שדות 'אחוז (%) עבודה שהושלמה'

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

השדה '% עבודה שהושלמה' מכיל את המצב הנוכחי של פעילות, משאב או הקצאה, מבוטא כאחוז מהעבודה שהושלמה בפעילות. באפשרותך להזין אחוז עבודה שהושלמה, או להניח ל- Project לחשב אותו עבורך על בסיס עבודה בפועל בפעילות.

קיימות מספר קטגוריות של שדות '% עבודה שהושלמה'.

סוג נתונים    אחוז

אחוז (%)) ביצוע עבודה (שדה פעילות)

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    כאשר פעילות נוצרת לראשונה, אחוז העבודה שהושלמה הוא אפס. אם תזין עבודה בפועל לפעילות, Project יחשב את אחוז העבודה שהושלמה כלהלן:

אחוז עבודה שהושלמה = (עבודה בפועל / עבודה) * 100

בעת הקלדת ערך בשדה '% עבודה שהושלמה', Project מחשב באופן אוטומטי עבודה בפועל ועבודה נותרת. בדומה, הזנת ערך בשדות 'עבודה בפועל' או 'עבודה נותרת' גורם באופן אוטומטי לחישוב מחדש של השדות האחרים.

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה '% עבודה שהושלמה' לגליון פעילויות כאשר ברצונך להציג, לסנן או לערוך אחוז עבודה שהושלמה בפעילויות. בעת הקלדת ערך בשדה '% עבודה שהושלמה', Project מחשב באופן אוטומטי עבודה בפועל ועבודה נותרת. אם בשדה '% עבודה שהושלמה' נקבע ערך הגדול מאפס, השדה 'התחלה בפועל' נקבע לתאריך ההתחלה המתוזמן, אם לא הזנת כבר תאריך התחלה בפועל. אם בשדה '%עבודה שהושלמה' נקבע הערך 100, השדה 'סיום בפועל' נקבע לתאריך הסיום המתוזמן.

דוגמה    הפעילות "כתיבת הצעה" מתוזמנת להימשך 40 שעות עבודה. עד כה דיווחו המשאבים המוקצים על 10 שעות עבודה בפועל בפעילות. Project מחשב שאחוז העבודה שהושלמה בפעילות הוא 25 אחוז.

בנוסף, הפעילות "ניהול פגישות עם לקוחות" מתוזמנת להימשך 32 שעות עבודה. המשאבים המוקצים דיווחו על 16 שעות עבודה שהושלמה. בשדה '% עבודה שהושלמה' עליך להזין 50. השדה 'עבודה בפועל' משתנה ל- 16 שעות.

הערות    כברירת מחדל, שינוי ערך הביצוע של אחוז העבודה של פעילות משפיע על ערך העבודה בפועל. באופן דומה, שינוי ערך העבודה בפועל משפיע על ערכו אחוז העבודה שהושלמה.

בעת הזנת אחוז עבודה שהושלמה, Project עשוי לשנות את העבודה בפועל והעבודה הנותרת בהתבסס על תאריך הדיווח הנוכחי. בהתאם להעדפתך, באפשרותך להשאיר את שדות המעקב האלה בפרוייקט כפי שתוזמנו במקור, גם אם עבודה שהושלמה מופיעה בעתיד או אם עבודה נותרת מופיעה בעבר. באפשרותך לעשות זאת בתיבת הדו-שיח אפשרויות Project.

באפשרותך להגדיר את תאריך הדיווח לתאריך שונה מהתאריך של היום בתיבת הדו-שיח מידע אודות פרוייקט.

אחוז העבודה שהושלמה מציין את מצב כמות העבודה שהושלמה בפעילות עד כה. לעומת זאת, אחוז ביצוע מציין את מצב משך הפעילות עד כה.

אחוז (%)) ביצוע עבודה (שדה משאב)

סוג ערך    מחושב

תיאור    השדה '% עבודה שהושלמה' מכיל את המצב הנוכחי של כל הפעילויות שהוקצו למשאב, כאשר הוא מבוטא כסכום אחוזים מעבודת המשאב שכבר הושלמה.

אופן החישוב    בעת הוספת משאב לראשונה, אחוז העבודה שהושלמה של המשאב הוא אפס. לאחר הקצאת פעילויות למשאב והזנת עבודה בפועל או אחוז עבודה שהושלמה באחת מהקצאות המשאב, סכום אחוז העבודה שהושלמה של המשאב מחושב. Project מחשב את אחוז העבודה שהושלמה של המשאב כדלהלן:

אחוז עבודה שהושלמה = (עבודה בפועל / עבודה) * 100

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה '% עבודה שהושלמה' לגליון משאבים כאשר ברצונך להציג או לסנן אחוז עבודה שהושלמה של משאב. פעולה זו עשויה לסייע לך לסקור את אופן התקדמותו של משאב בכל הפעילויות המוקצות לו.

דוגמה    יעקב הוקצה לארבע פעילויות בהיקף של 40 שעות עבודה. עד לרגע שבו יעקב ידווח על עבודה בפועל באחת מפעילויותיו, אחוז העבודה שהושלמה הוא אפס. יעקב דיווח על חמש שעות עבודה בפעילות אחת ועל 15 שעות עבודה בפעילות אחרת. מכיוון ששעות העבודה בפועל הן 20 מתוך 40 שעות העבודה הכוללת המתוזמנת, Project מחשב שאחוז השלמת העבודה של יעקב בכל הפעילויות המוקצות הוא 50 אחוז.

אחוז (%)) ביצוע עבודה (שדה הקצאה)

סוג ערך    מחושב או מוזן

תיאור    השדה '% עבודה שהושלמה' מכיל את המצב הנוכחי של הקצאה, המבוטא כאחוז העבודה שהושלמה בהקצאה. באפשרותך להזין אחוז עבודה שהושלמה או להניח ל- Project לערוך את החישוב על בסיס עבודה בפועל בהקצאה.

אופן החישוב    כאשר הקצאה נוצרת לראשונה, אחוז העבודה שהושלמה הוא אפס. בעת הזנת ערך עבודה בפועל של ההקצאה, Project מחשב את אחוז העבודה שהושלמה באופן הבא:

אחוז עבודה שהושלמה = (עבודה בפועל / עבודה) * 100

בעת הקלדת ערך בשדה '% עבודה שהושלמה', Project מחשב באופן אוטומטי עבודה בפועל ועבודה נותרת. אם בשדה '% עבודה שהושלמה' נקבע ערך הגדול מאפס, השדה 'התחלה בפועל' נקבע לתאריך ההתחלה המתוזמן, אם לא הזנת כבר תאריך התחלה בפועל. אם בשדה '% עבודה שהושלמה' נקבע הערך 100, השדה 'סיום בפועל' נקבע לתאריך הסיום המתוזמן. בדומה, הזנת ערך בשדות 'עבודה בפועל' או 'עבודה נותרת' גורם באופן אוטומטי לחישוב מחדש של השדות האחרים.

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה '% עבודה שהושלמה' לחלק הגיליון של התצוגה 'שימוש בפעילויות' או 'שימוש במשאבים' כאשר ברצונך להציג, לסנן או לערוך את אחוז העבודה שהושלמה בהקצאות.

דוגמה    יעקב הוקצה לפעילות "כתיבת הצעה" ל- 40 שעות עבודה. עד כה, דיווח יעקב על 20 שעות עבודה בפועל בהקצאה זו. Project מחשב כי העבודה בהקצאה זו הושלמה ב- 50 אחוז.

כמו-כן, הוקצו ליעקב 32 שעות עבודה בפעילות "פגישות עם לקוחות". יעקב דיווח שזה עתה השלים 16 שעות. בשדה '% עבודה שהושלמה' עליך להזין 50. השדה 'עבודה בפועל' משתנה ל- 16 שעות.

הערות    כברירת מחדל, שינוי ערך הביצוע של אחוז העבודה של פעילות משפיע על ערך העבודה בפועל. באופן דומה, שינוי ערך העבודה בפועל משפיע על ערכו אחוז העבודה שהושלמה.

בעת הזנת % עבודה שהושלמה', Project עשוי להתאים את ערך העבודה בפועל ואת ערך העבודה הנותרת לפי תאריך הדיווח הנוכחי. בהתאם להעדפתך, באפשרותך להשאיר את שדות המעקב האלה בפרוייקט כפי שתוזמנו במקור, גם אם עבודה שהושלמה מופיעה בעתיד או אם עבודה נותרת מופיעה בעבר. באפשרותך לעשות זאת בתיבת הדו-שיח אפשרויות Project.

באפשרותך להגדיר את תאריך הדיווח לתאריך שונה מהתאריך של היום בתיבת הדו-שיח מידע אודות פרוייקט.

אחוז עבודה שהושלמה מציין את מצב כמות העבודה שבוצעה עד כה בהקצאה. בניגוד לכך, אחוז ביצוע מציין את מצב משך הפעילות.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×