שאלות נפוצות בנושא Microsoft Office Servers 2010/קובץ ‏ReadMe

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כל השרתים

שדרג

שילוב reporting Services

פריסת המסמך

כל השרתים (ספציפי לשפה)

התקנה

בתיבות הדו-שיח (הינדי)

פלטפורמת סיוע

מוס Web Analytics Web Part

שירותי קישוריות למידע עסקי

Excel ו- Access Services

ניהול תוכן ארגוני

IME

IME(JPN)

ניידות

Office Web Applications 2010

סגנונות

Project Server 2010

בינה עסקית של SharePoint

הגדרת/תצורה

מקורות נתונים

PerformancePoint דוחות וכרטיסי ניקוד

מעצב לוח מחוונים של PerformancePoint

SharePoint Designer 2010

SharePoint Server 2010 Core

סינכרון של פרופילי משתמשים

פריסה

שירות פרופילי משתמשים

זרימת עבודה OOB

SharePoint Server 2010 Core (ספציפיים לשפה)

אישור קבוצה של מזרח אסיה

SharePoint Workspace

שירותי האינטרנט של SharePoint Workspace 2010

שילוב של office Communicator

כלי התאמה אישית של 2007 Groove מדור קודם

סינכרון רשימות

סינכרון הקבצים OneNote

סינכרון ספריות מסמכים IRM

יצירת סביבות עבודה של SharePoint

Microsoft Visio Services

כל הבעיות המוכרות שלהלן מקובצות לפי יישום.

כל השרתים

שדרג

בעת ניסיון לשדרג מסד נתונים ל- SharePoint 2010 באמצעות תהליך של צירוף מסד נתונים, אם יישום האינטרנט של המקור היה Windows Auth והיעד הוא Windows Auth המותאם ל- Claims, השדרוג עשוי להיכשל.

בעיה זו מתרחשת מכיוון שתהליך השדרוג אינו יכול להוסיף זהות בתבנית Windows Claims עם שליטה מלאה בתור מדיניות של יישום אינטרנט עבור האדם המבצע את השדרוג.

הפתרון לכך הוא לשדרג את מסד הנתונים על-ידי צירופו ליישום אינטרנט מדור קודם של Windows Auth תחילה כדי לבצע שדרוג ולאחר מכן לעבור ל- Windows Auth המותאם ל- Claims בסיום השדרוג. לחלופין ניתן לכלול מדיניות של יישום אינטרנט ברמת “שליטה מלאה” בתבנית Windows Claims עבור המשתמש המבצע את תהליך השדרוג של צירוף מסד נתונים.

ביצוע שדרוג של חווה באמצעות SharePoint 2010 מוצרים אשף קביעת התצורה (PSConfigUI.exe) העלול לגרום לשגיאה.

הודעת השגיאה ' עשוי לכלול את המידע הבא:

‎[psconfigui] [SPUpgradeSession] [ERROR] [05/02/10 13:22:32]‎: הפעלת שדרוג זו הופסקה. בין הסיבות האפשריות לכך: סיום פתאומי של התהליך או אתחול מחדש של מערכת ההפעלה. הפעל שוב את השדרוג.

מנסה להפעיל מחדש את השדרוג עשויה להיכשל עם ערכים לכתוב את יומני הרישום של השדרוג. בעיה זו עלולה להתרחש אם החשבון שירות המשמש להפעלת שירות שעון עצר פג או אינו אחרת חוקי והדבר מונע את שירות שעון עצר ההתחלתי במהלך השדרוג. ניסיון הפעלה מחדש של שדרוג כאשר שרת נמצא במצב זה תמנע שדרוג הצלחת.

כדי לפתור בעיה זו, עליך לעדכן את הגדרות החווה והמחשב המקומי עבור שירות המונה עם פרטי סיסמה מעודכנים עבור חשבון החווה באמצעות הפקודה הבאה:

stsadm.exe -o updatefarmcredentials

לאחר השלמת פעולה זו בהצלחה, ולאחר הפעלת שירות המונה, עליך להיות מסוגל להמשיך בתהליך השדרוג על-ידי הפעלה מחדש של אשף קביעת התצורה של מוצרי SharePoint 2010 ‏(PSConfigUI.exe).

שילוב reporting Services

בעת בחירת קובץ דוח של Reporting Service ‏(‎.rdl), ולחיצה ימנית כדי להציג את התפריט תלוי ההקשר, הסמלים הספציפיים של Reporting Service חסרים.

התוספת SQL Reporting Services יוצרת ספריות וקבצים חדשים תחת הספריה ‎%programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\Template\images directory‎. לאחר שדרוג במקום, קבצים וספריות אלה מועתקים למיקומים תואמים תחת הספריה ‎%programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\14\‎, אך הם כוללים רכיבי ACL שגויים בספריות ובקבצים אשר מונעים מ- Reporting Services להציג את הסמלים שלו בצורה תקינה.

כדי למנוע בעיה זו, באפשרותך לשדרג את רכיבי ה- Web Part של Reporting Service לגירסת SQL 2008 R2 לפני השדרוג למוצרי SharePoint 2010, דבר אשר ימנע את בעיות ה- ACL המתרחשות במהלך השדרוג במקרה של שימוש בגירסאות קודמות של רכיבי ה- Web Part של Reporting Services.

לחלופין, אם לאחר השדרוג למוצרי SharePoint 2010, אתה נתקל בבעיה זו, באפשרותך לשנות את רכיבי ה- ACL בספריות שנוספו כדי לאפשר הצגה של הסמלים. במקרה זה יהיה עליך לעדכן את רכיבי ה- ACL של הספריה בשרת כדי לכלול הרשאות קריאה עבור הקבוצה 'משתמשים' בספריות הבאות:

 • ReportServer

 • lg_ReportServer

ייתכן שתהליך זה של ביצוע ACL מחדש יהיה דרוש גם בעת התקנה או שדרוג של רכיבי Reporting Services של גירסת SQL 2008 R2 לאחר התקנה או שדרוג של מוצרי SharePoint 2010 בשרת.

פריסת המסמך

מסמכי Microsoft Office 2010 ייתכן פרוס באופן שונה ב- Windows Vista וב -Windows Server 2008 בהשוואה ל- Windows XP וב -Windows 7.

Microsoft Office 2010 כולל את הגירסה העדכנית ביותר של גופנים כמה זמין גם ב- Windows 7. עם זאת, Office 2010 אינה יכולה להתקין גופנים אלה ב- Windows Vista או Windows 2008 Server מכיוון שהם מערכת מוגנת במערכות הפעלה אלה. כתוצאה מכך, מסמכי Office 2010 ייתכן פרוס באופן שונה בלמשל, Windows 7 ו- Windows Vista.

בעיה זו תוקנה בעדכון עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008. עדכון זה מסיר את הגנת קבצי המערכת של קבצי גופנים מסוימים.

חשוב: עדכון המשתמשים שכבר התקנת Office 2010 ב- Windows Vista ו- Windows 2008 Server ולאחר מעוניין לקבל את הגירסה העדכנית ביותר של הגופנים, עליך תחילה להסיר את ההתקנה של Office 2010, ולאחר מכן התקן את Windows לפני התקנה מחדש של Office 2010.

כדי להתקין את העדכון, בצע את ההוראות במאמר Microsoft Knowledge Base הבא: http://support.microsoft.com/kb/980248.

לראש הדף

כל השרתים (ספציפי לשפה)

התקנה

קביעת התצורה של Search Server מהיר נכשלת ב- SP2 Win2k8 איטלקית X 64.

קביעת תצורה לאחר התקנה נכשלת עם שגיאה זו:

חריגה -: חריגה - Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Installer.Mahasen.Common.Exception.DeploymentException: שגיאת אימות XML: valido è שאינו 'modifiedTime' L'attributo. Valore Il ' 2010-04-16T14.35.48Z' valido è שאינם לכל dati di tipo של il 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime' - לה stringa "2010-04-16T14.35.48Z" è שאינם un valore XsdDateTime valido.   ב- Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Installer.Mahasen.Common.SystemModel.SearchInstallation..ctor (מחרוזת deploymentXML)

לתרגום אנגלית:

חריגה-: חריגה - Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Installer.Mahasen.Common.Exception.DeploymentException: שגיאת אימות XML: התכונה 'modifiedTime' אינו חוקי. הערך ' http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 'אינו חוקי עבור סוג נתונים' ב- 2010-04-16T14.35.48 Z '-XsdDateTime המחרוזת "2010-04-16T14.35.48Z" אינו ערך חוקי.   ב- Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Installer.Mahasen.Common.SystemModel.SearchInstallation... ctor (מחרוזת deploymentXML)

פתרון הטובה ביותר היא להתקנת R2 Win2k8 במקום Win2k8 SP2. פתרון חלופי הוא למחוק את הקובץ: C:\FASTSearch\etc\deployment.xsd. אם הקובץ לא נמצא, אימות סכימה לא ייכנס לתוקף.

התקנת FAST Search Center:

החלפת התעודה המהווה ברירת מחדל של FASTSearch בתעודה חדשה באמצעות קובץ ה- script המסופק: ReplaceDefaultCertificate.ps1 נכשל במערכת הפעלה ביפנית.

פתרון:

 1. יצירת גיבוי של הקובץ.

 2. החלפת ה- "‎-eq" השגוי ב- "‎-eq" חדש ושמירה.

הערה: : אפשרות זו אינה מומלצת בסביבות ייצור בתור שינוי שקובץ זה מעברי תיקון עתידיים שלה. לא ניתן להחליפו על-ידי תיקון מאוחר יותר.

בתיבות הדו-שיח (הינדי)

הטקסט קטן מדי בתפריטים ותיבות דו-שיח מסוימים בגירסת הינדי של Office 2010 ב- Windows 7:

ב- Windows 7, הגופן Mangal הנמצא בשימוש בהינדי ובשפות אחרות המבוססות על דוונגארי עודכן לגירסה 5.90 כדי לשפר את רמת הפירוט בתווים בודדים. תופעת לוואי של עדכון זה מתבטאת בהפקת טקסט קטן יותר. כתוצאה מכך, הטקסט המוצג בגופן Mangal קשה לקריאה בתפריטים ובתיבות דו-שיח, כמו בגירסת Office 2010 בהינדי.

Answer:

התקן את Windows 7 SP1.

לראש הדף

פלטפורמת סיוע

מוס Web Analytics Web Part

יישום שירות החיפוש (SSA) צריך להיות נוכח ויש חיפוש תוכן נסרקו כדי להפוך Web Analytics Web Part יפעלו כראוי. שתיהן סוג נתונים של Web Analytics של Web Part מסתמך על יישום שירות החיפוש פועל:

 1. סוג הנתונים "תוכן" צריך לקרוא להגברת אבטחה המסופקת באמצעות חיפוש

 2. סוג הנתונים "שאילתות" משתמש בנתונים שנאספו במהלך פעילויות החיפוש של המשתמש.

אם ה- Web Part מציג את ההודעה אין תוצאות להצגה ייתכן שהדבר נובע מכך שלא קיים יישום שירות חיפוש.

אם ה- Web Part מראה אירעה שגיאה בעת אחזור נתונים, ייתכן שהסיבה לכך היא שלא בוצעה סריקת תוכן.

בצע כמה שאילתות חיפוש בסיסיות באתר כדי לוודא שהחיפוש אכן פועל ולאחר מכן עיין ביומן הרישום של ULS לקבלת מידע נוסף במצבים אלה.

אם לא קיים SSA, עבור אל ניהול מרכזי ‏-> ניהול יישומי שירות, או השתמש באשף תצורת החווה כדי ליצור SSA.

אם SSA קיים אך לא בוצעה סריקה, עבור אל 'ניהול יישומי שירות' ולאחר מכן נהל את ה- SSA (סמן את ה- SSA ולאחר מכן לחץ על לחצן ניהול ברצועת הכלים). ראה אם היסטוריית הסריקה מכילה פריטים כלשהם (היסטוריה או שגיאות). לחץ על הקישור מקורות תוכן בחלונית הניווט הימנית תחת המקטע סריקה ולאחר מכן נווט אל הדף ניהול מקורות תוכן. כברירת מחדל, אתרי SharePoint מקומיים צריכים להופיע ברשימה (או מקורות תוכן אחרים). לחץ על שם מקור התוכן, מהרשימה הנפתחת בחר באפשרות הפעל סריקה מלאה ולאחר מכן המתן עד לסיום הסריקה.

לאחר ביצוע כל אחד מהתיקונים שפורטו לעיל, בצע IISReset כדי למחוק את מטמון ה- Web Part של Web Analytics ולאפשר לו לאחזר שוב נתונים.

לראש הדף

שירותי קישוריות למידע עסקי

אין בעיות כעת.

לראש הדף

Excel ו- Access Services

אין בעיות כעת.

לראש הדף

ניהול תוכן ארגוני

אין בעיות כעת.

לראש הדף

IME

IME‏ (JPN)

מילון SharePoint מותקן ב- IME האחרון בלבד. כשאתה משתמש מתקין IME של Office 2007 ו- Office 2010 IME מתקין את המילון SharePoint, המילון המותקן רשום ב- Office 2010 IME בלבד.

לראש הדף

ניידות

אין בעיות כעת.

לראש הדף

Office Web Applications 2010

סגנונות

האזור שהוגדר עבור ספריית המסמכים <> אנגלית.

כאשר אני משתמש עורך WAC Word ליצירת טקסט עם סגנון מוכלל שלא היו בשימוש בעבר, כגון כותרת 4 הגדרת הסגנון זהה אנגלית. לפני עריכת מסמכים הנמצאים הספציפיות לשפה

 1. הגדר את האזור עבור האתר

 2. סגור את הדפדפן שלך

 3. הפעל איפוס IIS

לראש הדף

Project Server 2010

אין בעיות כעת.

לראש הדף

בינה עסקית של SharePoint

הגדרת/תצורה

שדרוג: לאחר שדרוג מ- גירסת קדם-הפצה של שירותי PerformancePoint לגירסה המסחרית, חוברת העבודה Excel Services לדוגמה בהם ממוקם מרכז הבינה העסקית עוד פועלת.

Answer: בעת שדרוג מגירסה קדם-הפצה לגירסה RTM של שירותי PerformancePoint, עליך להחליף כל חוברות העבודה לדוגמה הזמינים במרכז הבינה העסקית.

באפשרותך להוריד חוברת עבודה המעודכן אחת מהפעולות הבאות או ליצור אתר מרכז הבינה העסקית חדש.

התקנה: האם עלי להתקין כל redistributables SQL Server עם גירסת ביתא 2 של שירותי PerformancePoint?

Answer: אם אתה מתכוון להתחבר למקורות נתונים של Analysis Services (כלומר, אתה בוחר את אפשרות ההתקנה מתקדם ), עליך להתקין דצמבר 2008 Feature Pack עבור Microsoft SQL Server 2005. הערכה תכונה זו כוללת שני רכיבים נדרשים: ADOMD.NET ואוסף של אובייקטים ניהול (XMO).

כדי להוריד את חבילת תכונה זו, בקר: Feature Pack עבור Microsoft SQL Server 2005 - דצמבר 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157389).

התקנה: בעת שדרוג מ- Microsoft Office SharePoint Server 2007 ל- Microsoft SharePoint Server 2010, השמות של סוגים מסוימים של רכיבי Web Part עשוי לא יתעדכנו.

מחוונים לביצועי מפתח שנוצרו על-ידי שימוש ב- SharePoint Server 2007 נקראים מחווני מצב כעת ב- SharePoint Server 2010. ואת פרטי KPI שנוצרו על-ידי שימוש ב- SharePoint Server 2007 כעת נקראים פרטי מחוון ב- SharePoint Server 2010. מחווני ביצועי מפתח ודוחות פרטי KPI נוצרים כעת באמצעות מעצב לוח מחוונים של PerformancePoint.

פתרון: אין.

התקנה: כמנהל אתר SharePoint, מה עליי לדעת אם אני אני יצירת אתר מרכז הדיווח חדש עם גירסת ביתא 2 של שירותי PerformancePoint לאחר שדרוג בשיטת DB-צירוף?

Answer: לפני הפעלה חיה, ערוך את הקובץ ONet.XML המתאים תבנית האתר של מרכז דוח כדי לכפות האתר לשימוש את דף הבסיס החדש. הדבר יבטיח, כאשר המשתמשים יוצרים אתרים חדשים של מרכז הדיווח, האתרים שישמש את דף הבסיס החדש.

התקנה: בעת פתיחת מעצב לוח המחוונים, המשויך רשימות SharePoint, כגון חיבורי נתונים, ותוכן של PerformancePoint הטעינה עשויה להיכשל באופן אוטומטי.

מצב זה עשוי להתרחש עקב האופן שבו הגדרות אבטחה מסוימות מוגדרים ב- SharePoint Server. באופן ספציפי, פעולה זו עלולה להתרחש כאשר הגדרות אבטחה מוגדרים כך InternetSecurityManager.MapUrlToZone ה-FQDN מחזירה את כתובת אתר האינטרנט (כתובת URL) בתור כתובת URL באינטרנט. ערכי ההחזרה MapZoneToUrl חוקי לכלול מקומית, באינטרא-נט, מהימנים, באינטרנט או מוגבלים; עם זאת, כאשר נבחר לאינטרנט, הרשימות לא ייטען. פעולה זו עלולה להתרחש גם כאשר כתובת ה-IP משמש במקום כתובת ה-URL.

פתרון: בצע אחת מן הפעולות הבאות:

 • ציין את ה-URL הנכונה של השרת ב- SharePoint.
  לשם כך, לחץ על לחצן Backstage ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Designer. לחץ על הכרטיסיה שרת ולאחר מכן ציין את כתובת ה-URL עבור SharePoint Server. לאחר מכן לחץ על אישור.

 • הוסף את ה- FQDN ואת כתובת ה- IP כאתרים מהימנים.

התקנה: המשתמשים אינם מצליחים למצוא מעצב לוח המחוונים בתפריט התחלה שלהם.

גירסאות קודמות של מעצב לוח מחוונים של PerformancePoint אינן מוסרות באופן אוטומטי מתפריט 'התחלה' בעת שדרוג לשירותי PerformancePoint ב- Microsoft SharePoint Server 2010.

פתרון: בצע את ההליך הבא:

 1. אתר בגירסה ישנה של מעצב לוח המחוונים בתפריט התחלה. דפדף אל אחת או את שתיהן אחד מהמיקומים הבאים:

  • לחץ על התחל ‏> תוכניות (או כל התוכניות) ‏> Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 >‏ מעצב לוח מחוונים.

  • לחץ על התחל ‏> תוכניות (או כל התוכניות) ‏> שירותי PerformancePoint עבור SharePoint ‏> מעצב לוח מחוונים.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מעצב לוח מחוונים ולאחר מכן לחץ על מחק.

 3. התקן והפעל את הגירסה העדכנית ביותר של מעצב לוח מחוונים.

התקנה: בעת שדרוג ל- Microsoft SharePoint Server 2010, מחווני מצב המוצגות ב- Web Part של KPI עשוי להיות לא מוצג חברים עלים כראוי.

מצב זה עשוי להתרחש ברכיבי Web Part של KPI הכוללים עמודות מרובות ושנוצרו באמצעות Microsoft Office SharePoint Server 2007.

פתרון: הסר את העמודות מרובים מתוך ה-Web Part של ה-KPI ולאחר מכן להוסיף אותם בחזרה לדוח. החברים עלים מכן יוצג כראוי.

התקנה: אם אתה משדרג מגירסה ביתא לגירסה RTM של 2010 שירותי PerformancePoint, ייתכן שיהיה עליך להגדיר ידנית את הקובץ web. config כדי לאפשר היצירה של פריטי רשימה.

כאשר אתה משדרג מגירסת ביתא של PerformancePoint Services לגירסת RTM, המקטע המכיל את רכיבי פריט הרשימה מוסר. לכן, כל ניסיון ליצור פריט רשימה חדש לא יתבצע בהצלחה.

פתרון: כדי לשחזר את המקטע שנמחק, ערוך את הקובץ web.config באופן הבא:

 1. בתוך התגיות "configsections", הוסף את הקוד הבא:

< שם sectionGroup = "Bpm" >
< שם המקטע = "FCODaoProviders"
type="System.Configuration.DictionarySectionHandler" / >
< / sectionGroup >

 1. פשוט לפני "התצורה" התג הסוגר (/ תצורת), הוסף את הפעולות הבאות:

<Bpm>

<FCODaoProviders>

< להוסיף מפתח = "DashboardSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.DashboardSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store,
גירסה = 14.0.0.0, תרבות = ניטרלי,
PublicKeyToken = 71e9bce111e9429c" / >

‎<add key="DataSourceSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.DataSourceSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />‎

‎<add key="FilterSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.FilterSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />‎

‎<add key="IndicatorSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.IndicatorSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />‎

‎<add key="KpiSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.KpiSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />‎

‎<add key="ReportViewSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.ReportViewSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />‎

‎<add key="ScorecardSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.ScorecardSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />‎

<‎/FCODaoProviders>

<‎/Bpm>

הערה: פריטי הרשימה שניסית ליצור במוצר המשודרג ייכללו בסעיף זה "Bpm".

מקורות נתונים

מקורות נתונים: שירותי PerformancePoint 2010 אינו תומך קישוריות רוחב הפס של SAP.

לא קיים פתרון.

מקורות נתונים: אם הנתונים שלך כוללים מזהי ISBN, שבה המספר הראשון הוא בדרך כלל אפס, האפס מתנתק מ- מזהה ISBN.

פתרון: החלף את האפס הפותח במזהי ISBN בתו אלפביתי.

מקורות נתונים: מדוע אני מקבל הודעת שגיאה בעת ניסיון למחוק יישום שירות?

אם תנסה למחוק יישום שירות המשתמשת עדיין proxy תלויות, תקבל הודעת שגיאה.

פתרון: מחק ה-proxy של יישום שירות תחילה ולאחר מכן מחק את יישום השירות. כדי למחוק פריט אחד, בחר אותו ולאחר מכן, ברצועת הכלים, מחק אותה.

מקורות נתונים: מדוע לא ניתן ליצור או לערוך את מקור נתונים בחוברת עבודה של Excel 2007 בשירותי PerformancePoint?

Answer: אם אתה מפעיל את Excel 2007 במערכת הפעלה בגירסת 64 סיביות, לא תוכל ליצור או לערוך מקורות נתונים של חוברת העבודה. רק הסביבות הבאות נתמכות עבור תכונה זו:

 • מערכת הפעלה של 32 סיביות: Office 2007 Office 14

 • מערכת הפעלה של 64 סיביות: Office 14 ‏(x64)

מקורות נתונים: אם אתה מקבל הודעת שגיאה בעת ניסיון להשתמש בחוברת עבודה של יישומי אינטרנט של Excel כמקור נתונים, סביר להניח שהתקנת גירסה ' לחץ והפעל ' של Excel. הודעת השגיאה מציינת כי Excel אינו מותקן.

לא ניתן להשתמש ב- Microsoft Excel Web App חוברות עבודה המשתמשות Click2Run (וירטואליים) גירסת Office 2010 כמקור נתונים בתוך שירותי PerformancePoint.

פתרון: השתמש רגילים (מסחרי) לגירסת Excel 2010.

מקורות נתונים: אם אתה יוצר דוח אנליטי המשתמשת PowerPivot בתור מקור הנתונים ולאחר מכן נסה לפרוס את הדוח בלוח מחוונים, ייתכן שתתבקש לספק אישורי משתמש ואתה מקבל הודעת שגיאה.

כדי להשתמש ב- PowerPivot כמקור נתונים עבור דוח אנליטי של PerformancePoint Services, עליך להתקין תחילה תיקון חם של Windows (ראה: מאמר של מאגר הידע שמספרו: 975954).

מקורות נתונים: כרטיסי ניקוד המשתמשות מקור נתונים טבלאיים הוגדר לשימוש בינת זמן באפשרותך להציג מידע לא מדויק, לפי סוגי אזור הזמן שצוין ב- SharePoint Server.

בעת יצירת מקור נתונים טבלאי, כגון רשימת SharePoint מותאמת אישית, ושימוש בעמודת תאריך-שעה, הערכים שאתה מוסיף לרשימה מאוחסנים באזור הזמן UTC כברירת מחדל. הדבר מתרחש גם אם אתה ממוקם באזור זמן שונה. עם זאת, כאשר אתה מגדיר מקור נתונים זה לפעול באמצעות בינת זמן, על כל ערכי הקלט להשתמש באזור הזמן UTC. אחרת, ייתכן שיוצג מידע לא מדויק בכרטיסי ניקוד המשתמשים במקור נתונים זה.

פתרון: ודא כי כל מקורות הנתונים הטבלאיים הכוללים ערכי תאריך-שעה משתמשים באזור הזמן UTC.

מקורות נתונים: באמצעות מעצב לוח המחוונים, כשתפתח KPI, מקור הנתונים אינו מוצג בחלונית הפרטים.

כאשר אתה פותח מחדש KPI אחד או יותר בסביבת העבודה שלך במעצב לוח מחוונים של PerformancePoint, מקורות הנתונים המשמשים במחווני KPI אלה אינם נפתחים באופן אוטומטי בסביבת העבודה.

פתרון: אתר את מקורות הנתונים המשמשים במחווני ה- KPI ולחץ פעמיים על כל אחד מהם לפתיחתם בסביבת העבודה. לאחר מכן, בחלונית הפרטים, השתמש ברשימת מקורות הנתונים כדי לבחור במקור הנתונים המתאים עבור כל KPI.

מקורות נתונים: בעת יצירת כרטיסי ניקוד או תרשימים או רשתות אנליטיים המשתמשות לנתונים המאוחסנים ב- PowerPivot for Excel 2010, לא תוכל להשתמש בשם ערכות.

ערכות בעלות שם הנוצרות באמצעות PowerPivot for Excel 2010 זמינות רק בקובץ ה- Excel שבו הן נוצרו.

פתרון: אין.

מקורות נתונים: לוח מחוונים משתמשים לא ניתן להשתמש הסתעפות, כנס או הצג פרטים בכרטיס ניקוד או תרשים אנליטי או רשת המשתמשות לנתונים המאוחסנים ב- PowerPivot for Excel 2010.

מצב זה עשוי להתרחש משום שהירארכיות משתמשים אינן נתמכות ב- PowerPivot for Excel 2010.

פתרון: אין.

מקורות נתונים: לא ניתן לייבא מחווני Kpi שנוצרו על-ידי שימוש ב- PowerPivot for Excel 2010 בתור מחווני המצב ב- Microsoft SharePoint Server 2010.

באפשרותך ליצור מחווני KPI באמצעות PowerPivot for Excel 2010, אך אין באפשרותך לשמור מחווני KPI אלה בקוביית הנתונים.

פתרון: אין.

מקורות נתונים: מאפייני חבר אינן זמינות באנליטי דוחות וכרטיסי ניקוד המשתמשות PowerPivot for Excel 2010 כמקור נתונים.

PowerPivot for Excel 2010 אינו חושף מאפייני חברים בתוך קוביית הנתונים.

מקורות נתונים: מסוימים אנליטי דוחות וכרטיסי ניקוד אל תציג מספרי עיצוב שחל בקוביית הנתונים.

מצב זה עשוי להתרחש בכרטיסי ניקוד, בתרשימים אנליטיים וברשתות אנליטיות המשתמשים בנתונים מ- PowerPivot for Excel 2010. עיצוב המוחל על ערכי מדדים אינו מועבר הלאה לדוחות ולכרטיסי ניקוד של PerformancePoint.

מקורות נתונים: כאשר אתה מנסה להציג תמונה בתצוגה רשת, כתובת ה-URL של בקידוד קשיח מוצגת, אך לא התמונה בפועל.

לשירותי PerformancePoint אין אפשרות להציג תמונות המקושרות באמצעות כתובות URL בקידוד קשיח לתכונות של ממדי מוצר.

פתרון: השתמש ב- SQL Server Reporting Services ‏(SSRS) כדי ליצור דוח ולאחר מכן קשר דוח זה בלוחות מחוונים של שירותי PerformancePoint כדוח SSRS.

מקורות נתונים: צבע הרקע של צורה בפריט מפת אסטרטגיה אינו מעדכן עם השינויים החלים ביצועים עבור KPI.

מצב זה עשוי להתרחש כאשר ה- KPI של כרטיס הניקוד משתמש בבינת זמן.

פתרון: אין.

מקורות נתונים: הצגת הודעות שגיאה בתאים כרטיס ניקוד במקום ערכים מספריים.

שגיאות אלה עשויות להתרחש בכרטיסי ניקוד המשתמשים בחברים מחושבים, כגון אלה המשתמשים בנוסחה של בינת זמן, במסנן ממדים או במדד מחושב בקוביית נתונים. השגיאות עשויות להתרחש גם משום שהגדרת ברירת המחדל של המצבור עבור מדדי ה- KPI נקבעה כ- Aggregate.

פתרון: בצע אחת מן הפעולות הבאות:

 • אל תשתמש במדדי קוביה מחושבים בכרטיס הניקוד שלך. במקום זאת, בחר מדד אחר באמצעות תיבת הדו-שיח Dimensional Data Source Mapping. לשם כך, בצע את ההליך הבא:

  1. דפדפן סביבת העבודה, לחץ פעמיים על ה-KPI המשתמשת מדוד קוביה מחושב. לאחר מכן, בשורה בפועל, העמודה מיפויי נתונים, אתר ולחץ פעמיים על היפר-טקסט בתא. פתיחת תיבת הדו-שיח מיפוי-ממדיים של מקור נתונים.

  2. במקטע בחר מידה, השתמש ברשימה הנפתחת כדי לבחור מידה.

  3. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מיפוי-ממדיים של מקור נתונים. לאחר מכן, דפדפן סביבת העבודה, לחץ לחיצה ימנית ה-KPI שלא שינית זה עתה ולאחר מכן לחץ על שמור.

  4. בדפדפן סביבת העבודה, לחץ פעמיים על כרטיס הניקוד המכיל את ה- KPI שזה עתה שינית. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה עריכה ולאחר מכן לחץ על עדכן. כרטיס הניקוד אמור להיות מוצג כראוי.

  5. דפדפן סביבת העבודה באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיס ניקוד שלא שינית זה עתה ולאחר מכן לחץ על שמור.

 • הגדר את המצבור עבור מדדי KPI באמצעות תיבת הדו-שיח Dimensional Data Source Mapping. לשם כך, בצע את ההליך הבא:

  1. דפדפן סביבת העבודה, לחץ פעמיים על ה-KPI המשתמשת מדוד קוביה מחושב. לאחר מכן, בשורה בפועל, העמודה מיפויי נתונים, אתר ולחץ פעמיים על היפר-טקסט בתא. פתיחת תיבת הדו-שיח מיפוי-ממדיים של מקור נתונים.

  2. במקטע צבירה חברים על-ידי, השתמש ברשימה הנפתחת ובחר אחת מהאפשרויות הבאות: סכום, מינימום, המרבי, ספירת או Average.

  3. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מיפוי-ממדיים של מקור נתונים. לאחר מכן, דפדפן סביבת העבודה, לחץ לחיצה ימנית ה-KPI שלא שינית זה עתה ולאחר מכן לחץ על שמור.

  4. דפדפן סביבת העבודה, לחץ פעמיים על כרטיס הניקוד המכיל את ה-KPI שלא שינית זה עתה. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה עריכה ולאחר מכן לחץ על עדכן. כרטיס הניקוד אמור יעובדו כראוי.

  5. דפדפן סביבת העבודה באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיס ניקוד שלא שינית זה עתה ולאחר מכן לחץ על שמור.

מקורות נתונים: אם אתה מקבל הודעת שגיאה לא צפויה בעת ניסיון בחר מקור נתונים מהרשימה במעצב לוח המחוונים, ייתכן נתקלת לאחור-בעיית תאימות ידועה.

פתרון: לקישור אל חוברת עבודה של Excel Services 2007 במעצב לוח המחוונים, עליך באופן ידני להזין שם הפריט. חוברת העבודה בגירסה ישנה יותר לא יופיעו באופן אוטומטי ברשימה הנפתחת של מקורות נתונים.

PerformancePoint דוחות וכרטיסי ניקוד

דוחות: לעתים, כל דוחות וכרטיסי ניקוד בלוח מחוונים של PerformancePoint עשויה לא יעובדו כראוי ולהציג הודעת שגיאה הגישה נדחתה.

פעולה זו עלולה להתרחש עקב בעיה הקשורה העברה לגיבוי מסד נתונים.

פתרון: ניתן רענן את חלון הדפדפן או לפתוח את לוח המחוונים בחלון דפדפן חדש.

דוחות: הדוח דף אינטרנט של PerformancePoint שלי לא יוצג כראוי.

פעולה זו עלולה להתרחש כאשר כתובת אתר האינטרנט (כתובת URL) הנמצא בשימוש עבור הדוח דף האינטרנט עולה על 2048 תווים, שהוא המגבלה עבור דפדפנים מסוימים. ראה:http://support.microsoft.com/kb/q208427/.

פתרון: צור קשר עם מנהל ה- IT שלך כדי לבדוק מהו האורך המותר של כתובת URL. במקרה הצורך, השתמש בכתובת URL קצרה יותר.

כרטיסי ניקוד: צבירות כרטיס ניקוד הכוללים תאים ריקים, אינם מציגים את התוצאות הצפויות. כלומר, תאים ריקים אינם מוצגים כעמודה המכילה ערך "אפס".

לא קיים פתרון.

כרטיסי ניקוד: חלק מהעמודות כרטיס ניקוד מופיעים רחב מדי או להכיל ערכים מספריים החופפים מחוונים.

מצב זה עשוי להתרחש כאשר מחוון מוצג בדפדפן (כולל Internet Explorer, ‏Mozilla Firefox או Safari) לראשונה.

פתרון: תחילה רענן את דף לוח המחוונים. כרטיס הניקוד אמור להיות מוצג כראוי. אם אינו מופיע כראוי, פרוס מחדש את לוח המחוונים.

כרטיסי ניקוד: כאשר משתמשים להרחיב חברים ממד בכרטיס ניקוד של PerformancePoint שאליהן מחובר תרשים אנליטי או רשת, הודעת השגיאה מתרחשת.

מצב זה עשוי להתרחש כאשר החיבור מתבצע באמצעות "מצב עריכה" באתר SharePoint או באמצעות SharePoint Designer.

פתרון: בצע אחת מן הפעולות הבאות:

 • רענן את דף לוח המחוונים.

 • מחק את החיבור בין כרטיס הניקוד לבין התרשים האנליטי או הרשת האנליטית. לאחר מכן, צור מחדש את החיבור באמצעות מעצב לוח מחוונים של PerformancePoint.

כרטיסי ניקוד: בעת שדרוג מ- Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 SP3 לשירותי PerformancePoint ב- Microsoft SharePoint Server 2010, כרטיסי ניקוד עשוי להיות מוצג מחווני ריק או לא מדויקים.

מצב זה עשוי להיגרם עקב שינויים באופן החישוב של ניקוד KPI.

פתרון: באמצעות מעצב לוח מחוונים של PerformancePoint, פתח ושנה את הגדרות הטווחים של מחווני ה- KPI המשמשים בכרטיסי ניקוד. לאחר מכן שמור את השינויים שביצעת ב- SharePoint Server ופרוס מחדש את לוחות המחוונים שלך.

כרטיסי ניקוד: כאשר משתמשים להוסיף ביאור יעד KPI הנמצא בשימוש יותר מפעם אחת בכרטיס ניקוד של PerformancePoint, כי ביאור יוצג כל מופע של ה-KPI נתיבים קריטיים מרובים.

מצב זה עשוי להתרחש גם אם חברי ממדים שונים רשומים תחת מחווני ה- KPI בכרטיס הניקוד. הסיבה לכך היא שמחווני KPI מזוהים באופן ייחודי לפי שמם, ולא לפי תאי כרטיס הניקוד שבהם הם מופיעים.

פתרון: השתמש בשם ייחודי עבור כל KPI המהווה מטרה בכרטיס הניקוד.

כרטיסי ניקוד: כאשר יש לך כרטיס ניקוד לפתוח במעצב לוח המחוונים, ואתה מנסה להוסיף הערה לתא כרטיס ניקוד, לא ידוע תוצג הודעת שגיאה.

הודעת השגיאה עשויה להתרחש בגלל שהפוך הערות לזמינות לא נבחר בהגדרות הניהול מרכזי עבור PerformancePoint Services.

פתרון: אין

כרטיסי ניקוד: כאשר אני מוסיף הערה לתא כרטיס ניקוד, המחבר הערה מזוהה אני: בפעם הראשונה אנונימיים בלבד. מדוע אני ניתן (חשבון המשתמש שלי) לא זיהה כמחבר?

אם יש לך הרשאות בשירותי PerformancePoint, אך רק לא נכנסת ל- SharePoint, שירותי PerformancePoint באופן אוטומטי מאמת לך בהתבסס על אישורי Windows שלך בעת עריכת הערות בכרטיס ניקוד. בעיה זו מתרחשת כאשר החשבון משתמשים אנונימיים קיבלו גישה לאתר SharePoint.

הערה: אימות אוטומטי זה משפיע רק על ההערה עריכה בכרטיס הניקוד.

פתרון: רענן את הדף.

דוחות: אם אתה נתקל הודעת שגיאה בעת ניסיון ליצור דוח של מפת אסטרטגיה במעצב לוח המחוונים, שאין לך את הגירסה הנכונה של Microsoft Visio מותקן.

עליך להתקין את גירסת VIsio התואמת למעצב לוח המחוונים של PerformancePoint.

 • אם אתה משתמש במהדורת 64 סיביות של מעצב לוח המחוונים, עליך להתקין את מהדורת 64 הסיביות של Microsoft Visio 2010.

 • אם אתה משתמש במהדורת 32 סיביות של מעצב לוח המחוונים, עליך להתקין את מהדורת 32 הסיביות של Microsoft Office Visio 2007 או של Microsoft Visio 2010.

דוחות: כאשר משתמשים מנסים לשנות את רשת אנליטית לסוג אחר של הדוח, מתרחשת שגיאה. פעולה זו עשויה להתרחש כאשר בעיות בשרת למנוע את המתקין המהוות דרישה מוקדמת של שרת SharePoint כולל פקדי התרשימים Microsoft עבור Microsoft .NET Framework 3.5.

התקנה ידנית את פקדי תרשים של Microsoft עבור Microsoft .NET Framework 3.5 (http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=130f7986-bf49-4fe5-9ca8-910ae6ea442c&displaylang=en.

דוחות: צבע הרקע של צורה בפריט מפת אסטרטגיה אינו מעדכן עם השינויים החלים ביצועים עבור KPI.

תקופה זו דורשת מפת אסטרטגיה בינה (TI) אפשרות להציג שורות; אם TI לוחצים על עמודות, לא יוצג כראוי.

פתרון: אין.

דוחות: חריגה מתרחשת שגיאה בעץ הפירוק בעת ניסיון לנתח נתונים שאינם קוביה (נתונים שאינו במסד נתונים רב-ממדיים של SQL Server Analysis Services).

עץ פירוק יכול לשמש עם מקורות נתונים של Analysis Services בלבד. לא ניתן להשתמש בו עם נתונים המתקבלים מאחד ממקורות אלה:

Excel Services, ייבוא מחוברת עבודה של Excel, רשימת SharePoint, טבלה של SQL Server או מקורות נתונים מותאמים אישית אחרים.

השגיאה מתרחשת אם החישוב בפועל או חישוב המטרה עבור KPI מוגדר ל- "Data value."

פתרון: אל תגדיר סוג חישוב ל- "Data value" עבור מקורות נתונים שאינם Analysis Services.

מעצב לוח מחוונים של PerformancePoint

מעצב לוח המחוונים: מעצב לוח המחוונים לא בהפעלה מתוך מרכז הבינה העסקית בעת שימוש בדפדפן Safari.

אנו ממליצים להשתמש ב- Internet Explorer להפעלת מעצב לוח המחוונים בפעם הראשונה. לאחר מכן, באפשרותך להפעיל את מעצב לוח המחוונים באמצעות תפריט התחלה (לחץ על התחל > כל התוכניות > SharePoint > מעצב לוח מחוונים של PerformancePoint ).

מעצב לוח המחוונים: פועל Windows 7 (64 סיביות): בעת ניסיון להגדיל את התצוגה של דוח אנליטי בגלל שינוי גודל של מעצב לוח המחוונים, הדוח שגודלה השתנה מעבד כראוי.

פתרון: מזעור ולאחר מכן שחזור של חלון מעצב לוח המחוונים לאחר שינוי גודל.

מעצב לוח המחוונים: במעצב לוח המחוונים, כשתפתח KPI, מקור הנתונים עבור ה-KPI אינו מוצג בחלונית הפרטים.

כאשר אתה פותח מחדש KPI אחד או יותר בסביבת העבודה שלך במעצב לוח מחוונים של PerformancePoint, מקורות הנתונים המשמשים במחווני KPI אלה אינם נפתחים באופן אוטומטי בסביבת העבודה.

פתרון: אתר את מקורות הנתונים המשמשים במחווני ה- KPI ולחץ פעמיים על כל אחד מהם לפתיחתם בסביבת העבודה. לאחר מכן, בחלונית הפרטים, השתמש ברשימת מקורות הנתונים כדי לבחור במקור הנתונים המתאים עבור כל KPI.

מעצב לוח המחוונים: חריגה שאינה מטופלת (קוד שגיאה 20604) מתרחשת בעץ הפירוק לאחר בחירת Pivot ולאחר מכן עץ הפירוק.

שגיאה זו מתרחשת אם אתה מגדיר ציר בדוח שכולל חברים המחושבים באמצעות בינת זמן ולאחר מכן מנסה לנתח את הנתונים בעץ הפירוק. הציר גורם למיקום החברים המחושבים בשורות במקום בעמודות שבהן ניתן לאמת אותם.

פתרון: אל תגדיר ציר בדוח שכולל חברים המחושבים באמצעות בינת זמן מכיוון שעל חברים אלה להישאר בעמודות.

מעצב לוח המחוונים: שגיאה עלולה להתרחש בעת לחיצה על לחצן יבא פריטים במעצב לוח המחוונים. הודעת השגיאה אין אפשרות לפרסם רכיב לקריאה בלבד.

שגיאה זו תתרחש כאשר למשתמש ששומר את קובץ סביבת העבודה אין הרשאה לערוך פריט אחד או יותר של SharePoint.

פתרון: קובץ סביבת עבודה, חפש כל התכונות לקריאה בלבד שימוש במחרוזת הבאה: לקריאה בלבד =. שינוי רשומות המכילות ערך שלהם מוגדר כפי בין true ל- false. לאחר שמירת שינויים אלה לקובץ סביבת העבודה, תוכל לייבא בהצלחה את הפריטים כצפוי.

מעצב לוח המחוונים: כאשר אתה מנסה להפעיל והתקנה של מעצב לוח מחוונים של PerformancePoint בפעם הראשונה באמצעות Mozilla Firefox, וייתכן שתתקבל הודעת שגיאה.

הודעת השגיאה מציינת שאין באפשרותך להוריד את היישום, ושביישום חסרים קבצים נדרשים. מצב זה עשוי להתרחש אם Microsoft .NET Framework Assistant 1.1 אינו מותקן במחשב שלך.

פתרון: התקן את Microsoft .NET Framework Assistant 1.1.

מעצב לוח המחוונים: כאשר תפתח תרשים אנליטי או רשת לעריכה במעצב לוח המחוונים של PerformancePoint, מקור הנתונים שלו אינה זמינה באופן אוטומטי. פריט לוח המחוונים מופיעה כדי לפתוח, אך לא מקור נתונים מוצגת בחלונית הפרטים. בנוסף, לא ניתן תרחיב מדידים, ממדים, ערכות בשם או פריטים אחרים בחלונית הפרטים.

אופן פעולה זה עשוי להתרחש כאשר מקור הנתונים המשמש בפריט לוח המחוונים נשמר ברמה או באתר שונים של SharePoint בתוך אוסף אתרים.

פתרון: טעינת באופן ידני את מקור הנתונים על-ידי פתיחתו במעצב לוח המחוונים. מקור הנתונים להציג וחבר כראוי אם מקור הנתונים לבין תרשים אנליטי או רשת בסביבת העבודה אותו.

מעצב לוח המחוונים: במקרים נדירים, מאנגלית (המתורגם) גירסה של מעצב לוח המחוונים תציג טקסט באנגלית בתיבות דו-שיח מסוימות.

פתרון: כדי לפתור בעיה זו, הפעל מחדש את מעצב לוח המחוונים.

מעצב לוח מחוונים: כיצד ניתן למנוע פסי גלילה מקוננות (נוספים) הצגת בדוח שפורסמו שלי?

בעיה זו מתרחשת בדוחות המתחברים לנתונים בדוח Excel Services. כאשר אתה מנסה לפתוח סוג זה של דוח ב- SharePoint, תיבת דו-שיח מציגה את הטקסט הבא: האם ברצונך להפוך את שאילתות לנתונים חיצוניים בחוברת עבודה זו לזמינות? כאשר תלחץ על כן כדי לסגור את תיבת הדו-שיח, הדוח מוצג עם ערכה נוספת של פסי גלילה.

פתרונות: קיימות שלוש דרכים לעקיפת בפתרון הבעיה. הפתרון הראשון חל על כל עת שפסי הגלילה הנוסף יופיע.

 1. במעצב לוח המחוונים, החל את המאפיין שינוי גודל אוטומטי בדוח.

 2. קבע את תצורת Excel Services כדי למנוע מתיבת הדו-שיח להציג בעת פתיחת הדוח.

 3. בנה את לוח המחוונים שלך ב- SharePoint Designer במקום במעצב לוח המחוונים, והשתמש ב- Web Part הבסיסי של Excel Services במקום ב- Web Part של PPS Excel Services.

מעצב לוח המחוונים: הודעת שגיאה מתרחש כאשר משתמשים מעצב לוח המחוונים ניסיון להציב חברים ממד ברקע של תרשים אנליטי או רשת.

הודעת השגיאה מציינת כי אירעה שגיאה בעת הפעלת שאילתת מקור הנתונים.

הודעת השגיאה עלולה להתרחש כאשר משתמש מעצב לוח המחוונים מסמן ממד במקטע הרקע של תרשים אנליטי או רשת, בחירת האפשרות כל ברשימה של החברים ולאחר מכן בחירת חברים בודדים אחד או יותר.

לראש הדף

SharePoint Designer 2010

אין בעיות כעת.

לראש הדף

SharePoint Server 2010 Core

סינכרון של פרופילי משתמשים

סינכרון פרופיל משתמש אינו נתמך בהתקנות עצמאיות.

השתמש ביצוע התקנה והפעלה של אשף תצורת החווה מחוויה דומה.

אין אפשרות ליצור חיבור למקור AD או LDAP.

כדי לבצע סינכרון מצטבר עם AD, החשבון המתחבר (שצוין במהלך יצירת החיבור) חייב להיות בעל הרשאות DirSync ב- AD. הרשאות אלה אינן מאפשרות כתיבה לתוך AD אך מאפשרות לחשבון לבקש/לבצע שאילתות מצטברות המאפשרות הפעלה יעילה של הסינכרון המצטבר. הרשאות דומות (לקריאת ה- changelog) נדרשות עבור שרתי LDAP נתמכים, כאשר ניתן להגדיר את changelog עבור שרת ה- LDAP.

יחידות ארגוניות חדשות להוספה AD/LDAP נבחרים באופן אוטומטי ללא כל הודעה.

מנהל SharePoint יצר חיבור, ובחר לדוגמה ב- OU1 וב- OU2. מנהל ה- AD או ה- LDAP מוסיף רכיבי OU נוספים ל- AD או ל- LDAP, לדוגמה בשל קביעת תצורה מחדש או בתרחיש קבלה כלשהו. מנהל SharePoint עורך את החיבור מסיבה כלשהי, מרחיב את עץ הגורם המכיל ולוחץ על אישור. רכיבי ה- OU החדשים שנוספו ל- AD או ל- LDAP נבחרים באופן אוטומטי ללא כל דיווח על כך. פעולות ייבוא המתרחשות לאחר מכן מביאות משתמשים או קבוצות לרכיבי OU אלה.

הקפד תמיד לבדוק היטב את רכיבי ה- OU הנבחרים. אם משתמשים או קבוצות נכנסים פנימה, ולא היה צורך לייבא אותם, בטל את בחירת ה- OU ו/או מחק אותם באמצעות ה- UX של ניהול פרופילי משתמשים בניהול המרכזי.

הגדרת חיבור עשויה להיות מורכבת או איטית.

דוגמה:

הגדרת חיבור AD

 1. עבור אל דף הניהול של UPA: ‏אתר הניהול המרכזי ->‏ ניהול יישומים ->‏ ניהול יישומי שירות ובחר ב- UPA ולאחר מכן לחץ על נהל.

 2. בניהול ה- UPA, בחר באפשרות קביעת תצורה של חיבורי סינכרון כדי לעבור אל דף ניהול החיבור.

 3. לחץ על 'צור חיבור חדש' כדי לעבור לדף עריכת חיבור.

  1. כדי לייבא פרופילים מ- AD, בחר באפשרות סוג חיבור Active Directory.

  2. מלא את פרטי החיבור.

  3. לחץ על אישור (יש להתאזר בסבלנות מאחר שהתהליך עשוי להימשך זמן מה)

  4. אם החיבור נוצר בהצלחה, הדף ינותב מחדש לדף ניהול החיבור והחיבור יופיע בדף ניהול החיבור.

 4. (אופציונלי) באפשרותך להגדיר מסנן אי-כלילה עבור החיבור כדי לא לכלול משתמשים/קבוצות מסוימים בייבוא אל MOSS

  1. בדף 'ניהול חיבור', בחר בחיבור שעבורו ברצונך להגדיר מסנן אי-כלילה ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על עריכת מסנני חיבור.

כל מיפויי מאפיינים מאוד שהקלדת.

לדוגמה, אין אפשרות למפות מאפיין AD מסוג מחרוזת כדי תכונה של סוג int במאגר פרופיל.

מחק את המאפיין וצור אותו מחדש עם אותו שם ובסוג הנכון. הדבר יוביל לאבדן נתונים בתרחיש שדרוג אך נתונים אלה ניתנים לשחזור אם המאפיין ממופה מחדש למקור (כגון AD) ואם מופעל סינכרון. מאחר שייצוא לא היה אפשרי בגרסאות קודמות, הנתונים הממופים אמורים להיות זמינים במאגר חיצוני זה.

ייצוא והשאר safe-מפתח ההצפנה הדרושות עבור כל העברה או גיבוי/שחזור תרחישים.

ללא מפתחות אלה, יהיה עליך להקצות מחדש והפעל שוב את סינכרון מלא. מומלץ מאוד: ייצוא מפתח ההצפנה סינכרון ושמור אותו במקום בטוח. יחד עם שומר על המקש במקום בטוח, ניתן גם לייבא אותו בכל המחשבים בחווה. פעולה זו פשוט מוסיפה מידע ברישום של מכשירי אלה, במקרה שבו היית כדי להעביר את השירות במחשב זה.

במקרה של הפעלה מחודשת של סינכרון הפרופיל באותו מחשב, אין צורך בשלב הייבוא/ייצוא של מפתח ההצפנה.

 1. שמור את מפתח ההצפנה FIM. במחשב שבו פועל שירות סינכרון פרופיל, עבור אל התיקיה:
  % תוכנית files%\Microsoft Office Servers\14.0\Synchronization Service\bin והפעל את הפקודה הבאה כדי לייצא את מפתח ההצפנה בקובץ:

  • miiskmu.exe /e [filename] /u:[domain\user] [password]‎ כאשר

   • ‎/e – קובץ לשמירת המפתחות המיוצאים.

   • ‎/u – חשבון השירות הכולל את המפתחות

 2. הפסק את שירות סינכרון פרופיל. הפסק את שירות סינכרון פרופילי במחשב שבו פועל: באתר ניהול מרכזי -> ניהול שירותים בשרת, בחר את המחשב ולחץ על כדי להפסיק את שירות סינכרון פרופיל. המתן עד הפסקת שירות סינכרון פרופיל.

 3. הפעל את שירות סינכרון הפרופיל. לאחר מכן, באותו דף של ניהול שירות, בחר מחשב אחר ולאחר מכן לחץ כדי להפעיל את שירות סינכרון הפרופיל.

  הערה: שירות סינכרון פרופילי הנשמרת במצב התחלה. בדיקת את יומן האירועים של Windows, אתה עשוי לגלות את הודעת השגיאה משירות סינכרון FIM המציין מסוימים הצפנה מפתח חסר.

 4. ייבוא מפתח ההצפנה FIM. היכנס בלמחשב שבו הוא שירות סינכרון פרופילי כדי להפעיל, מעבר אל תוכנית % של התיקיה files%\Microsoft Service\bin Servers\14.0\Synchronization של Office, הפעל את הפקודה הבאה באמצעות החשבון שצוין בייצוא מפתח הצפנה כדי לייבא את מפתח ההצפנה:

  • miiskmu.exe /I [filename]
   {0E19E162-827E-4077-82D4-E6ABD531636E}‎

כאשר

 • ‎/i – שם קובץ שיוצא בשלב 1

 • (אופציונלי). כדי לבדוק שמפתח ההצפנה מיוצא בצורה תקינה, הפעל את הפקודה הבאה אל

  • miiskmu.exe /c
   {0E19E162-827E-4077-82D4-E6ABD531636E}‎

 • המתן עד להפעלת שירות סינכרון הפרופיל במחשב החדש.

השירות של סינכרון פרופיל משתמש אינו פועל לפי פרמטרי מעבר לגיבוי בעת כשל.

השירות של סינכרון פרופיל משתמש מסתמך על רכיבי הסינכרון של מנהל הזהויות של Forefront (‏FIM, שבעבר נקרא MIIS). רכיבים אלה משתמשים במנגנוני הצפנה ומעבר לגיבוי בעת כשל שניתן להשתמש בהם באופן המתואר במאמר שלהלן.

אם נתקלת במצב שבו שרת המעבר לגיבוי בעת כשל לא הוכן מראש עבור שירות הסינכרון, ניתן לצרף מסד נתונים חדש לשירות ושירות הסינכרון יבצע סינכרון מחדש עם המקור. מאחר שמסד הנתונים של שירות הסינכרון משמש כאחסון זמני עבור נתונים שהמקור שלהם נמצא ב- SharePoint או במקור ספריה אחר, ולמרות שהדבר צורך זמן רב, תהליך הסינכרון מחדש לא אמור להביא לאובדן נתונים.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc739274(WS.10).aspx

MIISactivate: כלי הפעלת שרת

מפעיל שרת בהמתנה שבו פועל Microsoft® Forefront Identity Manager (FIM) 2010 והופך אותו לשרת הראשי שבו פועל FIM.

תחביר

miisactivate [FileName] [UserName {Password | *}] [/q]‎

פרמטרים

FileName

מציין את שם הקובץ, כולל הנתיב, של קובץ מפתח ההצפנה.

UserName

מציין את האישורים של שירות מנהל הזהויות של Forefront.

MIISactivate תומך בתבניות הבאות:

• [Domain\] UserName

• [Domain.com\]UserName

• UserName@Domain.com

סיסמה

סיסמה עבור שירות מנהל הזהויות של Forefront. ציין * כדי לקבוע שתוצג בקשה להזנת סיסמה.

‎/q

מופעל במצב שקט, ללא תיבות דו-שיח.

/?

מציג עזרה בשורת הפקודה.

הערות

 • אם סינכרון סיסמאות זמין, עליך להפעיל את pcnscfg.exe, כלי קביעת התצורה של הודעה לגבי שינוי סיסמה, לפני שתפעיל את השרת הנמצא בהמתנה. יש לנתב את שירות ההודעה לגבי שינוי סיסמה לשרת הנמצא בהמתנה לפני שתהיה אפשרות להפעיל מחדש את סינכרון הסיסמאות.

 • MIISactivate.exe ממוקם בתיקיה InstallationDirectory\Bin.

 • הפעלת MIISactivate.exe דורשת הרשאות מנהל מערכת מקומי.

 • אם תקבל את הודעת השגיאה 'חריגה: 0x80230443' בעת הפעלת MIISactivate.exe, דבר זה מציין שקיימת אי-התאמה של סכימה. הדבר עשוי להתרחש כאשר Service Pack הוחל על השרת הראשי, אך לא על שרת ההמתנה החם. עליך לעדכן את שרת ההמתנה החם עם אותו Service Pack ששימש לעדכון השרת הראשי ולאחר מכן להפעיל שוב את MIISactivate.exe.

 • אם אתה מפעיל שרת בהמתנה ואין באפשרותך לפתוח את מנהל שירות הסינכרון, ייתכן שהדבר נובע מהעובדה שקבוצות ה- FIMSyncAdmin נוצרו כקבוצות מקומיות במקום קבוצות תחום. יהיה עליך ליצור את קבוצת התחום החדשה, להפעיל מחדש את התקנת FIM במצב תיקון ולציין את קבוצת התחום החדשה.

דוגמה

כדי להפעיל שרת גיבוי שבו פועל FIM ולהפוך אותו לשרת הראשי שבו פועל FIM, הקלד:

miisactivate miis_keys.bin FIMAdmin *‎

אם תכונה של הפניה, כגון המנהל של עובד קיים על-פני תחומים התקשרויות שונות נוצרות עבור תחומים עובד ומנהל, התכונה reference אינו מזוהה.

אפשרות זו חלה על כל תכונה הפניה (למשל אדם - עמית לעבודה, מנהל או תכונה אדם מותאמת אישית)

מומלץ מאוד ליצור, ללא קשר לבעיה זו, חיבור אחד לכל יער של שירותי מדריך כתובות. דבר זה מאפשר לשירות הסינכרון לזהות את כל ההפניות בתוך אותו יער.

הפעלת סינכרון הופסקה עקב מספר גדול של שגיאות.

פעילויות סינכרון מסוימות גורמות ליצירה של מצבי שגיאה זמניים הנפתרים לבסוף לאחר שהסינכרון מצליח לסיים את הפעלתו. בסביבות שבהן מתבצע עיבוד של מספר רב מאוד של אובייקטים, מספר השגיאות עשוי לחרוג ממגבלת השגיאות המהווה ברירת מחדל (5000 שגיאות), דבר שיגרום לתהליך הסינכרון להסתיים לפני סיום העיבוד של כל האובייקטים.

הגדל את מגבלת השגיאות לערך מספיק כך שהסינכרון יוכל לסיים את העיבוד של כל האובייקטים לפני שיגיע למגבלת מספר השגיאות. לאחר שיצליח לסיים את פעולתו, תהליך הסינכרון יפתור לבסוף את מצבי השגיאות הזמניות. יש לקבוע את תצורת מגבלת השגיאות על-ידי הוספת הערך ErrorLimit ‏(REG_DWORD) למפתח המשנה הבא של הרישום:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\‎

CurrentControlSet\Services\miisserver\‎

פרמטרים

הערך הוא מספר שלם בטווח שבין 0 ל- 100000.

 • ערך מוגדר כ- 0 = מגבלת השגיאות מוגדרת כ- 100000

 • ערך בטווח שבין 1-99999 = מגבלת השגיאות מוגדרת כערך

 • ערך מוגדר כ- 100000 = מגבלת השגיאות מוגדרת כ- 100000

 • ערך מוגדר כגדול יותר מ- 100000 = מגבלת השגיאות מוגדרת כ- 100000

 • לא קיים מפתח = מגבלת השגיאות המהווה ברירת מחדל מוגדרת כ- 5000

הערה:

יש להפעיל מחדש את השירות FIMSynchronizationService לאחר שינוי מפתח רישום זה

לא קיים ממשק עבור השהיה או חידוש ההפעלה של תהליך סינכרון פרופיל המשתמש

סינכרון פרופיל משתמש מהווה מצב מורכב עבור המחשב והשהייתו/הפעלתו מחדש לחלוטין עלולה להיות בעלת השפעה שלילית ולהביא להפעלה מחדש מלאה של תהליך הסינכרון. כדי להשיג את המטרה הסופית של השהיה/הפעלה מחדש, הנדרשת באופן רגיל כדי להאט את צריכת המשאבים של השירות בזמן שעות שיא, מנהל המערכת יכול להגדיר את מפתחות הרישום הבאים במחשב שבו מופעל שירות סינכרון פרופיל המשתמש.

 • HKLM\System\CurrentControlSet\Services

 • \FIMSynchronizationService

 • \Performance\MaxObjectImportRate (DWORD)

מפתח זה מציין את מספר האובייקטים לשניה אמור לשמש כחומר גבול עליון של ייבוא להפעיל פרופיל לבצע בשרת.  במהלך ייבוא להפעיל, מספר האובייקטים לשניה שנמדד על-ידי מונה הביצועים "על-ידי אובייקטים /sec לקריאה" להישאר מתחת הערך מוגדר ב- MaxObjectImportRate. התחום עבור ערך זה הוא 1 כדי Max(Int32). ערך של 0, או היעדר המפתח תיחשב נתקל ערך מרבי מוגדרים.

 • HKLM\System\CurrentControlSet\Services

 • ביצועים \FIMSynchronizationService\

 • \MaxObjectSynchronizationRate (DWORD)

מפתח זה מציין את מספר האובייקטים לשניה אמור לשמש כחומר גבול עליון של כל סינכרון להפעיל פרופיל לבצע בשרת.  במהלך הסינכרון להפעיל, מספר האובייקטים לשניה שנמדד על-ידי "אובייקטים Synchronized / שניה" מונה הביצועים להישאר מתחת הערך מוגדר ב- MaxObjectSynchronizationRate. התחום עבור ערך זה הוא 1 כדי Max(Int32). ערך של 0, או היעדר המפתח תיחשב נתקל ערך מרבי מוגדרים.

 • HKLM\System\CurrentControlSet\Services

 • \FIMSynchronizationService\Performance

 • \MaxObjectExportRate (DWORD):

מפתח זה מציין את מספר האובייקטים לשניה אמור לשמש כחומר גבול עליון של כל ייצוא להפעיל פרופיל לבצע בשרת.  במהלך ייצוא להפעיל, מספר האובייקטים לשניה שנמדד על-ידי "אובייקטים המיוצא / שניה" מונה הביצועים להישאר מתחת הערך מוגדר ב- MaxObjectExportedRate. התחום עבור ערך זה הוא 1 כדי Max(Int32). ערך של 0, או היעדר המפתח תיחשב נתקל ערך מרבי מוגדרים.

הפעלת סינכרון מצטבר אינה מכניסה ערכים למאפיינים שבוצע עבורם מיפוי לאחר ההפעלה האחרונה של סינכרון מלא.

עבור שינוי תצורה, כגון מיפוי חדש של מאפיינים, נתונים לא יזרמו עבור רשומות קיימות, אלא אם יבוצע סינכרון מלא. בצע סינכרון מלא.

פריסה

גירסת שפה שונה של זרימות עבודה של OOB אינה זמינה גם לאחר התקנה של LPK באתר משנה.

(משתמש התקין את ENG MOSS 2010 ויצר אוסף אתרים. לאחר מכן, המשתמש התקין LPK ביפנית כדי להשתמש בזרימות עבודה של OOB ביפנית אך הן אינן זמינות באוסף האתרים החדש שנוצר).

[פרטים]אם אתר הבסיס של אוסף האתרים נוצר לפני ההתקנה של ה- LPK, ואתר המשנה של השפה האחרת נוצר לאחר ההתקנה של ה- LPK, התכונה של זרימת העבודה של OOB של שפת ה- LPK לא תהיה זמינה באתר המשנה (ולא תופיע ברשימת זרימות העבודה הזמינות).

לדוגמה, אם משתמש מתקינה שרת SharePoint אנגלית, יוצר אוסף אתרים אנגלית, ולאחר מכן מתקין את LPK ביפנית ויוצר אתר משנה ביפנית, ההודעה לא יוכל לראות את זרימת העבודה OOB ביפנית עד ההודעה מחדש הפעלת את התכונה "זרימות עבודה" באמצעות העמוד ' הגדרות אוסף אתרים '. לעומת זאת, אם אוסף אתרים אנגלית נוצר לאחר התקנת את LPK ביפנית, זרימת העבודה OOB ביפנית יהיה זמין.

טכנית, קבצי זרימת עבודה מועברים תחת התיקיה ‎_catalog בעת הפעלת התכונה. כלומר, כדי להשתמש בתכונת זרימת העבודה של ה- OOB החדש שהותקן, על המשתמשים לבטל ולהפעיל מחדש את התכונה זרימות עבודה בדף הגדרות אתר | הגדרות אוסף אתרים.

שירות פרופילי משתמשים

עצות כוונון כלליות עבור ביצועי SQL

 • תצורת דיסק, מערך RAID בעל צירים מרובים - מערכת הפעלה,

 • מסד נתונים וקבצי יומן רישום של מסד נתונים באמצעי אחסון נפרדים

 • רשת GIG בין שירותים לבין תיבת SQL

 • הפוך רכיב Named Piper לזמין אם השירותים פועלים באותה תיבה שבה פועל SQL

 • סמן רכיבי CPU עבור קירבת קלט/פלט

 • הגדל מתן עדיפות ל- SQL

זרימת עבודה OOB

בעת התחלת זרימות עבודה של OOB מבלי להגדיר תאריך יעד, תאריך היעד בדואר אלקטרוני של דיווח על התחלת זרימת עבודה מוצג כך: תאריך היעד הוא 01/01/01 12:00:00.

זוהי לבלבל והיא חושב מאחר אנו אינך רוצה לראות יעד תאריך אם אנו לא הגדיר אותו בעת ההפעלה אנו זרימות עבודה. וגם משימת זרימת עבודה באותה הבעיה. דואר אלקטרוני חדש של דיווח משימה מציג גם יעד על-ידי 1/1/0001 כאשר אנו לא הגדיר יעד תאריך בעת הפעלת אנו זרימות עבודה.

בעקבות שינוי שבוצע לאחרונה בצד SPD ‏(#3708517) משפט "If" כלשהו מעריך תמיד את התנאי כ- "FALSE" כך שתמיד מוצג תאריך יעד שגוי.

קיימות כמה דרכים נוכל לעשות לפתרון בעיה זו באמצעות SPD בתור הבאות: (אנו ייכנסו OOB "האישור - SharePoint 2010" זרימת עבודה לקבלת דוגמה)

 1. שינוי ידני של קובץ הכללים

  • פתח SPD ונווט אל אובייקטי אתר > כל הקבצים > _ catalogs > wfpub > אישור- SharePoint 2010 באמצעות חלונית "ניווט" מצד ימין. (עבור זרימת עבודה שהועתקו אובייקטי אתר > כל הקבצים > זרימות עבודה > {שם זרימת עבודה}

  • פתח את ReviewApproval_{LanguageID}.xoml.rules (עבור מהדורת ה- Build באנגלית LanguageID הוא 1033) באמצעות פנקס רשימות. (לזרימת עבודה שהועתקה פתח את הקובץ ‎{workflow name}.xoml.rules‎

  • חפש את 1900-01-01 והחלף אותו ב- 0001-01-01 ושמור.

  • פרסם את זרימת העבודה שוב.

 1. שינוי משפט "If"

  • פתיחת SPD וטעינה של אישור- זרימת עבודה של SharePoint 2010 כדי לערוך.

  • לחץ על תהליך אישור במעצב זרימת עבודה

  • לחץ על שנה את אופן הפעולה של תהליך המשימה הכולל

  • חפש משפט "If" המשמש להשוואה ראשונית של תאריכי יעד במשבצת בעת התחלת תהליך המשימה‏ ( If Parameter: Due Date for All Tasks equals 12/31/1899 4:00:00 PM)

  • צור סוג מחרוזת חדש כמו "InitialDueDateString" והקצה את הפרמטר: Due Date for All Tasks ל- InitialDueDateString (לדוגמה הגדר את המשתנה: InitialDueDateString לפרמטר: Due Date for All Tasks) לפני משפט "If".

  • שנה את משפט "If" ל- ‎"If Variable: InitialDueDateString equals 01/01/01 12:00:00"‎

  • כעת נוכל לראות ללא עבור תאריך יעד כאשר איננו מגדירים תאריך יעד בעת התחלת זרימת עבודה. לוגיקה דומה ניתן להחיל על תחום אחר של לוגיקת זרימת עבודה.

משתמשים יכולים לפתור בעיה זו גם בדרך אחרת לפי הצורך באמצעות פעולה/תנאי או משתנים אחרים.

לראש הדף

SharePoint Server 2010 Core (ספציפי לשפה)

אישור קבוצה של מזרח אסיה

בעת שדרוג גירסת מזרח אסיה של MOSS 2007 ל- MOSS 2010, חלונית הניווט הימנית של 'PersonalFolder.aspx' מותאם אישית אינה מוצגת כראוי.

כדי לפתור בעיה זו, על המנהל לעדכן את הדף 'EawfDocLib.master' באמצעות SharePoint Designer.

לראש הדף

SharePoint Workspace

שירותי האינטרנט של SharePoint Workspace 2010

כאשר משתמש יוצר סביבת עבודה חדשה שיתוף תיקיה ב- Windows Vista, סייר Windows יופעל, אך אינו מציג שורת המשימות שיתוף תיקיה.

פעולה זו יוצרת בלבול כיצד לשתף את התיקיה משתמש ב- SharePoint Workspace. אתחול מחדש של המחשב אמורה לפתור את הבעיה.

מתרחשות התנגשויות של פריט רשימה.

כאשר התנגשות נגרמת מאחר פריט רשימה מתווסף לאתר SharePoint (שרת) ואותו פריט רשימה נערך ב- SharePoint workspace (לקוח), הן נתקל שדה צריך להיות ייחודי, אך פעולה זו מסיימת טיפול זהות, המשתמש יקבל עם אפשרויות 3 ב- SharePoint Workspace. האפשרויות 3 הן:

 1. תיקון הפריט שב- SharePoint Workspace

 2. שמירת העותק שבשרת

 3. שמירה של שניהם

בתרחיש זה, שמירה של שני הפריטים אינו הגיוני מכיוון שפעולה זו אינה פותרת את ההתנגשות.

הערות: 

 • בתרחיש ההפוך כאשר הפריט הוא שנוצרו ב- SharePoint Workspace (לקוח) ולערוך באתר SharePoint (שרת), המשתמש מסופק עם אפשרויות 2 ב- SharePoint Workspace. האפשרויות 2 הן:

 • מאחר ששמירה של שני העותקים אינה ממש פותרת את הבעיה, המשתמש צריך לשנות את הפריט שב- SharePoint Workspace או לשמור את העותק שבשרת, דבר אשר למעשה מוחק את הפריט ב- SharePoint Workspace. כל אחת מאפשרויות אלה אמורה לפתור את ההתנגשות.

 1. עריכת/תיקון הפריט

 2. מחיקת הפריט (שמירה על העותק שבשרת)

שינויים במפתח רישום של שירותי אינטרנט ומגבלות של שירותי אינטרנט

Office SharePoint Workspace 2010 מספק שירותי אינטרנט התואמים לשירותי האינטרנט הזמינים ב- Groove 2007. קיימים שלושה שינויים משמעותיים: המיקום של מפתחות ברישום השתנה.

המפתחות LocalRequestKey ו- LocalResponseKey מוצפנים באמצעות הצפנת DPAPI CurrentUser.

לא קיימת גישת שירות אינטרנט לנתוני כלים בסביבות עבודה של 2010. הגישה לסביבות עבודה תואמות Groove 2007 לא השתנתה מהגישה שהיתה זמינה ב- Groove 2007 SP1.

שינויים במפתח רישום

ב- SharePoint Workspace 2010, כל שירותי האינטרנט נמצאים במיקום הבא ברישום:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Groove\WebServices

המפתחות הם:

 • GrooveHTTPDesiredPort

 • GrooveHTTPPort

 • GrooveLocalHTTPPort

 • GrooveLocalHTTPServerPID

 • LocalRequestKey

 • LocalResponseKey

המשמעות של מפתחות אלה לא השתנתה לעומת Groove 2007. לקבלת מידע נוסף, ראה את הפניית המפתח של שירותי האינטרנט של Groove.

כדי לקבל את ערכי המחרוזות עבור המפתחות LocalRequestKey ו- LocalResponseKey, עליך לבצע קריאה לפעולת השירות Unprotect. לדוגמה:

Microsoft.Win32.RegistryKey grooveWebServicesRegKey =‎

Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser.OpenSubKey(‎

"Software\\Microsoft\\Office\\Groove\\WebServices");‎

if (grooveWebServicesRegKey != null)‎

{

keyValue = grooveWebServicesRegKey.
GetValue("LocalRequestKey");‎

if (keyValue != null)‎

{

byte[] unprotectedData = ProtectedData.
Unprotect((byte[]) keyValue, null, DataProtectionScope.CurrentUser);‎

string localRequestKey =
Encoding.Unicode.GetString(unprotectedData);‎

return localRequestKey;‎

}

}

כדי לקרוא לפעולת השירות Unprotect, עליך להוסיף הפניה ל- System.Security בפרוייקט C#‎ ולהוסיף את השורה הבאה לקובץ C#‎:

using System.Security.Cryptography;‎

פעולת השירות GetString ב- Unicode נמצאת בספריה System.Text.

גישת שירותי אינטרנט לסביבות עבודה של Groove 2010

באפשרותך לבצע כל פעולה GrooveSpaces עם סביבת עבודה של 2010.

למרות הפעולה GrooveSpaces.Read מחזירה כתובת URL של שירות GrooveTools, אין באפשרותך לבצע כל פעולות על סביבת עבודה של 2010 עם שירות GrooveTools, GrooveCalendar, GrooveForms2 או GrooveFilesBase64. סביבות עבודה 2010 יש כעת מספר גירסה ראשית Space.Version 19, אך זה עשוי להשתנות במהלך הפיתוח.

הערה: אם אתה מתקשר GrooveTools.ReadAvailableTools על סביבת עבודה של 2010, היא מחזירה רשימה ריקה מכיוון שקיימים ללא כלי שבאפשרותך להוסיף. פעולת GrooveSpaces.Create יוצרת סביבת עבודה של Groove 2007 תואמים.

גישת שירותי אינטרנט ל- SharePoint Workspaces

כדי לקרוא סביבות עבודה של SharePoint עם GrooveSpaces.Read, עליך לציין את ה- SpaceType הבא:

‎“urn:groove.net:Groove.Core.Tools.System.TelespaceTypes.SiteClient”‎.

הפעולות היחידות שבאפשרותך לבצע בסביבת עבודה של SharePoint באמצעות שירותי אינטרנט הן:

 • GrooveSpaces.ReadSpace

 • GrooveSpaces.Delete

 • GrooveSpaces.UpdateUnreadMarks

 • GrooveLocal.View

כל הפעולות האחרות אינן חוקיות. היישום אמור לא יקרא כל פעולה אחרים באמצעות סביבת עבודה של SharePoint. סביבות עבודה של SharePoint יש כעת מספר גירסה ראשית Space.Version 18, אך זה עשוי להשתנות במהלך הפיתוח.

גישת שירותי אינטרנט לתיקיות משותפות

גישה לתיקיות משותפות לא השתנתה מהגישה שהיתה זמינה ב- Groove 2007 SP1 לסביבות עבודה של שיתוף קבצים ב- Groove. לתיקיות משותפות יש כעת גירסה ראשית של Space.Version שמספרה 18, אך הדבר עשוי להשתנות במהלך הפיתוח.

הערות נוספות אודות שירותי אינטרנט

GrooveProperties.Read מחזיר את המספר 14 עבור הגירסה הראשית של SharePoint Workspace 2010.

תיקון חם Groove 2007 מספק פעולות נוספות של שירותי אינטרנט כ- Groove Web Services גירסה 2.1. פעולות נוספות אלה אינן זמינות ב- SharePoint Workspace 2010. ערכת פיתוח תוכנה זמין עם הביתא זה. הוא כולל את תיעוד של שירותי אינטרנט של Groove, דוגמאות וטפסים של קבצי הגדרת WSDL.

שילוב של office Communicator

אם Office Communicator מותקנת ופועלת, אך המשתמש אינו מחובר, בעת לחיצה כפולה על איש קשר ב- SharePoint Workspace לא קורה דבר.

היא בציפיות חלון ההודעה המיידית של Office Communicator נפתח כפי שהיא עושה כאשר המשתמש מחובר. להלן תיאור הפעולה הצפוי:

כאשר Office Communicator מותקן ופועל והמשתמש מחובר, בעת לחיצה כפולה על איש קשר ב- SharePoint Workspace, נפתח חלון הודעה מיידית של Office Communicator. כאשר Office Communicator מותקן ואינו פועל, לחיצה כפולה על איש קשר ב- SharePoint Workspace פותחת הודעה של SharePoint Workspace.

כדי לפתור את הבעיה של אי-פתיחת חלון בעת לחיצה על איש קשר ב- SharePoint Workspace, היכנס ל- Office Communicator כדי לפתוח הודעה מיידית של Office Communicator או צא מ- Office Communicator כדי לפתוח הודעה של SharePoint Workspace.

אם Office Communicator מותקנת ופועלת, אך המשתמש אינו מחובר, בעת לחיצה כפולה על איש קשר ב- SharePoint Workspace לא קורה דבר.

היא בציפיות חלון ההודעה המיידית של Office Communicator נפתח כפי שהיא עושה כאשר המשתמש מחובר. להלן תיאור הפעולה הצפוי:

 • כאשר Office Communicator מותקן, פועל והמשתמש מחובר, בעת לחיצה פעמיים על איש קשר ב- SharePoint Workspace, נפתח חלון הודעות מיידיות של Office Communicator.

 • כאשר Office Communicator מותקן ואינו פועל, בעת לחיצה פעמיים על איש קשר ב- SharePoint Workspace נפתחת הודעה של SharePoint Workspace.

כדי לפתור את הבעיה של אי-פתיחת חלון בעת לחיצה על איש קשר ב- SharePoint Workspace, היכנס ל- Office Communicator כדי לפתוח הודעה מיידית של Office Communicator או צא מ- Office Communicator כדי לפתוח הודעה של SharePoint Workspace.

כלי התאמה אישית של 2007 Groove מדור קודם

אין אפשרות לעדכן עיצוב של כלי טפסים מותאמים אישית ב- SharePoint Workspace 2010

כלים מותאמים אישית שנוצרו באמצעות כלי הטפסים של Groove 2007 או כלי הטפסים של InfoPath יכולים לפעול ב- Microsoft SharePoint Workspace 2010. עם זאת, הגישה למעצב בכלים אלה אינה זמינה במהדורת תוכנה זו. אם עליך לעדכן את העיצוב באחד מכלים אלה, על העדכונים להתבצע על-ידי חבר בסביבת העבודה שעדיין פועל אצלו Groove 2007. בנוסף, לחבר זה דרושה גישה למעצב, הזמינה בדרך כלל למנהלים. לאחר שחבר ב- Groove 2007 מפרסם עיצוב מעודכן, כל החברים בסביבת העבודה יוכלו להשתמש בעיצוב המעודכן.

סינכרון רשימות

סינכרון ספריה או רשימה לאחר הוספת עמודה של בדיקת מידע נכשל.

כברירת מחדל, ויסות שרת SharePoint מוגדר למגבלה של 8 עמודות בדיקת מידע. ספריות מסמכים כבר מכילות 4 או 5 עמודות בדיקת מידע כברירת מחדל, כך שהוספת עמודות רבות מדי של בדיקת מידע לספריה תגרום לסינכרון להיכשל.

לא קיים פתרון.

כאשר משתמש מעביר אתר למצב לא מקוון ואין לו הרשאות המאפשרות לו להוסיף פריטים חדשים או לשנות פריטים קיימים, המשתמש יקבל שגיאה המציינת עובדה זו, אך הוא לא יקבל פתרון לבעיה.

התרחיש הוא כדלהלן:

 1. המשתמש בוחר סינכרון עם SharePoint Workspace מאתר SharePoint שבו למשתמש אין הרשאות הוספה/שינוי.

 2. לאחר שהאתר עובר למצב לא מקוון, המשתמש יוצר פריט רשימה חדש באחת מהרשימות.

 3. כאשר המשתמש מבצע סינכרון, הכרטיסיה פתור מופיעה ברצועת הכלים.

 4. כאשר המשתמש מנסה לפתור את השגיאה, מופיע תיבת דו-שיח המציינת כי קיימת בעיית הרשאה, עם אפשרות לתקן את השגיאה.

 5. בחירה באפשרות תקן שגיאה פותחת את הפריט במצב עריכה. אם המשתמש מבצע לאחר מכן שמירה וסוגר את הפריט, הבעיה אינה נפתרת.

לפני המשתמש עומדות שתי אפשרויות:

 1. ניסיון לבצע סינכרון בשנית עם ההרשאות המתאימות.

 2. מחיקת הפריט שהמשתמש הוסיף לסביבת העבודה.

כאשר משתמש מעביר אתר למצב לא מקוון בשרת שהאישורים שלו נמצאים במטמון עם שם תחום מלא אך המשתמש מבצע סינכרון לאתר באמצעות שם התחום שאינו מלא, ייתכן שלא יסונכרו קבצים המצורפים לפריטים.

זוהי בעיה ידועה ב- Windows. כדי לפתור בעיה זו, יש להעביר למטמון גם את שם התחום שאינו מלא של השרת.

בעת סינכרון רשימת פעילויות פרוייקט מוכנה לשימוש, משתמש ב- SharePoint Workspace לא יוכל ליצור פעילויות ערסל חדשות.

צור את פעילות הערסל באתר SharePoint.

סינכרון הקבצים OneNote

SharePoint Workspace אין אפשרות לסנכרן קבצים ל- OneNote.

אם משתמש מנסה להפעיל קובץ OneNote, SPW יבקשו להפעלת מאתר SharePoint.

אין פתרון. OneNote 2010 מטפל בכל סינכרון שלו בתוך היישום; SPW צורך כדי לעדכן את מחברות OneNote 2010 הדואר.

סינכרון ספריות מסמכים IRM

סביבות עבודה של SharePoint לא יסונכרנו מול ספריות מסמכים של IRM.

ממשק המשתמש SPW ש-IRM בדרך כלל מסמך בספריה יהיו בטעות.

לא קיים פתרון.

יצירת סביבות עבודה של SharePoint

אם משתמש מוחק סביבת עבודה של SharePoint ומיד לאחר מכן מנסה ליצור מחדש את סביבת העבודה על-ידי הפעלה מאתר SharePoint בדפדפן אינטרנט, המשתמש עשוי לקבל הודעת שגיאה:

הודעת השגיאה עשויים לכלול את המידע הבא:

אין אפשרות לנווט לסביבת עבודה שנמחקה. אם אתה מנסה ליצור מחדש סביבת עבודה שמחקת זה עתה, נא נסה שנית.

משתמשים יצטרכו לעתים להמתין לא מוגדר משך הזמן לפני שתנסה ליצור מחדש את סביבת העבודה באמצעות התפריט פעולה באתר SharePoint בדפדפן אינטרנט. כפתרון, המשתמש יכול ליצור סביבת העבודה של SharePoint מתוך סרגל הפעלה. פתח את חלון ' יצירת סביבת עבודה של SharePoint ולאחר מכן הזן את כתובת ה-URL של אתר SharePoint בתיבה ' מיקום '.

לראש הדף

Microsoft Visio Services

אין בעיות כעת.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×