שדות 'עבודה בשעות נוספות בפועל'

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

השדות 'עבודה בשעות נוספות בפועל' מכילים את כמות העבודה בשעות נוספות בפועל שכבר בוצעה על-ידי משאבים שהוקצו לפעילויות. הגירסאות ביחידת זמן עבודה של שדות אלה מציגות ערכים בפריסה על-פני זמן.

יש מספר קטגוריות של שדות המציגים עבודה בשעות נוספות בפועל.

סוג נתונים    משך זמן

עבודה בשעות נוספות בפועל (שדה פעילות)

אופן החישוב    כשאתה יוצר פעילות בפעם הראשונה, השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' מכיל את הערך אפס. כשהמשאבים שהוקצו לפעילות מדווחים על עבודה בשעות נוספות בפועל, הדיווח מוזן לשדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל'.

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' לכל גליון פעילויות כדי לסקור או לסנן מידע אודות שעות נוספות בפועל של פעילויות. הוסף שדה זה לתצוגה 'שימוש בפעילויות' כדי לסקור או לסנן מידע אודות שעות נוספות בפועל של הקצאות בפעילויות מסוימות. השתמש בשדה זה עם השדה 'עלות שעות נוספות בפועל' במהלך פעילות כדי לבדוק אם מסגרת תקציב השעות הנוספות נשמרת. לאחר השלמת הפרוייקט, מידע זה עשוי לסייע לך בתכנון עלויות ואיוש עבור פרוייקטים עתידיים.

דוגמה    10 שעות נוספות מתוכננות עבור הפעילות "כתיבת הצעה". על-ידי סקירת השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל', ניתן לראות שהמשאבים המוקצים דיווחו עד כה על 6 שעות נוספות בפועל.

עבודה בשעות נוספות בפועל (שדה משאב)

סוג ערך    מחושב

אופן החישוב    כשאתה מוסיף משאב בפעם הראשונה, השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' מכיל את הערך אפס. כשהמשאב מדווח על עבודה בשעות נוספות בפועל באחת מהפעילויות שהוקצו לו, העבודה בשעות נוספות מוזנת לשדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל'.

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' לגליון משאבים כדי לסקור או לסנן מידע אודות שעות נוספות של משאבים. הוסף שדה זה לתצוגה 'שימוש במשאבים' כדי לבדוק כיצד העבודה בשעות נוספות בפועל מושקעת בהקצאות הספציפיות של המשאבים. באפשרותך להשתמש בשדה זה בשילוב עם השדה 'עלות שעות נוספות בפועל' כדי לנתח עלויות שעות נוספות עבור משאבים. מידע זה עשוי להועיל לאחר השלמת הפרוייקט בתכנון עלויות ואיוש עבור פרוייקטים עתידיים.

דוגמה    אתה מנהל מעקב אחר השעות הנוספות בפועל של אלון. סקירת השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' מראה שעד כה, אלון דיווח על סכום של 30 שעות נוספות בכל הפעילויות המוקצות.

עבודה בשעות נוספות בפועל (שדה הקצאה)

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    כשאתה מקצה פעילות למשאב בפעם הראשונה, שדה ההקצאה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' מכיל את הערך אפס. כשהמשאב שהוקצה לפעילות מדווח על עבודה בשעות נוספות בפועל, הדיווח מוזן בשדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל'.

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' לחלק הגיליון בתצוגה 'שימוש בפעילויות' כדי לסקור או לסנן מידע אודות שעות נוספות עבור הקצאות בפעילויות ספציפיות. הוסף שדה זה לחלק הגיליון בתצוגה 'שימוש במשאבים' כדי לסקור או לסנן מידע אודות שעות נוספות עבור הקצאות במשאבים ספציפיים. ניתן להשתמש בשדה זה בשילוב עם השדה 'עלות שעות נוספות בפועל' במהלך פעילות כדי לבדוק אם מסגרת התקציב לשעות נוספות נשמרת. מידע זה עשוי לסייע לך גם לאחר השלמת הפעילות, לשם תכנון עלויות ואיוש עבור פרוייקטים עתידיים.

דוגמה    אלון הוקצה ל- 10 שעות נוספות מתוכננות עבור הפעילות "כתיבת הצעה". על-ידי סקירת השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל', ניתן לראות שאלון דיווח עד כה על 6 שעות נוספות.

עבודה בשעות נוספות בפועל (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

סוג ערך    מחושב

אופן החישוב    כשאתה יוצר פעילות בפעם הראשונה, השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' מכיל את הערך אפס. כשהמשאבים שהוקצו לפעילות מדווחים על עבודה בשעות נוספות בפועל, הדיווח מוזן לשדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל'.

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' לחלק יחידות זמן העבודה בתצוגה 'שימוש בפעילויות' כדי לסקור את המידע אודות שעות נוספות של הקצאות בפעילויות ספציפיות, לאורך פרק זמן. השתמש בשדה זה עם השדה 'עלות שעות נוספות בפועל' במהלך פעילות כדי לבדוק אם מסגרת תקציב השעות הנוספות נשמרת. ניתן גם לסקור מידע זה לאחר סיום הפרוייקט ולהיעזר בו בתכנון עלויות ואיוש בפרוייקטים עתידיים.

דוגמה    10 שעות נוספות מתוכננות עבור הפעילות "כתיבת הצעה". סקירת השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' מאפשרת לך לראות שהמשאבים שהוקצו דיווחו על 6 שעות נוספות בפועל עד כה, כאשר 2 שעות של כל אחד מהם מופיעות בימים שני, שלישי ורביעי.

עבודה בשעות נוספות בפועל (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

סוג ערך    מחושב

אופן החישוב    כשאתה מוסיף משאב בפעם הראשונה, השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' מכיל את הערך אפס. כשהמשאב מדווח על עבודה בשעות נוספות בפועל באחת מהפעילויות שהוקצו לו, העבודה בשעות נוספות מוזנת לשדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל'.

אופן שימוש מיטבי    הוסף שדה זה לחלק יחידות זמן עבודה בתצוגה 'שימוש במשאבים' כדי לראות כיצד מתחלקת העבודה בשעות נוספות בפועל בהקצאות הספציפיות של המשאבים. באפשרותך להשתמש בשדה זה בשילוב עם השדה 'עלות שעות נוספות בפועל' כדי לנתח עלויות שעות נוספות עבור משאבים. ניתן גם לסקור מידע זה לאחר סיום הפרוייקט ולהיעזר בו בתכנון עלויות ואיוש בפרוייקטים עתידיים.

דוגמה    עליך לראות כמה שעות נוספות עבד אלון בשבוע שעבר. על-ידי סקירת השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' באפשרותך לראות שאלון דיווח על 3 שעות נוספות מדי יום במשך חמשת הימים האחרונים, בכל הפעילויות שהוקצו לו.

עבודה בשעות נוספות בפועל (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    כשאתה מקצה פעילות למשאב בפעם הראשונה, שדה ההקצאה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' מכיל את הערך אפס. כשהמשאב שהוקצה לפעילות מדווח על ביצוע שעות נוספות בפועל, הדיווח מוזן לשדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' ומחולק לאורך זמן.

אופן שימוש מיטבי    כדי לסקור או לערוך מידע אודות שעות נוספות בפועל עבור הקצאות בפעילויות ספציפיות, לאורך זמן, הוסף את השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' לחלק של יחידות זמן עבודה בתצוגה 'שימוש בפעילויות'. הוסף שדה זה לחלק של יחידות זמן עבודה בתצוגה 'שימוש במשאבים' כדי לסקור או לערוך מידע אודות שעות נוספות בפועל עבור הקצאות למשאבים ספציפיים לאורך זמן. ניתן להשתמש בשדה זה בשילוב עם השדה 'עלות שעות נוספות בפועל' במהלך פעילות כדי לבדוק אם מסגרת תקציב השעות הנוספות נשמרת. כמו כן, באפשרותך לסקור מידע זה בתום הפעילות ולהיעזר בו כדי לתכנן עלויות ואיוש בפרוייקטים עתידיים.

דוגמה    אלון הוקצה ל- 10 שעות נוספות מתוכננות עבור הפעילות "כתיבת הצעה". על-ידי סקירת השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל', ניתן לראות כי אלון דיווח עד כה על 6 שעות נוספות, כאשר 2 שעות מופיעות בכל אחד מהימים שני, שלישי ורביעי.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×