שימוש בבונה הביטויים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ביטויים נמצאים בשימוש בהקשרים שונים ורבים ב- Access, והם דומים לנוסחאות ב- Excel. בונה הביטויים מספק גישה קלה לשמות השדות והפקדים במסד הנתונים שלך, ולרבות מהפונקציות המוכללות הזמינות בעת כתיבת ביטויים. באפשרותך להשתמש בכל מספר של תכונות כרצונך, בהתאם לצרכים או להעדפות שלך.

במאמר זה

למה להשתמש בבונה הביטויים?

כלים שיעזרו לך להזין ביטויים

מבט כולל על בונה הביטויים

למה להשתמש בבונה הביטויים?

ביטויים מורכבים של פונקציות, אופרטורים, קבועים ומזהים (לדוגמה, שמות שדות, טבלאות, טפסים ושאילתות). בונה הביטויים מאפשר לך לחפש בקלות ולהוסיף רכיבים אלה והזן ובכך ביטויים ביתר קלות ודיוק. בנוסף, בונה הביטויים עוזר לך לקבוע אילו רכיבים מתאימים עבור ההקשר שבה אתה מקליד את הביטוי.

באפשרותך להשתמש בבונה הביטויים ליצירת ביטוי חדש או לבחור מתוך ביטויים שנבנו מראש, לרבות ביטויים להצגת מספרי עמוד, התאריך הנוכחי והתאריך והשעה הנוכחיים.

באפשרותך להפעיל את בונה הביטויים מרוב המקומות שבהם היית כותב ביטויים באופן ידני, כגון המאפיין מקור פקד של פקד כלשהו או המאפיין 'כלל אימות' של שדה טבלה. ככלל, אם מופיע לחצן בנייה תמונת לחצן בעת הלחיצה בתיבת מאפיין, או אם מופיעה המילה ביטוי בתפריט, באפשרותך ללחוץ עליהם כדי להפעיל את בונה הביטויים.

כלים שיעזרו לך להזין ביטויים

Access כולל כלים שעוזרים לך להזין ביטויים בצורה מהירה ומדויקת יותר. כלים אלה זמינים לא רק בבונה הביטויים, אלא גם בגליון המאפיינים וברוב המקומות האחרים שבהם ניתן להזין ביטויים.

IntelliSense ועצות מהירות

ברגע שתתחיל להקליד מזהה או שם פונקציה, IntelliSense מציג רשימה נפתחת של ערכים אפשריים. באפשרותך להמשיך להקליד או ללחוץ פעמיים על הערך המתאים ברשימה כדי להוסיף אותו לביטוי. לחלופין, באפשרותך להשתמש במקש חץ למעלה ובמקש חץ למטה כדי לבחור את הערך הרצוי ולאחר מכן להקיש TAB או ENTER כדי להוסיף אותו לביטוי. לדוגמה, אם תתחיל להקליד את המילה Format, רשימת IntelliSense תציג את כל הפונקציות שמתחילות במילה Format.

עצה:  כדי להסתיר את הרשימה הנפתחת של IntelliSense, הקש Esc. כדי להציג אותה שוב, הקש CTRL+מקש רווח.

בזמן שרשימת IntelliSense מוצגת, מופיע תיאור קצר, או 'תיאור מהיר', משמאל לפריט שנבחר כעת. הפריט הראשון ברשימה נבחר כברירת מחדל, אך ניתן לבחור כל פריט ברשימה כדי להציג את התיאור המהיר שלו. התיאור המהיר יכול לעזור לך לקבוע מטרה של פונקציה מסוימת או את סוג הפקד או המאפיין שמהווה הפריט.

האיור הבא מציג את רשימת IntelliSense ותיאור מהיר.

הרשימה הנפתחת של IntelliSense ותיאור מהיר.

1. IntelliSense מציג פונקציות אפשריות ומזהים אחרים בזמן הקלדת ביטויים.

2. תיאורים מהירים מציגים תיאור קצר של הפריט שנבחר.

מידע מהיר ועזרה

בזמן הקלדת פונקציה בביטוי, התכונה 'מידע מהיר' מציגה את התחביר של הפונקציה, כך שתדע בדיוק אילו ארגומנטים נדרשים לפונקציה. ארגומנטים אופציונליים מוקפים בסוגריים מרובעים ([]‏). בזמן הצגת המידע המהיר, ניתן ללחוץ על שם הפונקציה כדי לפתוח נושא עזרה לקבלת מידע נוסף.

תצוגת מידע מהיר עבור פונקציה.

1. מידע מהיר מציג את תחביר הפונקציה. לחץ על שם הפונקציה כדי לפתוח נושא עזרה אודות הפונקציה.

2. ארגומנטים אופציונליים מוקפים בסוגריים מרובעים ([]‏). הארגומנט שאתה מקליד כעת מוצג בטקסט מודגש.

חשוב:  אל תבלבל בין הסוגריים המרובעים שמציינים ארגומנטים אופציונליים לבין הסוגריים המרובעים שמקיפים מזהים בביטוי הממשי.

מבט כולל על בונה הביטויים

במקרים רבים, הכלים המפורטים בסעיף הקודם מספיקים כדי לעזור לך להזין את הביטוי. עם זאת, ניתן גם ליהנות מכלים אחרים שמספק בונה הביטויים, כפי שמתואר בסעיף זה.

האיור הבא מסביר את החלקים העיקריים בבונה הביטויים:

תיבת הדו-שיח 'בונה הביטויים'

1. הוראות וקישור לעזרה    השג מידע אודות ההקשר שבו אתה מזין את את הביטוי.

2. תיבת ביטוי    הקלד את הביטוי שלך כאן, או הוסף רכיבי ביטוי על-ידי לחיצה כפולה על פריטים ברשימות הרכיבים בחלק התחתון.

הערה:  אם אינך רואה את רשימות הרכיבים (פריטים 3, 4 ו- 5), לחץ על עוד >> משמאל לתיבת הביטוי.

3. רשימת רכיבי ביטויים    לחץ על סוג רכיב כדי להציג את הקטגוריות שלו ברשימה 'קטגוריות ביטויים'.

4. רשימת קטגוריות ביטויים    לחץ על קטגוריה כדי להציג את הערכים שלה ברשימה 'ערכי ביטויים'. אם אין ערכים ברשימה 'ערכי ביטויים', לחץ פעמיים על פריט הקטגוריה כדי להוסיף אותו לתיבת הביטוי.

5. רשימת ערכי ביטויים    לחץ פעמיים על ערך כדי להוסיף אותו לתיבת הביטוי.

6. עזרה ומידע אודות ערך הביטוי שנבחר    אם קישור זה זמין, לחץ עליו כדי לראות מאמר עזרה אודות ערך הביטוי שנבחר.

תיבת ביטוי

המקטע העליון של בונה הביטויים מכיל תיבה שבה אתה מרכיב את הביטוי. באפשרותך להקליד את הביטוי בתיבה באופן ידני, באמצעות IntelliSense והכלים האחרים המתוארים בסעיף הקודם. לחלופין, אם תרצה, באפשרותך להשתמש בשלוש רשימות הרכיבים מתחת לתיבה כדי לבחור ולהוסיף רכיבים.

הערה:  אם אינך רואה את שלוש הרשימות במקטע התחתון של בונה הביטויים, בצד השמאלי של תיבת הדו-שיח 'בונה הביטויים', לחץ על עוד >>.

רכיבים, קטגוריות וערכים של ביטויים

כשתיבת הדו-שיח מורחבת, המקטע התחתון של בונה הביטויים מכיל שלוש רשימות שמהן ניתן לבחור רכיבים עבור הביטוי.

 • הרשימה רכיבי ביטויים מציגה את הרכיבים ברמה העליונה הזמינים לבניית ביטויים, כגון אובייקטי מסד נתונים, פונקציות, קבועים, אופרטורים וביטויים נפוצים. התוכן של רשימה זו משתנה בהתאם להקשר שבו אתה נמצא. לדוגמה, אם אתה מקליד ביטוי במאפיין מקור פקד של טופס, הרשימה מכילה פריטים שונים מאשר אם אתה מקליד ביטוי במאפיין כלל אימות של טבלה.

 • הרשימה קטגוריות ביטויים מכילה רכיבים ספציפיים או קטגוריות של רכיבים עבור הבחירה שביצעת ברשימה 'רכיבי ביטויים'. לדוגמה, אם תלחץ על פונקציות מוכללות ברשימה רכיבי ביטויים, הרשימה קטגוריות ביטויים תציג קטגוריות של פונקציות.

 • הרשימה ערכי ביטויים מציגה את הערכים, אם קיימים, עבור הרכיבים והקטגוריות שבחרת ברשימה הימנית והאמצעית. לדוגמה, אם תלחץ על פונקציות מוכללות ברשימה הימנית ולאחר מכן תלחץ על קטגוריה של פונקציות ברשימה האמצעית, הרשימה ערכי קטגוריות תציג את כל הפונקציות המוכללות של הקטגוריה שנבחרה.

הוספת רכיב לביטוי באמצעות רשימות הרכיבים

 1. לחץ על פריט ברשימה רכיבי ביטויים. לדוגמה, כדי להוסיף פונקציה מוכללת, הרחב את פונקציות ולאחר מכן לחץ על פונקציות מוכללות.

  הרשימה האמצעית והרשימה השמאלית משתנות כדי להציג את הערכים המתאימים.

 2. במקרה הצורך, לחץ על קטגוריה ברשימה האמצעית. עבור דוגמה זו, לחץ על זרימת תוכנית.

  הרשימה השמאלית משתנה כדי להציג את הערכים המתאימים.

 3. לחץ פעמיים על פריט ברשימה השמאלית. עבור דוגמה זו, לחץ פעמיים על IIf.

  ‏Access מוסיף את הפריט לתיבת הביטוי. בדוגמה זו, Access מוסיף IIf (‎<<expression>>, <<truepart>>, <<falsepart>>‎)‎.

 4. החלף טקסט מציין מיקום בערכי ארגומנטיים חוקיים. טקסט מציין מיקום מופיע בתוך סוגריים זוויתיים (<< >>). בדוגמה זו, מצייני המיקום הם <<expression>>, ‏<<truepart>> ו- <<falsepart>>.

  • בתיבת הביטוי, לחץ על מציין המיקום ולאחר מכן הקלד את הארגומנט באופן ידני או בחר רכיב מרשימות הרכיבים.

   עצה:  כדי להציג נושא עזרה המכיל מידע נוסף אודות הארגומנטים החוקיים עבור פונקציה כלשהי, בחר את הפונקציה ברשימה ערכי ביטויים ולאחר מכן לחץ על הקישור בתחתית 'בונה הביטויים'.

 5. אם הביטוי מכיל רכיבים אחרים, ייתכן שהם יופרדו באמצעות מציין המיקום <<Expr>>. יש להחליף מציין מיקום זה באופרטור לפני שהביטוי כולו יוכל להיות חוקי.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×