דוח, חיפוש רשומה או הפעלת מאקרו.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, ודא שהאפשרות השתמש באשפי בקרה תמונת לחצן נבחרה.

  תמונת לחצן

 3. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, לחץ על לחצן.

  תמונת לחצן

 4. ברשת העיצוב, לחץ במקום שבו ברצונך לחצן הפקודה שיש להוסיף.

  אשף לחצן הפקודה מופעל.

 5. בצע את ההוראות באשף. בעמוד האחרון, לחץ על סיום.

  האשף יוצר את לחצן הפקודה ומטביע מאקרו במאפיין ב, לחץ על הלחצן. המאקרו מכיל פעולות לבצע את המשימה שבחרת באשף.

הצגה או עריכה של מאקרו המוטבע בלחצן פקודה

 1. בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס המכיל את לחצן הפקודה ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב תמונת לחצן או תמונת לחצן תצוגת פריסה בתפריט הקיצור.

 2. לחץ על לחצן הפקודה כדי לבחור אותו ולאחר מכן הקש F4 כדי להציג את גליון המאפיינים שלו.

 3. בכרטיסיה אירוע של גליון המאפיינים, [מאקרו מוטבע] אמור להיות מוצג בתיבת המאפיין ב, לחץ על. לחץ במקום כלשהו בתיבת המאפיין ולאחר מכן לחץ על לחצן 'בונה' בצד הימני של התיבה.

בונה המאקרו מוצג, המציג את פעולה אחת או יותר המהווים את המאקרו המוטבע.

לראש הדף

יצירת לחצן על-ידי גרירת מאקרו לטופס

אם יש לך כבר יצרת ושמרת מאקרו, תוכל ליצור בקלות לחצן פקודה המפעיל את המאקרו על-ידי גרירת המאקרו מחלונית הניווט לטופס פתוח בתצוגת עיצוב.

 1. פתח את הטופס בתצוגת עיצוב באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס בחלונית הניווט ולאחר מכן לחיצה על תצוגת עיצוב תמונת לחצן בתפריט הקיצור.

 2. בחלונית הניווט, אתר את המאקרו הרצוי לחצן הפקודה חדש להפעלת ולאחר מכן גרור את המאקרו לטופס.

  באופן אוטומטי, Access יוצר לחצן פקודה ומשתמש שם המאקרו בשם הכיתוב של הלחצן. Access מוסיף גם את שם המאקרו במאפיין ב, לחץ על לחצן הפקודה כך שהמאקרו יפעל בעת לחיצה על הלחצן. Access משתמש שם כללי עבור הלחצן, כך שכדאי להקליד שם משמעותי יותר במאפיין שם של הלחצן. כדי להציג את גליון המאפיינים עבור לחצן הפקודה כאשר הטופס פתוח בתצוגת עיצוב, לחץ על הלחצן ולאחר מכן הקש F4.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירת פקודות מאקרו, עיין במאמר יצירת מאקרו של ממשק משתמש.

לראש הדף

יצירת לחצן פקודה מבלי להשתמש באשף

באפשרותך ליצור לחצן פקודה ללא שימוש באשף לחצני פקודה. התהליך מצריך את מיקום הלחצן בטופס ולאחר מכן להגדיר כמה מאפיינים.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב תמונת לחצן בתפריט הקיצור.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, ודא שהאפשרות השתמש באשפי בקרה לא נבחרה.

  תמונת לחצן

 3. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, לחץ על לחצן.

  תמונת לחצן

 4. לחץ על המיקום בטופס שבו ברצונך למקם את לחצן הפקודה.

  Access מציב את לחצן הפקודה בטופס.

  מכיוון שהאפשרות השתמש באשפי בקרה לא נבחרה, Access אינו מבצע כל עיבוד נוסף. אם אשף לחצני הפקודה מופעל בעת מיקום לחצן הפקודה בטופס, באפשרותך ללחוץ על ביטול באשף.

 5. לחצן הפקודה נבחר, הקש F4 כדי להציג את גליון המאפיינים שלו.

 6. לחץ על הכרטיסיה הכל כדי להציג את כל המאפיינים עבור לחצן הפקודה.

 7. הגדר את המאפיינים כדי להשלים את העיצוב של לחצן הפקודה, כמוצג בטבלה הבאה.

מאפיין

תיאור

שם

כברירת מחדל, Access נותן ללחצן פקודה חדש את שם הפקודה, ולאחריו מספר; לדוגמה, Command34. למרות הדבר אינו נדרש, הוא כדאי לשנות את השם למשהו המשקף את הפונקציה של הלחצן (לדוגמה, cmdSalesReport או CloseFormButton). פעולה זו מסייעת לך במועד מאוחר יותר, אם אתה זקוק להפנות אל הלחצן ב מאקרו או שגרת אירוע.

כיתוב

הקלד את התווית שברצונך להציג על לחצן פקודה. לדוגמה, דוח מכירות או סגור טופס.

הערה: הכיתוב אינו מוצג אם צוינה תמונה במאפיין תמונה .

בעת לחיצה

השתמש במאפיין זה כדי לציין מה קורה בעת לחיצה על לחצן הפקודה. כדי להגדיר את המאפיין, לחץ על תיבת המאפיין ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי להפוך את לחצן הפקודה להפעיל מאקרו קיים שנשמר, לחץ על החץ הנפתח ולחץ על שם המאקרו.

 • כדי להפוך את לחצן הפקודה להפעיל פונקציה קיימת מוכללת או פונקציית VBA, הקלד סימן שוויון (=) ואחריו את שם הפונקציה; לדוגמה, =MsgBox("Hello World") או =MyFunction(ארגומנטים).

 • כדי לבנות ביטוי, לחצן 'בונה' ולאחר מכן לחץ על בונה הביטויים.

 • כדי להתחיל בבניית שגרת אירוע המשתמשת ב- Visual Basic for Applications (VBA) קוד, לחץ על לחצן 'בונה' ולאחר מכן לחץ על בונה קוד. כדי לבנות מאקרו מוטבע חדש המכיל את הפעולות שברצונך לחצן הפקודה לביצוע, לחץ על לחצן 'בונה' ולאחר מכן לחץ על בונה מאקרו.

  הערה: יש להעניק למסדי נתונים של Access המכילים קוד VBA מצב מהימן לפני שניתן יהיה להפעיל את הקוד.

לקבלת עזרה עם מאפיינים אחרים לא המוזכרות כאן, מקם את הסמן בתיבת המאפיין והקש F1.

לראש הדף

התאמה אישית של לחצן פקודה

Access מספק בדרכים רבות להתאמה אישית של לחצני פקודה כך שיהיה באפשרותך לקבל את המראה ואת הפונקציונליות שהרצויים עבור הטופס שלך. לדוגמה, באפשרותך ליצור שורה של לחצני פקודה בסידור טבלאי או מוערם, או שתוכל לבצע לחצני פקודה יותר כגון היפר-קישורים.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב תמונת לחצן .

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • יצירת אופקית (טבלאית) או פריסה אנכית (מוערמת) של לחצני פקודה   

   באפשרותך להוסיף לחצני פקודה לפריסה טבלאית או מוערמת כדי ליצור שורה או עמודה של לחצנים מיושרות בדיוק. לאחר מכן באפשרותך למקם מחדש את הלחצנים כקבוצה, דבר המקל על שינוי טפסים. באפשרותך גם להחיל סגנונות עיצוב שורה או עמודה שלמה של לחצני פקודה בו-זמנית ולאחר באפשרותך להפריד בין הלחצנים באמצעות קווי רשת.

   1. לחיצה ימנית על אחד מלחצני הפקודה שברצונך להוסיף לפריסה ולאחר מכן הצבע על פריסה בתפריט הקיצור.

   2. לחץ על טבלאי תמונת לחצן כדי להתחיל שורה אופקית של לחצנים, או לחץ על מוערם תמונת לחצן כדי ליצור עמודה אנכית של לחצנים.

    Access מצייר גבולות סביב לחצן הפקודה כדי לציין את הפריסה. כל אחד מהלחצנים מזווג עם תווית שאין באפשרותך למחוק-עם זאת, באפשרותך לכווץ את התווית לגודל קטן מאוד, אם אין בה צורך.

    האיור הבא מציג את לחצן פקודה ובחירת התווית המשויכת שלו בפריסה טבלאית. שים לב לאופן בו התווית במקטע הגבוה יותר הבא — זו שומרת את התוויות מתוך חזרה עבור כל רשומת פירוט.

    לחצן פקודה בפריסה טבלאית

    The following illustration shows a command button and its associated label in a stacked layout. In a stacked layout, the label and the button are always in the same section.

    לחצן פקודה בפריסה מוערמת

   3. הוסף לחצני פקודה נוספים לפריסה על-ידי גרירתם לאזור הפריסה. בעת גרירת לחצן פקודה מעל אזור הפריסה, Access מצייר שורת הוספה אופקית (עבור פריסה טבלאית) או שורת הוספה אנכית (עבור פריסה מוערמת) כדי לציין היכן לחצן הפקודה ימוקם בעת שחרור לחצן העכבר.

    הוספת לחצן לפריסת פקדים מוערמת

    When you release the mouse button, the control is added to the layout.

    לחצן נוסף לפריסת פקדים מוערמת

   4. Move command buttons up a section or down a section within a tabular layout    If you want to keep a command button in a tabular layout but want to move the command button to a different section of the form (for example, from the Detail section to the Form Header section), do the following:

    1. Select the command button.

    2. Click either Move Up or Move Down on the Arrange tab.

     The command button moves up or down to the next section, but remains within the tabular layout. If there is a control already in the position that you are moving this control to, the two controls exchange places.

     הערה: The Move Up and Move Down commands are disabled for stacked layouts.

   5. Move an entire layout of command buttons    

    1. Click any of the command buttons in the layout.

     A layout selector appears at the upper left corner of the layout.

    2. Drag the layout selector to move the layout to a new location.

  • Add gridlines to a layout of command buttons    

   1. Select any of the command buttons in the layout.

   2. Click the Gridlines command on the Arrange tab and then select the style of gridlines you want.

  • Make a command button transparent    

   By making a command button transparent, you can place it over any object on your form and give that object the functionality of a command button. For example, you have an image that you want to divide into separate, clickable areas, each of which starts a different macro. You can do this by placing multiple, transparent command buttons on top of the image.

   1. Click the command button you want to make transparent, and then press F4 to display the command button's property sheet.

   2. On the Format tab of the property sheet, click in the Transparent property box.

   3. Select Yes in the drop-down list.

    You can still see the outline of the command button in Design view, but the button is invisible in Form view.

    הערה: Setting a command button's Transparent property to Yes is not the same as setting its Visible property to No. Both operations hide the command button, but setting the Transparent property to Yes leaves the button enabled. Setting the Visible property to No disables the button.

  • Make a command button appear as a hyperlink    

   If you want, you can hide a command button but leave the caption visible. The result is something that looks like a label, but functions as a command button. You can also underline the text in the caption and change its color to make it appear as a hyperlink.

   1. Click the command button to select it and press F4 to display its property sheet.

   2. On the Format tab of the property sheet, click in the Back Style property box.

   3. In the drop-down list, select Transparent.

    The body of the command button is hidden, but its caption remains visible.

   4. To underline or change the color of the text in the caption, use the tools in the Font group on the Format tab.

    הפקודות הזמינות בקבוצה גופן Access

  • Create a Cancel button    

   1. Click the command button, and then press F4 to open its property sheet.

   2. In the Cancel property box, click Yes.

    When a command button's Cancel property is set to Yes, and the form is the active form, a user can select the command button by clicking it, pressing the ESC key, or pressing ENTER when the command button has מוקד. When the Cancel property is set to Yes for any one command button, that property is automatically set to No for all other command buttons on the form.

    To make a Cancel button cancel all the actions that have taken place in a form or dialog box, you need to write a macro or event procedure and attach it to the On Click property of the button.

    הערה: For a form that allows irreversible operations (such as deletions), it is a good idea to make the Cancel button the form's default command button. To do this, set both the Cancel property and the Default property to Yes.

  • Display a picture on a command button    In the command button's Picture property box, type the path and file name for a picture file (such as a .bmp, .ico, or .dib file). If you are not sure of the path or file name, click לחצן 'בונה' to open the Picture Builder.

   בונה התמונות

   Click Browse to find the picture that you want to use or, alternatively, click one of the pictures in the Available Pictures list to preview the professionally-created pictures that you can use. If you find a picture you want, click OK to add it to the command button.

   By default, Access sets the Picture Type property to Embedded. When you assign a graphic to a command button's Picture property, using this setting creates a copy of the picture and stores it in the Access database file. Any subsequent changes to the original picture will not be reflected in the command button. To create a link to the original picture so that any changes to the picture will be reflected in the command button, change the Picture Type property to Linked. You must keep the original picture file in its original location. If you move or rename the picture file, Access displays an error message when you open the database, and the command button displays its caption instead of the picture. To share the same picture in multiple places within the database, change the Picture Type property to Shared. You'll now be able to select the same picture on other command buttons, for example, by selecting the picture name on the Picture property.

  • Display both a picture and a caption on a command button    

   You can display both a caption and a picture on a command button. Use the following procedure:

   1. Add a picture to the command button by using the procedure outlined earlier in this section.

   2. Select the command button. If the property sheet is not already displayed, press F4 to display it.

   3. On the Format tab of the property sheet, type the caption you want in the Caption property box.

   4. Click the drop-down arrow in the Picture Caption Arrangement property box, and then select the arrangement you want. For example, to display the caption below the picture, select Bottom. To display the caption to the right of the picture, select Right. To make the arrangement dependent on the system locale, select General. By using this setting, the caption will appear on the right for languages that read from left to right, and it will appear on the left for languages that read from right to left.

לראש הדף

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת לחצן פקודה לטופס באמצעות אשף

יצירת לחצן על-ידי גרירת מאקרו לטופס

Create a command button without using a wizard

Customize a command button

Add a command button to a form by using a wizard

By using the Command Button Wizard, you can quickly create command buttons that do a variety of tasks, such as closing the form, opening a report, finding a record, or running a macro.

 1. Right-click the form in the Navigation Pane, and then click Design view on the shortcut menu.

 2. On the Design tab, in the Controls group, ensure that Use Control Wizards תמונת לחצן is selected.

  תמונת לחצן

 3. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, לחץ על לחצן.

  תמונת לחצן

 4. In the design grid, click where you want the command button to be inserted.

  The Command Button Wizard starts.

 5. Follow the directions in the wizard. On the last page, click Finish.

  The wizard creates the command button and embeds a macro in the button's On Click property. The macro contains actions that perform the task you chose in the wizard.

View or edit a macro embedded in a command button

 1. בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס המכיל את לחצן הפקודה ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב תמונת לחצן או תמונת לחצן תצוגת פריסה בתפריט הקיצור.

 2. לחץ על לחצן הפקודה כדי לבחור אותו ולאחר מכן הקש F4 כדי להציג את גליון המאפיינים שלו.

 3. בכרטיסיה אירוע של גליון המאפיינים, [מאקרו מוטבע] אמור להיות מוצג בתיבת המאפיין ב, לחץ על. לחץ במקום כלשהו בתיבת המאפיין ולאחר מכן לחץ על לחצן 'בונה' בצד הימני של התיבה.

בונה המאקרו מוצג, המציג את פעולה אחת או יותר המהווים את המאקרו המוטבע.

לראש הדף

יצירת לחצן על-ידי גרירת מאקרו לטופס

אם יש לך כבר יצרת ושמרת מאקרו, תוכל ליצור בקלות לחצן פקודה המפעיל את המאקרו על-ידי גרירת המאקרו מחלונית הניווט לטופס פתוח בתצוגת עיצוב.

 1. פתח את הטופס בתצוגת עיצוב באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס בחלונית הניווט ולאחר מכן לחיצה על תצוגת עיצוב תמונת לחצן בתפריט הקיצור.

 2. בחלונית הניווט, אתר את המאקרו הרצוי לחצן הפקודה חדש להפעלת ולאחר מכן גרור את המאקרו לטופס.

  באופן אוטומטי, Microsoft Office Access 2007 יוצר לחצן פקודה ומשתמש שם המאקרו בשם הכיתוב של הלחצן. Office Access 2007 מוסיף גם את שם המאקרו במאפיין ב, לחץ על לחצן הפקודה כך שהמאקרו יפעל בעת לחיצה על הלחצן. Access משתמש שם כללי עבור הלחצן, כך שכדאי להקליד שם משמעותי יותר במאפיין שם של הלחצן. כדי להציג את גליון המאפיינים עבור לחצן הפקודה כאשר הטופס פתוח בתצוגת עיצוב, לחץ על הלחצן ולאחר מכן הקש F4.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירת פקודות מאקרו, עיין במאמר יצירת מאקרו.

לראש הדף

יצירת לחצן פקודה מבלי להשתמש באשף

באפשרותך ליצור לחצן פקודה ללא שימוש באשף לחצני פקודה. התהליך מצריך את מיקום הלחצן בטופס ולאחר מכן להגדיר כמה מאפיינים.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב תמונת לחצן בתפריט הקיצור.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, ודא שהאפשרות השתמש באשפי בקרה לא נבחרה.

  תמונת לחצן

 3. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, לחץ על לחצן.

  תמונת לחצן

 4. לחץ על המיקום בטופס שבו ברצונך למקם את לחצן הפקודה.

  Access מציב את לחצן הפקודה בטופס.

  מכיוון שהאפשרות השתמש באשפי בקרה לא נבחרה, Access אינו מבצע כל עיבוד נוסף. אם אשף לחצני הפקודה מופעל בעת מיקום לחצן הפקודה בטופס, באפשרותך ללחוץ על ביטול באשף.

 5. לחצן הפקודה נבחר, הקש F4 כדי להציג את גליון המאפיינים שלו.

 6. לחץ על הכרטיסיה הכל כדי להציג את כל המאפיינים עבור לחצן הפקודה.

 7. הגדר את המאפיינים כדי להשלים את העיצוב של לחצן הפקודה, כמוצג בטבלה הבאה.

מאפיין

תיאור

שם

כברירת מחדל, Access נותן ללחצן פקודה חדש את שם הפקודה, ולאחריו מספר; לדוגמה, Command34. למרות הדבר אינו נדרש, הוא כדאי לשנות את השם למשהו המשקף את הפונקציה של הלחצן (לדוגמה, cmdSalesReport או CloseFormButton). פעולה זו מסייעת לך במועד מאוחר יותר, אם אתה זקוק להפנות אל הלחצן ב מאקרו או שגרת אירוע.

כיתוב

הקלד את התווית שברצונך להציג על לחצן פקודה. לדוגמה, דוח מכירות או סגור טופס.

הערה: הכיתוב אינו מוצג אם צוינה תמונה במאפיין תמונה .

בעת לחיצה

השתמש במאפיין זה כדי לציין מה קורה בעת לחיצה על לחצן הפקודה. כדי להגדיר את המאפיין, לחץ על תיבת המאפיין ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי להפוך את לחצן הפקודה להפעיל מאקרו קיים שנשמר, לחץ על החץ הנפתח ולחץ על שם המאקרו.

 • כדי להפוך את לחצן הפקודה להפעיל פונקציה קיימת מוכללת או פונקציית VBA, הקלד סימן שוויון (=) ואחריו את שם הפונקציה; לדוגמה, =MsgBox("Hello World") או =MyFunction(ארגומנטים).

 • כדי לבנות ביטוי, לחצן 'בונה' ולאחר מכן לחץ על בונה הביטויים.

 • כדי להתחיל בבניית שגרת אירוע המשתמשת ב- Visual Basic for Applications (VBA) קוד, לחץ על לחצן 'בונה' ולאחר מכן לחץ על בונה קוד. כדי לבנות מאקרו מוטבע חדש המכיל את הפעולות שברצונך לחצן הפקודה לביצוע, לחץ על לחצן 'בונה' ולאחר מכן לחץ על בונה מאקרו.

  הערה: יש להעניק למסדי נתונים של Office Access 2007 המכילים קוד VBA מצב מהימן לפני שניתן יהיה להפעיל את הקוד.

לקבלת עזרה עם מאפיינים אחרים לא המוזכרות כאן, מקם את הסמן בתיבת המאפיין והקש F1.

לראש הדף

התאמה אישית של לחצן פקודה

Office Access 2007 מספק דרכים חדשות להתאמה אישית של לחצני פקודה כך שיהיה באפשרותך לקבל את המראה ואת הפונקציונליות שהרצויים עבור הטופס שלך. לדוגמה, באפשרותך ליצור שורה של לחצני פקודה בסידור טבלאי או מוערם, או שתוכל לבצע לחצני פקודה יותר כגון היפר-קישורים.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב תמונת לחצן .

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • יצירת אופקית (טבלאית) או פריסה אנכית (מוערמת) של לחצני פקודה   

   באפשרותך להוסיף לחצני פקודה לפריסה טבלאית או מוערמת כדי ליצור שורה או עמודה של לחצנים מיושרות בדיוק. לאחר מכן באפשרותך למקם מחדש את הלחצנים כקבוצה, דבר המקל על שינוי טפסים. באפשרותך גם להחיל סגנונות עיצוב שורה או עמודה שלמה של לחצני פקודה בו-זמנית ולאחר באפשרותך להפריד בין הלחצנים באמצעות קווי רשת.

   1. לחיצה ימנית על אחד מלחצני הפקודה שברצונך להוסיף לפריסה ולאחר מכן הצבע על פריסה בתפריט הקיצור.

   2. לחץ על טבלאי תמונת לחצן כדי להתחיל שורה אופקית של לחצנים, או לחץ על מוערם תמונת לחצן כדי ליצור עמודה אנכית של לחצנים.

    Access מצייר גבולות סביב לחצן הפקודה כדי לציין את הפריסה. כל אחד מהלחצנים מזווג עם תווית שאין באפשרותך למחוק-עם זאת, באפשרותך לכווץ את התווית לגודל קטן מאוד, אם אין בה צורך.

    האיור הבא מציג את לחצן פקודה ובחירת התווית המשויכת שלו בפריסה טבלאית. שים לב לאופן בו התווית במקטע הגבוה יותר הבא — זו שומרת את התוויות מתוך חזרה עבור כל רשומת פירוט.

    לחצן פקודה בפריסה טבלאית

    האיור הבא מציג את לחצן פקודה ובחירת התווית המשויכת שלו בפריסה מוערמת. בפריסה מוערמת, התווית והלחצן הם תמיד באותו מקטע.

    לחצן פקודה בפריסה מוערמת

   3. הוסף לחצני פקודה נוספים לפריסה על-ידי גרירתם לאזור הפריסה. בעת גרירת לחצן פקודה מעל אזור הפריסה, Access מצייר שורת הוספה אופקית (עבור פריסה טבלאית) או שורת הוספה אנכית (עבור פריסה מוערמת) כדי לציין היכן לחצן הפקודה ימוקם בעת שחרור לחצן העכבר.

    הוספת לחצן לפריסת פקדים מוערמת

    כאשר תשחרר את לחצן העכבר, הפקד נוספת הפריסה.

    לחצן נוסף לפריסת פקדים מוערמת

   4. העברת מקטע למעלה או למטה מקטע בתוך פריסה טבלאית של לחצני פקודה    אם ברצונך לשמור על לחצן פקודה בפריסה טבלאית אך ברצונך להעביר את לחצן הפקודה למקטע אחר של הטופס (לדוגמה, מהמקטע פרט למקטע כותרת הטופס), בצע את הפעולות הבאות:

    1. באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן הפקודה ולאחר מכן הצבע על פריסה בתפריט הקיצור.

    2. לחץ על הזז למעלה מקטע תמונת לחצן או הזז למטה מקטע תמונת לחצן .

     לחצן הפקודה תזוז כלפי מעלה או מטה אל המקטע הבא, אולם נותר בתוך הפריסה טבלאי. אם יש לפקד כבר במיקום שאתה מעביר פקד זה, שני הפקדים יחליפו מקומות.

     הערה: הפקודות ' הזז מקטע אחד למעלה ' הזז מקטע אחד למטה אינן זמינות עבור פריסות מוערמות.

   5. מעבר פריסה שלמה של לחצני פקודה   

    1. לחץ על לחצן פקודה בפריסה כלשהו.

     בורר הפריסות מופיע בפינה הימנית העליונה של הפריסה.

    2. גרור את בורר הפריסות כדי להעביר את הפריסה למיקום חדש.

  • הוספת קווי רשת לפריסה של לחצני פקודה   

   1. לחיצה ימנית לחצן פקודה בפריסה כלשהו ו-, בתפריט הקיצור, הצבע על פריסה.

   2. הצבע על קווי רשת ולאחר מכן לחץ על סגנון קווי הרשת שהרצוי.

  • הפיכת לחצן פקודה לשקוף   

   על-ידי הפיכת לחצן פקודה לשקוף, באפשרותך למקם אותו מעל לכל אובייקט בטופס ולתת האובייקט את הפונקציונליות של לחצן פקודה. לדוגמה, יש לך תמונה שברצונך לחלק לאזורים נפרדים, שניתן ללחוץ עליהם, שכל אחד מהם מפעיל מאקרו אחר. באפשרותך לעשות זאת על-ידי הצבת מרובים, לחצני פקודה שקופים מעל התמונה.

   1. לחץ על לחצן הפקודה שברצונך להפוך לשקוף ולאחר מכן הקש F4 כדי להציג את גליון המאפיינים של לחצן הפקודה.

   2. בכרטיסיה תבנית של גליון המאפיינים, לחץ על תיבת המאפיין שקוף .

   3. בחר באפשרות כן ברשימה הנפתחת.

    עדיין תוכל לראות את החלוקה לרמות של לחצן הפקודה בתצוגת עיצוב, אך הלחצן היא נראית בתצוגת טופס.

    הערה: הגדרת המאפיין שקוף של לחצן פקודה כן אינה זהה להגדרת המאפיין גלויכלא. שתי הפעולות להסתיר לחצן הפקודה, אך הגדרת המאפיין שקוף לערך כן משאיר את הלחצן זמין. הגדרת המאפיין Visibleל'לא מבטלת את הלחצן.

  • הפיכת לחצן פקודה להופיע כהיפר-קישור   

   אם תרצה, באפשרותך להסתיר לחצן פקודה אך להשאיר את הכיתוב גלוי. התוצאה תהיה משהו הנראה כתווית, אך פונקציות כלחצן פקודה. באפשרותך גם קו תחתון על הטקסט בכיתוב ולשנות את צבעו כדי שאפשרות זו תופיע כהיפר-קישור.

   1. לחץ על לחצן הפקודה כדי לבחור אותו והקש F4 כדי להציג את גליון המאפיינים שלו.

   2. בכרטיסיה תבנית של גליון המאפיינים, לחץ על תיבת המאפיין סגנון רקע .

   3. ברשימה הנפתחת, בחר את המילה שקוף.

    גוף לחצן הפקודה מוסתר, אולם הכיתוב שלו נשאר גלוי.

   4. הוספת קו תחתון או לשנות את צבע הטקסט בכיתוב, השתמש בכלים בקבוצה ' גופן ' בכרטיסיה ' עיצוב '.

    תמונת רצועת הכלים של Access

  • יצירת לחצן ביטול   

   1. לחץ על לחצן הפקודה ולאחר מכן הקש F4 כדי לפתוח את גליון המאפיינים שלו.

   2. בתיבת המאפיין ביטול, לחץ על כן.

    כאשר המאפיין ביטול של לחצן פקודה מוגדר ככן, הטופס הוא טופס פעיל, משתמש, באפשרותך לבחור לחצן פקודה על-ידי לחיצה עליו, הקשה על מקש ESC או הקשה על ENTER כאשר לחצן הפקודה הוא מוקד. כאשר המאפיין ביטול מוגדר ככן עבור לחצן פקודה כלשהו, מאפיין זה באופן אוטומטי מוגדר כלא עבור כל שאר לחצני הפקודה בטופס.

    כדי להפוך את לחצן ביטול לבטל את כל הפעולות שהתבצעו טופס או בתיבת דו-שיח, עליך לכתוב של מאקרו או שגרת אירוע ולצרף אותו אל המאפיין ב, לחץ על הלחצן.

    הערה: בטופס המאפשר לבצע פעולות בלתי הפיך (כגון מחיקות), מומלץ להפוך את הלחצן ביטול ללחצן של הטופס ברירת. לשם כך, הגדר את המאפיין ביטול וגם את מאפיין ברירת מחדלככן.

  • הצגת תמונה בלחצן פקודה    בתיבת המאפיין תמונה של לחצן הפקודה, הקלד את הנתיב ושם הקובץ עבור קובץ תמונה (כגון קובץ. bmp,. ico או dib). אם אינך בטוח מהו השם נתיב או קובץ, לחץ על לחצן 'בונה' כדי לפתוח את בונה התמונות.

   בונה התמונות

   לחץ על עיון כדי לאתר את התמונה שבה ברצונך להשתמש, או לחלופין, לחץ על אחת התמונות ברשימה תמונות זמינות כדי להציג בתצוגה מקדימה את התמונות שנוצרו באופן מקצועי שבהם ניתן להשתמש. אם תגלה תמונה שהרצוי, לחץ על אישור כדי להוסיף אותה ללחצן הפקודה.

   כברירת מחדל, Access מגדיר את המאפיין סוג תמונה כדי מוטבעים. כאשר אתה מקצה פריט גרפיקה למאפיין תמונה של לחצן פקודה, הגדרה זו יוצרת עותק של התמונה ומאחסן אותו בקובץ מסד הנתונים של Access. כל שינוי שתבצע התמונה המקורית לא ישתקפו בלחצן פקודה. כדי ליצור קישור לתמונה המקורית כך יבואו לידי ביטוי כלשהו שינויים בתמונה בלחצן הפקודה, שנה את המאפיין סוג תמונהמקושרת. עליך לשמור את קובץ התמונה המקורי במיקומו המקורי. אם אתה מעביר או שינוי שם של קובץ התמונה, Access מציג הודעת שגיאה כאשר תפתח את מסד הנתונים, לחצן הפקודה יציג את הכיתוב שלו במקום התמונה.

  • הצגת כיתוב והן תמונה בלחצן פקודה   

   כתכונה חדשה של Office Access 2007, באפשרותך כעת להציג הן כיתוב והן תמונה בלחצן פקודה. השתמש בהליך הבא:

   1. הוסף תמונה ללחצן הפקודה באמצעות ההליך המתוארים לעיל בסעיף זה.

   2. בחר בלחצן פקודה. אם גליון המאפיינים אינה מוצגת, הקש F4 כדי להציגו.

   3. בכרטיסיה תבנית של גליון המאפיינים, הקלד את הכיתוב שהרצוי בתיבת המאפיין כיתוב.

   4. לחץ על החץ הנפתח בתיבת המאפיין סידור כתובית תמונה ולאחר מכן בחר את הסידור שהרצוי. לדוגמה, כדי להציג את הכיתוב מתחת לתמונה, בחר תחתון. כדי להציג את הכיתוב מצד ימין של התמונה, בחר ימין. כדי להפוך את הסידור תלויה אזור המערכת, בחר כללי. על-ידי שימוש בהגדרה זו, הכיתוב יופיע בצד שמאל בשפות הנכתבות משמאל לימין, והוא יופיע בצד ימין בשפות הנכתבות מימין לשמאל.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×