שימוש בכלי פריסה כדי לסנן נתונים

כלי פריסה מספקים לחצנים שניתן ללחוץ עליהם כדי לסנן נתוני טבלה או נתוני PivotTable. בנוסף לסינון מהיר, כלי פריסה גם מציינים את מצב הסינון הנוכחי, שמאפשר לך להבין ביתר קלות מה בדיוק מוצג ב- PivotTable מסונן.

תמונת רצועת הכלים של Excel

בעת בחירת פריט, אותו פריט כלול במסנן והנתונים עבור פריט זה יוצגו בדוח. לדוגמה, כאשר אתה בוחר "עידו" בשדה "אנשי מכירות", יוצגו אך ורק נתונים הכוללים את "עידו" בשדה זה.

 1. לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable שברצונך ליצור עבורו כלי פריסה.

 2. בכרטיסיה ניתוח, לחץ על הוסף כלי פריסה. בגירסאות קודמות של Excel, לחץ על הכרטיסיה אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הוסף כלי פריסה.

 3. בתיבת הדו-שיח הוסף כלי פריסה, בחר את תיבת הסימון של שדות ה- PivotTable שעבורם ברצונך ליצור כלי פריסה.

 4. לחץ על אישור.

  כלי פריסה מוצג עבור כל שדה שבחרת.

 5. בכל כלי פריסה, לחץ על הפריטים שאותם אתה מעוניין לסנן.

  כדי לבחור יותר מפריט אחד, החזק את מקש CTRL לחוץ ולאחר מכן לחץ על הפריטים שברצונך לסנן.

שים לב שתכונה זו נתמכת על-ידי Excel 2013 ואילך.

 1. לחץ במקום כלשהו בטבלה שברצונך ליצור עבורה כלי פריסה.

 2. בכרטיסיה הוספה, לחץ על כלי פריסה.

 3. בתיבת הדו-שיח הוספת כלי פריסה, בחר את תיבת הסימון של השדות (העמודות) שעבורם ברצונך ליצור כלי פריסה.

 4. לחץ על אישור.

  כלי פריסה מוצג עבור כל שדה (עמודה) שבחרת.

 5. בכל כלי פריסה, לחץ על הפריטים שאותם אתה מעוניין לסנן.

  כדי לבחור יותר מפריט אחד, החזק את מקש CTRL לחוץ ולאחר מכן לחץ על הפריטים שברצונך לסנן.

 1. לחץ על כלי הפריסה שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה סגנונות כלי פריסה, לחץ על הסגנון הרצוי.

אם יש לך כבר כלי פריסה ב- PivotTable, באפשרותך להשתמש באותו כלי פריסה כדי לסנן טבלת PivotTable אחרת. שים לב שפונקציונליות זו פועלת רק כאשר שתי טבלאות ה- PivotTable משתמשות באותו מקור נתונים.

 1. צור תחילה טבלת PivotTable המבוססת על אותו מקור נתונים של טבלת ה- PivotTable שכוללת כבר את כלי הפריסה שבו ברצונך לעשות שימוש חוזר.

 2. לחץ על כלי הפריסה שברצונך לשתף בטבלת PivotTable אחרת.

  פעולה זו מציגה את כלי הפריסה, תוך הוספת הכרטיסיה אפשרויות.

 3. בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה כלי פריסה, לחץ על חיבורי דוח. שים לב שבגירסאות קודמות של Excel לחצן זה עשוי להיקרא חיבורי PivotTable.

 4. בתיבת הדו-שיח, בחר את תיבת הסימון של טבלאות ה- PivotTable שבהן אתה מעוניין להפוך את כלי הפריסה לזמין.

 1. לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable שעבורו ברצונך לנתק כלי פריסה.

  פעולה זו מציגה את הכרטיסיה כלי PivotTable.

 2. ב- Excel 2016, לחץ על הכרטיסיה ניתוח ולאחר מכן לחץ על סנן חיבורים. בגירסאות קודמות של Excel, לחץ על הכרטיסיה אפשרויות > הוסף כלי פריסה > חיבורי כלי פריסה.

 3. בתיבת הדו-שיח, נקה את תיבת הסימון של שדות ה- PivotTable שעבורם ברצונך לנתק כלי פריסה.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ על כלי הפריסה ולאחר מכן הקש DELETE.

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כלי הפריסה ולאחר מכן לחץ על הסר את <שם כלי הפריסה>.

לרוב, כלי פריסה מציג את הרכיבים הבאים:רכיבי כלי פריסה של PivotTable

1. כותרת עליונה של כלי פריסה מציינת את קטגוריית הפריטים בכלי הפריסה.

2. לחצן סינון שלא נבחר מציין שהפריט אינו כלול במסנן.

3. לחצן סינון שנבחר מציין שהפריט כלול במסנן.

4. לחצן נקה מסנן מסיר את המסנן על-ידי בחירת כל הפריטים בכלי הפריסה.

5. פס גלילה מאפשר גלילה כאשר ישנו מספר רב יותר של פריטים מאלה שגלויים כעת בכלי הפריסה.

6. פקדים להזזת גבול ולשינוי גודל מאפשרים לך לשנות את הגודל והמיקום של כלי הפריסה.

 1. לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable שברצונך ליצור עבורו כלי פריסה.

  פעולה זו מציגה את הכרטיסיה ניתוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה ניתוח PivotTable, לחץ על הוסף כלי פריסה.

 3. בתיבת הדו-שיח הוסף כלי פריסה, בחר את תיבת הסימון של שדות ה- PivotTable שעבורם ברצונך ליצור כלי פריסה.

 4. לחץ על אישור.

  כלי פריסה מוצג עבור כל שדה שבחרת.

 5. בכל כלי פריסה, לחץ על הפריטים שאותם אתה מעוניין לסנן.

  כדי לבחור יותר מפריט אחד, החזק את מקש Command לחוץ ולאחר מכן לחץ על הפריטים שברצונך לסנן.

 1. לחץ במקום כלשהו בטבלה שברצונך ליצור עבורה כלי פריסה.

  פעולה זו מציגה את הכרטיסיה טבלה.

 2. בכרטיסיה טבלה, לחץ על הוסף כלי פריסה.

 3. בתיבת הדו-שיח הוספת כלי פריסה, בחר את תיבת הסימון של השדות (העמודות) שעבורם ברצונך ליצור כלי פריסה.

 4. לחץ על אישור.

  כלי פריסה מוצג עבור כל שדה (עמודה) שבחרת.

 5. בכל כלי פריסה, לחץ על הפריטים שאותם אתה מעוניין לסנן.

  כדי לבחור יותר מפריט אחד, החזק את מקש Command לחוץ ולאחר מכן לחץ על הפריטים שברצונך לסנן.

 1. לחץ על כלי הפריסה שברצונך לעצב.

  פעולה זו מציגה את הכרטיסיה כלי פריסה.

 2. בכרטיסיה כלי פריסה, לחץ על סגנון צבעוני שבו אתה מעוניין.

אם יש לך כבר כלי פריסה ב- PivotTable, באפשרותך להשתמש באותו כלי פריסה כדי לסנן טבלת PivotTable אחרת. שים לב שפונקציונליות זו פועלת רק כאשר שתי טבלאות ה- PivotTable משתמשות באותו מקור נתונים.

 1. צור תחילה טבלת PivotTable המבוססת על אותו מקור נתונים של טבלת ה- PivotTable שכוללת כבר את כלי הפריסה שבו ברצונך לעשות שימוש חוזר.

 2. לחץ על כלי הפריסה שברצונך לשתף בטבלת PivotTable אחרת.

  פעולה זו מציגה את הכרטיסיה כלי פריסה.

 3. בכרטיסיה כלי פריסה, לחץ על חיבורי דוח.

 4. בתיבת הדו-שיח, בחר את תיבת הסימון של טבלאות ה- PivotTable שבהן אתה מעוניין להפוך את כלי הפריסה לזמין.

 1. לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable שעבורו ברצונך לנתק כלי פריסה.

  פעולה זו מציגה את הכרטיסיה ניתוח PivotTable.

 2. לחץ על הכרטיסיה ניתוח PivotTable ולאחר מכן לחץ על סנן חיבורים.

 3. בתיבת הדו-שיח, נקה את תיבת הסימון של שדות ה- PivotTable שעבורם ברצונך לנתק כלי פריסה.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ על כלי הפריסה ולאחר מכן הקש DELETE.

 • הקש Control תוך כדי לחיצה על כלי הפריסה ולאחר מכן לחץ על הסר את <שם כלי הפריסה>.

לרוב, כלי פריסה מציג את הרכיבים הבאים:רכיבי כלי פריסה של PivotTable

1. כותרת עליונה של כלי פריסה מציינת את קטגוריית הפריטים בכלי הפריסה.

2. כפתור סינון שלא נבחר מציין שהפריט אינו כלול במסנן.

3. כפתור סינון שנבחר מציין שהפריט כלול במסנן.

4. הכפתור נקה מסנן מסיר את המסנן על-ידי בחירת כל הפריטים בכלי הפריסה.

5. פס גלילה מאפשר גלילה כאשר ישנו מספר רב יותר של פריטים מאלה שגלויים כעת בכלי הפריסה.

6. פקדים להזזת גבול ולשינוי גודל מאפשרים לך לשנות את הגודל והמיקום של כלי הפריסה.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×