שימוש בהשלמה אוטומטית של נוסחה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כדי להפוך את פעולת היצירה והעריכה של נוסחאות לפשוטה יותר ולמזער את שגיאות ההקלדה והתחביר, השתמש בהשלמה אוטומטית של נוסחה. לאחר הקלדת = (סימן שוויון) ואותיות תחיליות או גורם מפעיל של תצוגה, Microsoft Excel מציג מתחת לתא רשימה נפתחת דינאמית של פונקציות, שמות ומחרוזות טקסט חוקיים המתאימים לאותיות או לגורם המפעיל של התצוגה. באפשרותך להוסיף פריט מהרשימה הנפתחת לנוסחה באמצעות גורם מפעיל של הוספה.

השלמה אוטומטית של נוסחה

1. הקלד = (סימן שוויון) ואותיות תחיליות או גורם מפעיל כדי להפעיל השלמה אוטומטית של נוסחה.

2. כאשר אתה מקליד, מוצגת רשימת פריטים חוקיים שניתן לגלול כאשר ההתאמה הקרובה ביותר מודגשת.

3. סמלים מייצגים את הסוג של ערך, כגון פונקציה (בדוגמה זו, חיפוש, השני... שיפוע), לטבלה בהפניית טבלה (SalesSummary), או שם מוגדר (מס מכירות).

4. תיאורי מסך מפורטים מסייעים לך לבצע את הבחירה הטובה ביותר.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

שליטה ברשימה הנפתחת באמצעות גורמים מפעילים של תצוגה

ניווט ברשימה הנפתחת של השלמה אוטומטית של נוסחה באמצעות מקשים

הזנת פריט מתוך הרשימה הנפתחת באמצעות גורם מפעיל של הוספה

הפעלה או ביטול של השלמה אוטומטית של נוסחה

שליטה ברשימה הנפתחת באמצעות גורמים מפעילים (Trigger) של תצוגה

הטבלה הבאה מסכמת את אופן הבקרה הדינאמי על הצגת פריטים ברשימה הנפתחת של השלמה אוטומטית של נוסחה.

לשם הצגת

הקלד זאת

Excel ושמות פונקציות מוגדרים על-ידי המשתמש

אות או אותיות תחיליות בכל מקום שבו ניתן להזין פונקציה.

דוגמה: Su

ארגומנטי פונקציה

(ללא גורם מפעיל של תצוגה).

הקלד את הארגומנט, כגון מספר או הפניה לתא, או השתמש בגורם מפעיל של תצוגה, כגון אותיות תחיליות, פסיק, סוגר פותח או [ (סוגר מרובע פותח).

דוגמה: ‎SUM(5, A2, [‎

עבור כל ארגומנט עוקב, הקלד פסיק ולאחר מכן את הארגומנט או גורם מפעיל של תצוגה אחר.

הערה: לפונקציות הבאות יש ארגומנטים עם קבועים ספורים המוצגים באופן אוטומטי ברשימה הנפתחת: CELL‏, FV‏, HLOOKUP‏, MATCH‏, PMT‏, PV‏, RANK.AVG, ‏RANK.EQ, ‏SUBTOTAL ו- VLOOKUP.

שמות ושמות טבלה מוגדרים

אות או אותיות תחיליות במקום שבו ניתן להזין שם זה.

דוגמה: Ann

מצייני עמודת טבלה ומצייני פריטים מיוחדים ‎([#All]‎,‏ ‎[#Data]‎,‏ ‎[#Headers]‎,‏ ‎[#Totals]‎,‏ ‎‎[‎#ThisRow])

אחד או יותר מהבאים:

 • [ (סוגר מרובע פותח) מיד לאחר שם הטבלה.

  דוגמה: AnnualSummary[‎

 • , (פסיק) מיד לאחר פריט מיוחד.

  דוגמה: ‎=AnnualSummary[#All]‎,

 • : (נקודותיים) מיד לאחר שם עמודה.

  דוגמה: AnnualSummary[Sales:‎

הערה: אם התא נמצא בטבלה, שם הטבלה הוא רשות. לדוגמה, הנוסחאות הבאות יהיו זהות:

‎=[Sales]/[Costs]‎

‎=AnnualSummary[Sales]/AnnualSummary[Costs]‎

שמות חיבור בפונקציות קוביה

" (מרכאות פותחות) מיד לאחר הסוגריים הפותחים של שם פונקציית קוביה.

דוגמה: CUBEMEMBER("‎

הערה: רק חיבורי OLAP המאוחסנים בחוברת העבודה הנוכחית מפורטים.

מחרוזות טקסט רב-ממדיות (MDX) בפונקציות קוביה

אחד או יותר מהבאים:

 • " (מרכאות פותחות) מיד לאחר הפסיק עבור ארגומנט.

  דוגמה: CUBEMEMBER("SalesCubeData","‎

 • . (נקודה) מיד לאחר סוגריים סוגרים.

  דוגמה: CUBEMEMBER("SalesCubeData","[Customers].‎

  דוגמה: CUBEMEMBER("SalesCubeData","[Customers].[Mexico].‎

 • ( (תו סוגריים פותח) מיד לאחר תו מרכאות פותח עבור מחרוזת טקסט MDX כדי לציין התחלה של קבוצת משתנים (מחרוזת המכילה ערכים המופרדים באמצעות פסיקים).

  דוגמה: CUBEVALUE("SalesCubeData","(‎

 • ,  (פסיק) מיד לאחר סוגריים סוגרים במחרוזת טקסט MDX כדי לציין את החלק השני של קבוצת משתנים.

  דוגמה: CUBEVALUE("SalesCubeData","([Customers].[Mexico],‎

 • { (סוגר מסולסל פותח) מיד לאחר מרכאות פותחות עבור מחרוזת טקסט MDX כדי לציין את תחילתו של ביטוי ערכה.

  דוגמה: CUBEVALUE("SalesCubeData","{‎

  הערות: 

  • עליך להיות מחובר למקור נתונים של OLAP כדי להזין מחרוזת טקסט MDX באמצעות השלמה אוטומטית של נוסחה.

  • אם כיתוב מוגדר, הוא מוצג בתיאור מסך כדי לסייע לאשר את הבחירה.

  • אם מחרוזת טקסט MDX אינה ברורה, מוזן בכל מקרה שם חבר ייחודי, אבל עליך להחליט אם השם הנכון הוזן. לדוגמה, אם יש שני ערכים עבור מחרוזת טקסט MDX הבאה:

   CUBEMEMBER("SalesCubeData","[Customers].[Mexico].[Gutierrez].[Paulo Neves]‎

   אחד מהערכים הבאים יוזן:

   [Customers].[Name].&[54342]

   [Customers].[Name].&[34297]

   אם הערך שהוזן אינו הערך הרצוי, מחק אותו ולאחר מכן בחר בערך אחר.

  • שמות פונקציה של Microsoft SQL Server Analysis Services, כגון "Children"‏, "Parent" או "Crossjoin" אינם מוצגים ברשימה הנפתחת, אבל ניתן להקליד אותם.

הערות: 

 • בכל פעם שאתה משתמש בהשלמה אוטומטית של נוסחה, באפשרותך להקליד את סופה הרצוי של הנוסחה.

 • באפשרותך להשתמש בהשלמה אוטומטית של נוסחה במרכז פונקציה מקוננת קיימת או נוסחה. הטקסט לפני נקודת ההכנסה משמש כדי להציג ערכים ברשימה הנפתחת וכל הטקסט לאחר נקודת ההכנסה אינו משתנה.

 • שמות מוגדרים שאתה יוצר עבור קבועים ספורים, כגון אלה שבהם משתמשת הפונקציה SUBTOTAL וחיבורי פונקציית Cube אינם מוצגים ברשימה הנפתחת של ההשלמה האוטומטית, אבל עדיין ניתן להקליד אותם.

לראש הדף

ניווט ברשימה הנפתחת של השלמת נוסחה אוטומטית באמצעות מקשים

הטבלה הבאה מסכמת את המקשים שבהם ניתן להשתמש כדי לנווט ברשימה הנפתחת של ההשלמה האוטומטית של נוסחה.

לשם

הקש

הזז את נקודת ההכנסה תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

הזז את נקודת ההכנסה תו אחד ימינה.

חץ ימינה

הזז את הבחירה פריט אחד למעלה.

חץ למטה

הזז את הבחירה פריט אחד למטה.

חץ למטה

בחר בפריט האחרון.

END

בחר בפריט הראשון.

HOME

זוז עמוד אחד למטה ובחר פריט חדש.

PAGE DOWN

זוז פריט אחד למעלה ובחר פריט חדש.

PAGE UP

סגור את הרשימה הנפתחת.

ESCAPE (או לחץ על תא אחר)

הפעלה או ביטול של השלמת נוסחה אוטומטית.

ALT+חץ למטה

לראש הדף

הזנת פריט מתוך הרשימה הנפתחת באמצעות גורם מפעיל (Trigger) של הוספה

חשוב: כאשר אתה מקליד נוסחה, אפילו לאחר שימוש בגורם מפעיל הכנסה, אל תשכח להקליד את הסוגריים הסוגרים עבור פונקציה, סוגריים מרובעים סוגרים עבור הפניית טבלה או מרכאות סוגרות עבור מחרוזת טקסט MDX.

 • כדי להכניס את הפריט שנבחר לנוסחה ולמקם את נקודת ההכנסה מיד אחריו, הקש TAB‏, ENTER או לחץ פעמיים על הפריט.

לראש הדף

הפעלה או ביטול של השלמה אוטומטית של נוסחה

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הקטגוריה נוסחאות.

 2. תחת עבודה עם נוסחאות, בחר או נקה את השלמה אוטומטית של נוסחה.

עצה: באפשרותך להקיש ALT+חץ למטה בעת הקלדת נוסחה כדי להחליף מצב של השלמה אוטומטית של נוסחה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×