שימוש בכלי הפניות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?

Word

PowerPoint

Excel

Word

ארגז הכלים מכילה את 'כלי עזר', 'חוברת ההדבקות' ו'דוח התאימות' ב- Word, ‏Excel ו- PowerPoint. כל אחד מיישומי Office עבור Mac אלה כולל גם כלים ספציפיים נוספים בארגז הכלים. לדוגמה, ארגז הכלים של Word כולל סגנונות וארגז הכלים של Excel כולל את 'בונה הנוסחאות'. כלי עזר מספקים גישה לאוצר מילים, מילון ומידע תרגום.

חשוב: Office זקוק ליכולת להתחבר לאינטרנט כדי להשתמש בכלי עזר. בפעם הראשונה שאתה משתמש בכלי העזר אתה מתבקש ללחוץ כאן כדי לאפשר גישה לכלי עזר מקוונים.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

חיפוש מילה נרדפת באוצר המילים

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על כלי הפניות.

 2. בתיבה מילה או צירוף מילים, הקלד את המילה או צירוף המילים שברצונך לחפש ולאחר מכן הקש RETURN.

חיפוש הגדרה במילון

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על כלי הפניות.

 2. בתיבה מילה או צירוף מילים, הקלד את המילה או צירוף המילים שברצונך לחפש ולאחר מכן הקש RETURN.

חיפוש מילה בשפה אחרת

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על כלי הפניות.

 2. בתיבה מילה או צירוף מילים, הקלד את המילה או צירוף המילים שברצונך לחפש ולאחר מכן הקש RETURN.

 3. פתח את הלוח מילון דו-לשוני.

 4. בתפריט המוקפץ מ, בחר את השפה הנוכחית של המילה.

 5. בתפריט המוקפץ ל, בחר את השפה שברצונך לתרגם את המילה אליה.

תרגום טקסט משפה אחרת

 1. במסמך, בחר את הטקסט שברצונך לתרגם.

 2. בתפריט תצוגה, לחץ על כלי הפניות.

 3. פתח את החלונית תרגום.

 4. בתפריט המוקפץ מ, בחר את השפה הנוכחית של הטקסט.

 5. בתפריט המוקפץ ל, בחר את השפה שברצונך לתרגם את הטקסט אליה.

  עצה: אם ברצונך לתרגם את המסמך בשלמותו, בתיבה מתחת לתפריט המוקפץ ל, לחץ על תרגם מסמך זה. הטקסט נשלח אל שירות Microsoft Translator דרך האינטרנט.

חיפוש מילה באינטרנט

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על כלי הפניות.

 2. בתיבה מילה או צירוף מילים, הקלד את המילה או צירוף המילים שברצונך לחפש ולאחר מכן הקש RETURN.

 3. פתח את הלוח חיפוש באינטרנט.

הסתרת המילון או כלי עזר אחרים

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על כלי הפניות.

 2. בפינה השמאלית העליונה, לחץ על הגדרות ארגז כלים לחצן 'הגדרות ארגז כלים' .

 3. בתפריט המוקפץ לוח צבעים, לחץ על כלי הפניות.

 4. תחת הצג לוחות, נקה את תיבות הסימון עבור כלי העזר שברצונך להסתיר.

  הערה: אין באפשרותך להסתיר את אוצר המילים.

הצגה או הסתרה של ארגז הכלים

 • בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על הצג או הסתר את ארגז הכלים לחצן 'ארגז כלים' .

שינוי הגדרות התצוגה עבור ארגז הכלים

 1. בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על הצג או הסתר את ארגז הכלים לחצן 'ארגז כלים' .

 2. בפינה השמאלית העליונה, לחץ על הגדרות ארגז כלים לחצן 'הגדרות ארגז כלים' .

 3. בצע את השינויים הרצויים.

למידע נוסף

התאם אישית את רצועת הכלים ואת סרגלי כלים

בדיקת תאימות של מסמך

PowerPoint

ארגז הכלים מכילה את 'כלי עזר', 'חוברת ההדבקות' ו'דוח התאימות' ב- Word, ‏Excel ו- PowerPoint. כל אחד מיישומי Office עבור Mac אלה כולל גם כלים ספציפיים נוספים בארגז הכלים. לדוגמה, ארגז הכלים של Word כולל סגנונות וארגז הכלים של Excel כולל את 'בונה הנוסחאות'. כלי עזר מספקים גישה לאוצר מילים, מילון ומידע תרגום.

חשוב: Office מחייב חיבור לאינטרנט כדי להשתמש בכלי הפניות. בפעם הראשונה שתשתמש בכלי הפניות, תתבקש ללחוץ כאן כדי לאפשר גישה לכלי הפניות מקוונים.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

חיפוש מילה נרדפת באוצר המילים

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על כלי הפניות.

 2. בתיבה מילה או צירוף מילים, הקלד את המילה או צירוף המילים שברצונך לחפש ולאחר מכן הקש RETURN.

חיפוש הגדרה במילון

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על כלי הפניות.

 2. בתיבה מילה או צירוף מילים, הקלד את המילה או צירוף המילים שברצונך לחפש ולאחר מכן הקש RETURN.

חיפוש מילה בשפה אחרת

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על כלי הפניות.

 2. בתיבה מילה או צירוף מילים, הקלד את המילה או צירוף המילים שברצונך לחפש ולאחר מכן הקש RETURN.

 3. פתח את הלוח מילון דו-לשוני.

 4. בתפריט המוקפץ מ, בחר את השפה הנוכחית של המילה.

 5. בתפריט המוקפץ ל, בחר את השפה שברצונך לתרגם את המילה אליה.

תרגום טקסט משפה אחרת

 1. במסמך, העתק את הטקסט שברצונך לתרגם.

 2. בתפריט תצוגה, לחץ על כלי הפניות.

 3. בתיבה מילה או צירוף מילים, הדבק את הטקסט שברצונך לתרגם.

 4. פתח את החלונית תרגום.

 5. בתפריט המוקפץ מ, בחר את השפה הנוכחית של הטקסט.

 6. בתפריט המוקפץ ל, בחר את השפה שברצונך לתרגם את הטקסט אליה.

  עצה: אם ברצונך לתרגם את המסמך בשלמותו, בתיבה מתחת לתפריט המוקפץ ל, לחץ על תרגם מסמך זה. הטקסט נשלח אל שירות Microsoft Translator דרך האינטרנט.

חיפוש מילה באינטרנט

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על כלי הפניות.

 2. בתיבה מילה או צירוף מילים, הקלד את המילה או צירוף המילים שברצונך לחפש ולאחר מכן הקש RETURN.

 3. פתח את הלוח חיפוש באינטרנט.

הסתרת המילון או כלי עזר אחרים

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על כלי הפניות.

 2. בפינה השמאלית העליונה, לחץ על הגדרות ארגז כלים לחצן 'הגדרות ארגז כלים' .

 3. בתפריט המוקפץ לוח צבעים, לחץ על כלי הפניות.

 4. תחת הצג לוחות, נקה את תיבות הסימון עבור כלי העזר שברצונך להסתיר.

  הערה: אין באפשרותך להסתיר את אוצר המילים.

הצגה או הסתרה של ארגז הכלים

 • בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על הצג או הסתר את ארגז הכלים לחצן 'ארגז כלים' .

שינוי הגדרות התצוגה עבור ארגז הכלים

 1. בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על הצג או הסתר את ארגז הכלים לחצן 'ארגז כלים' .

 2. בפינה השמאלית העליונה, לחץ על הגדרות ארגז כלים לחצן 'הגדרות ארגז כלים' .

 3. בצע את השינויים הרצויים.

למידע נוסף

התאמה אישית של סרגלי כלים ותפריטים

בדיקת תאימות של מסמך

Excel

ארגז הכלים מכילה את 'כלי עזר', 'חוברת ההדבקות' ו'דוח התאימות' ב- Word, ‏Excel ו- PowerPoint. כל אחד מיישומי Office עבור Mac אלה כולל גם כלים ספציפיים נוספים בארגז הכלים. לדוגמה, ארגז הכלים של Word כולל סגנונות וארגז הכלים של Excel כולל את 'בונה הנוסחאות'. כלי עזר מספקים גישה לאוצר מילים, מילון ומידע תרגום.

חשוב: Office זקוק ליכולת להתחבר לאינטרנט כדי להשתמש בכלי עזר. בפעם הראשונה שאתה משתמש בכלי העזר אתה מתבקש ללחוץ כאן כדי לאפשר גישה לכלי עזר מקוונים.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

חיפוש מילה נרדפת באוצר המילים

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על כלי הפניות.

 2. בתיבה מילה או צירוף מילים, הקלד את המילה או צירוף המילים שברצונך לחפש ולאחר מכן הקש RETURN.

חיפוש הגדרה במילון

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על כלי הפניות.

 2. בתיבה מילה או צירוף מילים, הקלד את המילה או צירוף המילים שברצונך לחפש ולאחר מכן הקש RETURN.

חיפוש מילה בשפה אחרת

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על כלי הפניות.

 2. בתיבה מילה או צירוף מילים, הקלד את המילה או צירוף המילים שברצונך לחפש ולאחר מכן הקש RETURN.

 3. פתח את הלוח מילון דו-לשוני.

 4. בתפריט המוקפץ מ, בחר את השפה הנוכחית של המילה.

 5. בתפריט המוקפץ ל, בחר את השפה שברצונך לתרגם את המילה אליה.

תרגום טקסט משפה אחרת

 1. במסמך, העתק את הטקסט שברצונך לתרגם.

 2. בתפריט תצוגה, לחץ על כלי הפניות.

 3. בתיבה מילה או צירוף מילים, הדבק את הטקסט שברצונך לתרגם.

 4. פתח את החלונית תרגום.

 5. בתפריט המוקפץ מ, בחר את השפה הנוכחית של הטקסט.

 6. בתפריט המוקפץ ל, בחר את השפה שברצונך לתרגם את הטקסט אליה.

  עצה: אם ברצונך לתרגם את המסמך בשלמותו, בתיבה מתחת לתפריט המוקפץ ל, לחץ על תרגם מסמך זה. הטקסט נשלח אל שירות Microsoft Translator דרך האינטרנט.

חיפוש מילה באינטרנט

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על כלי הפניות.

 2. בתיבה מילה או צירוף מילים, הקלד את המילה או צירוף המילים שברצונך לחפש ולאחר מכן הקש RETURN.

 3. פתח את הלוח חיפוש באינטרנט.

הסתרת המילון או כלי עזר אחרים

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על כלי הפניות.

 2. בפינה השמאלית העליונה, לחץ על הגדרות ארגז כלים לחצן 'הגדרות ארגז כלים' .

 3. בתפריט המוקפץ לוח צבעים, לחץ על כלי הפניות.

 4. תחת הצג לוחות, נקה את תיבות הסימון עבור כלי העזר שברצונך להסתיר.

  הערה: אין באפשרותך להסתיר את אוצר המילים.

הצגה או הסתרה של ארגז הכלים

 • בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על הצג או הסתר את ארגז הכלים לחצן 'ארגז כלים' .

שינוי הגדרות התצוגה עבור ארגז הכלים

 1. בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על הצג או הסתר את ארגז הכלים לחצן 'ארגז כלים' .

 2. בפינה השמאלית העליונה, לחץ על הגדרות ארגז כלים לחצן 'הגדרות ארגז כלים' .

 3. בצע את השינויים הרצויים.

למידע נוסף

התאמה אישית של סרגלי כלים ותפריטים

בדיקת תאימות של מסמך

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×