שאלות נפוצות אודות Office Delve

כאן תמצא תשובות לכמה שאלות נפוצות על Delve. לקבלת מידע נוסף, ראה מהו Office Delve?

כדי להפוך את השימוש ב- Delve לחוויה נהדרת עבור כולם ברשת שלך, ודא שאתה והעמיתים שלך מאחסנים ומשתפים את המסמכים שלך במקום שבו Delve יכול לגשת אליהם: ב- OneDrive for Business או SharePoint ב- Office 365.

כדי לשתף את המסמכים שלך, צור תיקיה ב- OneDrive for Business והזמן אנשים שאתה עובד עמם.

ב- OneDrive, צור תיקיה ושתף אותה
 1. בחלק העליון של הדף, בחר במפעיל היישומים סמל מפעיל היישומים , ולאחר מכן בחר OneDrive.

 2. לחץ על חדש > תיקיה חדשה.

  הקלד שם עבור התיקיה, לדוגמה תוכן שמשותף עם העמיתים שלי.

 3. לחץ על הזמן אנשים והזן שמות או כתובות דואר אלקטרוני.

  לחץ על צור.

 4. לחץ על התיקיה כדי לפתוח אותה ולהעלות מסמכים קיימים או ליצור מסמכים חדשים.

בעת הוספת מסמכים לתיקיה זו, רק אתה והאנשים שאתה מזמין תוכלו לראות את המסמכים ב- Delve ולעבוד עליהם יחד. אנשים אחרים לא יוכלו לראות אותם.

למד עוד:

ייתכן שחלק מהפרטים בפרופיל שלך, כגון שמך או תפקידך, נאספים מתוך מערכות אחרות אשר מחלקת ה- IT או מחלקת משאבי האנוש מנהלות. כדי לעדכן פרטים אלה, עליך לפנות אל המחלקה המתאימה או אל מנהל המערכת.

מידע נוסף

לא. רק אנשים שכבר יש להם גישה לראות את המסמכים שלך ב- OneDrive for Business או ב- SharePoint יכולים לראות אותם ב- Delve.

Delve לעולם לא משנה הרשאות. רק אתה יכול לראות את המסמכים הפרטיים שלך. מה שאתה רואה שונה ממה שאנשים אחרים רואים.

מידע נוסף

 1. ב- Delve, בדף הפרופיל שלך, לחץ על סמל המצלמה לצד התמונה.

  לחץ על סמל המצלמה כדי לשנות את התמונה
 2. לחץ על העלה תמונה חדשה.

 3. בחר את הקובץ שבו ברצונך להשתמש ולחץ על פתח כדי להעלות.

 4. אם ברצונך לשנות את מיקום התמונה, לחץ בתוך העיגול וגרור את המצביע. כדי להגדיל או להקטין את התצוגה, השתמש במחוון שמתחת לתמונה.

  לחץ וגרור בתוך עיגול כדי למקם מחדש, או השתמש במחוון שמתחת לתמונה כדי לשנות את גודל התצוגה.

 5. כדי לשמור, לחץ על קבע כתמונת פרופיל ולאחר מכן לחץ על סגור.

ב- Delve, בדף הפרופיל שלך, לחץ על שנה תמונת שער בפינה השמאלית העליונה ולאחר מכן בחר תמונה מתוך הרשימה.

לחץ על 'שנה תמונת כריכה'

בשלב זה לא ניתן להעלות תמונה משלך כאן.

 1. ב- Delve, בדף הפרופיל שלך, לחץ על עדכן פרופיל.

 2. לחץ על הקישור תחת כיצד ניתן לשנות הגדרות אזור ושפה?

 3. בדף עריכת פרטים, לחץ על שלוש הנקודות (…) ולאחר מכן בחר שפה ואזור.

 4. הגדר את העדפות השפה שלך.

 5. לחץ על שמור הכל וסגור.

מידע נוסף

לא ניתן לשנות את הסיסמה שלך ב- Delve. כדי לשנות את הסיסמה, עליך לעבור אל הגדרות Office 365.

 1. עבור אל הגדרות לחצן הגדרות Office 365 - נראה כמו גלגל שיניים לצד שמך > הגדרות Office 365 > סיסמה > שנה סיסמה.

 2. הקלד את הסיסמה הישנה, ולאחר מכן הקלד סיסמה חדשה ואשר אותה.

 3. לחץ על שלח.

משתמשים מסוימים אינם יכולים לשנות את הסיסמה שלהם ב- Office 365 מכיוון שהארגון שלהם יוצר ומנהל את החשבונות שלהם. אם אינך רואה קישור לשינוי הסיסמה בדף סיסמה, אין באפשרותך לשנות את סיסמת החשבון של מקום העבודה או של בית הספר שלך ב- Office 365.

מידע נוסף

מסמכים אינם מאוחסנים ב- Delve, לכן לא ניתן למחוק מסמכים מתוך Delve ישירות. המסמכים מאוחסנים במיקומים אחרים ב- Office 365, לדוגמה ב- OneDrive for Business או ב- SharePoint. רק אנשים שכבר יש להם גישה למסמך יכולים לראות אותו ב- Delve.

כדי למחוק מסמך או למנוע את הופעתו ב- Delve, השתמש בקישור בקצה הימני התחתון של כרטיס התוכן כדי לעבור למיקום שבו מאוחסן המסמך.

השתמש בקישור בפינה הימנית התחתונה של הכרטיס כדי לעבור אל המיקום

משם:

 • מחק את המסמך. או:

 • כדי למנוע מאחרים לראות את המסמך ב- Delve, שנה את ההרשאות כך שרק לך תהיה גישה למסמך.

 • כדי למנוע לחלוטין את הצגת המסמך ב- Delve, העבר את המסמך מחוץ ל- Office 365, לדוגמה לתיקיה מסמכים במחשב שלך.

אם אתה מנהל מערכת, וברצונך למנוע הופעה של מסמכים ספציפיים ב- Delve, בצע את השלבים המפורטים בניהול סכימת החיפוש ב-SharePoint Online. תוכל להמשיך לאחסן את המסמכים ב- Office 365, ואנשים יוכלו עדיין למצוא אותם באמצעות חיפוש – הם פשוט לא יופיעו ב- Delve.

לחץ על הסמל בפינה הימנית התחתונה של כרטיס תוכן כדי להוסיף את המסמך למועדפים שלך.

הוסף למועדפים על-ידי לחיצה על הסמל בפינה השמאלית התחתונה

רק אתה יכול לראות אילו מסמכים הוספת למועדפים.

הערה: עדיין לא ניתן להוסיף את כל סוגי המסמכים למועדפים. אם אינך רואה את הסמל בכרטיס, לא תוכל להוסיף סוג זה של מסמך למועדפים.

התמונה בכרטיס מחולצת מהתוכן של המסמך, ולעתים קרובות מספקת רמז לגבי סוג התוכן ומקלה עליך לאתר שוב את המסמך בהמשך. אם למסמך יש כמה תמונות, אנחנו מנסים להציג את התמונה הטובה ביותר בהתבסס על דברים כמו רזולוציה וגודל.

צורות ב- PowerPoint לא יחולצו בתור תמונות.

אם מסמך אינו כולל תמונה, או אם איננו יכולים להציג את התמונה, נציג תמונת ברירת מחדל המציגה את סוג הקובץ.

תמונה להמחשת סוג קובץ

Delve לוקח את הכותרת מהמסמך בהתבסס על סידרה של כללים. הנה כמה הנחיות ושיטות עבודה מומלצות עבור כותרות, והדברים שיש לצפות להם מסוגי מסמכים שונים.

כותרת מסמך שמוצגת בכרטיס התוכן

עבור מסמכי Word,‏ Delve קובע באיזו כותרת להשתמש בכרטיס בהתבסס על הסגנונות הנמצאים בשימוש במסמך:

 1. טקסט עם סגנון כותרת.

 2. טקסט עם סגנון כותרת 1.

 3. טקסט עם גופן גדול. אפילו אם יש לך סגנון כותרת או כותרת 1, טקסט בגופן גדול יותר ממה שנמצא בשימוש בסגנונות יכול להיבחר בתור הכותרת.

 4. אם לא נמצאה כותרת אפשרית במסמך, נעשה שימוש במאפיין Title. המאפיין Title זהה לכותרת של SharePoint.

  כדי לשנות את מאפיין הכותרת ב- Word באינטרנט, לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על מידע. הוספה או שינוי של הכותרת.

  שינוי המאפיין 'כותרת'
 5. אם המאפיין Title ריק, נעשה שימוש בשם הקובץ במקום זאת.

במסמכי PowerPoint,‏ Delve גם בוחר את הכותרת בהתבסס על הסגנונות בפריסות השקופיות. אם אתה משתמש באחת מתבניות ברירת המחדל עם שקופית בפריסת כותרת, לא אמורות להיות הפתעות:

 1. כותרת משקופית בפריסת כותרת.

  עצה: אל תשתמש בשקופית כותרת עבור הודעת "תודה רבה" או טקסט דומה בשקופית האחרונה. הדבר עלול לעקוף כותרות קטנות יותר משקופיות קודמות במצגת.

 2. הכותרת מהשקופית הראשונה.

 3. טקסט עם גופן גדול. אפילו אם יש לך כותרת משקופית כותרת או מכותרת השקופית הראשונה, טקסט בגופן גדול יותר ממה שנמצא בשימוש בסגנונות יכול להיבחר בתור הכותרת.

 4. אם לא נמצאה כותרת אפשרית במסמך, נעשה שימוש במאפיין Title. לרוב, המאפיין Title מלא באופן אוטומטי בטקסט "מצגת PowerPoint", אלא אם כן אתה משנה את המאפיין Title כשאתה מעלה את המסמך ל- SharePoint.

 5. אם לא הגדרת את המאפיין Title, נעשה שימוש בשם הקובץ.

במסמכי Excel, Delve‏ ישתמש במאפיין Title שציינת עבור חוברת העבודה בתור הכותרת.

אם לא הגדרת את המאפיין Title, נעשה שימוש בשם הקובץ.

ראה גם: הצגה או שינוי של המאפיינים עבור מסמך Office

קבל מידע על MyAnalytics כאן: לוח המחוונים האישי של Microsoft MyAnalytics

 • Chrome עבור Mac: לחצן צ'אט ב- Skype בפרופילים של אנשים אחרים אינו פועל כעת.

למידע נוסף

מהו Office Delve?

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×