שדות 'עבודה בשעות נוספות'

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

השדה ' עבודה בשעות נוספות ' מכיל את כמות שעות נוספות המתוכננת לביצוע על-ידי כל משאבים שהוקצו לפעילות, עבור כל הפעילויות שהוקצו למשאב, או על-ידי משאב משימה, ואשר יחויבו לפי תעריפי השעות הנוספות של המשאבים המעורבים. גירסאות יחידת זמן עבודה שדות אלה מציגות ערכים בפריסה לאורך זמן.

קיימות מספר קטגוריות של שדות ' עבודה בשעות נוספות.

סוג נתונים    משך זמן

עבודה בשעות נוספות (שדה פעילות)

סוג ערך    מחושב

אופן החישוב    כאשר פעילות נוצרת לראשונה, השדה ' עבודה בשעות נוספות ' מציג "0 שעות." בעת הזנת עבודה בשעות נוספות מתוזמנות בחלק גיליון בפעילויות או שימוש במשאבים תצוגה עבור הקצאה, Microsoft Office Project מסכם את שעות העבודה בשעות נוספות אלה ומזין את העבודה הכוללת של שעות נוספות עבור הפעילות בשדה זה.

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה ' עבודה בשעות נוספות לגליון פעילויות כדי לסקור או לסנן עבור עבודה בשעות נוספות המתוזמנת בפעילות.

דוגמה    הפעילות "כתיבת הצעה" כוללת חמישה ימים משך זמן 40 שעות עבודה שהוקצו כריס לבדו. ברצונך לקצר את משך הזמן, אך ישנם משאבים אחרים להקצות לפעילות. הוספת שעות שמונה שעות נוספות עבודה למשימה. יש עדיין 40 שעות עבודה, אך משך הזמן כעת ארבעה ימים, עם שמונה שעות של שעות נוספות עובד הכפולה שונים הפעילות.

הערות    באפשרותך לערוך עבודה בשעות נוספות בשדה הקצאה עבודה בשעות נוספות בחלק הגיליון של התצוגה ' שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים. באפשרותך גם לערוך עבודה בשעות נוספות בתצוגת עבודה טופס פעילות או משאב הטופס.

עבודה בשעות נוספות (שדה משאב)

סוג ערך    מחושב

אופן החישוב    כאשר משאב מתווספת לראשונה, השדה ' עבודה בשעות נוספות ' מציג "0 שעות." בעת עבודה בשעות נוספות מתוזמן בחלק הגיליון של התצוגה שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים עבור הקצאות המשאב שונים, Microsoft Office Project מסכם את שעות העבודה בשעות נוספות אלה ומזין את העבודה הכוללת של שעות נוספות עבור המשאב בשדה זה.

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה ' עבודה בשעות נוספות לגליון משאב כלשהו כדי להציג או לסנן עבודה בשעות נוספות של משאב.

דוגמה    הצוות שלך מתוזמנת לפעול כמות גדולה של שעות נוספות בשלושת החודשים. ברצונך לאסוף נתונים כדי ליישר העסקת הצוות זמני כדי לסייע לך עם הפרוייקט. הוסף את השדה ' עבודה בשעות נוספות לתצוגת גליון משאבים כדי לסקור את כמות השעות הנוספות המתוזמנת עבור המשאבים.

הערות    באפשרותך לערוך עבודה בשעות נוספות בשדה הקצאה עבודה בשעות נוספות ולא בשדות עבודה בשעות נוספות-למשאב או לפעילות. באפשרותך גם לערוך עבודה בשעות נוספות בתצוגת עבודה טופס פעילות או משאב הטופס.

עבודה בשעות נוספות (שדה הקצאה)

סוג ערך    מוזן

אופן שימוש מיטבי    הקצאת עבודה בשעות נוספות בהקצאה כדי לקצר את משך הפעילות. הוסף את השדה ' עבודה בשעות נוספות לחלק הגיליון של התצוגה ' שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים ולאחר מכן ערוך את השדה ' עבודה בשעות נוספות ' של ההקצאה.

דוגמה    הפעילות "כתיבת הצעה" כוללת משך חמישה ימים, 40 שעות העבודה המוקצית כריס לבדו. ברצונך לקצר את משך הזמן, אך ישנם משאבים אחרים להקצות לפעילות. ציין שעות שמונה שעות נוספות עבודה למשימה. יש עדיין 40 שעות עבודה, אך משך הזמן כעת ארבעה ימים, עם שמונה שעות של שעות נוספות לעבוד הכפולה מעל משך הפעילות החדשה.

הערות    באפשרותך לערוך עבודה בשעות נוספות הכולל בשדה הקצאה עבודה בשעות נוספות בחלק הגיליון של התצוגה ' שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים. באפשרותך גם לערוך עבודה בשעות נוספות בתצוגת עבודה טופס פעילות או משאב הטופס.

עבודה בשעות נוספות (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

סוג ערך    מחושב

תיאור    השדה ' עבודה בשעות נוספות ' מכיל את כמות השעות הנוספות לביצוע על-ידי כל המשאבים שהוקצו לפעילות, המבוזר לאורך זמן ואשר יחויבו בשיעורים שעות נוספות של המשאבים.

אופן החישוב    כאשר פעילות נוצרת לראשונה, השדה ' עבודה בשעות נוספות יהיה ריק. בעת הזנת עבודה בשעות נוספות מתוזמנות בחלק הגיליון של בפעילויות או שימוש במשאבים עבור ההקצאה, Microsoft Office Project מחשב, פיזור שעות נוספות מתוזמנות לעבוד על-פני משך הזמן המתאים ומזין המספרים בשדות יחידות זמן עבודה.

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה ' עבודה בשעות נוספות לחלק ביחידות זמן עבודה של התצוגה בפעילויות כדי לסקור את השעות הנוספות המתוזמנת עבור פעילות עבור כל פרק זמן מסוים.

דוגמה    הפעילות "כתיבת הצעה" כוללת משך חמישה ימים, 40 שעות העבודה המוקצית כריס לבדו. אתה מעוניין לראות את כמות העבודה בשעות נוספות מתוזמן עבור משימה זו. בחלק יחידות זמן עבודה של התצוגה, תראה יש שעתיים המתוזמנות על-פני כל אחד ארבעה ימים ובסך הכול לשמונה שעות של שעות נוספות מתוזמנות.

הערות    באפשרותך לערוך עבודה בשעות נוספות בשדה הקצאה עבודה בשעות נוספות בחלק הגיליון של התצוגה ' שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים. באפשרותך גם לערוך עבודה בשעות נוספות בתצוגת עבודה טופס פעילות או משאב הטופס.

עבודה בשעות נוספות (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

סוג ערך    מחושב

תיאור    השדה ' עבודה בשעות נוספות ' מכיל את כמות השעות הנוספות שיבוצעו עבור כל ההקצאות שהוקצו למשאב, המבוזר לאורך זמן, ואשר יחויבו לפי תעריף שעות נוספות של המשאב.

אופן החישוב    כאשר משאב מתווספת לראשונה, השדה ' עבודה בשעות נוספות יהיה ריק. בעת הזנת עבודה בשעות נוספות מתוזמנות בחלק הגיליון של בפעילויות או שימוש במשאבים עבור ההקצאה, Microsoft Office Project מחשב, פיזור של המשאב מתוזמן עבודה בשעות נוספות על-פני משך הזמן המתאים ומזין המספרים בשדות יחידות זמן עבודה.

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה ' עבודה בשעות נוספות-לחלק ביחידות זמן עבודה של התצוגה ' שימוש במשאבים ' כדי להציג בדיוק שבו משאב מתוזמן עבודה בשעות נוספות.

דוגמה    הצוות שלך מתוזמנת לפעול כמות גדולה של שעות נוספות בשלושת החודשים. אתה מעוניין לראות כמה שעות נוספות ליום הם יעבוד. הוסף את השדה ' עבודה בשעות נוספות לחלק ביחידות זמן עבודה של התצוגה במשאבים כדי לסקור את כמות השעות הנוספות המתוזמנת עבור המשאבים.

הערות    באפשרותך לערוך עבודה בשעות נוספות בשדה הקצאה עבודה בשעות נוספות בחלק הגיליון של התצוגה ' שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים. באפשרותך גם לערוך עבודה בשעות נוספות בתצוגת עבודה טופס פעילות או משאב הטופס.

עבודה בשעות נוספות (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

סוג ערך    מחושב

תיאור    השדה ' עבודה בשעות נוספות מכיל את כמות השעות הנוספות שיבוצעו על-ידי משאב בפעילות, המבוזר לאורך זמן ואשר יחויבו לפי תעריף שעות נוספות של המשאב.

אופן החישוב    בעת הקצאה לראשונה, השדה ' עבודה בשעות נוספות יהיה ריק. בעת הזנת עבודה בשעות נוספות מתוזמנות בחלק הגיליון של בפעילויות או שימוש במשאבים עבור ההקצאה, Microsoft Office Project מחשב, פיזור שעות נוספות מתוזמנות לעבוד על-פני משך הזמן המתאים ומזין המספרים בשדות יחידות זמן עבודה.

אופן שימוש מיטבי    באפשרותך להציג עבודה בשעות נוספות בהקצאה. הוסף את השדה ' עבודה בשעות נוספות לחלק ביחידות זמן עבודה של התצוגה ' שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים ולאחר מכן סקור את השדה ' עבודה בשעות נוספות ' של ההקצאה עבור כל פרק זמן מסוים.

דוגמה    יש לתזמן לשמונה שעות של שעות נוספות בפעילות "כתיבת הצעה" שהוקצו כריס. ברצונך לראות כיצד העבודה בשעות נוספות בהקצאה זו מחולקת לאורך זמן. בחלק יחידות זמן עבודה של התצוגה ' שימוש בפעילויות, אתה מוסיף את השדה ' עבודה בשעות נוספות וסקור כיצד פרוש לשמונה השעות מעל טווח ההקצאה.

הערות    באפשרותך לערוך עבודה בשעות נוספות בשדה הכולל עבודה בשעות נוספות-הקצאה בחלק הגיליון של התצוגה ' שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים. באפשרותך גם לערוך עבודה בשעות נוספות בתצוגת עבודה טופס פעילות או משאב הטופס.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×