שחזור הודעות דואר אלקטרוני שנמחקו ב- Outlook.com

כשאתה מוחק בטעות הודעות דואר אלקטרוני מתוך הדואר האלקטרוני של Outlook.com שלך, באפשרותך לשחזר פריטים אלה אם הם נמצאים עדיין בתיקיה פריטים שנמחקו או בתיקיית דואר הזבל, ובמקרים מסוימים ניתן אפילו לשחזר פריטים לאחר שהתיקיה פריטים שנמחקו התרוקנה.

הערות: 

 • פריטים שהוסרו מהתיקיה 'פריטים שנמחקו' ניתנים לשחזור למשך 30 יום.

 • דואר אלקטרוני מוסר באופן אוטומטי מהתיקיה 'דואר זבל' לאחר 30 ימים ולא ניתן לשחזר אותו.

 • אם אינך רואה את ההודעות שנמחקו שברצונך לשחזר, סביר להניח שהם הוסרו לצמיתות מהתיקיה 'פריטים שנמחקו' או מהתיקיה 'דואר זבל'. איננו ממליצים להשתמש באף אחת משתי תיקיות אלה לאחסון ההודעות שלך. אם ברצונך לאחסן את ההודעות שלך בתיקיות שאינן תיבת הדואר הנכנס, ראה עבודה עם תיקיות הודעות.

 • אין אפשרות לשחזר הודעות שנמחקו מחשבונות צאצא. כך, הורים יכולים להיות בטוחים שהודעות שהם מוחקים מחשבונות הילדים, יישארו מחוקות.

 • כדי שחשבון Outlook.com שלך יישאר במצב פעיל, עליך להיכנס לחשבון לפחות פעם אחת כל 365 ימים. לאחר 365 ימים של חוסר פעילות, הדואר האלקטרוני שלך יימחק ולא תהיה אפשרות לשחזר אותו.

בחר את הגירסה שלך לקבלת הוראות

ההוראות משתנות במעט, בהתאם לשאלה אם אתה משתמש בגירסת הביתא של Outlook.com. בחר את הגירסה של Outlook.com שבה אתה משתמש כדי לראות את ההוראות החלות עליך.

אם תיבת הדואר שלך נראית כך...

צילום מסך של הפינה הימנית העליונה של תיבת הדואר בגירסת הביתא של Outlook.com

ראה הוראות עבור גירסת הביתא של Outlook.com.

אם תיבת הדואר שלך נראית כך...

צילום מסך של הפינה הימנית העליונה של תיבת הדואר ב- Outlook.com הקלאסי

ראה הוראות עבור Outlook.com הקלאסי.

הוראות עבור גירסת הביתא של Outlook.com

שחזור דואר אלקטרוני שנמצא עדיין בתיקיה 'פריטים שנמחקו'

בעת מחיקת הודעת דואר אלקטרוני, איש קשר, פריט לוח שנה או משימה, היא מועברת לתיקיה פריטים שנמחקו. אם אינך רואה הודעה בתיקיה פריטים שנמחקו, בדוק את התיקיה דואר זבל.

 1. בחלונית הימנית, בחר את התיקיה פריטים שנמחקו או התיקיה דואר זבל.

  הערה: התוכן של תיקיות שנמחקו גלויים רק לאחר תרחיב את התיקיה פריטים שנמחקו:

  צילום מסך המציג הרחבה לתיקיה 'פריטים שנמחקו'.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • התיקיה פריטים שנמחקו: בחר את ההודעה שברצונך לשחזר ובחר שחזר.

   הערות: 

   • אין באפשרותך לשחזר הודעות שנמחקו מהתיקיה פריטים שנמחקו.

   • ניתן לשחזר הודעות שהיו בתיקיה שנמחקה רק על-ידי בחירת לקליפ ובחירה תיקיה לא שנמחק.

   צילום מסך של הלחצן 'שחזר'.

  • התיקיה דואר זבל: בחר את ההודעה שברצונך לשחזר ולאחר מכן בחר שאינה "זבל".

   צילום מסך של הלחצן 'לא זבל'

שחזור דואר אלקטרוני אשר הוא הוסר מהכרטיסיה בתיקיה פריטים שנמחקו

אם אינך מצליח למצוא פריט בתיקיה 'פריטים שנמחקו', המקום הבא שיש לחפש בו הוא התיקיה 'פריטים הניתנים לשחזור'. זוהי תיקיה מוסתרת, וזהו המקום שאליו פריטים מועברים כשאתה מבצע אחת מהפעולות הבאות:

 1. בחלונית הימנית של חלון Outlook.com, בחר את התיקיה 'פריטים שנמחקו'.

 2. בראש רשימת ההודעות, בחר שחזור פריטים שנמחקו מתיקיה זו.

  צילום מסך של הלחצן שחזור פריטים שנמחקו מתיקיה זו

 3. בחר את הפריטים שברצונך לשחזר ובחר שחזר.

היכן פריטים משוחזרים לקבל?    הפריטים שתבחר לשחזור תשוחזר לתיקיות המקורי שלו כאשר הדבר אפשרי. אם קיים עוד לתיקיית דואר המקורי, פריטים תשוחזר באופן הבא:

 • הודעות יועברו לתיבת הדואר הנכנס שלך.

 • פריטי לוח שנה יועברו ללוח השנה שלך.

 • אנשי קשר יועברו לתיקיה 'אנשי קשר'.

 • משימות יועברו לתיקיה 'משימות'.

מניעה מ- Outlook.com לרוקן את התיקיה 'פריטים שנמחקו' בכל פעם שאתה יוצא

Outlook.com עשוי לרוקן את התיקיה 'פריטים שנמחקו' בכל פעם שאתה יוצא. כדי לשנות זאת:

 1. בראש הדף, בחר הגדרות Settings ‏ > הצג את כל הגדרות Outlook‏.

 2. בחר טיפול בהודעות.

 3. תחת בעת יציאה מהמערכת, בטל את הסימון בתיבה לצד ריקון התיקיה ' פריטים שנמחקו ' שלי.

הוראות עבור Outlook.com הקלאסי

שחזור דואר אלקטרוני שנמצא עדיין בתיקיה 'פריטים שנמחקו'

בעת מחיקת הודעת דואר אלקטרוני, איש קשר, פריט לוח שנה או משימה, היא מועברת לתיקיה פריטים שנמחקו. אם אינך רואה הודעה בתיקיה פריטים שנמחקו, סמן את התיקיה דואר זבל. התוכן של תיקיות שנמחקו גלויים רק לאחר תרחיב את התיקיה פריטים שנמחקו.

 1. בחלונית הימנית, בחר את התיקיה פריטים שנמחקו או התיקיה דואר זבל.

  הערה: התוכן של תיקיות שנמחקו גלויים רק לאחר תרחיב את התיקיה פריטים שנמחקו:

  צילום מסך המציג הרחבה לתיקיה 'פריטים שנמחקו'.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • התיקיה פריטים שנמחקו: בחר את ההודעה שברצונך לשחזר ובחר שחזר.

   הערות: 

   • אין באפשרותך לשחזר הודעות שנמחקו מהתיקיה פריטים שנמחקו.

   • ניתן לשחזר הודעות שהיו בתיקיה שנמחקה רק על-ידי בחירת העבר ובחירה בתיקיה שלא נמחקה.

   • כדי לבחור את כל ההודעות, הקש CTRL + A כדי לבחור את החלון הנוכחי ולאחר מכן לחץ על בחר הכל

   צילום מסך של הלחצן 'שחזר'

  • התיקיה דואר זבל: בחר את ההודעה שברצונך לשחזר ולאחר מכן בחר שאינה "זבל".

   צילום מסך של הלחצן 'לא זבל'

שחזור דואר אלקטרוני אשר הוא הוסר מהכרטיסיה בתיקיה פריטים שנמחקו

אם אינך מצליח למצוא פריט בתיקיה 'פריטים שנמחקו', המקום הבא שיש לחפש בו הוא התיקיה 'פריטים הניתנים לשחזור'. זוהי תיקיה מוסתרת, וזהו המקום שאליו פריטים מועברים כשאתה מבצע אחת מהפעולות הבאות:

 1. בחלונית השמאלית של החלון Outlook.com, בחר את התיקיה 'פריטים שנמחקו'.

 2. בחלק העליון רשימת ההודעות שלך, בחר שחזר פריטים שנמחקו.

  צילום מסך של לחצן 'שחזר פריטים שנמחקו'.

 3. בחר את הפריט שברצונך לשחזר ולחץ על שחזר.

  צילום מסך של לחצן 'שחזר'.

 4. בחר אישור.

היכן פריטים משוחזרים לקבל?    הפריטים שתבחר לשחזור תשוחזר לתיקיות המקורי שלו כאשר הדבר אפשרי. אם קיים עוד לתיקיית דואר המקורי, פריטים תשוחזר באופן הבא:

 • הודעות יועברו לתיבת הדואר הנכנס שלך.

 • פריטי לוח שנה יועברו ללוח השנה שלך.

 • אנשי קשר יועברו לתיקיה 'אנשי קשר'.

 • משימות יועברו לתיקיה 'משימות'.

מניעה מ- Outlook.com לרוקן את התיקיה 'פריטים שנמחקו' בכל פעם שאתה יוצא

Outlook.com עשוי לרוקן את התיקיה 'פריטים שנמחקו' בכל פעם שאתה יוצא. כדי לשנות זאת:

 1. עבור אל הגדרות הגדרות > אפשרויות.

  צילום מסך של לחצן 'הגדרות'.

 2. בחר אפשרויות הודעה ובטל את בחירת האפשרות רוקן את התיקיה 'פריטים שנמחקו' ביציאה.

עדיין זקוק לעזרה?

לחצן 'פורום קהילה' לחצן 'פנה לתמיכה'

למידע נוסף

מניעת הכניסה של דואר זבל לתיבת הדואר הנכנס שלך ב- Outlook.com

טיפול בבעיות של שימוש לרעה, דיוג או התחזות ב- Outlook.com

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×