שימוש בהיפר-קישורים בחוברת עבודה בדפדפן

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

היפר-קישור הוא קישור ממסמך אחד למסמך אחר שפותח את הדף או את הקובץ השני בעת הלחיצה עליהם. באפשרותך להשתמש בהיפר-קישור בחוברת עבודה בדפדפן בדיוק כפי שבאפשרותך לעשות זאת ביישומים אחרים.

הסעיפים הבאים מתארים את אופן השימוש בהיפר-קישור לצורך מעבר למיקומי יעד מסוגים שונים ואת אופן היצירה של היפר-קישור לשימוש בחוברת עבודה בדפדפן.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

שימוש בהיפר-קישור בחוברת עבודה בדפדפן

יצירת היפר-קישור לשימוש בחוברת עבודה מבוססת-דפדפן

הבדלים בין היפר-קישורים בחוברת עבודה בדפדפן וב- Excel

הגדרות מאפייני Web Part המשפיעות על היפר-קישורים

שימוש בהיפר-קישור בחוברת עבודה בדפדפן

לאחר שתוסיף היפר-קישור לחוברת העבודה של Excel ותשמור אותו באתר , תוכל להשתמש בהיפר-קישור לצורך דפדוף למיקום אחר ופתיחת הדף שציינת. לדוגמה, תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

פתיחת מסמך, קובץ או דף אינטרנט בחלון חדש   . בעת קישור למסמך או לדף אינטרנט מחוץ בחוברת העבודה הנוכחית, המציג האינטרנט נפתח חלון חדש בדפדפן כדי להציג אותה.

להפעיל תוכנית דואר אלקטרוני וליצור הודעה.    בעת לחיצה על היפר-קישור לכתובת דואר אלקטרוני, תוכנית הדואר האלקטרוני מופעלת באופן אוטומטי ויוצר הודעת דואר אלקטרוני עם הכתובת הנכונה בתיבה .

עבור אל מיקום אחר בחוברת העבודה הנוכחית   . אם מתחברת היפר-קישור למיקום אחר בחוברת העבודה הנוכחית, בחירת התא הפעיל משתנה למיקום החדש בחוברת עבודה, אך אינו נפתח בחלון נפרד.

ניווט למיקום אחר בחוברת העבודה הנוכחית יכול להיות שימושי מאוד, בייחוד אם מדובר בחוברת עבודה גדולה שמכילה גליונות עבודה רבים. לדוגמה, באפשרותך ליצור גליון עבודה ייעודי הפועל כתפריט ראשי עם קישורים לכל אחד מגליונות העבודה. לחלופין, באפשרותך ליצור קישורים המחברים תאים בגליון עבודה אחד למידע קשור בגליון עבודה אחר.

לראש הדף

יצירת היפר-קישור לשימוש בחוברת עבודה מבוססת-דפדפן

לא ניתן ליצור היפר-קישור ישירות בחוברת עבודה ב- Excel Services. במקום זאת, עליך ליצור או לערוך היפר-קישור בחוברת עבודה באמצעות Excel, ולאחר מכן לפרסם או להעלות את חוברת העבודה לספריית מסמכים. קיימות מספר דרכים כדי ליצור היפר-קישור. באפשרותך להקליד כתובת URL ישירות בתא, השתמש בלחצן היפר-קישור בקבוצה קישורים ב- Excel, או השתמש בפונקציה היפר-קישור.

בעת יצירת היפר-קישור בחוברת עבודה של Excel, ההיפר-קישור מקודד את היעד כמאתר משאבים אחיד‎ ‏(כתובת URL). כתובת ה- URL יכולה להופיע בתבניות שונות, בהתאם למיקום היעד (באינטרנט, באותו המסמך וכו'). מקטע 'למידע נוסף' מכיל קישור המספק מידע מפורט (ודוגמאות רבות) אודות הסוגים השונים של היפר-קישורים בחוברת עבודה של Excel.

הדוגמאות הבאות של תחביר היפר-קישור מכילות הסברים מפורטים בנוגע לרכיבים של ההיפר-קישור. באפשרותך להשתמש בדוגמאות אלה כדי לקבל סיוע ביצירת היפר-קישורים.

 • קישור לדף אינטרנט

  דוגמה זו מציגה היפר-קישור שמחבר לדף אינטרנט נפרד הממוקם בשרת האינטרנט www.example.com:

  http://www.example.com/jan07/news.htm.

  רכיב כתובת URL

  תיאור

  http://‎

  מציין הפרוטוקול שמציין את היעד במיקום אינטרנט.

  www.example.com

  הכתובת של שרת האינטרנט או מיקום הרשת

  Jan07

  הנתיב או התיקיה בשרת

  News.htm

  שם הקובץ של דף היעד

 • קבלת נתונים מדף אינטרנט אחר

  באפשרותך ליצור או להפעיל שאילתת אינטרנט שמאחזרת נתונים מדף אינטרנט. כמו כן, באפשרותך ליצור שאילתת אינטרנט שמאחזרת נתונים המאוחסנים במיקום באינטרנט, או באינטרא-נט של חברה. שאילתת אינטרנט שולחת את מיקום היעד כמחרוזת שאילתה בסופה של כתובת הבסיס של דף היעד. לעתים קרובות, דפי אינטרנט מכילים מידע המתאים ביותר לניתוח ב- Excel. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בשאילתת אינטרנט כדי לאחזר נתונים מחוברת עבודה אחרת באינטרא-נט של החברה שלך.

  לדוגמה, היפר-קישור זה פותח את המקטע 'הזמנת לקוח' של אתר אינטרנט ארגוני. לאחר מכן הוא מאתר חוברת עבודה הנקראת PurchaseOrder23456, ומחפש את טווח התאים F1 עד F8 בגליון העבודה של מאי:

  http://MySharePointServer/MySite/_layouts/xlviewer.aspx?id=http://CorporateServer/CustomerOrderSite/Shared%20Documents/PurchaseOrder23456.xlsx&range=May!F2:F8

  רכיב כתובת URL

  תיאור

  http://‎

  הפרוטוקול (נדרש HTTP עבור מיקומי אינטרנט)

  MySharePointServer/MySite/_layouts

  אתר האינטרא-נט

  xlviewer.aspx

  מציג Excel Web Access

  ‎?id

  תו סימן השאלה פותח את מחרוזת השאילתה של כתובת ה- URL

  http://CorporateServer/CustomerOrderSite/Shared%20Documents/‎

  כתובת האתר של היעד

  PurchaseOrder23456.xlsx

  שם חוברת העבודה

  &range=

  תו אמפרסנד (&) מחבר את שם חוברת העבודה לערך הטווח של תאי היעד

  מאי

  שם גליון העבודה בחוברת העבודה

  !

  תו סימן הקריאה מחבר את שם גליון העבודה לטווח התאים המהווה את היעד

  F2:F8

  טווח התאים בפועל המהווה את יעד השאילתה

  אם תעביר מיקום חוברת עבודה כפרמטר של מחרוזת שאילתה בהיפר-קישור, המציג יפתח חלון חדש (או כרטיסיה חדשה בדפדפן.) לאחר מכן מוקד המציג עובר למיקום הספציפי של חוברת העבודה. אם זהו מיקום תא, המציג ממקם את התא במרכז דף האינטרנט. אם זהו טווח מקומי או כללי בעל שם, המציג ממקם תא ימני עליון של הטווח במרכז דף האינטרנט. בכל מקרה, המציג אינו בוחר את התא.

הבדלים בין היפר-קישורים בחוברת עבודה בדפדפן וב- Excel

מרוב הבחינות, אופן הפעולה של היפר-קישור בחוברת עבודה בדפדפן זהה לאופן הפעולה של היפר-קישור בחוברת עבודה של Excel. עם זאת, קיימים מספר הבדלים.

 • חוברות עבודה בדפדפן תומכות רק בהיפר-קישורים מוחלטים, או היפר-קישורים שמכילים כתובת מלאה. היפר-קישורים אלה כוללים את הפרוטוקול, את שרת האינטרנט, את הנתיב ואת שם הקובץ. הם אינם תומכים בהיפר-קישורים יחסייםשמכילים רק חלק מכתובת מלאה. בניגוד לכך, Excel תומך גם בהיפר-קישורים מוחלטים וגם בהיפר-קישורים יחסיים.

 • חוברות עבודה בדפדפן קובעות את הצבע של היפר-קישור בהתאם לצבע ברירת המחדל של היפר-קישור שהוגדר עבור הדפדפן, אלא אם כן תציין במפורש צבע ברירת מחדל של היפר-קישור בחוברת העבודה של Excel.

 • המציג מבוסס האינטרנט ממיר היפר-קישורים שמפנים לעמודה או לשורה שלמות ב- Excel להפניה לתא הראשון בעמודה או בשורה אלה.

 • המציג מבוסס האינטרנט אינו תומך בהיפר-קישורים בתרשימים, בהיפר-קישורים גרפיים או בהיפר-קישורים לטווחים לא רציפים. במקום זאת, המציג ממיר קישורים מסוגים אלה למחרוזות טקסט.

לראש הדף

הגדרות מאפייני Web Part המשפיעות על היפר-קישורים

ה- Web Part של Excel Web Access מציע מאפיינים מותאמים אישית שבהם באפשרותך להשתמש כדי לשלוט באופן הפעולה של היפר-קישורים. הטבלה שלהלן מתארת את המאפיינים.

אם תיבת הסימון של מאפיין זה:

נבחרה:

לא נבחרה:

אפשר היפר-קישורים

כל ההיפר-קישורים הנתמכים לקבצים ולמסמכים מחוץ לחוברת העבודה הנוכחית פעילים. זהו אופן הפעולה המוגדר כברירת מחדל.

כל ההיפר-קישורים הנתמכים למיקומים מחוץ לחוברת העבודה מומרים למחרוזות טקסט לא פעילות.

אפשר ניווט

כל ההיפר-קישורים הנתמכים למיקומים בתוך חוברת העבודה הנוכחית פעילים. זהו אופן הפעולה המוגדר כברירת מחדל.

כל ההיפר-קישורים הנתמכים למיקומים בתוך חוברת העבודה מומרים למחרוזות טקסט לא פעילות.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×