שימוש בהשלמה אוטומטית של נוסחה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כדי להקל על היצירה והעריכה של נוסחאות ולצמצם את שגיאות ההקלדה והתחביר, השתמש בהשלמה אוטומטית של נוסחה. לאחר הקלדת = (סימן שוויון) ואותיות תחיליות או גורם מפעיל של תצוגה (סימן שוויון והאות הראשונה של פונקציה כלשהי, לדוגמה), Microsoft Excel מציג מתחת לתא רשימה נפתחת דינאמית של פונקציות, שמות ומחרוזות טקסט חוקיים המתאימים לאותיות או לגורם המפעיל של התצוגה. לאחר מכן ניתן להוסיף פריט מהרשימה הנפתחת לנוסחה באמצעות גורם מפעיל של הוספה.

השלמה אוטומטית של נוסחה

1. הקלד = (סימן שוויון) ואותיות תחיליות או גורם מפעיל של תצוגה כדי להפעיל השלמה אוטומטית של נוסחה.

2. בעת ההקלדה, מוצגת רשימת פריטים חוקיים שניתן לגלול בה, כאשר ההתאמה הקרובה ביותר מסומנת.

3. סמלים מייצגים את סוג היישות, כגון טבלת הזנה (SalesSummary), שם מוגדר (SalesTax) או פונקציה (SEARCH‏, SLOPE…SECOND וכן הלאה).

4. תיאורי מסך מפורטים עוזרים לך לבחור את האפשרות הטובה ביותר.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

שליטה ברשימה הנפתחת באמצעות גורמים מפעילים של תצוגה

ניווט ברשימה הנפתחת של השלמת אוטומטית של נוסחה באמצעות מקשים

הזנת פריט מתוך הרשימה הנפתחת באמצעות גורם מפעיל של הוספה

הפעלה או ביטול של השלמה אוטומטית של נוסחה

שליטה ברשימה הנפתחת באמצעות גורמים מפעילים של תצוגה

הטבלה הבאה מסכמת את השליטה הדינאמית בהצגת פריטים ברשימה הנפתחת של השלמה אוטומטית של נוסחה.

כדי להציג

הקלד זאת

שמות פונקציות של Excel והמוגדרים על-ידי המשתמש

אות או אותיות תחיליות בכל מקום שבו ניתן להזין פונקציה.

דוגמה: Su

ארגומנטי פונקציה

הקלד ( -- תו סוגריים פותח

הקלד את הארגומנט, כגון מספר או הפניה לתא, או השתמש בגורם מפעיל של תצוגה, כגון אותיות תחיליות, פסיק, תו סוגריים פותח או [ (תו סוגריים מרובע פותח).

דוגמה: SUM(5, A2, [‎

עבור כל ארגומנט עוקב, הקלד פסיק ולאחר מכן את הארגומנט או גורם מפעיל אחר של תצוגה.

הערה: לפונקציות הבאות יש ארגומנטים עם קבועים ספורים המוצגים באופן אוטומטי ברשימה הנפתחת: CELL‏, FV‏, HLOOKUP‏, MATCH‏, PMT‏, PV‏, RANK.AVG, ‏RANK.EQ, ‏SUBTOTAL ו- VLOOKUP.

שמות ושמות טבלה מוגדרים

אות או אותיות תחיליות במקום שבו ניתן להזין שם זה.

דוגמה: YearlySales

מצייני עמודת טבלה ומצייני פריטים מיוחדים ([‎#All], ‏[‎#Data], ‏[‎#Headers], ‏[‎#Totals], ‏[‎#ThisRow])

אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

 • [ (תו סוגריים מרובע פותח) מיד לאחר שם הטבלה.

  דוגמה: ‎AnnualSummary[

 • , (פסיק) מיד לאחר פריט מיוחד.

  דוגמה: ‎=AnnualSummary[#All],‎

 • : (נקודתיים) מיד לאחר שם עמודה.

  דוגמה: AnnualSummary[Sales:‎

הערה: אם התא נמצא בטבלה, שם הטבלה הוא אופציונלי. לדוגמה, הנוסחאות הבאות יהיו זהות:

‎=[Sales]/[Costs]‎

‎=AnnualSummary[Sales]/AnnualSummary[Costs]‎

שמות חיבורים בפונקציות קוביה

" (סימן מרכאות פותח) מיד לאחר תו הסוגריים הפותח של שם פונקציית קוביה.

דוגמה: CUBEMEMBER("‎

הערה: רק חיבורי OLAP המאוחסנים בחוברת העבודה הנוכחית מפורטים.

מחרוזות טקסט רב-ממדיות (MDX) בפונקציות קוביה

אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

 • " (סימן מרכאות פותח) מיד לאחר הפסיק של ארגומנט.

  דוגמה: ‎CUBEMEMBER("SalesCubeData","

 • . (נקודה) מיד לאחר תו סוגריים סוגר.

  דוגמה: ‎CUBEMEMBER("SalesCubeData","[Customers].

  דוגמה: CUBEMEMBER("SalesCubeData","[Customers].[Mexico].‎

 • ( (תו סוגריים פותח) מיד לאחר תו מרכאות פותח עבור מחרוזת טקסט MDX כדי לציין התחלה של קבוצת משתנים (מחרוזת המכילה ערכים המופרדים באמצעות פסיקים).

  דוגמה: CUBEVALUE("SalesCubeData","(‎

 • , (פסיק) מיד לאחר תו סוגריים סוגר במחרוזת טקסט MDX כדי לציין את החלק השני של קבוצת משתנים.

  דוגמה: ‎CUBEVALUE("SalesCubeData","([Customers].[Mexico],

 • { (תו סוגר מסולסל פותח) מיד לאחר תו מרכאות פותח עבור מחרוזת טקסט MDX כדי לציין את תחילתו של ביטוי ערכה.

  דוגמה: CUBEVALUE("SalesCubeData","{‎

  הערות: 

  • עליך להיות מחובר למקור נתונים של OLAP כדי להזין מחרוזת טקסט MDX באמצעות השלמה אוטומטית של נוסחה.

  • אם מוגדר כיתוב, הוא מוצג בתיאור מסך כדי לעזור לאשר את הבחירה.

  • אם מחרוזת טקסט MDX אינה ברורה, שם חבר ייחודי מוזן בכל מקרה אבל עליך להחליט אם השם הנכון הוזן. לדוגמה, אם יש שני ערכים עבור מחרוזת טקסט MDX הבאה:

   CUBEMEMBER("SalesCubeData","[Customers].[Mexico].[Gutierrez].[Paulo Neves]‎

   אחד מהערכים הבאים יוזן:

   ‎[Customers].[Name].&[54342]‎

   ‎[Customers].[Name].&[34297]‎

   אם הערך שהוזן אינו הערך הרצוי, מחק אותו ולאחר מכן בחר ערך אחר.

  • שמות פונקציה של Microsoft SQL Server Analysis Services, כגון "Children"‏, "Parent" או "Crossjoin" אינם מוצגים ברשימה הנפתחת, אבל ניתן להקליד אותם.

הערות: 

 • בכל פעם שאתה משתמש בהשלמה אוטומטית של נוסחה, באפשרותך להקליד את סופה הרצוי של הנוסחה.

 • באפשרותך להשתמש בהשלמה אוטומטית של נוסחה במרכז של פונקציה מקוננת קיימת או נוסחה. הטקסט לפני נקודת הכניסה משמש כדי להציג ערכים ברשימה הנפתחת וכל הטקסט לאחר נקודת הכניסה אינו משתנה.

 • שמות מוגדרים שאתה יוצר עבור קבועים ספורים, כגון אלה שבהם משתמשת הפונקציה SUBTOTAL וחיבורי פונקציית קוביה, אינם מוצגים ברשימה הנפתחת של ההשלמה האוטומטית, אבל עדיין ניתן להקליד אותם.

לראש הדף

ניווט ברשימה הנפתחת של השלמת אוטומטית של נוסחה באמצעות מקשים

הטבלה הבאה מסכמת את המקשים שבהם ניתן להשתמש כדי לנווט ברשימה הנפתחת של ההשלמה האוטומטית של נוסחה.

לשם

הקש

העברה של נקודת הכניסה תו אחד שמאלה.

חץ ימינה

העברה של נקודת הכניסה תו אחד ימינה.

חץ שמאלה

העברה של הבחירה פריט אחד למעלה.

חץ למעלה

העברה של הבחירה פריט אחד למטה.

חץ למטה

בחירה של הפריט האחרון.

End

בחירה של הפריט הראשון.

בית

מעבר עמוד אחד למטה ובחירת פריט חדש.

Page Down

מעבר פריט אחד למעלה ובחירת פריט חדש.

Page Up

סגירה של הרשימה הנפתחת.

Esc (או לחיצה על תא אחר)

הפעלה או ביטול של השלמה אוטומטית של נוסחה.

Alt+חץ למטה

לראש הדף

הזנת פריט מתוך הרשימה הנפתחת באמצעות גורם מפעיל של הוספה

חשוב: כאשר אתה מקליד נוסחה, אפילו לאחר שימוש בגורם מפעיל של הוספה, אל תשכח להקליד את תו הסוגריים הסוגר של הפונקציה, תו סוגריים מרובעים סוגר של הפניית הטבלה או תו מרכאות סוגר של מחרוזת טקסט MDX.

 • כדי להכניס את הפריט שנבחר לנוסחה ולמקם את נקודת ההכנסה מיד אחריו, הקש TAB‏, ENTER או לחץ פעמיים על הפריט.

לראש הדף

הפעלה או ביטול של השלמה אוטומטית של נוסחה

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הקטגוריה נוסחאות.

 2. תחת עבודה עם נוסחאות, בחר או נקה את השלמה אוטומטית של נוסחה.

עצה: באפשרותך להקיש ALT+חץ למטה בעת הקלדת נוסחה כדי להחליף מצב של השלמה אוטומטית של נוסחה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×