שדות 'עלות תקציב בסיסית1-10'

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

שדות עלות תקציב בסיסית (עלות תקציב בסיסית1 ' עד ' עלות תקציב בסיסית10) מאחסנים את התקציב שתוכננו במקור סכומי עלות עבור משאבי עלויות שזוהו באופן ספציפי כמשאבי תקציב. השדה ' עלות תקציב בסיסית 1 מאחסן עלות תקציב עבור פעילויות, משאבים או הקצאות שנשמרו עם בסיסי 1. באופן דומה, ' עלות תקציב בסיסית2 ' עד ' עלות תקציב בסיסית10 ' מאחסנים עלויות תקציב מתוכננות עבור תוכניות בסיסיות 2 עד 10 בסיסית.

משאבי תקציב מוקצים רק פעילות ערסל של פרוייקט. עלות תקציב ניתן להזין או לסקור ברמת ההקצאה של פעילות הערסל של הפרוייקט, או מסתכמת ברמת פעילות הערסל של הפרוייקט. השדות עלות תקציב בסיסית 1-10 מציגים את הכוללות המתוכננות שתוזמנו עבור משימה, משאב או הקצאה. גירסאות יחידת זמן עבודה שדות אלה מציגים את אותן שעות אדם בפריסה לאורך זמן.

יש מספר קטגוריות של שדות 'עלות תקציב בסיסית 1-10'.

עלות תקציב בסיסית 1-10 (שדות פעילות)

סוג נתונים    מטבע

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    כשאתה מקצה משאב עלות המהווה משאב תקציב לפעילות ערסל של פרוייקט ולאחר מכן מזין עלות עבור ההקצאה בתצוגה 'שימוש בפעילויות' או 'שימוש במשאבים', Microsoft Office Project 2007 מסכם את הסכום הכולל לפעילות הערסל של הפרוייקט.

השדות ' עלות תקציב בסיסית 1-10 מכילים $0.00 עד שאתה מגדיר תוכנית בסיסית עבור הפרוייקט. מיד לאחר שמירת תוכנית בסיסית, עלות התקציב הכוללת מועתקת לתוך השדה עלות תקציב בסיסית המתאים עבור הפעילות. עלות התקציב הבסיסית השדה שבו נעשה שימוש (לדוגמה, עלות תקציב של בסיסית3) תלוי בתוכנית הבסיסית שנשמרה (לדוגמה, תוכנית בסיס 3).

אופן שימוש מיטבי    בגליון פעילויות, הצג את פעילות הערסל של הפרוייקט והוסף אחד מהשדות 'עלות תקציב בסיסית 1-10' ואת השדה 'עלות תקציב' כדי להשוות בין עלות התקציב הבסיסית לעלות התקציב המתוזמנת כעת. ייתכן שתרצה גם להשוות בין עלות התקציב של תוכנית בסיסית אחת לאחרת. כשאתה סוקר את השונות, באפשרותך לראות כיצד עלויות התקציב משתנות לאורך חיי הפרוייקט.

דוגמה    בתחילת הפרוייקט שלך, לפני חודשיים, שמרת תוכנית בסיסית לפרוייקט. לפני חודש, היקף הפרוייקט השתנה ושמרת תוכנית בסיסית שניה באמצעות 'בסיסי 1'. מאז, ביצעת שינויים נוספים ושמרת תוכנית בסיסית שלישית באמצעות 'בסיסי 2'. כעת ברצונך להשוות בין השדה 'עלות תקציב בסיסית 2' לשדה 'עלות תקציב' הנוכחי. בגליון הפעילויות, אתה מציג את פעילות הערסל של הפרוייקט ולאחר מכן מוסיף הן את השדה 'עלות תקציב בסיסית 2' והן את השדה 'עלות תקציב'.

הערות    השדות ' עלות תקציב בסיסית 1-10 מציגים מידע עבור משאבי עלות, אך לא עבור משאבי עבודה או משאבי חומרים. כדי לראות מידע כולל בסיסי התקציב עבור משאבי עבודה או חומרים שהוקצו לפעילות הערסל של הפרוייקט, הוסף את השדה המתאים של עבודת תקציב בסיסית 1-10 לגליון פעילויות.

כדי להציג את פעילות הערסל של הפרוייקט, בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות. בכרטיסיה תצוגה בחר בתיבת הסימון הצג פעילות ערסל של פרוייקט.

כדי לשמור תוכנית בסיסית, בתפריט כלים הצבע על מעקב ולאחר מכן לחץ על הגדרת תוכנית בסיסית. בחר את התוכנית הבסיסית הרצויה—'בסיסי' או 'בסיסי 1' עד 'בסיסי 10'. פעולה זו מעתיקה את הערך הנוכחי של השדה 'עלות תקציב' לשדה המתאים של 'עלות תקציב בסיסית'.

לאחר שמירת תוכנית בסיסית, ניתן עדיין לערוך עלות תקציב בסיסית. עם זאת, ערכים של תוכנית בסיסית שעוברים עריכה אינם גורמים לחישוב מחדש של שדות עלות התקציב הבסיסית. המטרה של שמירת תוכנית בסיסית היא ללכוד "תמונה" של תוכנית הפרוייקט ברגע מסוים. עריכה של ערכי תוכנית בסיסית יכולה לשנות את תקינות המידע שלך ולהוביל למסקנות מטעות כתוצאה מניתוחי שונות.

עלות תקציב בסיסית 1-10 (שדות משאב)

סוג נתונים    מטבע

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    כשאתה מקצה משאב עלות המהווה משאב תקציב לפעילות ערסל של פרוייקט ולאחר מכן מזין עלות עבור ההקצאה בתצוגה 'שימוש בפעילויות' או 'שימוש במשאבים', Microsoft Office Project 2007 מעתיק סכום זה לשדה המשאב 'עלות תקציב'.

השדות ' עלות תקציב בסיסית 1-10 מכילים $0.00 עד שאתה מגדיר תוכנית בסיסית עבור הפרוייקט. מיד לאחר שמירת תוכנית בסיסית, עלות התקציב הכוללת מועתקת לתוך השדה עלות תקציב בסיסית המתאים של המשאב. עלות התקציב הבסיסית השדה שבו נעשה שימוש (לדוגמה, עלות תקציב של בסיסית3) תלוי בתוכנית הבסיסית שנשמרה (לדוגמה, תוכנית בסיס 3).

אופן שימוש מיטבי    בגליון משאבים, הוסף אחד מהשדות 'עלות תקציב בסיסית 1-10' ואת השדה 'עלות תקציב' כדי להשוות בין עלות התקציב הבסיסית לעלות התקציב המתוזמנת כעת. ייתכן שתרצה גם להשוות בין עלות התקציב של תוכנית בסיסית אחת לאחרת. כשאתה סוקר את השונות, באפשרותך לראות כיצד עלויות התקציב משתנות לאורך חיי הפרוייקט.

דוגמה    בתחילת הפרוייקט שלך, לפני חודשיים, שמרת תוכנית בסיסית לפרוייקט. לפני חודש, היקף הפרוייקט השתנה ושמרת תוכנית בסיסית שניה באמצעות 'בסיסי 1'. מאז, ביצעת שינויים נוספים ושמרת תוכנית בסיסית שלישית באמצעות 'בסיסי 2'. כעת ברצונך להשוות בין השדה 'עלות תקציב בסיסית 2' לשדה 'עלות תקציב' הנוכחי. בגליון המשאבים, אתה מציג את פעילות הערסל של הפרוייקט ולאחר מכן מוסיף הן את השדה 'עלות תקציב בסיסית 2' והן את השדה 'עלות תקציב'.

הערות    השדות ' עלות תקציב בסיסית 1-10 מציגים מידע עבור משאבי עלות, אך לא עבור משאבי עבודה או משאבי חומרים. כדי לראות מידע כולל בסיסי התקציב עבור משאבי עבודה או חומרים שהוקצו לפעילות הערסל של הפרוייקט, הוסף את השדה המתאים של עבודת תקציב בסיסית 1-10 לגליון משאבים.

כדי לשמור תוכנית בסיסית, בתפריט כלים הצבע על מעקב ולאחר מכן לחץ על הגדרת תוכנית בסיסית. בחר את התוכנית הבסיסית הרצויה—'בסיסי' או 'בסיסי 1' עד 'בסיסי 10'. פעולה זו מעתיקה את הערך הנוכחי של השדה 'עלות תקציב' לשדה המתאים של 'עלות תקציב בסיסית'.

לאחר שמירת תוכנית בסיסית, ניתן עדיין לערוך עלות תקציב בסיסית. עם זאת, ערכים של תוכנית בסיסית שעוברים עריכה אינם גורמים לחישוב מחדש של שדות עלות התקציב הבסיסית. המטרה של שמירת תוכנית בסיסית היא ללכוד "תמונה" של תוכנית הפרוייקט ברגע מסוים. עריכה של ערכי תוכנית בסיסית יכולה לשנות את תקינות המידע שלך ולהוביל למסקנות מטעות כתוצאה מניתוחי שונות.

עלות תקציב בסיסית 1-10 (שדות הקצאה)

סוג נתונים    מטבע

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    כשאתה מקצה משאב עלות המהווה משאב תקציב לפעילות ערסל של פרוייקט ולאחר מכן מזין עלות עבור ההקצאה בתצוגה 'שימוש בפעילויות' או 'שימוש במשאבים', Microsoft Office Project 2007 מעתיק סכום זה לשדה ההקצאה 'עלות תקציב'.

השדות ' עלות תקציב בסיסית 1-10 מכילים $0.00 עד שאתה מגדיר תוכנית בסיסית עבור הפרוייקט. מיד לאחר שמירת תוכנית בסיסית, עלות התקציב הכוללת מועתקת לתוך השדה עלות תקציב בסיסית המתאים עבור הקצאה. עלות התקציב הבסיסית השדה שבו נעשה שימוש (לדוגמה, עלות תקציב של בסיסית3) תלוי בתוכנית הבסיסית שנשמרה (לדוגמה, תוכנית בסיס 3).

אופן שימוש מיטבי    בתצוגה 'שימוש בפעילויות' או 'שימוש במשאבים', הוסף אחד מהשדות 'עלות תקציב בסיסית 1-10' ואת השדה 'עלות תקציב' כדי להשוות בין עלות התקציב הבסיסית לעלות התקציב המתוזמנת כעת. ייתכן שתרצה גם להשוות בין עלות התקציב של תוכנית בסיסית אחת לאחרת. כשאתה סוקר את השונות, באפשרותך לראות כיצד עלויות התקציב משתנות לאורך חיי הפרוייקט.

דוגמה    בתחילת הפרוייקט שלך, לפני חודשיים, שמרת תוכנית בסיסית לפרוייקט. לפני חודש, היקף הפרוייקט השתנה ושמרת תוכנית בסיסית שניה באמצעות 'בסיסי 1'. מאז, ביצעת שינויים נוספים ושמרת תוכנית בסיסית שלישית באמצעות 'בסיסי 2'. כעת ברצונך להשוות בין השדה 'עלות תקציב בסיסית 2' לשדה 'עלות תקציב' הנוכחי. בתצוגה 'שימוש בפעילויות', אתה מציג הן את העמודה 'עלות תקציב בסיסית 2' והן את העמודה 'עלות תקציב' בחלק הגיליון של התצוגה.

הערות    השדות ' עלות תקציב בסיסית 1-10 מציגים מידע עבור משאבי עלות, אך לא עבור משאבי עבודה או משאבי חומרים. כדי לראות מידע כולל בסיסי התקציב עבור משאבי עבודה או חומרים שהוקצו לפעילות הערסל של הפרוייקט, הוסף את השדה המתאים של עבודת תקציב בסיסית 1-10 לתצוגה שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים.

כדי לשמור תוכנית בסיסית, בתפריט כלים הצבע על מעקב ולאחר מכן לחץ על הגדרת תוכנית בסיסית. בחר את התוכנית הבסיסית הרצויה—'בסיסי' או 'בסיסי 1' עד 'בסיסי 10'. פעולה זו מעתיקה את הערך הנוכחי של השדה 'עלות תקציב' לשדה המתאים של 'עלות תקציב בסיסית'.

לאחר שמירת תוכנית בסיסית, ניתן עדיין לערוך עלות תקציב בסיסית. עם זאת, ערכים של תוכנית בסיסית שעוברים עריכה אינם גורמים לחישוב מחדש של שדות עלות התקציב הבסיסית. המטרה של שמירת תוכנית בסיסית היא ללכוד "תמונה" של תוכנית הפרוייקט ברגע מסוים. עריכה של ערכי תוכנית בסיסית יכולה לשנות את תקינות המידע שלך ולהוביל למסקנות מטעות כתוצאה מניתוחי שונות.

עלות תקציב בסיסית 1-10 (שדות פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

סוג נתונים    מטבע

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    כשאתה מקצה משאב עלות המהווה משאב תקציב ל- פעילות ערסל של פרוייקט, ולאחר מכן מזין עלות עבור ההקצאה בתצוגת שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים, Microsoft Office Project 2007 מסכם הסכום הכולל לרמת פעילות לפי יחידות זמן עבודה.

השדות ' עלות תקציב בסיסית 1-10 מכילים $0.00 עד שאתה מגדיר תוכנית בסיסית עבור הפרוייקט. מיד לאחר שמירת תוכנית בסיסית, ערך זה מועתקת לתוך השדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה של עלות תקציב בסיסית 1-10 המתאים. עלות התקציב הבסיסית השדה שבו נעשה שימוש (לדוגמה, עלות תקציב של בסיסית3) תלוי בתוכנית הבסיסית שנשמרה (לדוגמה, תוכנית בסיס 3).

אופן שימוש מיטבי    בתצוגה 'שימוש בפעילויות', לחץ על סגנונות פרטים בתפריט עיצוב. כדי להציג את השדה עלות תקציב בסיסית 1-10 בחלק גליון הזמנים של התצוגה, העבר את השדה המתאים עלות תקציב בסיסית 1-10 לתיבה הצג שדות אלה. פעולה זו מציגה את ההתפלגות של עלות התקציב הבסיסית עבור פעילות הערסל של הפרוייקט לאורך זמן. אם תציג גם את השדה 'עלות תקציב' בתצוגה זו, תוכל להשוות בין עלות התקציב המתוכננת המקורית ביחידות זמן עבודה לעלות התקציב המתוזמנת כעת.

דוגמה    בתחילת הפרוייקט שלך, לפני חודשיים, שמרת תוכנית בסיסית לפרוייקט. לפני חודש, היקף הפרוייקט השתנה ושמרת תוכנית בסיסית שניה באמצעות 'בסיסי 1'. מאז, ביצעת שינויים נוספים ושמרת תוכנית בסיסית שלישית באמצעות 'בסיסי 2'. כעת ברצונך להשוות בין השדה ביחידות זמן עבודה 'עלות תקציב בסיסית 2' לשדה הנוכחי 'עלות תקציב' בפעילות הערסל של הפרוייקט. בתצוגה 'שימוש בפעילויות', אתה מוסיף הן את השדה 'עלות תקציב בסיסית 2' והן את השדה 'עלות תקציב' לחלק גליון הזמנים של התצוגה.

הערות    השדות ' עלות תקציב בסיסית 1-10 מציגים מידע עבור משאבי עלות, אך לא עבור משאבי עבודה או משאבי חומרים. כדי לראות מידע עבודת תקציב של תוכנית בסיסית ביחידות זמן עבור משאבי עבודה או חומרים שהוקצו לפעילות הערסל של הפרוייקט, הוסף את השדה המתאים של עבודת תקציב בסיסית 1-10 לחלק גליון הזמנים של תצוגת שימוש בפעילויות.

כדי לשמור תוכנית בסיסית, בתפריט כלים הצבע על מעקב ולאחר מכן לחץ על הגדרת תוכנית בסיסית. בחר את התוכנית הבסיסית הרצויה—'בסיסי' או 'בסיסי 1' עד 'בסיסי 10'. פעולה זו מעתיקה את הערך הנוכחי של השדה 'עלות תקציב' לשדה המתאים של 'עלות תקציב בסיסית'.

לאחר שמירת תוכנית בסיסית, ניתן עדיין לערוך עלות תקציב בסיסית. עם זאת, ערכים של תוכנית בסיסית שעוברים עריכה אינם גורמים לחישוב מחדש של שדות עלות התקציב הבסיסית. המטרה של שמירת תוכנית בסיסית היא ללכוד "תמונה" של תוכנית הפרוייקט ברגע מסוים. עריכה של ערכי תוכנית בסיסית יכולה לשנות את תקינות המידע שלך ולהוביל למסקנות מטעות כתוצאה מניתוחי שונות.

עלות תקציב בסיסית 1-10 (שדות משאב לפי יחידות זמן עבודה)

סוג נתונים    מטבע

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    כשאתה מקצה משאב עלות המהווה משאב תקציב ל- פעילות ערסל של פרוייקט, ולאחר מכן מזין עלות עבור ההקצאה בתצוגת שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים, Microsoft Office Project 2007 מסכם סכום זה לרמת משאב לפי יחידות זמן עבודה.

השדות ' עלות תקציב בסיסית 1-10 מכילים $0.00 עד שאתה מגדיר תוכנית בסיסית עבור הפרוייקט. לאחר שמירת התוכנית הבסיסית של הפרוייקט, ערך זה נשמר בשדה יחידות זמן עבודה של משאב עלות תקציב בסיסית 1-10. עלות התקציב הבסיסית השדה שבו נעשה שימוש (לדוגמה, עלות תקציב של בסיסית3) תלוי בתוכנית הבסיסית שנשמרה (לדוגמה, תוכנית בסיס 3).

אופן שימוש מיטבי    בתצוגה 'שימוש במשאבים', לחץ על סגנונות פרטים בתפריט עיצוב. הצג את השדה עלות תקציב בסיסית 1-10 המתאים בחלק של גליון הזמנים בתצוגה כדי לסקור את פריסת עלות התקציב המתוכננת לאורך זמן. אם תוסיף גם את השדה 'עלות תקציב', תוכל להשוות בין התוכנית המקורית שלך לעלויות התקציב המתוזמנות כעת.

דוגמה    בתחילת הפרוייקט שלך, לפני חודשיים, שמרת תוכנית בסיסית לפרוייקט. לפני חודש, היקף הפרוייקט השתנה ושמרת תוכנית בסיסית שניה באמצעות 'בסיסי 1'. מאז, ביצעת שינויים נוספים ושמרת תוכנית בסיסית שלישית באמצעות 'בסיסי 2'. כעת ברצונך להשוות בין השדה 'עלות תקציב בסיסית 2' ביחידות זמן עבודה לשדה 'עלות תקציב' הנוכחי לפי משאב עלות בהקצאת הערסל של הפרוייקט. בתצוגה 'שימוש במשאבים', אתה מציג את פעילות הערסל של הפרוייקט ולאחר מכן מוסיף הן את השדה 'עלות תקציב בסיסית 2' והן את השדה 'עלות תקציב'.

הערות    השדות ' עלות תקציב בסיסית 1-10 מציגים מידע עבור משאבי עלות, אך לא עבור משאבי עבודה או משאבי חומרים. כדי לראות מידע עבודת תקציב של תוכנית בסיסית ביחידות זמן עבור משאבי עבודה או חומרים שהוקצו לפעילות הערסל של הפרוייקט, הוסף את השדה המתאים של עבודת תקציב בסיסית 1-10 לחלק גליון הזמנים של תצוגת שימוש במשאבים.

כדי לשמור תוכנית בסיסית, בתפריט כלים הצבע על מעקב ולאחר מכן לחץ על הגדרת תוכנית בסיסית. בחר את התוכנית הבסיסית הרצויה—'בסיסי' או 'בסיסי 1' עד 'בסיסי 10'. פעולה זו מעתיקה את הערך הנוכחי של השדה 'עלות תקציב' לשדה המתאים של 'עלות תקציב בסיסית'.

לאחר שמירת תוכנית בסיסית, ניתן עדיין לערוך עלות תקציב בסיסית. עם זאת, ערכים של תוכנית בסיסית שעוברים עריכה אינם גורמים לחישוב מחדש של שדות עלות התקציב הבסיסית. המטרה של שמירת תוכנית בסיסית היא ללכוד "תמונה" של תוכנית הפרוייקט ברגע מסוים. עריכה של ערכי תוכנית בסיסית יכולה לשנות את תקינות המידע שלך ולהוביל למסקנות מטעות כתוצאה מניתוחי שונות.

עלות תקציב בסיסית 1-10 (שדות הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

סוג נתונים    מטבע

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    כשאתה מקצה משאב עלות המהווה משאב תקציב ל- פעילות ערסל של פרוייקט, ולאחר מכן מזין עלות עבור הקצאה בתצוגת שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים, Microsoft Office Project 2007 מוריד כמות זו לשדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה.

השדות ' עלות תקציב בסיסית 1-10 מכילים $0.00 עד שאתה מגדיר תוכנית בסיסית עבור הפרוייקט. לאחר שמירת התוכנית הבסיסית של הפרוייקט, עלויות התקציב ביחידות זמן מועתקות לשדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה עלות תקציב בסיסית 1-10 המתאים. עלות התקציב הבסיסית השדה שבו נעשה שימוש (לדוגמה, עלות תקציב של בסיסית3) תלוי בתוכנית הבסיסית שנשמרה (לדוגמה, תוכנית בסיס 3).

אופן שימוש מיטבי    בתצוגה 'שימוש בפעילויות' או 'שימוש במשאבים', לחץ על סגנונות פרטים בתפריט עיצוב. כדי להציג את השדה עלות תקציב בסיסית 1-10 בחלק גליון הזמנים של התצוגה, העבר את השדה המתאים עלות תקציב בסיסית 1-10 לתיבה הצג שדות אלה. כעת באפשרותך לסקור את התוכנית הבסיסית שנבחרה עבור עלות התקציב. אם תוסיף גם את השדה 'עלות תקציב', תוכל להשוות בין התוכנית הבסיסית שנבחרה לעלויות התקציב המתוזמנות כעת. ייתכן שתרצה גם להשוות בין עלות התקציב של תוכנית בסיסית אחת לאחרת.

דוגמה    בתחילת הפרוייקט שלך, לפני חודשיים, שמרת תוכנית בסיסית לפרוייקט. לפני חודש, היקף הפרוייקט השתנה ושמרת תוכנית בסיסית שניה באמצעות 'בסיסי 1'. מאז, ביצעת שינויים נוספים ושמרת תוכנית בסיסית שלישית באמצעות 'בסיסי 2'. כעת ברצונך להשוות בין שדה ההקצאה ביחידות זמן עבודה 'עלות תקציב בסיסית 2' לשדה 'עלות תקציב' הנוכחי. בתצוגה 'שימוש בפעילויות', אתה מציג הן את העמודה 'עלות תקציב בסיסית 2' והן את העמודה 'עלות תקציב' בחלק גליון הזמנים של התצוגה.

הערות    השדות ' עלות תקציב בסיסית 1-10 מציגים מידע עבור משאבי עלות, אך לא עבור משאבי עבודה או משאבי חומרים. כדי לראות מידע עבודת תקציב של תוכנית בסיסית ביחידות זמן עבור משאבי עבודה או חומרים שהוקצו לפעילות הערסל של הפרוייקט, הוסף את השדה המתאים של עבודת תקציב בסיסית 1-10 לחלק גליון הזמנים של התצוגה ' שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים.

כדי לשמור תוכנית בסיסית, בתפריט כלים הצבע על מעקב ולאחר מכן לחץ על הגדרת תוכנית בסיסית. בחר את התוכנית הבסיסית הרצויה—'בסיסי' או 'בסיסי 1' עד 'בסיסי 10'. פעולה זו מעתיקה את הערך הנוכחי של השדה 'עלות תקציב' לשדה המתאים של 'עלות תקציב בסיסית'.

לאחר שמירת תוכנית בסיסית, ניתן עדיין לערוך עלות תקציב בסיסית. עם זאת, ערכים של תוכנית בסיסית שעוברים עריכה אינם גורמים לחישוב מחדש של שדות עלות התקציב הבסיסית. המטרה של שמירת תוכנית בסיסית היא ללכוד "תמונה" של תוכנית הפרוייקט ברגע מסוים. עריכה של ערכי תוכנית בסיסית יכולה לשנות את תקינות המידע שלך ולהוביל למסקנות מטעות כתוצאה מניתוחי שונות.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×