שדות 'אחוז (%) עבודה שהושלמה'

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

השדות% עבודה שהושלמה מכילים את המצב הנוכחי של פעילות, משאב או הקצאה, המבוטא כאחוז העבודה שהושלם. באפשרותך להזין אחוז עבודה שהושלמה, או לאפשר ל-Project לחשב אותו עבורך בהתבסס על עבודה בפועל בפעילות.

קיימות מספר קטגוריות של שדות '% עבודה שהושלמה '.

סוג נתונים    אחוזים

אחוז (%) עבודה שהושלמה (שדה פעילות)

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    כאשר פעילות נוצרת לראשונה, אחוז העבודה שהושלם הוא אפס אחוז. אם תזין את העבודה בפועל עבור הפעילות, Project יחשב את אחוז העבודה שהושלמה באופן הבא:

אחוז עבודה שהושלמה = (עבודה בפועל/עבודה) * 100

אם תקליד ערך בשדה% עבודה שהושלמה, Project יחשב באופן אוטומטי עבודה בפועל ועבודה נותרת. באופן דומה, הזנת ערך בשדה ' עבודה בפועל ' או ' עבודה נותרת ' מחשבת מחדש באופן אוטומטי את השדות האחרים.

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה '% עבודה שהושלמה ' לגליון פעילויות כאשר ברצונך להציג, לסנן או לערוך אחוז עבודה שהושלמה עבור משימות. אם תקליד ערך בשדה% עבודה שהושלמה, Project יחשב באופן אוטומטי עבודה בפועל ועבודה נותרת. אם השדה '% עבודה שהושלמה ' מוגדר לערך גדול מאפס, השדה ' התחלה בפועל ' מוגדר לתאריך ההתחלה המתוזמן אם עדיין לא הזנת תאריך התחלה בפועל. אם השדה '% עבודה שהושלמה ' מוגדר ל-100, השדה ' סיום בפועל ' מוגדר לתאריך הסיום המתוזמן.

דוגמה    הפעילות "כתיבת הצעה" מתוזמנת ל-40 שעות עבודה. עד כה, המשאבים שהוקצו דיווחו על 10 שעות עבודה בפועל בפעילות. Project מחשב שהפעילות היא 25 אחוז עבודה שהושלמה.

בנוסף, הפעילות ' ניהול פגישות לקוח ' מתוזמנת ל-32 שעות עבודה. המשאבים שהוקצו דיווחו ש-16 שעות עבודה הושלמו. בשדה% עבודה שהושלמה, עליך להזין את 50. השדה ' עבודה בפועל ' משתנה ל-16 שעות.

הערות    כברירת מחדל, שינויים בערך של אחוז עבודה שהושלמה של פעילות משפיעים על ערך העבודה בפועל. באופן דומה, שינויים בערך העבודה בפועל משפיעים על הערך השלם של אחוז העבודה.

בעת הזנת אחוז עבודה שהושלמה, Project עשוי להתאים את העבודה בפועל והעבודה הנותרת מסביב לתאריך הדיווח הנוכחי. אם אתה מעדיף זאת, באפשרותך להשאיר שדות מעקב אלה בפרוייקט כפי שתוזמן במקור, גם אם עבודה שהושלמה מופיעה בעתיד או בעבודה הנותרת מוצגת בעבר. באפשרותך לעשות זאת בתיבת הדו אפשרויות פרוייקט .

באפשרותך להגדיר את תאריך הדיווח לתאריך שונה מהתאריך של היום בתיבת הדו מידע אודות פרוייקט .

אחוז עבודה שהושלמה מציין את המצב של כמות העבודה שהושלמה בפעילות עד כה. לעומת זאת, אחוז ביצוע מציין את מצב המשך עבור פעילות עד כה.

אחוז (%) עבודה שהושלמה (שדה משאב)

סוג ערך    מחושב

תיאור    השדה '% עבודה שהושלמה ' מכיל את המצב הנוכחי של כל הפעילויות שהוקצו למשאב המבוטא כאחוז הכולל של עבודת המשאב שהושלמה.

אופן החישוב    כאשר משאב נוסף לראשונה, אחוז העבודה שהושלם עבור המשאב הוא אפס אחוז. ברגע שהמשימות מוקצות למשאב, וכל העבודה בפועל או אחוז העבודה שהושלמה מוזנים עבור כל אחת מהמשימות של המשאב, האחוז הכולל של העבודה שהושלמה עבור המשאב מחושב. Project מחשב את אחוז העבודה של המשאב שהושלם באופן הבא:

אחוז עבודה שהושלמה = (עבודה בפועל/עבודה) * 100

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה '% עבודה שהושלמה ' לגליון משאבים כאשר ברצונך להציג או לסנן את אחוז העבודה שהושלם עבור משאב. אפשרות זו יכולה לעזור לך לבדוק כיצד משאב מתקדם בכל הפעילויות המוקצות.

דוגמה    ג'יימי מוקצה לארבע משימות עבור סך של 40 שעות עבודה. עד ש-ג'יימי מדווח על כל עבודה בפועל בכל אחת מהמשימות, העבודה באחוזים שהושלמה היא אפס. ג'יימי מדווח כי חמש שעות עבודה התבצעו בפעילות אחת, ובוצעו 15 שעות עבודה בפעילות אחרת. מאחר ש-20 שעות עבודה בפועל בוצעו מתוך 40 שעות של עבודה מתוזמנת מתוזמנת, Project מחשב ש-50% עבודה שהושלמה בכל הפעילויות המוקצות.

אחוז (%) עבודה שהושלמה (שדה הקצאה)

סוג ערך    מחושב או מוזן

תיאור    השדה '% עבודה שהושלמה ' מכיל את המצב הנוכחי של הקצאה המבוטא כאחוז העבודה של ההקצאה שהושלם. באפשרותך להזין אחוז עבודה שהושלמה, או לאפשר ל-Project לחשב אותו עבורך בהתבסס על עבודה בפועל במטלה.

אופן החישוב    כאשר הקצאה מתבצעת לראשונה, אחוז העבודה שהושלם הוא אפס. אם תזין את העבודה בפועל עבור ההקצאה, Project יחשב את העבודה באחוז שהושלמה באופן הבא:

אחוז עבודה שהושלמה = (עבודה בפועל/עבודה) * 100

אם תקליד ערך בשדה% עבודה שהושלמה, Project יחשב באופן אוטומטי עבודה בפועל ועבודה נותרת. אם השדה '% עבודה שהושלמה ' מוגדר לערך גדול מאפס, השדה ' התחלה בפועל ' מוגדר לתאריך ההתחלה המתוזמן אם עדיין לא הזנת תאריך התחלה בפועל. אם השדה '% עבודה שהושלמה ' מוגדר ל-100, השדה ' סיום בפועל ' מוגדר לתאריך הסיום המתוזמן. באופן דומה, הזנת ערך בשדה ' עבודה בפועל ' או ' עבודה נותרת ' מחשבת מחדש באופן אוטומטי את השדות האחרים.

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה '% עבודה שהושלמה ' לחלק הגיליון של התצוגה ' שימוש בפעילויות ' או ' שימוש במשאבים ' כאשר ברצונך להציג, לסנן או לערוך אחוז עבודה שהושלמה עבור הקצאות.

דוגמה    ג'יימי מוקצה לפעילות "כתיבת הצעה" עבור 40 שעות עבודה. עד כה, ג'יימי דיווח על 20 שעות עבודה בפועל על מטלה זו. Project מחשב כי ההקצאה היא 50 אחוז עבודה שהושלמה.

בנוסף, ג'יימי מוקצה ל-32 שעות עבודה עבור הפעילות ' ניהול פגישות לקוחות '. ג'יימי דיווח ש-16 שעות הושלמו רק. בשדה% עבודה שהושלמה, עליך להזין את 50. השדה ' עבודה בפועל ' משתנה ל-16 שעות.

הערות    כברירת מחדל, שינויים בערך של אחוז עבודה שהושלמה של פעילות משפיעים על ערך העבודה בפועל. באופן דומה, שינויים בערך העבודה בפועל משפיעים על הערך השלם של אחוז העבודה.

בעת הזנת% עבודה שהושלמה, Project עשוי להתאים את העבודה בפועל והעבודה הנותרת מסביב לתאריך הדיווח הנוכחי. אם אתה מעדיף זאת, באפשרותך להשאיר שדות מעקב אלה בפרוייקט כפי שתוזמן במקור, גם אם עבודה שהושלמה מופיעה בעתיד או בעבודה הנותרת מוצגת בעבר. באפשרותך לעשות זאת בתיבת הדו אפשרויות פרוייקט .

באפשרותך להגדיר את תאריך הדיווח לתאריך שונה מהתאריך של היום בתיבת הדו מידע אודות פרוייקט .

אחוז עבודה שהושלמה מציין את המצב של כמות העבודה שהושלמה במטלה עד כה. לעומת זאת, אחוז ביצוע מציין את מצב המשך של הפעילות.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×