שימוש בדוחות להערכת ביצועי האתר והשימוש בו

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם אתה אחראי על ניהולו של אתר, סביר להניח שאתה נשאל שאלות נפוצות בנוגע לאתר, לרבות:

 • כמה אנשים מבקרים באתר?

 • כיצד השתנתה התעבורה באתר במשך הזמן?

 • מיהם המשתמשים העיקריים באתר?

 • מהיכן מגיעה התעבורה שבאתר?

 • מהם הדפים והמשאבים שאליהם ניגשים משתמשי האתר בתדירות הגבוהה ביותר?

 • כיצד באפשרותי לדעת היכן נמצאים מסמכים ומשאבים ביחס לתהליך זרימת העבודה?

בה בעת, כמנהל אתר אינטרנט, ייתכן שגם לך יש שאלות שברצונך לקבל עליהן מענה בקביעות, כגון:

 • האם קיימים באתר משאבים שניתן להסירם מכיוון שהם ישנים או אינם שמישים?

 • כיצד באפשרותי לאתר בעיות באתר (כגון קבצים בלתי מקושרים, דפים איטיים והיפר-קישורים מנותקים) לפני שמשתמשים יבחינו בהן וידווחו עליהן?

ייתכן שתחשוב ששאלות אלה אינן ניתנות למענה, אך עם Microsoft Office SharePoint Designer 2007 ועם אתר Windows SharePoint Services 3.0 או אתר Microsoft Office SharePoint Server 2007, באפשרותך לענות עליהן בקלות באמצעות דוחות Office SharePoint Designer 2007. מאמר זה מציג בפניך את אופן השימוש בדוחות להערכת ביצועי האתר והשימוש בו.

חשוב: נתונים עבור הדוחות שנוצרו באמצעות Office SharePoint Designer 2007 נשמרים בשרת שבו האתר מאוחסן. מנהלי שרתים יכולים להעניק או למנוע גישה לדוחות אלה. אם הדוחות הדרושים אינם מכילים נתונים, פנה למנהל השרת לקבלת עזרה. כדי להפעיל דוחות שימוש, עליך להיות בעל ההרשאה 'הצגת נתוני שימוש' ועל מנהל השרת להפעיל את איסוף נתוני השימוש בשרת. כברירת מחדל, איסוף נתוני שימוש בשרת אינו זמין.

מה ברצונך לעשות?

הצג את הדוח ' תקציר האתר

הצגת דוחות על קבצים

הצגת דוחות אודות תוכן משותף

הצגת דוחות על בעיות

הצג את הדוח סיכום השימוש

הצגת דוחות שימוש מפורט

התוצאות נתונים השימוש של תרשים

מיון דוח

סינון של דוח

העתק דוח

שמירת דוח

הצגת הדוח 'תקציר האתר'

הדוח 'תקציר האתר' מספק סקירה ברמה גבוהה של האתר וכמו כן קישורים לדוחות מפורטים יותר. לדוגמה, באפשרותך ליצור דוח של 'תקציר האתר' בדומה לדוח באיור שלהלן.

הדוח 'תקציר האתר'

כדי ליצור דוח של 'תקציר האתר' עבור האתר שלך:

 1. פתח את האתר שעבורו ברצונך להפעיל את הדוח ב-Office SharePoint Designer 2007.

 2. בתפריט אתר, הצבע על דוחות ולאחר מכן לחץ על תקציר האתר.

  הדוח נוצר.

הערה: באפשרותך ללחוץ על ההיפר-קישורים בעמודה שם כדי לנווט אל דוחות מפורטים יותר. לדוגמה, לחץ על היפר-קישורים מנותקים כדי לנווט ישירות אל הדוח היפר-קישורים מנותקים.

לראש הדף

הצגת דוחות אודות קבצים

באפשרותך ליצור דוחות שמציגים את כל הקבצים, קבצים שנוספו לאחרונה, קבצים ששונו לאחרונה או קבצים קודמים. לדוגמה, אם ברצונך להדגיש תוכן חדש בדף הבית של האתר או בידיעון שמשווק את האתר, באפשרותך להשתמש בדוח 'קבצים שנוצרו לאחרונה' כדי לזהות במהירות את התוכן החדש. לחלופין, באפשרותך להשתמש בדוח 'קבצים קודמים' כדי לזהות תוכן שהינו ישן מספיק כדי לסקור עבורו עדכונים אפשריים או להסירו.

כדי להפעיל דוחות אודות קבצים, ציין תחילה הגדרות עבור קבצים אחרונים או קודמים, ובנוסף לכך ציין כמה חודשים יש להציג בדוחות שמסווגים לפי חודשים:

 1. פתח את אתר האינטרנט שעבורו ברצונך להפעיל את הדוח ב-Office SharePoint Designer 2007.

 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות יישום.

 3. לחץ על הכרטיסיה תצוגת דוחות.

  תיבת הדו-שיח 'אפשרויות יישום' עם הכרטיסיה 'תצוגת דוחות'

 4. בתיבה קבצים "אחרונים שהיו בשימוש" הם בני פחות מ-, הזן את מספר הימים שמזהים דף אחרון שהיה בשימוש.

 5. בתיבה קבצים "ישנים יותר" הם בני יותר מ-, הזן את מספר הימים שמזהים דף ישן יותר.

 6. בתיבה מספר החודשים המוצגים, הזן את מספר החודשים שיוצגו בדוחות שמסווגים לפי חודש.

 7. לחץ על אישור.

  כעת אתה מוכן להפעיל את הדוחות.

 8. בתפריט אתר, הצבע על דוחות, הצבע על קבצים ולאחר מכן לחץ על הדוח שברצונך להפעיל:

  • כל הקבצים     מציג רשימה של כל הקבצים שבאתר.

  • קבצים שנוספו לאחרונה     מציג רשימת קבצים שנוספו לאתר בטווח מספר הימים שציינת בשלב 4.

  • קבצים ששונו לאחרונה     מציג רשימת קבצים ששונו באתר בטווח מספר הימים שציינת בשלב 4.

  • קבצים קודמים     מציג רשימת קבצים שנחשבים ל"קודמים" כפי שנקבע לפי מספר הימים שציינת בשלב 5.

  • מצב הוצאת קבצים     מציג רשימת קבצים באתר לצד מצב הוצאת קבצים של כל קובץ. (דוח זה כולל גם עמודות של נתוני הוצא על-ידי, גירסה ותאריך נעילה.)

   בתצוגה 'דוחות', עבור דוחות אודות קבצים, באפשרותך ללחוץ על אפשרויות ברשימה כדי לשנות במהירות את ההגדרות עבור קבצים קודמים או אחרונים.

   התצוגה 'דוחות' עם תפריט לסינון תאריכי קבצים

לראש הדף

הצגת דוחות אודות תוכן משותף

תוכן משותף יכול לכלול דפים ראשיים, דפים מותאמים אישית ואחרים שכלולים בהגדרת האתר וקישורים של גליונות סגנונות. Office SharePoint Designer 2007 מקל על איתור תוכן משותף. לדוגמה, אם ברצונך לשנות סמל בכל הדפים שבאתר האינטרנט ואתה משתמש בדפים ראשיים כדי לשלוט בעיצוב הדפים, באפשרותך להשתמש בדוח 'דפים ראשיים' כדי לאתר את כל הדפים הראשיים שבהם עליך לשנות את הסמל. בנוסף, באפשרותך להשתמש בדוח 'קישורים של גליונות סגנונות' כדי לאתר את כל גליונות הסגנונות שיש לעדכן כדי שיציגו את השינויים בגופן או בעיצוב שברצונך להחיל על כל האתר.

 1. פתח את אתר האינטרנט שעבורו ברצונך להפעיל את הדוח ב-Office SharePoint Designer 2007.

 2. בתפריט אתר, הצבע על דוחות, הצבע על תוכן משותף ולאחר מכן לחץ על הדוח שברצונך להפעיל:

  • תבניות אינטרנט דינאמיות     מציג רשימה של כל הדפים באתר, עם העמודה תבנית אינטרנט דינאמית שמציינת אם הדף מצורף ל'תבנית אינטרנט דינאמית' (ואם כן, לאיזו תבנית).

  • דפים ראשיים     מציג רשימה של כל הדפים באתר, עם העמודה דף ראשי שמציינת אם הדף מצורף לדף ראשי (ואם כן, לאיזה דף).

  • דפים מותאמים אישית     מציג רשימה של כל הדפים באתר, עם העמודה מותאם אישית שמציינת אם דף שמבוסס על הגדרת האתר הותאם אישית.

  • קישורים של גליונות סגנונות     מציג רשימה של כל הדפים באתר, עם העמודה קישורים של גליונות סגנונות שמציינת אם הדף מצורף לגליון סגנונות.

   הערה: הקישורים של גליונות סגנונות שמוצגים הם קישורים סטטיים של גליונות סגנונות (<link> tags). קישורים דינמיים של גליונות סגנונות שנוצרים על-ידי פקדי Microsoft ASP.NET (כגון <SharePoint:CssLink>) אינם כלולים בדוח זה.

לראש הדף

הצגת דוחות אודות בעיות

הדוחות של Office SharePoint Designer 2007 יכולים לסייע לך לצפות מראש בעיות אפשריות ולפתור אותן לפני שישפיעו על המשתמשים. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בדוחות אלה כדי לזהות דפים איטיים, לאתר היפר-קישורים מנותקים ולאתר קבצים שמיועדים למחיקה מאחר שאינם מקושרים לקבצים אחרים. כדי להפעיל את הדוחות של 'בעיות', הגדר תחילה את העדיפויות שלך בנוגע לאופן הגדרת דפים איטיים.

 1. פתח את אתר האינטרנט שעבורו ברצונך להפעיל את הדוח ב-Office SharePoint Designer 2007.

 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות יישום.

 3. לחץ על הכרטיסיה תצוגת דוחות.

  תיבת הדו-שיח 'אפשרויות יישום' עם הכרטיסיה 'תצוגת דוחות'

 4. בתיבה "דפים איטיים" אורך לפחות, הזן את מספר השניות שמגדירות את משך זמן ההורדה של דף איטי.

 5. בתיבה הנח מהירות חיבור של, הזן את מספר הקילו-סיביות לשניה (Kbps) של מהירות החיבור עבור המשתמש הממוצע.

 6. לחץ על אישור.

  כעת אתה מוכן להפעיל את הדוחות.

 7. לחץ על אתר, הצבע על דוחות, הצבע על בעיות ולאחר מכן לחץ על הדוח שברצונך להפעיל:

  • קבצים בלתי מקושרים     מציג רשימה של כל הקבצים באתר שאין עבורם קישורים. רשימה זו יכולה לסייע לך לאתר קבצים שאינם בשימוש שיש להסירם מהאתר. שים לב שדוח זה אינו כולל קישורים שנוצרו על-ידי פקדי ASP.NET, כגון ה-Web Part של תוכן העניינים באתרי Office SharePoint Server 2007.

  • דפים איטיים      מציג רשימה של דפים באתר שמזוהים כאיטיים להורדה תחת ההגדרה שמצוינת בשלב 3, ומהירות החיבור הממוצעת שמצוינת בשלב 4. שים לב שדוח זה משקף את הזמן הנדרש לטעינת סימון הדף. הוא אינו כולל תוכן דינמי שנוצר על-ידי פקדי ASP.NET.

  • היפר-קישורים     מציג רשימה של כל ההיפר-קישורים באתר. לאחר הפעלת דוח זה, תיבת דו-שיח תשאל אם ברצונך לאמת את ההיפר-קישורים באתר. לחץ על כן אם ברצונך שOffice SharePoint Designer 2007 יפעל ויוודא עבורך כל אחד מההיפר-קישורים. התוצאה של תהליך זה היא רשימה של היפר-קישורים שכל אחד מהם מזוהה כמאושר או מנותק. כדי לערוך קישור מנותק, לחץ על הקישור שבדוח ולאחר מכן לחץ על עריכת היפר-קישור בסרגל הכלים שמופיע בפינה השמאלית העליונה של חלון המסמך בתצוגת 'דוחות'.

   הערה:  תיבת הדו-שיח 'עריכת היפר-קישור'

  • שגיאות רכיבים     מציג רשימה של רכיבים — כגון 'לחצנים אינטראקטיביים' או מונה הכניסות (שמוכרים בצורה גנרית ובעבר כ-Webbots או Bots — שמייצרים כעת שגיאות. באפשרותך להציג רשימה של רכיבי אינטרנט על-ידי לחיצה על רכיב אינטרנט בתפריט הוספה.

לראש הדף

הצגת הדוח 'תקציר שימוש'

דוחות שימוש של האתר מסייעים לענות על כמה מהשאלות הדחופות ביותר שיש לבעלי אתרים אודות האתר, כגון כמה אנשים משתמשים באתר, אילו משאבים הם הנפוצים ביותר, מי האנשים שמשתמשים באתר לעתים תכופות ביותר ומהיכן מגיעים מבקרים לאתר. הדוח 'תקציר שימוש' כולל תקציר של סך כל הביקורים, מספר הכניסות לדפים, מספר הבתים שירדו ועוד.

הדוח 'תקציר שימוש'

בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל את הדוח 'תקציר שימוש':

 1. פתח את אתר האינטרנט שעבורו ברצונך להפעיל את הדוח ב-Office SharePoint Designer 2007.

 2. בתפריט אתר, הצבע על דוחות, הצבע על שימוש ולאחר מכן לחץ על תקציר שימוש.

  הדוח נוצר. באפשרותך ללחוץ על כל אחד מפריטי ההיפר-קישורים בעמודה שם כדי להציג דוחות מפורטים.

לראש הדף

הצגת דוחות שימוש מפורטים

באפשרותך להפעיל דוחות שימוש מפורטים כדי לענות על שאלות אודות אופן גישת המשתמשים לאתר. לדוגמה, על אף שהדוח 'תקציר שימוש' שנוצר בסעיף הקודם מציג את סך כל מספר הכניסות לדף, הדוח 'כניסות חודשיות לדף' מפרט את מספר הכניסות עבור כל דף באתר. לפניך שלבים להפעלת דוחות שימוש מפורטים:

 1. פתח את אתר האינטרנט שעבורו ברצונך להפעיל את הדוח ב-Office SharePoint Designer 2007.

 2. בתפריט אתר, הצבע על דוחות, הצבע על שימוש ולאחר מכן לחץ על הדוח שברצונך להפעיל:

  • תקציר חודשי     מסכם את מספר הביקורים, כניסות, סה"כ כניסות וגודל הורדה באתר לפי חודשים.

  • תקציר שבועי     מסכם את מספר הביקורים, כניסות, סה"כ כניסות וגודל הורדה באתר לפי שבועות.

  • תקציר יומי     מסכם את מספר הביקורים, כניסות, סה"כ כניסות וגודל הורדה באתר לפי ימים.

  • כניסות חודשיות לדף     מסכם את המספר של סה"כ כניסות וכניסות לפי חודשים עבור כל דף באתר האינטרנט.

  • כניסות שבועיות לדף     מסכם את המספר של סה"כ כניסות וכניסות לפי שבועות עבור כל דף באתר האינטרנט.

  • כניסות יומיות לדף     מסכם את המספר של סה"כ כניסות וכניסות לפי ימים עבור כל דף באתר האינטרנט.

  • משתמשים מבקרים     מסכם את מספר המשתמשים המבקרים ואת האחוזים שלהם מהמספר הכולל עבור חודש נבחר.

  • מערכות הפעלה     מסכם את ספירת מערכות ההפעלה של המשתמשים המבקרים ואת האחוזים שלהם מהמספר הכולל עבור חודש נבחר.

  • דפדפנים     מסכם את ספירת הדפדפנים של המשתמשים המבקרים ואת האחוזים שלהם מהמספר הכולל עבור חודש נבחר.

  • תחומים מפנים     מסכם את ספירת הביקורים שמגיעים מתחום ספציפי וכמו כן את האחוזים שלהם מהמספר הכולל, עבור חודש נבחר.

  • כתובות URL מפנות     מסכם את ספירת הביקורים שמגיעים מכתובת URL ספציפית וכמו כן את האחוזים שלהם מהמספר הכולל, עבור חודש נבחר.

  • מחרוזות חיפוש     מפרט את ספירת מחרוזות החיפוש שהוקלדו בתיבת החיפוש של האתר וכמו כן את האחוזים שלהם מהמספר הכולל, עבור חודש נבחר.

לראש הדף

הצגת תוצאות נתוני השימוש בתרשים

באפשרותך ליצור בקלות תרשים שמציג נתוני שימוש בתבנית גרפית, ובכך להקל על גילוי מגמות וזיהוי תבניות שימוש.

 1. בתפריט אתר, הצבע על דוחות, הצבע על שימוש ולאחר מכן לחץ על הדוח שברצונך להפעיל.

 2. בסרגל הכלים בפינה השמאלית העליונה של חלון המסמך, לחץ על הרשימה תרשים, לחץ על סוג התרשים שברצונך ליצור, כגון תרשים עמודות.

  סרגל כלים בתצוגת 'דוחות' עם הרשימה 'תרשימים'

  הדוח נפתח בחלון חדש.

  תרשים נתוני שימוש

  הערה: כברירת מחדל, נתוני התרשים נוצרים יחד עם דוחות השימוש. אם אינך מאתר נתוני תרשים כאשר אתה מנסה להפעיל את הדוח, בתפריט כלים , לחץ על אפשרויות יישום, לחץ על הכרטיסיה תצוגת דוחות ולאחר מכן ודא שתיבת הסימון כלול תרשים כאשר דוח השימוש נשמר נבחרה.

לראש הדף

מיון דוח

בתצוגת 'דוחות', באפשרותך למיין דוח על-ידי לחיצה על כותרות העמודות.

לראש הדף

סינון דוח

באפשרותך לצמצם את תוצאות הדוח כדי להציג רק את המידע הרצוי. באפשרותך אף לסנן בעמודה אחת בלבד או לסנן בעמודות רבות כדי ליצור סינון הדרגתי.

 1. בתפריט אתר, הצבע על דוחות ולאחר מכן לחץ על הדוח שברצונך להפעיל.

 2. לחץ על החץ שליד כותרת העמודה שלפיה ברצונך לסנן, ולאחר מכן לחץ על הנתונים שעבורם ברצונך לסנן.

  לדוגמה, כאשר אתה מסנן לפי סוג קובץ, באפשרותך ללחוץ על החץ שליד כותרת העמודה סוג ולאחר מכן ללחוץ על bmp כדי להציג רק קבצי מפת סיביות בדוח.

  העמודה 'סוג' עם תפריט סינון

 3. אם ברצונך לסנן לפי יותר מעמודה אחת, חזור על שלב 2 עבור כל עמודה.

 4. כדי ליצור מסנן מותאם אישית בעמודה, לחץ על החץ שליד כותרת העמודה ולאחר מכן לחץ על (מותאם אישית). הזן את קריטריון החיפוש ולאחר מכן לחץ על אישור.

  לדוגמה, באפשרותך להשתמש במסנן אוטומטי מותאם אישית כדי לזהות את כל קבצי התמונות עם סיומת ‎.bmp‎ ו-‎.gif‎ באתר.

  בתיבת הדו-שיח סינון אוטומטי מותאם אישית

 5. כדי לנקות מסנן מעמודה, לחץ על החץ שליד כותרת העמודה ולאחר מכן לחץ על (הכל).

הערה: הגדרות סינון שחלות כעת נשמרות בעת סגירת האתר. אם אין באפשרותך לאתר קבצים בדוח שהופעל לאחרונה, ייתכן שמסננים שהחלת במהלך ההפעלה הקודמת מסתירים קבצים אלה.

כדי להסיר את כל המסננים מדוח, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כותרת עמודה ולאחר מכן לחץ על הסר מסננים בתפריט הקיצור.

לראש הדף

העתקת דוח

לאחר שהפעלת דוח, ייתכן שתרצה להעתיק ולהדביק את התוצאות בהודעת דואר אלקטרוני או במסמך אחר (לדוגמה, גליון עבודה של Microsoft Office Excel). באפשרותך להעתיק כל דוח מלבד הדוח 'תקציר האתר'.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כותרת עמודה בדוח שהפעלת ולאחר מכן לחץ על העתק דוח בתפריט הקיצור.

  תפריט העמודה 'שם' עם הפקודה שנבחרה 'העתק דוח'

 2. הדבק את הנתונים במסמך או בהודעה.

לראש הדף

שמירת דוח

באפשרותך לשמור דוחות אם ברצונך להשתמש ב-Microsoft Office Excel 2007 כדי להציג ולנתח את התוצאות או כדי ליצור מהן תרשימים וגרפים מותאמים אישית.

 1. בתפריט אתר, הצבע על דוחות ולאחר מכן לחץ על הדוח שברצונך להפעיל.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על שמור. או הקש CTRL+S.

 3. בתיבה שם קובץ, הקלד שם עבור הדוח ולאחר מכן לחץ על שמור. הדוח נשמר כקובץ ‎.htm‎ באתר.

  דוח פתוח ב-Excel

 4. כדי לפתוח דוח, לחץ עליו פעמיים.

  הדוח נפתח ב-Office Excel 2007.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×