שדות זמינים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להוסיף שדות תצוגה, טבלה או טופס כדי להתאים אישית את סוגי הנתונים של project מציג זה Microsoft Office Project 2007. אם אתה מתכנת, באפשרותך גם להשתמש שדות לשינוי Project 2007 כך שיתאים לצרכים של הארגון שלך.

כדי להוסיף שדה לתצוגה, לחץ על עמודה בתפריט הוספה.

בנושא זה

מבט כולל על שדות

שדות פעילות

שדות פעילות לפי יחידות זמן עבודה

שדות משאב

שדות משאב לפי יחידות זמן עבודה

שדות הקצאה

שדות הקצאה לפי יחידות זמן עבודה

מבט כולל על שדות

שדה מכיל מידע מסוג אחד, הוא חלק של טבלה, תצוגה טופס או לאזור יחידת זמן עבודה לפי'. Project 2007 מכיל מספר סוגי שדות:

  • שדות פעילות ושדות פעילות לפי יחידות זמן עבודה.

  • שדות משאב ושדות משאב לפי יחידות זמן עבודה.

  • שדות הקצאה ושדות הקצאה לפי יחידות זמן עבודה.

,

הערה: חלק מהשדות זמינים רק אם אתה משתמש ב- Microsoft Office Project Professional 2007.

שדות פעילות ושדות פעילות לפי יחידות זמן עבודה

שדות פעילות מציגים מידע הקשור לפעילות וניתן להציגם בתצוגות פעילות כגון 'תרשים גנט', 'גיליון פעילויות' ו'תרשים רשת'.

שדות פעילות לפי יחידות זמן עבודה מציגים מידע עבור כל פעילות כפי שהיא נפרסת על-פני משך הזמן שלה. ניתן להציג שדות אלה בחלק של יחידות זמן העבודה בתצוגה 'שימוש בפעילויות'.

שדות משאב ושדות משאב לפי יחידות זמן עבודה

שדות משאב מציגים מידע עבור כל משאב, כולל מידע מסוכם אודות כל הפעילויות המוקצות לכל משאב. ניתן להציג שדות משאב בתצוגות משאבים כגון 'גיליון משאבים' ו'שימוש במשאבים'.

שדות משאב לפי יחידות זמן עבודה מציגים מידע עבור כל משאב כפי שהוא נפרס על-פני משך הזמן של זמינות המשאב בפרוייקט. ניתן להציג שדות משאב בחלק של יחידות זמן העבודה של התצוגה 'שימוש במשאבים'.

שדות הקצאה ושדות הקצאה לפי יחידות זמן עבודה

שדות הקצאה מציגים מידע עבור כל הקצאה. ניתן להציג שדות הקצאה בחלק הגיליון של התצוגות 'שימוש בפעילויות' ו'שימוש במשאבים' ובתחתית התצוגות 'טופס פעילות' ו'טופס משאב'. באפשרותך לשנות את שדה ההקצאה המופיע בתחתית התצוגה 'טופס פעילות' או 'טופס משאב' על-ידי הצבעה על פרטים בתפריט עיצוב ולאחר מכן על-ידי לחיצה על פקודה.

שדות הקצאה לפי יחידות זמן עבודה מציגים מידע עבור כל הקצאה כפי שהיא נפרסת על-פני משך זמן ההקצאה. ניתן להציג שדות אלה בחלק של יחידות זמן העבודה של התצוגות 'שימוש בפעילויות' ו'שימוש במשאבים'.

לראש הדף

שדות פעילות

חדש מציין שהשדה הוא שדה חדש ב- Project 2007.

שדה

תיאור

עלות בפועל (שדה פעילות)

השדה 'עלות בפועל' מציג את העלויות שנצברו עבור עבודה שכבר בוצעה על-ידי משאבים בפעילויות שלהם, יחד עם עלויות אחרות שתועדו המשויכות לפעילות.

משך בפועל (שדה פעילות)

השדה 'משך בפועל' מציג את משך זמן העבודה בפועל בפעילות עד כה, בהתבסס על המשך המתוזמן והעבודה הנותרת הנוכחית או על אחוז הביצוע.

סיום בפועל (שדה פעילות)

השדה 'סיום בפועל' מציג את התאריך והשעה שבהם פעילות או הקצאה הושלמו.

עלות שעות נוספות בפועל (שדה פעילות)

השדה 'עלות שעות נוספות בפועל' מציג עלויות שנצברו עבור עבודה בשעות נוספות שכבר בוצעה בפעילויות על-ידי משאבים שהוקצו.

עבודה בשעות נוספות בפועל (שדה פעילות)

השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' מכיל את הכמות בפועל של העבודה בשעות נוספות שכבר בוצעה על-ידי משאבים שהוקצו לפעילויות. הגירסאות של יחידות זמן העבודה של שדות אלה מציגות ערכים המחולקים לאורך זמן.

התחלה בפועל (שדה פעילות)

השדה 'התחלה בפועל' מציג את התאריך והשעה שבהם פעילות או הקצאה החלו בפועל, בהתבסס על מידע ההתקדמות שהזנת.

עבודה בפועל (שדה פעילות)

השדה 'עבודה בפועל' מציג את כמות העבודה שכבר בוצעה על-ידי משאבים שהוקצו לפעילויות. הגירסאות של יחידות זמן העבודה של שדות אלה מציגות ערכים המחולקים לאורך זמן.

ACWP (שדה פעילות)

השדה ACWP (עלות בפועל של עבודה שבוצעה) מציג עלויות שנצברו עבור עבודה שכבר בוצעה בפעילות, עד לתאריך הדיווח של הפרוייקט או עד לתאריך הנוכחי.

עיכוב הקצאה (שדה פעילות)

השדה 'עיכוב הקצאה' מציג את משך הזמן שעל משאב להמתין לפני תחילת העבודה על הקצאה. לא מוצג כל מידע בפועל בשדות 'עיכוב הקצאה'; כל תפקידם הוא להפוך את המידע בשדה 'עיכוב הקצאה' התואם לזמין.

יחידות הקצאה (שדה פעילות)

השדה 'יחידות הקצאה' מציג עד כמה המשאבים המוקצים מוקצים לפעילות.

חדש
עלות תקציב בסיסית (שדה פעילות)

השדה 'עלות תקציב בסיסית' מציג את התקציב המקורי שתוכנן עבור משאבי עלות תקציב. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

חדש
עבודת תקציב בסיסית (שדה פעילות)

השדה 'עבודת תקציב בסיסית' מציג את כמויות עבודת התקציב המקוריות שתוכננו עבור עבודת תקציב ומשאבי חומרים. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

עלות בסיסית (שדה פעילות)

השדה 'עלות בסיסית' מציג את העלות המתוכננת הכוללת עבור פעילות, משאב עבור כל הפעילויות שהוקצו לו או עבור עבודה לביצוע על-ידי משאב בפעילות.

חדש
סיום תוצר בסיסי (שדה פעילות)

השדה ' סיום תוצר בסיסי מכיל את תאריך סיום התוצר המתוכננים כפי שנשמרו עם בסיס הפרוייקט.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

חדש
התחלת תוצר בסיסי (שדה פעילות)

השדה התחלת תוצר בסיסי מכיל את תאריך ההתחלה של התוצר המתוכננים המקוריים שנשמרו עם בסיס הפרוייקט.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

משך בסיסי (שדה פעילות)

השדה 'משך בסיסי' מציג את טווח הזמן המקורי המתוכנן להשלמת פעילות.

סיום בסיסי (שדה פעילות)

השדה 'סיום בסיסי' מציג את תאריך ההשלמה המתוכנן עבור פעילות או הקצאה בעת שמירת התוכנית הבסיסית.

התחלה בסיסית (שדה פעילות)

השדה 'התחלה בסיסית' מציג את תאריך ההתחלה המתוכנן עבור פעילות או הקצאה בעת שמירת התוכנית הבסיסית.

עבודה בסיסית (שדה פעילות)

השדה 'עבודה בסיסית' מציג את שעות האדם המתוכננות הכוללות שתוזמנו עבור פעילות, משאב או הקצאה.

חדש
עלות תקציב בסיסית 1-10 (שדות פעילות)

השדות 'עלות תקציב בסיסית 1' עד 'עלות תקציב בסיסית 10' מאחסנים את כמויות עלות התקציב המתוכננות המקוריות עבור משאבי עלות, אשר זוהו באופן ספציפי כמשאבי תקציב.

חדש
עבודת תקציב בסיסית 1-10 (שדות פעילות)

השדות 'עלות תקציב בסיסית1' עד 'עלות תקציב בסיסית10' מאחסנים את כמויות העבודה המתוקצבת שתוכננו במקור עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים המזוהים ספציפית כמשאבי תקציב.

עלות בסיסית 1-10 (שדות פעילות)

השדות 'עלות בסיסית1' עד 'עלות בסיסית10' מאחסנים את העלות המתוכננת הכוללת עבור פעילות, משאב או הקצאה.

חדש
סיום תוצר בסיסי 1-10 (שדות פעילות)

השדות 'סיום תוצר בסיסי1' עד 'סיום תוצר בסיסי10' מכילים את תאריכי סיום התוצר המתוכננים כפי שנשמרו עם התוכניות הבסיסיות התואמות של הפרוייקט.

חדש
התחלת תוצר בסיסי 1-10 (שדות פעילות)

השדות 'התחלת תוצר בסיסי1' עד 'התחלת תוצר בסיסי10' מכילים את תאריכי התחלת התוצר הבסיסי כפי שנשמרו עם התוכניות הבסיסיות התואמות של הפרוייקט.

משך בסיסי 1-10 (שדות פעילות)

השדות 'משך בסיסי1' עד 'משך בסיסי 10' מאחסנים את משך הזמן המתוכנן להשלמת פעילות.

סיום בסיסי 1-10 (שדות פעילות)

השדות 'סיום בסיסי1' עד 'סיום בסיסי10' מאחסנים את תאריך ההשלמה המתוכנן עבור הקצאת פעילות או משאב בעת שמירת התוכנית הבסיסית התואמת.

התחלה בסיסית 1-10 (שדות פעילות)

השדות התחלה בסיסית1' עד 'התחלה בסיסית10' מאחסנים את תאריך ההתחלה המתוכנן של פעילות או הקצאה בעת שמירת תוכנית בסיסית מתאימה.

עבודה בסיסית 1-10 (שדות פעילות)

השדות 'עבודה בסיסית1' עד 'עבודה בסיסית10' מאחסנים את שעות האדם הכוללות המתוכננות שתוזמנו עבור פעילות, משאב או הקצאה.

BCWP (ערך מזוכה או EV) (שדה פעילות)

השדה BCWP (עלות מתוקצבת של עבודה שבוצעה) מכיל את הערך המצטבר של אחוז הביצוע של הפעילות, ההקצאה או המשאב, מוכפל בעלויות בסיסיות ביחידות זמן עבודה.

BCWS (ערך מתוכנן או PV) (שדה פעילות)

השדה BCWS (עלות מתוקצבת של עבודה שתוזמנה) מכיל את העלויות הבסיסיות המצטברות לפי יחידות זמן עבודה עד לתאריך הדיווח או לתאריך הנוכחי.

חדש
עלות תקציב (שדה פעילות)

השדה 'עלות תקציב' משמש להזנה או לסקירה של עלויות תקציב עבור משאבי עלות של תקציב. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

חדש
עבודת תקציב (שדה פעילות)

השדה 'עבודת תקציב' משמש להזנה או לסקירה של עבודת תקציב עבור משאבי עבודת תקציב ומשאבי חומרים. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

הושלם עד (שדה פעילות)

השדה 'הושלם עד' מציג את ההתקדמות של פעילות בתצוגת 'תרשים גנט', תוך ציון הנקודה שעד אליה התקבלו נתונים בפועל אודות הפעילות.

מאושר (שדה פעילות)

השדה 'מאושר' מציין אם משאבים שהוקצו לפעילויות קיבלו או דחו את הקצאות הפעילות שלהם.

תאריך אילוץ (שדה פעילות)

השדה 'תאריך אילוץ' מציג את התאריך הספציפי המשויך לסוגי אילוץ מסוימים, כגון 'חייב להתחיל ב', 'חייב להסתיים ב', 'התחלה לא לפני', 'התחלה לא אחרי', 'סיום לא לפני' ו'סיום לא אחרי'.

סוג אילוץ (שדה פעילות)

השדה 'סוג אילוץ' מספק אפשרויות עבור סוג האילוץ שניתן להחיל עבור תזמון פעילות.

איש קשר (שדה פעילות)

השדה 'איש קשר' מכיל את שם האדם האחראי לפעילות.

עלות (שדה פעילות)

השדה 'עלות' מציג את העלות הכוללת המתוזמנת או הצפויה עבור פעילות, משאב או הקצאה, בהתבסס על העלויות שכבר נצברו עבור העבודה שבוצעה על-ידי המשאבים שהוקצו לפעילויות, בנוסף לעלויות המתוכננות של העבודה שנותרה.

טבלת תעריף עלות (שדה פעילות)

השדה 'טבלת תעריפים' מספק אפשרויות לבחירת טבלת התעריפים שתשמש עבור המשאבים שהוקצו למשימה.

סטיית עלות (שדה פעילות)

שדה ההקצאה 'סטיית עלות' מציג את ההפרש בין עלות בסיסית לבין עלות כוללת עבור פעילות, משאב או הקצאה.

עלות ארגונית 1-10 (שדות פעילות)

השדות 'עלות1' עד 'עלות10' יכולים לאחסן פרטי עלות של פעילות, משאב או הקצאה מותאמים אישית.

CPI (שדה פעילות)

השדה CPI (אינדקס ביצועי העלות) מציג את היחס בין עלויות מתוקצבות (או בסיסיות) של עבודה שבוצעה לבין העלויות בפועל של העבודה שבוצעה, עד לתאריך דיווח הפרוייקט או עד לתאריך הנוכחי.

נוצר (שדה פעילות)

השדה 'נוצר' מכיל את התאריך ואת השעה שבהם פעילות נוספה לפרוייקט.

קריטי (שדה פעילות)

השדה 'קריטי' מציין אם פעילות או פעילות של משאב כוללות מרווח כלשהו בלוח הזמנים לגלישה, או אם הפעילות נמצאת בנתיב הקריטי.

CV (שדה פעילות)

השדה CV (סטיית עלות של ערך מזוכה) מציג את ההפרש בין העלות המתוכננת והעלות בפועל הדרושה להשגה של הרמה הנוכחית של השלמה עד לתאריך הדיווח או התאריך הנוכחי.

CV % (שדה פעילות)

השדה %CV (אחוזי סטיית עלות) מציג את היחס בין סטיית העלות (CV) לעלות המתוקצבת של עבודה שבוצעה (BCWP), המוצג כאחוז.

תאריך1-10 (שדות פעילות)

השדות 'תאריך1' עד 'תאריך10' מאחסנים מידע אודות תאריכים של פעילות, משאב או הקצאה.

תאריך יעד (שדה פעילות)

השדה 'תאריך יעד' מציג את התאריך המוזן כתאריך יעד עבור הפעילות. תאריך יעד הוא תאריך מטרה המציין את המועד שבו ברצונך שהפעילות תושלם.

חדש
סיום תוצר (שדה פעילות)

עבור כל פעילות בעלת תוצר משויך, השדה סיום תוצר מציג תאריך הסיום המתוזמן של תוצר זה.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

חדש
GUID של תוצר (שדה פעילות)

עבור כל פעילות בעלת תוצר משויך, השדה GUID של תוצר מציג את מזהה ייחודי כללי (GUID) עבור תוצר זה.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

חדש
שם תוצר (שדה פעילות)

עבור כל פעילות בעלת תוצר משויך, השדה ' שם תוצר מציג את השם או הכותרת של תוצר זה.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

חדש
התחלת תוצר (שדה פעילות)

עבור כל פעילות בעלת תוצר משויך, השדה ' התחלת תוצר מציג את תאריך ההתחלה המתוזמן של תוצר זה.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

חדש
סוג תוצר (שדה פעילות)

השדה ' סוג תוצר ' מציין אם הפעילות הנוכחית משויך תוצר, ואם תוצר זה הוא שנוצרים על-ידי הפעילות הנוכחית או על-ידי פרוייקט או פעילות נפרדים שעליו הפעילות הנוכחית אינה קשורה.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

משך (שדה פעילות)

השדה 'משך' מציג את משך זמן העבודה בפועל הכולל עבור פעילות.

סטיית משך (שדה פעילות)

השדה 'סטיית משך' מכיל את ההפרש בין המשך הבסיסי של פעילות לבין המשך הכולל (הערכה נוכחית) של פעילות.

משך 1-10 (שדות פעילות)

השדות 'משך1' עד 'משך10' מאחסנים כל מידע אודות משך של פעילות, משאב או הקצאה.

EAC (שדה פעילות)

השדה EAC (הערכה בעת סיום) מציג את העלות הכוללת הצפויה של פעילות, בהתבסס על הביצועים עד לתאריך הדיווח.

סיום מוקדם (שדה פעילות)

השדה 'סיום מוקדם' מכיל את התאריך המוקדם ביותר שבו ניתן לסיים פעילות, בהתבסס על תאריכי סיום מוקדם של פעילויות קדם ופעילויות עוקבות, אילוצים אחרים וכל עיכוב עקב החלקת משאבים.

התחלה מוקדמת (שדה פעילות)

השדה 'התחלה מוקדמת' מכיל את התאריך המוקדם ביותר האפשרי להתחלת פעילות, בהתבסס על תאריכי ההתחלה המוקדמת של פעילויות קדם ושל פעילויות עוקבות ואילוצים נוספים.

שיטת ערך מזוכה (שדה פעילות)

השדה 'שיטת ערך מזוכה' מאפשר לבחור באם ייעשה שימוש בשדה '% ביצוע' או בשדה '% ביצוע פיזי' כדי לחשב עלות מתוקצבת של עבודה שבוצעה (BCWP).

מונחה מאמץ (שדה פעילות)

השדה 'מונחה מאמץ' מציין אם תזמון הפעילות הוא תזמון מונחה מאמץ.

עלות ארגונית1-10 (שדות פעילות)

ארגונית1 עד עלות10 Enterprise יכולים לאחסן כל משימה מותאם אישית, משאב או הקצאה עלות ומידע כמוגדר על-ידי מנהל ניהול הפרוייקט שלך או משתמש אחר בעל הרשאות ניהול.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

ארגון תאריך1-30 (שדות פעילות)

ארגוני1 באמצעות שדות ארגוני30 יכולים לאחסן מידע מותאם אישית על תאריכים של פעילות, משאב או הקצאה כמוגדר על-ידי מנהל ניהול הפרוייקט שלך או משתמש אחר בעל הרשאות ניהול.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

ארגון משך1-10 (שדות פעילות)

ארגוני1 עד משך10 Enterprise יכולים לאחסן מידע מותאם אישית על משך של פעילות, משאב או הקצאה כמוגדר על-ידי מנהל ניהול הפרוייקט שלך או משתמש אחר בעל הרשאות ניהול.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

ארגון סמן 1-20 (שדות פעילות)

ארגוני1 דרך Enterprise סמן20 יכולים לאחסן מידע מותאם אישית על הדגל של פעילות, משאב או הקצאה כמוגדר על-ידי מנהל ניהול הפרוייקט שלך או משתמש אחר בעל הרשאות ניהול.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

מספר ארגוני 1-40 (שדות פעילות)

פרוייקט ארגוני1 באמצעות שדות פרוייקט ארגוני40 יכולים לאחסן כל מידע מספר פרוייקט מותאם אישית כפי שנקבע על-ידי מנהל ניהול הפרוייקט שלך או משתמש אחר בעל הרשאות ניהול.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

פעילות חלוקה לרמות ארגונית ארגוני1-30 (שדות פעילות)

פעילות Enterprise חלוקה לרמות1 עד Code30 חלוקה לרמות של פעילות ארגונית מכילים קוד אלפאנומרי המייצגת רשימה שטוחה או מבנה הירארכי של פעילויות (לדוגמה, עלות חשבונאות המשויכים לפעילויות).
Microsoft Office Project Professional 2007 only

טקסט ארגוני 1-40 (שדות פעילות)

ארגוני1 באמצעות שדות ארגוני40 יכולים לאחסן כל מידע טקסט מותאם אישית עבור פעילויות, משאבים או הקצאות כמוגדר על-ידי מנהל ניהול הפרוייקט שלך או משתמש אחר בעל הרשאות ניהול
Microsoft Office Project Professional 2007 בלבד

חדש
הודעת שגיאה (שדה פעילות)

השדה הודעת שגיאה משמש את אשף ייבוא המשאבים ואת אשף ייבוא הפרוייקטים לצורך הצגת שגיאות עם ייבוא מידע משאבים ופעילויות בהתאמה ל- Microsoft Office Project Server 2007.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

מוערך (שדה פעילות)

השדה 'מוערך' מציין אם משך הפעילות מסומן כמוערך.

משך שחלף (שדה פעילות)

השדה 'משך צפוי' מכיל את סך כל משך זמן העבודה הפעיל המצופה עבור פעילות; כלומר, הזמן שבין ההתחלה המצופה לסיום המצופה של פעילות.

סיום הצפויות (שדה פעילות)

השדה 'סיום צפוי' מכיל את תאריך הסיום הצפוי של הפעילות.

התחלה הצפויות (שדה פעילות)

השדה 'התחלה צפויה' מכיל את תאריך ההתחלה הצפוי של פעילות.

פעילות חיצונית (שדה פעילות)

השדה 'פעילות חיצונית' מציין אם הפעילות מקושרת מפרוייקט אחר או אם מקורה בפרוייקט הנוכחי.

סיום (שדה פעילות)

השדה 'סיום' מציג את התאריך שבו פעילות מתוזמנת להסתיים.

מרווח בסיום (שדה פעילות)

השדה 'מרווח בסיום' מכיל את משך הזמן בין תאריך הסיום המוקדם ותאריך הסיום המאוחר.

סטיית סיום (שדה פעילות)

השדה 'סטיית סיום' מכיל את הזמן המייצג את ההפרש בין תאריך הסיום הבסיסי של פעילות או הקצאה לתאריך הסיום הנוכחי.

סיום1-10 (שדות פעילות)

לשדות 'סיום1' עד 'סיום10' יש אפשרות לאחסן כל מידע אודות תאריך סיום של פעילות, משאב או הקצאה.

אופן תשלום של עלות קבועה (שדה פעילות)

השדה 'אופן תשלום של עלות קבועה' מספק אפשרויות בחירה הנוגעות לאופן ולמועד החיוב, או הצבירה, של עלויות קבועות לעלות על פעילות.

עלות קבועה (שדה פעילות)

השדה 'עלות קבועה' מציג הוצאות פעילות שאינן קשורות במשאבים.

סמן 1-20 (שדות פעילות)

השדות 'סמן1' עד 'סמן20' מציינים אם פעילות, משאב או הקצאה מסומנים לביצוע פעולה נוספת או לזיהוי מסוג כלשהו.

מרווח חופשי (שדה פעילות)

השדה 'מרווח חופשי' מכיל את כמות הזמן שבה ניתן לעכב פעילות מבלי לעכב פעילויות עוקבות כלשהן.

קיבוץ לפי ערסל (שדה פעילות)

השדה 'סיכום לפי קבוצה' מציין אם שורה זו בגליון הפעילויות או המשאבים היא שורת הערסל עבור פעילויות או משאבים המקובצים לפי קטגוריה מסוימת.

הסתר מייצג (פעילות שדה פעילות)

השדה 'הסתר מייצג פעילות' מציין אם מייצגי פעילויות מסוג גנט ומייצגי פעילויות בלוחות התאריכים עבור פעילות מוסתרים.

היפר-קישור (שדה פעילות)

השדה 'היפר-קישור' מציג את הכותרת או את טקסט ההסבר עבור היפר-קישור המשויך לפעילות, למשאב או להקצאה.

כתובת היפר-קישור (שדה פעילות)

השדה 'כתובת היפר-קישור' מכיל את הכתובת עבור היפר-קישור המשויך לפעילות, משאב או הקצאה.

Href של היפר-קישור (שדה פעילות)

השדה 'Href של היפר-קישור' מכיל את השילוב, או השרשור, של השדות 'כתובת היפר-קישור' ו'כתובת משנה של היפר-קישור' המשויכים לפעילות, למשאב או להקצאה.

כתובת משנה של היפר-קישור (שדה פעילות)

השדה 'כתובת משנה של היפר-קישור' מכיל את המיקום הספציפי במסמך עבור היפר-קישור המשויך לפעילות, משאב או הקצאה.

מזהה (שדה פעילות)

השדה ' מזהה ' מכיל את מספר הזיהוי זה Project 2007 מקצה באופן אוטומטי לכל פעילות או משאב בעת הוספתם לפרוייקט.

התעלם מלוח תאריכים של משאב (שדה פעילות)

השדה 'התעלם מלוח תאריכים של משאב' מציין אם בתזמון הפעילות נלקחו בחשבון לוחות התאריכים של המשאבים המשויכים לפעילות.

מחוונים (שדה פעילות)

השדה 'מחוונים' מציג מחוונים המספקים סוגים שונים של מידע אודות פעילות או משאב.

סיום מאוחר (שדה פעילות)

השדה 'סיום מאוחר' מכיל את התאריך המאוחר ביותר שבו ניתן לסיים פעילות מבלי לעכב את סיום הפרוייקט.

התחלה מאוחרת (שדה פעילות)

השדה 'התחלה מאוחרת' מכיל את התאריך המאוחר ביותר שבו ניתן להתחיל פעילות מבלי לעכב את סיום הפרוייקט.

החלקת הקצאות (שדה פעילות)

השדה 'החלקת הקצאות' מציין אם ניתן לעכב את פונקציית ההחלקה ולפצל הקצאות נפרדות (במקום את כל הפעילות) כדי לפתור הקצאות-יתר .

פיצול עקב החלקה (שדה פעילות)

השדה 'פיצול עקב החלקה' מציין אם הפונקציה של החלקת משאבים עלולה לגרום לפיצולים בעבודה הנותרת בפעילות זו.

עיכוב עקב החלקת משאבים (שדה פעילות)

השדה 'עיכוב עקב החלקת משאבים' מכיל את זמן העיכוב של פעילות או הקצאה מתאריך ההתחלה המוקדם שלהן עקב החלקת משאבים.

שדות מקושרים (שדה פעילות)

השדה ' שדות מקושרים ' מציין אם קיימים קישורי OLE לפעילות, משאב או הקצאה, אחת מהפעולות הבאות מתוך במקום אחר בקובץ פרוייקט זה, מקובץ Project 2007 אחר, או מתוך תוכנית אחרת.

מסומן (שדה פעילות)

שדה הפעילות 'מסומן' מציין אם פעילות מסומנת לפעולה נוספת או לזיהוי מסוג כלשהו.

אבן דרך (שדה פעילות)

השדה 'אבן דרך' מציין האם פעילות היא אבן דרך.

שם (שדה פעילות)

השדה 'שם' מכיל את שמה של פעילות או את שמו של משאב.

מרווח שלילי (שדה פעילות)

השדה 'מרווח שלילי' מציג את כמות המרווח השלילי עבור פעילות בתצוגת 'תרשים גנט', במטרה לציין את כמות הזמן שיש לחסוך כדי למנוע עיכוב בפעילויות עוקבות.

הערות (שדה פעילות)

השדה 'הערות' מכיל הערות שבאפשרותך להזין אודות פעילות, משאב או הקצאה.

מספר 1-20 (שדות פעילות)

השדות 'מספר1' עד 'מספר20' מאחסנים כל מידע מספרי שברצונך לכלול בפרוייקט, המקושר לפעילויות, למשאבים או להקצאות.

אובייקטים (שדה פעילות)

השדה 'אובייקטים' מכיל את מספר האובייקטים המצורפים לפעילות או המשויכים למשאב.

משך אופטימי (שדה פעילות)

השדה 'משך אופטימי' מכיל את אפשרות המיטבית למשך הכולל של זמן עבודה פעיל הצפוי עבור פעילות, כלומר, משך הזמן מההתחלה האופטימית של פעילות ועד לסיום האופטימי שלה.

סיום אופטימי (שדה פעילות)

השדה 'סיום אופטימי' מכיל את התאריך המייצג את האפשרות המיטבית עבור מועד הסיום של פעילות.

התחלה אופטימי (שדה פעילות)

השדה 'התחלה אופטימית' מכיל את התאריך שמייצג את האפשרות המיטבית למועד ההתחלה של פעילות.

קוד חלוקה לרמות1-10 (שדות פעילות)

השדות 'קוד חלוקה לרמות1' עד 'קוד חלוקה לרמות10' מכילים קוד אלפאנומרי שיש להגדיר כדי לייצג מבנה הירארכי של פעילויות או משאבים.

רמת חלוקה (שדה פעילות)

השדה 'רמת חלוקה' מציין את מיקום הפעילות או ההקצאה בהירארכיית החלוקה לרמות של הפרוייקט.

מספר חלוקה לרמות (שדה פעילות)

השדה 'מספר חלוקה לרמות' מכיל את המספר המייצג את מיקום הפעילות במבנה החלוקה לרמות ההירארכי.

הקצאת יתר (שדה פעילות)

השדה 'הקצאת יתר' מציין אם משאב מוקצה לעבודה רבה יותר בפעילות ספציפית או בכל הפעילויות מכפי שניתן לבצע במסגרת קיבולת העבודה הרגילה.

עלות שעות נוספות (שדה פעילות)

השדה 'עלות שעות נוספות' מציג את עלות השעות הנוספות הכוללת עבור פעילות, עבור משאב בכל הפעילויות המוקצות לו או עבור הקצאת משאב.

עבודה בשעות נוספות (שדה פעילות)

השדה 'עבודה בשעות נוספות' מכיל את כמות השעות הנוספות המתוזמנת לביצוע על-ידי כל המשאבים שהוקצו לפעילות, עבור כל הפעילויות שהוקצו למשאב, או על-ידי משאב בפעילות, לחיוב לפי תעריפי השעות הנוספות של המשאבים המעורבים.

אחוז (%)) השלמת (שדה פעילות)

השדה '% ביצוע' מכיל את המצב הנוכחי של פעילות, המבוטא כאחוז משך הפעילות שהושלם.

אחוז (%)) ביצוע עבודה (שדה פעילות)

השדה '% עבודה שהושלמה' מכיל את המצב הנוכחי של פעילות, משאב או הקצאה, המבוטא כאחוז העבודה שהושלמה.

שעות נוספות (שדה פעילות)

השדה 'משך פסימי' מכיל את המקרה הגרוע ביותר עבור ההיקף הכולל של זמן העבודה הפעיל הצפוי לפעילות, כלומר משך הזמן מההתחלה הפסימית ועד לסיום הפסימי של פעילות. באפשרותך להזין תאריך זה כחלק מחישוב ניתוח PERT.

סיום פסימי (שדה פעילות)

השדה 'סיום פסימי' מכיל את התאריך המייצג את האפשרות הגרועה ביותר לסיום פעילות. באפשרותך להזין תאריך זה כחלק מחישוב ניתוח PERT.

התחלה פסימי (שדה פעילות)

השדה 'התחלה פסימית' מכיל את התאריך המייצג את האפשרות הגרועה ביותר עבור התחלת פעילות. באפשרותך להזין תאריך זה כחלק מחישוב ניתוח PERT.

אחוז פיזי (%) השלמת (שדה פעילות)

השדה '% ביצוע פיזי' מציג ערך של אחוז ביצוע מוזן שבו ניתן להשתמש כחלופה לחישוב עלות מתוקצבת של עבודה שבוצעה (BCWP).

פעילויות קדם (שדה פעילות)

השדה 'פעילויות קדם' מפרט את מספרי המזהה של הפעילויות עבור פעילויות קדם שבהן תלויה הפעילות לפני שניתן יהיה להתחילה או לסיימה.

סיום לפני החלקה (שדה פעילות)

השדה 'סיום לפני החלקה' מכיל את תאריך הסיום של פעילות כפי שהיה לפני שבוצעה החלקת משאבים.

התחלה לפני החלקה (שדה פעילות)

השדה 'התחלה לפני החלקה' מכיל את תאריך ההתחלה של פעילות כפי שהיה לפני שבוצעה החלקת משאבים.

עדיפות (שדה פעילות)

השדה 'עדיפות' מציין את רמת החשיבות שניתנה לפעילות, אשר מציינת עד כמה ניתן לעכב או לפצל פעילות או הקצאה במהלך החלקת משאבים.

פרוייקט (שדה פעילות)

השדה 'פרוייקט' מציג את השם של תת פרוייקטים שבהם נוצרו פעילויות, משאבים או הקצאות.

חדש
פרסום (שדה פעילות)

השדה פרסום מציין אם יש לפרסם את הפעילות הנוכחית Project Server 2007 עם שאר הפרוייקט. כברירת מחדל, שדה זה מוגדר ככן.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

מחזורי (שדה פעילות)

השדה 'מחזורי' מציין אם פעילות היא חלק מסדרת פעילויות מחזוריות.

עבודה רגילה (שדה פעילות)

השדה 'עבודה רגילה' מציג את הכמות הכוללת של עבודה שלא בשעות נוספות המתוזמנת לביצוע על-ידי משאבים.

עלות נותרת (שדה פעילות)

השדה 'עלות נותרת' מציג את ההוצאה המתוזמנת הנותרת שתצטבר להשלמת העבודה המתוזמנת הנותרת.

משך נותר (שדה פעילות)

השדה 'משך נותר' מציג את כמות הזמן הנדרש לביצוע חלק לא גמור של פעילות.

עלות שעות נוספות נותרת (שדה פעילות)

השדה 'עלות שעות נוספות נותרת' מציג את ההוצאה המתוזמנת הנותרת בגין שעות נוספות בפעילות, במשאב או בהקצאה.

עבודה בשעות נוספות נותרת (שדה פעילות)

השדה 'עבודה בשעות נוספות נותרת' מציג את כמות השעות הנוספות המתוזמנות שנותרו.

עבודה נותרת (שדה פעילות)

השדה 'עבודה נותרת' מציג את כמות הזמן, כגון שעות אדם או ימי אדם, הדרושה עדיין להשלמת פעילות או סידרת פעילויות.

קבוצת משאבים (שדה פעילות)

השדה 'קבוצת משאבים' מכיל את הקבוצות שאליהן שייכים המשאבים.

ראשי תיבות של משאבים (שדה פעילות)

השדה 'ראשי תיבות של משאבים' מציג את הקיצורים של שמות המשאבים.

שמות משאבים (שדה פעילות)

השדה 'שמות משאבים' מפרט את שמות כל המשאבים המוקצים לפעילות.

פונטיקה של משאב (שדה פעילות)

השדה ' פונטיקה של משאב משמש רק בגירסה היפנית של Project 2007.

סוג משאב (שדה פעילות)

השדה 'סוג משאב' מציין אם משאבים שהוקצו לפעילות זו הם משאבי עבודה או משאבי חומרים.

ממתין לתגובה (שדה פעילות)

השדה 'ממתין לתגובה' מציין אם התקבל אישור מחברי הצוות שהוקצו לפעילויות.

המשך ביצוע (שדה פעילות)

השדה 'המשך ביצוע' מציג את תאריך המשך הביצוע המתוזמן של החלק הנותר של פעילות לאחר הזנה של התקדמות כלשהי, לדוגמה, '% ביצוע', '% ביצוע עבודה', 'עבודה בפועל', 'משך בפועל', או 'התחלה בפועל'.

סיכום (שדה פעילות)

בתת-פעילויות, השדה 'מסתכמת' מציין אם מידע אודות מייצגי פעילויות מסוג Gantt של תת-פעילות יסתכם למייצג הפעילות של הערסל.

SPI (שדה פעילות)

השדה ‎'SPI'‎ (מדד ביצועים מתוזמנים - Schedule Performance Index) מציג את היחס בין העלות המתוקצבת לעבודה מבוצעת לבין העלות המתוקצבת לעבודה מתוזמנת (BCWP/BCWS).

התחלה (שדה פעילות)

השדה 'התחלה' מכיל את התאריך שבו משאב מוקצה מתוזמן להתחיל לעבוד בפעילות.

מרווח בהתחלה (שדה פעילות)

השדה 'מרווח בהתחלה' מכיל את משך הזמן שבין תאריך 'התחלה מוקדמת' לתאריך 'התחלה מאוחרת'.

סטיית התחלה (שדה פעילות)

השדה 'סטיית התחלה' מכיל את כמות הזמן המייצגת את ההבדל בין תאריך התחלה של תוכנית בסיסית של פעילות או הקצאה לתאריך ההתחלה המתוזמן הנוכחי.

התחלה 1-10 (שדות פעילות)

השדות 'התחלה1' עד 'התחלה10' מציגים פרטי תאריך התחלה של כל פעילות, משאב או הקצאה ספציפיים שאותו ברצונך להזין ולאחסן בנפרד בפרוייקט.

מצב (שדה פעילות)

השדה 'מצב' מציין את המצב הנוכחי של פעילות: 'הושלם', 'בתזמון', 'מאוחר', או 'פעילות עתידית'.

מחוון מצב (שדה פעילות)

השדה 'מחוון מצב' מציג סמל המייצג את המצב הנוכחי של פעילות.

חדש
מנהל מצב (שדה פעילות)

השדה מנהל מצב ' מכיל את השם של משאב הארגון שיקבל עדכוני מצב עבור הפעילות הנוכחית ממשאבים הפועלים ב- Microsoft Office Project Web Access.

עצור (שדה פעילות)

השדה 'עצור' מציג את התאריך המייצג את סוף החלק בפועל של פעילות.

קובץ תת פרוייקט (שדה פעילות)

השדה 'קובץ תת פרוייקט' מכיל את שם הפרוייקט שנוסף לקובץ הפרוייקט הפעיל.

תת פרוייקט לקריאה בלבד (שדה פעילות)

השדה 'תת פרוייקט לקריאה בלבד' מציין אם תת הפרוייקט של פעילות זו הוא פרוייקט לקריאה בלבד.

פעילויות עוקבות (שדה פעילות)

השדה 'פעילויות עוקבות' מפרט את מספרי מזהה הפעילויות עבור פעילויות עוקבות לפעילות.

ערסל (שדה פעילות)

השדה 'ערסל' מציין אם פעילות היא פעילות ערסל.

התקדמות ערסל (שדה פעילות)

השדה 'התקדמות ערסל' מציג את ההתקדמות של פעילות ערסל, בהתבסס על ההתקדמות של תתי הפעילויות שלה ועל המקום שבו תוזמנו תתי פעילויות אלה.

SV (שדה פעילות)

השדה SV (סטיית תזמון של ערך מזוכה) מציג את ההפרש במונחי עלות בין ההתקדמות הנוכחית והתוכנית הבסיסית של הפעילות, כל הפעילויות שהוקצו למשאב, או הקצאה עד לתאריך הדיווח או לתאריך הנוכחי.

אחוז SV (%)) (שדה פעילות)

השדה %SV (אחוז סטיית תזמון) מציג את היחס בין סטיית תזמון (SV) לעלות מתוקצבת של עבודה מתוזמנת (BCWS), מבוטא כאחוז.

לוח תאריכים של פעילות (שדה פעילות)

השדה 'לוח תאריכים של פעילות' מפרט את כל לוחות התאריכים הזמינים שניתן להחיל על פעילות.

חדש
GUID לוח תאריכים של פעילות (שדה פעילות)

השדה GUID לוח תאריכים של פעילות מכיל את קודי הזיהוי הייחודיים שנוצרו עבור כל לוח תאריכים של פעילות בפרוייקט שלך. אין שני לוחות תאריכים של פעילויות שלהם אותו GUID לוח תאריכים של פעילות.

חדש
GUID של פעילות (שדה פעילות)

השדה GUID של פעילות מכיל את קודי הזיהוי הייחודיים שנוצרו עבור כל פעילות בפרוייקט שלך.

TCPI (שדה פעילות)

השדה 'TCPI' (מדד ביצועים עד סיום) מציג את היחס בין העבודה הנותרת לביצוע לבין כספים שנותרו להוצאות, נכון לתאריך הדיווח.

המתנה למצב צוות (שדה פעילות)

השדה 'המתנה למצב צוות' מציין אם קיבלת מענה לבקשה ששלחת למשאב לקבלת דיווח אודות מצב ההתקדמות בפעילויות המוקצות.

טקסט למעלה (שדה פעילות)

השדה 'טקסט למעלה' מציין את מקום הופעת הטקסט במייצגי הפעילויות מסוג גנט של פעילות משנה בעת סיכומו במייצג פעילות ערסל.

טקסט 1-30 (שדות פעילות)

השדות 'טקסט1' עד 'טקסט 30' מאחסנים כל מידע טקסט שברצונך לכלול בפרוייקט אודות פעילויות, משאבים או הקצאות.

מרווח כולל (שדה פעילות)

השדה 'מרווח כולל' מכיל את כמות הזמן שבה ניתן לעכב את תאריך הסיום של פעילות מבלי לגרום לעיכוב בתאריך הסיום של הפרוייקט.

סוג (שדה פעילות)

השדה 'סוג' מספק אפשרויות השולטות בהשפעה שיש לעריכת עבודה, יחידות הקצאה או משך זמן על החישובים של שני השדות האחרים.

מזהה ייחודי (שדה פעילות)

השדה ' מזהה ייחודי ' מכיל את המספר כי Project 2007 מקצה באופן אוטומטי בכל פעם משימה חדשה, משאב או הקצאה נוצרת בפרוייקט הנוכחי.

קדם מזהה ייחודי (שדה פעילות)

השדה 'מזהה ייחודי של פעילויות קדם' מפרט את מספרי המזהה הייחודי עבור פעילויות הקדם שבהם תלויה הפעילות לפני שניתן להתחילה או לסיימה.

עוקבות מזהה ייחודי (שדה פעילות)

השדה 'מזהה ייחודי של פעילויות עוקבות' מפרט את מספרי המזהה הייחודי של הפעילויות העוקבות לפעילות.

נדרש עדכון (שדה פעילות)

עדכן שדה הדרוש מציין אם קיים עדכון Project Server 2007 יש לשלוח לחברי הצוות המוקצים עקב שינויים בתאריך ההתחלה של פעילות, תאריך הסיום או הקצאות.

VAC (שדה פעילות)

השדה 'VAC' מציג את הסטייה בעת סיום (VAC), שהיא ההפרש בין עלות התקציב בעת סיום (BAC) או עלות הבסיס לבין עלות ההערכה בעת סיום (EAC) עבור פעילות, משאב או הקצאה בפעילות.

WBS (שדה פעילות)

השדה 'WBS' מכיל קודים של מבנה התפלגות עבודה (WBS).

WBS של פעילויות קדם (שדה פעילות)

השדה 'WBS של פעילויות קדם' מפרט את הקודים של מבנה התפלגות העבודה (WBS) המשויכים לפעילויות קדם שבהן תלויה הפעילות לשם התחלתה או סיומה.

WBS של פעילויות עוקבות (שדה פעילות)

השדה 'WBS של פעילויות עוקבות' מפרט את הקודים של מבנה התפלגות העבודה (WBS) המשויכים לפעילויות עוקבות.

עבודה (שדה פעילות)

השדה 'עבודה' מציג את כמות הזמן הכוללת שתוזמנה בפעילות עבור כל המשאבים שהוקצו, כמות הזמן הכוללת שעבורה משאב תוזמן בכל הפעילויות שהוקצו או כמות הזמן הכוללת שתוזמנה עבור משאב בפעילות.

מיתאר עבודה (שדה פעילות)

השדה 'מיתאר עבודה' מספק אפשרויות בחירה עבור צורת המיתאר שתשמש עבור המשאבים המוקצים לפעילות.

סטיית עבודה (שדה פעילות)

השדה 'סטיית עבודה' מכיל את ההפרש בין העבודה הבסיסית של פעילות, משאב או הקצאה לעבודה הנוכחית המתוזמנת.

לראש הדף

שדות פעילות לפי יחידות זמן עבודה

חדש מציין שהשדה הוא שדה חדש ב- Project 2007.

עלות בפועל (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עלות בפועל' מציג את העלויות שנצברו עבור עבודה שכבר בוצעה על-ידי משאבים בפעילויות שלהם, יחד עם עלויות אחרות שתועדו המשויכות לפעילות.

עלות קבועה בפועל (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עלות קבועה בפועל' מציג הוצאות בפועל שאינן של משאבים של פעילות לפי יחידות זמן עבודה, המחויבת לאורך זמן בהתאם לאופן התשלום שבו בחרת.

עבודה בשעות נוספות בפועל (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' מכיל את הכמות בפועל של העבודה בשעות נוספות שכבר בוצעה על-ידי משאבים שהוקצו לפעילויות. הגירסאות של יחידות זמן העבודה של שדות אלה מציגות ערכים המחולקים לאורך זמן.

עבודה בפועל (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה בפועל' מציג את כמות העבודה שכבר בוצעה על-ידי משאבים שהוקצו לפעילויות. הגירסאות של יחידות זמן העבודה של שדות אלה מציגות ערכים המחולקים לאורך זמן.

ACWP (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה ACWP (עלות בפועל של עבודה שבוצעה) מציג עלויות שנצברו עבור עבודה שכבר בוצעה בפעילות, עד לתאריך הדיווח של הפרוייקט או עד לתאריך הנוכחי.

חדש
עלות תקציב בסיסית (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עלות תקציב בסיסית' מציג את התקציב המקורי שתוכנן עבור משאבי עלות תקציב. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

חדש
עבודת תקציב בסיסית (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודת תקציב בסיסית' מציג את כמויות עבודת התקציב המקוריות שתוכננו עבור עבודת תקציב ומשאבי חומרים. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

עלות בסיסית (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עלות בסיסית' מציג את העלות המתוכננת הכוללת עבור פעילות, משאב עבור כל הפעילויות שהוקצו לו או עבור עבודה לביצוע על-ידי משאב בפעילות.

עבודה בסיסית (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה בסיסית' מציג את שעות האדם המתוכננות הכוללות שתוזמנו עבור פעילות, משאב או הקצאה.

חדש
עלות תקציב בסיסית 1-10 (שדות פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדות 'עלות תקציב בסיסית 1' עד 'עלות תקציב בסיסית 10' מאחסנים את כמויות עלות התקציב המתוכננות המקוריות עבור משאבי עלות, אשר זוהו באופן ספציפי כמשאבי תקציב.

חדש
עבודת תקציב בסיסית 1-10 (שדות פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדות 'עלות תקציב בסיסית1' עד 'עלות תקציב בסיסית10' מאחסנים את כמויות העבודה המתוקצבת שתוכננו במקור עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים המזוהים ספציפית כמשאבי תקציב.

עלות בסיסית 1-10 (שדות פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדות 'עלות בסיסית1' עד 'עלות בסיסית10' מאחסנים את העלות המתוכננת הכוללת עבור פעילות, משאב או הקצאה.

עבודה בסיסית 1-10 (שדות פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדות 'עבודה בסיסית1' עד 'עבודה בסיסית10' מאחסנים את שעות האדם הכוללות המתוכננות שתוזמנו עבור פעילות, משאב או הקצאה.

BCWP (ערך מזוכה או EV) (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה BCWP (עלות מתוקצבת של עבודה שבוצעה) מכיל את הערך המצטבר של אחוז הביצוע של הפעילות, ההקצאה או המשאב, מוכפל בעלויות בסיסיות ביחידות זמן עבודה.

BCWS (ערך מתוכנן או PV) (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה BCWS (עלות מתוקצבת של עבודה שתוזמנה) מכיל את העלויות הבסיסיות המצטברות לפי יחידות זמן עבודה עד לתאריך הדיווח או לתאריך הנוכחי.

חדש
עלות תקציב (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עלות תקציב' משמש להזנה או לסקירה של עלויות תקציב עבור משאבי עלות של תקציב. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

חדש
עבודת תקציב (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודת תקציב' משמש להזנה או לסקירה של עבודת תקציב עבור משאבי עבודת תקציב ומשאבי חומרים. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

עלות (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עלות' מציג את העלות הכוללת המתוזמנת או הצפויה עבור פעילות, משאב או הקצאה, בהתבסס על העלויות שכבר נצברו עבור העבודה שבוצעה על-ידי המשאבים שהוקצו לפעילויות, בנוסף לעלויות המתוכננות של העבודה שנותרה.

CPI (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה CPI (אינדקס ביצועי העלות) מציג את היחס בין עלויות מתוקצבות (או בסיסיות) של עבודה שבוצעה לבין העלויות בפועל של העבודה שבוצעה, עד לתאריך דיווח הפרוייקט או עד לתאריך הנוכחי.

עלות מצטברת (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עלות מצטברת' מציג את העלות המצטברת המתוזמנת לפי יחידות זמן עבור פעילות, משאב או הקצאה עד לתאריך הנוכחי.

אחוז (%) ביצוע מצטבר (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'אחוז (%) ביצוע מצטבר' מציג ערכי אחוז ביצוע מצטברים עבור פעילות כפי שהיא נפרסת על-פני זמן.

עבודה מצטברת (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה מצטברת' מכיל את משך הזמן המתוזמן עבור כל המשאבים המוקצים לפעילויות, המצטבר לאורך זמן.

CV (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'CV' (סטיית עלות של ערך מזוכה) מציג את ההבדל בין העלות המשוערת לבין העלות בפועל של השגת רמת הביצוע הנוכחית עד לתאריך הדיווח או לתאריך הנוכחי.

CV % (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה %CV (אחוזי סטיית עלות) מציג את היחס בין סטיית העלות (CV) לעלות המתוקצבת של עבודה שבוצעה (BCWP), המוצג כאחוז.

עלות קבועה (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עלות קבועה' מציג הוצאות פעילות שאינן קשורות במשאבים.

הקצאת יתר (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'הקצאת יתר' מציין אם אחד מהמשאבים שהוקצו לפעילות הוקצה לעבודה נוספת בפעילות, או אם משאב מוקצה לעבודות נוספות בכל הפעילויות המוקצות, יותר מכפי שניתן לבצע במסגרת יכולת העבודה הרגילה.

עבודה בשעות נוספות (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה בשעות נוספות' מכיל את כמות השעות הנוספות המתוזמנת לביצוע על-ידי כל המשאבים שהוקצו לפעילות, עבור כל הפעילויות שהוקצו למשאב, או על-ידי משאב בפעילות, לחיוב לפי תעריפי השעות הנוספות של המשאבים המעורבים.

אחוז (%)) השלמת (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה '% ביצוע' מכיל את המצב הנוכחי של פעילות, המבוטא כאחוז משך הפעילות שהושלם.

עבודה רגילה (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה רגילה' מציג את הכמות הכוללת של עבודה שלא בשעות נוספות המתוזמנת לביצוע על-ידי משאבים.

SPI (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה ‎'SPI'‎ (מדד ביצועים מתוזמנים - Schedule Performance Index) מציג את היחס בין העלות המתוקצבת לעבודה מבוצעת לבין העלות המתוקצבת לעבודה מתוזמנת (BCWP/BCWS).

SV (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה SV (סטיית תזמון של ערך מזוכה) מציג את ההפרש במונחי עלות בין ההתקדמות הנוכחית והתוכנית הבסיסית של הפעילות, כל הפעילויות שהוקצו למשאב, או הקצאה עד לתאריך הדיווח או לתאריך הנוכחי.

אחוז SV (%)) (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה %SV (אחוז סטיית תזמון) מציג את היחס בין סטיית תזמון (SV) לעלות מתוקצבת של עבודה מתוזמנת (BCWS), מבוטא כאחוז.

עבודה (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה' מציג את כמות הזמן הכוללת שתוזמנה בפעילות עבור כל המשאבים שהוקצו, כמות הזמן הכוללת שעבורה משאב תוזמן בכל הפעילויות שהוקצו או כמות הזמן הכוללת שתוזמנה עבור משאב בפעילות.

לראש הדף

שדות משאבים

חדש מציין שהשדה הוא שדה חדש ב- Project 2007.

שדה

תיאור

אופן תשלום (שדה משאב)

השדה 'אופן תשלום' מאפשר לבחור את המועד ואת האופן של החיוב או הצבירה, של עלויות סטנדרטיות ועלויות שעות נוספות של משאב, לעלות של פעילות.

עלות בפועל (שדה משאב)

השדה 'עלות בפועל' מציג עלויות שחויבו עבור עבודה שכבר בוצעה על-ידי משאבים בפעילויות שלהם, יחד עם עלויות רשומות נוספות המשויכות לפעילות.

סיום בפועל (שדה משאב)

השדה 'סיום בפועל' מציג את התאריך והשעה שבהם פעילות או הקצאה הושלמו.

עלות שעות נוספות בפועל (שדה משאב)

השדה 'עלות שעות נוספות בפועל' מציג עלויות שנצברו עבור עבודה בשעות נוספות שכבר בוצעה בפעילויות על-ידי משאבים שהוקצו.

עבודה בשעות נוספות בפועל (שדה משאב)

השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' מכיל את הכמות בפועל של העבודה בשעות נוספות שכבר בוצעה על-ידי משאבים שהוקצו לפעילויות. הגירסאות של יחידות זמן העבודה של שדות אלה מציגות ערכים המחולקים לאורך זמן.

התחלה בפועל (שדה משאב)

השדה 'התחלה בפועל' מציג את התאריך והשעה שבהם פעילות או הקצאה החלו בפועל, בהתבסס על מידע ההתקדמות שהזנת.

עבודה בפועל (שדה משאב)

השדה 'עבודה בפועל' מציג את כמות העבודה שכבר בוצעה על-ידי משאבים שהוקצו לפעילויות. הגירסאות של יחידות זמן העבודה של שדות אלה מציגות ערכים המחולקים לאורך זמן.

ACWP (שדה משאב)

השדה ACWP (עלות בפועל של עבודה שבוצעה) מציג עלויות שנצברו עבור עבודה שכבר בוצעה בפעילות, עד לתאריך הדיווח של הפרוייקט או עד לתאריך הנוכחי.

הקצאה (שדה משאב)

השדה 'הקצאה' מציין אם השורה היא שורת הקצאה, במקום שורת פעילות או משאב.

עיכוב הקצאה (שדה משאב)

השדה 'עיכוב הקצאה' מציג את משך הזמן שעל משאב להמתין לפני תחילת העבודה על הקצאה. לא מוצג כל מידע בפועל בשדות 'עיכוב הקצאה'; כל תפקידם הוא להפוך את המידע בשדה 'עיכוב הקצאה' התואם לזמין.

יחידות הקצאה (שדה משאב)

השדה 'יחידות הקצאה' מציג עד כמה המשאבים המוקצים מוקצים לפעילות.

זמין מ (שדה משאב)

השדה 'זמין מ' מציג את תאריך התחלת זמינותו של משאב עבור עבודה ביחידות שצוינו לתקופת הזמן הנוכחית.

זמין עד (שדה משאב)

השדה 'זמין עד' מציג את תאריך סיום זמינותו של משאב לעבודה ביחידות המפורטות לתקופה הנוכחית.

לוח תאריכים בסיסי (שדה משאב)

השדה 'לוח תאריכים בסיסי' מציין איזה לוח תאריכים הוא לוח התאריכים הבסיסי עבור לוח תאריכים של משאב.

חדש
עלות תקציב בסיסית (שדה משאב)

השדה 'עלות תקציב בסיסית' מציג את התקציב המקורי שתוכנן עבור משאבי עלות תקציב. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

חדש
עבודת תקציב בסיסית (שדה משאב)

השדה 'עבודת תקציב בסיסית' מציג את כמויות עבודת התקציב המקוריות שתוכננו עבור עבודת תקציב ומשאבי חומרים. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

עלות בסיסית (שדה משאב)

השדה 'עלות בסיסית' מציג את העלות המתוכננת הכוללת עבור פעילות, משאב עבור כל הפעילויות שהוקצו לו או עבור עבודה לביצוע על-ידי משאב בפעילות.

סיום בסיסי (שדה משאב)

השדה 'סיום בסיסי' מציג את תאריך ההשלמה המתוכנן עבור פעילות או הקצאה בעת שמירת התוכנית הבסיסית.

התחלה בסיסית (שדה משאב)

השדה 'התחלה בסיסית' מציג את תאריך ההתחלה המתוכנן עבור פעילות או הקצאה בעת שמירת התוכנית הבסיסית.

עבודה בסיסית (שדה משאב)

השדה 'עבודה בסיסית' מציג את שעות האדם המתוכננות הכוללות שתוזמנו עבור פעילות, משאב או הקצאה.

חדש
עלות תקציב בסיסית 1-10 (שדות משאב)

השדות 'עלות תקציב בסיסית 1' עד 'עלות תקציב בסיסית 10' מאחסנים את כמויות עלות התקציב המתוכננות המקוריות עבור משאבי עלות, אשר זוהו באופן ספציפי כמשאבי תקציב.

חדש
עבודת תקציב בסיסית 1-10 (שדות משאב)

השדות 'עלות תקציב בסיסית1' עד 'עלות תקציב בסיסית10' מאחסנים את כמויות העבודה המתוקצבת שתוכננו במקור עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים המזוהים ספציפית כמשאבי תקציב.

עלות בסיסית 1-10 (שדות משאב)

השדות 'עלות בסיסית1' עד 'עלות בסיסית10' מאחסנים את העלות המתוכננת הכוללת עבור פעילות, משאב או הקצאה.

סיום בסיסי 1-10 (שדות משאב)

השדות 'סיום בסיסי1' עד 'סיום בסיסי10' מאחסנים את תאריך ההשלמה המתוכנן עבור הקצאת פעילות או משאב בעת שמירת התוכנית הבסיסית התואמת.

התחלה בסיסית 1-10 (שדות משאב)

השדות של התחלה בסיסית ('התחלה בסיסית1' עד 'התחלה בסיסית10') מאחסנים את תאריך ההתחלה המתוכנן עבור פעילות או הקצאה בעת שמירת התוכנית הבסיסית התואמת.

עבודה בסיסית 1-10 (שדות משאב)

השדות 'עבודה בסיסית1' עד 'עבודה בסיסית10' מאחסנים את שעות האדם הכוללות המתוכננות שתוזמנו עבור פעילות, משאב או הקצאה.

BCWP (ערך מזוכה או EV) (שדה משאב)

השדה BCWP (עלות מתוקצבת של עבודה שבוצעה) מכיל את הערך המצטבר של אחוז הביצוע של הפעילות, ההקצאה או המשאב, מוכפל בעלויות בסיסיות ביחידות זמן עבודה.

BCWS (ערך מתוכנן או PV) (שדה משאב)

השדה BCWS (עלות מתוקצבת של עבודה שתוזמנה) מכיל את העלויות הבסיסיות המצטברות לפי יחידות זמן עבודה עד לתאריך הדיווח או לתאריך הנוכחי.

חדש
תקציב (שדה משאב)

השדה 'תקציב' משמש כדי להראות אם משאב עבודה, חומרים או עלות הוא משאב תקציב, או כדי לשנות משאבים אלה למשאב תקציב; משאב תקציב הוא משאב שיש לעקוב אחר העבודה, החומרים או העלויות שלו בפרוייקט.

חדש
עלות תקציב (שדה משאב)

השדה 'עלות תקציב' משמש להזנה או לסקירה של עלויות תקציב עבור משאבי עלות של תקציב. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

חדש
עבודת תקציב (שדה משאב)

השדה 'עבודת תקציב' משמש להזנה או לסקירה של עבודת תקציב עבור משאבי עבודת תקציב ומשאבי חומרים. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

ניתן להחליק (שדה משאב)

השדה 'ניתן להחליק' מציין אם ניתן לבצע החלקת משאבים לגבי משאב.

קוד (שדה משאב)

השדה 'קוד' מכיל כל קוד, קיצור, או מספר שברצונך להזין כחלק ממידע אודות משאב.

מאושר (שדה משאב)

השדה 'מאושר' מציין אם משאבים שהוקצו לפעילויות קיבלו או דחו את הקצאות הפעילות שלהם.

עלות (שדה משאב)

השדה 'עלות' מציג את העלות הכוללת המתוזמנת או הצפויה עבור פעילות, משאב או הקצאה, בהתבסס על העלויות שכבר נצברו עבור העבודה שבוצעה על-ידי המשאבים שהוקצו לפעילויות, בנוסף לעלויות המתוכננות של העבודה שנותרה.

עלות לכל שימוש (שדה משאב)

עבור משאב עבודה (אנשים וציוד), השדה 'עלות לכל שימוש' מציג את העלות המצטברת בכל שימוש של משאב. שדה זה נוסף בכל פעם שיחידת משאב עבודה מוקצית לפעילות.

טבלת תעריף עלות (שדה משאב)

השדה 'טבלת תעריפים' מספק אפשרויות לבחירת טבלת התעריפים שתשמש עבור המשאבים שהוקצו למשימה.

סטיית עלות (שדה משאב)

השדה 'סטיית עלות' מציג את ההפרש בין העלות הבסיסית לבין העלות הכוללת עבור פעילות, משאב או הקצאה.

עלות ארגונית 1-10 (שדות משאב)

השדות 'עלות1' עד 'עלות10' יכולים לאחסן פרטי עלות של פעילות, משאב או הקצאה מותאמים אישית.

חדש
נוצר (שדה משאב)

השדה 'נוצר' מכיל את התאריך והשעה שבהם משאב התווסף לפרוייקט.

CV (שדה משאב)

השדה 'CV' (סטיית עלות של ערך מזוכה) מציג את ההבדל בין העלות המשוערת לבין העלות בפועל של השגת רמת הביצוע הנוכחית עד לתאריך הדיווח או לתאריך הנוכחי.

תאריך1-10 (שדות משאב)

השדות 'תאריך1' עד 'תאריך10' מאחסנים מידע אודות תאריכים של פעילות, משאב או הקצאה.

חדש
בעלי הקצאה המוגדרים כברירת מחדל (שדה משאב)

השדה ' בעלי הקצאה המוגדרים כברירת מחדל מכיל את שם המשתמש בארגון אשר אחראי על הזנת מצב בהקצאה נתונה.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

משך 1-10 (שדות משאב)

השדות 'משך1' עד 'משך10' מאחסנים כל מידע אודות משך של פעילות, משאב או הקצאה.

כתובת דואר אלקטרוני (שדה משאב)

השדה 'כתובת דואר אלקטרוני' מכיל את כתובת הדואר האלקטרוני של משאב.

ארגון (שדה משאב)

השדה 'ארגון' מציג אם משאב מגיע ממאגר משאבי הארגון (כן) או ממאגר המשאבים המקומיים (לא).

לוח תאריכים בסיסי של ארגון (שדה משאב)

השדה 'לוח תאריכים בסיסי של ארגון' מציין אם המשאב הוקצה ללוח תאריכים בסיסי מהתבנית הכללית של הארגון.

עלות ארגונית1-10 (שדות משאב)

ארגונית1 עד עלות10 Enterprise יכולים לאחסן כל משימה מותאם אישית, משאב או הקצאה עלות ומידע כמוגדר על-ידי מנהל ניהול הפרוייקט שלך או משתמש אחר בעל הרשאות ניהול.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

ארגון תאריך1-30 (שדות משאב)

ארגוני1 באמצעות שדות ארגוני30 יכולים לאחסן מידע מותאם אישית על תאריכים של פעילות, משאב או הקצאה כמוגדר על-ידי מנהל ניהול הפרוייקט שלך או משתמש אחר בעל הרשאות ניהול.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

ארגון משך1-10 (שדות משאב)

ארגוני1 עד משך10 Enterprise יכולים לאחסן מידע מותאם אישית על משך של פעילות, משאב או הקצאה כמוגדר על-ידי מנהל ניהול הפרוייקט שלך או משתמש אחר בעל הרשאות ניהול.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

ארגון סמן 1-20 (שדות משאב)

ארגוני1 דרך Enterprise סמן20 יכולים לאחסן מידע מותאם אישית על הדגל של פעילות, משאב או הקצאה כמוגדר על-ידי מנהל ניהול הפרוייקט שלך או משתמש אחר בעל הרשאות ניהול.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

מספר ארגוני 1-40 (שדות משאב)

פרוייקט ארגוני1 באמצעות שדות פרוייקט ארגוני40 יכולים לאחסן כל מידע מספר פרוייקט מותאם אישית כפי שנקבע על-ידי מנהל ניהול הפרוייקט שלך או משתמש אחר בעל הרשאות ניהול.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

ערכים דרושים של ארגון (שדה משאב)

השדה ' ערכים דרושים של ארגון ' מציין אם למשאב יש את הערכים הדרושים עבור Project Server 2007.

משאב חלוקה לרמות ארגוני ארגוני1-29 (שדות משאב)

קוד חלוקה לרמות משאב ארגוני1 באמצעות שדות קוד חלוקה לרמות של משאב ארגוני29 מכילים קוד אלפאנומרי המייצגת רשימה שטוחה או מבנה הירארכי של משאבים (לדוגמה, קודי כישורים או קודי עבודה).
Microsoft Office Project Professional 2007 only

חבר צוות ארגוני (שדה משאב)

כאשר פרוייקטי ארגון אחדים פתוחים, תצוגות המשאבים מציגות את כל המשאבים מכל הפרוייקטים הפתוחים מאותה הגירסה (לדוגמה, כל הגירסאות שפורסמו של פרוייקטים פתוחים).

טקסט ארגוני 1-40 (שדות משאב)

ארגוני1 באמצעות שדות ארגוני40 יכולים לאחסן כל מידע טקסט מותאם אישית עבור פעילויות, משאבים או הקצאות כמוגדר על-ידי מנהל ניהול הפרוייקט שלך או משתמש אחר בעל הרשאות ניהול
Microsoft Office Project Professional 2007 בלבד

מזהה ייחודי ארגוני (שדה משאב)

משאבי הארגון זמינים עבור כל הפרוייקטים ב- Project Server 2007.

חדש
הודעת שגיאה (שדה משאב)

בשדה הודעת שגיאה משמש את אשף ייבוא המשאבים ואת אשף ייבוא הפרוייקטים לצורך הצגת שגיאות עם ייבוא מידע משאבים ופעילויות בהתאמה ל- Project Server 2007.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

סיום1-10 (שדות משאב)

לשדות 'סיום1' עד 'סיום10' יש אפשרות לאחסן כל מידע אודות תאריך סיום של פעילות, משאב או הקצאה.

סיום (שדה משאב)

השדה 'סיום' מציג את התאריך שבו משאב מתוזמן להשלים את עבודתו בכל הפעילויות המוקצות.

סמן 1-20 (שדות משאב)

השדות 'סמן1' עד 'סמן20' מציינים אם פעילות, משאב או הקצאה מסומנים עבור המשך פעולה או עבור זיהוי מסוג כלשהו.

כללי (שדה משאב)

השדה 'כללי' מציין אם המשאב הוא כללי או לא.

קבוצה (שדה משאב)

השדה 'קבוצה' מכיל את שם הקבוצה שאליה שייך משאב.

קיבוץ לפי ערסל (שדה משאב)

השדה 'סיכום לפי קבוצה' מציין אם שורה זו בגליון הפעילויות או המשאבים היא שורת הערסל עבור פעילויות או משאבים המקובצים לפי קטגוריה מסוימת.

היפר-קישור (שדה משאב)

השדה 'היפר-קישור' מציג את הכותרת או את טקסט ההסבר עבור היפר-קישור המשויך לפעילות, למשאב או להקצאה.

כתובת היפר-קישור (שדה משאב)

השדה 'כתובת היפר-קישור' מכיל את הכתובת עבור היפר-קישור המשויך לפעילות, משאב או הקצאה.

Href של היפר-קישור (שדה משאב)

השדה 'Href של היפר-קישור' מכיל את השילוב, או השרשור, של השדות 'כתובת היפר-קישור' ו'כתובת משנה של היפר-קישור' המשויכים לפעילות, למשאב או להקצאה.

כתובת משנה של היפר-קישור (שדה משאב)

השדה 'כתובת משנה של היפר-קישור' מכיל את המיקום הספציפי במסמך עבור היפר-קישור המשויך לפעילות, משאב או הקצאה.

מזהה (שדה משאב)

השדה ' מזהה ' מכיל את מספר הזיהוי זה Project 2007 מקצה באופן אוטומטי לכל פעילות או משאב בעת הוספתם לפרוייקט.

חדש
ייבוא (שדה משאב)

השדה ייבוא מציין אם ניתן לייבא משאב לתוך Project Server 2007 לזה של משאב ארגוני. הוא חלק אשף ייבוא המשאבים.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

לא פעיל (שדה משאב)

משאבי ארגון אינם נמחקים. במקום זאת, הם הופכים ללא פעילים על-ידי משתמש בעל הרשאות מנהל.

מחוונים (שדה משאב)

השדה 'מחוונים' מציג מחוונים המספקים סוגים שונים של מידע אודות פעילות או משאב.

ראשי תיבות (שדה משאב)

השדה 'ראשי תיבות' מציג את קיצור שמו של משאב.

עיכוב עקב החלקת משאבים (שדה משאב)

השדה 'עיכוב עקב החלקת משאבים' מכיל את זמן העיכוב של פעילות או הקצאה מתאריך ההתחלה המוקדם שלהן עקב החלקת משאבים.

שדות מקושרים (שדה משאב)

השדה ' שדות מקושרים ' מציין אם קיימים קישורי OLE לפעילות, משאב או הקצאה, אחת מהפעולות הבאות מתוך במקום אחר בקובץ פרוייקט זה, מקובץ Project 2007 אחר, או מתוך תוכנית אחרת.

עיכוב עקב החלקת משאבים (שדה משאב)

השדה 'תווית חומרים' מכיל את יחידת המדידה שהזנת עבור משאב חומרים, לדוגמה, טונות, ארגזים או מטרים מעוקבים.

יחידות מרביות (שדה משאב)

השדה 'יחידות מרביות' מכיל את האחוז או את המספר המרביים של יחידות המייצגות את הקיבולת המרבית שבה משאב זמין להשלמת פעילויות במהלך פרק הזמן הנוכחי.

שם (שדה משאב)

השדה 'שם' מכיל את שמה של פעילות או את שמו של משאב.

הערות (שדה משאב)

השדה 'הערות' מכיל הערות שבאפשרותך להזין אודות פעילות, משאב או הקצאה.

מספר 1-20 (שדות משאב)

השדות 'מספר1' עד 'מספר20' מאחסנים כל מידע מספרי שברצונך לכלול בפרוייקט, המקושר לפעילויות, למשאבים או להקצאות.

אובייקטים (שדה משאב)

השדה 'אובייקטים' מכיל את מספר האובייקטים המצורפים לפעילות או המשויכים למשאב.

קוד חלוקה לרמות1-10 (שדות משאב)

השדות 'קוד חלוקה לרמות1' עד 'קוד חלוקה לרמות10' מכילים קוד אלפאנומרי שיש להגדיר כדי לייצג מבנה הירארכי של פעילויות או משאבים.

הקצאת יתר (שדה משאב)

השדה 'הקצאת יתר' מציין אם משאב מוקצה לעבודה רבה יותר בפעילות ספציפית או בכל הפעילויות מכפי שניתן לבצע במסגרת קיבולת העבודה הרגילה.

עלות שעות נוספות (שדה משאב)

השדה 'עלות שעות נוספות' מציג את עלות השעות הנוספות הכוללת עבור פעילות, עבור משאב בכל הפעילויות המוקצות לו או עבור הקצאת משאב.

תעריף שעות נוספות (שדה משאב)

השדה 'תעריף שעות נוספות' מציג את תעריף התשלום בגין עבודה בשעות נוספות שבוצעה על-ידי משאב.

עבודה בשעות נוספות (שדה משאב)

השדה 'עבודה בשעות נוספות' מכיל את כמות השעות הנוספות המתוזמנת לביצוע על-ידי כל המשאבים שהוקצו לפעילות, עבור כל הפעילויות שהוקצו למשאב, או על-ידי משאב בפעילות, לחיוב לפי תעריפי השעות הנוספות של המשאבים המעורבים.

מרב (שדה משאב)

השדה 'מרב' מכיל את האחוז המרבי או המספר המרבי של יחידות שעבורו מוקצה משאב בכל עת עבור פעילויות.

אחוז (%)) ביצוע עבודה (שדה משאב)

השדה '% עבודה שהושלמה' מכיל את המצב הנוכחי של פעילות, משאב או הקצאה, המבוטא כאחוז העבודה שהושלמה.

פונטיקה (שדה משאב)

השדה ' פונטיקה משמש רק בגירסה היפנית של Project 2007.

פרוייקט (שדה משאב)

השדה 'פרוייקט' מציג את השם של תת פרוייקטים שבהם נוצרו פעילויות, משאבים או הקצאות.

RBS (שדה משאב)

השדה RBS מכיל את מבנה התפלגות המשאבים, המוכר גם כמבנה התפלגות המשתמשים.

עבודה רגילה (שדה משאב)

השדה 'עבודה רגילה' מציג את הכמות הכוללת של עבודה שלא בשעות נוספות המתוזמנת לביצוע על-ידי משאבים.

עלות נותרת (שדה משאב)

השדה 'עלות נותרת' מציג את ההוצאה המתוזמנת הנותרת שתצטבר להשלמת העבודה המתוזמנת הנותרת.

עלות שעות נוספות נותרת (שדה משאב)

השדה 'עלות שעות נוספות נותרת' מציג את ההוצאה של שעות נוספות מתוזמנות שנותרו עבור פעילות, משאב, או הקצאה.

עבודה בשעות נוספות נותרת (שדה משאב)

השדה 'עבודה בשעות נוספות נותרת' מציג את כמות השעות הנוספות המתוזמנות שנותרו.

עבודה נותרת (שדה משאב)

השדה 'עבודה נותרת' מציג את כמות הזמן, כגון שעות אדם או ימי אדם, הדרושה עדיין להשלמת פעילות או סידרת פעילויות.

חדש
GUID לוח תאריכים של משאב (שדה משאב)

השדה GUID של לוח תאריכים של משאב מכיל את קודי המזהה הייחודי שנוצרו עבור כל לוח תאריכים של משאב בפרוייקט שלך. אין שני לוחות תאריכים של משאבים שלהם אותו GUID של לוח תאריכים של משאב.

חדש
GUID של משאב (שדה משאב)

השדה GUID של משאב מכיל את קוד המזהה הייחודי שנוצר עבור כל משאב בפרוייקט שלך. אין שני משאבים שלהם אותו GUID של משאב.

ממתין לתגובה (שדה משאב)

השדה 'ממתין לתגובה' מציין אם התקבל אישור מחברי הצוות שהוקצו לפעילויות.

תעריף סטנדרטי (שדה משאב)

השדה 'תעריף סטנדרטי' מציג את תעריף התשלום בגין עבודה שהמשאב מבצע בשעות רגילות, שאינן שעות נוספות.

התחלה (שדה משאב)

השדה 'התחלה' מכיל את התאריך שבו משאב מוקצה מתוזמן להתחיל לעבוד בפעילות.

התחלה 1-10 (שדות משאב)

השדות 'התחלה1' עד 'התחלה10' מציגים פרטי תאריך התחלה של כל פעילות, משאב או הקצאה ספציפיים שאותו ברצונך להזין ולאחסן בנפרד בפרוייקט.

חדש
ערסל (שדה משאב)

השדה 'ערסל' מציין אם פרטי ההקצאה עבור משאבים שנעשה בהם שימוש בפרוייקט הנוכחי מקורם בפרוייקט הנוכחי שפתוח או מפרוייקט אחר שעושה שימוש באותם משאבים.

SV (שדה משאב)

השדה SV (סטיית תזמון של ערך מזוכה) מציג את ההפרש במונחי עלות בין ההתקדמות הנוכחית והתוכנית הבסיסית של הפעילות, כל הפעילויות שהוקצו למשאב, או הקצאה עד לתאריך הדיווח או לתאריך הנוכחי.

חדש
מאגר הקצאות צוות (שדה משאב)

השדה מאגר הקצאות צוות מציג אם המשאב הנוכחי הוא משאב צוות.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

שם סיכום של פעילות (שדה משאב)

השדה 'שם פעילות ערסל' מכיל את השמות של פעילויות הערסל עבור הפעילות המשויכת להקצאת משאב.

המתנה למצב צוות (שדה משאב)

השדה 'המתנה למצב צוות' מציין אם קיבלת תגובה לבקשת התקדמות ששלחת למשאב לגבי הפעילויות המוקצות לו.

טקסט 1-30 (שדות משאב)

השדות 'טקסט1' עד 'טקסט 30' מאחסנים כל מידע טקסט שברצונך לכלול בפרוייקט אודות פעילויות, משאבים או הקצאות.

סוג (שדה משאב)

השדה 'סוג' מספק אפשרויות השולטות בהשפעה שיש לעריכת עבודה, יחידות הקצאה או משך זמן על החישובים של שני השדות האחרים.

מזהה ייחודי (שדה משאב)

השדה ' מזהה ייחודי ' מכיל את המספר כי Project 2007 מקצה באופן אוטומטי בכל פעם משימה חדשה, משאב או הקצאה נוצרת בפרוייקט הנוכחי.

נדרש עדכון (שדה משאב)

עדכן שדה הדרוש מציין אם קיים עדכון Project Server 2007 יש לשלוח לחברי הצוות המוקצים עקב שינויים בתאריך ההתחלה של פעילות, תאריך הסיום או הקצאות.

VAC (שדה משאב)

השדה 'VAC' מציג את הסטייה בעת סיום (VAC), שהיא ההפרש בין עלות התקציב בעת סיום (BAC) או עלות הבסיס לבין עלות ההערכה בעת סיום (EAC) עבור פעילות, משאב או הקצאה בפעילות.

חשבון משתמש Windows (שדה משאב)

השדה 'חשבון משתמש של Windows' מכיל את שם המשתמש של Microsoft Windows שהזנת עבור משאב עבודה.

עבודה (שדה משאב)

השדה 'עבודה' מציג את כמות הזמן הכוללת שתוזמנה בפעילות עבור כל המשאבים שהוקצו, כמות הזמן הכוללת שעבורה משאב תוזמן בכל הפעילויות שהוקצו או כמות הזמן הכוללת שתוזמנה עבור משאב בפעילות.

קבוצת עבודה (שדה משאב)

השדה 'קבוצת עבודה' מספק אפשרויות בחירה עבור שיטת העדכון האלקטרונית שבה אתה משתמש לצורך תקשורת ושיתוף פעולה עם כל אחד ממשאבי העבודה בצוות הפרוייקט.

מיתאר עבודה (שדה משאב)

השדה 'מיתאר עבודה' מספק אפשרויות בחירה עבור צורת המיתאר שתשמש עבור המשאבים המוקצים לפעילות.

סטיית עבודה (שדה משאב)

השדה 'סטיית עבודה' מכיל את ההפרש בין העבודה הבסיסית של פעילות, משאב או הקצאה לעבודה הנוכחית המתוזמנת.

לראש הדף

שדות משאב לפי יחידות זמן עבודה

חדש מציין שהשדה הוא שדה חדש ב- Project 2007.

עלות בפועל (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עלות בפועל' מציג את העלויות שנצברו עבור עבודה שכבר בוצעה על-ידי משאבים בפעילויות שלהם, יחד עם עלויות אחרות שתועדו המשויכות לפעילות.

עבודה בשעות נוספות בפועל (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' מכיל את הכמות בפועל של העבודה בשעות נוספות שכבר בוצעה על-ידי משאבים שהוקצו לפעילויות. הגירסאות של יחידות זמן העבודה של שדות אלה מציגות ערכים המחולקים לאורך זמן.

עבודה בפועל (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה בפועל' מציג את כמות העבודה שכבר בוצעה על-ידי משאבים שהוקצו לפעילויות. הגירסאות של יחידות זמן העבודה של שדות אלה מציגות ערכים המחולקים לאורך זמן.

ACWP (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה ACWP (עלות בפועל של עבודה שבוצעה) מציג עלויות שנצברו עבור עבודה שכבר בוצעה בפעילות, עד לתאריך הדיווח של הפרוייקט או עד לתאריך הנוכחי.

חדש
עלות תקציב בסיסית (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עלות תקציב בסיסית' מציג את התקציב המקורי שתוכנן עבור משאבי עלות תקציב. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

חדש
עבודת תקציב בסיסית (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודת תקציב בסיסית' מציג את כמויות עבודת התקציב המקוריות שתוכננו עבור עבודת תקציב ומשאבי חומרים. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

עלות בסיסית (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עלות בסיסית' מציג את העלות המתוכננת הכוללת עבור פעילות, משאב עבור כל הפעילויות שהוקצו לו או עבור עבודה לביצוע על-ידי משאב בפעילות.

עבודה בסיסית (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה בסיסית' מציג את שעות האדם המתוכננות הכוללות שתוזמנו עבור פעילות, משאב או הקצאה.

חדש
עלות תקציב בסיסית 1-10 (שדות משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדות 'עלות תקציב בסיסית 1' עד 'עלות תקציב בסיסית 10' מאחסנים את כמויות עלות התקציב המתוכננות המקוריות עבור משאבי עלות, אשר זוהו באופן ספציפי כמשאבי תקציב.

חדש
עבודת תקציב בסיסית 1-10 (שדות משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדות 'עלות תקציב בסיסית1' עד 'עלות תקציב בסיסית10' מאחסנים את כמויות העבודה המתוקצבת שתוכננו במקור עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים המזוהים ספציפית כמשאבי תקציב.

עלות בסיסית 1-10 (שדות משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדות 'עלות בסיסית1' עד 'עלות בסיסית10' מאחסנים את העלות המתוכננת הכוללת עבור פעילות, משאב או הקצאה.

עבודה בסיסית 1-10 (שדות משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדות 'עבודה בסיסית1' עד 'עבודה בסיסית10' מאחסנים את שעות האדם הכוללות המתוכננות שתוזמנו עבור פעילות, משאב או הקצאה.

BCWP (ערך מזוכה או EV) (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה BCWP (עלות מתוקצבת של עבודה שבוצעה) מכיל את הערך המצטבר של אחוז הביצוע של הפעילות, ההקצאה או המשאב, מוכפל בעלויות בסיסיות ביחידות זמן עבודה.

BCWS (ערך מתוכנן או PV) (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה BCWS (עלות מתוקצבת של עבודה שתוזמנה) מכיל את העלויות הבסיסיות המצטברות לפי יחידות זמן עבודה עד לתאריך הדיווח או לתאריך הנוכחי.

חדש
עלות תקציב (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עלות תקציב' משמש להזנה או סקירה של עלויות תקציב עבור משאבי עלות של תקציב. משאבי תקציב מוקצים אך ורק לפעילויות ערסל של פרוייקט.

חדש
עבודת תקציב (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודת תקציב' משמש להזנה או סקירה של עבודת תקציב עבור עבודה של תקציב ועבור משאבי חומרים.

עלות (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עלות' מציג את העלות הכוללת המתוזמנת או הצפויה עבור פעילות, משאב או הקצאה, בהתבסס על העלויות שכבר נצברו עבור העבודה שבוצעה על-ידי המשאבים שהוקצו לפעילויות, בנוסף לעלויות המתוכננות של העבודה שנותרה.

עלות מצטברת (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עלות מצטברת' מציג את העלות המצטברת המתוזמנת לפי יחידות זמן עבור פעילות, משאב או הקצאה עד לתאריך הנוכחי.

עבודה מצטברת (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה מצטברת' מכיל את משך הזמן המתוזמן עבור כל המשאבים המוקצים לפעילויות, המצטבר לאורך זמן.

CV (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'CV' (סטיית עלות של ערך מזוכה) מציג את ההבדל בין העלות המשוערת לבין העלות בפועל של השגת רמת הביצוע הנוכחית עד לתאריך הדיווח או לתאריך הנוכחי.

הקצאת יתר (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'הקצאת יתר' מציין אם קיים משאב מהמשאבים שהוקצו בפעילות אשר הוקצה לעבודה רבה יותר בפעילות, או אם משאב הוקצה לביצוע עבודה רבה יותר בכל הפעילויות שהוקצו, מכפי שניתן לבצע במסגרת קיבולת העבודה הרגילה.

עבודה בשעות נוספות (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה בשעות נוספות' מכיל את כמות השעות הנוספות המתוזמנת לביצוע על-ידי כל המשאבים שהוקצו לפעילות, עבור כל הפעילויות שהוקצו למשאב, או על-ידי משאב בפעילות, לחיוב לפי תעריפי השעות הנוספות של המשאבים המעורבים.

מרב יחידות (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'מרב יחידות' מכיל את האחוז או המספר של היחידות שאליהן מוקצה משאב בזמן נתון כלשהו עבור פעילויות, כפי שהן נפרסות לאורך זמן.

אחוז (%)) הקצאה (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'אחוז הקצאה' מכיל את האחוז המייצג את סך הקיבולת של משאב המוקצה לפעילויות.

עבודה רגילה (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה רגילה' מציג את הכמות הכוללת של עבודה שלא בשעות נוספות המתוזמנת לביצוע על-ידי משאבים.

זמינות נותרת (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'זמינות נותרת' מכיל את הזמן הנותר שבו משאב יהיה זמין לעבודה.

SV (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה SV (סטיית תזמון של ערך מזוכה) מציג את ההפרש במונחי עלות בין ההתקדמות הנוכחית והתוכנית הבסיסית של הפעילות, כל הפעילויות שהוקצו למשאב, או הקצאה עד לתאריך הדיווח או לתאריך הנוכחי.

זמינות יחידה (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'זמינות יחידה' מכיל את האחוז או המספר של מרב היחידות שמשאב עבודה זמין להשלים אותן בפעילויות כלשהן במהלך פרק זמן נבחר כלשהו, המבוזר לאורך זמן.

עבודה (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה' מציג את כמות הזמן הכוללת שתוזמנה בפעילות עבור כל המשאבים שהוקצו, כמות הזמן הכוללת שעבורה משאב תוזמן בכל הפעילויות שהוקצו או כמות הזמן הכוללת שתוזמנה עבור משאב בפעילות.

זמינות עבודה (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'זמינות עבודה' מכיל את משך הזמן המרבי שבמהלכו משאב עבודה זמין לתזמון עבור עבודה במהלך כל פרק זמן נבחר, המבוזר לאורך זמן.

לראש הדף

שדות הקצאה

חדש מציין שהשדה הוא שדה חדש ב- Project 2007.

שדה

תיאור

עלות בפועל (שדה הקצאה)

השדה 'עלות בפועל' מציג את העלויות שנצברו עבור עבודה שכבר בוצעה על-ידי משאבים בפעילויות שלהם, יחד עם עלויות אחרות שתועדו המשויכות לפעילות.

סיום בפועל (שדה הקצאה)

השדה 'סיום בפועל' מציג את התאריך והשעה שבהם פעילות או הקצאה הושלמו.

עלות שעות נוספות בפועל (שדה הקצאה)

השדה 'עלות שעות נוספות בפועל' מציג עלויות שנצברו עבור עבודה בשעות נוספות שכבר בוצעה בפעילויות על-ידי משאבים שהוקצו.

עבודה בשעות נוספות בפועל (שדה הקצאה)

השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' מכיל את הכמות בפועל של העבודה בשעות נוספות שכבר בוצעה על-ידי משאבים שהוקצו לפעילויות. הגירסאות של יחידות זמן העבודה של שדות אלה מציגות ערכים המחולקים לאורך זמן.

התחלה בפועל (שדה הקצאה)

השדה 'התחלה בפועל' מציג את התאריך והשעה שבהם פעילות או הקצאה החלו בפועל, בהתבסס על מידע ההתקדמות שהזנת.

עבודה בפועל (שדה הקצאה)

השדה 'עבודה בפועל' מציג את כמות העבודה שכבר בוצעה על-ידי משאבים שהוקצו לפעילויות. הגירסאות של יחידות זמן העבודה של שדות אלה מציגות ערכים המחולקים לאורך זמן.

ACWP (שדה הקצאה)

השדה ACWP (עלות בפועל של עבודה שבוצעה) מציג עלויות שנצברו עבור עבודה שכבר בוצעה בפעילות, עד לתאריך הדיווח של הפרוייקט או עד לתאריך הנוכחי.

הקצאה (שדה הקצאה)

השדה 'הקצאה' מציין אם השורה היא שורת הקצאה, במקום שורת פעילות או משאב.

עיכוב הקצאה (שדה הקצאה)

השדה 'עיכוב הקצאה' מציג את משך הזמן שעל משאב להמתין לפני תחילת העבודה על הקצאה. לא מוצג כל מידע בפועל בשדות 'עיכוב הקצאה'; כל תפקידם הוא להפוך את המידע בשדה 'עיכוב הקצאה' התואם לזמין.

חדש
בעלי הקצאה (שדה הקצאה)

השדה ' בעלי הקצאה ' מכיל את שם המשתמש אשר אחראי להזנת המצב ב- Office Project Web Access עבור ההקצאה הנוכחי.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

יחידות הקצאה (שדה הקצאה)

השדה 'יחידות הקצאה' מציג עד כמה המשאבים המוקצים מוקצים לפעילות.

חדש
עלות תקציב בסיסית (שדה הקצאה)

השדה 'עלות תקציב בסיסית' מציג את התקציב המקורי שתוכנן עבור משאבי עלות תקציב. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

חדש
עבודת תקציב בסיסית (שדה הקצאה)

השדה 'עבודת תקציב בסיסית' מציג את כמויות עבודת התקציב המקוריות שתוכננו עבור עבודת תקציב ומשאבי חומרים. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

עלות בסיסית (שדה הקצאה)

השדה 'עלות בסיסית' מציג את העלות המתוכננת הכוללת עבור פעילות, משאב עבור כל הפעילויות שהוקצו לו או עבור עבודה לביצוע על-ידי משאב בפעילות.

סיום בסיסי (שדה הקצאה)

השדה 'סיום בסיסי' מציג את תאריך ההשלמה המתוכנן עבור פעילות או הקצאה בעת שמירת התוכנית הבסיסית.

התחלה בסיסית (שדה הקצאה)

השדה 'התחלה בסיסית' מציג את תאריך ההתחלה המתוכנן עבור פעילות או הקצאה בעת שמירת התוכנית הבסיסית.

עבודה בסיסית (שדה הקצאה)

השדה 'עבודה בסיסית' מציג את שעות האדם המתוכננות הכוללות שתוזמנו עבור פעילות, משאב או הקצאה.

חדש
עלות תקציב בסיסית 1-10 (שדות הקצאה)

השדות 'עלות תקציב בסיסית 1' עד 'עלות תקציב בסיסית 10' מאחסנים את כמויות עלות התקציב המתוכננות המקוריות עבור משאבי עלות, אשר זוהו באופן ספציפי כמשאבי תקציב.

חדש
עבודת תקציב בסיסית 1-10 (שדות הקצאה)

השדות 'עלות תקציב בסיסית1' עד 'עלות תקציב בסיסית10' מאחסנים את כמויות העבודה המתוקצבת שתוכננו במקור עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים המזוהים ספציפית כמשאבי תקציב.

עלות בסיסית 1-10 (שדות הקצאה)

השדות 'עלות בסיסית1' עד 'עלות בסיסית10' מאחסנים את העלות המתוכננת הכוללת עבור פעילות, משאב או הקצאה.

סיום בסיסי 1-10 (שדות הקצאה)

השדות 'סיום בסיסי1' עד 'סיום בסיסי10' מאחסנים את תאריך ההשלמה המתוכנן עבור הקצאת פעילות או משאב בעת שמירת התוכנית הבסיסית התואמת.

התחלה בסיסית 1-10 (שדות הקצאה)

השדות של התחלה בסיסית ('התחלה בסיסית1' עד 'התחלה בסיסית10') מאחסנים את תאריך ההתחלה המתוכנן עבור פעילות או הקצאה בעת שמירת התוכנית הבסיסית התואמת.

עבודה בסיסית 1-10 (שדות הקצאה)

השדות 'עבודה בסיסית1' עד 'עבודה בסיסית10' מאחסנים את שעות האדם הכוללות המתוכננות שתוזמנו עבור פעילות, משאב או הקצאה.

BCWP (ערך מזוכה או EV) (שדה הקצאה)

השדה BCWP (עלות מתוקצבת של עבודה שבוצעה) מכיל את הערך המצטבר של אחוז הביצוע של הפעילות, ההקצאה או המשאב, מוכפל בעלויות בסיסיות ביחידות זמן עבודה.

BCWS (ערך מתוכנן או PV) (שדה הקצאה)

השדה BCWS (עלות מתוקצבת של עבודה שתוזמנה) מכיל את העלויות הבסיסיות המצטברות לפי יחידות זמן עבודה עד לתאריך הדיווח או לתאריך הנוכחי.

חדש
עלות תקציב (שדה הקצאה)

השדה 'עלות תקציב' משמש להזנה או לסקירה של עלויות תקציב עבור משאבי עלות של תקציב. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

חדש
עבודת תקציב (שדה הקצאה)

השדה 'עבודת תקציב' משמש להזנה או לסקירה של עבודת תקציב עבור משאבי עבודת תקציב ומשאבי חומרים. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

מאושר (שדה הקצאה)

השדה 'מאושר' מציין אם משאבים שהוקצו לפעילויות קיבלו או דחו את הקצאות הפעילות שלהם.

עלות (שדה הקצאה)

השדה 'עלות' מציג את העלות הכוללת המתוזמנת או הצפויה עבור פעילות, משאב או הקצאה, בהתבסס על העלויות שכבר נצברו עבור העבודה שבוצעה על-ידי המשאבים שהוקצו לפעילויות, בנוסף לעלויות המתוכננות של העבודה שנותרה.

טבלת תעריף עלות (שדה הקצאה)

השדה 'טבלת תעריפים' מספק אפשרויות לבחירת טבלת התעריפים שתשמש עבור המשאבים שהוקצו למשימה.

סטיית עלות (שדה הקצאה)

שדה ההקצאה 'סטיית עלות' מציג את ההפרש בין עלות בסיסית לבין עלות כוללת עבור פעילות, משאב או הקצאה.

עלות ארגונית 1-10 (שדות הקצאה)

השדות 'עלות1' עד 'עלות10' יכולים לאחסן פרטי עלות של פעילות, משאב או הקצאה מותאמים אישית.

קריטי (שדה הקצאה)

השדה 'קריטי' מציין אם פעילות או פעילות של משאב כוללות מרווח כלשהו בלוח הזמנים לגלישה, או אם הפעילות נמצאת בנתיב הקריטי.

CV (שדה הקצאה)

השדה 'CV' (סטיית עלות של ערך מזוכה) מציג את ההבדל בין העלות המשוערת לבין העלות בפועל של השגת רמת הביצוע הנוכחית עד לתאריך הדיווח או לתאריך הנוכחי.

תאריך1-10 (שדות הקצאה)

השדות 'תאריך1' עד 'תאריך10' מאחסנים מידע אודות תאריכים של פעילות, משאב או הקצאה.

משך 1-10 (שדות הקצאה)

השדות 'משך1' עד 'משך10' מאחסנים כל מידע אודות משך של פעילות, משאב או הקצאה.

עלות ארגונית1-10 (שדות הקצאה)

ארגונית1 עד עלות10 Enterprise יכולים לאחסן כל משימה מותאם אישית, משאב או הקצאה עלות ומידע כמוגדר על-ידי מנהל ניהול הפרוייקט שלך או משתמש אחר בעל הרשאות ניהול.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

ארגון תאריך1-30 (שדות הקצאה)

ארגוני1 באמצעות שדות ארגוני30 יכולים לאחסן מידע מותאם אישית על תאריכים של פעילות, משאב או הקצאה כמוגדר על-ידי מנהל ניהול הפרוייקט שלך או משתמש אחר בעל הרשאות ניהול.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

ארגון משך1-10 (שדות הקצאה)

ארגוני1 עד משך10 Enterprise יכולים לאחסן מידע מותאם אישית על משך של פעילות, משאב או הקצאה כמוגדר על-ידי מנהל ניהול הפרוייקט שלך או משתמש אחר בעל הרשאות ניהול.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

ארגון סמן 1-20 (שדות הקצאה)

ארגוני1 דרך Enterprise סמן20 יכולים לאחסן מידע מותאם אישית על הדגל של פעילות, משאב או הקצאה כמוגדר על-ידי מנהל ניהול הפרוייקט שלך או משתמש אחר בעל הרשאות ניהול.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

מספר ארגוני 1-40 (שדות הקצאה)

פרוייקט ארגוני1 באמצעות שדות פרוייקט ארגוני40 יכולים לאחסן כל מידע מספר פרוייקט מותאם אישית כפי שנקבע על-ידי מנהל ניהול הפרוייקט שלך או משתמש אחר בעל הרשאות ניהול.
Microsoft Office Project Professional 2007 only

משאב חלוקה לרמות ארגוני ארגוני1-29 (שדות הקצאה)

קוד חלוקה לרמות משאב ארגוני1 באמצעות שדות קוד חלוקה לרמות של משאב ארגוני29 מכילים קוד אלפאנומרי המייצגת רשימה שטוחה או מבנה הירארכי של משאבים (לדוגמה, קודי כישורים או קודי עבודה).
Microsoft Office Project Professional 2007 only

טקסט ארגוני 1-40 (שדות הקצאה)

ארגוני1 באמצעות שדות ארגוני40 יכולים לאחסן כל מידע טקסט מותאם אישית עבור פעילויות, משאבים או הקצאות כמוגדר על-ידי מנהל ניהול הפרוייקט שלך או משתמש אחר בעל הרשאות ניהול
Microsoft Office Project Professional 2007 בלבד

סיום (שדה הקצאה)

השדה 'סיום' מציג את התאריך שבו משאב מוקצה מתוזמן להשלים עבודה בפעילות.

סטיית סיום (שדה הקצאה)

השדה 'סטיית סיום' מכיל את הזמן המייצג את ההפרש בין תאריך הסיום הבסיסי של פעילות או הקצאה לתאריך הסיום הנוכחי.

סיום1-10 (שדות הקצאה)

לשדות 'סיום1' עד 'סיום10' יש אפשרות לאחסן כל מידע אודות תאריך סיום של פעילות, משאב או הקצאה.

סמן 1-20 (שדות הקצאה)

השדות 'סמן1' עד 'סמן20' מציינים אם פעילות, משאב או הקצאה מסומנים לביצוע פעולה נוספת או לזיהוי מסוג כלשהו.

היפר-קישור (שדה הקצאה)

השדה 'היפר-קישור' מציג את הכותרת או את טקסט ההסבר עבור היפר-קישור המשויך לפעילות, למשאב או להקצאה.

כתובת היפר-קישור (שדה הקצאה)

השדה 'כתובת היפר-קישור' מכיל את הכתובת עבור היפר-קישור המשויך לפעילות, משאב או הקצאה.

Href של היפר-קישור (שדה הקצאה)

השדה 'Href של היפר-קישור' מכיל את השילוב, או השרשור, של השדות 'כתובת היפר-קישור' ו'כתובת משנה של היפר-קישור' המשויכים לפעילות, למשאב או להקצאה.

כתובת משנה של היפר-קישור (שדה הקצאה)

השדה 'כתובת משנה של היפר-קישור' מכיל את המיקום הספציפי במסמך עבור היפר-קישור המשויך לפעילות, משאב או הקצאה.

עיכוב עקב החלקת משאבים (שדה הקצאה)

השדה 'עיכוב עקב החלקת משאבים' מכיל את זמן העיכוב של פעילות או הקצאה מתאריך ההתחלה המוקדם שלהן עקב החלקת משאבים.

שדות מקושרים (שדה הקצאה)

השדה ' שדות מקושרים ' מציין אם קיימים קישורי OLE לפעילות, משאב או הקצאה, אחת מהפעולות הבאות מתוך במקום אחר בקובץ פרוייקט זה, מקובץ Project 2007 אחר, או מתוך תוכנית אחרת.

הערות (שדה הקצאה)

השדה 'הערות' מכיל הערות שבאפשרותך להזין אודות פעילות, משאב או הקצאה.

מספר 1-20 (שדות הקצאה)

השדות 'מספר1' עד 'מספר20' מאחסנים כל מידע מספרי שברצונך לכלול בפרוייקט, המקושר לפעילויות, למשאבים או להקצאות.

רמת חלוקה (שדה הקצאה)

השדה 'רמת חלוקה' מציין מיקום של פעילות או הקצאה בהירארכיית החלוקה לרמות של הפרוייקט.

הקצאת יתר (שדה הקצאה)

השדה 'הקצאת יתר' מציין אם משאב מוקצה לעבודה רבה יותר בפעילות ספציפית או בכל הפעילויות מכפי שניתן לבצע במסגרת קיבולת העבודה הרגילה.

עלות שעות נוספות (שדה הקצאה)

השדה 'עלות שעות נוספות' מציג את עלות השעות הנוספות הכוללת עבור פעילות, עבור משאב בכל הפעילויות המוקצות לו או עבור הקצאת משאב.

עבודה בשעות נוספות (שדה הקצאה)

השדה 'עבודה בשעות נוספות' מכיל את כמות השעות הנוספות המתוזמנת לביצוע על-ידי כל המשאבים שהוקצו לפעילות, עבור כל הפעילויות שהוקצו למשאב, או על-ידי משאב בפעילות, לחיוב לפי תעריפי השעות הנוספות של המשאבים המעורבים.

מרב (שדה הקצאה)

השדה 'מרב' מכיל את האחוז המרבי או המספר המרבי של יחידות שעבורו מוקצה משאב בכל עת עבור פעילויות.

אחוז (%)) ביצוע עבודה (שדה הקצאה)

השדה '% עבודה שהושלמה' מכיל את המצב הנוכחי של פעילות, משאב או הקצאה, המבוטא כאחוז העבודה שהושלמה.

עדיפות (שדה הקצאה)

השדה 'עדיפות' מציין את רמת החשיבות שניתנה לפעילות, אשר מציינת עד כמה ניתן לעכב או לפצל פעילות או הקצאה במהלך החלקת משאבים.

פרוייקט (שדה הקצאה)

השדה 'פרוייקט' מציג את השם של תת פרוייקטים שבהם נוצרו פעילויות, משאבים או הקצאות.

RBS (שדה הקצאה)

השדה RBS מכיל את מבנה התפלגות המשאבים, המוכר גם כמבנה התפלגות המשתמשים.

עבודה רגילה (שדה הקצאה)

השדה 'עבודה רגילה' מציג את הכמות הכוללת של עבודה שלא בשעות נוספות המתוזמנת לביצוע על-ידי משאבים.

עלות נותרת (שדה הקצאה)

השדה 'עלות נותרת' מציג את ההוצאה המתוזמנת הנותרת שתצטבר להשלמת העבודה המתוזמנת הנותרת.

עלות שעות נוספות נותרת (שדה הקצאה)

השדה 'עלות שעות נוספות נותרת' מציג את ההוצאה של שעות נוספות מתוזמנות שנותרו עבור פעילות, משאב, או הקצאה.

עבודה בשעות נוספות נותרת (שדה הקצאה)

השדה 'עבודה בשעות נוספות נותרת' מציג את כמות השעות הנוספות המתוזמנות שנותרו.

עבודה נותרת (שדה הקצאה)

השדה 'עבודה נותרת' מציג את כמות הזמן, כגון שעות אדם או ימי אדם, הדרושה עדיין להשלמת פעילות או סידרת פעילויות.

בקשה/דרישה (שדה הקצאה)

השדה 'בקשה/דרישה' מספק אפשרויות בחירה עבור האופן שלפיו יש להקצות משאבים בעת השימוש ב'אשף החלפת המשאבים'.

קבוצת משאבים (שדה הקצאה)

השדה 'קבוצת משאבים' מכיל את הקבוצות שאליהן שייכים המשאבים.

מזהה משאב (שדה הקצאה)

השדה ' מזהה משאב ' מכיל את מספר הזיהוי זה Project 2007 מקצה לכל משאב.

ראשי תיבות של משאבים (שדה הקצאה)

השדה 'ראשי תיבות של משאבים' מציג את הקיצורים של שמות המשאבים.

שם משאב (שדה הקצאה)

השדה 'שמות משאבים' מכיל את שם המשאב שההקצאה שייכת לו.

סוג משאב (שדה הקצאה)

השדה 'סוג משאב' מציין אם המשאב עבור הקצאה זו הוא משאב עבודה או משאב חומרים.

ממתין לתגובה (שדה הקצאה)

השדה 'ממתין לתגובה' מציין אם התקבל אישור מחברי הצוות שהוקצו לפעילויות.

התחלה (שדה הקצאה)

השדה 'התחלה' מכיל את התאריך שבו משאב מוקצה מתוזמן להתחיל לעבוד בפעילות.

סטיית התחלה (שדה הקצאה)

השדה 'סטיית התחלה' מכיל את כמות הזמן המייצגת את ההבדל בין תאריך התחלה של תוכנית בסיסית של פעילות או הקצאה לתאריך ההתחלה המתוזמן הנוכחי.

התחלה 1-10 (שדות הקצאה)

השדות 'התחלה1' עד 'התחלה10' מציגים פרטי תאריך התחלה של כל פעילות, משאב או הקצאה ספציפיים שאותו ברצונך להזין ולאחסן בנפרד בפרוייקט.

SV (שדה הקצאה)

השדה SV (סטיית תזמון של ערך מזוכה) מציג את ההפרש במונחי עלות בין ההתקדמות הנוכחית והתוכנית הבסיסית של הפעילות, כל הפעילויות שהוקצו למשאב, או הקצאה עד לתאריך הדיווח או לתאריך הנוכחי.

מזהה פעילות (שדה הקצאה)

השדה ' מזהה פעילות ' מכיל המספר זה Project 2007 מקצה לכל פעילות כאשר אתה מוסיף אותה לפרוייקט.

שם פעילות (שדה הקצאה)

השדה 'שם פעילות' מכיל את שם הפעילות לה שייכת הקצאה.

מספר חלוקה לרמות של פעילות (שדה הקצאה)

השדה 'מספר חלוקה לרמות של פעילות' מכיל את המספר המייצג את מיקום הפעילות המשויכת במבנה ההירארכי של החלוקה לרמות.

שם סיכום של פעילות (שדה הקצאה)

השדה 'שם פעילות ערסל' מכיל את השמות של פעילויות הערסל עבור הפעילות המשויכת להקצאת משאב.

המתנה למצב צוות (שדה הקצאה)

השדה 'המתנה למצב צוות' מציין אם קיבלת תגובה לבקשת התקדמות ששלחת למשאב לגבי הפעילויות המוקצות לו.

טקסט 1-30 (שדות הקצאה)

השדות 'טקסט1' עד 'טקסט 30' מאחסנים כל מידע טקסט שברצונך לכלול בפרוייקט אודות פעילויות, משאבים או הקצאות.

מזהה ייחודי (שדה הקצאה)

השדה ' מזהה ייחודי ' מכיל את המספר כי Project 2007 מקצה באופן אוטומטי בכל פעם משימה חדשה, משאב או הקצאה נוצרת בפרוייקט הנוכחי.

נדרש עדכון (שדה הקצאה)

עדכן שדה הדרוש מציין אם קיים עדכון Project Server 2007 יש לשלוח לחברי הצוות המוקצים עקב שינויים בתאריך ההתחלה של פעילות, תאריך הסיום או הקצאות.

VAC (שדה הקצאה)

השדה 'VAC' מציג את הסטייה בעת סיום (VAC), שהיא ההפרש בין עלות התקציב בעת סיום (BAC) או עלות הבסיס לבין עלות ההערכה בעת סיום (EAC) עבור פעילות, משאב או הקצאה בפעילות.

WBS (שדה הקצאה)

השדה 'WBS' מכיל קודי מבנה התפלגות עבודה (WBS), שהם קודים אלפאנומריים שבהם ניתן להשתמש כדי לייצג את מיקום הפעילות המשויכת במסגרת המבנה ההירארכי של הפרוייקט.

עבודה (שדה הקצאה)

השדה 'עבודה' מציג את כמות הזמן הכוללת שתוזמנה בפעילות עבור כל המשאבים שהוקצו, כמות הזמן הכוללת שעבורה משאב תוזמן בכל הפעילויות שהוקצו או כמות הזמן הכוללת שתוזמנה עבור משאב בפעילות.

מיתאר עבודה (שדה הקצאה)

השדה 'מיתאר עבודה' מספק אפשרויות בחירה עבור צורת המיתאר שתשמש עבור המשאבים המוקצים לפעילות.

סטיית עבודה (שדה הקצאה)

השדה 'סטיית עבודה' מכיל את ההפרש בין העבודה הבסיסית של פעילות, משאב או הקצאה לעבודה הנוכחית המתוזמנת.

לראש הדף

שדות הקצאה לפי יחידות זמן עבודה

חדש מציין שהשדה הוא שדה חדש ב- Project 2007.

עלות בפועל (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עלות בפועל' מציג את העלויות שנצברו עבור עבודה שכבר בוצעה על-ידי משאבים בפעילויות שלהם, יחד עם עלויות אחרות שתועדו המשויכות לפעילות.

עבודה בשעות נוספות בפועל (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה בשעות נוספות בפועל' מכיל את הכמות בפועל של העבודה בשעות נוספות שכבר בוצעה על-ידי משאבים שהוקצו לפעילויות. הגירסאות של יחידות זמן העבודה של שדות אלה מציגות ערכים המחולקים לאורך זמן.

עבודה בפועל (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה בפועל' מציג את כמות העבודה שכבר בוצעה על-ידי משאבים שהוקצו לפעילויות. הגירסאות של יחידות זמן העבודה של שדות אלה מציגות ערכים המחולקים לאורך זמן.

ACWP (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה ACWP (עלות בפועל של עבודה שבוצעה) מציג עלויות שנצברו עבור עבודה שכבר בוצעה בפעילות, עד לתאריך הדיווח של הפרוייקט או עד לתאריך הנוכחי.

חדש
עלות תקציב בסיסית (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עלות תקציב בסיסית' מציג את התקציב המקורי שתוכנן עבור משאבי עלות תקציב. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

חדש
עבודת תקציב בסיסית (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודת תקציב בסיסית' מציג את כמויות עבודת התקציב המקוריות שתוכננו עבור עבודת תקציב ומשאבי חומרים. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

עלות בסיסית (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עלות בסיסית' מציג את העלות המתוכננת הכוללת עבור פעילות, משאב עבור כל הפעילויות שהוקצו לו או עבור עבודה לביצוע על-ידי משאב בפעילות.

עבודה בסיסית (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה בסיסית' מציג את שעות האדם המתוכננות הכוללות שתוזמנו עבור פעילות, משאב או הקצאה.

חדש
עלות תקציב בסיסית 1-10 (שדות הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדות 'עלות תקציב בסיסית 1' עד 'עלות תקציב בסיסית 10' מאחסנים את כמויות עלות התקציב המתוכננות המקוריות עבור משאבי עלות, אשר זוהו באופן ספציפי כמשאבי תקציב.

חדש
עבודת תקציב בסיסית 1-10 (שדות הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדות 'עלות תקציב בסיסית1' עד 'עלות תקציב בסיסית10' מאחסנים את כמויות העבודה המתוקצבת שתוכננו במקור עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים המזוהים ספציפית כמשאבי תקציב.

עלות בסיסית 1-10 (שדות הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדות 'עלות בסיסית1' עד 'עלות בסיסית10' מאחסנים את העלות המתוכננת הכוללת עבור פעילות, משאב או הקצאה.

עבודה בסיסית 1-10 (שדות הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדות 'עבודה בסיסית1' עד 'עבודה בסיסית10' מאחסנים את שעות האדם הכוללות המתוכננות שתוזמנו עבור פעילות, משאב או הקצאה.

BCWP (ערך מזוכה או EV) (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה BCWP (עלות מתוקצבת של עבודה שבוצעה) מכיל את הערך המצטבר של אחוז הביצוע של הפעילות, ההקצאה או המשאב, מוכפל בעלויות בסיסיות ביחידות זמן עבודה.

BCWS (ערך מתוכנן או PV) (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה BCWS (עלות מתוקצבת של עבודה שתוזמנה) מכיל את העלויות הבסיסיות המצטברות לפי יחידות זמן עבודה עד לתאריך הדיווח או לתאריך הנוכחי.

חדש
עלות תקציב (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עלות תקציב' משמש להזנה או לסקירה של עלויות תקציב עבור משאבי עלות של תקציב. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

חדש עבודת תקציב (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודת תקציב' משמש להזנה או לסקירה של עבודת תקציב עבור משאבי עבודת תקציב ומשאבי חומרים. משאבי תקציב מוקצים רק לפעילות הערסל של הפרוייקט.

עלות (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עלות' מציג את העלות הכוללת המתוזמנת או הצפויה עבור פעילות, משאב או הקצאה, בהתבסס על העלויות שכבר נצברו עבור העבודה שבוצעה על-ידי המשאבים שהוקצו לפעילויות, בנוסף לעלויות המתוכננות של העבודה שנותרה.

עלות מצטברת (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עלות מצטברת' מציג את העלות המצטברת המתוזמנת לפי יחידות זמן עבור פעילות, משאב או הקצאה עד לתאריך הנוכחי.

עבודה מצטברת (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה מצטברת' מכיל את משך הזמן המתוזמן עבור כל המשאבים המוקצים לפעילויות, המצטבר לאורך זמן.

CV (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'CV' (סטיית עלות של ערך מזוכה) מציג את ההבדל בין העלות המשוערת לבין העלות בפועל של השגת רמת הביצוע הנוכחית עד לתאריך הדיווח או לתאריך הנוכחי.

הקצאת יתר (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'הקצאת יתר' מציין אם קיים משאב מהמשאבים שהוקצו בפעילות אשר הוקצה לעבודה רבה יותר בפעילות, או אם משאב הוקצה לביצוע עבודה רבה יותר בכל הפעילויות שהוקצו, מכפי שניתן לבצע במסגרת קיבולת העבודה הרגילה.

עבודה בשעות נוספות (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה בשעות נוספות' מכיל את כמות השעות הנוספות המתוזמנת לביצוע על-ידי כל המשאבים שהוקצו לפעילות, עבור כל הפעילויות שהוקצו למשאב, או על-ידי משאב בפעילות, לחיוב לפי תעריפי השעות הנוספות של המשאבים המעורבים.

מרב יחידות (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדות 'מרב יחידות' מכילים את האחוז או את מספר היחידות שאליהן מוקצה משאב בכל זמן נתון עבור פעילויות, כפי שמבוזר לאורך זמן.

אחוז (%)) הקצאה (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'אחוז (%) הקצאה' מכיל את האחוז המייצג את סך הקיבולת של משאב המוקצה לפעילויות.

עבודה רגילה (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה רגילה' מציג את הכמות הכוללת של עבודה שלא בשעות נוספות המתוזמנת לביצוע על-ידי משאבים.

זמינות נותרת (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'זמינות נותרת' מכיל את הזמן הנותר שבו משאב יהיה זמין לעבודה.

SV (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה SV (סטיית תזמון של ערך מזוכה) מציג את ההפרש במונחי עלות בין ההתקדמות הנוכחית והתוכנית הבסיסית של הפעילות, כל הפעילויות שהוקצו למשאב, או הקצאה עד לתאריך הדיווח או לתאריך הנוכחי.

עבודה (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

השדה 'עבודה' מציג את כמות הזמן הכוללת שתוזמנה בפעילות עבור כל המשאבים שהוקצו, כמות הזמן הכוללת שעבורה משאב תוזמן בכל הפעילויות שהוקצו או כמות הזמן הכוללת שתוזמנה עבור משאב בפעילות.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×