שחזור הודעות דואר אלקטרוני שנמחקו ב- Outlook באינטרנט

כשאתה מוחק בטעות הודעות דואר אלקטרוני מתוך הדואר האלקטרוני של Outlook באינטרנט, באפשרותך לשחזר פריטים אלה אם הם נמצאים עדיין בתיקיה פריטים שנמחקו, ובמקרים מסוימים ניתן אפילו לשחזר פריטים לאחר שהתיקיה פריטים שנמחקו התרוקנה.

ניתן לשחזר תיקיה שנמחקה (עם כל ההודעות שלה) אם היא עדיין נמצאת בתיקיה 'פריטים שנמחקו'. למרבה הצער, לא ניתן לשחזר תיקיה שנמחקה לצמיתות. אבל, באפשרותך להשתמש בשלבים שבנושא זה כדי לשחזר הודעות שהיו בתיקיה מסוימת בזמן שהיא נמחקה לצמיתות.

הערה: היכנס אל Outlook באינטרנט באמצעות חשבון Office 365 בחשבון העבודה או בית הספר.

בחר את הגירסה שלך לקבלת הוראות

אם אתה משתמש בחוויה החדשה של Outlook באינטרנט, ההוראות יהיו מעט שונות. בחר את הגירסה של Outlook באינטרנט שבה אתה משתמש כדי לראות את השלבים הרלוונטיים לך.

אם תיבת הדואר שלך נראית כך...

גירסת הביתא של Outlook באינטרנט

ראה הוראות עבור החוויה החדשה של Outlook באינטרנט.

אם תיבת הדואר שלך נראית כך...

Outlook באינטרנט

ראה הוראות עבור החוויה הקלאסית של Outlook באינטרנט.

הערה: אם הארגון שלך כלל את הסמל שלו בסרגל הכלים, ייתכן שהממשק שלך ייראה שונה במקצת.

ראה הוראות עבור החוויה החדשה של Outlook באינטרנט.

בעת מחיקת הודעת דואר אלקטרוני, איש קשר, פריט לוח שנה או משימה, היא מועברת לתיקיה פריטים שנמחקו. אם אינך רואה הודעה בתיקיה פריטים שנמחקו, סמן את התיקיה דואר זבל. התוכן של תיקיות שנמחקו גלויים רק לאחר תרחיב את התיקיה פריטים שנמחקו.

 1. בחלונית הימנית, בחר את התיקיה פריטים שנמחקו או התיקיה דואר זבל.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • התיקיה פריטים שנמחקו: בחר את ההודעה שברצונך לשחזר ובחר שחזר.

   הערות: 

   • אין באפשרותך לשחזר הודעות שנמחקו מהתיקיה פריטים שנמחקו.

   • ניתן לשחזר הודעות שהיו בתיקיה שנמחקה רק על-ידי בחירת לקליפ ובחירה תיקיה לא שנמחק.

   צילום מסך של הלחצן 'שחזר'.

  • התיקיה דואר זבל: בחר את ההודעה שברצונך לשחזר ולאחר מכן בחר שאינה "זבל".

   צילום מסך של הלחצן 'לא זבל'

אם אינך מצליח למצוא פריט בתיקיה 'פריטים שנמחקו', המקום הבא שיש לחפש בו הוא התיקיה 'פריטים הניתנים לשחזור'. זוהי תיקיה מוסתרת, וזהו המקום שאליו פריטים מועברים כשאתה מבצע אחת מהפעולות הבאות:

 1. בחלונית הימנית של חלון Outlook.com, בחר את התיקיה 'פריטים שנמחקו'.

 2. בראש רשימת ההודעות, בחר שחזור פריטים שנמחקו מתיקיה זו.

  צילום מסך של הלחצן שחזור פריטים שנמחקו מתיקיה זו

 3. בחר את הפריטים שברצונך לשחזר ובחר שחזר.

היכן פריטים משוחזרים לקבל?    הפריטים שתבחר לשחזור תשוחזר לתיקיות המקורי שלו כאשר הדבר אפשרי. אם קיים עוד לתיקיית דואר המקורי, פריטים תשוחזר באופן הבא:

 • הודעות יועברו לתיבת הדואר הנכנס שלך.

 • פריטי לוח שנה יועברו ללוח השנה שלך.

 • אנשי קשר יועברו לתיקיה 'אנשי קשר'.

 • משימות יועברו לתיקיה 'משימות'.

Outlook באינטרנט עשוי לרוקן את התיקיה 'פריטים שנמחקו' בכל פעם שאתה יוצא. כדי לשנות זאת:

 1. בראש הדף, בחר הגדרות Settings ‏ > הצג את כל הגדרות Outlook‏.

 2. בחר טיפול בהודעות.

 3. תחת בעת יציאה מהמערכת, בטל את הסימון בתיבה לצד ריקון התיקיה ' פריטים שנמחקו ' שלי.

הוראות עבור החוויה הקלאסית של Outlook באינטרנט

בעת מחיקת הודעת דואר אלקטרוני, איש קשר, פעילות בלוח שנה או משימה, הפריט שנמחק מועבר לתיקיה 'פריטים שנמחקו' בתיבת הדואר שלך. זהו המקום הראשון שיש לחפש בו אם אתה מנסה למצוא הודעה שנמחקה. אם ההודעה נמצאת שם, כך תוכל לשחזר אותה:

ברשימת התיקיות של הדואר האלקטרוני שלך, בחר פריטים שנמחקו ובצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי לשחזר הודעה לתיקיה המקורית שלה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריט ולאחר מכן בחר שחזר.

  צילום מסך מראה את אפשרות השחזור שנבחרה לאחר שהודעת דואר אלקטרוני נבחרה בתיקיה פריטים שנמחקו.

 • כדי לשחזר הודעה לתיקיה אחרת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריט ובחר העבר > העבר לתיקיה אחרת. בשלב הבא, ציין מיקום תיקיה ובחר העבר.

עצה: אם אתה מוחק תיקיה, היא מועברת לתיקיה 'פריטים שנמחקו' ומופיעה כתיקיית משנה. כדי לשחזר אותה (ואת כל הפריטים שהיא מכילה), לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה שנמחקה, לחץ על העבר ולאחר מכן בחר תיקיה שאליה יש להעביר אותה.

אם אינך מצליח למצוא פריט בתיקיה 'פריטים שנמחקו', המקום הבא שיש לחפש בו הוא התיקיה 'פריטים הניתנים לשחזור'. זוהי תיקיה מוסתרת, וזהו המקום שאליו פריטים מועברים כשאתה מבצע אחת מהפעולות הבאות:

 1. בחלונית הימנית של חלון Outlook באינטרנט, בחר את התיקיה 'פריטים שנמחקו'.

 2. בתחתית של החלון, בחר שחזור פריטים שנמחקו.

  צילום מסך של לחצן 'שחזר פריטים שנמחקו'.

 3. בחר את הפריט שברצונך לשחזר, ולאחר מכן בחר שחזור מאחד מסרגלי הכלים

  צילום מסך מציג את האפשרויות מחיקה ושחזור בסרגל הכלים של Outlook אינטרנט.

  או מחלונית הקריאה.

  צילום מסך מציג את האפשרות שחזר מסומנת בחלונית הקריאה.

 4. בתיבת הדו-שיח שחזור פריטים, בחר אישור.

  צילום מסך מציג את תיבת הדו-שיח של שחזור פריטים המסבירה כי הפריטים שנבחרו לשחזור ישוחזרו לתיקיות המקוריות שלהם כאשר הדבר אפשרי.

היכן פריטים משוחזרים לקבל?    הפריטים שתבחר לשחזור תשוחזר לתיקיות המקורי שלו כאשר הדבר אפשרי. אם קיים עוד לתיקיית דואר המקורי, פריטים תשוחזר באופן הבא:

 • הודעות יועברו לתיבת הדואר הנכנס שלך.

 • פריטי לוח שנה יועברו ללוח השנה שלך.

 • אנשי קשר יועברו לתיקיה 'אנשי קשר'.

 • משימות יועברו לתיקיה 'משימות'.

הערה: באפשרותך גם למחוק לצמיתות פריטים שמוצגים בתיבת הדו-שיח שחזור פריטים שנמחקו. בחר את הפריט ולאחר מכן לחץ על מחק. אם אתה מוחק פריט לא תוכל להשתמש בשחזור פריטים שנמחקו כדי להחזיר אותו.

כשאתה מוחק הודעה, היא מועברת תחילה לתיקיה פריטים שנמחקו. ניתן לאפשר להודעות להישאר שם עד שתסיר אותן, או לקבוע ש- Outlook באינטרנט ירוקן באופן אוטומטי את התיקיה פריטים שנמחקו בכל פעם שתצא.

כדי לרוקן את התיקיה 'פריטים שנמחקו' כשאתה יוצא:

 1. בחרהגדרות סמל 'הגדרות' > דואר > אפשרויות, רשא פותח את הלוח אפשרויות מצד שמאל.

 2. תחת דואר, בחר אפשרויות הודעה.

 3. בחר את תיבת הסימון רוקן את התיקיה 'פריטים שנמחקו' כשאני יוצא ולאחר מכן בחר שמור.

  צילום המסך מציג את תיבת הדו-שיח אפשרויות הודעה היכן שתיבת הסימון מסומנת עבור רוקן את התיקיה 'פריטים שנמחקו' ביציאה.

חזור לראש הדף

נושאים קשורים

עדיין זקוק לעזרה?

המידע במאמר זה חל רק על Outlook באינטרנט. אם אינך משתמש ב-Outlook באינטרנט, בחר מבין הנושאים הבאים לקבלת עזרה:

הערה: אם אינך בטוח באיזו גירסה של Outlook אתה משתמש, ראה: איזו גירסה של Outlook יש לי?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×